Fa-undervisning vid Västkustens
Fa-konferens år 2015

Li Hongzhi
16 oktober 2015
Los Angeles, USA

(Alla deltagarna står upp och applåderar entusiastiskt.)

Vi har två Fa-konferenser om året [i USA]. Ett stort antal utövare flockas varje gång till konferensen, och kommer från många platser till värdstaden. De kostnader som det medför är betydande. Ibland tänker jag till och med att alla de pengarna verkligen kunde lösa stora problem om de istället användes till Fa-upprätande saker. Så vad jag tänker är att vi absolut inte kan låta våra Fa-konferenser bara bli till formaliteter. Ni måste verkligen lära er av varandra och genom konferensen upptäcka var ni kommer till korta, så att det verkligen blir till en Dafa-lärjungars Fa-konferens som hjälper er alla att kultivera flitigt tillsammans och göra bättre ifrån er i era bemödanden.

Som ni vet så vill alla, varje gång det är en Fa-konferens, höra Mästaren föreläsa om något, och hoppas på någon sorts förändring i den övergripande situationen. Men om ni, som kultiverare, kan stilla era sinnen en smula och göra bra ifrån er med det ni ska göra, så kommer faktiskt allt att finnas där för er. Om ni alla kan klara att göra de tre sakerna väl så kommer gudomliga varelser att se efter er till och med om ni är långt bort i ett avlägset hörn av världen, och Mästarens Fashen kommer att göra detsamma. Alla män­skliga tankar eller fasthållanden som ni har, kommer att göra det svårt för er att förbättra er och höja er, och kommer på samma gång att gripas tag i av de gamla krafterna och de onda faktorerna, garanterat. Från en hög nivås perspektiv siktar de gamla krafterna bara på att få saker gjorda enligt deras villkor för den här saken. De bryr sig inte om huru­vida ni är flitiga, vilka störningar demonerna orsakar, eller huruvida effekten av de svårigheter som förorsakas världens människor, är skäliga. Sedan finns de där varelserna på mellannivå som utför detaljerna [i de gamla krafternas planer], och bara mekaniskt slutför sina uppdrag, och upprätthåller balansen mellan ondskan och Dafa-lärjungarna. De som är direkt involverade i att spela en negativ roll har inga tankar på att ni ska kultivera. Vartenda fall av mänskligt tänkande under ett test, vartenda fall av icke tillräckligt upprätta tankar, och vartenda fasthållande som en kultiverare har, kommer att gripas tag i av dem som förevändning för att dra ner er och ta bort er från kultiverande Dafa-lär­jungarnas led. Det här leder till att våra kultiveringsvägar är fulla av prövningar såväl som faror.

Vart och ett av dina fasthållanden kan göra att din kultivering misslyckas. Vart och ett av dina fasthållanden kan leda till fysiska problem och medföra att din en gång fasta tro på Dafa vacklar. Med andra ord, för att säga dig sanningen, ingen vill att er kultivering ska lyckas och ingen bryr sig om hur det går för er i er kultivering. De gamla krafterna vill bara slutföra det som de vill se slutfört, och det är allt. Och beträffande dem som utför detaljerna, vållar skada och spelar negativa roller, så vill de sänka er och sabotera den här saken, eftersom de inte vet hur den här saken kommer att sluta. Ondska är bara ondska, trots allt. Mästaren är den ende som styr er kultivering mot Fulländning; Mästaren är den ende som verkligen gör det här. Det som Mästaren gör är inte ett mys­terium enbart för människor, utan också för gudomliga varelser. Ingen vet vad jag gör. Så var det särskilt i början. Därför har de varit så djärva att de stört och satt dit sina egna planer. Och det är just under dessa förhållanden ni kultiverar. Det är verkligen farligt om ni inte kan ta det på största allvar. Och i en del fall går de så långt att de väljer ut en utövare, utan att ens ta hänsyn till om personen har några fasthållanden, i syfte att testa utövarna på den platsen, för att höja människors xinxing och testa deras tro. De kommer att orsaka den utövarens död, och få den Dafa-lärjungen att gå bort i förtid, och få andra att vackla. Det här tillvägagångssättet verkar inte rätt, men i det stora hela har de en poäng, vilken är, hur vore det möjligt att en så stor grupp kultiverare inte utsattes för tester – inte blev testade ända in till kärnan? Så de har skäl till det, och allt det här är därför fruktansvärt allvarligt för er.

Ni har gått igenom så mycket under alla de här åren av kultivering, men många män­niskor har verkligen gjort dåligt ifrån sig. De gör hela tiden alla möjliga misstag och har till och med blivit vana vid det, och ser det som ingenting; till och med när det kommer svåra prövningar inser de inte var problemet ligger, eftersom de har blivit vana vid det och ser [sina fasthållanden] som bara småsaker. Men det är kultivering – vad hände med att vara ”fri från luckor” [wu-lou]? Det finns inga småsaker. Dessutom har det skett många fruktansvärda saker i kultiverarnas led under de här åren, som inneburit alla möjliga störningar för våra utövare. Det kan verka som om [det bara handlar om att] de gamla krafterna arrangerar att ni ska ställa till bråk bland oss i syfte att avslöja människors fasthållanden, och att det är de gamla krafternas mål. Men när ni gör de sakerna, har ni tänkt på alla konsekvenserna? Vad väntar er i framtiden? Ni är verkligen inte ra­tionella. En del personer har flera gånger lurat våra Dafa-lärjungar på pengar. De samlar in medel och bedrar Dafa-lärjungar med alla möjliga påstådda anledningar som förevändning. Alla kom hit för Fa. Nu när du har gjort de där sakerna har jag några ord att säga dig. Mästaren kom hit för att rädda hela skapelsen. Så länge det finns en strimma hopp om att du ska kunna räddas kommer jag att försöka rädda dig. Oavsett hur dåligt du har handlat kommer jag att behandla dig likadant som jag behandlar de bra utövarna. Så för att du ska kunna bli räddad kommer du inte att se någon skillnad på hur jag behandlar dig. Och det här gäller till och med hemliga agenter – ni kommer inte att se mig behandla er annorlunda, eller uppträda på något ovanligt sätt gentemot er.

Att rädda människor är en enorm utmaning. På varje Fa-konferens tar Mästaren upp vissa problem som särskilda personer har, i syfte att hjälpa er att verkligen förstå Fa och kultivera i enlighet med den. Och vid varje Fa-konferens förklarar Mästaren Zhuan Falun; det går aldrig bortom det. Om du kan klara att fortsätta studera Fa, verkligen lägga dina mänskliga tankar och fasthållanden åt sidan när du läser Fa, och uppriktigt läsa Zhuan Falun på varje steg på vägen, då kommer du att vinna gudomliga varelsers beundran. Till och med sådana som har orsakat problem och spelat en negativ roll kom­mer att tänka: ”Oj, den här personen är verkligen enastående.” Det är vad de kommer att tänka.

Det gamla kosmos har upphört och det nya har börjat. Det här är inget enkelt koncept. För att illustrera det, tänk på hur cellerna i din kropp, med ständigt pågående ämnesomsättningsprocesser, alltid blir förnyade och ersatta. De planeter som vi kan observera blir på samma sätt ständigt ersatta och förnyade. Det är katastrofalt för liven där; så länge de befinner sig där kan de inte undkomma det. Så sådana katastrofer sker ständigt i kosmos. När en människa dör så måste alla cellerna i hans kropp dö, och personen finns inte längre. Så aldrig tidigare i kosmos har det varit så att när det gamla kosmos inte längre fanns så kunde någon som ville tillhöra det nya kosmos, göra det. Hur kommer det sig att till och med gudomliga varelser är omedvetna om [vad jag gör]? Det beror på att det aldrig tidigare har hänt. Det har aldrig funnits några exempel på att liv som hade kultiverat väl blev direkt överförda till den nya Jorden och att varelserna från det gamla universumet överfördes till det nya universumet efter att de blivit förnyade. Så är inte det här ett svårt åtagande? Det finns ingen tidigare händelse att dra lärdom av. När jag ibland diskuterade med de gamla krafterna och de inte hade någon möjlighet att svara så sade de: ”Vi vet inte hur.” De sade: ”Vi vet inte hur man gör det som du talar om.” Idag talar jag till Dafa-lärjungar, och erfarna lärjungar kan alla förstå mina ord. Det är därför jag har sagt de här sakerna. De som inte kultiverar eller som inte har varit flitiga, kan aldrig tro på vad jag säger eller begripa det.

Alla de störningar som har inträffat i våra kultiverares led har faktiskt avslöjat de problem som Dafa-lärjungekroppen har. De som har gjort de här sakerna håller fortfarande regelmässigt på med det, och hela tiden har det varit störningar. Hur många människor kommer till sist att ta sig igenom, och hur många människor kommer verkligen att kunna motsvara standarden för en Dafa-lärjunges Fulländning? Ibland är jag verkligen inte optimistisk. Fa-upprätandet kommer garanterat att lyckas; det är säkert. Och garanterat kommer det att finnas Dafa-lärjungar som når Fulländning. Men hur många? Jag är verkligen inte så optimistisk just nu.

