Fa-undervisning vid 2015 års
Fa-konferens i New York

Li Hongzhi
14 maj 2015


(Alla närvarande står upp och applåderar Mästaren entusiastiskt.)

God morgon! Var så goda och sitt. Dafa-kultivering har fört er alla samman här. Alla Dafa-lärjungar gör de saker som de bör göra för att fullgöra sina historiska uppdrag. Naturligtvis är en del flitiga och en del är inte så flitiga, men det är normalt. När man har en grupp kultiverare, ja, det skulle faktiskt vara onormalt om alla vore så flitiga. Men hursomhelst, som Dafa-lärjungar måste vi fullgöra det vi ska göra. Om det som Dafa-lärjungar har arbetat för verkligen sker inom en snar framtid, och du ändå inte har gjort det bra, då kommer du vid den tidpunkten att ångra det verkligen ångra det. Om du [då] inte har gjort många av de saker som du ursprungligen ämnade göra, eller inte har räddat många av de människor som du ville rädda, då är det en allvarlig sak.

Naturligtvis måste ni göra bra ifrån er med personlig kultivering om ni ska kunna göra de sakerna bra. Så det innebär att kultiveringen är grundläggande för var och en av er. Oavsett vilket projekt ni arbetar med för att rädda människor, om ni avviker från kultiveringen kommer ni att upptäcka att ni blir mer och mer som en icke-kultiverare och tenderar att tänka på saker och göra saker alltmer som vanliga människor. Men om ni kan vara kvar i Fa hela vägen ända fram, och inte vid något tillfälle slappna av i er personliga kultivering, så kommer ni att upptäcka att allting ni gör verkligen anstår en kultiverare. Det är helt enkelt avgörande för att en Dafa-lärjunge ska kunna fullfölja sitt uppdrag, och det som på en grundläggande nivå säkerställer det. Så ni kan inte avvika från Fa, och inte vid något tillfälle kan ni ta lättare på er egen kultivering. Ja, många Dafa-lärjungar utanför Kina är upptagna med projekt. Och om ni vill göra ett bra jobb med dessa projekt och göra dem effektiva i räddandet av människor, så måste ni göra dem bättre, satsa mer helhjärtat på dem, och lägga ner mer tid på dem. Och när det är så kan det verka som om det inte finns någon tid för er egen kultivering. Men hur saker än må vara så måste ni ändå avsätta tid till kultivering och Fa-studier.

Naturligtvis, eftersom du kultiverar så är allt du gör, så länge du är en kultiverare, direkt relaterat till din kultivering, och de sakerna utgör i själva verket din kultiveringsväg. Allt du gör är integrerat med din kultiveringsresa. Er kultivering genomsyrar vadhelst det är ni gör, oavsett om det är arbete ute i samhället, att arbeta med Dafa-projekt, eller om det är era dagliga liv, det är garanterat så. Naturligtvis, som jag just sade så finns det de som är flitiga och de som inte är det; en del inser det enorma ansvaret som en Dafa-lärjunge, en sådan här varelse har, medan en del inte har en så stark känsla av det. Naturligtvis, jag tycker att ni hursomhelst, som Dafa-lärjungar, inte får bli slappa. För några år sedan var det som bekymrade mig mest att många människor inte ens när förföljelsen var så allvarlig, kunde samarbeta med varandra i Dafa-projekt. Det fanns många saker som misslyckades till följd av era dispyter; en massa saker misslyckades på grund av att onda faktorer utnyttjade er starka tävlingsmentalitet er emellan. Ni har nu blivit medvetna om dessa problem, och vad gäller många saker så sätter folk nu i princip bara igång och gör dem om de tycker att idén är okej. Även om många saker inte har tänkts igenom så övergripande och grundligt, om du ser på det som en Dafa-lärjunge, har inte dessa situationer getts till dig och gett dig utrymme att kultivera dig själv? Har det inte lämnats kvar åt dig att ta tag i, och kompensera för, vadhelst det är som inte är ordentligt genomtänkt, eller vadhelst du inte tycker är så perfekt ännu? Är inte de sakerna just vad du ska gå och göra?

Samma problem var också tydliga när många människor arbetade med marknadsföring och sålde Shen Yun-biljetter. Först var det dispyter, och en del människor verkade oengagerade. Och även om de flesta gjorde som de blev tillsagda så gick de inte helhjärtat in för arbetet. Men eftersom varje minut och varje sekund av ditt liv ingår i din kultivering så slösar du bort dina egna [chanser], slösar bort den begränsade tid som du har på din kultiveringsresa, och vandrar inte vägen väl. Du måste helhjärtat göra ett bra jobb med vad det än är du ska göra – först är det beundransvärt. Du kanske gör det du blir tillsagd, men om du inte verkligen är uppmärksam på din inställning till saker och ting eller hur man effektivt räddar människor, då är det ett problem i din kultivering.

Ni har förstås försökt göra vad ni kan. Men saker och ting är aldrig så enkla när det handlar om att rädda liv. De gamla krafterna anser att man inte förtjänar någon mäktig dygd om man kan slutföra något lätt. Och det är därför de gör det svårt för er. Om något kan göras lätt, då skulle vem som helst kunna göra det. Vad skulle det då vara för vits med att låta Dafa-lärjungar göra det, och vad skulle det vara för vits med att låta dig göra det? Och därför är det så att det ingår ett visst mått av svårigheter i de saker du gör, och endast på så sätt kan du visa att du kultiverar. Faktiskt, endast när det är på det viset kan Dafa-lärjungar verkligen uppvisa sin mäktiga dygd. När ni kan uppnå vad andra inte kan, klarar att kultivera er själva väl samtidigt som ni utsätts för svårigheter och trycket från förföljelsen, och dessutom klarar att rädda alla varelser, så är det helt enkelt utomordentligt. Men vad innebär det egentligen att ”rädda alla varelser”? Tänk på följande. Många människor i historien har talat om sin avsikt att ”rädda alla varelser”. Även om det var lätt att säga de orden så fick de faktiskt gudar att skratta. För vem skulle vara djärv nog att rädda alla varelser? Det är en sak att säga dessa imponerande ord, men vem skulle ha modet att verkligen utföra det? Om du ska rädda någon, hur ska du hjälpa honom att lösa upp de enorma karmaskulderna som han bär på, eller de många typer av föreställningar som han har format i den här världen? Hur ska du lösa hans karmaskulder och de karmiska och tidigare förbindelserna mellan honom och det övriga samhället? Och så mycket mer komplext det är att rädda en mängd varelser, snarare än bara ett liv. Så svårt är det att rädda människor. Men hur komplexa dessa saker än må vara så finns Mästaren såväl som andra gudar där för att hjälpa till med de djupare saker som är involverade. Och ytnivå-sakerna involverar också stora svårigheter. Och det är dessa som ni ska arbeta helhjärtat med.

Kultiverare är till utseendet inte annorlunda än vanliga människor. Det är inte så att du efter att ha börjat kultivera i Dafa kommer att se ut som en gudom över en natt. Det blir ingen förändring i utseendet. Den enda förändringen när du vandrar på den här vägen mot gudomlighet är att ditt sätt att tänka på saker kommer att skilja sig från hur vanliga människor tänker. Vissa människor verkar vara ganska flitiga när de kultiverar, studerar Fa och gör övningarna, men de tittar inte inåt. Men om du inte tittar inåt, tänk på det, är du inte en vanlig människa då? Tittar någon vanlig människa inåt? Vilken vanlig människa kan titta inåt? Anta att någon försöker reflektera över vad han gjorde för fel i de motsättningar han möter, och ber den andra parten om ursäkt när han har kommit underfund med saker, ja, om han är i Kina så kommer folk att tro att han är galen. Det beror på att moralen i hela samhället har förstörts av det onda partiet. Ingen vanlig människa skulle se på problem på det sättet. Istället skulle han när han hamnar i en meningsskiljaktighet vanligtvis peka finger åt den andra parten, och spänningarna ökar. Dafa-lärjungar är inte sådana.

Naturligtvis finns det några som är flitiga och andra som inte är det, såväl som nyare utövare. Så när ni upplever konflikter eller spänningar finns det många bland er som inte kan komma över det på en tid. Men med hjälp av erfarna utövare eller med ihärdiga Fa-studier, kommer ni gradvis att bli klarare över saker och ting. I kultiveringen kommer ni bit för bit att inse: ”Åh, jag måste titta inåt och ta reda på vilket mitt tillkortakommande är, vad som är fel från min sida, eller vad jag inte gjorde bra, som fick detta att inträffa.” Och det är vad som skiljer en kultiverare från en vanlig människa. Detta är ingenting som man kan snappa upp från en persons yttre. Men hur ditt sinne reagerar på en oenighet eller en konflikt, eller vilken inställning du har till det, är inte alls som hos en vanlig människa. Jag har ofta talat om de här sakerna i Zhuan Falun och i andra föreläsningar, för att påminna er om dem då och då. Ibland när ni inte är uppmärksamma i kultiveringen glömmer ni bort det här, eller när ett mänskligt fasthållande är för starkt så tänker ni inte på det. Men det duger inte. Ni måste vara klara över att ni är kultiverare.

Det är bara vad man kan vänta sig när ni gör de saker som Dafa-lärjungar gör för att rädda människor, att ni stöter på alla sorters människor i den här världsliga världen. Och däri ligger de utmaningar som ni ställs inför. Häng inte upp er på hur människor kanske är på ytan. Några av dem har accepterat de lögner som KKP använder för att förfölja oss, och har en dålig attityd gentemot Dafa eller Dafa-lärjungar. Men tänk efter noga så kommer ni att inse att KKP:s lögner har förgiftat de här människorna. Om Dafa-lärjungar verkligen är de som har missionen att rädda människor under den här slutliga saken – Dafa-lärjungar är naturligtvis alla klara över varför de gör det de gör – tänk då på det: vad är KKP egentligen? Vad skulle det vara annat än vilddjuret vid tidens slut som alla de där profetiorna och religionerna har talat om genom historien? Och försöker det inte förstöra mänskligheten? Vi ser det för vad det är, förstås. Det är bara det att den här slutliga händelsen är uppdelad i två faser. I den här fasen sker saker och ting enbart i Kina, och inte runtom i världen, men dess gift har spridit sig över hela jordklotet. De ensidiga lögner som partiet har använt för att förfölja Falun Gong täckte jorden, och all världens medier återgav de där lögnerna. Under den delen av förföljelsen av Falun Gong spred de där medierna ondskan praktiskt taget för dess räkning. Och än idag har tullmyndigheterna i många länder fortfarande svarta listor som utfärdats av det onda KKP. Självklart, i den fria världen gjordes inte de sakerna avsiktligt av media eller av de myndigheterna. Vi vet det. Snarare är min poäng att giftet har spridits över hela världen, och vissa institutioner i vissa länder följer fortfarande den informationen och använder inte sitt eget omdöme för att skilja på gott och ont.

En annan sak är att den sortens förföljelse inte är vad folk tror att den är. Att rädda en människa är att rädda en människas kärna. Och vad som finns i kärnan återspeglas i hans tankar och ande, medan ytliga saker kanske inte är så viktiga. Om en människas sinne och ande har blivit förgiftade, allvarligt förorenade, då är det livet verkligen fördärvat. Om en människa har begått ett fruktansvärt brott så betyder det inte att han inte längre kan räddas. Det är inte vad jag säger. De är bara hans yttre handlingar, och det är möjligt för honom att ändra sig, eftersom det som finns i hans kärna kanske inte är så dåligt. Men när ett liv verkligen har blivit förgiftat och har gjort omoraliska saker mot gudomar eller gudomliga varelsers missionärer, då är det mycket allvarligt. Naturligtvis, medan vi försöker rädda människor så försöker ondskan dra ner människor till helvetet. Sådana människor som dem vi ser med dåliga attityder gentemot Dafa, eller som är illvilliga mot Dafa-lärjungar, är faktiskt beklagansvärda. De har faktiskt blivit förgiftade av KKP:s lögner, och det är det som får dem att agera som de gör. Självklart, i vissa fall har folk drivits av pengar. Men hursomhelst ska vi försöka rädda vilka vi än kan, inklusive dessa människor. Du kanske inte är medveten om det, men personen som du nu ser agera så ondskefullt, kanske en gång i tiden har varit en helig gudomlig gestalt i himlen, och han är nu här som en människa som kommit till den här jorden för att erhålla denna Fa.

