Fa-undervisning vid 2014 års Fa-konferens
i San Francisco

Li Hongzhi
16 oktober 2014


(Mästaren kommer in i salen. Alla lärjungar står upp och applåderar entusiastiskt).

God morgon! Varsågoda och sitt. Många människor från olika regioner har kommit till den här Fa-konferensen, däribland några från Kina. Många människor kom ut därifrån tidigare, för några år sedan, och under de senaste två åren har fler Dafa-lärjungar kommit ut från Kina allteftersom. Mästaren hoppas att ni, snarast möjligt, kan vända ert sätt att tänka och komma att ha samma sätt att tänka som människor i resten av världen.

Under de senaste decennierna har den gradvisa och ibland omärkliga indoktrineringen och påverkan från det ondskefulla KKP:s partikultur förvridit det kinesiska folkets lynne, även en del Dafa-lärjungars, vilket får dem att tänka på extrema sätt om saker och ting, till den grad att deras tänkande är helt annorlunda än hos människor i utlandet eller hos människor i det gamla, traditionella Kina. Kina har gott och väl över en miljard människor, och genom gradvis indoktrinering har deras sinnen blivit avvikande utan att de vet om det. De tror att alla är likadana, att det inte är något ovanligt [med deras tänkande], och att det bara är så människor är. Men det är inte sant! Ibland när media använder er eller när ett projekt låter er delta, så gör ert tänkesätt, de extrema sätten att göra saker på som kommer från partikulturen, det att ni ljuger, och ert halvhjärtade sätt att arbeta, verkligen att [andra] blir uppretade. Om ni interagerar med amerikaner eller människor från fria länder runtom i världen, kommer de att tycka att ni är underliga. Mästaren har upplevt detta personligen. För en tid sedan kom också Mästaren hit från Kina, men vid den tiden märkte jag genast den här saken och såg skillnaden på människor. Ibland när utövare utanför Kina är tveksamma till att acceptera er, eller är tveksamma till att inkludera er i sina projekt, så är det inte för att ni har problem, utan snarare är saken den att det faktiskt är helt omöjligt att arbeta med er.

Efter att en persons tänkande har formats av partikulturindoktrinering så är hans agerande, bland annat hur han skriver, fullt av partikultur. Ibland tänker jag, nåväl, Epoch Times, Minghui.org och andra webbplatser behöver alla arbetskraft, och vi har folk från Kina som är i sina bästa år och har högre utbildning. Men om dessa medier verkligen skulle ta er ombord så skulle de bli kinesisk partikulturmedier. Det [avvikande tänkesättet] orsakas inte av deras nationalitet eller kultur, utan av det avskyvärda partiets snedvridande av människors tänkande. Så ni måste interagera mer med människor utanför Kina, lära känna dem mer, och snabbt vända ert tänkande. Annars kommer ni inte att kunna bidra med mycket även om ni är unga. Dessutom är också era sinnestillstånd annorlunda. När ni gör saker är ni alltid på er vakt mot andra, och ni pratar på ett mycket svävande och undvikande sätt, vilket ger andra intrycket att ni är opålitliga. Ni är undflyende i fråga om allt, men älskar att fråga om allt. Hur skulle andra då kunna kommunicera med er? Och hur skulle människor kunna interagera med er och arbeta med er? Det är därför många Dafa-lärjungar utanför Kina tror att sådana som ni är spioner. Det är det intryck de får.

Dafa-lärjungar ska vara öppna och vidsynta, så vad finns det att frukta? Ni är i Amerika nu. Här anses det avskyvärda KKP vara ett fruktansvärt hot, något monstruöst, och det är vad folk tycker överallt. Det här är inte deras territorium. Så vad finns det då att vara rädd för? Det är det ondskefulla KKP som är rädd. Om du säger till folk att du är medlem i det onda KKP så kommer de inte att ge dig permanent uppehållstillstånd, eller hur? Det är ett välkänt faktum. Inget land välkomnar och accepterar det ondskefulla KKP. Jag ville kort nämna dessa saker efter att ha sett så många Dafa-lärjungar som har kommit från Kina.

Jag har hela tiden sagt att, ja, under de senaste drygt tio åren, med alla dessa prövningar och svårigheter, så har saker och ting förefallit ganska kaotiska. Dafa-lärjungar har förföljts av det ondskefulla partiet, det har arresterat människor överallt, spridit skräck, och förtryckt och attackerat människor, vilket rört till det ordentligt. Men inser ni att det finns ett arrangemang bakom kaoset? Och tankarna och varenda rörelse hos varje utövare, hos alla människor i världen, iakttas mycket noga och ses tydligt. Det finns ordning i ”kaoset”, och det var arrangerat.

Ni känner nu till universums struktur. Jag har berättat om begreppet dimensioner, alltifrån partiklar till planeter. Men faktiskt handlar det om mer. Det finns vertikala, horisontella ... till och med i ett så litet utrymme som din lillfingerspets finns det oräkneliga miljarder världar, och de är [fyllda med] gudar. Det finns så många varelser och gudar i hela kosmos, och de är tätt packade utan mellanrum, de stirrar alla på er och tittar noga på allas tankar på Jorden, för den här saken på Jorden påverkar hela den kosmiska kroppen. Varenda en av Dafa-lärjungarnas tankar, riktningen på den övergripande situationen, och Fa-upprätandets framgång eller misslyckande, avgör huruvida kosmos kan finnas kvar eller ej. Så stor är den här saken. Saker och ting verkar vara oordnade, men de är i själva verket ordnade; saker utspelar sig på kaotiska sätt, men saker och ting är i detalj specificerade för var och en.

Jag erkänner naturligtvis inte den här förföljelsen. Jag ville lösa saker och ting på ett fullkomligt välvilligt sätt. Emellertid kan varken de gamla krafterna eller något liv i det gamla kosmos göra det, och inte heller vet de hur man gör; de vet bara hur man gör saker på det enda sättet. Det var vad de gjorde med Jesus på hans tid, och det var vad de gjorde under Sakyamunis dagar också. Och samma sak gällde för de tidigare heliga personerna, det må vara Sokrates, Moses, eller andra, det var samma tillvägagångssätt i samtliga fall. De vet bara hur man gör saker på det sättet. Dessa heliga personer kom alla för att lägga den kulturella grunden för att människan skulle kunna förstå det gudomliga. Och jag har bara hänvisat till vad som hänt under de senaste femtusen åren. Hur många femtusenårsperioder har det varit under de här hundra miljoner årens historia? Tjugotusen. I varje period fanns det gudomliga varelser som kom ner och som spelade en roll i upprättandet av en kultur för mänskligheten. De fortsatte att korrigera de civilisationer som utvecklades i deras respektive perioder, och fortsatte att fastslå hur människan skulle tänka och agera. Det är först nu, när det har nått modern tid, som mänskligheten till slut har blivit vad den är.

Saker och ting har arrangerats under så lång tid och det här är en sådan stor händelse, så saker och ting är verkligen välordnade! Om jag berättade för dig att till och med varje steg du tar när du går, och att till och med hur stora dina kliv är, arrangerades, så kanske du inte tror det. Men till och med hur många gånger du skulle skrika när du förföljdes och hur många slag du skulle få, arrangerades av dem. Naturligtvis kan närvaron eller frånvaron av starka upprätta tankar hos en kultiverare förändra dessa saker, men inte mycket. De vet mycket väl hur ditt sinnestillstånd är och till och med hur mycket du kan uthärda. Så hur kan det vara oordnat? [Den här saken] avgör om oräkneliga varelser, varelser i hela kosmos, kan räddas i Fa-upprätandet. Så tänk på det: skulle det kunna finnas saker som inte är välordnade? Om du kunde se saker för vad de är så skulle du upptäcka, i din kultivering, att oavsett vilken miljö du är i, oavsett vilken samhällsklass du tillhör, oavsett vilken status du har, oavsett vilka ”slumpartade” saker du har gjort, eller oavsett vilken ”tur” du må ha – allt detta som är en del av din väg – så kom det till stånd genom ditt eget löfte, och ingenting är av en slump.

För en Dafa-lärjunge kommer kultivering först och främst, och bara när du har kultiverat väl kan man säga att den väg du har färdats har varit upprätt. I den här förföljelsen kanske du hyser hat mot det onda KKP, och några av er kanske till och med är villiga att riskera allt för att kämpa mot KKP. Men det är inte värt det. Ni inser inte att det ondskefulla partiet bara är en påk som arrangerades av de gamla krafterna. Ni var en gång storslagna gudar, och de gamla krafterna använder den påken för att slå era fasthållanden ur er. De vill göra saker på det sättet, slå ur dig de tankar som du inte borde ha och slå bort dina synder och din karma. Fastän Mästaren inte erkänner deras tillvägagångssätt så har de trots allt gjort vad de har gjort. Som jag nyss nämnde så vet dessa varelser i kosmos inte hur man ska hantera saker och ting och känner bara till det tillvägagångssättet, och det är vad som orsakade förföljelsen.

Ingenting är slumpmässigt. Bli inte vilseledd av hur kaotiska saker och ting verkar, eftersom de inte är det minsta kaotiska. Saker och ting manifesterar sig på många olika sätt, och riktar in sig på många olika fasthållanden, och sammantaget ger det som helhet intrycket att saker och ting är kaotiska. Även om de verkar kaotiska så är de inte alls det. Ondskan har orsakat det ena tumultet efter det andra och har använt alla sorters ondskefulla sätt, där olika händelser riktas mot olika kultiverare. Och sammantaget verkar de vildsinta, elaka poliserna helt avskyvärda, men saker och ting är inte det minsta kaotiska – vad som kontrollerar dem bakom dem är de där gudarna, som jag kallar de gamla krafterna. Tyvärr är det den här vägen saker och ting slutligen har tagit. Så länge som en Dafa-lärjunge har tillräckliga upprätta tankar – jag ska uttrycka det så här – om en Dafa-lärjunges upprätta tankar är tillräckliga så kan man bryta igenom situationen.

En del människor kanske förstår saker och ting på det här sättet: mina upprätta tankar var mycket starka vid den tiden, så varför blev jag så svårt förföljd? Sannerligen, [vad var och en upplever] kommer säkerligen inte att vara som en fabrikstillverkad produkt, där varje exemplar stöpts i samma form. Det beror på att under det långa loppet av ens existens har olika människor utvecklat olika fasthållanden; under historiens gång har människor omedvetet ådragit sig olika skulder; och vars och ens xinxing-nivå och fasthållanden är olika; så, som ett resultat är människors vägar olika och vad de måste utstå, såväl som hur de klarar av det, är också olika. Till och med de onda polisernas attityder gentemot människor under den här förföljelsen har varit olika.

Tro inte att saker och ting har förändrats i och med förföljelsen. Du kanske tänker att våra hjärtan i början var helt inriktade på kultivering, men sedan förbjöd det ondskefulla partiet oss att kultivera och förföljde Dafa, så vi började slåss med dem. Så är det inte. Jag har aldrig sagt något om att slåss med det onda KKP. Det är inte värdigt. Det är bara det att jag inte erkänner de saker som de gamla krafterna arrangerade. I framtiden kommer jag definitivt att vända på dessa saker, men för tillfället är det så här den allmänna situationen är.

Tänk bara på vilken lång, utdragen process varje kultiverare har gått igenom under loppet av sin historia på Jorden. Och principerna i människovärlden är omvända: vad som verkar bra för er är dåligt sett från den andra sidan. Vad ni tycker luktar gott anses som illaluktande där borta. Allting är omvänt. I den här situationen är kultivering verkligen svårt, och det är ännu svårare att vidmakthålla upprätta tankar. Men det är just för att saker och ting är på det här sättet som era mänskliga fasthållanden kan visa sig. De som gör bra ifrån sig kommer att gå framåt i positiv riktning, medan de som gör dåligt ifrån sig, eller som inte ser inåt, kommer att gå i motsatt riktning. Jag talar inte bara om kultiverare – detsamma gäller för vanliga människor.

Det har varit på det här sättet genom hela mänsklighetens historia. Om du inte kan hantera saker korrekt, om du inte kan betrakta dig som en kultiverare och se inåt, så kommer du verkligen inte att ha något sätt att kultivera på. Och det är än mer så under den här förföljelsen, men istället för att utveckla upprätta tankar så har du låtit en hel del hat ackumuleras. Det ondskefulla KKP är verkligen skurkaktigt, och inom en snar framtid kommer det säkerligen att elimineras. Men vet du vad en dålig människa är och vad en bra människa är? Om ditt sinne är fullt av hat och illvilja, tänk på det allihop: vilken sorts varelse skulle man vara? Och det kommer att märkas på ditt uppförande och till och med på ditt utseende, och människor kommer att se ondska i dig. Jag säger inte att en del Dafa-lärjungar har kultiverat dåligt. Den delen av dem som har blivit färdigkultiverad har avskilts. För så länge du har mänskliga saker kvar här på den här mänskliga sidan, kommer du att ha dåliga saker och dåliga tankar, och ju närmare ytnivån saker är, desto värre verkar de vara. Anledningen till att Mästaren undervisar er om Fa är för att berätta för er om de här sakerna och hjälpa er att förstå.

