Fa-undervisning på internationella
Falun Dafa-dagen

Vid 2014 års Fa-konferens i New York

Li Hongzhi
13 maj 2014
New York, USA

(Alla de deltagande Dafa-lärjungarna reser sig och applåderar entusiastiskt, och välkomnar respektfullt Mästaren. Mästaren svarar med heshi, och ger sedan tecken till att alla ska sätta sig ner.)

God morgon! (Lärjungarna svarar: ”God morgon Mästaren”) (Lärjungarna applåderar varmt.) Ni har arbetat hårt! (Lärjungarna svarar: ”Det är Mästaren som har gjort det!”) Några av er som har samlats här är Dafa-lärjungar från Fastlandskina. Vare sig det är runtom i världen eller i Kina så är tillståndet för Fa-upprätandet detsamma. Som helhet verkar dess framåtskridande vara oordnat, men det är faktiskt alltihop ytterst välordnat.

Jag har sagt tidigare att de gamla krafternas mål med förföljelsen är att genom förföljelse få Dafa-lärjungar att släppa sina mänskliga fasthållanden. De kommer bara att erkänna Fulländningen av er kultivering om ni kan ta er igenom den här hårda prövningen. Det är vad de arrangerade. Jag motsätter mig helt och hållet dessa deras saker. Mitt sätt var att välvilligt lösa allting. Det tillvägagångssätt som jag nu använder är resultatet av deras inblandning.

Men beträffande personlig kultivering, med spridandet av Fa den här gången har dörren öppnats helt och hållet, och många människor har kommit in och blivit Dafa-lärjungar endast den här gången. Och de här människorna, vilka är den tredje gruppens utövare som jag talade om tidigare, eliminerade inte systematiskt sin karma under historiens gång. De som följde med Mästaren och kom ner hit, eller formade ödesförbindelser med Mästaren under olika perioder i historien, de människorna renades från sin karma i varje livstid innan de reinkarnerade igen. Men de som just har kommit in den här gången gick inte igenom detta under historiens gång och de har med sig enorma mängder karma. En människa genererar oundvikligen karma i den här världen och i var­enda livstid ansamlas en hel del karma. Tänk då på det, som kultiverare, skulle de så lätt kunna uppnå Fulländning? Det är inte möjligt. Sade inte Jesus att människan har synder? Hur man än tolkar det så är det faktiskt så att en människa skapar karma så länge han lever. Så en människa måste rena sig, och måste kultivera bort varenda liten bit karma och uppnå ett tillstånd av renhet innan han kan nå Fulländning.

Jag motsätter mig det som de gamla krafterna gör. Men med det sagt måste ni, när det handlar om er personliga kultivering, kultivera och ni måste arbeta hårt. I det avseendet, tänk på det: under tiden efter att KKP började förfölja Dafa-lärjungar den 20 juli 1999 har många mänskliga fasthållanden verkligen avslöjats. Många människor som inte var stabila drog sig ur under förföljelsen, och en del uppbådade inte mod nog för att träda fram. Omständigheterna har ändrats dramatiskt nu och saker och ting verkar ha lugnat ner sig. En del människor har klarat att repa mod nu och en del människor har återvänt [till kultiveringen]. Så som saker har utvecklat sig har vi dock verkligen sett alla sorters mänskliga fasthållanden välla upp. Även om ni hoppas se förföljelsen ta slut snart så är det i sig bara en önskan; vad en Dafa-lärjunge bör göra är att arbeta med att exponera den och möta den med upprätta tankar. Ändå vill en del människor hitta ett ställe där de kan undgå förföljelsen och leva ett lugnt, bekvämt liv. Och sådana människor har alla sorters förhållningssätt beträffande förföljelsen. Hursomhelst, alla möjliga mänskliga fasthållanden har verkligen visat sig under den här hänsynslösa förföljelsen.

Så i ljuset av detta har många av oss verkligen presterat dåligt. Så de gamla krafterna har använt det som rättfärdigande och säger: ”Ta en titt – är det här din lärjunge? Du vill ha honom så vi ska hjälpa dig att eliminera hans fasthållanden. Skulle någon som är sådan kunna komma till Himlen? Se på alla de olika fasthållanden som de uppvisar.” Till och med mitt under denna den svåraste av förföljelser har det funnits personer som sprider rykten, skryter – alla sorters fasthållanden har kommit fram, och det här har bara gjort förföljelsen ännu grymmare. Så snart något av dina fasthållanden dyker upp får de gamla krafterna polisen att komma och knacka på din dörr. Ondskan kommer för att ta dig.