Människans ytskinn i den här världen skapades av gudar, och som om det vore ett klädesplagg bärs de nu av gudomar som kom ner hit; de flesta av dessa varelser är gudomliga gestalter från himlen. Följaktligen är då människorna i den här världen inte så enkla nu. Så trots de olika utseenden som saker har i det mänskliga samhället, de många branscher eller yrken som människor är i, och de olika sorternas människor som finns, så oavsett vilket intryck någon ger så är det helt annorlunda än hur han är innerst inne. Tänk bara för ett ögonblick på hur det var för en gudom att komma till den här världen och bli människa. Kan han ha varit omedveten om hur den mänskliga världen skulle vara? Den är farofylld och fruktansvärd. Och ändå hade han modet att avstå från sin gudastatus och ta språnget och komma hit och bli till en människa. Så enbart på de meriterna borde Dafa-lärjungar rädda honom. De här varelserna är precis som ni Dafa-lärjungar, som lyckades komma hit och ta på er sådana enorma uppdrag och ansvar. Kunde ni ha varit ovetande om hur den här miljön skulle bli? Rädda människor? Ni kanske själva skulle bli förstörda här. Och ändå kom ni. Och de gjorde likadant. De kom, med tanken att denna Fa säkert skulle rädda dem och med full tillit till Dafa. Då borde enbart det vara skäl nog för att vi skulle rädda dem, eller hur? Ni ska absolut rädda dem. De var en gång ojämförligt heliga gudar. Om ni ska kunna göra detta bra så måste ni vara konsekvent flitiga med kultiveringen och ständigt stärka er själva.

Jag har sett att i vissa projekt har många av er helt enkelt agerat alltför likt vanliga människor. Ett medieföretag … Låt oss tala om mediearbetet, som exempel. Ett medieföretag ska drivas väl. Men med tiden blir tankarna mer och mer som hos vanliga människor, och folk ser inte längre på saker och ting så som en kultiverare ska göra, utan istället på ett vanligt mänskligt sätt. På intet sätt är det att vara som en Dafa-lärjunge. När allt kommer omkring, varför driver Dafa-lärjungar ett medieföretag? För att rädda människor. Glöm inte att ert syfte är att rädda människor, och målet med att driva ett medieföretag väl, är att rädda människor. Att klargöra fakta och rädda alla varelser är det ni ska åstadkomma. Det finns inget annat som ni ska åstadkomma. Det finns inget annat i den här världen som ni ska åstadkomma. Det är dessa saker ni måste arbeta för, och ändå ägnar en del människor inte längre så stor uppmärksamhet ens åt sin egen kultivering, utan har istället prioriterat vanliga mänskliga saker. Har ni inte avvikit från Dafa-lärjungars kultiveringsväg då?

Det har funnits många Dafa-lärjungar som alltid under årens lopp har haft problem i sin kultivering. Konflikter har inte varit det allvarligaste problemet. Det har funnits en hel del fall av sjukdomskarmatester, och många människor har till och med gått bort. Men faktiskt, om jag ska tala allvar så kan man inte se på ytan hur en kultiverare egentligen klarar det. Naturligtvis gör en sådan person Dafa-saker som andra, men vad människor ser är de yttre sakerna, medan många i realiteten har fasthållanden innerst inne som andra inte kan se. Många saker som de inte kan släppa är dolda djupt därinne. Personen vet själv att de sakerna inte är bra, så han är rädd att andra ska få reda på dem, av rädsla för att bli utskämd. Men han tar inte de sakerna på allvar som en kultiverare, och har inte klarat av att arbeta helhjärtat på att eliminera dem eller klarat av att hantera dem väl efter att ha upptäckt dem. Det har också förekommit fall där någon inte tog några mindre saker på allvar i sin kultivering, och de blev till stora problem.

Låt mig säga så här. Kraven på en Dafa-lärjunge är höga – högre än dem i någon annan kultiveringsmiljö. Till formen är det inte så strikt, men standarderna och kraven för er kultivering är höga. Det är ett problem om du inte klarar att upptäcka dina egna misstag, precis som det är ett problem om du inte klarar att se de starka fasthållanden som du kan ha. Och när du blir medveten om dem ska du absolut, som en Dafa-lärjunge, naturligtvis ta itu med dem. Och det är kultivering.

Men vad gäller vissa människor … särskilt i Kina, där det är fyllt till brädden överallt med dess onda kultur, så är de relationer som människor har, överallt i samhället, inte längre sådana som de normalt borde vara för människor. Det är vardagsmat där för människor att ljuga för varandra, och lögner rullar bara rätt ut från tungan, istället för sanna ord. Och människors sätt att tänka har avvikit från normala, mänskliga sätt. Så i den sortens miljö är det sannerligen verkligt svårt för någon att bli medveten om sina problem. Är det då rättvist? De gamla krafterna tror att det är det, eftersom det du hoppas på är att ta dig in i framtiden. Det som finns här kommer att upphöra att existera, och du försöker ta dig till framtiden. Och det handlar inte bara om att du ska komma in i framtiden; många människor som kom från höga nivåer är representanter för alla varelser i sina kosmiska kroppar på mycket höga nivåer, och de representerar så många livs chanser till räddning. Så vore det möjligt att standarderna som hade fastställts för er inte var strikta? Det är så de gamla krafterna ser på det. Och det var av den anledningen som de gjorde miljön [i Kina] till en sådan röra, där saker inte är sådana som de normalt borde vara för människor. De gamla krafterna i det gamla universumet tycker att när de får er att kultivera i den sortens miljö så är saker och ting rättvisa. De tänker: ”Jag erkänner din Fulländning bara om du har klarat dig igenom i en sådan här miljö. Vem skulle inte kunna kultivera i en trevlig miljö?” Men i en sådan där miljö är det verkligen fruktansvärt svårt att bli medveten om sina fasthållanden, eller hur? Det är det verkligen. När alla som ni möter där tänker på det sättet som de gör, och det sätt på vilket människor agerar gentemot varandra är som det är, vad ska ni göra?

Nåväl, ni har Dafa. Och de gamla krafterna ser det också på det sättet och tänker: ”Ni är Dafa-lärjungar, eller hur? Så ni borde kultivera i linje med Dafa och göra saker baserat på vad Dafa kräver.” Och så är det verkligen. Men en del elever agerar inte i linje med Dafa utan gör istället saker på vanligt sätt. Och än värre, när de blir medvetna om sina egna fel så tycker de inte att det är något viktigt och viftar bara bort dem. Men de gamla krafterna kommer inte att blunda för de sakerna. De kommer att mäta er med en kultiverares standarder; de kommer att mäta er med standarderna för liven i framtiden. Så tror du att de kommer att tycka det är okej om du använder vanliga människors standarder för att utvärdera dig själv eller styra dig själv? Det kommer de inte att göra. Och det är därför en del människor har råkat ut för många svårigheter och problem, och en del har till och med gått bort utan att veta varför. Naturligtvis, som Dafa-lärjungar kan ni rädda människor genom att klargöra fakta. Så, eftersom vanliga människor kan bli räddade, skulle då allt det arbete som en sådan Dafa-lärjunge utförde ha varit förgäves? Nej, så är det inte. Det är en fråga om nivåer. Med andra ord, om någon gjorde många saker som Dafa-lärjunge men inte kultiverade väl i vissa avseenden, och gick bort, vad händer då? Att han var en Dafa-lärjunge skulle naturligtvis inte räknas som ingenting, och det skulle inte heller de saker som han gjorde. Det är bara en fråga om vilken nivå [han uppnår].

Jag kan inte låta bli att tänka på det faktum att våra Dafa-lärjungar står inför en värld med 7 miljarder människor. Och även om vi har en massa Dafa-lärjungar i Kina så står de inför en folkmängd där på 1,5 miljarder. Det är verkligen bara så svårt att rädda människor där, med tanke på allt trycket från den ondskefulla skurkregimen. Och du måste göra det bra. Så hur ska du då göra det? Eftersom ni är Dafa-lärjungar har ni kapaciteten att göra saker som tidigare kultiverare inte kunde göra, och ni har kapaciteten att åstadkomma vad andra människor inte kan. Ni är Dafa-lärjungar och ni har Dafa – framtidens Dafa. Men ändå tänker en del människor inte så. De sätter inte så stort värde på Fa och har inte så starka upprätta tankar. Så de kan inte göra vad jag har beskrivit eller göra de sakerna väl, och de har då och då kommit ur kurs.

Naturligtvis har en del Dafa-lärjungar gjort mycket bra ifrån sig. Som jag har sagt så har Dafa-lärjungar olika medfödd grund. En del har gjort det enastående bra, och en del har lite karma så [de onda varelserna] är inte djärva nog att förfölja dem så svårt; en del har dock en större mängd karma så [de onda varelserna] tar det som förevändning för förföljelse.

Eftersom det här är en Fa-konferens så vill jag helst inte ta upp för mycket av er tid. Så jag gick rakt på sak, talade direkt om kultivering och gick direkt in på det väsentliga. Syftet med att ni samlas här, långväga ifrån, är trots allt att ni ska förbättra er i den här kultiveringsmiljön och höra Mästaren tala. Men faktiskt finns allt i Zhuan Falun. Allt vad jag har talat om är bara en förklaring av Zhuan Falun. Och ni kan själva se allt det här i boken. Det är bara det att ni ibland helt enkelt inte är så energiska eller uppmärksamma när ni tar upp boken. Och ibland när ni är upptagna eller blir störda på ett eller annat sätt, så är er vilja att läsa boken inte så stark, eller också är ert sinne inte fokuserat. Och i så fall kommer ni inte att erhålla Fa från den eller se mycket över huvud taget. Kultivering är en allvarlig sak.

Jag vill nämna en sak. Som ni vet, det första som visar sig när man öppnar boken Zhuan Falun är Lunyu. Ja, jag har inte varit nöjd med den nuvarande Lunyu som inledning till boken. (Mästaren skrattar) Jag är medveten om Dafa-lärjungarnas känslor för Fa – den är er lika kär som ert eget liv. Alla kan recitera Lunyu ur minnet. Och Lunyu har verkligen haft en stor påverkan i er Fa-upprätandekultivering; den har hjälpt till att stärka era upprätta tankar och har spelat en positiv roll. Men, eftersom Lunyu skrevs för att hjälpa människor som inte hade en aning om vad Fa var, att förstå den vid den tiden, så var dess utgångspunkt inte så hög och tanken att bekräfta Fa med vetenskap var en aning för stark. Men Fa är enorm. Framtiden ligger i dess händer, men Lunyu satte vetenskapen för högt och gjorde för stor sak av den. Så jag har rätt länge velat revidera den. Men eftersom situationen har varit fruktansvärd under de här åren, och tillgängligheten för informationen begränsad, med både sanna och falska saker där ute och med människor som till och med avsiktligt skapar problem, så har jag inte arbetat med den på ett tag. Nyligen har jag reviderat Lunyu och ville låta er få veta det. Jag kanske publicerar den snart på Minghui-sajten.