Ingenting har förändrats. Mästaren är fortfarande samme Mästare som han var i början, och universums Fa kommer aldrig att förändras. (Entusiastiska applåder) Det är bara det att under den här förföljelsen, under det här så kallade testet, har en del människor gjort sig av med sina fasthållanden, medan andra inte har det, och en del har faktiskt ökat på sina fasthållanden. Det är så de har agerat under det här så kallade testet. Det är ni som förändras; det är Dafa-lärjungar som förändras. Och om ni inte förändras i positiv riktning så förändras ni i negativ riktning, helt säkert.

När man ser på den rådande situationen så har saker och ting förändrats en hel del. De som genom historien ivrigt hävdade att deras välde skulle vara i evighet uppnådde aldrig det, och det gjorde inte heller de som sade att deras [välde] skulle vara en bergfast bestående nation. Dynastier och välden har kommit och gått, det ena efter det andra, och den Röda Regimens flodvåg håller också på att dra sig tillbaka. (Applåder) Ingen kan ändra historiens förlopp eftersom det arrangerades av gudar. Vem som än försöker gå emot historieförloppet kommer att göra sig till åtlöje; det har funnits gott om exempel på det genom tiderna. Ingen kan rädda det ondskefulla KKP. Men när det gäller Dafa-lärjungarna, ju lättare er miljö blir, desto mer ska ni uppmärksamma er egen kultivering. Anledningen är att det blir lättare för de där fasthållandena ni har, som ni inte kan upptäcka, att ställa till besvär, och det är troligare att ni låter era fasthållanden växa. Du måste se till att vara på din vakt. Hur situationen än är så måste du fästa uppmärksamhet vid att kultivera dig själv. Om du kan fortsätta med samma hjärta som du hade i början, hela vägen till slutet, så kommer du utan tvekan att lyckas. (Entusiastiska applåder)

Tänk på det: är det inte ni själva som förändras? De prövningar och svårigheter som Dafa-lärjungarna har vandrat genom är ur mänskligt perspektiv en hjältesaga; och ur det gudomliga perspektivet är färden en process där äkta guld härdas och formas i en smältugn. Stora vågor siktar sanden i kultiveringen. Allt det här kommer att föras vidare i historien, och det kan komma att föras vidare i evigheters evigheter. (Applåder) När väl den här saken är över, hur Dafa-lärjungarna än gjorde ifrån sig under den här tidsperioden, så finns det ingen andra chans, för ondskan kommer inte längre att existera. De onda varelserna har gradvis eliminerats till den punkt där de är maktlösa, så det blir ingen mer möjlighet för dem att testa er igen, eller för er att gå igenom den processen om igen. Hur du än presterade så kommer det troligen att vara fastslaget. Lyckligtvis har den här saken inte avslutats ännu. Som Dafa-lärjunge, vilken miljö du än befinner dig i så ska du göra bra ifrån dig, göra det ännu bättre, och snabbt eliminera dina brister och de saker du inte borde ha.

Det går bra att du har vilket yrke som helst, har en hög position, eller tillhör vilken samhällsklass som helst – hela det mänskliga samhället är din kultiveringsmiljö. Och jag menar inte det i bildlig bemärkelse. Inser ni att arrangemangen har varit på plats i miljoners miljoner år? Småvägskultiveringarna har bara känt till kultivering i templen eller i bergen. De har ingen aning om att hela mänskligheten är en miljö som utformades för Dafa-lärjungarna. Ni kan kultivera varsomhelst; det är bara frågan om hur ni hanterar saker och ting.

Den politiska instabiliteten och de förändringar som nu sker, eller som kan ligga framför oss, kanske verkligen fångar er uppmärksamhet. Men jag tycker att eftersom ni, som Dafa-lärjungar, har kommit igenom de mer än tio årens hårda tester, så borde ni kunna se saker och ting för vad de är. De saker som sker i människovärlden är naturliga förändringar som sker i människovärlden. Och jag vet naturligtvis att alla de sakerna beror på gudarnas systematiska arrangemang. Det är så det fungerar. Blanda er inte i mänskliga politiska angelägenheter, och låt inte vanliga människor göra er upprörda. På senare år har många demokratiaktivister och politiska organisationer gett oss stöd, och [en del av] er har i er tur deltagit i deras aktiviteter. Men du ska vara medveten om att du är en kultiverare och att vi inte blandar oss i politiska saker. Det finns större, enorma saker som väntar på att uppfyllas av er.

Händelserna nyligen i Hongkong har haft stor påverkan och många människor följer det noga. Medierna kan rapportera fakta från händelserna, skriva ledarartiklar och avslöja det ondskefulla partiet som har förföljt Dafa-lärjungar. Epoch Times hederliga och korrekta rapportering om Fastlandskina, om Hongkongs nuvarande angelägenheter och om andra internationella händelser har gett tidningen ett mycket gott rykte och högre status. Det går bra för ett medieföretag att rapportera och kommentera nyheterna, men som individer kan vi inte göra vadhelst vi vill. Ni är kultiverare, så ni ska fästa uppmärksamhet vid att kultivera er själva, inte vid politiska konflikter. Det är absolut; det är något som aldrig kommer att förändras. Om vi inte håller oss på rätt kurs, om vi avviker från kursen det allra minsta, så kommer det att vara slut med mänskligheten, mänskligheten kommer att förlora allt hopp och samma sak kommer att gälla för kosmos. Varelserna i hela kosmos, och till och med mänskligheten, ser noga på för att se om Dafa-lärjungarna håller sig på rätt kurs.

Låt mig tala om något specifikt. Dafa-lärjungar har startat det ena Dafa-projektet efter det andra, och en del lärjungar gör affärer ute i den vanliga världen och vill ge bidrag till Dafa, men jag måste påminna er om att er bokföring och redovisning måste vara tydlig och fläckfri. Skälet är att vad du än gör så är det en Dafa-lärjunges mänskliga sida som ses göra det, och när människor gör saker är det mänskliga fasthållanden som ställer till besvär. När du lättar på standarden för dig själv och gör saker som du behagar, så ser inte gudar på saken på samma sätt som du gör. Om ett Dafa-projekts ekonomiska aktiviteter inte sköts ordentligt, och om någon verkligen inte har rätt motiv, då kommer synderna att bli enorma, eftersom det du gjorde inte bara är en personlig fläck, utan också saboterar Dafa-lärjungars väg.

Det har funnits sådana läxor och gudarna ser nu annorlunda på en del personer än på resten, men de personerna inser det inte, är fortfarande inte uppmärksamma på det, och skenar fortfarande iväg. Jag måste säga till er: i vilket som helst projekt som drivs av Dafa-lärjungar där det är pengar inblandade så måste ni upprätta ett starkt bokföringssystem, och inte bryta mot några applicerbara lagar. Hantera det på samma sätt som vanliga företag gör. Ni måste! Ni får absolut inte ta en ohederlig väg! Om det inte vore för den här förföljelsen så skulle jag absolut inte låta er sätta igång de där projekten.

Om du vill etablera ett företag eller starta ett projekt, även om du tänker på det som bara ett Dafa-lärjunge-projekt, måste du etablera ett starkt bokföringssystem innan du startar! Gör det annars inte! Du måste ha ett rigoröst system för att sköta saker! När Mästaren väl har tagit upp något så är det redan ett måste. Det kan vara bara en tidsfråga innan de gamla krafterna skadar dig. Så jag måste säga till er alla att ni måste hantera saker och ting väl.

En annan fråga är att en del Dafa-lärjungar inte gör rätt saker efter att de lämnat Kina. Varför tar jag alltid upp det här? För att antalet utövare som har lämnat Kina har överskridit antalet utövare som ursprungligen bodde utomlands. Efter att de lämnat Kina har en del personer skaffat sig asyl som Falun Gong-utövare, men sedan övergick de till att fokusera på att njuta av sitt privatliv och nu deltar de inte i några aktiviteter för att rädda människor. Att rädda människor är en Dafa-lärjunges ansvar och du kan absolut inte dra dig undan det! När de gamla krafterna verkligen tycker att du är oacceptabel så är du i fara! Anledningen är att ditt liv, din varelse, kom hit för detta. En del Dafa-lärjungar gjorde dåligt ifrån sig medan de var i Kina och kultiverade dåligt redan då, och efter att ha flyttat utomlands har de fortfarande så många fasthållanden! När de är tillsammans orsakar de konflikter och komplicerar saker och ting. De har fortfarande så många mänskliga fasthållanden, och en del har inte alls trätt fram för att göra det som Dafa-lärjungar ska göra. Men om du inte arbetar med att rädda människor så är du inte en Dafa-lärjunge. Det är en Dafa-lärjunges ansvar.

Fastän jag säger det här så kommer ingen att tvinga dig till något. Kultivering är en människas egen angelägenhet. Om du bestämmer dig för att sluta kultivera så går det bra. Och beträffande vad de gamla krafterna kommer att göra med dig, det är deras sak. En del personer kunde inte klara att uthärda det de var med om under förföljelsen och önskade sig ett mer stabilt liv, och nu när de är utomlands har de hittat ett lugnt ställe åt sig och börjat njuta av ett lätt och bekvämt liv. Det är okej att låta ditt sargade hjärta läkas, men du ska göra de saker som Dafa-lärjungar ska göra, eftersom tiden inte väntar på någon.

När man ser på hur situationen som helhet har förändrats så kan vi se att innan det ondskefulla KKP faller samman eller tillkännager ett slut på förföljelsen av Falun Gong, kommer dess maskineri att fortsätta att vara igång; dess kugghjul av alla storlekar går fortfarande runt, och det förekommer fortfarande fall av förföljelse i olika regioner. En del personer som var involverade i förföljelsen har kommit att förstå saker och har slutat, och verkar till och med rätt positiva nu. Detta sakernas tillstånd är en återspegling av större övergripande förändringar. Det beror inte på att det ondskefulla KKP har skickat ut en order om att sluta förfölja Falun Gong. Det har det inte gjort, så dess maskineri är fortfarande i gång. Det som sker återspeglas i människors attityder gentemot Dafa-lärjungar och det här har hänt rätt ofta, i många regioner. I en del fall kom poliser från 6-10-byrån som hade förföljt Dafa-lärjungar brutalt, till och med och besökte utövare och sade: ”Vi kommer inte att involvera oss längre”, och uttryckte hur ledsna de var. Men jag kan säga er att det här inte är en policy, utan snarare en personlig handling. Kanske var det föranlett av att de hade upprätta tankar, eller kanske härrörde det från sluga tankar – från rädsla för att människor, efter att den här kampanjen [mot Falun Gong] är över, kommer att utkräva hämnd.

Hursomhelst förändras saker och ting överlag. Men oberoende av dessa förändringar så är du en kultiverare. Sade jag inte i början av förföljelsen att du endast genom att förbli oberörd skulle kunna hantera alla situationer. En del människor trodde att det betydde att de skulle sitta stilla hemma och inte komma ut. Situationen som helhet håller på att förändras. Den hemska situationen med förföljelse kan verkligen slå mot mänskliga fasthållanden, medan en gynnsam situation kan sporra mänskliga fasthållanden. Om ens hjärta och sinne lätt påverkas av yttre förändringar, då blir effekten, för en kultiverare, allvarlig!

Många elever kanske fortfarande har frågor, och de har rest så långt. Mästaren kan bara diskutera saker och ting i allmänna ordalag. Jag ska nu avsätta lite tid för er, och ni kan lämna fram frågelappar. (Entusiastiska applåder) Men, eftersom ni är Dafa-lärjungar skulle jag föreslå, låt oss inte skriva frågor som: ”Min familj har de och de svårigheterna”, eller: ”Varför går min kropp igenom karmaeliminering.” Om du frågar mig så kommer jag bara att säga dig en sak: det är för att du är en kultiverare som du upplevde det, och eftersom du är en kultiverare så är de sakerna – vare sig de är positiva eller negativa – alla bra. (Entusiastiska applåder) Det beror på att de alla sattes dit för dig så att du kan förbättra dig på din kultiveringsväg.

Okej, ni kan lämna fram era lappar nu. (Entusiastiska applåder) (Mästaren sätter sig ner)

Lärjunge: Många utövare i vårt område lämnade nyligen in redogörelser för hur de hade förföljts, till [regimens] ”Disciplininspektionsgrupper”, för att med vanliga människors form aktivt arbeta mot förföljelsen. Vi har också förstått att vi borde ha vittomfattande rättsprocesser mot demontyrannen Jiang i Fastlandskina. Är det här saker som vi Dafa-lärjungar ska försöka sätta igång?

Mästaren: Som Dafa-lärjunge, om du tror att något kommer att hjälpa till att avslöja förföljelsen och rädda världens människor, sätt då igång och gör det. Men om du gör det helt utifrån mänsklig hämndlystnad, då kan du inte göra det. Och du ska tänka på din säkerhet när du lämnar in material som tar ställning mot förföljelsen till någon organisation som tillhör det ondskefulla KKP, eftersom de där organisationerna finns till för att tjäna det ondskefulla KKP.