Den tid som vi har för att kultivera är, som ni vet, bara ytterst kort för oss. Takten för Fa-upprätandet är oerhört snabb, och ändå måste vi under denna korta tidsrymd också uppfylla våra uppdrag som Dafa-lärjungar! Vad är en Dafa-lärjunge? Kosmos Dafas lärjunge. Skulle det kunna räcka att bara nå din egen, individuella Fulländning? Vem skulle inte ha blivit en Dafa-lärjunge om det var så? Dafas kraft för räddande av människor är helt enkelt enorm; det skulle ha varit väldigt lätt att åstadkomma det. Dafa-lärjungar har ett uppdrag, och det är både oerhört tufft och svårt. Och i mixen ingår också de gamla krafterna. Men faktiskt, jag kan säga er att det som ni gör är till sin natur så svårt, så om inte de gamla krafterna hade blandat sig i så hade säkerligen någon annan kraft gjort det. De skulle ha orsakat er samma sorts störningar; det är bara vad de skulle göra. Eftersom Dafa är så ren, upprätt och majestätisk så känner till och med gudar vördnad vid anblicken av sådan mäktig dygd och kraft, och dess positiva egenskaper som lyser igenom när den räddar liv, och ingen skulle vara djärv nog att göra negativa saker mot den. De skulle sätta upp en positiv fasad men fortfarande försöka uppnå det de vill ha – till och med forma något så stort som det de har gjort för att göra sina saker. Sådana är de gamla krafterna, och det de gör orsakar störningar och skada. Jag visste hur svår den här saken skulle bli, så jag löste många saker för Dafa-lärjungarna under historiens gång, och av den anledningen skyddade jag er, liv efter liv, och vakade över er hela vägen. Men vid den nuvarande tidpunkten i historien, vid den här korta men avgörande tidpunkten som avgör allting, är kraven på er strikta.

Vad ska det bli av er utövare som inte har gjort bra ifrån er? Ni vill alla se mig le mot er, men ni ska veta att jag gör det för att uppmuntra er och visa mina förhoppningar om er. Med tanke på att tiden är så oerhört knapp, har ni funderat på vad som kommer att hända med dem som inte har kultiverat väl? En del människor har fortfarande en chans, men en del har inte det längre. För en del är det fortfarande tid kvar, och för en del är deras enda hopp att spurta. Men om personen inte har lagt en tillräcklig grund, och om personens förståelse av Fa är begränsad, hur ska han kunna ha drivkraften att härda ut? Har du varit flitig? Om du inte har lagt en solid grund byggd på Fa, så kommer du inte att kunna göra det. Den sortens beslutsamhet och fasta övertygelse kommer från Fa. Tiden är knapp, så jag vill inte bara säga trevliga saker; jag har redan sagt många ord som uppmuntran. (Mästaren nickar, stannar upp, och ser sedan granskande ut över konferenssalen.) Om många människor verkligen har hamnat efter, eller inte kan hålla jämna steg, och jag talar om Dafa-lärjungar, då skulle verkligen ingenting kunna vara sorgligare att se.

Ni har alla sett hur situationen har förändrats. Jag har alltid berättat för er att situa­tionen i Himlen, situationen för kosmos Fa-upprätande, och situationen på Jorden är varandras motsvarigheter. Jag har talat om det här alltsedan den första tiden. Allt som händer på Jorden övervakas av, och är i händerna på, gudomliga varelser, och de förändringar som sker på Jorden motsvarar helt dem som inträffar i Himlen. Alla Falun Gongs förföljare får nu sina straff. Det finns fortfarande en del Dafa-lärjungar som inte har kultiverat till standarden för Fulländning, såväl som en del som har gjort dåligt ifrån sig men som fortfarande ges en chans. Och därför är det inte avslutningen av den här saken som gör att de där förföljarna får sin vedergällning. Om alla de som har förföljt Dafa-lärjungar skulle gripas och ställas inför rätta så skulle den här saken vara över, och det skulle inte finnas några fler chanser för dem som inte har kultiverat eller för dem som inte har kultiverat väl. Så det är i form av politiska kamper eller maktkamper, eller korruptionsanklagelser, som de som har förföljt Dafa-lärjungar tas itu med. Alla de som nu straffas hör till den kategorin, och ingen har undgått det. Och det fortsätter. Jag vet bestämt att ingen av dem kommer att komma undan, oavsett vilken ställning de har. Det är vad vanliga människor kallar ”återbetalning”.

Eftersom den här saken håller på att avslutas så har ondskan inget sätt att uppbåda en stor styrka och än en gång göra vad den gjorde med start den 20 juli 1999. Dafa-lärjungarnas tester har nått sitt slutskede. Det har lett till att en del människor bara önskar se att saker och ting ”avslutas snart”. Men varför skulle du vilja det? Så att du kan börja leva ett lyckligt liv? Ett stressfritt liv? Är det det? För en Dafa-lärjunge, eller faktiskt för många liv, skulle man förlora chansen att göra sig av med karma och förlora chansen att gå framåt mot Fulländning. Jag motsätter mig förföljelsen, eftersom jag fullkomligt förkastar de gamla krafterna. Tror ni att det förtryck som buddhismen utstod i det förflutna, eller de tre hundra åren av förföljelse som de kristna gick igenom, berodde på att ondskan var starkare än godheten? Nej, det var inte därför det hände. De fallen handlade om att gudomliga varelser utnyttjade ohämmad ondska till att fullända sina lärjungar, för att hjälpa sitt folk att nå Fulländning! Ju längre saker nu framskrider, desto närmare kommer slutet. När väl den onda despoten ställs inför rätta, kommer då inte allt det här att nå slutet, och nästa fas börja? (Mästaren nickar med allvar i blicken.) Många av oss har inte tagit väl vara på det här tillfället.

Som jag just sade så accepterar jag inte förföljelsen, för jag har mina egna planer. Men eftersom förföljelsen har ägt rum så har jag spelat med och utnyttjat deras planer för att rädda varelser och hjälpa våra Dafa-lärjungar att uppnå Fulländning under den här perioden. Som jag just sade, med något så här stort så skulle det ha funnits någon annan kraft som hade verkat, om det inte hade varit de gamla krafterna. Något liknande skulle säkerligen ha visat sig. Så om man ser på saker och ting från en annan vinkel, har de inte också gett er en möjlighet att kultivera, och gett alla varelser en chans att välja räddning? Det är inte möjligt för alla människor att erhålla räddning, och inte heller att kultivera. Men varje människa måste oundvikligen, under det här slaget mellan gott och ont, visa sin attityd, och var och en måste till och med ta ställning, vilket bestämmer var de kommer att hamna i framtiden. Ingen gång när en civilisation skulle förstöras i det förflutna, var den sämre än dagens. Om det inte hade varit för att Dafa lärs ut så skulle mänskligheten inte ha klarat sig förbi 1999 års sista dag. Varför firade människor på ett sådant sätt i början av år 2000? Varför var de så glada? Även om det verkade vara av en ytlig anledning, att ett nytt århundrade hade börjat, så är faktiskt allt arrangerat av gudomliga varelser, och människor har en medveten sida. Men det var inte sann räddning. Människor måste ta ställning nu. Hur en varelse agerar när Dafa-lärjungar klargör fakta och räddar människor, avgör hans eller hennes framtid.

Naturligtvis, för några år sedan var det fortfarande svårt att klargöra sanningen. En del människor var fullkomligt irrationella, eftersom det vid den tiden fanns ett enormt antal onda faktorer som kontrollerade människor. De onda faktorerna har nu successivt utplånats medan Fa-upprätandet har pressat på framåt och de dåliga sakerna i kosmos har rensats ut, förstörts, och upplösts i stor mängd. Och de förändringarna har sina motsvarigheter här bland människorna. Nu kan människor tänka över saker och ting med ett klart sinne, och kan få en bra förståelse när det gäller förföljelsen och Dafa-lärjungarna och det ondskefulla partiet, så de ombeds att ta ställning. Så naturligtvis är det annor­lunda nu. När förhållandena var så onda, om någon var djärv nog att ta positiv ställning, så var den varelsen helt enkelt enastående. Varelser är olika; kosmos har olika plan, och varelser från olika nivåer finns på olika plan i kosmos. Det är skillnad på om en varelse kunde agera på ett positivt sätt i början av förföljelsen, när saker och ting var ytterst svåra, jämfört med att göra det när förhållandena har lättat.

Har vi inte sett ett liknande scenario utspela sig bland Dafa-lärjungar under resans gång? Till sist finns det en nivåskillnad mellan dem som har gjort extremt bra ifrån sig hela vägen och dem som har snubblat gång på gång, och skrivit något [”ånger”]-utta­lande ena dagen och sedan ogiltigförklarat det nästa, även om de klarat sig till sist. Om de som än i dag fortfarande inte är rationella verkligen vaknar upp idag, börjar spurta och försöker komma ifatt andra, och verkligen kan lyckas göra bra ifrån sig, då är Fulländning möjlig för dem. Men de kommer inte att kunna komma ifatt dem som är långt före dem. I kultiveringen finns olika riken. Jag är verkligen orolig över det här. Ju mer tiden går, desto oroligare blir jag. På den tiden när ondskan var hejdlös och som allra galnast, var jag också orolig, orolig över att ni inte skulle kunna hålla ut. Men med tiden såg jag att Dafa-lärjungar kunde motstå vilken ondska som helst, och det gjorde mig verkligen lugnare. Men nu, när slutet på förföljelsen är nära, känner jag mig ännu mer bekymrad än förut. Vi har några människor som helt enkelt inte är rationella och bara halvhjärtat driver med strömmen bland Dafa-lärjungar. Så vad ska vi göra med er?