Så vad ska du göra med den ursprungliga Lunyu? Du kan göra en kopia av den nya eller skriva ut den, efter att ha anpassat sidan till samma storlek som din bok och avpassat till ursprungligt teckensnitt och storlek. Du kan skära ut sidan med den ursprungliga Lunyu och sedan klistra in eller sätta fast den nya sidan. Jag ville låta er alla få veta det här på Fa-konferensen. Eftersom jag nämner det här idag kommer ni att tro på att nyheten är sann. (Lärjungarna skrattar och applåderar) Annars (Mästaren skrattar) är jag säker på att en del Dafa-lärjungar av känslomässiga skäl kanske skulle ha svårt att acceptera det. Jag vet.

Hursomhelst, som er Mästare tänker jag på vad som är bra för er, för er kultivering och för framtiden. Denna Fa är ofantlig.

Jag har berättat för er om kosmos uppbyggnad, till den punkt där uppbyggnaden inte vidare kan beskrivas med ord. För att ge en känsla för dess komplexitet, tänk bara på hur många grenar ett träd har. Och vi talar bara om grenarna på ett träd. Sedan i en skog, hur många träd, hur många grenar och hur många löv finns det där? Och inte ens om du tar alla träden, grenarna och löven på hela den här jorden, kan de till närmelsevis beskriva ens en liten rymd i universum. Det finns inget sätt att uttrycka det på. Det är bara alltför stort och komplext. Antalet liv är helt enkelt oräkneligt, obegränsat, så många att de är omätliga, och en del gudar är så gigantiska att det inte går att föreställa sig. Och allting lever. När människor anser saker vara ”organiska” eller ”oorganiska” så grundar det sig på de fenomen som människor ser, visuellt, på ytan. Alla tingen, inklusive de produkter som tillverkas i fabriker, är levande. Om någonting inte levde så skulle det snabbt sönderfalla och upphöra att existera. Människor har påstått att med övernaturliga förmågor kan man se att allting i någons rum – det må vara bord, stolar, pallar, väggar – kan tala till dem och kommunicera med dem. Och så är det verkligen. Alla tingen lever. Och det var anledningen till att munkar och kultiverare förr inte vårdslöst slängde bort eller förstörde saker, och försökte undvika att skada något. Det hade med detta att göra. Jag har trots allt bara talat om uppbyggnaden av den större dimensionen, eftersom saker och ting är ytterst komplexa.

Jag har tidigare undvikit att diskutera den här mänsklighetens dimension. Eftersom Dafa-lärjungar kultiverar på en högre nivå så lär jag bara ut Dafa. Men till och med i denna mänskliga miljö här, det vill säga, den här mänskliga dimensionen som består av molekyler, finns det många, många av vad som skulle kunna kallas dimensioner eller rumtider, vilka är osynliga för människorna. Och vad talar jag om? Som ni vet kan det mänskliga ögat se färgerna rött, orange, gult,grönt, blått, indigo och violett i den här världen. (Mästaren måttar upp en begränsad bredd med sina händer.) Ni kan se vad som är inom omfånget för de här färgerna. Men vetenskapsmännen vet nu att det finns fler än dessa, eller hur? Det existerar många andra färger. Finns det inte högre frekvenser, och längre våglängder, i ljusspektrat (sträcker ut sin hand två gånger uppåt åt höger)? Och faktum är att det också finns lägre frekvenser i ljusspektrat (sträcker ut sin hand två gånger nedåt åt vänster) Finns det inte sådant som infrarött, ultraviolett och röntgenstrålar? Det är dem jag talar om. De tillhör också den här dimensionen och består på samma sätt av molekyler, men de är osynliga för det mänskliga ögat. Det är till exempel precis som pianot. Låt säga att det mänskliga ögat bara kan se tangenterna i en oktav, fastän pianots omfång är flera oktaver (sträcker ut armen åt sin högra sida för att indikera flera oktaver) … sju stycken. Och kontrabasen har också flera låga oktaver (sträcker ut armen åt sin vänstra sida). Jag använder pianot bara som en liknelse; ljusspektrat är mycket mer omfångsrikt än pianots omfång (sträcker ut armarna horisontellt och måttar upp ett stort avstånd). Allting är materiellt. Jag använder ljusspektrat bara för att uttrycka konceptet. De sakerna existerar verkligen. Och molekyler som verkligen existerar bygger upp materiellt existerande ting, världar, rumtider och så vidare. Men det mänskliga ögat kan bara se den här mycket smala delen (håller händerna på ögonbredds avstånd för att visa hur smalt det är), eller vad som är inom den här enda oktaven (skrattar), när det finns oräkneliga andra oktaver som människor inte kan uppfatta (båda armarna sträcks ut samtidigt), både lägre och högre. (Medan Mästaren talar sträcker han ut sin vänsterhand åt vänster och stannar, sträcker ut sin högerhand åt höger och stannar, och medan hans händer måttar upp en viss bredd som indikerar ett omfång, ser han på alla med ett leende).

Jag beskrev bara saker längs en horisontell, rät linje, faktiskt. (Med handflatorna vända mot kroppen sträcker Mästaren ut armarna från bröstet horisontellt åt vänster och åt höger.) Saker och ting går också vertikalt (sträcker ut armarna från bröstet framåt, i riktning mot publiken), såväl som åt det här hållet (sträcker ut höger arm åt sin högra sida i midjehöjd), och åt det där hållet (sträcker ut vänster arm framåt i midjehöjd, i riktning mot publiken), och inom dessa finns det andra, så här (fortsätter att sträcka ut vänster arm åt samma håll, mot publiken, och gör en rörelse som beskriver mycket förgreningar på både vänster och höger sida), och så där (Mästaren sträcker ut sina armar bakåt, åt höger och i olika andra riktningar, och indikerar samtidigt mycket förgreningar i alla riktningar, stannar sedan och ser på alla). (Lärjungarna applåderar och Mästaren ler och gör heshi.) Det finns inget språk för att beskriva det här, eller hur? Det är svårt att uttrycka. Och jag förklarar bara saker som är längs en linje (gör en gest för att beskriva en horisontell linje från vänster till höger). Så detta innebär att det finns många, många oktaver med tangenter som är osynliga för det mänskliga ögat. Det som är synligt för det mänskliga ögat eller kan uppfattas med synen har sina motsvarigheter i resten av kroppen. Med andra ord, det du inte kan se kan du heller inte ta på eller höra. Era hörsel-, känsel- och synsinnen är alla begränsade till motsvarigheten till den här enda oktaven (gör en gest för att visa en begränsad bredd). En del människor har sagt att de kan höra musik från himlen och att den är så vacker, medan andra säger att de kan se levande ting i andra dimensioner. Och det kan de verkligen, men de är alla i den här dimensionen – den större dimensionen som består av molekyler och som är anmärkningsvärt mångskiftande. Alla de sakerna existerar verkligen påtagligt. Och alla de där levande tingen kan faktiskt se människor, medan människor [vanligen] inte kan se dem. Hur kan det då vara så? Som jag har påpekat tidigare så är den här mänskliga platsen (gör en gest för att visa ett begränsat omfång) den enda som är i illusionen. De levande ting som människorna inte kan se är inte i illusionen.

Det jag talar om är känt av den moderna vetenskapen och är ingenting sensationellt. Så hurdant är livet i de där liknande dimensionerna som existerar parallellt med mänsklighetens? Och vilka lever där? Människornas liv, begränsade som de är till den här världen, är verkligen rätt ömkliga. (Mästaren gör en gest för att beskriva ett litet område) Allt som människorna i den här världen är medvetna om är bara denna lilla rymd som de nu kan se, medan alla andra levande ting (gör en sorts heltäckande rörelse med höger hand) känner till människorna i den här världen. Men det motsatta gäller inte. Det finns människor som studerar övernaturliga förmågor. Men som jag nyss påpekade så finns det på den här enda linjen detta, och detta … (Medan Mästaren talar sträcker han snabbt ut sina armar i midjehöjd från sin kropp framåt, sträcker sedan ut sina armar åt vardera sidan samtidigt på samma höjd, använder sedan båda händerna för att indikera mycket förgreningar i den riktning han just visade på sin högersida, och indikerar sedan, på det plan som de flertaliga riktningarna ovan var på, förgreningar i de riktningar som är 45 grader från rakt framåt, noll grader från rakt framåt samt minus 45 grader från rakt framåt etcetera.) Och det förgrenar sig ännu mer därifrån. Och hur är det då med de vertikala (talar medan han sträcker ut armarna rakt framåt, på ett horisontellt plan som är vinkelrätt mot kroppen något ovanför midjehöjd)? Och sådana här (pekar i den riktning som är 45 grader från rakt framåt, på samma plan), eller så här (pekar i den riktning som är minus 45 grader från rakt framåt, på samma plan), eller så här (pekar framför kroppen mot klockan-tolv-positionen på det plan som är parallellt med hans kropp), eller så här (visar, medan han talar, med båda händerna att det på det planet finns ytterligare plan i riktning mot klockan halv två och halv elva), eller så här. (Mästaren pekar i riktningarna mot halv två och halv elva på ett plan på fyrtiofem graders vinkel från horisontalplanet, och visar förgreningar i alla riktningar etcetera.) Och alla dessa förgrenar sig och förgrenar sig sedan ännu mer. Min poäng är att även den här dimensionen som består av molekyler, är väldigt komplex så här. Det himmelska ögat hos dem som kan se de här sakerna är öppnat bara med det köttsliga ögats förmåga. Och det finns olika nivåer inom det köttsliga ögat. Så vad var och en av er ser kan vara olika. Livets mirakler är verkligen spektakulära. De är långt bortom den lilla bit som människornas teknologi nu kan uppfatta. Om mänsklighetens teknologiska framåtskridande fortsätter längs sin nuvarande bana kommer den för alltid att krypa fram.

Hursomhelst, det jag menar med det jag just sade är att människor, och det omfattar också Dafa-lärjungar som kultiverar, gör saker på en mycket smal väg. Det här har sin fördel, nämligen att ni inte vet när ni har hanterat något felaktigt utanför den här vägen. Och det är så mänskligt liv existerar. Om det vore på annat sätt så skulle den sortens störning och de komplicerade faktorerna göra det omöjligt för er att hantera saker och ting, eftersom människans intellekt är begränsat. Genom att låta er göra saker på den här smala vägen kan ni lätt ta itu med de situationer ni möter.

Jag har sagt tidigare att allt som någon gör i den här världen iakttas av oräkneliga varelser i andra rumtider. Men en del människor tror inte på det. Det spelar ingen roll om vanliga människor inte tror på det. Men Dafa-lärjungar vet att varelser på höga nivåer faktiskt kan se människors tankar mycket klart, och de kan till och med se hur de tänker. Hur någon tänker eller hur hans sinnen reagerar på saker och ting, observeras lätt av dem. Och beträffande Dafa-lärjungar, varenda en av era tankar avgör många varelsers överlevnad; hur ni hanterar saker och om ni gör dem väl eller inte, avgör de varelsernas framtida existens. Skulle de då kunna låta bli att vara oroliga? Allihop iakttar. Saker av alla de former och sorter bygger upp världen nu och samhället är så komplicerat, särskilt nu, med saker från dåtiden, framtiden och nutiden alla utlagda här för att se vad du väljer. Det här har också gjort samhället mer händelserikt och spännande än någonsin, vilket lätt kan provocera fram fasthållanden. För kultiverare fungerar det som störningar, vilket gör det svårare att kultivera och rädda människor. Så det är verkligen svårt att kultivera under de här omständigheterna. [De andra varelserna] kan se och iaktta era sinnen och handlingar. Vilka som helst av de sakerna kan provocera fram dina mänskliga fasthållanden. Men om en Dafa-lärjunge avviker från Fa och hans tankar inte är tillräckligt upprätta, då kan han verkligen hamna långt ur kurs och kan till och med glida iväg rätt långt på nolltid.