Lärjunge: Många medkultiverare använder nu vanliga människors lagar för att arbeta mot förföljelsen och rädda alla varelser, men vi har hela tiden en känsla av att vi inte kan bekämpa förföljelsen på en grundläggande nivå. (Mästaren säger: ”Varför skulle förföljelsen inte kunna bekämpas? Inte ens Mästaren erkänner den.”) Om vi kunde göra ett bättre jobb med att spela huvudrollen, arbeta väl med de advokater som har en sann rättskänsla, och uppnå verkliga resultat …

Mästaren: Ja, när ni gör saker för att arbeta mot förföljelsen så klargör ni faktiskt fakta för människor och räddar kännande varelser. Hur kommer det sig att det ondskefulla KKP vill ändra människors tänkande? Varför förstör regimen traditionell kultur? Varför indoktrinerar det människor med sina onda idéer? Det här har aldrig tidigare hänt under någon regim i historien, och ingen religion har någonsin gjort saker i den här utsträckningen – till och med onda religioner och sekter bleknar vid jämförelse. Om ni ser noga på det, är inte det här en demon som förstör mänskligheten? Det är dock inte en verklig kosmisk demon. Det är varken en kosmisk demon eller en normal varelse. Det är en mutation. Den här mutationen riktar specifikt in sig på att förstöra det tänkesätt som mänskligheten har utvecklat från forna tider fram till idag och som gör att människor kan erhålla och förstå Fa. Vad är ateism? Den är i sig själv extremt ond. Människor skapades av gudar, och till och med kosmos skapades av gudar. [Det ondskefulla KKP] säger till er att bedra gudar och på så sätt få gudarna att överge er.

Lärjunge: Koordinatorer i Fastlandskina har förföljts i den ena omgången efter den andra. Många koordinatorer lyckades ta sig ut från ondskans mörka hålor med sina upprätta tankar men dog senare av sjukdomskarma. Det här har stört kontinuiteten i koordineringsarbetet i många regioner och hindrat människor från att verkligen forma en enad helhet. Jag tycker att om vi bildar ett koordineringssystem genom våra olika projekt …

Mästaren: Jag tror att Dafa-lärjungars utgångspunkt är bra när de kommer på sätt att göra saker, men om ni under de här onda omständigheterna försöker kontakta människor kommer det att vara ytterst riskabelt och kommer att göra det farligt för utövarna i de regionerna. Ni ska beakta det ur det perspektivet. Faktum är att eftersom ni alla har Fa, vare sig de där Dafa-lärjungarna har kontakt med andra eller ej, så länge de kan få veta Dafas rådande tillstånd, kan komma ut på internet och bryta igenom internetblockaden, så kommer de att kunna hålla jämna steg med det rådande tillståndet, eftersom gudar övervakar saker och ting.

Naturligtvis, om ni kan göra saker på ett koordinerat sätt så är det ännu bättre, men ni måste ta säkerheten i beaktande. Åtminstone kan ni för närvarande inte göra saker i stor skala, och ni kan inte göra namnlistor över utövare i olika regioner i stor skala! Vem som än gör det gör en dålig gärning.

”En del koordinatorer dog av sjukdomskarma” … Jag har aldrig sagt att koordinatorerna har kultiverat särskilt väl. Jag har aldrig sagt att koordinatorer har kultiverat bäst bland våra Dafa-lärjungar. Det finns många människor som inte är så kända eller så uppmärksammade, som faktiskt har kultiverat mycket bra. Koordinatorer fick från början uppdraget för att de hade hjärtat för att ägna stor tankemöda åt saker som rörde gruppen. Naturligtvis har många av koordinatorerna kultiverat mycket bra och de är inte få, men [beträffande kultivering] klassificerar jag dem inte annorlunda bara för att de är koordinatorer. Det finns saker som koordinatorerna behöver arbeta med i sin självkultivering, precis som alla andra, annars vore de gudomar. Så länge någon är mänsklig ska han kultivera. Koordinatorer uppvisar mänskliga fasthållanden precis som alla andra, och de kan ha mycket starka fasthållanden eller ha olika sorters karmaskulder från historien. Varje varelses väg är mycket komplex, och detsamma gäller de situationer som han möter. I kritiska stunder, när man är vid ett vägskäl där det hänger på om man kommer att kunna ta sig igenom, om man gör dåligt ifrån sig så kommer man att mista livet, men om man gör bra ifrån sig kommer man att bryta igenom.

Lärjunge: År 2009 nämnde Mästaren att Shen Yun skulle återvända till Kina. Det har gått flera år och de flesta av utövarna tänker att det inte är möjligt för Shen Yun att återvända till Kina förrän det ondskefulla partiet upplöses. (Publiken skrattar)

Mästaren: Shen Yun kommer definitivt att uppträda i Kina. (Entusiastiska applåder) [När det kommer att ske] beror på hur Fa-upprätandeprocessen går framåt och Fa-upprätandets övergripande tajming.

Lärjunge: Den händelse där en Dafa-lärjunge blev bortförd har uppmärksammats av det internationella samfundet, och Kanadas konsulat skickade en representant till domstolen för att bevaka rättegångsförfarandet, men våra medier har inte bevakat det regelbundet.

Mästaren: På tal om detta, i jämförelse med vanliga människors medier ligger de medier som drivs av Dafa-lärjungar fortfarande efter när det gäller deras infrastrukturgrund och nivå av professionalism. Så är det definitivt. Men när det gäller satsningen i stort med att klargöra sanningen i Fa-upprätandet så har de haft stor inverkan. Jag har dock hela tiden hoppats att få se era medier bli mer och mer standardmässiga. Men för närvarande har ni inte så många människor med den sakkunskapen. Ni har bara de här Dafa-lärjungarna. Bara när ni tar er igenom under sådana svåra förhållanden kommer de gamla krafterna att tycka att ni har mäktig dygd. Allting är en sådan utmaning. Om ni hade gott om skickliga och talangfulla personer och det var för lätt att få saker gjorda, så skulle de tycka att ni inte hade gjort er förtjänta av mäktig dygd. Det är precis så de gamla krafterna vill göra det. Det är så de ser på saker och så de gör saker.

Naturligtvis, beträffande våra medier finns det en sak jag skulle vilja säga i förbigående: ibland rapporterar ni inte om vissa viktiga nyheter om Dafa-lärjungar. Ni ska vara klara över vad ni gör. Tidigare var det inte så många Dafa-lärjungar som hade kommit ut från Fastlandskina, men våra medier följde mycket noga vad som hände med Dafa-lärjungar överlag. Vet ni vad ni gör? Ni måste veta vems medier ni är. Nuförtiden har ni i viss mån glömt bort vad ni ska göra, och rapporterar inte viktiga nyheter om Dafa-lärjungar. Jag har tagit upp det här många gånger nu, men ni har inte behandlat det som något viktigt, och baserar till och med ert tillvägagångssätt när det gäller mediearbetet på era personliga känslor. Som en Dafa-lärjunge, huruvida du i din personliga kultivering har kultiverat bra eller dåligt är en sak, men om du inte sköter de här viktiga sakerna bra, de här sakerna rörande Dafa-lärjungar, kommer de gamla krafterna i framtiden att ha en stor uppgörelse med dig. Du måste absolut vara uppmärksam på det här. Tänk inte: ”Eftersom jag har den här positionen kan jag ta alla besluten nu.” Ditt ansvar är också enormt, och om du sköter saker dåligt kommer problemet också att bli enormt. Det är inte acceptabelt om dina motiv avviker det minsta.

Som jag nämnde tidigare så finns det oräkneliga varelser i kosmos. Jag har berättat för er att jag gör Fa-upprätandet från mitten av den kosmiska kroppen och går framåt åt båda sidorna. Anledningen till att Fa-upprätandet ännu inte har nått mänskligheten är att jag än så länge inte har nått hela vägen till änden. Jag går framåt i båda riktningarna; på den här sidan har jag inte kommit till ytan och på den där sidan har jag ännu inte nått ända upp till toppen. Den kosmiska kroppen är så enorm att den är oändlig till och med för gudar. Där finns så många liv att det helt enkelt är omöjligt att mäta eller föreställa sig. Ibland blir till och med jag chockad av det. Så många varelser betraktar er med spänd uppmärksamhet. Varenda en av era tankar och varenda en av era handlingar iakttas av oräkneliga varelser! Det jag säger är att varenda en av en människas tankar ses av oräkneliga gudar! Ingen av dem kommer att ingripa, men de ser alla på, och till slut kommer de att utvärdera hur du, som varelse, håller måttet.

Lärjunge: Det ondskefulla partiets centrala myndigheter i Kina påstår att de inför ”informationstransparens”. Dafa-lärjungar har krävt att organisationerna i olika regioner som hjärntvättar människor ska offentliggöra information om den lagliga grunden för etableringen av dessa organisationer, namn och positioner för de personer som har deltagit i förföljelsen, samt varifrån de pengar kommer som används i förföljelsen. Är det lämpligt att avslöja förföljelsen med den här metoden?

Mästaren: Om ni tycker att ni ska göra det så sätt igång. I vilket fall som helst är Dafa-lärjungarnas syfte att klargöra sanningen och rädda människor. De här sakerna kommer an på er att bestämma. Mästaren iakttar den övergripande situationen och förhindrar att det uppkommer problem. Beträffande er personliga kultivering vakar mina Fashen över saker och ting och jag involverar mig inte direkt i specifika saker. [Annars], om era mänskliga fasthållanden kom fram starkt kanske ni till och med kommer i konflikt med mig. (Alla skrattar) Men du ska verkligen vandra din egen kultiveringsväg själv; endast då räknas det. Om jag berättade för dig hur du skulle vandra den, då skulle din kultiveringsresa inte räknas. Det är därför när det gäller en del personer som jämt vill fråga Mästaren – när de gör någon liten sak vill de fråga Mästaren om det – så rynkar jag ibland ögonbrynen och ibland svarar jag dem inte riktigt. De kanske tänker: ”Varför behandlar Mästaren mig så här?” Men om jag verkligen gav dig svaret så skulle jag rasera din kultiveringsväg! Det går inte om så bara en länk på den saknas! Så jag kan inte rasera den. (Mästaren skrattar)

Lärjunge: San Francisco är en välkänd turiststad med många turister från Fastlandskina, och Chinatown är ett viktigt ställe i staden för sanningsklargörande. Det finns hundratals utövare i San Francisco, men många utövare ser det inte som viktigt att klargöra sanningen i Chinatown och på turistplatser. Så det har nu länge varit ett mycket begränsat antal utövare som klargör sanningen på turistplatser och i Chinatown. Ofta är bara en person på plats.

Mästaren: Hörde ni alla det? Jag hoppas verkligen att fler Dafa-lärjungar kan vara där och rädda fler människor. Vad har ni sysslat med? Särskilt när det gäller dem som inte har gjort bra ifrån sig, vad har ni gjort sedan ni kom hit?

Lärjunge: En del Dafa-lärjungars barn i Kina har växt upp och är nu vuxna. Påverkar vårt kultiveringstillstånd dem fortfarande?

Mästaren: Det kan helt säkert påverka dem. En del Dafa-lärjungars barn hade egentligen inte några föreställningar när de var unga, och de gjorde övningarna tillsammans med de vuxna och uppförde sig rätt väl. Eftersom de var små barn kunde deras Himmelska öga se en del scener och det var till hjälp för er också. Men när de växte upp utvecklade de sina egna föreställningar och blev starkt påverkade av samhället; om ni är för eftergivna mot dem kommer de bara att följa trenderna. Har vi inte en del Dafa-lärjungars barn som har uppfört sig verkligt dåligt? I en del fall är de till och med värre än vanliga människors barn.

Lärjunge: Rätt många utövare har kommit till vårt område från Fastlandskina på senare år. Men många av dem har försvunnit efter att ha fått laglig status och deltar sällan i arbetet med att rädda människor. Fastän Mästaren innan dagens Fa-konferens redan hade föreläst om Fa angående det här så insåg de fortfarande inte [sitt problem]. En del av dem har glömt sitt ansvar som Fa-upprätandeperiodens Dafa-lärjungar.

Mästaren: Ja verkligen. Det här har hänt i olika länder, och det har alltid funnits sådana här människor på senare år: när jag föreläser om Fa så dyker de upp, men man ser dem inte på ett helt år och man har ingen aning om vad de har haft för sig. Närhelst jag föreläser om Fa så kommer de. Men min Fa är inget som man bara kan lyssna lättvindigt till. Det där är Himlens hemligheter, så om du efter att ha hört dem inte gör vad Dafa-lärjungar gör, tjuvlyssnar du då inte på Himlens hemligheter?! Skulle de gamla krafterna låta icke-kultiverare få veta Himlens hemligheter? Är det inte farligt?