Naturligtvis har en del av våra utövare gjort rätt bra ifrån sig. Men inte ens de som har gjort bra ifrån sig har nått den nivå som krävs för Fulländning. Förr i tiden skulle kultiverare ta bort fasthållanden ett efter ett. Men i ert fall finns nästan alla era fasthållanden kvar medan de försvagas och minskas ett lager i taget, försvagas och minskas kontinuerligt, mer och mer. Det är det tillvägagångssätt som jag har använt för er, och det låter våra Dafa-lärjungar leva normalt bland vanliga människor innan ni når Fulländning, och rädda människor på ett normalt sätt medan ni är en av dem. Samtidigt, just för att dina mänskliga tankar inte helt har tagits bort, låter det dig kultivera i deras störningar, och om du kan hålla dig alert och kultivera dig själv hela tiden, och uppfylla dina förpliktelser som en Dafa-lärjunge, då är det mäktig dygd och är helt enkelt enastående. Och det är din väg.

Jag skulle fortfarande vilja svara på frågor åt er. (Applåder) Ni kan lämna fram era frågelappar.

Fa kommer inte att förändras, och Mästaren har inte förändrats. Vissa människor har förändrats till det sämre i kultiveringen, och är inte lika bra som de var i början. Men det har verkligen inte gått lång tid. Förr i tiden pratade människor om vissa kultiverare som mediterade vända mot en vägg i nio år eller hela sitt liv, och som uthärdade lidanden helt ensamma. Att utöva i kloster, i bergen eller i skogarna, avskurna från den vanliga världen, och gå igenom åratal av slit och lidande, hur ensamt var inte det? Men det är inte det tillvägagångssätt ni ska ha. Och ändå avskyr en del människor fortfarande att det har tagit så lång tid. Ändå har ingen genom hela historien någonsin kultiverat endast så kort tid. Men de här människorna har tillåtit sig att bli slappa, och till och med när det bara kommer lite störningar, glömmer de att de är Dafa-lärjungar. Vad kultiverar du för? För ditt anseende? Av förbittring? För de fasthållanden du har? För dina nära och kära? För de saker du är fäst vid? För de saker du inte kan släppa? Är inte alla dessa just de saker som du borde göra dig av med?


Lärjunge: Jag skulle vilja fråga, Mästare, är det möjligt för oss att rädda åttio procent av alla liv? Kan vi nå det målet?

Mästaren: Nej, det är det inte; inte så många kan räddas. Styrkan hos den mäktiga dygd som många Dafa-lärjungar har från kultivering är inte tillräckligt stor, och deras upprätta tankar är otillräckliga. Vi har redan missat många tillfällen, förlorat många levande varelser. (Mästaren gör en paus) Vi kan inte det nu, helt säkert; det vet jag. Det är naturligtvis inte helt och hållet våra Dafa-lärjungars fel. De gamla krafternas arrangemang för den här saken har gjort att den här världen har blivit fruktansvärd. Där är det moderna tänkesättet som människor har, modern konst, moderna trender och modern kultur, och därtill kommer den skada som tillfogats kulturen av det ondskefulla partiet. Det är särskilt svårt för unga människor som växer upp i en sådan miljö. De kan inte se de här sakerna för vad de är.

Lärjunge: Hur kommer det sig att de gamla krafterna fortfarande kan hålla världens uppmärksamhet borta från det som händer i Kina?

Mästaren: Det är så de gamla krafterna har arrangerat det. Kina är scenen kring vilket allt i den här världen kretsar. Om ni tänker på det – och jag ska ge er några enkla exempel – närhelst något händer i Kina, när det sker en positiv utveckling, och andra nationer är på väg att sätta lite press på Kina, uppkommer problem någon annanstans i världen, som med terrorister, religiösa extremister, eller konflikten mellan Ukraina och Ryssland. Men tänk efter: ingenting händer av en slump. När förföljelsen av Dafa-lärjungar var som allvarligast så skulle hela världens uppmärksamhet ha riktats mot Kina, om det inte hade varit för de andra sakerna som inträffade. Och det var då Twin Towers i USA störtades. Terroristerna var helt hejdlösa, och drog bort världens uppmärksamhet. Ingenting händer av en slump.

Lärjunge: Kan vi använda upprätta tankar för att hålla tillbaka de gamla krafterna?

Mästaren: Det ni kan göra är att förneka de gamla krafterna. Ni kan faktiskt inte ändra det här systemet som de har arrangerat. Mästaren kan det, men jag får inte, för om jag gjorde det vid den här tidpunkten, om jag förstörde deras saker så skulle allt förstöras; varenda sak skulle förstöras. Så jag försöker använda deras egna metoder – det är så det ska göras. De kan inte påverka de grundläggande sakerna. Så som Dafa-lärjungar ska ni bara stärka era upprätta tankar och göra det bra, det som ni ska göra. Om ni kan klara att verkligen göra bra ifrån er i alla tre hänseendena så kommer ingen att våga röra er.

Lärjunge: Måste de i Kina som redan har lämnat in en begäran om utträde ur det ondskefulla partiet, fortfarande göra ett offentligt uttalande på webbsidan för utträde ur partiet?

Mästaren: Absolut. De kunde företa sig att lämna partiet, vilket räknas som att ha trätt ut ur det ondskefulla KKP, men deras skäl till det är okänt. Var det för att de inte gynnades [av partiet] så som de hade hoppats på? Eller kanske var det något annat motiv, av mänsklig art, såsom att vara upprörd över något? Då räknas det inte, för personen måste ta ställning, medan gott och ont kontrasterar varandra, för att märket ska tas bort.

Lärjunge: Jag skulle vilja fråga om vi kan betrakta den gamla versionen av Lunyu som en av Mästarens vanliga artiklar (Jingwen)?

Mästaren: Nej, gör inte det. Det var inget fel på den gamla Lunyu, men eftersom den ersattes bör den bytas ut. Alla förstör sina. Anledningen är att även om den betraktades som en vanlig artikel, så vore det ändå att sätta vetenskapen på en piedestal. Under de första åren användes den för att rädda människor i moderna samhällen som var starkt genomsyrade av vetenskapliga föreställningar, och det var inte meningen att den skulle ges en så hög status. Men senare gav människor den en så hög status, och upphöjde den så mycket. Oj – Denna Fa är så stor, denna lilla Jord räknas som ingenting. Så det var inte lämpligt att den upphöjdes så mycket.

Lärjunge: Kan vi trycka och distribuera de senaste två specialrapporterna från kinesiska Epoch Times allmänt i Kina?

Mästaren: Nej, gör inte det. Jag har också läst dem, och de verkar vara riktade till dem i den nuvarande regimen. De är inte skrivna eller relevanta för räddandet av människor.

Lärjunge: En del utövare som har kommit till USA från Kina fungerade en gång som ”hjälpare” i fängelser eller häkten – människor som hjälpte ondskan att försöka omvända utövare – och några av dem har länge varit på fruktansvärt fel spår beträffande förståelser. Även om de kanske har varit med på Dafa-aktiviteter i USA och anser sig vara Dafa-utövare, så har de ännu inte riktigt erkänt, innerst inne, de misstag de gjorde, och de kommer till och med med bortförklaringar för att försöka skyla över vad de gjorde. Till exempel säger en del av dem att de fungerade som ”hjälpare” för att ”skydda” utövare, men det verkar som om de fortfarande gömmer de fasthållanden som de har djupt inom sig, även om de har skrivit deklarationer [för att ta tillbaka vad de gjorde under tvång].

Mästaren: Sannerligen, kultiverare är inga vanliga människor. Men, faktiskt är vanliga människor inte heller vanliga. De vanliga människorna här idag är annorlunda än dem i historien. De har alla en medveten sida. När du talar sanning eller ljuger så vet de faktisk det, och det är mycket tydligt för dem.

Så vad kan du göra om du har gjort misstag? Ja, jag har sagt att innan förföljelsen har upphört har du fortfarande en möjlighet att kultivera och göra bra ifrån dig. Och även om jag har sagt det, om du verkligen förstår vad jag menade, så borde du veta att du inte alltid ska tolka saker efter ditt tycke. Vad jag sade var att du fortfarande har en möjlighet innan förföljelsen upphör. Ja, du har fortfarande en chans, men om du inte tar vara på chansen som ges till dig, eller om du fortfarande är slapp mot dig själv, då förstör du dig själv.

Jag har sagt tidigare att för en Dafa-lärjunge är det okej om du har gjort misstag. Erkänn bara öppet och ärligt dina misstag och visa att du är tillbaka på rätt spår och vill göra bra ifrån dig, då kommer alla att beundra dig för det. Men om du försöker dölja de där sakerna och skyla över dem, kommer dina mänskliga tankar bara att bli mer komplicerade och starka. Och om din kultivering dessutom är en fullständig röra, vad ska utövare tänka om dig? Hur kommer de att se på det? Och hur kommer gudar att se på det? Och vad ska jag göra med dig i framtiden? Att rädda människor, att rädda liv, är en barmhärtig handling. Men det kommer alltid att finnas de som inte kan räddas, trots allt. Och vilka är de? Det är de som inte värdesätter sina egna liv. De kan inte räddas.

Lärjunge: I över ett år efter den 20 juli 1999 föreläste inte Mästaren om Fa, men under den tiden var de generella riktlinjerna från Minghui.org rätt tydliga. Men nu har Ming­hui.org mer blivit en plattform för publicering av meddelanden eller tillhandahållande av information, och erbjuder inte mycket av djupare utbyten om Fas principer, och ...