Det var allt för idag. (Lärjungarna applåderar med viss tvekan) Jag förmodar att många skulle vilja ställa frågor. (Genast applåderar lärjungarna entusiastiskt) Okej, jag ska besvara era frågor i en timma. (Lärjungarna applåderar entusiastiskt.) Ni kan lämna fram era frågelappar.

En Dafa-lärjunge kan kultivera oavsett position – oavsett om du är president eller en vanlig medborgare. Man kan vara en god människa i vilken bransch eller vilket yrke som helst, och för närvarande förser de alla Dafa-lärjungarna med en miljö i vilken de kan kultivera. Förr i tiden gjordes kultiveringen avsides i munk- eller nunnekloster. Men idag är Dafa-lärjungar inte begränsade till att kultivera i någon särskild miljö, eftersom ni ska rädda alla varelser. Ni kan kultivera i vilken samhällsmiljö som helst. Jag har försett er med ett sådant brett spektrum av miljöer att kultivera i, och syftet är att ni ska kunna rädda alla varelser. Och en annan faktor är att de gamla krafterna inte skulle anse det vara rättvist om ni som Dafa-lärjungar inte kultiverade i en sådan miljö som det här samhället, som innebär störningar som aldrig förr; om ni inte upplevde sådana svåra konflikter; och om ni inte behövde ställas inför sådana lockande frestelser som i det här samhället. Det här är annorlunda än alla former av kultivering i det förgångna. Aldrig sedan tiden för skapelsen har det existerat; aldrig fanns det någonting som detta tidigare. Många gånger i förhistorisk tid upplevde människor katastrofer då bara ett litet antal liv överlevde; endast de med upprätt tro, som helt trodde på det gudomliga, överlevde. Under alla de cykler där mänskligheten återhämtade sig och åter blomstrade, förekom aldrig något som liknade den kultivering som Dafa-lärjungarna gör. Det fanns aldrig någonting som den, så det finns inget tidigare exempel att ta efter. Vissa kultiverare och munkar erkänner inte er kultivering. Nåväl, det är inte möjligt för dem eftersom deras nivåer skulle behöva vara mera upphöjda än hos en Dafa-lärjunge för att de skulle kunna förstå och erkänna er kultivering.Lärjunge: Många elever reser ofta till Kina, och en del gör det rätt ofta. Det finns också rätt många utövare i Kina som tycker om att resa utomlands och en del åker flera gånger om året, en del kom bara för Fa-konferensen. Är det inte bättre att vi gör bra ifrån oss i våra respektive regioner med de saker som vi ska göra, och undvika att åka runt överallt?

Mästaren: Jag tycker inte att man kan klandra någon för att han åker till Fa-konferenser. Och det är inget problem om någon reser fram och tillbaka i affärer. Det finns en del Dafa-lärjungar som inte är på ondskans radar, så de kan åka fram och tillbaka, och det är inget problem.

Men det finns några Dafa-lärjungar som lever utanför Kina som är kända in i minsta detalj av de kinesiska kommunistiska konsulatens och ambassadernas agenter. Så snart du kommer till tullen [i Kina] kommer de att gripa dig. Jag har sagt tidigare att du hålls ansvarig för allt du gjorde när du förföljdes efter att det ondskefulla partiets hejdukar grep dig eller när du utsattes för deras ”bluffrådgivningssessioner”, och gudomar tittar på. Du kanske tror att ingen annan vet och att Mästaren inte såg det. Och faktiskt är det just nu den ytliga delen av Mästaren som agerar här. Men Mästaren har oräkneliga multiplar av sin Sanna Kropp och oräkneliga Fashen, och där finns oräkneliga varelser på hög nivå som kan iaktta dig som om de tittade på film. Du kanske tänker att ingen vet om vad som hände, men du lurar bara dig själv. Som jag sade, inte bara Mästaren, utan också liven i alla andra dimensioner – alla liven – vet vad du gör. Och inför den olämpliga saken som du gjorde så försöker du inte gottgöra den som en kultiverare skulle göra, genom att självmant tillkännage att du inser att du gjorde fel och kommer att göra det bättre på vägen framåt. Istället döljer du det. Du har till och med trott på mycket av vad KKP ingöt i dig; du blev till och med övertygad av dess hjärntvätt och du har till och med påverkat andra Dafa-lärjungar negativt. Vad ska du nu göra? Om mänsklighetens slutliga sak som jag har talat om verkligen inträffar, då kommer det att handla om mer för dig än bara dina mänskliga fasthållanden på ytan. Vad ska då göras åt hela din varelse, och de där liven bakom dig som väntade på att du skulle rädda dem – allt som du hade representerat? Naturligtvis, du kanske inte tror på vad jag säger på grund av de där sakerna som KKP ingöt i dig, och i så fall är det så väldigt tragiskt.

Dagens mänskliga samhälle är en miljö som skapats för Fa-upprätandeperiodens Dafa-lärjungars kultivering och för alla varelser som kom för att erhålla Fa. Vare sig det är Dafa-lärjungarnas klargörande av fakta eller de projekt som Dafa-lärjungar arbetar i för att rädda människor – alla de saker som du kan se – så kan de verka alldagliga, men de är i själva verket utomordentliga och är bortom vad vanliga människor kan göra. Det mänskliga samhället är en illusion. När förföljelsen började försökte de gamla krafterna, för att hindra mig från att spräcka den illusionen för er, till och med att inte låta mig ha de förhållanden som jag skulle ha, och ville att jag skulle fara till Arktis – till Arktis, där det inte finns några människor. Deras tanke var: ”Åk dit. Stör inte oss.” De visste att om jag skulle tala och berätta saker för människor, eller visa något för människor, då skulle deras arrangemang, de så kallade testen och prövningarna som de hade arrangerat åt Dafa-lärjungarna, spräckas. Då skulle ett kosmiskt krig verkligen ha brutit ut. För att rädda alla varelser har jag, även om jag under de här åren har lärt ut Fa vid Fa-konferenser och interagerat med er i olika sammanhang, agerat precis som en vanlig människa och har bara lärt er Fas principer. Till och med det har gjort de gamla krafterna rasande. Om jag skulle göra något ytterligare så skulle de gamla krafterna trappa upp förföljelsen av Dafa-lärjungar ytterligare, det skulle bli ännu svårare för er att kultivera och rädda människor och större, allvarligare svårigheter skulle skapas för er kultivering.

Lärjunge: Det var fortfarande rätt många osålda biljetter en månad innan Shen Yun-föreställningarna i en stad i Taiwan, så de bifogade en treviksfolder som presenterade Shen Yun i vanliga människors tidningar. Får jag fråga om det var okej att göra det?

Mästaren: Det var bra. Är det inte ungefär detsamma som att sätta ut annonser i vanliga medier? Det är naturligtvis inget problem med det. Naturligtvis, gör först och främst ingenting som får människor att bli negativt inställda till er eller bryter mot några regler som människor har.

Lärjunge: Om en lärjunge efter att ha köpt officiellt godkända och publicerade Dafa-böcker, laddar ned elektroniska filer av dessa böcker som finns på Minghui-sajten till sin mobiltelefon enbart för eget bruk, och inte reproducerar eller distribuerar dem, det betraktas väl inte som brott mot upphovsrätten eller en handling som stör Fa, eller hur?

Mästaren: I ett sådant här fall, om du bara gör något på det personliga planet och inte vidarebefordrar eller distribuerar filerna, eller säljer något, då borde det inte vara något problem. Om det bara är för att göra dina egna Fa-studier enklare, då borde det inte vara något problem. Men om du skulle sprida filerna i stor skala och göra det till någon sorts företag, då vore det inget mindre än att ändra det sätt som vi kultiverar på.

Lärjunge: Det finns några Dafa-föreningskoordinatorer som ofta gör saker som går emot regler och till och med går i spetsen med att bryta mot dem. Exempel på det här är att låta utövare som nyligen har kommit från Fastlandskina gå backstage vid Shen Yun-föreställningar, och låta någon som Föreningen hade sagt var problematisk delta i marknadsföringen av Shen Yun. Någon sade till och med till andra utövare: ”Jag är huvudkoordinatorn i vår förening. Och Mästaren har sagt att så länge jag godkänner eller har bett människor att göra något så går det bra.” En del utövare har invändningar mot vissa saker men tvekar att säga ifrån, men tycker samtidigt att de här koordinatorerna genom att strunta i reglerna inte agerar upprätt.

Mästaren: Utövaren som ställer den här frågan har en poäng. Det finns alltid några bland oss som gör saker i Mästarens namn. När människor frågar mig om saker och ting säger jag ofta: ”Beträffande saker som Dafa-lärjungar ska göra så kan ni sätta igång – jag är inte emot det.” Det är en sak som jag kanske säger. Ett annat scenario kan vara att jag, för att hjälpa dem mogna som kultiverare och som koordinatorer, säger till dem att hantera vissa saker efter deras eget gottfinnande. Men så fort Mästaren har sagt något tar en del människor tillbaka det till utövarna och säger: ”Mästaren har sagt det här”, ”Mästaren har godkänt det”, ”Mästaren samtycker till det”, eller ”Mästaren har sagt att det ska göras så här”. Så det jag sade ändrades och det händer ofta.

Därmed inte sagt att alla utövare som nyligen kom från Kina har problem. Om ni tänker på det, ja, eftersom Dafa-föreningen måste arbeta med ett sådant stort antal utövare, hur skulle de kunna ta reda på saker om varenda en av dem? Så regeln är nödvändig. En annan faktor är, som ni alla vet, att fastlandsutövare ofta är dåliga på engelska. Som det jag talade om tidigare, om du just kom från Kina kan du inte med en gång uppfatta – men andra kommer att se det mycket klart – ditt kinesiska sätt att tänka beträffande att hantera saker och ting, och det kommer att ta lite tid innan du kan uppfatta att det är något som inte är riktigt som det ska med dig. De utövare som nyligen har kommit från Kina kanske tänker: Hur kan de här människorna i andra länder vara så dumma? Hur kan de vara så simpla? Hur kan de frågor som de ställer vara så simpla och naiva? Men oavsett vad du tänker så är det faktiskt så normala människor är. De människor som precis kom från Kina är produkten av det ondskefulla KKP:s förföljelse och dess systematiska förstörelse av kinesisk kultur. Så många gånger är veteranutövarna inte bekväma med att låta nyanlända utövare göra vissa saker, eftersom de utövarna tenderar att gå till extrem med saker och åstadkomma motsatsen till det avsedda. Och de har problem med att kommunicera med andra utövare, utövare som inte är från Kina. Och de utövarna tycker att de sätt som nyanlända utövare från Kina tänker på saker och ting är rätt märkliga. Samtidigt tänker utövarna från Kina: ”Ni tänker på saker alldeles för enkelt. Bara om saker görs på det här andra sättet kommer det att fungera bra.” Men utövare utanför Kina undrar hur det skulle kunna vara möjligt att människorna här skulle vara mottagliga för de tillvägagångssätten.

Om ni inte verkligen förstår det här samhället så kommer ni inte att kunna göra saker bra. Så tidigare, under arbetet med att sälja Shen Yun-biljetter, utspelade sig ofta ett scenario där [nyanlända utövare från Kina] talade med människor på ett påstridigt sätt och inte ville släppa dem, och det ledde till en mycket negativ reaktion från det här samhällets människor. Det här är ett problem särskilt med tanke på att Shen Yun riktar sig till samhällets övre skikt och att de människorna är annorlunda när det gäller hur de tänker och deras kulturella förfining. De bland er som nyligen kom från Kina är ännu inte medvetna om de här sakerna, så ni ska inte ta på er det här arbetet förrän ni har förstått och begripit de här sakerna. Annars kommer det verkligen att ha motsatt effekt mot den avsedda. Och ja, Shen Yun Office har verkligen en regel om att de som nyligen kom från Fastlandskina inte får komma in backstage. En del nyanlända utövare är släktingar till erfarna Dafa-lärjungar som har bott utanför Kina. Tekniskt sett utgör en del av de här utövarna inte något problem, men så är det inte alltid. Om ingen känner igen dig eller känner dig så kanske du säger att du är en Dafa-lärjunge och verkar rätt bra på ytan, men kommer människor att veta om du verkligen är en Dafa-lärjunge? Du kan mycket väl vara en Dafa-lärjunge, men människorna här känner dig inte. Det är därför det finns en regel att [de som nyligen kom från Kina] inte kan gå backstage. Det är också fullt möjligt att du kan vara till hjälp på andra sätt och inte behöver gå in bakom scenen.