Samma sak gäller i resten av världen. Förföljelsen var verkligen brutal i början. Det fanns all sorts press, och till och med utanför Kina var det ett enormt tryck. Vid den tiden kunde Dafa-lärjungar inte göra sina röster hörda någonstans; alla Kinas medier var kontrollerade av det ondskefulla KKP och de attackerade och förtryckte [Falun Gong] med en röst. Omvärlden hade ingen aning om vad Falun Gong var, så medierna runtom i hela världen återpublicerade helt enkelt den lögnaktiga förföljelserapporteringen från det ondskefulla KKP. Så om ni tänker på det, en sådan förföljelse blev till en lavin av attacker och förtryck från världens medier. När utövare utanför Kina ställdes inför en sådan enorm press vid den tiden uppvisade de också alla sorters mänskliga fasthållanden. Som resultat föll många utövare bort. De som kan klara sig ända till slutet är verkligen utomordentliga. Till och med i gudars ögon är ni utomordentliga. Som de ser det [uppnådde] ni [det här] i människovärlden och skillnaden är verkligen häpnadsväckande, så de beundrar er.

Liven i universums olika sfärer var ursprungligen underbara, och saker och ting var inte så farliga och påfrestande som de är för människorna. Så de som har haft modet att komma hit är helt enkelt anmärkningsvärda. Eftersom människornas principer är omvända – såsom vad som är bra och vad som är dåligt – så skapar människorna karma bara genom att leva här. Och det är just för att människor lever mitt uppe i dessa omvända principer som inga varelser i Himlen vågar komma i närheten av det här stället. Sålunda är vem som än verkligen kommer än mer anmärkningsvärd. Om någon kan klara att komma igenom den här förföljelsen kommer gudar verkligen att högakta honom. Om man jämför hur varelserna i Himlen existerar med hur människorna lever här, inser man snabbt hur anmärkningsvärda de som vågar komma hit helt enkelt är.

Människorna i den här människovärlden idag – jag skulle inte säga allihop, men de allra flesta – kom från Himlen, de kom hit från olika gigantiska avlägsna kosmos, olika riken och olika platser, för att erhålla Fa. Men så fort de reinkarnerar här vet de inte längre varifrån de kom. Det beror på att det mänskliga samhället är en labyrint, en förvirrande plats. När någon kommer hit är det detsamma som att hoppa in i en labyrint. Endast efter att ha hoppat in i labyrinten kan människan kultivera. Nu när ni har hoppat in i labyrinten, en så farlig och hård miljö som denna, om ni fortfarande kan forma upprätta tankar, om ni fortfarande kan inse att ni ska kultivera, om ni kan hjälpa Mästaren räta upp Fa när Dafa sprids, och om ni kan rädda andra människor till och med när ni går igenom stora prövningar, då är det helt enkelt utomordentligt. Det är så det betraktas och det är därför jag säger att de som har tagit sig igenom sedan 20 juli helt enkelt är utomordentliga.

Självklart får du kanske ibland bulor och blåmärken här och var, eller snubblar titt som tätt, eller hanterar en sak bra och en annan sak mindre bra, men det ingår alltihop i kultiveringsprocessen. Så länge du kan vara ihärdig och ta dig igenom det är du anmärkningsvärd. Om du kan göra det som en Dafa-lärjunge ska göra så är du anmärkningsvärd. Det är så man ser på det. Att verkligen inte ha några som helst problem, hantera allting väl och driva på framåt hela vägen, ja, det finns sådana personer, men de är oerhört få och de är verkligen helt enastående. Men inte alla kan vara sådana. I kultiveringen, vem är fri från misstag? Om man ser på vad som har hänt under den här förföljelsen så har en del människor gjort allvarligare misstag medan andra har gjort något mindre misstag. Men om du kan vakna till, ta ansvar för det, komma på ditt problem och göra bra ifrån dig på vägen framåt, då är det kultivering.

När en del människor snubblar och faller kan de inte komma på fötter igen, utan avfärdar istället sig själva som hopplösa och börjar agera obetänksamt. I vissa fall slutar det t.o.m. med att de går åt det motsatta hållet. Det finns också en del personer som fick veta en del sanningar genom Dafa; innan dess hade de ingen aning om religion, tro eller kultivering. Genom Dafa fick de kunskap om Gudar, Buddhor och kultivering. Men sedan under förföljelsen försökte de av rädsla att undgå att bli skadade så de gick med i andra religioner. Men åt vilket håll man än springer kommer man inte att kunna nå Fulländning när man bär på rädsla. All rädsla är ett fasthållande.