Mästaren: Jag vill inte här blanda mig i de olika åsikter som våra Dafa-lärjungar har om saker och ting. De som driver medierna har sina idéer och tankar om hur man driver medier. Det är deras väg, deras kultivering, så jag vill helst inte tala om de sakerna. Det är verkligen svårt att få något att passa allas föreställningar och tänkande. De personer du syftar på kultiverar som du, och kan inte undgå att ha tillkortakommanden, helt säkert. Och detsamma skulle gälla för vem som helst i den positionen. Ni kan diskutera och undersöka de frågorna tillsammans och ta upp dina frågor på ett konstruktivt sätt.

Lärjunge: Skapades det gamla och det nya kosmos av samma gud?

Mästaren: En ny elevs fråga. Det var Zhen, Shan, Ren som skapade kosmos.

Lärjunge: Det krävs stora summor pengar till Fei Tian College´s byggprojekt. Kan kultiverare som vill och är välbärgade hjälpa till lite?

Mästaren: Eftersom du har tagit upp det här vill jag slå fast att ingen har tillåtelse att be om eller samla in medel utan mitt medgivande. Jag har talat om det i stränga ordalag med de utövare som är involverade i Fei Tian Collage`s byggprojekt att de inte får samla in pengar från utövare! En del av våra utövare tar emot andra utövares pengar, eller ber utövare om pengar under förevändning att de samlar in medel för Dafa-projekt, men de har inte ordnat något ekonomi- och redovisningssystem, och har använt pengarna vårdslöst. Vissa människor lurar andra. Några hade goda avsikter i början, men när de började se en massa pengar började de samla på hög åt sig själva. Eller i vissa fall behöll folk en del för sig själva och gav resten till utövare eller Dafa-projekt. De här problemen ... Jag undrar vad det ska bli av er i framtiden?

Det här gäller varenda Dafa-lärjunge: om du inte hade varit en Dafa-lärjunge i dag så skulle du ha varit en av världens stora pampar, med massor av pengar. Det beror på att om du inte hade varit en Dafa-lärjunge så kunde din mäktiga dygd – den enorma dygden som du hade med dig – ha bytts mot väldiga rikedomar. Och det gäller er alla. Men du gav upp den rikedomen när du gjorde ett medvetet val att bli en Dafa-lärjunge. Du ville bli en Dafa-lärjunge, och du gav upp de sakerna. Du tog aktivt det beslutet, av egen vilja. Och ändå stoppar du nu undan den lilla summan pengar som kommer i din väg. Hur ska du kunna återbetala det? Idag i det här kritiska ögonblicket i historien, med vartenda öre och varenda liten [sak], är det som avslöjas din nivå, din sinnesstämning och dina fasthållanden som en kultiverare, såväl som huruvida du kan uppnå Fulländning eller inte. (Mästaren pausar) Vad ska det bli av dig?

Oräkneliga levande varelser i ofantliga avlägsna kosmiska kroppar väntar på att du ska rädda dem. De är dina varelser, och ändå beter du dig som en sådan besvikelse här i människovärlden. Alla varelser som hör ihop med dig där ute i kosmos iakttar dig. De kan alla se det – alla dina rörelser och alla handlingar, alla dina tankar och idéer – de känner till dem alla. Det är så komplicerat här bland människorna. I människovärlden finns både tro på det gudomliga och det finns ateism, och hela kulturen används som en demonisk kraft mot de positiva elementen! Mänskligheten, sådan som den är idag, under Fa-upprätandeperioden, gjordes sådan av de gamla krafterna. [Dina varelser] tittar på och vet hur mycket de där sakerna hos dig upptar ditt sinne, vad du är fäst vid, vad du söker, och vart du är på väg. Och ändå är några av er ibland verkligen löjliga! Det är de här människorna som jag talar om; många Dafa-lärjungar är faktiskt mycket bra.

Lärjunge: Jag skulle vilja be Mästaren sitta ner.

Mästaren: Om jag står kan alla se mig bättre. (Lärjungarna applåderar entusiastiskt av uppskattning.) Såvitt jag vet har byggnationerna på Berget och Shen Yun tagit emot ett litet antal donationer från utövare, men det var mycket lite. Shen Yun tar sällan emot donationer från utövare; merparten av sponsringen har kommit från det vanliga samhället, men den siffran är också liten. Beträffande de andra projekten där ute så har jag inte tillåtit folk att be utövare om gåvor. Istället har jag sagt till dem att ekonomiskt stöd från utövare inte är tillåtet. Hörde ni alla det? Förmedla detta till de andra när ni kommer hem. I grund och botten har inget projekt förutom byggnationen på Berget tillåtits ta emot ekonomiskt stöd från utövare. Jag är medveten om att ni alla själva står för räkningen för ert Fa-upprätande arbete, och gör det på eget initiativ. I Kina använder utövare aktivt sina egna pengar till att göra [sanningsklargörande] material, medan utövare på andra håll aktivt axlar de [ekonomiska] bördorna för de projekt som de driver, och det är er mäktiga dygd. En del personer, särskilt en del Dafa-lärjungar, blev, fastän de var kungar med ofantliga rikedomar, Dafa-lärjungar som aldrig har sett mycket pengar, särskilt inte stora penningsummor, och när de väl ser dem så har de lite svårt att hantera det psykologiskt. Ni måste se upp med det här.

Lärjunge: Hälsningar till Mästaren. Jag skulle vilja fråga Mästaren om en sak. Innan 1999 fanns det nästan 100 miljoner Falun Gong-utövare. Nu, efter att förföljelsen startade, även om inte lika många människor verkar utöva, så har vi alla svårt att acceptera att det bara var knappt 190 000 personer som stämde Jiang mellan maj och oktober. Vad är orsaken till det här [låga antalet]?

Mästaren: (Mästaren skrattar) Det är faktiskt inte som ni tror. En del av våra utövare känner att det här är något som de verkligen borde göra, att det är något som Dafa-lärjungar borde göra. Andra tror att om de inte offentliggör sin identitet så är det till hjälp för de saker som de gör. Andra åter oroar sig för att om de offentliggör sin identitet så kanske de blir arresterade en dag. Och en del har helt enkelt inte alls tänkt på det. I kultiveringen är inte alla på samma nivå, de har olika förståelser om saker och ting, och naturligtvis är deras tankar olika. Jag stöder faktiskt nyckelutövare, utövare som kan ha stor inverkan, i att inte avslöja sin identitet.

Lärjunge: Under Fa-studier i grupp, när vi kommer till delen ”för 2500 år sedan”, uttalar en del personer det [på kinesiska] som ”liang-qian” medan andra som ”er-qian” – på två olika sätt. Mästare, får jag fråga vilket av uttalen som är bäst?

Mästaren: Jag tror faktiskt att vi är vana vid att uttala det som ”liang-qian-wu; ingen läser det som”er-qian-wu”. Men taiwanesiska utövare föredrar ”er”-uttalet. Jag tycker att vilket som helst av uttalen går bra. Om ni vill göra det enhetligt under Fa-studierna i grupp, låt oss bara läsa det så som jag säger det. Eftersom jag har sagt att jag uttalar det ”liang-qian-wu” så låt oss då göra det, okej? (Lärjungarna applåderar) Den här sortens saker har egentligen inte någon inverkan på vår kultivering. Olika länder har olika språk och uttal, och de här sakerna påverkar ingenting.

Mina Dafa-lärjungar, inser ni en sak? Beträffande vad jag förväntar mig av er när det gäller Fa så har jag inte en massa regler eller krav i det yttre. Men andra religioner och kultiveringsformer är rätt stränga rörande de här sakerna. Så varför är det olika? Jag ber er bara fokusera på innebörden i Dafa, eftersom det för tillfället är enligt den ni ska kultivera som Dafa-lärjungar. När det gäller ytliga saker så har jag inte bett er att fokusera så mycket på dem, eftersom de kommer att tas itu med under perioden med Fa-upprätandet av människovärlden. De är på för låg nivå för att ni ska bekymra er om dem, det är tanken. Men kraven kommer att vara höga under Fa-upprätandet av människovärlden, och vid den tiden kommer det inte att fungera om man inte läser Fa på kinesiska, det går inte om man inte förstår originalet.

Lärjunge: Just nu stämmer vi Jiang. I nästa skede, kommer vi att stämma det ondskefulla partiet?

Mästaren: Stämma det ondskefulla partiet? Partiet kommer inte att finnas längre efter att det har eliminerats. Även om ni ville stämma det, hur skulle ni kunna ställa det inför rätta när det inte har någon fysisk form? Ni skulle inte kunna pröva det i domstol. De onda elementen håller på att elimineras, men i framtiden kommer folk att känna ånger över att det ondskefulla partiet [existerat]. Människor kommer att fundera över vad som hände, och historien kommer att göra det till en läxa.

Lärjunge: Det ondskefulla partiets kultur har förgiftat Fastlandskinas Dafa-lärjungar svårt, och för närvarande påverkar det här vår förmåga att göra de tre sakerna väl. En del utövare i mitt område tycker att vi borde fokusera på att rensa ut partiet genom att sända upprätta tankar på fler bestämda tider, för att specifikt rensa ut det ondskefulla spöket, och samtidigt fortfarande upprätthålla de fyra standardtiderna för sändande av upprätta tankar. En del av oss letar inom oss efter våra fasthållanden och reciterar upprepat ordet ”detonera” från raden ”Gudarnas åska detonerar” i dikten ”Himlarna blir än en gång klara”. Men en del kultiverare anser att det här är en störande avvikelse från Fa, och det har varit stor oenighet om det här.