En del koordinatorer behöver verkligen tänka ordentligt på hur de gör saker och ting. Jag vill säga dig att eftersom du är koordinator ska du samla de lokala utövarna och föra dem samman för Mästarens räkning, så att de kan förbättra sig i kultiveringen och du ska hjälpa Mästaren genom att leda dem väl. Det är ditt ansvar som koordinator i ditt område. Men du undviker alltid en del människor, du undviker alltid vissa människor som inte följer det du vill, du ser alltid på saker på vanliga sätt, du tar alltid itu med saker på vanliga sätt och gör alltid så att lokala utövare inte samarbetar väl. Och därför, när du ser att de nyanlända från Kina gör vadhelst de ombeds att göra, och är lydiga, så låter du dem arbeta backstage, eller till och med låter dem laga mat och ta hand om matserveringen. Men det här gör Shen Yun-folket nervösa. De har till uppgift att göra över etthundra föreställningar, en efter en, så de kan inte tillåta att det uppkommer några som helst problem, eller hur? Så jag frågar dem av er som nonchalerar reglerna, kan ni verkligen gå i god för de där människorna? Nej, det kan ni inte. Ni kan inte besluta att ge någon ett uppdrag enbart för att han gör som han blir tillsagd. Det är inte så en koordinerare av Dafa-lärjungar ska ta sig an saker. Jag vill säga till dig: hjälp Mästaren genom att leda utövarna väl; det här är mina lärjungar, precis som du är, så du kan inte utesluta människor.

Men å andra sidan ska de andra Dafa-lärjungarna på liknande sätt komma ihåg att de är Dafa-lärjungar och ska samarbeta väl. Det är inte lätt för din koordinator! Vem som än spelar den rollen måste handskas med den här sortens problem, så alla ska visa förståelse för varandra. Om vi verkligen kan göra det, kommer saker och ting då inte att gå bra? Ni borde inte vara tvungna att snubbla många gånger innan ni inser att det är bättre att göra på det sättet. När förföljelsen var mycket allvarlig, var det inte många saker som misslyckades för att ni ofta gick emot varandra, alltid var oense om vems idé som var bäst när ni försökte samarbeta, och argumenterade fram och tillbaka med varandra? Om ni hade kunnat samarbeta väl med varandra vid den tiden så hade saker och ting kanske gjorts effektivare. Naturligtvis, när ni nu ser tillbaka på det så inser ni att, ja, ni gjorde inte bra ifrån er då. Men fortsätt inte att falla in i det mönstret.

Lärjunge: Jag vill be Mästaren vara snäll och tala med oss om de djupare innebörderna i ”Dafa har ingen form”, och om Minghui.org, och om Dafa-föreningen beträffande att stämma huvuddemonen …

Mästaren: Ja verkligen, den borde stämmas (entusiastiska applåder från lärjungarna); hela mänskligheten borde stämma den. Den har skadat alla kineser, såväl som många människor i andra regioner över hela världen. Så många människor kommer att dras ner i helvetet på grund av dess lögner.

Beträffande att Dafa inte har någon form så verkar det som att vi inte har tid att åter ta upp det ämnet, och jag kan bara besvara era frågelappar. Er kultivering tar sig inte någon särskild form. Förr i tiden hade kultiverare tempel eller kloster och var begränsade till några specifika former. Men ni kommer att återvända till era olika arbeten när ni kommer tillbaka hem. Under den här speciella tiden när förföljelsen pågår har Dafa-lärjungar naturligtvis etablerat medieföretag och projekt för att motverka förföljelsen, men de är bara företag som anpassar sig till vanliga människors sätt; de företagen tillhör själva inte vår kultivering. Jag har alltid sagt att de inte är någon specifik del av Dafa, utan snarare företag som drivs av Dafa-lärjungar. Dafa-lärjungar kan kultivera inom en rad olika yrken, så självklart kan de starta sina egna företag. De är inte några bestämda former som Dafa-kultivering specifikt antar. Det finns inga företag inom Dafa. Det gäller även Shen Yun, som också är ett projekt som etablerats av Dafa-lärjungar för att rädda människor, och inte någon specifik kultiveringsmetod eller miljö som fordrar att Dafa-lärjungar kultiverar på det specifika sättet. Så är det inte.

Lärjunge: Taiwan anordnar för många storskaliga evenemang och möten, och de flesta av dem är evenemang för oss själva.

Mästaren: Hmm, det är bäst att ha färre evenemang för oss själva, utom för att studera Fa tillsammans. Jag tror inte att det är något problem med att ha fler evenemang för att bekräfta Fa eller för att klargöra sanningen för människor, eftersom vi försöker rädda människor, när allt kommer omkring.

Lärjunge: Shen Yun har många sånger, vilka är ord för vanliga människor direkt från Mästaren. Jag har alltid undrat vad vi kan göra för att ge vanliga människor en möjlighet att höra eller läsa dem. Jag vill fråga Mästaren om vi kan spela Shen Yun-sånger under våra evenemang, och om vi kan trycka texterna från Shen Yun-sånger och sätta dem på skyltar under evenemang för sanningsklargörande?

Mästaren: Shen Yun-artister sjunger för vanliga människor. Och sånger är just det, sånger. Om ni trycker upp bara sångtexterna och sätter dem på skyltar, ja, eftersom en del av dem är poesi med gammalt versmått, en del är dikter i fri form som inte rimmar, och andra inte är skrivna i poesiform, så kan vanliga människor ta dem för slagord eller någonting annat. Sånger är just det, sånger, och det är inga problem med att vanliga människor lyssnar till dem, så ni kan sätta igång och spela dem.

Lärjunge: Mästaren har många gånger instruerat våra medier att utforma företagsadministrationen efter västerländska företag, men utifrån vad som pågår just nu, liknar de inte mer de statliga företagen med partikultur som man finner i Kina? De saknar en klar, praktisk och konkret avdelning för arbetsfördelning och redovisning …

Mästaren: Eftersom era medieföretag verkar internationellt så ska ni naturligtvis vara likadana som andra företag utanför Kina. Och den företagsformen är verkligen sådan som de är i ett normalt samhälle, och det är sådant ett normalt företag är. En del av företagen i Kina har startats och drivits av tjänstemän från det ondskefulla partiet, fast nu finns det naturligtvis en massa privata företag. Jag vet att alla företag en gång i tiden drevs av tjänstemän från det ondskefulla partiet, och deras ledningsstrukturer var fulla med saker från det ondskefulla partiet, såsom de där partikommittéerna och partibranschsakerna. De är onormala. I Fastlandskinas samhälle kan inflytandet från de sakerna inte avlägsnas så snabbt. Till och med privata företag har en massa av deras operativa strukturer, ledningsmetoder och begrepp som har sitt ursprung i statliga företag. Gör det inte på det sättet i andra länder. Generellt tror jag inte att det finns så mycket influenser från Fastlandskinas system utanför Kina, eftersom många av kineserna utomlands lämnade fastlandet för länge sedan och våra Dafa-lärjungar har gymnasie- och universitetsexamina i andra länder. Men visst finns det en del människor som fortfarande beter sig eller gör saker med vissa vanor eller tillvägagångssätt från förr som kan vara annorlunda än det normala amerikanska samhället. Det här är något som ni ska vara uppmärksamma på.

Lärjunge: Medutövare som är japaner säger att den nuvarande miljön gör det mycket svårt för dem att integreras i gruppen. De hoppas att deras kinesiska medutövare, istället för att själva göra saker i förgrunden, ska hjälpa och stödja de japanska utövarna i deras kultivering. Men det är mycket svårt för dem att få gehör för sina idéer.

Mästaren: Ja, om de japanska utövarna tar upp den här frågan, då finns desto större anledning att uppmärksamma den. Jag tycker att situationerna i Japan och Korea utgör skarpa kontraster. Lokala koreanska Dafa-lärjungar är den drivande kraften där, så när man ser på situationen där och den styrka de har beträffande att rädda människor, så är saker och ting solida, och de gör verkligen skillnad i samhället. I Japan är kinesiska Dafa-lärjungar den drivande kraften. Det finns en massa människor i Japan som ska erhålla Fa, så se till att inte göra saker som avskräcker dem. Jag har lagt märke till den här situationen, men varje region har sina egna utmaningar. Så när det uppkommer ett problem ska ni som Dafa-lärjungar arbeta tillsammans med att komma på hur det ska lösas.

Det är verkligen ett problem om japanska Dafa-lärjungar känner att det är svårt för dem att integreras i gruppen på grund av de här sakerna. Ni som är Dafa-lärjungar i Japan ska rädda japaner. Naturligtvis gör alla utövare sina röster hörda mot det ondskefulla KKP:s förföljelse när de motarbetar den och försöker sätta stopp för den och avslöja den. Det är vårt ansvar. Men ert huvudmål är att rädda människor, eller hur? Ni ska rädda de människor som finns i ert område.

Lärjunge: På grund av internet-blockaden i Kina filtreras en massa Dafa-termer såsom ”Zhen-Shan-Ren” och ”Falun Dafa” bort [från internet-kommunikation]. Så en del utövare byter ut de orden mot likljudande ord när de klargör sanningen på internet för att kringgå det. Jag vill fråga Mästaren om det är lämpligt att göra det.

Mästaren: Om det är Dafa-lärjungar som skickar information emellan sig så borde det inte vara något problem med det. Men om ni klargör fakta för människor så kanske de inte fattar det eller förstår vad ni talar om.

Lärjunge: Kan utövare från fastlandet sända eller sprida Shen Yun-föreställningar på internet?

Mästaren: Nej, gör inte det. Ni vet att Shen Yuns live-föreställningar är mycket kraftfulla när det gäller att rädda människor. Vi distribuerar inte skivor eller säljer DVDer utanför Kina eftersom vi vill att människor ska komma och se det live. När människor är där personligen så tas frågan om deras räddning om hand just där och då, och de blir räddade. Det är svårt att åstadkomma detta via television. När någon väl ser showen på skiva så kanske han tycker att det inte längre finns något behov av att gå och se den, men skivor har inte samma effekt som en live-föreställning. Vi delar ut dem i Kina eftersom Shen Yun vid den här tiden inte kan komma dit, så det är det bästa som kan göras. Det har ändå en effekt, om än inte så kraftfull. Så lägg inte upp den på internet. När den väl ligger på internet så är skiljelinjen mellan inne i och utanför Kina borta.

Lärjunge: Eftersom vi inte ska blanda ihop Dafa-innehåll med utövares erfarenhetsutbyten, musik, eller sanningsklargörande innehåll i ljudenheter, så finns samma problem med att våra mobiltelefoner eller datorer lagrar liknande innehåll.

Mästaren: När du lagrar något för din egen användning så är det bara för att det är praktiskt för dig. Men om det som du spelar upp från en ljudenhet är en blandning av Dafas saker och vanliga människors eller utövares saker, så kommer människor inte att veta vilket som är Fa, vilka som är utövarnas saker och vilka som är vanliga saker. Skulle det då inte bli en röra? Är det inte lite som att störa Fa? (Mästaren nickar.) En kultiverare måste ta ansvar för sin egen kultivering och för Fa.