Naturligtvis liknar inte Dafa-kultivering de tidigare sätten att kultivera, där man strikt måste eliminera alla mänskliga fasthållanden under sin kultivering. Eftersom Dafa-lärjungar fortfarande behöver kultivera bland vanliga människor behålls en viss mängd vanliga mänskliga saker, vilket garanterar att de kan ha det tänkande och uppförande som behövs för att leva bland vanliga människor. Och dessutom ser det till att ni kan hjälpa Mästaren räta upp Fa i den här miljön, såväl som rädda kännande varelser i den här miljön. Om ni allihop skulle bege er till kloster eller ta er till grottor i bergen, vilka skulle då rädda alla de där människorna i den här världen som kom hit för Dafa?

Vad är en ”Dafa-lärjunge”? De som Mästaren undervisar är just er, dessa Dafas lärjungar. Ni blir renade, blir slipade till mognad och görs redo att rädda kännande varelser. De här är Dafa-lärjungar. Benämningen ”Dafa-lärjunge” är inte alls som begreppet personlig kultivering eller personlig fulländning som fanns tidigare i det vanliga samhället. De hade inte ansvaret att rädda kännande varelser. För dem handlade det bara om personlig fulländning. Det som Dafa-lärjungar kommer att uppnå en dag liknar inte alls det som dessa småvägsmetoder eller vägar omfattar. Jag tror att ni alla redan är klara över det. ”Dafa-lärjungar” är de som axlar Dafa-lärjungars ansvar och räddar kännande varelser.

Beträffande det att rädda kännande varelser så är det något som många av våra Dafa-lärjungar verkligen har gjort ett utmärkt jobb med, oberoende av ålder eller utbildningsnivå. En del äldre Dafa-lärjungar, till och med sådana med ringa utbildning, har gjort mycket bra ifrån sig. När det gäller de Dafa-lärjungar som deltar i olika projekt där ute så har många ansträngt sig mycket och även de har gjort riktigt bra ifrån sig. Jag har sagt tidigare till våra olika projekt – särskilt mediaföretagen – att för att göra ett bättre arbete med klargörandet av fakta, motverkandet av förföljelsen och räddandet av kännande varelser, så måste mediaföretagen ha sin grund i det vanliga samhället, driva sina verksamheter väl, upprätthålla sunda finanser, lära sig av vanliga mediaföretag och verkligen verka på ett normalt sätt. Först då kommer våra företag att bli effektiva i det de ska åstadkomma.

Många människor tänkte kortsiktigt i början. De trodde att de bara skulle behöva göra en större insats under en kort period och sedan skulle det vara över. Nu har de insett att saker inte sker på det viset. En Dafa-lärjunge måste göra allting stadigt, lägga ner sitt hjärta i det, inte ha fasthållande till tid och inte tänka för mycket. Ni måste göra ert allra bästa med vad ni än ska göra och då kommer det att gå bra. Under trycket från förföljelsen hoppades många människor alltid att förföljelsen skulle ta slut snart så de ansträngde sig mycket ett tag. Men det är inte så saker och ting går till. Det ska förstås sägas att era medier verkligen har haft stor inverkan när det gäller att rädda kännande varelser.

Så när det gäller att rädda kännande varelser, tänk på detta: många av våra Dafa-lärjungar utanför Kina har vant sig vid normala tänkesätt, till skillnad från folk i Fastlandskina. Vad menar jag med det? Orsaken är att människor som har bott i ett land styrt av ond kommunism bär på partikulturens sinne och tänkesätt. Kommuniststyret försöker förstöra det nationella arvet och sedan indoktrinera er med det onda partiets ytterst onda värden och basbegrepp – alla de sakerna skapas i sinnet genom det ondskefulla partiets indoktrinering. Så det är tänkesättet hos människor som växte upp mitt i det ondskefulla partiets kultur och det formar till och med deras sätt att se på saker och ting. Det är svårt att ta bort de där sakerna helt och hållet. Men människor som har bott utanför Kina länge kommer att märka att det är skillnad mellan deras och andras tänkande, att det inte är likadant. De som kommer ut från det onda partiets land intar lätt försvarsställning och de har ett starkt begär att ventilera sina åsikter i vissa ämnen, medan folk utanför Kina inte är sådana.