Mästaren: När det gäller Dafa-lärjungarnas sändande av upprätta tankar, om ni kan sända upprätta tankar på de bestämda tiderna, och om ni kan sända upprätta tankar och rensa bort störningar när ni råkar ut för dem, då är det bra nog. Ni kan sända upprätta tankar när ni möter uppenbara störningar och rensa bort dem. Men gör inte det här så ofta och involvera inte ett stort antal människor. Anledningen är att alla Dafa-lärjung­arna arbetar med att rädda människor och klargöra fakta, så skulle det inte störa att göra andra saker? Och om ni försöker komma på någon ny metod eller någon annan form för att göra saker, då är det också ett problem. I så fall kommer Dafa-lärjungar naturligtvis att opponera sig mot det. Ni ska faktisk bara hantera de här sakerna förnuftigt, och se till att hålla huvudet klart.

Lärjunge: I ett av de telefonsamtal som jag ringde förra månaden för att öka medvetenheten [i Kina], klargjorde jag fakta för tjugo eller trettio personer som arbetade tillsammans, och de lämnade alla partiets tre organisationer. De bad mig också flera gånger att hälsa till Mästaren nästa gång jag träffade honom. Jag skulle vilja ta det här tillfället i akt och till vår barmhärtige och magnifike Mästare vidarebefordra alla de hälsningar till Mästaren som godhjärtade människor har skickat genom åren när jag har ökat medvetenheten genom telefonsamtal. Bästa hälsningar till dig, Mästare! Tack, Mästare! (Lärjungarna applåderar)

Mästaren: Även om det är en enkel hälsning så lyckades de uttrycka den vid den här tiden när ondskan förföljer Falun Gong, och de gjorde det mitt under allt förtalet, alla lögnerna och smädelserna. Det säger oss att de verkligen fortfarande är okej. Naturligtvis hände det här när Dafa-lärjungar klargjorde fakta väl. Det har att göra med att du klarade att förklara fakta väl för dem.

Den kultivering som våra Dafa-lärjungar utövar, den kultivering som ni gör i det här livet, har faktiskt inte er Fulländning som enda syfte. Med andra ord, om det inte vore för det ansvar ni har att rädda alla varelser så skulle jag få er att nå Fulländning även om ni inte kultiverade i det här livet. Och det beror på att en del av er har kultiverat många gånger i det förflutna, och er grund går långt utöver den som en genomsnittlig kultiverare har. Så det är att tala i termer av individuell kultivering. Vad innebär då titeln ”Dafa-lärjunge”? Vem kom hit för att bli en Dafa-lärjunge? [Du fick den titeln] för att du har tagit på dig uppdraget att rädda alla varelser. Den kultivering som du har lagt som en grund, och de upprätta tankar som du har utvecklat genom kultivering, har till syfte att rädda alla varelser. Jag ska uttrycka det ännu tydligare: den kultivering som du gör i det här livet ska stärka dina upprätta tankar på din mänskliga yta, så att du kan rädda alla levande varelser.

Efter att ha hört det här tänker en del personer nu: ”Jag förstår, vi kan nå Fulländning även om vi inte arbetar med de sakerna.” Men det jag sade var att om det handlade om personlig kultivering, ja, då kunde ni nå Fulländning. Men Dafa-lärjungar är varelser med uppdrag, så Dafa-kultivering under Fa-upprätandeperioden är annorlunda. Om ni håller fast vid personlig kultivering, då anses det vara ett fasthållande! Det här är annorlunda än hur saker och ting är i vilken som helst annan religion eller kultiverings­metod. Din kultivering är till för att rädda alla varelser. Slutet på löftet ser ut så här, så hur skulle ni kunna underlåta att göra det.

Lärjunge: Koordinatorn på en viss materialplats [i Kina] använder enbart innehåll från PureInsight.org för att framställa material, och vill inte använda innehåll från Ming­hui.org – ens när det finns bra artiklar där.

Mästaren: Är det då inte något som han inte kan komma över, alltså ett fasthållande? Känner han att något var orättvist? Eller är det så att Minghui.org inte passar hans tänkande? Vad problemet än må vara, om någon kan rädda människor [med det material som han gör], då är det också bra. Men han kan inte ta det fasthållandet med sig. Det måste bort.

Lärjunge: Nyligen har folk i mitt område anammat ett nytt tillvägagångssätt för Fa-studier i grupp, där vi efter att ha läst ett stycke i Zhuan Falun, stoppar och diskuterar vad vi fick ut av stycket och vad som slog oss mest i den delen av Fa som lärdes ut av Mästaren, eller vilka insikter vi fick. Jag är inte säker på att det här sättet att studera Fa är lämpligt.

Mästaren: Nej, nej, det är inte lämpligt. Försök inte att komma på någon sorts nytt sätt. Läs bara som vanligt och försök förstå Fa. Huruvida du förstår Fa eller ej kommer att ändras allteftersom du läser, och inte genom diskussion eller utbyten. Men diskussionerna och utbytena som Dafa-lärjungar har kan ändå tjäna till att stärka varandras upprätta tankar i kultiveringen, eller hjälpa er att se hur andra förstår saker. Det vill säga, det hjälper er att ha upprätta tankar beträffande kultivering, på en del sätt. Det är möjligt att något som en annan Dafa-lärjunge säger kan ge dig en vink om ett fasthållande som du har eller var du kommer till korta. Men din verkliga förbättring kommer garanterat från Fa. Ni ska läsa Fa på allvar istället för att komma med något nytt.

Lärjunge: Jag har studerat Fa tillsammans med mina föräldrar sedan jag var liten, och nu är jag tonåring. Jag skulle vilja veta vad som är annorlunda med unga utövare jämfört med de äldre.

Mästaren: Som levande varelser har varje liv sitt eget ansvar. Var och en är ett individuellt liv och representerar sin egen grupp med liv. Små barn följer sina föräldrar, och hur väl deras föräldrar kultiverar kommer att påverka dem – särskilt när barnet är den typen som är rätt beroende av sina föräldrar. När det gäller eleverna vid Fei Tian-skolan, eller till och med Shen Yuns artistpraktikanter, så kan man utifrån personens uppförande avgöra hur hans föräldrars kultivering är. Det är annorlunda om eleven är väldigt självständig och har sitt eget tänkesätt. I det fallet agerar han i stort sett på egen hand.

Lärjunge: Vi har nu inte på länge studerat Zhuan Falun vid de stora gruppstudierna i vårt område. Vi studerar bara de Fa-föreläsningar som hållits i olika regioner. Är det okej?

Mästaren: Nej det är det inte. Det är okej att då och då studera Fa-föreläsningarna som hållits i olika regioner. Jag vill uppmuntra er att läsa dem på egen hand hemma. Studera bara Zhuan Falun vid studier i grupp eller stora sammankomster. Allt som lärs ut i Fa-föreläsningarna som hållits i olika regioner förklarar Zhuan Falun.

Lärjunge: Utövare som har ringt telefonsamtal till Kina råkar ibland på korrupta tjänstemän som säger sådant som: ”Vi har förskingrat väldiga summor pengar. Kampanjerna mot korruption i Kina oroar oss, och vi är inte säkra på vad vi ska göra med de olagliga medlen vi har.” Och andra har sagt saker som: ”Vad sägs om att jag donerar pengarna till Falun Gong? Och jag ska också komma och bosätta mig i Amerika.” En del utövare säger att vi inte borde ta emot deras pengar, eftersom de inte är rena. Vi är osäkra på hur vi ska svara om det här kommer upp igen.

Mästaren: Det är vad det har blivit av det här moderna samhället, särskilt i Fastlandskina. [Vem vet] vad som är rent och vad som inte är det? Och till och med de pengar som verkar rena i era ögon kanske inte är det, indirekt. Det är hursomhelst vad det har blivit av det här samhället. Men vi ser inte på hur saker och ting är på ytan. Det vi ser på är människors hjärtan. I det här fallet har de människorna det rätta hjärtat när de säger att de tänker på att donera pengarna till Falun Gong – pengar som de förskingrade, gick så långt för att skaffa sig, och tog sådana risker (alla skrattar). Låt oss då tänka på det, även om det är sant att de gör det här på grund av den pressade situationen de är i, så tänkte de hursomhelst på att ge dem till Falun Gong hellre än till andra. Då finns det fortfarande skäl till att rädda de här människorna, eller hur? Självklart, om ställena för [framställning av] sanningsklargörande material som Dafa-lärjungar driver verkligen är i behov av pengar, och om de här personerna vill skänka en del, så låt oss låta dem göra det. Hursomhelst, vad skulle de annars göra med pengarna? Även om pengarna inte är ”rena”, om de används för att rädda människor, skulle ni då fortfarande säga att de inte är ”rena”? Det är annorlunda då, eller hur? Och det kommer att eliminera karma för vem som än skänkte dem. (Alla applåderar)

Lärjunge: Lärjungar i norra Kina vill hjälpa lärjungarna i södra Kina i deras arbete med att klargöra fakta. Vad kan vi göra för att vara flitigare tillsammans och bättre hjälpa varandra?

Mästaren: En del områden har varit lite svaga, medan andra i södern inte har varit det. Saker och ting ändrar sig snabbt i Kina. Så länge ni alla kan göra saker helhjärtat borde ni kunna ha tillräckligt med folk var ni än är, eftersom ni trots allt är Dafa-lärjungar. Naturligtvis är det inget fel med att hjälpa varandra, men om ni gör det så måste ni tänka på säkerheten.