Lärjunge: På sista tiden har många utövare från Fastlandskina använt falska namn bland medutövare.

Mästaren: Just det, nu när du är utomlands, vad är du fortfarande rädd för? Du kan fortfarande inte agera på ett öppet och rakryggat sätt, men gudar iakttar alla dina tankar och handlingar. I en avslappnad miljö är du fortfarande sådan? Om du har blivit van vid att hela tiden vara rädd, om du har utvecklat den här benägenheten, skynda dig då att korrigera det. Om du fortsätter att hålla fast vid det där sinnestillståndet, då är det ett problem. Är det inte ett fasthållande? Och det blir omöjligt för andra att arbeta tillsammans med dig. Om ingen vet vem du är, kommer människor då inte att tro att du är en spion?

Lärjunge: Människor i vårt område är ovilliga att dela med sig av sina tankar efter våra veckovisa Fa-studier i grupp. Med tiden har det bildats en formlös barriär, vilket gör det svårt för oss att forma en kropp. Antalet personer som deltar i våra veckovisa utbyten om Shen Yun är också litet. Vårt område har hela tiden gjort dåligt ifrån sig när det gäller att sälja Shen Yun-biljetter, och många av ansvarspersonerna verkar ha blivit bedövade och vet inte hur de ska förändra situationen.

Mästaren: Ansvarspersonerna spelar en avgörande roll när det gäller om [kultiverings]-tillstånden i en region är bra eller inte. När en person har så många vanliga människors fasthållanden, och är rädd för alla möjliga saker, ju räddare de är, desto mer bekymmer kommer att uppkomma. När du är en ansvarsperson har Mästaren anförtrott dig dessa utövare, men ändå känner du det inte som om du har något slags ansvar för om de kultiverar bra eller dåligt? Men, det har du. Jag tycker att kultiveringstillstånden i vissa områden verkar mycket slappa. Om du är på ett vanligt företag eller arbetar på något jobb, och du gör saker på det här sättet, då ses det som att bara göra ett halvhjärtat jobb. Kan Dafa-lärjungar bara göra ett halvhjärtat jobb? Vilken allvarlig sak det här är. Men, naturligtvis, som jag har sagt så är människors kultiveringstillstånd olika, liksom hur mycket var och en förstår av Fa, och människors kultiveringsnivåer är olika. Så skillnaderna är ganska stora när de visar sig. Hursomhelst, ni har tagit er igenom en sådan mödosam resa under de senaste dryga tio åren och ändå värdesätter ni det inte.

Men fastän jag säger det här, om ni helt enkelt inte värdesätter det så finns ingenting att göra. När en medelmåttig eller oädel människa hör Dao så är det just sådan han eller hon är. Men faktiskt väntar de många Dafa-lärjungarna och även Mästaren förväntansfullt på att ni ska komma till insikt om dessa saker, verkligen minska era mänskliga fasthållanden, och verkligen kunna förstå saker ur ett Fa-perspektiv. Men om ni verkligen inte kultiverar stabilt, om ni verkligen inte vill ta det på allvar, fastän jag säger detta och fastän vi väntar förväntansfullt, då måste något göras.

I själva verket, är det inte så att de Dafa-lärjungar som har gjort bra ifrån sig, de Dafa-lärjungar som har tagit sig igenom den här förföljelsen, gjorde det för att de har studerat Fa väl och stabilt? Det är mycket svårt för dem som kultiverar halvhjärtat att vandra den här vägen väl.

Lärjunge: Jag kom hit från Kina för bara ett år sedan. Jag arbetar inom media, men jag känner att jag inte kan hänga med varken fysiskt eller energimässigt. Ska jag acklimatisera mig till det västerländska samhället ett tag innan jag arbetar för media?

Mästaren: Ingen har sagt någonting sådant. Om du mår fysiskt dåligt och inte är i ett bra skick ens i en Dafa-miljö, då tror jag inte att saker och ting nödvändigtvis kommer att bli bättre om du är bland vanliga människor. Kanske du är för upptagen. Det finns vissa situationer inom de medier som Dafa-lärjungar har etablerat där en del människor har för många roller. Det finns situationer då människor inte har tid att äta eller sova. Men naturligtvis finns det inte så många sådana situationer. Om det inte är så det är ska du anstränga dig mer med din kultivering.

Många av er, när ni går igenom ett test – det må vara det ni kallar ett test med ”sjukdomskarma” eller något annat problem – så kan ni inte hitta var ni har ett fasthållande, och ni kan inte komma på exakt vad orsaken är, låt mig då berätta något för er: Dafa-lärjungar kan absolut inte komma till korta vad gäller standarden. När du är på väg att klara ett test, när du nästan har kommit igenom det, men det finns ett fasthållande som du inte har tagit bort, då kommer det att förhindra att du når upp till standarden och klarar testet. Om du kultiverar väl kommer du att kunna klara det, eller hur? Men du kan helt enkelt inte klara det så du blir kvar där. Men den där saken är kanske ingenting stort – fasthållandet är inte stort, det är ganska litet. Men eftersom du helt enkelt inte kan uppfatta det så kan du inte klara testet och du blir kvar på samma ställe. Det här är inte att säga att du har kultiverat dåligt. Du har bara inte tänkt över frågan på allvar och har inte insett att den där saken inte är i linje med kultivering! Och om något inte är i linje med en kultiverares tillstånd eller med vad en kultiverare bör ha, då är det ett problem! (Entusiastiska applåder)

Lärjunge: Hälsningar till Mästaren! Skulle du kunna tala lite mer detaljerat om den ekonomiska frågan som du nämnde tidigare? Hur ska kultiverare som är affärsmän hantera saker?

Mästaren: Det jag talade om gäller inte affärsmän. Det är ditt privata arbete. Om du är ägaren, så länge du gör saker och ting som en kultiverare borde göra, inte lurar andra, och gör affärer normalt, så är det inget problem. Jag talade om det här för länge sedan. Det är dina egna pengar (Mästaren skrattar), så om du lämnar dem hemma eller sätter in dem på banken är din ensak. Vad jag syftade på var Dafa-lärjungars projekt.

När det gäller många Dafa-lärjungars projekt så lanserar ni dem som Dafa-lärjungars projekt, men hanteringen av era pengar är en enda röra. Och jag talar om de flesta av dem. Det har blivit ett problem. Och i det här fallet kommer de gamla krafterna att skapa problem. En del av er har redan råkat ut för den här typen av problem, men ni har fortfarande inte tagit ert förnuft till fånga och tar fortfarande inte allvarligt på det. Jag ska iaktta och se hur ni tar er igenom det.

Lärjunge: En del människor tycker inte att alla [utövare] ska lämna Kina utan i stället borde stanna där för att rädda människor. En del andra tycker att vår vördade Mästare aldrig har varit emot att vi ger oss av till andra länder, så det går bra. (Alla skrattar) Sedan finns det medutövare som har sagt att så många människor funderar på att ge sig av till andra länder, och att det här är ett starkt fasthållande.

Mästaren: Beträffande att vara i Kina eller utomlands så är det sant att Mästaren inte har rått utövare på det ena eller andra sättet. Och varför inte? Det beror på att det har gjorts arrangemang för var och en och att vars och ens väg är olika. Så jag kan inte säga direkt om det är okej eller inte. Men som en Dafa-lärjunge, borde du inte använda Fa för att bedöma saker och ting?

När Shen Yun tidigare försökte anlita vissa personer stötte vi på ett sådant här scenario – men det var inte alltid så här – vi ville till exempel ha någon, men han eller hon kunde inte komma, och vad vi än försökte med så var det alltid något som störde och hindrade personen från att komma. I princip, eftersom det handlar om att rädda människor och Mästaren personligen leder satsningen, så borde det vara något ganska viktigt, men det fungerade ändå inte. Senare upptäcktes att personen ännu inte hade räddat de personer som han skulle rädda. Han hade inte gjort de saker som han skulle göra i sitt liv, och det fanns saker som han hade gått med på att göra men inte hade gjort, så han kunde inte komma. Han var tvungen att fullgöra de sakerna innan han kunde komma. Vi såg att den här frågan var involverad.

Lärjunge: Jag har ingen akademisk examen på grund av att jag åkte till Beijing för att stå upp för Fa under förföljelsen. Om jag finner tid till att studera nu, kan jag då uppfylla Fei Tians antagningsvillkor?

Mästaren: Ingen akademisk examen ... Det är sant att många Dafa-lärjungar har tvingats avbryta sina studier. Den här förföljelsen har varit mycket ondskefull också för ungdomar. Det har förekommit många fall där unga Dafa-lärjungar har nekats skolgång. Det är så ondskan har gjort saker. Om du är ung och vill finna tid till att studera, så är det inget fel med det. Men du bör också delta i Dafa-projekt och göra vissa saker, och samtidigt använda din tid väl till att studera. Det är inget fel med det.

För att bli antagen till Fei Tian måste du uppfylla kraven. Fei Tian är en specialskola, en estetisk skola, så den antar bara personer med artistiska talanger. Det är ingen vanlig skola. I framtiden kommer dock Fei Tian att etablera en skola i samhället. Fei Tian College förbereder etablerandet av en skola i samhället. Det blir en högskola som kommer att ha många olika ämnesområden, andra ämnesområden kommer också att erbjudas. Den kommer att etableras i samhället och kommer att rekrytera elever från samhället, inte bara bland Dafa-lärjungar. Det arbetas redan på detta. (Applåder)

Lärjunge: Omfattas privata affärer av frågan som du nämnde?

Mästaren: Nej, privata affärer omfattas inte av det. Vad gäller en privat affärsverksamhet så måste du ändå hantera den väl; du måste hantera den väl i vilket fall som helst. (Mästaren skrattar) Skulle den annars inte bli en flopp? (Alla skrattar)

Lärjunge: Det finns en utövare som har kultiverat i över tio år men som fortfarande ansöker om socialbidrag på grund av sjukdom. Vi vet inte hur vi ska dela våra tankar med den här utövaren, eftersom han har varit fri från sjukdom sedan han började kultivera, och han arbetar med byggnation på berget och är faktiskt mycket kapabel. (Alla skrattar)

Mästaren: När det finns mänskliga fasthållanden kommer de att visa sig på ett eller annat sätt, det må gälla det ena eller andra, men det betyder inte nödvändigtvis att den här utövaren har kultiverat dåligt. Vad beträffar mänskliga fasthållanden så är det fullt möjligt att personen har ett fasthållande i något avseende. Kanske han tänker att han [med det här bidraget] inte kommer att behöva arbeta och därmed kan göra fler Dafa-saker, så varför inte ta det. Men hursomhelst ska vi kultiverare ändå ha ett rakryggat förhållningssätt.

Lärjunge: Vid åsynen av världens människor, vilkas värderingar är fördärvade eller som inte har någon som helst nedre gräns i fråga om moral, är det mycket svårt att känna barmhärtighet. Är det så att vi som lärjungar ska bortse från hur människor är och bara fokusera på att rädda dem?

Mästaren: Ja! Hur människor beter sig utåt under olika omständigheter kan verkligen variera mycket. När jag nu ser på fastlandskinesers moral och karaktär har det gått utför väldigt snabbt. Det har gått mer än tio år sedan jag lämnade Kina och jag har iakttagit förändringarna hos fastlandskineser, eftersom de är direkt kopplade till både Fa-upprätande och räddning. Jag har upptäckt att människor förändras så snabbt! Men när jag observerar dem noga så finner jag att de faktiskt fortfarande har godhet inom sig. Det är bara det att deras tänkande har blivit så förvridet; det har blivit förvridet av det onda KKP i allt snabbare takt. Hursomhelst, om de kan räddas beror på om de har goda tankar. Oavsett hur fastlandskineser har förorenats så finns det under ytan ett filmliknande skikt som separerar saker, och när det väl lyfts bort, då uppenbaras personen under, med moral och karaktär som människorna hade där på sextiotalet. Jag kommer att lyfta och ta bort den där saken i framtiden. (Entusiastiska applåder)

Lärjunge: Jag känner mig ofta modfälld och omotiverad. En anledning är att jag känner mig lite oklar när det gäller meningen med livet efter Fulländning, och en annan är att jag känner att det inte finns mycket tid kvar, och hur hårt jag än försöker så kommer jag aldrig att kunna ta igen det jag förlorade för att jag inte har varit flitig. Efter mycket Fa-studier blir det bättre, men jag har inte kunnat komma till den punkt där jag ”kultiverar med det hjärta jag en gång hade”. Mästare, vill du vara snäll och råda en lärjunge som jag som har misslyckats med att leva upp till dina förväntningar?