Lärjunge: En del regioners huvudkoordinatorer missbrukar den makt som getts till dem av Mästaren, och kontrollerar beslutsfattandet för både stora och små frågor, och skjuter bort utövare med andra åsikter. När Mästaren i sista stund ingrep för att stoppa alltför extremt agerande gentemot en teater, så tittade personen som tagit det beslutet inte inåt, utan fokuserade istället på att försöka lista ut vem som rapporterat informationen till Mästaren.

Mästaren: Ja verkligen, vissa koordinatorer har en del egenskaper som är alltför lika dem hos vanliga människor. Men sådana är de typer av kultiverare som ni måste arbeta med, kultiverare med sådana tillstånd som de nu har, och de har verkligen många mänskliga tankar. Men de är trots allt Dafa-lärjungar. Det är så här många och stora utmaningarna som ni möter är, och som koordinatorer måste ni möta dem och möta dem rakt på sak, och agera så att det passar dem. Det är bara inte möjligt för er att förändra de här utövarna till människor som är på ett visst sätt eller den sortens människor som ni vill att de ska vara. Inte ens något så stort som hela det här samhället kan förändra dem. Dafa-kultivering kan ändra dem, men det görs med ett lager åt gången, och ända tills den processen når ytan kommer den personen fortfarande att vara på det sättet. Bara de som är flitiga kan hålla sina dåliga tendenser i schack. Men vanligen kommer det att finnas en del människor som inte ens är medvetna om [sina problem] och förblir sådana. Om ni vill att de ska vara på ett visst sätt så blir det mycket svårt för dem att uppnå det. Inte ens jag, som deras Mästare, har satt upp något krav på att de måste uppföra sig på något visst sätt. Så hur ska du agera, som koordinator? Skulle det fungera om du är koordinator för endast några av människorna? Vilken sorts koordinator skulle du vilja vara? Har du tänkt på det? Hoppas du att alla ska vara lika lydiga som en fårskock inför dig? Det är vad du vill, inte vad jag vill. Hur komplicerade saker och ting än är [så ska du tänka ut] hur du ska vara en bra koordinator för Dafa-lärjungar. Nu när Mästaren har gett dig ansvaret, [tänk över] hur du ska leda de här människorna väl åt mig.

Ja, det är verkligen mycket svårt, men är du inte en kultiverare? Är du inte en koordinator för kultiverare? Pressen är verkligen mycket stor när man är koordinator, men det skulle inte vara kultivering om pressen inte vore stor. Det är svårt, ja, mycket svårt, och också jag som er Mästare vet att det är svårt. Ni har kanske märkt att jag inte direkt löser konflikter mellan Dafa-lärjungar. Det beror på att fasthållanden kanske får människor att gå emot mig, om jag gjorde det. Det vore hemskt om de skulle försöka sätta igång något med mig, eftersom det skulle innebära att de hade varit respektlösa mot Mästaren och syndat. Därför blandar jag mig inte i deras saker. När någon kommer för att träffa mig angående en konflikt (Mästaren ler) [så säger jag till dem] att ta det med den ansvarige. Så jag vet vilka utmaningar ni ställs inför. Men tänk på vad som händer när ni klarar att göra bra ifrån er trots svårigheterna – är inte det mäktig dygd? I kultiveringen försöker vi vara flitiga, förbättra oss snabbt, och göra bättre ifrån oss när det gäller att gå den här vägen mot gudomlighet, eller hur? Mästaren känner empati med er. Men försök att inte göra saker på sätt som gör det för svårt för de andra utövarna att förstå eller acceptera.

Det stämmer att du i en del fall inte vill berätta för Mästaren om de här sakerna. Om syftet bakom det är att inte tynga Mästaren med de sakerna, då är det förståeligt. Men om det kommer sig av ett mänskligt sinne att dölja något, då handlar det om en kultiverares Xinxing. Faktisk skulle jag föredra att inte veta, det skulle jag verkligen. Men hursomhelst, de gamla krafterna kommer att ta tag i ditt fasthållande.

Lärjunge: Vi är Dafa-lärjungar som kom till utlandet för att vi fick utstå förföljelse i Kina. Kan vi skicka stämningsansökan härifrån, och stämma den där demonen Jiang i Kinas högsta åklagarmyndighet och Högsta domstolen?

Mästaren: Naturligtvis kan ni det. Det är inga problem med att göra något av det. På den tiden när Dafa-lärjungar i andra länder började satsa på att stämma ondskan så gjordes det av våra Dafa-lärjungar som är advokater och andra Dafa-lärjungar utanför Kina i samarbete.

Lärjunge: Med tanke på våra mediers nuvarande tillstånd tycker jag personligen att kvaliteten på våra artiklar har mycket svårt att hålla måttet.

Mästaren: För att göra mediearbete av hög kvalitet behöver ni en ordentlig grupp med professionell personal. På tal om det så påminner det mig om något. Ofta är rubrikerna på många av de artiklar som publiceras på internet oklara och svåra att förstå. Hur kommer det sig att vi inte ens kan få kinesisk grammatik rätt? Det är svårt att förstå vad rubrikerna betyder. Så ni ska fästa uppmärksamhet vid de här sakerna.

Lärjunge: Med tanke på våra mediers nuvarande tillstånd tycker jag personligen att kvaliteten på våra artiklar har mycket svårt att hålla måttet rent tekniskt. Det finns betydande åsiktsskillnader förenade med vår nyhetsproduktion och jag tycker att effektiviteten i vår rapportering när det gäller att rädda människor inte är så stor. Jag vet inte vad vi kan göra för att leva upp till Mästarens krav.

Mästaren: Du behöver faktiskt inte vara så orolig. Mästaren är redan rätt nöjd med de saker ni gör. Medieföretagen har spelat en stor roll – de har verkligen spelat en stor roll i klargörandet av fakta, motarbetandet av förföljelsen och räddandet av människor. Naturligtvis vore det bättre om era artiklar kunde skrivas bättre. Men det går inte an om ni börjar gräla för att du vill skriva en artikel på ett sätt och någon annan vill göra det på ett annat sätt. Det är precis som när ni arbetade tillsammans i projekt, och det fanns olika åsikter om vems idéer som var bäst och folk tänkte att det ena eller andra sättet inte skulle fungera, eller att något annat inte skulle fungera, och att de saker som behövde göras påverkades av det. Det är mycket svårt för någon att verkligen göra någonting som tillfredsställer alla. Naturligtvis är det bra att göra saker bättre, men även om något inte görs så bra, fördröj det inte så att det inte blir färdigt. En del saker kan fortfarande få genomslag även om de inte är så väl gjorda. Om de är bättre gjorda kommer de förstås att vara ännu effektivare, men fördröj inte saker så att de inte får någon påverkan alls.

Lärjunge: Ända sedan jag kom till USA har mitt kultiveringstillstånd inte varit lika bra som det var när jag var i Kina. Det finns en del föreställningar förvärvade efter födelsen i mitt sinne som jag klart känner igen som dåliga, men det är svårt för mig att göra mig av med dem. Jag känner att jag har svikit Mästaren.

Mästaren: Jag tycker att det är mycket bra att du har kunnat se det här, eftersom det är början på att förändras – att kunna se och erkänna sina problem. En del utövare från Kina kan inte se sina problem, men de fortsätter att storma framåt, och undrar hur det kommer sig att andra kan göra saker på det ena eller andra sättet. Först efter att du blir medveten om dina problem kan du verkligen arbeta tillsammans med alla, och först då kommer människor från andra länder att acceptera dig. Ibland har du en stark önskan att vissa saker ska ske på det sätt som du själv tänker att det ska ske, eller vill att andra ska ändra sina sätt att tänka, men de kommer inte att förstå vad du gör. Det är då det tenderar att uppstå problem.

Lärjunge: Lärjungar har skilda åsikter när det gäller om vi ska stämma tjänstemän som är på mellan- eller lägre nivåer av det fruktansvärt ondskefulla och syndfulla partiet, för olaglig internering, tortyr, folkmord, brott mot mänskligheten etcetera. En grupp anser att vi inte ska stämma dem utan istället se inåt, medan den andra gruppen anser att vi borde lämna in stämningsansökningar.

Mästaren: Jag tycker så här. Att rädda människor borde vara grunden i vad Dafa-lärjungar gör. Som jag talade om tidigare så har en massa människor, oavsett om de är tjänstemän, poliser eller vilka som helst, blivit förgiftade av lögnerna. De där specifika varelserna är faktiskt inte elaka till sin natur; varelserna själva är inte onda tjänstemän. [En del av] de där varelserna kan faktiskt vara mycket goda, men har blivit vilseledda efter att ha ingjutitis med den onda partikulturens lögner, och därigenom drivna till att göra vad de gjorde. Självklart finns det också en del människor som mycket väl visste hurdan situationen var och vilkas handlingar motiverades av egenintressen. Ni ska ändå ge dem chansen att få reda på sanningen. Om ni stämmer dem alla, ja, det är faktiskt inte det som är ert mål. Vad vi vill är att stoppa förföljelsen. Hämndlystnad – att göra något mot dem som har förföljt oss – är inte något som ni ska ha. Som kultiverare ska ni fokusera på att rädda människor. [Om ni tänker:] ”Du har förföljt mig, så i framtiden ska jag garanterat ge igen”, då är du en vanlig människa, eller hur? Du ska inte ha några tankar på hämnd.

Men jag ska också säga er att räkningen kommer att göras upp med alla dem som har varit inblandade i förföljelsen av Falun Gong. En Dafa-lärjunge talade en gång om hur några lärjungar skulle dra alla förföljarna inför rätta i framtiden, och jag sade till honom: ”Kommer det att behövas av dig?” Har ni sett vilka omfattande arresteringar som nu pågår i Kina? Skurkar av alla storlekar – från de stora till de små – blir träffade i samma slag (Mästaren skrattar, lärjungarna applåderar), och det verkar vara skoningslöst. Det som har hänt Falun Gong har inte gottgjorts eftersom en del människor ännu inte har räddats, och en del utövare har inte höjt sig tillräckligt i sin kultivering. Så snart saker och ting kommer till slutet kommer det att vara helt över. Det är orsaken till att de gamla krafterna för tillfället inte slår till mot förföljarna för att ge Falun Gong upprättelse, och det är orsaken till att människor för tillfället inte ställs inför rätta för att ha förföljt Falun Gong. Ondskan fick de där människorna att delta i förföljelsen av Falun Gong under den här perioden genom att förleda dem med ondskefulla lögner, få dem att förskingra, göra dem korrupta, få dem att göra alla slags dåliga saker, och till råga på allt ge dem makt. Och det är precis de människorna som nu görs till måltavlor och tas itu med som så kallade ”korrupta element” och som ”förskingrare”. Ni kan se att det här pågår just nu, och de som ser det klart säger att det är återgäldning. Människor inser faktiskt att de där personerna på det här sättet blir straffade för vad de har gjort. Och de personerna själva fås att inse långt där inne att det här är återgäldning. Men de tas inte itu med som förföljare, eftersom det för Dafa-lärjungar där fortfarande finns mer att göra.

Lärjunge: Jag lade upp några Shen Yun-nummer på internet i Kina till några internet-vänner, men möttes av motstånd från utövare som bor utomlands. Hur kommer det sig att vi kan dela ut Shen Yun-DVDer men inte kan göra dem tillgängliga på internet?