Lärjunge: Borde koordinatorer i olika områden av Kina just nu satsa ordentligt på att hitta dem som tidigare har varit utövare? Och försöka hjälpa utövare som inte har varit flitiga att organisera mer Fa-studiegrupper och studera Fa mer, och få dem att träda fram och hjälpa till med att klargöra fakta och rädda människor?

Mästaren: Det bör göras, det bör fortfarande göras, men ni måste tänka på säkerheten. Men det är en sak – när jag nämner att tänka på säkerheten kanske ni tänker: ”Men saker och ting har lättat nu.” Och ja, så är det i stort sett i Kina, eftersom ondskan är på nedgång. Men det maskineri som tidigare installerades för att förfölja Falun Gong är fortfarande igång. De har inte uttryckligen sagt till människor att stoppa förföljelsen och ta bort maskineriet. Så vissa personer på underordnade positioner som utför det egentliga arbetet, såsom de i 6-10-byrån och polisen, gör fortfarande saker i enlighet med vad som är installerat. Men hursomhelst är maskineriet nu rätt utslitet vid det här laget. Många poliser är klara över sanningen nu och gör ingenting [mot oss]. Och många som har förföljt Falun Gong har nu blivit rädda, och märker att det tycks vara en omsvängning på gång. De har hoppat av tåget. Så det här leder till att saker nu verkar relativt avslappnade i en del områden, och en del individer eller människor i en del områden går nu ut i parkerna och gör övningarna – man kan till och med höra musiken spela. Men i en del regioner är saker och ting fortfarande rätt ondskefulla. Så förhåller det sig.

Lärjunge: I några delar av Kina har det nu länge funnits människor som saboterat Fa genom att hålla föredrag. Hur kan vi sätta stopp för det?

Mästaren: Jag hade tagit upp den här saken innan förföljelsen började, och slagit fast att det här inte är tillåtet. Vem som än gör det drivs av mänskligt tänkande, fasthållanden och en önskan att skryta. Och om det fortfarande sker nu så är det ett allvarligt problem. Det vore annorlunda om saker och ting verkligen var problematiska i just det området och den här utövaren ville utbyta och diskutera med andra. Men om de i stor skala gör det som du uppgav, då skulle jag säga att de agerar som demoner.

Lärjunge: Jag har arbetat på vårt medieföretag i ett antal år och jag känner mig alltmer förvirrad. Ledningen har ett tufft jobb, så för att driva företaget väl har de dagliga träningssessioner. Men för mig verkar det som om saker och ting kommer längre och längre bort från kultivering. Jag vill inte gå till mötena och jag vill inte lyssna på så mycket av de sakerna, men jag är orolig att människor kommer att säga att jag inte rättar mig efter ledningen. Jag måste försöka avvisa det med upprätta tankar varje dag, eftersom jag är rädd att jag annars kommer att bli mer och mer lik en vanlig människa. Jag skulle vilja veta om vi kan ersätta den tid som läggs på möten med Fa-studier istället.

Mästaren: Jag kommer att diskutera specifika saker som denna med koordinatorerna en och en. Men jag ska säga några ord här om någonting annat. Här kommer det. En del av er som arbetar på våra medier har verkligen ingen aning om vad ni gör, och en del personer är till och med exakt likadana som vanliga människor. En del personer tänker inte ens längre på vad Dafa-lärjungarnas medier är till för. Men vem är du? Du är en Dafa-lärjunge och du är här för att rädda människor. Syftet med era medier är att klargöra fakta, rädda människor, stoppa förföljelsen och avslöja ondskan. Och allt det andra som ni gör är för att höja era mediers profil så att de kan ha framgång med de ändamålen. Så ni måste veta vad ni gör. Jag har talat med de personer som är ansvariga för de stora medierna om behovet av att lägga vikt vid Fa-studierna, och de anstränger sig med att göra det och förbättra situationen. Andra medier gör likadant.

Men hursomhelst, ibland när jag ser artiklarna [som ni publicerar] så står jag inte ut med att läsa dem, för de verkar nästan föra det ondskefulla KKP:s talan. Och en del av er skriver kritiskt om saker som hör till vanliga människor och skapar ibland till och med sensation kring de sakerna. Inser ni inte att ni ska rädda människor? Ni får inte skaffa er ovänner. Ni ska rapportera om saker på samma sätt som andra medier gör, eftersom ni är medier. Varför skulle ni vilja ha åsikter om saker som tillhör vanliga människor? Och du känner dig till och med manad att komma med din åsikt om huruvida någonting är bra eller dåligt och blir till och med upprörd. Men du är en kultiverare. Vet du vad du gör? Om något som du har sagt gör att folk tror att era medier har en negativ åsikt om dem, och de utvecklar ett agg, eller ett agg gentemot Falun Gong, hur ska vi rädda dem? Vilken roll spelade du då? Och i en del fall har du till och med blivit alldeles uppjagad över vissa saker som har hänt i Kina. När någon blev arresterad kommenterar du upprört om hur de som arresterats är folk utan så mycket makt, och så vidare. Du vet inte längre vem du är. Är du medlem av det där ondskefulla partiet?

Jag kan säga dig att när det gäller de arresteringar som görs i Kina just nu, vare sig det gäller höga eller låga, så är ingen av dem något misstag – inte en enda arrestering – för under de rådande omständigheterna är det bara så saker och ting görs. Och till och med de personer som inte har mycket politisk makt, men verkligen har ett stort inflytande på allmänheten, såsom artister, som attackerade Falun Gong, får också återgälda nu. Ingen kan undkomma det, som jag har sagt tidigare. En polisbils sirener som sattes på var oerhört stressande för Dafa-lärjungar i Kina för några år sedan, medan det nu är de som har förföljt Dafa-lärjungar som får känna på det. Som man bäddar får man ligga. (Alla applåderar) Och de här människorna är till och med ännu räddare än våra Dafa-lärjungar under de åren. Våra Dafa-lärjungar hade inget att dölja och när de hanterade den enorma psykiska pressen var det verkligen ingenting som tyngde dem. De där korrupta tjänstemännen å andra sidan, som hade samlat miljoner eller till och med hundratals miljoner, får nu se sina förmögenheter konfiskeras, och de blir utredda, arresterade och fängslade. Så vad de förlorar är helt enkelt kolossalt. Det är återbetalning. Varför var de tvungna att agera så ondskefullt när de förföljde Falun Gong? Och en sak till är att våra medier inte tanklöst borde rapportera om eller återge artiklar från Kina – ni måste kontrollera för att se vems talan de artiklarna för!

Bland de kinesiska medieföretagen utomlands finns det en del tidningar som drivs av etniska kineser från Sydasien. De tidningar som spreds utanför Kina under de första åren var inte noga med kinesisk semantik eller grammatik. De brydde sig inte så mycket om den sortens saker eftersom de inte ens hade den kinesiska kulturen som grund. Den sortens praxis fortsatte dock, och många andra kinesiska medier har följt efter. Jag har sett att de rubriker som ni har ibland är verkligt förvirrande och jag kan inte avgöra vad ni försöker säga eller uttrycka. Och ibland är ordvalet fullkomligt bisarrt, som om ni plötsligt blev outbildade. Härma inte andra när det gäller de här sakerna. Kom fram till och använd ert eget sätt, gå er egen väg.

Lärjunge: Många utövare i Europa har svårt att få det att ”ta Fa som Mästaren” förenligt med att ”villkorslöst rätta sig efter huvudkoordinatorn”.

Mästaren: Jag ser ingen konflikt mellan de två. Det är inte så att koordinatorn hittar på sin egen Fa och ber er följa den. Ni gör er kultivering enligt Fa och baserar era handlingar på den, medan koordinatorn koordinerar ert arbete. Det här är två olika saker.

Lärjunge: Kan koordinatorerna i varje område samla ihop den största visdomen från alla utövarna och använda den i sanningsklargörandet? Jag är orolig för att om utövare bara blint följer med så blir det inte bra för räddandet av människor.

Mästaren: Jag vet så klart att en del av assistenterna i vissa områden verkligen inte är så kapabla, så de försöker tvinga fram saker istället för att öppet och uppriktigt utbyta med människor. Om du verkligen saknar visdom, då kan du dra nytta av andras, bekräfta och använda det som är bra och positivt, och leda människor i arbetet med de satsningar du gör. Ingen kultiverare är immun mot att göra misstag. Det är inte så att du så fort du blir koordinator är som Mästaren. Gör du inga misstag? Det gör du. Ibland är dina idéer dåligt uttänkta och inte heltäckande. Då ska du bejaka vem som än gör saker väl, och sedan väl koordinera saker åt människor. Du är koordinator. Om du försöker tvinga ditt sätt på människor när de inte lyssnar på dig, även de gånger när de kan ha rätt, och när det inte fungerar gör saker svårt för dem, på vad sätt är du då annorlunda än en partitjänsteman? Du måste ändra på det, och du ska göra ett bra jobb med de uppgifter som jag har anförtrott dig.

Lärjunge: Jag sänder hälsningar till Mästaren från Dafa-lärjungar i staden Handan [Hebeiprovinsen].

Mästaren: Tack. (Applåder)

Lärjunge: Det finns någon som kallar sig själv Dafa-lärjunge i Jin-distriktet i staden Jining, Shandongprovinsen, och han reser runt överallt och påstår att han är på särskilt uppdrag, och säger att han kan använda övernaturliga förmågor för att ta bort karma åt utövare och hjälpa dem att komma igenom svåra tester.