Mästaren: Om någon inte har upprätta tankar ens när det gäller gudar eller Fulländning, så måste det bero på att hans sinne har varit långvarigt stört av en del onda saker, varav en är karma. Om du under normala omständigheter vill veta hur varelserna i Himlen är, ja, då kommer du för tillfället faktiskt att använda mänskligt tänkande för att fundera över hur gudar är, och du kommer inte att kunna förstå det. Så det kommer att bli mycket svårt att få till stånd upprätta tankar på det sättet. Men, någonstans djupt i sina sinnen, har varenda en av våra Dafa-lärjungar, och även världens människor, minnen av att ha kommit till Jorden för att söka efter Dafa; Dafa-lärjungar har kommit för att hjälpa Mästaren i Fa-upprätandet. Ibland observerar jag att i många situationer är sättet som en del Dafa-lärjungar agerar på verkligt oroande. Men när det verkligen gäller saker som rör Dafa-lärjungars principer så kan man verkligen se att: ”Åh, det här är en Dafa-lärjunge.”

När någons mänskliga fasthållanden är starka kan man inte se hans upprätta sida; endast när deras upprätta tankar är starka kommer man att märka att Dafa-lärjungar är annorlunda. Det är anledningen till att man ofta inte klart kan se andra utövares tillstånd. Mänskliga fasthållanden kommer inte nödvändigtvis att visa sig på samma sätt. Så de kan få dig att känna dig maktlös, nere, eller göra dig slö och lat; den här saken försöker hindra dig från att vara energisk. Låt mig berätta för dig att en massa av de där dåliga, mikroskopiska varelserna täcker dig och ditt tänkande som damm, men de är faktiskt ingenting, och när du sänder upprätta tankar kan du eliminera de där ruttna sakerna. Många människor sänder bara upprätta tankar mekaniskt. Om du inte städar bort de där sakerna i din kropp så kommer din kultivering att påverkas. Men de där sakerna kan elimineras med en enda tanke. När dina upprätta tankar inte är starka nog, när dina upprätta tankar inte kan komma fram, kommer de inte att fungera.

Jag blir allt strängare mot de gamla krafterna som förföljer Dafa-lärjungar. De gamla krafterna har börjat inse hur stor synden är, så de vågar inte förfölja så vilt längre, och de vågar inte ens styra de där olika gudarna eller vanliga varelserna till att direkt förfölja Dafa-lärjungar längre. De kontrollerar nu småkryp och andra smutsiga, obetydliga, låga och ruttna saker som säkert kommer att rensas bort, och får dem till att förfölja Dafa-lärjungar. De är nu så svaga i jämförelse. Men många Dafa-lärjungar har bara svaga upprätta tankar och agerar som om de vore maktlösa. Ibland kan ni i er kultivering inte klara en prövning eller hitta era fasthållanden, och det beror på att ni inte har tagit allvarligt på ett eller annat litet problem. Men faktiskt, hur litet ett problem än är så är det oacceptabelt om du inte kan nå upp till standarden. Allteftersom tiden går kommer personen att bli nedslagen, och de kommer att förstärka den här känslan. Den karma-eliminering som manifesterar sig just nu orsakas också av dessa låga, ruttna saker.

Ni måste ta sändandet av upprätta tankar på allvar. Ni borde alla sända upprätta tankar och rensa bort dem. (Entusiastiska applåder) Dessutom har de gamla krafternas arrangemang nu nått den här punkten i tiden; de är mycket svaga, men mycket ondskefulla. Ni måste ta det på allvar. Faktiskt, om ni tänker på det så var ni på den tiden, när förföljelsen var mycket ond, alla fulla av kraft och beredda att på ett bra sätt utföra vad Mästaren än bad er om. Har ni glömt den initiativkraft ni hade för några år sedan? På den tiden var ni mycket energiska och ni tog er igenom trots det enorma trycket. Vet ni hur stort trycket var? Men nu har ni i stället blivit slappa. Att inte vara flitig kan verkligen hindra en från att ha tillräckligt starka upprätta tankar. Ju närmare nuet saker och ting har kommit, desto mer maktlösa har de där dåliga sakerna faktiskt blivit, och ändå känner ni det nu som om ni inte kan göra mycket för att förändra saker och ting.

Naturligtvis, med det sagt så har er mänskliga sida också nått ett ställe där dess förmågor på ytan är svaga. (Mästaren skrattar) När saker och ting fortskrider till den allra ytligaste delen av människan så verkar er kraft vara svagare än tidigare. Men om ni har starka upprätta tankar kan ni fortfarande göra samma kraftsamling, och det är därför ni än mer måste lägga vikt vid att sända upprätta tankar. Jag sade tidigare att allting följer vissa lagar; saker ser oordnade ut men är faktiskt välordnade. Om ni kunde upprätthålla den initiativkraft som ni hade tidigare så skulle ondskan nu försvinna på ett ögonblick, men kanske de gamla krafterna inte skulle låta det hända, och skulle inte arrangera saker och ting på det sättet.

Lärjunge: Hur kan vi återföra litteraturen till en traditionell och korrekt form?

Mästaren: Jag har faktiskt tänkt på den frågan som du tar upp. Det är något som de nummer som skapas till Shen Yuns program också har till uppgift att göra. När folk pratar om att återföra traditionell kultur så är det lätt sagt, men vad är traditionell kultur? Hur för man den tillbaka? Vilka är standarderna? Och exakt vilka tillvägagångssätt borde användas?

I början av den Kinesiska republiken, det vill säga runt slutet av Qing-dynastin, och när Republiken började, skrevs litteraturen i halvt prosastil, halvt klassisk stil. Senare blev skrivandet mer i prosastil men var fortfarande en aning litterärt. Ännu senare, när det blev helt och hållet prosa, kunde man se att de traditionella sakerna hade försvunnit. Tolkningen av kinesiska termer hade också förändrats och tolkningarna av de kinesiska termerna som man finner i det moderna språket är ännu modernare och innebörden är inte längre vad den var från början. Så om vi ska gå in på det så är det här inga enkla saker. Att helt uppnå [det du beskrev] är rätt svårt för dagens människor att göra. Men jag har sagt på skoj till andra att jag faktiskt har sätt att göra det på. (Applåder)

De onda idéer som det ondskefulla KKP har indoktrinerat människor med anses vara normala nu i fastlandskinesers sinnen. En del unga människor har blivit indoktrinerade på det sättet sedan födelsen, så för dem är den där förvrängda onda kulturen naturlig, och när de ser det som är normalt tycker de istället att det är löjligt eller kan inte förstå det. Hur kan man då ändra på dem? De har aldrig på allvar, systematiskt studerat kinesisk historia och kultur, och de har lärt sig kinesisk historia bara i grova drag och med en kritisk inställning [till traditionen]. Men till och med gudar lovprisar den lysande femtusenåriga kinesiska civilisationens historia! Men efter det onda demoniska KKP:s ankomst raserades kulturen och kulturlämningar förstördes av det ondskefulla partiet. Kampanjen att ”förstöra de Fyra gamla” var en tragedi utan like i mänsklighetens historia! Till och med nu indoktrinerar de fortfarande elever med idén att det gamla Kina var underutvecklat, att ingen av kejsarna, generalerna, ministrarna, de lärde, eller de fina damerna, var bra människor och att bara partiet är bäst. Jag tycker synd om hela den här generationen kineser.

Det fanns förr en sådan rik materiell kultur i det gamla Kina. På den tiden hade varje län flera tempel och det fanns oräkneliga gamla hemvister tillhörande historiska personer, stenskulpturer längs gatorna och utmed gränderna, gamla stadsmurar, och bostäder i olika stilar, och städerna och samhällena hade en enkel och antik atmosfär! Människornas relationer och uppförande var på den tiden helt annorlunda än nu. De föremål, kalligrafier och antika målningar som bevarats under de femtusen åren har sedan dess bränts upp och förstörts. Nuförtiden lägger de ner en massa arbete på att gräva upp och plundra gravar och gravkammare, men försöker upphöja det till ”arkeologisk forskning”. Gravplundring! Det är bara att ytterligare förstöra vad som är kvar från antiken. Och när de hämtar upp något genom sin plundring så tillkännager de: ”Under vårt partis ledning har vi upptäckt den och den saken.” Det ondskefulla KKP har förstört så mycket av vårt kinesiska arv och vår historia! Gjordes inte de där sakerna under dess ”ledning”? När de gräver upp något ur en grav, och inte ens kan spåra vem det tillhör, så påstår de ändå att [det upptäcktes] under partiets ”ledning”.

Jag låter det räcka med det. [Att vända på de här sakerna] tar tid. Ni kan göra så gott ni kan och utgå från det som fortfarande finns att tillgå av traditionell kultur.

Lärjunge: Miljoner Dafa-lärjungar har mist livet men Minghui.org har bara dokumenterat några tusental döda. Hur kan vi hitta bevis för förföljelsen av de där miljonerna Dafa-lärjungar.

Mästaren: Många Dafa-lärjungar har dödats i förföljelsen. Som en medieutgåva måste er rapportering ha säkra bevis. Ni ska leta upp vem personen var och få tag på information om honom eller henne för att kunna göra era rapporter övertygande. Så som en medieutgåva, som Minghui.org, är det här det enda tillvägagångssättet ni kan använda. I de fall där ni inte kan fastställa personens identitet kan ni inte använda den informationen formellt.

Hur letar ni upp de sakerna? För närvarande finns ingen tid till att satsa så mycket på det. Gudar vakar dock över saker och ting, och oavsett om en Dafa-lärjunge går bort tidigare eller senare så når han eller hon Fulländning. Men hursomhelst, var och en kommer att hållas ansvarig för vad han gör under förföljelsen, och det gäller också gärningsmännen. Mänskligheten måste också betala ett pris för sina handlingar.

Lärjunge: Vanliga människor förstår inte vem som kommer att göra upp räkningen med det ondskefulla partiet, eftersom de inte tror på att gudar är involverade.

Mästaren: Ni kan bara tala om himmelska lagar och gudomar i allmänna ordalag. För att tala i moraltermer, förföljer inte det ondskefulla KKP goda människor? Människor kanske inte vet hur det har förstört och dolt kinesisk historia, eller hur? Människor kanske inte vet hur det har förföljt Kinas elit i var och en av sina politiska rörelser, eller hur? Människor kanske inte känner till sanningen om förföljelsen av Falun Gong, eller hur? Och människor kanske inte vet vad det ondskefulla KKP är, eller hur? När ni förklarar för människor hur ondskefull den onda demonen är så kommer de att förstå.

Beträffade att gudar vakar över saker och ting, om ni talar om saker på en alltför hög nivå när ni klargör fakta, och säger att gudar gör saker eller vakar över saker och ting, kommer inte alla att kunna förstå sådana saker. Jag tror att om ni talar på en för hög nivå så kommer de inte att kunna acceptera det. Det skulle vara som om du sade till dem: ”Lyssna inte på mig när jag klargör fakta, eftersom jag bara pratar strunt.” Naturligtvis tror en del kineser faktiskt på gudar och i så fall kan ni nämna det i allmänna ordalag, och det kommer att vara begripligt för dem.

Lärjunge: Jag är en engelsktalande utövare och jag säljer för tillfället annonser för kinesiskspråkiga Epoch Times. Jag skulle vilja fråga: är det viktigast att stödja Epoch Times i mitt område eller att stödja engelska Epoch Times i New York.

Mästaren: Nå, Mästaren kan inte besvara den här frågan för dig. Alla ska vandra sina egna vägar. Gör vadhelst du tror kommer att fungera. Beträffande medierna så ska de själva hantera de specifika frågorna; men om de gör det dåligt så kommer jag att hålla dem ansvariga. Detaljerna är dock upp till dem att hantera.

Lärjunge: Jag skulle vilja fråga om att det i den femte föreläsningen i Zhuan Falun står: Men vi siktar direkt på det mänskliga hjärtat och kultiverar i enlighet med vårt universums högsta egenskap och i enlighet med universum, den sortens form.” Jag förstår inte vad universums ”form” syftar på. Tack, Mästaren.

Mästaren: ”Form”? Handlar det inte om formen för universums, galaxernas och partiklarnas rörelse? Man anpassar sig till egenskapen Zhen-Shan-Ren, vilken också är universums standard. Är du en ny elev? Eller är du någon som föll under förföljelsen och sedan kom tillbaka? Om du är en som kom tillbaka, då kanske du frågar den sortens frågor. Alla de som under årens lopp inte kunde hålla jämna steg med sakernas framåtskridande och föll helt och hållet och sedan kom tillbaka, är som nya utövare, men de frågor de ställer är konstiga och inte som dem från nya utövare.

Studera Fa. Allt finns inrymt i den. Alla de här människorna kom att förstå saker och ting genom att studera Fa. (Entusiastiska applåder)

Lärjunge: Vi gjorde inte så bra ifrån oss som vi hade hoppats med att göra reklam för Shen Yun Orchestras framträdande i New York i fjol. Hur kan vi göra det bättre?

Mästaren: Så var det också [i början] för Shen Yun när det gällde sådana saker. Med tiden kom dock världens människor att känna till det, och nu har Shen Yun till och med blivit ett känt namn; vi har uppnått det åtminstone i USA. När folk hör om det förstår de: ”Shen Yun kommer”, och då är det lätt för oss, för Shen Yun är rätt känt nu. Det är åtminstone inte längre där utmaningen ligger för oss. Istället försöker folk tänka ut sådant som: ”Hur kan jag få ihop pengar till att köpa biljetter”, ”Hur ska jag ta mig dit”, eller ”Låt se hur det här kan fås att gå ihop med mitt arbetsschema”.