Mästaren: Det stämmer, du kan inte göra videon tillgänglig på internet, som jag sade tidigare. Det beror på att när man väl har lagt upp den på internet så finns det inte längre någon skiljelinje mellan Kina och resten av världen. Och om man gör det kommer det att negativt påverka den effekt som Shen Yun har när det gäller att rädda människor med live-föreställningar. Om en del människor som är menade att gå på föreställningarna skulle se DVDn så skulle de avstå från att se den verkliga föreställningen. De som skulle ha räddats skulle inte bli det, eftersom DVDer inte är lika kraftfulla. Vad beror det då på att DVDer kan distribueras i Kina? För att Shen Yun inte kan komma dit. Så oavsett vilken påverkan skivorna har där så är det bättre än ingenting. Det är tanken bakom det. Dessutom är det lätt för människor att piratkopiera en video. Gör inte bara vadhelst du vill. Det här är anledningen till att vi inte kan lägga upp Shen Yun-videor på internet.

Lärjunge: Mästaren har bett våra medieföretag att lära sig från Shen Yun, men vår ledning sade att Shen Yun-artister är unga och har goda förutsättningar, medan vi är gamla och oerfarna, så situationerna är olika.

Mästaren: (Alla skrattar) Att lära sig från Shen Yun handlar om att lära sig av dess ledningsmetoder och av de saker som har gjort det framgångsrikt. Är det inte det som ni ska lära er? Shen Yun-artisterna är av nödvändighet unga människor. Vem har någonsin sagt att Dafa-lärjungar bara kan kultivera väl när de är unga? Det är inte så att ni är artister, så de här sakerna borde inte vara något problem. Hitta inte på ursäkter för att inte göra de saker som Dafa-lärjungar ska göra.

Lärjunge: På grund av att en del utövare är involverade i medieprojekt har de inte tid att vara med i frontlinjen för att klargöra fakta. Skulle de kunna hitta lite tid till att delta i saker som klargör fakta direkt?

Mästaren: När medieföretagen drivs väl är de mycket effektiva när det gäller att klargöra fakta och rädda människor, och kan producera aktuell rapportering för att avslöja den förföljelse som begås av ondskan i Kina och det ondskefulla partiets korruption. Naturligtvis har korruptionen inget att göra med förföljelsen, men de där korrupta människorna är också de som förföljer Falun Gong, och ni ska låta världen få veta att de människorna har varit involverade i förföljelsen. Jag har tidigare sagt att förföljelsen av Dafa-lärjungar skulle återbetalas dubbelt upp i karmisk återgäldning. Ta en titt på hur saker och ting är i Kina nu. Stämmer det inte att all den röda terror som skapades vid den tiden med syfte att förfölja Falun Gong och den mentala press som skapades vid den tiden för Dafa-lärjungarna, nu lämpas över på och bärs av de där korrupta människorna? (Alla applåderar)

Lärjunge: Webbsidan Minghui har uppmanat fastlandsutövare att ha många och vitt spridda ställen för materialframställning, och att ha enkla kommunikationskanaler från punkt till punkt med Minghui. Men en del koordinatorer på fastlandet bryr sig inte så mycket om materialframställningsställenas säkerhet, de reser runt under förevändningen ”övergripande koordinering”, och skaffar sig samlad kontroll över materialframställningsställena och får alla utövarna som framställer material att kretsa runt dem.

Mästaren: Mänskliga fasthållanden, det är vad det är – fasthållandena till anseende, personlig vinning, skrytsamhet och tävlingsmentalitet. De struntar i utövarnas säkerhet och utsätter Dafa-lärjungar för svårigheter och fara. Alla de människorna som reser runt till olika platser och som har specifik information om utövare har fel i sitt tänkande. Det finns också några bland dem som har dolda motiv. Så ni måste se upp med de här sakerna och inte ge de här personerna några tillfällen.

Lärjunge: Jag har sett att många utövare har ägnat så mycket av sin tid, och har lagt ner sin själ i att arbeta i våra medieföretag, men många av dem har själva ingen hög standard, är inte villiga att lära sig utan gör saker på ett mycket oprofessionellt sätt. De kan inte jämföra sig med dem i ett vanligt företag. Av den anledningen känner jag mig mycket pessimistisk när det gäller huruvida vi verkligen kan bli en stor aktör inom media och internationellt.

Mästaren: Ja, en del människor har verkligen kortsiktigt tänkande och gör bara tillräckligt för stunden. De har inte tänkt på vad de håller på med. Jag har sagt till medieföretagens koordinatorer att ni garanterat kommer att bli de största globala medieföretagen i framtiden. Ni har ett enormt ansvar att driva de här medieföretagen väl. De saker som Dafa-lärjungar gör kommer att föras vidare till det mänskliga samhället i framtiden, och likaså kommer era medieföretag att lämnas vidare och bli till de främsta medieföretagen i världen. Tänk på det, när mänskligheten inser att ni räddar dem, hur kommer de att betrakta de här projekten som Dafa-lärjungar arbetar med? De kommer att skänka dem enorm ära. (Applåder) Men en del av er har inte gjort så bra ifrån er. Åtminstone har det som ni har gjort inte gått så bra, eller hur? Alla vill bidra positivt till Dafa-lärjungarnas projekt, men istället för att bidra positivt bidrar ni i själva verket negativt när ni är i gruppen. Det borde inte vara så.

Lärjunge: Nu när Fa-upprätandet närmar sig slutet kan många utövare inte förstå varför situationen i Hongkong blir alltmer hotfull och inte har lagt sig.

Mästaren: Faktiskt, om man tänker efter, om man jämför situationen i Hongkong nu med hur den var i början av förföljelsen, är den inte bättre? På vilket sätt är den ”alltmer hotfull”? Det är lättare för er att klargöra fakta nu och ni hjälper många människor att träda ur partiet varje dag. Kunde ni göra det förut? Nej. Ondskan stör, men å andra sidan, vad för slags plats är Hongkong? Den platsen är i ondskans käftar, och ni försöker dra ut dess tänder, eller hur? (Mästaren skrattar) Jag säger att Dafa-lärjungar är anmärkningsvärda, även om det verkar finnas en massa svårigheter. Och det är så här de gamla krafterna tror att det ska vara. Ondskan kan inte röra er, men den kommer inte heller att låta er komma undan så lätt eller låta er ha det så bekvämt. Det är så Dafa lärjungars vägar är, och det här är de prövningar som de gamla krafterna har påtvingat Dafa-lärjungar. Och ni möter också störningar och problem som följer med de människor ni räddar, eftersom all den karma som människor är skyldiga används av ondskan till att skapa hinder.

Lärjunge: Det har förekommit tre fall där utövare omkring mig har uppvisat minskade intellektuella förmågor och långsammare reaktioner i olika grad, och läkarna anser att det beror på förtvining av lillhjärnan. En av de tre har gått bort.

Mästaren: Om det här ägde rum i Kina, då vore det orsakat av förföljelsen. Om det hände någon annanstans så vet erfarna Dafa-lärjungar att ingenting händer Dafa-lärjungar av en slump. [Till de här utövarna] skulle jag säga att det är hög tid att ni på allvar granskar er själva när det gäller kultivering. Ta inte så lätt på de saker som du skjuter åt sidan och inte ser som så stora problem. När det gäller standarderna för kultivering så är de sakerna som du kanske anser vara obetydliga, inte alls obetydliga [om man utgår] ifrån de gamla krafternas sätt att se på Dafa-lärjungar. När ni tycker att vissa saker inte är viktiga så beror det ofta på att ni utvärderar er själva med vanliga standarder, snarare än med Fa! Sanningen är att alla Dafa-lärjungar är anmärkningsvärda, inklusive dem i de här scenarierna – de förföljdes under det att de bekräftade Fa, när de offrade sig för att upprätthålla Dafa och rädda människor. Det är så jag ser på det. Men samtidigt tycker jag att det är beklagligt. Det finns bara så här många Dafa-lärjungar, jämfört med 7 miljarder människor i den här världen. Hur många kan vi rädda? De har olyckligtvis gått bort vid en tid då vi verkligen behöver folk.

Lärjunge: En del utövare som klargör sanningen vid turistställen tror att eftersom människor från fastlandet länge har varit under det ondskefulla partiets kontroll så kommer de inte att ha modet att tillkännage sin önskan att lämna KKP:s organisationer, även om de vill. Därför, efter att de här utövarna frågat turisterna om de vill träda ur, fullföljer de det åt dem så länge personen nickar eller ler.

Mästaren: Nej, det duger inte. Inte alls! De måste gå med på det. Om de inte uttrycker det eller säger det så räknas det inte. Det beror på att de faktiskt har svurit att de skulle göra saker för det ondskefulla partiet, bidra till det ondskefulla partiet, och till och med ägna sina liv åt det. De har uttalat de orden.

Lärjunge: I början av förföljelsen tryckte några utövare Dafa-böcker som inte stämde överens med kraven, och några gjorde halsband med Mästarens bild. Närhelst vi såg det, bad vi dem att ge oss de sakerna och bad dem att inte göra några fler eller sprida dem. Men vi har inte funnit något lämpligt sätt att göra oss av med de saker som kom i vår ägo.

Mästaren: När det gäller föråldrat material eller felaktigt tryckta Dafa-böcker så har jag alltid sagt till folk att de kan brännas. Men, när ni bränner dem, gör det inte alltför lättvindigt. Men ni kan bränna dem.

Lärjunge: För några år sedan inträffade det att personer samlade in pengar och höll tal som störde Fa i staden Harbin, och det har fortsatt att hända alltsedan den tiden. Många av de inblandade utövarna har ännu inte vaknat till och insett att vad de har gjort är fel, och de har inte kompenserat för förlusterna. Några av dem beter sig som om de vore mycket flitiga, men i själva verket försöker de undvika att ta itu med saken och döljer vad de har gjort. Vad ska vi göra åt det här?

Mästaren: En del människor rör sig i Dafa-kretsen och gör saker bara rutinmässigt, och en del utnyttjar vissa situationer. En del av de här fallen orsakas av bristande flit i kultiveringen, och en del beror på att människor har dolda motiv och därför utnyttjar Dafa-lärjungars godhet. Så för all del ska ni vara uppmärksamma på de här sakerna. När ni sponsrar någon eller ger ekonomiskt stöd till någon så måste ni känna till och vara helt klara över vad han gör med pengarna. Annars kan ni inte göra det. Om du ger någon pengar så är det att stödja honom i hans handlingar, och då har även du gjort fel. Därför kommer de gamla krafterna inte att betrakta det som att du har blivit lurad. I stället kommer de att anse att du är i maskopi med den andra parten och att du stödjer honom. Så ni måste absolut vara försiktiga med de här sakerna.

När jag talar om det här så tänker några av er: ”Men jag hade inte de tankarna. Jag är en Dafa-lärjunge, så hur skulle jag medvetet kunna stödja honom?” Gudomar ser det så här: en persons beteende och slutresultatet är vad som verkligen representerar den personen som varelse, snarare än vad han säger, vilket kan vara något annat än vad han gör. Det är så varelser på höga nivåer ser på saker och ting. Vissa människor var faktiskt ödesbestämda att agera så här. Deras ord kanske låter bra, men resultaten av deras handlingar har motsatt effekt. Många människor som agerar så här var ödesbestämda att göra det. Jag har tidigare sagt att när spridandet av Dafa skulle äga rum så skulle alla varelser komma för Dafa, men inte nödvändigtvis alla skulle komma för att erhålla Fa. Många kom för att spela en negativ roll.

Lärjunge: I Kina har det nu länge förekommit många fall överallt, där koordinatorer som är mycket kapabla och under normala omständigheter kunde vara mycket effektiva, utsätts för svår förföljelse. De har haft konflikter med andra utövare, blivit bortstötta av andra, och har mött andra former av störningar eller förföljelse, såsom sjukdomskarma. Kan orsaken till att det här hände vara att de hade gjort något i sitt arbete som hade en negativ påverkan?

Mästaren: Situationen i Kina är mycket komplicerad. Så snart ditt tänkande är lite på avvägar kommer de gamla krafterna att gripa tag i den luckan. Så där måste ni vara särskilt uppmärksamma på er kultivering och motiven bakom era handlingar där. Det är trots allt platsen för den röda terrorn.