Mästaren: Då har han gått in i det demoniska. Det är definitivt beteendet hos någon som har gått in i det demoniska. Men hur kan någon sådan ha ett forum? Beror det inte på att Dafa-lärjungarna i det området ger honom ett forum? Så det är ingen tillfällighet att det här har hänt i det området. Det innebär att ni har ett problem där. Det är bara för att det problemet är rätt vanligt i ert område som han har getts ett forum, eller hur? Naturligtvis kan de människor som inte har något sådant problem se situationen klart och har förstått saker och ting. Men de som har problemet eller har sådana fasthållanden kan inte se problemet.

Lärjunge: Om ett stort antal Dafa-lärjungar inte har nått Fulländning och Fa-upprät­andeprocessen når slutet, vad kommer då att hända med de Dafa-lärjungarna? Kommer de att bli kvar här och fortsätta kultivera?

Mästaren: Jag kan inte säga dig hur det kommer att bli. Det kommer att variera från fall till fall. Generellt kommer det att hanteras baserat på de löften som var och en har gett, och det kommer inte att bli någon andra chans – ingen alls.

Lärjunge: Måste vi verkligen anlita så mycket administrativ personal när vårt företags affärer ännu inte är tillräckligt lönsamma? Deras löner är inte så låga men ändå vet ingen vad de gör och vi kan inte se hur de har hjälpt våra medier.

Mästaren: Vilket medieföretag gör det här? En del utövare är bara inte klara i huvudet ibland.

Lärjunge: Jag är en redaktör på NTD. Jag har sett ett problem som är rätt påfallande, vilket är att det bland kollegor och mellan ledning och personal inte finns så mycket kommunikation och det är svårt för dem att dela information eller sina tankar med varandra. Var och en gör sin egen sak. De förlitar sig på textmeddelanden när de ger oss uppdrag och diskuterar sällan ansikte mot ansikte. Redaktionen har inga regelbundna möten, och avdelningsmötena är få och det är långt emellan dem, så personalen vet inte vilken riktning stationen har eller hur det går överlag. Och de som har hjärtat för att ta på sig mer arbete kan inte hitta något sätt att hjälpa till.

Mästaren: Utan att känna till detaljerna i situationen kan jag inte säga så mycket. Men du berörde ett problem, vilket är att människor inte kommunicerar med varandra direkt ens när de träffas, utan istället skickar textmeddelanden. Jag kan säga er att det är vad utomjordingar gör. Människor interagerar med varandra. I tusentals år har människor i mänskliga samhällen, vilka hade traditionell gudasänd kultur, aldrig levt utan interaktion.

Vilka sorters varelser interagerar då inte med varandra? Som ni kanske vet finns det inga känslor där på utomjordingarnas planeter. Men så kusligt att tänka sig att Jorden blev sådan! Men för kultiverare är känslor ett fasthållande. Att bryta sig loss från känslor är en utmaning som arrangerats för kultiverare och det hjälper dig att eliminera karma och mänskliga tankar och fasthållanden medan du kultiverar. Förekomsten av känslor tjänar också till att upprätthålla det mänskliga levnadssättet. Utomjordingar, däremot, kan inte kultivera, och de har inte den här speciella miljön som människor har. Men ”utomjordingar” kallas så av människor på Jorden. De är bara monster, bara monster. Faktiskt skapade gudar människor av lera. Gudar ser de basala partiklarna i den Trefaldiga världen som jord, eller damm i kosmos. Som jag ser det, klättrade utomjordingar upp ur en soptunna, eftersom de är lägre än människor.

De har inte känslor, så vad håller deras samhällen samman? Teknologi. Den vars teknologi är högre har en högre status där. Och den vars teknologi är ännu högre blir ledaren. De lever för teknologi. Till en början var de bara en obetydlig livsform som inte existerade för något egentligt ändamål. Allteftersom de gradvis kom att använda teknologi för att upprätthålla sin existens, kom teknologi att bli deras högsta prioritet. Sådana är de. De förstår inte mänsklighetens tänkande och naturligtvis skulle ni inte förstå deras heller, eftersom det är fullständigt annorlunda. Eftersom deras teknologi nu är högt utvecklad så kan de veta rätt väl vad ni önskar kommunicera. Så är det.

Lärjunge: Jag har inte klart för mig under vilka omständigheter vi ska försöka lösa saker välvilligt när vi sänder upprätta tankar …

Mästaren: Jag sade aldrig till er att ni ska ”lösa saker välvilligt” när ni sänder upprätta tankar. Sändandet av upprätta tankar görs för att driva bort och lösa upp saker, eller hur? Om du försöker ”lösa saker välvilligt” när du sänder upprätta tankar, varför då bry sig om att sända upprätta tankar? Görs det inte för att eliminera dåliga saker? Varför skulle du försöka hitta ”välvilliga lösningar” för de där dåliga sakerna? Jag har sagt till er att gift är giftigt, och du kan inte göra det ogiftigt, eller hur? Det kan du inte, eftersom det är till sin natur giftigt. Om du försöker göra giftet till någonting ogiftigt genom att klargöra fakta för det så verkar det inte möjligt, eller hur?

Lärjunge: En del utövare i Kina har inte deltagit i satsningen på att stämma Jiang.

Mästaren: Det här är något som jag talade om tidigare. Om en del personer inte involverar sig i satsningen på att stämma Jiang för att de har nått goda effekter och inte vill låta sina identiteter bli kända, då skulle jag inte uppmuntra dem att exponera sig. Men inte alla tillhör den kategorin. En del utövare har inte alls tagit det här initiativet på allvar, beroende på var de är i kultiveringen. Och det finns andra som helt enkelt är rädda, och det bestäms också av var personens kultivering befinner sig. Så sådan är situationen.

Lärjunge: Nyligen har vi sett en del amerikanska dollarsedlar med kinesisk eller engelsk skrift på och adresserna till Dafas webbsidor. Är det lämpligt att göra så i USA?

Mästaren: Nej det är det inte. Jag tror att det måste ha gjorts av personer som nyligen kom från Kina. Ni behöver inte göra så i USA. Det internationella samfundet ser det ondskefulla KKP som monstruöst. De kanske inte säger det men de vet det. Så ni behöver inte säga det till dem, eller göra de sakerna.

En del utövare som har kommit från Kina gör saker här med den sortens mentalitet som människor har hemma, och gör ofta saker på ett märkligt sätt. Människor i omvärlden kommer inte att förstå dig. Vissa projekt låter dig inte delta i dem, men det kommer inte alltid att vara så. Ni måste vända på ert tänkande eftersom ni lever i ett normalt samhälle nu. Ni måste göra er av med de där vanorna som ni formade medan ni levde under partikulturen och mitt uppe i de mellanmänskliga relationerna som har blivit onormala. Jag var också sådan i början när jag kom [till USA], men jag blev snabbt medveten om saker och ting. Ni har en tendens att gå till ytterligheter med saker. Till exempel, när ni skriver en artikel är ert ordval extremt, och när ni skriver något uttrycker ni saker på mycket extrema sätt. Sådana saker tas inte väl emot i det här samhället, där människor är mycket faktaorienterade och inte överdriver saker.

Lärjunge: Vad ska vi göra med den äldre Lunyu som har blivit ersatt – behålla den eller bränna den?

Mästaren: Bränn den, bränn den bara. Om jag säger till er att bränna den så bränn den bara.

Lärjunge: Kan Mästaren vara snäll och säga mer om betydelsen av Shen Yun Sym­phony Orchestra? Det här är första året som vi presenterar den och vi har haft svårt att marknadsföra den effektivt; det har varit svårare än med Shen Yun.

Mästaren: Allteftersom Shen Yuns kvalitet och tekniska skicklighet har förbättrats har effekten av dess framträdanden också blivit allt bättre. Den tekniska skickligheten har förbättrats i två hänseenden. Ett är artisternas, scenartisternas skicklighet har förbättrats. Den andra är att eftersom dansarna på scenen uppträder till musikackompanjemang, så om musiken inte låter bra skulle det ta ner helhetsintrycket av föreställningen. Och en sak till är att tonerna som de frambringar används av gudomliga varelser till att rena människors kroppar från dåliga saker, och de kan penetrera till djupare lager och har en stor positiv effekt. Allting som ingår i Shen Yun har en roll att spela i räddandet av människor. Skickliga artister kan inspirera människor med sin musik, främja gudasänd kultur, och hjälpa till att återuppliva traditionell kultur. Eftersom orkestern inte kan rädda människor direkt, låter jag dem turnera under en kort tid och göra människor medvetna om vilken högkvalitativ musik Shen Yun framför; erfarenheten slipar också musikerna själva. Vi har utmärkta musiker, så jag vill visa upp deras höga kaliber. Våra dansare har många chanser att visa sin skicklighet, medan våra musiker inte har det.

Att ha en utmärkt orkester höjer hela Shen Yun-gruppens kvalitet. [Utövarna i] en del områden ser vilket stort intryck orkestern gör på människor och vill presentera den, medan en del områden har hört om den och på samma sätt vill anordna konserter, men saknar förutsättningarna för att göra det. Och en del vill verkligen presentera den men får svårigheter i form av vissa ändrade omständigheter, såsom att utövare flyttar iväg och att det inte är lätt att sälja biljetterna. Hursomhelst, varje område har sina utmaningar. Men jag tror att i de flesta fallen när ni inte lyckas göra det bra, så beror det mer eller mindre på er egen del i det, såsom att människors tänkande eller idéer inte är korrekta.