När det gäller Shen Yun Symphony Orchestra så framförs enbart musik. Musikindustrin går inte så bra just nu. Shen Yun Symphony Orchestra är inte lika känt som Shen Yun, så många människor väntar och ser, och vet inte hur er musik låter. När det gäller Shen Yun Performing Arts så vet människor åtminstone att föreställningen är magisk. Men de vet inte hur ett framträdande med Shen Yun Symphony Orchestra är. Så det är en utmaning som kommer i de tidiga skedena. Men med det sagt, det är trots allt Shen Yuns symfonimusik. När de framträdde i New York så framträdde New York-Filharmonikerna samma dag borta i Lincoln Center, medan Shen Yun Symphony Orchestra framträdde i Carnegie Hall. Jag hörde att några i publiken gick på båda konserterna och de sade att de inte hade lika många i publiken som vi hade. Och en del personer som hörde båda konserterna sade att den musik som framfördes av Shen Yun Symphony Orchestra var mycket fin och hade en stark energi (Applåder), och att programmet var mycket innehållsrikt och originellt. Det var kommentarer från konsertpubliken.

Lärjunge: Jag är en lärjunge som klargör sanningen på en plats i Nya Zeeland. Nyligen har vår plats blivit allvarligt störd. En turistguide fotograferade och videofilmade oss och det hindrade oss från att klargöra sanningen och förmå människor att lämna KKP vid en del turistbussar.

Mästaren: Då behöver ni klargöra sanningen grundligt för turistguiden. För några år sedan råkade flera områden faktiskt ut för samma situation, och de löste det alla på det sättet. På den tiden lät en del turistguider inte [turister] titta på det sanningsklargörande [materialet], men nu hämtar en del turistguider dit folk för att titta på materialet. Även om de inte alla nödvändigtvis agerar på det sättet så kan ni som Dafa-lärjungar klargöra sanningen och rädda människor. Den där turistguiden är också en människa, så ni ska klargöra sanningen för honom också. Kanske finns det andra problem som spelar in. Hursomhelst kan ni bedöma situationen [och besluta vad som ska göras], eftersom klargörandet av sanningen verkligen inte är lätt. Eftersom det är kultivering och det involverar etablerandet av er mäktiga dygd, så när de gamla krafterna ser att ni övertygar så många människor att lämna KKP och dess två underorganisationer varje dag, tycker de att det går för lätt för er, så de ställer till problem för er. (Mästaren skrattar) Och faktiskt är det så här ni har tagit er igenom er resa.

Lärjunge: Överlag har italienska utövares kultivering inte hållit jämna steg med Fa-upprätandets fortskridande. Hur kan vi göra ett genombrott?

Mästaren: Områden med många nya utövare måste använda tiden väl till att studera Fa, och få de nya människorna att studera Fa mer. Och uppmuntra dem till att förutom självkultivering, aktivt delta i aktiviteter. Ni ska göra mer för att leda dem och hjälpa dem att hinna ifatt, och de kommer då gradvis att förstå saker och ting. Ju friare ni låter dem vara, och ifall de inte förstår vikten av att vara flitig, desto mer kommer de att tillåta sig själva att bli allt slappare, och det är möjligt att de inte riktigt kommer att kunna börja kultivera. Ni måste göra mer för att leda dem.

Lärjunge: Har vi fortfarande tillräckligt med tid till att rädda halva det kinesiska folket? Om KKP upplöses innan Fa-upprätandet anländer, kommer de människorna som inte har lämnat partiet att fortfarande ha en chans?

Mästaren: Naturligtvis kommer de inte att ha någon chans längre vid den tidpunkten. Det är därför jag säger att tiden är begränsad. De gamla krafterna vill hursomhelst inte att ni ska rädda så många människor, men jag håller stånd mot dem. Annars skulle de ha avslutat saker och ting i fjol. Men vad skulle vi göra om knappt några människor fanns kvar? Världen skulle vara tom. Det är meningen att mänskligheten ska skapa en lysande era för Dafa, men om ingen fanns kvar, hur skulle det kunna göras?

Lärjunge: Den 13 maj, på Dafa-dagen i år, gick Jinans Dafa-lärjungar till torget i stadens centrum för att göra övningarna och sprida Fa, men många av dem blev arresterade av hemlig polis. Vi är mycket oroliga för dem. För närvarande är detta att göra de tre sakerna väl och skynda på med att rädda människor av yttersta vikt för oss. Om vi går till torget för att göra övningarna och sprida Fa, men blir arresterade allihop, hur kan vi rädda kännande varelser?

Mästaren: De agerade lite för överilat. Att organisera så många utövare till att klargöra sanningen offentligt i Kina utsätter utövarna för fara. Ni ska fortfarande ta hänsyn till säkerheten. I en del regioner har saker och ting verkligen lättat och jag har hört att de gör övningarna ute i det fria, och polisen agerar som om de inte ser det; en del poliskonstaplar vakar till och med över stället och håller utkik för dem. Situationen är olika i varje region. Det är inte så att det ondskefulla KKP nu har en ny attityd; maskineriet som förföljer Falun Gong är fortfarande igång. [Vissa] områden har en avslappnad attityd för att [utövarna] där har gjort ett bra jobb med att klargöra fakta och för att människor förändrar sig. Så ni behöver ha de nödvändiga förutsättningarna innan ni gör saker offentligt. Utan de förutsättningarna, gör inte saker offentligt, annars kommer det att ge utövarna problem och medföra onödig förföljelse.

Lärjunge: Medutövares negativa tankar om varandra är ”stora grå berg” – det var så det uttrycktes i en erfarenhetsberättelse på Minghui.org. Jag kan inte se andra dimensioner, men när jag har konflikter med andra utövare känner jag verkligen ett stort tryck och att jag blir uppslukad av dåliga substanser. Jag känner att andras dåliga tankar om mig är yttre substanser, och inte kan skada mig, och att så länge jag rätar upp mig själv enligt Dafa så kan jag ta mig ut ur det töcknet. Men jag vet att det har varit en tuff process för mig.

Mästaren: Vars och ens specifika situation är olika. För en kultiverare kan de situationer som han ser vara en symbolisk vink, men det är inte nödvändigtvis så de verkligen är. Så den saken kan vara som ett stort berg; det är inte en demon i sig, men det är någonting negativt. Om en Dafa-lärjunge vill bryta igenom det kommer det att krävas en viss ansträngning innan han kan ta sig igenom det. Och är det inte faktiskt så du har tagit dig igenom de här åren? Hjälp varandra mer och samarbeta med varandra mer, och var mer förstående mot varandra, och fokusera mer på andras starka sidor; sedan borde allt bli bra.

Lärjunge: Jag är andraårsstuderande på gymnasiet och jag skulle vilja komma till Shen Yun. Som det nu är har jag nyligen börjat lära mig ett instrument. Är det för sent för mig? Jag har svårt att balansera mina studier och att göra de tre sakerna. Det känns alltid som om tiden inte räcker till.

Mästaren: Ja verkligen, du vill lära dig ett instrument och du måste också studera, så du är mycket upptagen. Låt mig säga så här. När Shen Yun startades så rekryterade vi en grupp med Dafa-lärjungars barn, även till orkestern, och satte inte upp några hårda kriterier. Deras tekniska nivå (Mästaren skrattar) var verkligen långt ifrån den tekniska nivån idag. Nuförtiden är kvalifikationerna för att komma med i Shen Yun Performing Arts mycket höga. Ni kanske har sett att när vi rekryterar folk från samhället så måste kultiveringen komma först och främst – personen måste vilja kultivera. För det andra anställs inte personer som inte har en masterexamen eller som inte är på den nivån. Publiken säger att Shen Yun Symphony Orchestras konserter är enastående. Ja, naturligtvis är det så – de är mycket skickliga musiker. Och eleverna är unga Dafa-lärjungar. I början hade de inga lärare så de kunde inte höja sin nivå och det begränsade deras utveckling. Men alltsedan de mycket skickliga musikerna kom med och blev lärare har eleverna gjort extremt snabba framsteg. Många av eleverna har gått om de vuxna. Saker och ting är helt annorlunda nu.

Lärjunge: En del utövare säger att oavsett om den ansvariga för Dafa-föreningen har idéer som är riktiga eller inte, och till och med när någonting kommer att ha negativ påverkan på räddandet av människor eller vår förbättring överlag, så ska vi inte ifrågasätta dem utan ska genomföra deras idéer.

Mästaren: [Problemen] är väl inte så allvarliga, eller hur? Om det verkligen finns problem kan ni höra med ansvariga i huvud-Dafa-föreningen. Ansvarspersoner är också kultiverare. Det är bara det att de organiserar människors deltagande i Dafa-lärjungarnas gruppaktiviteter. Det är fullt möjligt att de ibland inte tänker på allt. När det är något som fattas så tror jag att om du, som en Dafa-lärjunge, tar initiativ till att kompensera för vad som fattas, då är det vad en Dafa-lärjunge borde göra. När du är upptagen kan du hoppa över vissa aktiviteter, och när du har tid kan du vara med. Vad det än är för aktivitet så är jag säker på att den organiserades för att den bidrar till att rädda människor eller motverka förföljelsen, annars skulle koordinatorn inte göra det.

Men ofta när det arbetas med de här sakerna finns det människor bland oss som säger att det här inte är bra eller att det där inte fungerar, och komplicerar saker, och ibland till och med fördröjer saker. Om du tycker att det är något som saknas någonstans, gå då och ordna det själv, eller hur? Gå och gör det. Om ansvarspersonen inte tänkte på en sak, då kan du göra lite mer och ordna det, och sedan är det inte mer med det, eller hur? Det är kultivering, så vad gudar ser på är personens hjärta, inte om han planerade en aktivitet grundligt och helt och hållet. Gudar ser inte på det. Och när saker inte är så fullständiga är de faktiskt glada, för de vill se vilka av er som kommer att rätta till saker när en brist upptäcks. Det beror på att er kultivering är en del av allt ni gör. Vad de tittar på är er kultivering! Det är inte som om vi bara studerar [Fa] utan att använda den. Huruvida ni aktivt kultiverar eller bara passivt följer med, återspeglar huruvida ni kultiverar.

Lärjunge: Hongkongs turistställen har brist på folk. Det finns utövare i Taiwan som har tagit initiativet till att organisera att olika personer då och då reser till olika länder och städer [i Taiwan] för att dela sina förståelser med andra utövare [om hur viktigt det här är] och uppmuntra dem att åka till Hongkong och klargöra fakta på turistställena. En del utövare säger att deras handlande stör Fa.

Mästaren: Att klargöra sanningen är inte att störa Fa. Att klargöra sanningen för människor är fortfarande viktigt. Om syftet med att dela förståelse är att hjälpa människor att förbättra sig samt görs för att rädda människor, och deras tillvägagångssätt inte är irrationellt, [då är det okej, eftersom] räddandet av människor fortfarande är det viktiga. Om det är problem med deras tillvägagångssätt eller deras tänkande, då skapar det förstås motstånd.

Lärjunge: Det finns utövare i vårt område som publicerar artiklar under alias och sprider dem internt bland våra utövare via email. Dafa-föreningen föreslog att de skulle använda sina riktiga namn men en del utövare insisterar på att det inte är något problem [att använda alias].

Mästaren: Om det är utanför fastlandet är det bättre att använda ditt riktiga namn, så om folk har frågor är det lätt för dem att kommunicera med dig. Om du använder ett falskt namn kommer ingen att veta vem du är, och om det uppkommer en fråga så kan de inte utbyta med dig om det.

Kanske har du redan haft tanken att: ”Jag kan göra vad jag vill utan att oroa mig för konsekvenserna [om jag använder ett alias] och ni kommer inte att kunna hitta mig.” Stämmer inte det? Men iakttar inte gudar dina tankar? Du säger att du kultiverar, men vad är kultivering? Att göra saker som för andra ser ut som om du kultiverar? Det är falskt! Det som verkligen räknas är vad du har för tankar. Vem kan då se dina tankar? Kan någon se andra utövares tankar? Andra kan bara se de handlingar som är resultatet av dina tankar, men inte vilka dina djupaste motiv är. Vem kan då se dem? Gudar kan se dem! Mästarens Fashen kan se dem! Och oräkneliga liv i kosmos kan se dem!

Allt som du gör är helt öppet för andra! – och bara människor, som inte kan se dem, är undantaget. Inser du att när du gör något så är det till och med mer öppet än när folk tittar på en film? Hela kosmos vet vad du har för tankar, och alla liven i kosmos iakttar dem. Med en så stor händelse, hur skulle dessa myriader av gudar kunna undgå att vara oroliga? Och det omfattar de gamla krafterna – måste de inte iaktta saker och ting?! Eftersom överlevnaden för alla liven i kosmos står på spel, måste de inte vara mycket uppmärksamma? Så många varelser iakttar dig!