Lärjunge: (Översatt) Jag är en turkisk Dafa-lärjunge. En del erfarna lärjungar deltar inte i Fa-studier i grupp eller i Dafa projekt. Vad kan vi göra för att bli en helhet?

Mästaren: Jag har faktiskt talat med de europeiska koordinatorerna om att Dafa-lärjungarna i Europa i början av förföljelsen hade en stor inverkan och åstadkom verkliga resultat i sitt arbete mot förföljelsen. Era hjärtan var verkligen enade på den tiden. Men gradvis har ni glidit ifrån varandra och har med tiden blivit slappare. Så jag talade med de europeiska koordinatorerna om hur man kan få alla att ta kultiveringen på större allvar och verkligen vara som Dafa-lärjungar. Om ni inte kan arbeta hårt med kultiveringen så kommer människor att skingras och ni kommer att börja förlora människor, och även om ni sammanför dem fysiskt så kommer det, när ni gör saker, inte att vara annorlunda än en grupp vanliga människor som är tillsammans, och ni kommer inte att kunna hålla dem kvar. Alla varelser har kommit hit för att erhålla Fa och kultivera, och det är föreställningar förvärvade efter födelsen som påverkar deras förmåga att erhålla Fa och gå framåt. Men de inser inte de här sakerna. Därför måste erfarna utövare vägleda dem i Fa.

Lärjunge: Utifrån mina iakttagelser är det största problemet med ledningen av våra medier att de är alltför ivriga att nå framgång och göra kortsiktiga vinster, och därför använder incitament såsom erkännanden och bonusar för att motivera utövarna att arbeta med försäljning. De har fått de här utövarna att arbeta var för sig, och får dem att konkurrera med, undanhålla information från, och vara på sin vakt mot varandra. De kan inte prata fritt under möten och de förmågor och den visdom som en kultiverare normalt borde ha hålls tillbaka.

Mästaren: Ja, det är dåliga tendenser hos dagens kineser. En del har sagt att kineser inte kan vara framgångsrika i stora affärer. Jag ska berätta för er om mentaliteten hos dem i andra länder när det handlar om att göra affärer. Oavsett om de driver ett stort eller litet företag så ser de det som en del av sitt liv och gör så gott de förmår med det, och har ett långsiktigt perspektiv. Den här mentaliteten brukar resultera i en bra inställning till arbetet och i produkter av hög kvalitet. Många från Kina vill bli rika snabbt och har ingen långsiktig plan när de gör saker. Människor från andra länder tänker inte på det sättet. Att driva verksamheten är deras arbete och en del av deras dagliga liv, och de är bara ute efter normal avkastning. Det är deras inställning till det. Några av era metoder inom media och i andra projekt avspeglar det sätt att göra saker på som jag varnar för, så ni bör vara uppmärksamma på de sakerna.

Lärjunge: Våra ansträngningar med att klargöra sanningen på många turistplatser i Taipei har störts av några ondskefulla organisationer, och jag skulle vilja fråga hur vi ska hantera det.

Mästaren: (Mästaren ler) Det är just de svårigheter som de här sakerna för med sig. Ondskan utnyttjar de kryphål som finns i ett fritt samhälle. KKP-agenterna utnyttjar den yttrandefrihet som de fria länderna har. Men KKP är faktiskt en demon. Vare sig det var under det kalla krigets dagar eller när det ondskefulla partiet först uppstod, så var människor över hela världen emot det och regeringarna i hela världen hade restriktioner mot det. Det fick inte finnas, än mindre lät de dess folk anordna manifestationer, samlas, protestera eller dylikt. Det ansågs vara ett monster, en riktig best. Men människors vaksamhet har nu gradvis blivit slappare runtom i världen. I och med det ondskefulla partiets kollaps i Östeuropa blev folk alltmer obekymrade. Så nu har det till och med mage att vifta med sin flaggaoch skrika och gapa i det anti-kommunistiska Taiwan. Det verkar sannerligen ganska konstigt. Hursomhelst ska ni bara se det som en utmaning att övervinna, en utmaning i räddandet av människor. Gör vad ni ska göra och låt det inte påverka er, och då kommer de inte att ha lust att göra de sakerna längre.

Lärjunge: Att gå från hus till hus för att hänga material på människors dörrar har blivit ett av de sätt som vi marknadsför Shen Yun på. Varje år bjuder vår koordinator in många utövare från andra områden som nyligen kommit från Kina, till att delta i det här projektet. Koordinatorn ber våra lokala utövare att skänka pengar och resurser för att täcka kostnaderna för de här utifrån kommande utövarnas mat och logi. De här kostnaderna ingår inte i Shen Yuns kostnader, och inte heller registreras de öppet i bokföringen. Koordinatorn arbetar vanligtvis med att marknadsföra Shen Yun på heltid, så hans levnadskostnader kanske utgör en avsevärd börda. Samtidigt hjälper han utövarna från andra områden som inte har invandrarstatus att söka politisk asyl. Kan hans metoder leda till att människor marknadsför Shen Yun för att få politisk asyl?

Mästaren: Det här är vad jag tycker. Vissa platser ber utövare utifrån eller nya utövare att delta i deras aktiviteter för att ge marknadsföringen av Shen Yun en skjuts. Tekniskt sett borde det inte vara något problem om de som hjälper till inte har nyckelpositioner. Att hänga material på dörrar kräver inte att man direkt klargör sanningen, så det borde inte vara något problem med det. I början störde det ondskefulla KKP allvarligt saker och ting, och Shen Yun var inte så välkänt i samhället; folk hade inte hört talas om det, och reklamen som Shen Yun framställde för att hängas på dörrar vid den tiden var inte så välgjord. Så folk behandlade den som skräppost. Dessutom störde det ondskefulla partiets agenter saker och ting och spred förtal. Men nu är det annorlunda. Åtminstone i USA känner så gott som alla till Shen Yun, både barn och vuxna. De vet att Shen Yun är en förstklassig föreställning. Så när ni åker till de finare områdena och hänger den här fint utformade reklamen på deras dörrar, så kan jag tala om för er att de inte alls kommer att bli irriterade. Deras reaktion kommer bara att bli: ”Åh, det är Shen Yun.” Och de kommer att tänka: ”Det här är en föreställning som vi borde gå och se.” Det är vanligtvis vad som händer. I några områden har vi dock stött på ett fåtal personer som har ringt och klagat. Men när man undersöker saken upptäcker man att det är kineser som gör det med en avsikt – kineser som antingen förgiftats av KKP eller som är dess agenter som försöker störa saker. Så låt inte det påverka er.

Lärjunge: Är det nödvändigt att fortsätta arbeta med en tidskrift som inte har något sanningsklargörande innehåll, använder enorma personalresurser, och inte är lönsam?

Mästaren: Om den inte klargör fakta, då går det naturligtvis inte. Varför skulle Dafa-lärjungar engagera sig i det? Men om du är orolig för hur effektivt den klargör fakta så är det en annan fråga. Eller om det är ett vanligt företag du driver, då ser jag inga problem med det, eftersom ni alla trots allt arbetar i det vanliga samhället, och ni verkligen behöver tänka på hur ni ska försörja er. Om medier som drivs av Dafa-lärjungar har som målsättning att göra ingångar till det övre samhällsskiktet, och därför inte har en massa artiklar i sig som klargör fakta, då handlar det om ett val av metod. Om man ska göra ingångar till det övre samhällsskiktet så kan man faktiskt inte ha för många sådana artiklar.

Lärjunge: (Översatt) Det finns en projektkoordinator som ibland vidarebefordrar till oss vad du har sagt till honom. Hur ska vi hantera den här typen av andrahandsinformation? (Alla skrattar)

Mästaren: (Mästaren skrattar hjärtligt) Ja, det finns en del koordinatorer som tycker om att referera till Mästaren när de inte kan få ett arbete att gå framåt. [De säger:] ”Mästaren sade det här”, eller, ”Det här är vad Mästaren sade”. Men faktiskt, när du börjar prata om vad Mästaren sade så kommer de andra utövarna genast att tänka, och kommer att förstå, att du refererar till Mästarens namn för att du inte är tillräckligt kapabel att hantera saken själv. (Lärjungarna applåderar) Så därför, när folk ibland kommer med alla möjliga saker till mig, så avvisar jag dem nu alla urskillningslöst. De vill att jag ska ge dem bekräftelse, och oftast beror det på att de har stött på motstånd. Men när jag ger dem min syn på saken så kommer de att vända sig om och säga något annat till folk, och säger att Mästaren stödjer det de gör. Vad jag vanligen gjorde var egentligen följande. När de frågade mig om det var okej att göra saker på det ena eller andra sättet så sade jag till dem att Mästaren inte motsätter sig några projekt som initierats av Dafa-lärjungar, och att de kunde fortsätta på det sätt de tyckte var bäst. (Suckar) Men efter bara den enda meningen skulle de gå tillbaka och berätta för folk: ”Mästaren har godkänt det här, så vi ska göra det på det här sättet.” Och när någon protesterade skulle de säga: ”Det här har godkänts av Mästaren.” (Alla skrattar) Men det är inte samma sak, eller hur? Så av den anledningen tar jag ibland inte emot folk nu.

Kultivering är din egen angelägenhet, och att komma underfund med hur man gör bra ifrån sig och hur man arbetar bra tillsammans med andra är en del av din resa. Det är en del av din kultivering, så hur kan du lämpa över det på Mästaren? Hur kan du skjuta undan det?

Lärjunge: Över åttatusen Dafa-lärjungar från över femtio länder och regioner sänder hälsningar till Mästaren. (Alla lärjungarna applåderar entusiastiskt och länge.)

Mästaren: Tack alla. (Mästaren gör heshi) Kultivering är hörnstenen i det vi gör, och att rädda människor är vårt ansvar. Båda de sakerna behöver göras väl. Jag tycker att våra Fa-konferenser … Vet ni hur mycket flygbiljetterna uppgår till varje gång? Det är en enorm summa. Och hur stora kostnaderna för mat och logi är? Dafas resurser, särskilt utanför Kina, är mycket begränsade. Så betrakta inte Fa-konferensen som en formalitet, och gör inte den här Fa-konferensen till ett medel med vilket ni sprider information om något nytt som Mästaren har sagt här. Mästaren längtar efter att få se er snart förbättra er, och verkligen övervinna – som ett resultat av att ni deltar i den här Fa-konferensen – de hinder som ni har stött på i kultiveringen. Så när Fa-konferensen är över ska ni inte gå tomhänta härifrån.

Det här är inte någon slags träff, en sammankomst som hålls för att människor ska träffas. Kultivering är en allvarlig sak. Varför har de gamla krafterna förföljt oss så här? Och varför är situationen som de har skapat så grym? De tar det minsann på allvar! Och vad er beträffar så kultiverar ni er själva. Om ni inte tar det ni gör på allvar, då sviker ni er själva, och än mer sviker ni de liv som ni ska rädda. Så jag hoppas att ni kommer att inse, när jag har sagt allt det här, att er flit och förståelse av Fa i själva verket är ett resultat av er egen kultivering. Som er Mästare längtar jag efter att se er göra snabbare framsteg och att göra ännu bättre ifrån er på vägen mot gudomlighet. Tack alla. (Mästaren gör heshi och alla lärjungarna applåderar länge. Mästaren vinkar farväl till publiken. När Mästaren går står lärjungarna kvar och fortsätter att applådera i Mästarens riktning när han går ut.)


Engelska översättningen uppdaterad 28 juni 2015.

Övers. anm.: Översatt från engelska, några saker kontrollerade mot kinesiska. Föreläsningsdelen översatt 150517 och något uppdaterad 150708. Frågor och svar översatta 150713 och något uppdaterade 150724.Ladda ner PDF här.