Mina Dafa-lärjungar, om ni tycker att ni borde göra en sak, då ska ni gå och göra det väl. Alla är förstås upptagna, och jag ser det. Jag kritiserar er inte. Men jag skulle säga att vilka förhållanden du än må ha, om du som Dafa-lärjunge kan göra de sakerna som du gör väl, så kommer gudomliga varelser verkligen att beundra dig. Men om du inte gör någonting helhjärtat, och inte lägger ner någon möda på det och inte vill arbeta med att rädda människor, vad håller du då på med? Ni vet att Dafa-lärjungar ska göra de tre sakerna väl, men vadhelst ni gör så tar ni det inte så allvarligt. När tiden är förbi så är den förbi. Om ni inte gör någonting väl och aldrig kultiverar väl, vad ska det då bli av er?

Lärjunge: Ateismen är djupt rotad i många kinesers sinnen. Hur kan vi använda upprätta tankar för att eliminera den?

Mästaren: Det är ingenting som ni kan eliminera för tillfället. Gör bara ert bästa med att tala med människor om det när ni försöker rädda dem. Naturligtvis kan det sägas att ateismen, hela det systemet – inklusive kulturen – arrangerades för att spela en negativ roll. Förr i tiden trodde alla på det gudomliga, och först på senare tid har saker och ting blivit sådana som de är. Konflikterna i det förgångna brukade vara mellan olika religioner, där vardera sidan argumenterade för de gudar som de trodde på. Men nu handlar det om huruvida det ens finns en gud, eller ej. Det har aldrig tidigare hänt. Det är enbart ett modernt fenomen. Blev inte också det här skapat åt er för att göra det så mycket svårare att rädda människor? Så det är katastrofalt för människor. Det är det största hindret för att människor ska bli räddade.

Även om ni inte klargjorde fakta om det ondskefulla KKP så skulle människor gradvis komma att se det för den onda sak det är. Men när det gäller ateismen så kan de som växte upp i den kulturen inte se den för vad den är. Det är verkligen svårt för dem att göra det.

Lärjunge: I vårt område och i en del andra områden finns det några irrationella personer [bland utövarna] som skriker för full hals och gör andra saker på turistställen eller i Chinatown, som polisen eller de lokala myndigheterna inte gillar.

Mästaren: Jag kan säga er att det finns sådana personer i alla områden, och det kommer det att göra så länge den här saken inte har avslutats. De gamla krafterna får dem att utagera på det sättet och ha en negativ effekt. Annars, tänker de, om alla Dafa-lärjungarna var så fantastiska och positiva så skulle alla snart inse [sanningen], eftersom det inte skulle ingå några negativa element i blandningen. En annan sak är att om det vore på annat sätt, hur skulle de kunna testa era sinnen? En del av er är verkligen fästa vid de saker som sägs av de personerna som utagerar, och är inte det ett hjärta som ska bort? Det är vad de gamla krafterna anser. De betraktar det som en lucka, och de får de personerna att agera så för att se hur ni hanterar det, hurdant ert sinne är, och om ni blir störda. De gamla krafterna bryr sig inte om vilken påverkan de här sakerna kan ha på vanliga människor. De bryr sig bara om att fullgöra det som de vill ha gjort. De människorna kom hit för att störa, även om de på ytan utger sig för att vara Dafa-lärjungar. Jag kan säga er att de alla kom för att störa, och det var arrangerat av de gamla krafterna att de skulle sluta sig till era led.

Mästaren räddar emellertid alla. Till och med spioner. Jag har sagt det tidigare, eller hur? På den tiden när det fanns tid och utrymme för det, vände jag mig till de människorna och sade till dem att på allvar anstränga sig och göra bra ifrån sig, och att den här chansen var svår att få. Men nu säger jag inte längre sådana saker. En del personer som faller inom den här kategorin har frågat mig om de kan nå Fulländning. Jag svarade att om du inte kan nå Fulländning, så kan du inte nå Fulländning. Hur i all världen skulle det kunna ske? De har hela tiden gjort saker som har saboterat Dafa, och har inte kultiverat alls, så hur i all världen skulle de kunna nå Fulländning? De är till och med värre än vanliga människor, så hur skulle de kunna nå Fulländning? Det är inte många chanser kvar för dem nu, och även om de gör sitt allra bästa nu så kommer de inte att kunna hinna ifatt andra. Om de verkligen kunde göra bra ifrån sig så vore Fulländning möjlig, men det är ytterst få chanser kvar nu.

Lärjunge: De här människorna är mycket entusiastiska när det gäller att gå till turistställena, och de går dit varje dag.

Mästaren: Just det, de här personerna är verkligen entusiastiska.

Lärjunge: En del kineser och personer bland allmänheten undviker dem, men en del utövare stödjer dem fortfarande.

Mästaren: Just det, en del utövare tycker att det är en bra sak att de kommer ut och hjälper till, och att man naturligtvis borde stödja dem. De här utövarna kan inte avgöra vem som stör och vem som inte gör det. Det är just för att det finns sådana utövare, som ger de där personerna ett forum och de nödvändiga förutsättningarna för det, som de personerna kan göra det de gör. [En del personer kan tycka att vi ska] ”tolerera” dem. Men varför skulle ni tolerera dem? Ska ni tolerera det när de påverkar ert räddande av människor? Visst, jag var också en gång av den åsikten att vi borde tolerera dem så mycket som möjligt. Men nu ser det ut som om en del av de här personerna aldrig kommer att ångra sig eller ändra sig, så låt oss inte ge dem fler chanser.

Lärjunge: Dafa-lärjungar från totalt åttioåtta länder, regioner och städer sänder sina hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack alla. (Applåder) Jag tror det är någonting annat jag skulle vilja tala om. (Applåder)

Vi har två Fa-konferenser om året [i USA] nu, vilket är mycket mindre än vad vi brukade ha. Men hursomhelst, effekten av att ni är tillsammans, utbyter och diskuterar, och sporrar varandra framåt är verkligen utmärkt. Och det är vad våra Fa-konferenser är till för – att ha en positiv påverkan på vår kultivering. Våra Fa-konferenser har också gjort mycket för att hjälpa våra utövare att komma över motgångar genom åren. Genom att uppmuntra varandra i svåra tider kan ni hjälpa varandra att komma igenom svårigheterna, och det är just det som Fa-konferenser hjälper till att åstadkomma. Så jag hoppas att er resa hit var givande. Som jag nämnde i början så har ni rest hit långväga ifrån, och allt som allt har utgifterna för resa, mat och husrum och andra inköp varit alldeles kolossala. Om vi spenderar på det här sättet så måste det komma till nytta. Det kan inte vara bara för att delta i aktiviteterna och för det roliga. Efter konferensen, när tillfälle ges, säg till dem som inte har varit flitiga: ”Din tid håller på att ta slut. Vad ska du göra?” Fråga dem som har gjort misstag: ”Vad ska du göra åt dina misstag?” Och fråga dem som har tagit utövares pengar för egen del: Vad ska du göra?”

En del av våra utövare kämpar med att klara sjukdomskarmatest. Tro inte att det nödvändigtvis är någonting stort [som orsakar det]. Ni kanske tycker att ni inte har gjort något stort fel, och att ni är mycket bestämda i er tro på Fa. Men ni ska inte behandla de små problemen ni har som ingenting. Ondskan griper tag i alla luckor. Många utövare har till och med gått bort på grund av småsaker; det skedde verkligen på grund av någonting mycket litet. Det beror på att kultivering är någonting allvarligt, och kravet är att inte ha några luckor. Om ni under lång tid inte har tagit itu med de sakerna genom kultivering, hur små de än må vara, om ni under en längre period inte har tagit allvarligt på dem, då är det ett stort problem. Många personer har dött på grund av sådana saker. De gamla krafterna skulle inte våga förfölja Dafa-lärjungar direkt just nu – inga av de större varelserna som har en form skulle våga göra det. Vilka sorters saker gör då det där nu? Saker som maskar, småkryp och dylikt, bakterier och alla sådana saker. Att sända upprätta tankar är synnerligen effektivt i de fallen! De förintas massvis. Men det finns mängder av dem, eftersom kosmos är så stort: och kosmos består av många lager. Så efter att ni har utplånat de här sakerna kan de strax därpå, inom kort, kanske åter infiltrera, och ni måste eliminera dem igen. Så ni måste fortsätta att sända upprätta tankar så här, och hålla på med det en tid, innan ni ser tydliga resultat. Tappa inte tilltron bara för att saker och ting inte verkar gå bra igen, efter att [du] en tid har mått bra, till följd av sändandet av upprätta tankar. Jag kan säga er att de använder det här tillvägagångssättet för att bryta ner er – för att försvaga er starka övertygelse. Så ni måste vara uppmärksamma på de här sakerna.

Alla de ”tre sakerna” som jag talar om är viktiga. Jag hoppas att ni ska göra ännu bättre ifrån er på den sista etappen av er resa. De av er som har gjort bra ifrån sig får inte slappna av. Det får ni inte. Det har inte varit lätt för er att hålla ut under alla de här åren. Jag värdesätter er, och jag tackar er. Tack alla! (Lärjungarna applåderar och ställer sig upp för att visa respekt.)


Övers. anm: Översatt från engelska, föreläsningen 151104, frågor och svar 151115. Några saker kontrollerade mot kinesiska.
Ladda ner PDF här.