Lärjunge: Vår kunds annonser har inte haft någon verkan. Vad är orsaken? Beror det på att vårt sanningsklargörande har varit otillräckligt, att vi inte är tillräckligt professionella, eller att de gamla krafterna stör?

Mästaren: Hur verkningsfull en annons är hänger också väldigt mycket på det enskilda företaget, såväl som på den ekonomiska situationen. Folk kan inte förvänta sig att få fler kunder efter att ha haft ute några annonser. Det är inte säkert att det kommer att ske. Annonser är bara annonser.

Lärjunge: Det finns utövare som marknadsför pyramidsystem och produkter för direkt försäljning bland utövare, och de lyssnar inte till andras välmenta råd [om att sluta].

Mästaren: Vem som än bland utövare sprider saker som inte är kopplade till Fa-upprätandet stör Dafa-lärjungarna och skadar Fa-upprätandets form! Synden är större än demonernas. Med de gamla krafternas ord är det allvarligare än vad demoner har gjort. Det orsakar verkligen skada. Jag har tagit upp den här frågan tidigare: vem kan skada Dafa-lärjungarnas kultiveringsform? Har yttre faktorer kunnat skada den genom förföljelse? De har bara härdat Dafa-lärjungar och gjort dem mogna, och siktat bort sanden. Vem kan egentligen skada den här kultiveringsgruppen, eller skada Dafa? Det kan ingen, som erfarenheten har visat. Som sagt, det är så det förhåller sig, och de som har blivit störda är människor med fasthållanden – men ingeting kan skada Fa. Endast personer inom gruppen kan ha en skadlig effekt. Vem som än gör de här sakerna är ingen Dafa-lärjunge, så betrakta honom inte som en Dafa-lärjunge, hur länge han än har kultiverat.

Lärjunge: Ska vår tv-station ha ett rikare utbud av olika underhållningsprogram för att locka tittare? När det gäller produktionens innehåll så stimulerar vanliga medier verkligen människor och är mycket lockande för dagens vanliga människor.

Mästaren: Det finns alla möjliga medieföretag och konstformer där ute. Ignorera dem bara. Människor med sämre karaktär tycker om smaklösa saker. Men de inflytelserika i samhället tycker inte om smaklösa saker. Efter att ni har arbetat med Shen Yun har ni insett att hur populär modern dans och musik än må vara så ser de inflytelserika i samhället på balett och går till symfonikerna. Om ni, som ett medieföretag som vänder sig till de övre skikten i samhället vill bli ett ansett medieföretag inom de skikten så kommer ni aldrig att nå upp till det om ni sätter igång med de där smaklösa sakerna. Om ni sänder de där sakerna till det inflytelserika samhällsskiktet så kommer folk att betrakta ert medieföretag som oseriöst. Även om ni är ett kinesiskspråkigt medieföretag måste er kvalitet vara hög.

Ert företag har sina egna starka sidor. Människor känner till dem nu, och hela världen är intresserad av Epoch Times och NTD:s rapportering, eftersom bara ni nu har modet att rapportera saker sådana som de är. Era nyhetsrapporter, ja, människor tycker att många saker är väsentliga och intressanta. Försök göra ert innehåll mer innehållsrikt och varierat. Det gäller även konstformerna som ni visar, konstevenemangen som ni sänder och innehållet i era program – det ska vara kvalitet. När människor genast kan avgöra att det är ett trovärdigt medieföretag av hög kvalitet kommer dess anseende att växa ännu mer.

Lärjunge: För närvarande finns det en sorts ljudminneskort som har producerats av kinesiska utövare från fastlandet, som sprids i Hongkong och som innehåller inspelningar av Mästarens tidiga föreläsningar, bland annat Jinan, Dalian med flera. Det innehåller också övningsmusik som inte har publicerats av Minghui.org, samt andra artiklar med erfarenhetsutbyte och sanningsförklarande från Minghui.org. Det säljs för 70 yuan per styck. Jag har hört att Dafa-föreningen har sagt till utövare att sluta sprida och sälja det, men en del personer gör det fortfarande. Det har nu nått USA. Jag vill fråga om det kan spridas?

Mästaren: Störningarna av Dafa-lärjungarnas kultivering visar sig i alla former och storlekar. När saker och ting var som mest kaotiska, när förföljelsen var som svårast, dök alla möjliga saker upp. [En del saker] ser positiva ut men stör i själva verket. Sjuttio yuan per styck – vart tar pengarna vägen? Vem gör det här? Dafa-lärjungar har försett andra med många saker gratis. Med undantag för dem som är konventionella bokhandlar så är det i princip kostnadsfritt, och allting finns också på internet. Vad har de för syfte [med att sälja de här korten]? Även om det är för att göra det lättare för alla att studera Fa så måste ni få ett medgivande från Dafa-föreningen och de utövare som har ansvar för utgivningen.

Lärjunge: I Singapore måste vi ansöka hos polisen innan vi kan visa sanningsklargörande skärmar på offentliga platser, men vi fick aldrig något godkännande. En del utövare har framhärdat med att klargöra fakta i mer än tio år, och har på grund av detta dragits inför rätta av polisen flera gånger efter grundlösa anklagelser. Det är stora dispyter bland utövare [om hur de här sakerna ska hanteras].

Mästaren: När Mästaren talar här talar jag i ett offentligt sammanhang så jag vill inte tala [om de här sakerna] offentligt. Sanningen måste klargöras, men beträffande hur ni gör det så ska utövarna i varje område göra saker utifrån deras egen situation. Så som Singapore har behandlat Dafa-lärjungar på senare år har blivit alltför likt [behandlingen från] det ondskefulla KKP. När det gäller förföljelsen av Falun Gong så har det i praktiken blivit en kinesisk provins.

Lärjunge: Hur är det med detta att unga lärjungar spelar tv-spel?

Mästaren: Tv-spel är verkligen skadliga för människor, och inte bara för Dafa-lärjungars barn. De har verkligen en dragningskraft på människor, och har haft negativ effekt även på vanliga människor. De får dig att prestera dåligt på jobbet, sova dåligt, vila dåligt, och de gör att du förlorar medmänskliga känslor, får dig att försumma din familj, får elever att försumma sina studier, de lockar dig till att gå in i deras värld. De bidrar till mänsklighetens förstörelse. För att marknadsföra tv-spel tar de här affärsmännen ständigt fram nya typer och satsar på reklam i stor skala. Vad ska människor göra efter att de har skapat en sådan enorm mängd karma? De förstör mänskligheten.

Lärjunge: Hur ska vi lösa skuldkedjan mellan de företag som har etablerats av Dafa-lärjungar?

Mästaren: Hur löser ni det? Ni måste betala era fordringsägare. Om ni trycker tidningar men inte betalar för det, vad ska då tryckeriet göra? Ert projekt är ett Dafa-projekt men det är deras också – vad ska då göras? När ni inte sköter affärerna bra, ja, det beror på att ni inte har gjort bra ifrån er, så ni måste arbeta hårt med det. Om Dafa-lärjungar har skulder till varandra så ska ni betala tillbaka pengarna. ”Vi är alla Dafa-lärjungar så vad som är ditt är också mitt” – vad är det för en idé? (Alla skrattar) Kan det gå för sig? Som självständig varelse så är du du, och han är han. Han kan inte ta din plats i kultiveringen, precis som du inte kan ta hans. Och det här gäller för ens föräldrar, syskon, äkta hälft och barn – ingen kan ta en annan människas plats.

Lärjunge: Arbetsmiljön på medieföretaget är mycket komplicerad och utövarna som arbetar där tillsammans med mig har samma känsla. Ibland är intrigerandet och konflikterna värre än vad vanliga människor gör.

Mästaren: När ni inte litar på varandra och inte håller er till sanningen när ni pratar, och ingen kan ta någon kritik eller se inåt, då är saker och ting naturligtvis komplicerade. Så vad är ni för sorts medieföretag? Och vad håller ni människor på med? Kultivering? [Ni har] så starka fasthållanden! Vare sig det är tv-stationen, Epoch Times eller andra medieföretag, ändra från och med nu det tillstånd ni är i. Ni uppför er inte som kultiverare! Jag tog upp de här sakerna för länge sedan. När ska ni göra något åt det? När ska ni göra något åt det? Tiden håller på att rinna ut. (Entusiastiska applåder)

Dafa-lärjungar – varenda en av er – var en gång kungar, och ni kom till människovärlden med stora välsignelser. Men ni gav upp dem eftersom ni ville hjälpa Mästaren i Fa-upprätandet. Men nu lägger ni inte ner er själ i det. Om ni verkligen ville ha pengarna, om ni verkligen hade velat ha maktpositioner, om ni verkligen hade velat vara de som styrde, så skulle ni verkligen ha varit eliten i det mänskliga samhället – ni hade kunnat uppnå det. Men ni ville inte ha de sakerna. När ni nu har kommit så långt, varför kan ni inte släppa de där futtiga sakerna?! Släpp allting och agera – öppet och värdigt – som en kultiverare. När ni från och med nu ser er omkring [kommer ni att se att] de som har förändrat sitt sätt har gjort det som Mästaren har sagt; och de som inte har förändrat sig, har inte gjort vad Mästaren har sagt! (Entusiastiska applåder)

Men till och med efter att Mästaren har undervisat er på det här sättet kommer ni, så fort ni kommer tillbaka till verkligheten, att återigen irritera er på varandra. Så fort ni kommer tillbaka till verkligheten och påverkas av egenintressen och personliga fasthållanden, kommer ert sinnestillstånd inte längre att vara som det är nu! Ni måste komma ihåg att ni är kultiverare och att ert ansvar är oerhört! Ni kommer att inse det här i framtiden, men vid den tiden kommer ni inte att kunna göra annat än ångra er!

Lärjunge: Vanliga människor betonar att man ska försöka undvika att säga negativa och oturliga saker. Nyligen har det blivit en trend bland utövare att bara säga positiva saker och inte negativa saker. De säger att det är så här Shen Yun gör. Men om vi utbyter på det sättet så kan många problem inte lösas.

Mästaren: När det gäller vanliga människor så berätta för dem vad de är villiga att höra, eftersom ni försöker rädda dem. Ni kan inte behandla dem som kultiverare och ta bort deras fasthållanden. Om ni försöker ta bort deras fasthållanden nu, kommer de då inte att springa sin väg? (Alla skrattar) För att kunna rädda dem måste ni säga sådant som passar dem. Ja, ni måste göra på så sätt eftersom det är svårt att rädda människor. Men måste ni kultiverare vara sådana? Vem som än är ovillig att lyssna på olika åsikter är inte en kultiverare. Men, vem som än inte talar utifrån välvilja uppför sig inte heller som en kultiverare.

Lärjunge: Över femtio länder och regioner utanför Kina och över åttio städer och provinser i Kina sänder sina hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack alla. (Applåder) Jag bad dem att inte lämna fram några av lapparna med hälsningar till mig, så de gjorde en sammanställning. (Alla skrattar) Oj, det finns fortfarande en hel del skrivet här. Jag kommer inte att läsa dessa, då.

Lärjunge: Jag bor i en liten stad i Vietnam. Nyligen har det gått ett rykte om att Falun Gong har inlett en donationskampanj för byggande av tempel i Amerika och stödjande av NTD. För inte så länge sedan åkte min lillasyster till södra Kalifornien för att besöka sin familj. Hon träffade en utövare där som påstod att han var ansvarig för donationskampanjen, och min syster donerade. Måste utövare i Vietnam agera [på kampanjen]?

Mästaren: Det finns ingenting sådant. Ingenting sådant. En del utövare kan ha en önskan att göra detta, men gör det absolut inte, absolut inte! Om det behövdes så skulle jag ha gjort det. Jag skulle bara behöva säga: ”Allihop, ge mig lite pengar och låt oss bygga ett tempel.” Jag vet att ni alla skulle ge lite pengar. Det skulle vara lätt för mig att göra det, eller hur? Så varför skulle jag behöva att ni gjorde det? (Entusiastiska applåder) Gör det inte. Gör det absolut, absolut inte.

En del av våra lärjungar som är affärsmän och en del andra som har mycket bra ekonomi har gett viss ekonomisk hjälp, och när de gör det kan det verkligen lösa en del problem. Men vi tar inte emot det från andra. Jag vet att Dafa-lärjungar under årens lopp har betalat ur egna fickor för saker och ting som sanningsklargörandet kräver, vilket redan är en ordentlig börda. Vet ni varför Fei Tian Academy inte tar ut några skolavgifter? Varför täcks allting av berget när en elev går i skolan där? Det är för att jag vill minska Dafa-lärjungars ekonomiska bördor. (Applåder) Ibland, när barnen på berget beter sig dåligt, så vet jag att deras föräldrar inte har kultiverat väl. (Applåder)

Lärjunge: Jag har kommit fram till en förståelse att Dafa-lärjungar har reinkarnerat livstid efter livstid, men faktiskt inte inom Samsara, och att alla andra varelser förutom Dafa-lärjungar genomgick Samsara. Är den här förståelsen korrekt? Eftersom en del religiösa inte tror på Samsara utan tror att själen efter döden reinkarnerar i en människa, hur ska vi klargöra fakta och vägleda religiösa människor att erhålla Fa?

Mästaren: Ni kan inte ljuga för att hjälpa människor att erhålla Fa. Människan går igenom Samsara. Så var det alltid förr. I princip alla varelser på Jorden genomgår detta, inklusive Dafa-lärjungarna. Det är bara det att [Dafa-lärjungarna] oftare har reinkarnerat som människor eller som himmelska människor.

Lärjunge: Jag är från Japan och jag arbetar inom media. Det är rätt tufft att hålla igång hemsidan och hittills har vi förlitat oss på utövarnas pengar för att upprätthålla den.

Mästaren: Medieföretag kan inte ha utövare som gör det här på lång sikt. Om ni inte får folk att arbeta med att sälja annonser utan helt förlitar er på utövarnas ekonomiska bidrag, då är det som när man gör flygblad och inte som när man driver ett medieföretag, så på lång sikt kommer det att uppstå problem. Utövare måste ha ett arbete och kunna försörja sig. I vilket fall som helst kan ett medieföretag inte förlita sig på utövarnas donationer på lång sikt.

För närvarande ser världens människor noga på de medieföretag som Dafa-lärjungar har etablerat och dessa mediers anseende växer. Vad är det här för ett tillfälle? En vanlig människa som har ett öga för affärsmöjligheter kommer att inse att det här är en utmärkt tidpunkt att ta vara på chansen. Vid en tid när människor har ett positivt intryck av [era medier] och litar på dem, om ni inte stabiliserar ert kundunderlag och behåller det, och inte sätter in mycket folk på marknadsföring, vad väntar ni då på? Att manna ska falla från himlen? Vad är ett företag? Det är något som skapas av ekonomiska skäl; det används för att tjäna pengar. Endast med kapital kan man driva ett medieföretag väl, kan man verka i en positiv cykel, kan man ha de förutsättningar som behövs för att klargöra fakta, och kan man ha de förutsättningar som krävs för att rädda människor.

Lärjunge: En del erfarna utövare kommer inte ut mycket på grund av de fasthållanden som några medlemmar i Dafa-föreningen har. Dessa utövare hittar på saker att göra på egen hand eller interagerar med endast ett litet antal utövare. De har distanserat sig en aning från den lokala gruppmiljön. Borde det sätt på vilket den huvudansvarige för Dafa-föreningen har hand om andra utövare eller projekt, vara som inom medierna, där vanliga människors ledningsstrukturer används?

Mästaren: Som medierna? Som vanliga människors ledningsstrukturer? Vanliga människors ledningsstrukturer är inte kultivering. En Dafa-lärjunge ska inte alltid fokusera på koordinatorn. Om han är bra, då är du bra; om han tycker om dig, då kultiverar du, men om han inte tycker om dig, då kultiverar du inte. Kultiverar du för honom?

Och som koordinator, se på hur stor påverkan du har haft. De skrev under ett löfte med Mästaren i en tidsålder för länge sedan, men nu får du dem faktiskt att sluta kultivera. Vet du om du kommer att kunna ta konsekvenserna av det i framtiden? Om det verkligen beror på dig att de inte vill kultivera längre, hur ska du kunna ta konsekvenserna av det i framtiden? Vad ska du göra vid det slutliga ögonblicket inför Fulländning?

När det gäller alla dem som inte har gjort bra ifrån sig så vill Mästaren fråga er en sak. Hör upp: vid det slutliga ögonblicket inför Fulländning, hur i all världen ska ni kunna bortförklara de fasthållanden som ni inte lyckades släppa eller de saker som ni gjorde fel? Ni borde alla tänka på det. Jag är väldigt orolig!

Lärjunge: Det finns en viss projektkoordinator som ofta kommer med falska anklagelser mot människor bakom ryggen på dem, men de flesta kan inte komma åt den här utövaren. När det nu är så, ska vi bara fortsätta att kultivera vår Ren, eller ska vi göra allt vi kan för att avslöja och kritisera honom?

Mästaren: ”Avslöja och kritisera” är inte heller rätt, och är en partikulturterm. (Alla skrattar) Det är en taktik som används för att kritisera människor av politiska skäl. Man måste se på saken från två håll. Om det verkligen är meningen att du ska kultivera dig själv, och om hans inställning till dig inte påverkar projektet, om ditt arbete inte påverkas så mycket, då skulle jag föreslå att du uthärdar det och kultiverar dig själv. (Mästaren skrattar) (Alla applåderar)

Och varför säger jag detta? Ni vet att när det handlar om kultiverare så sägs ofta följande: endast när du har ett fasthållande kommer du att påverkas inuti; om du inte har något fasthållande kommer det att vara som en bris som passerar över dig, du kommer inte att känna någonting. Om du hör någon säga att du vill begå något hemskt brott så kommer du bara att tycka att det är lustigt. (Mästaren skrattar) Du kommer att tänka: ”Hur skulle det kunna vara möjligt?” och skratta bort det. Du kommer inte alls att ta det på allvar. Eftersom du inte ens har den tanken kan de orden inte beröra dig. Om du inte har den sortens tänkande kan de inte röra dig. När du blir påverkad inuti så betyder det att du har [ett fasthållande]! Och om du verkligen känner starkt att du har behandlats orättvist, då är [ditt fasthållande] ganska stort. (Applåder) Så borde du inte kultivera dig själv?

Omvänt, till personen som alltid har en dålig attityd gentemot andra: Dafa-lärjungar ska kultivera Shan. Är det så att du tycker att den här medutövaren har kultiverat bättre än du, så att du inte behöver vara vänlig mot honom? Har du inte för höga tankar om honom? Behöver du inte vara vänlig mot honom? Eller är han en av dem som förföljer Dafa-lärjungar, så att du inte behöver vara vänlig mot honom? Även om han vore en av dem som har deltagit i förföljelsen, en av dem som har duperats, och hamnat i ett kriminellt gäng, så skulle du ändå behöva vara vänlig mot honom. Så varför kan du inte vara vänlig mot dina medutövare? De är Mästarens lärjungar – inser du det? (Applåder) När du inte tänker på vad du säger, har du inte tänkt på att du vid det tillfället är som en demon? Du är inte en demon – jag syftar bara på det tillstånd som du befinner dig i vid det tillfället. Om du alltid är sådan, alltid är i ett demontillstånd, tänker du då kultivera till en demon? Om människor aldrig ser dig med ett vänligt ansiktsuttryck, och du alltid agerar så slugt, vilket tillstånd skulle du då säga att du är i? Gudar iakttar dig.

Jag kan berätta för er att jag ursprungligen inte förväntade mig att så många gudar noga skulle iaktta Dafa-lärjungar! Eftersom det jag gör blir större och större har jag upptäckt att antalet varelser helt enkelt har blivit oräkneligt. Tidigare såg jag bara att de ögon som de riktade hitåt iakttog er, men nu har jag upptäckt att alla deras ögon är sammanpressade, det finns ingen plats kvar. Otaliga, oräkneliga varelser iakttar er noga, utan att ta blicken från er ens för ett ögonblick! Hela kosmos är påverkat. Till och med i något som inte är större än en nålspets finns det otaliga hundratal miljoner varelser som iakttar er. Varelser klassificeras inte utifrån sin storlek, eftersom visdom och förmågor inte avgörs av storleken. ”En sparv är liten men fullkomlig”, som man säger. Jag kan berätta för er att vissa gudar på extremt höga nivåer är mindre än en nålspets, men är ojämförligt mäktiga! De kan på ett ögonblick förvandla sig till enorma gudar.

Jag har länge sagt att den mänskliga världen är en stor scen, och ni uppträder här. Publiken är hela kosmos myriader av gudar och många himmelska människor, det är som om de ser en pjäs på en teater. Om människor skulle sitta utanför scenen och se andra människor uppträda så skulle de inte kunna se vad som pågår i artisternas sinnen. Men dessa gudar ser på dina tankar och dina handlingar. Med ditt huvud uppe på kroppen iakttar de hur cellerna i din hjärna rör sig, och de kan också se hur ditt hjärta och ditt sinne skiftar. När du gör löjliga saker kan de inte hålla sig för skratt. När du gör saker som Dafa-lärjungar inte borde göra så tittar de på dig väldigt allvarsamt.

Lärjunge: De medieföretag som etablerats av Dafa-lärjungar verkar vara alltför fokuserade på interna strider, vilket har väckt Himlens och Jordens vrede. De har inte lyft fram innehåll om Dafa-lärjungars Fa-bekräftande tillräckligt. Detta gäller särskilt Dongtaiwang.com.

Mästaren: Det du sade tycker jag inte låter korrekt. ”Väckt Himlens och Jordens vrede”? Interna strider? Om du säger detta för att du talar utifrån det onda KKP:s perspektiv, så har du problem. Du säger att vi kineser har interna strider, eller hur? Vi tillhör inte det onda KKP:s gäng. Det är ett monster, och det skadar det kinesiska folket, fastän det på ytan är Kinas regering. Vi exponerar bara varför det förföljer Dafa-lärjungar och berättar samtidigt för världens människor vad det är.

Jag sade detta innan förföljelsen började: det onda KKP kommer att störta sig självt genom att förfölja Falun Gong. (Applåder) Jag förutsade inte bara någonting. Jag hade faktiskt sett det, eftersom det är så de gamla krafterna har arrangerat saker: de får det att bete sig som en clown, och när de har utnyttjat och lekt färdigt med det, kommer de att eliminera det. Deras mål är att grymt testa Dafa-lärjungar och få bort Dafa-lärjungars mänskliga fasthållanden under den här förföljelsen. Det var därför den där saken skapades. Kan det tillåtas existera länge till?

Lärjunge: Lärjungar från Gongzhuling och Changchun har kommit hit. Ska de stanna här?

Mästaren: Det här är privata frågor. Om du tycker att du ska stanna kvar, stanna då. Om du tycker att dina kunskaper kan användas väl här, stanna då; om du inte tycker att dina kunskaper kan användas väl här, stanna inte kvar då. Hursomhelst är det nuförtiden ganska lätt för Dafa-lärjungar att komma till USA eller besöka olika platser runtom i världen, och det kommer att bli lättare och lättare. Allteftersom förföljelsens ondska exponeras ser världens människor Dafa-lärjungar alltmer i ett nytt ljus. När sanningen avslöjas helt kommer hela världen att respektera Dafa-lärjungar djupt. (Applåder)

Hursomhelst, det Mästaren egentligen helst vill säga är att den övergripande situationen förändras, men att Dafa-lärjungar inte kan tillåta att deras kultivering förändras med förändringarna i situationen. Se till att inte låta er påverkas, hurdan situationen än är! Agera som Dafa-lärjungar och kultivera alltid er själva, vilka problem ni än stöter på. (Entusiastiska applåder)

Detta är allt jag ska säga idag. Konferenskommittén kanske har fått fler frågelappar. (Entusiastiska applåder) Men jag vet att om jag skulle sitta här och besvara vars och ens fråga så är det inte säkert att ni ens då har tagit upp alla era frågor, utan skulle fortfarande har fler frågor. Så jag ska sluta här. Mästaren kan bara tala om saker och ting utifrån Fas principer. Kultiveringen beror på dig själv. Om du kan behålla det sinnestillstånd som du har just i denna stund på den här Fa-konferensen så kommer du säkert att lyckas! (Entusiastiska applåder)

Låt inte ditt sinne påverkas av den vanliga världens realiteter eller av föreställningar, och när du återvänder till de realiteterna, gå inte tillbaka till hur du brukade se på andra utövare. Låt inte den här Fa-konferensen vara förgäves. Dafas Fa-konferenser hålls enbart för att ni ska förbättra er, för att öka era upprätta tankar, och för att hjälpa er i kultiveringen. Så jag hoppas att ni alla kan behålla det sinnestillstånd som ni har just i denna stund, och agera som en Dafa-lärjunge borde göra. Situationen är akut, och så många liv väntar på att ni ska rädda dem. Jag är väldigt bekymrad!

De varelser som har kommit till den här världen, [inklusive dem som] inte kunde bli människor utan blev djur eller växter – de väntar alla på att Dafa-lärjungar ska rädda dem. Om ni inte gör bra ifrån er så är det inte bara en fråga om att ni själva inte gör bra ifrån er – de varelser som ni har lovat att rädda kommer att förlora sin chans. Ert ansvar är stort. Framtiden väntar på er, och många varelser i kosmos väntar på er.

Kultivera så som du gjorde i början, så kommer du säkert att lyckas! (Lärjungar överräcker blommor till Mästaren, och alla lärjungarna applåderar länge.)

Övers. anm.: Översatt från engelska, vissa saker kontrollerade mot kinesiska, Föreläsningsdelen 141110 och Frågor och svar 150125.Ladda ner PDF här.