Och särskilt när det gäller medierna, om ni använder partikulturens teorier, terminologi eller sättet att resonera på, då räknas det som att sprida partikulturen. Så ni måste vara uppmärksamma på de här sakerna. Särskilt har en del nya människor anslutit sig till medierna på senare tid och de här unga människorna kom från Fastlandskina. Ni måste vara särskilt försiktiga med det här. Oavsett vilket av våra medier ni jobbar inom så måste ni se upp med det här. Dafa-lärjungar har arbetat så oerhört hårt för att etablera de här medierna under förföljelsen. Faktiskt har de lyckats vända den ohyggliga situa­tionen utanför Kina, helt fantastiskt. Våra medier har gjort ett enastående bidrag. Ni borde verkligen värdesätta dem. Förändra dem inte med partikulturen och få dem att likna medierna i Fastlandskina, med det där konstiga utseendet och svadan, och ni ska inte direkt kopiera eller publicera nyheter från Fastlandskina. Ni måste vara uppmärksamma på sådana saker.

Så jag har beskrivit saker som har kommit upp under räddandet av kännande varelser och som ni måste vara uppmärksamma på. En annan sak är att vi har många människor som har trotsat väder och vind för att klargöra fakta, och de har verkligen jobbat så hårt. Som jag nämnde på den senaste Fa-konferensen får [vår grupp som helhet] inte sluta med vårt sanningsförklarande på turistställena. Särskilt när det är turister som kommer ut från Fastlandskina måste ni verkligen fokusera ert sanningsklargörande på dem. Överallt går utövare till handling, och de gör det bra. Jag har iakttagit det och det har verkligen varit utmärkt. Eftersom sakernas tillstånd överlag förändras är attityden hos dem som kommer från Fastlandskina nu annorlunda. I Kina vågar de nu kritisera det ondskefulla partiet, och när de är utomlands är de ännu mindre rädda – faktum är att de är mer frispråkiga än de kineser som lämnade Kina tidigare. De senare har blivit så skrämda av det ondskefulla partiets ambassader och konsulat att de inte ens vågar gå och se Shen Yun, medan de som reser ut från Kina nuförtiden vågar gå och se den; om de träffar på Shen Yun går de och ser den. Och när det gäller att hoppa av partiet räcker det med några få meningar för att förklara och de förstår. Och när de hoppar av och du föreslår en pseudonym säger de: ”Det behövs inte. Jag ska använda mitt riktiga namn.”

Apropå det så är saker inte så enkla som de verkar. Det som sker är resultatet av att Fa-upprätandet som helhet har fortskridit till den här punkten. Dessa förändringar möjliggjordes genom Dafa-lärjungars kolossala bidrag till räddande av kännande varelser och klargörande av fakta. Dafa-lärjungar har en enorm påverkan på tillståndet för de mänskliga angelägenheterna här på ytan, medan Fa-upprätandets väldiga kraft ständigt forcerar framåt och de onda faktorerna ständigt förintas. Dafa-lärjungar är inte längre de enda som vet vad Dafa är; världens människor har på nytt börjat lära sig om Dafa. I djupet av en människas varelse, hos den medvetna sidan, vet han vilka ni är. Men den mänskliga ytan är som ett klädesplagg som en varelse tar på sig och den här ytan vet ingenting. Många människor tror att Falun Gong bara är qigong. De skulle aldrig ana att Falun Gong är något så enormt – att hela den Trefaldiga världen skapades för den, att det är för Fa-upprätandet som det mänskliga samhället upprättades.

Människans grundläggande varelse, som ni kallar hans ”själ” (ling-hun) och som vi syftar på som hans ”huvudurande” (yuan-shen), kommer från Himlen och de har kommit för att erhålla Fa. Varför skulle de då komma hit för att erhålla Fa? Vore det inte utmärkt att få den där uppe, där allt är kristallklart? Men varför kan de inte göra det? Som jag har sagt kan en människa kultivera endast här, och endast i en miljö full av lidande kan ni testas för att se om ni är värdiga att erhålla Fa. Det var vad som bestämdes för länge sedan.

En annan sak är att det mänskliga samhället är det lägsta planet. ”Rädda kännande varelser” syftar på alla varelser, inte bara människor – alla liv. Som ni vet bebos den här dimensionen som det mänskliga samhället finns i inte bara av mänskliga varelser. Människor inser nu att det finns utomjordingar. Vet ni hur många sorters varelser det finns? Människor kan inte föreställa sig hur många olika former av varelser det finns och ändå finns det ytterligare andra varelser på olika plan. Det här är bara den lägsta dimensio­nen. Bara när Fa lärs ut här är det möjligt att varje plan, från högre till lägre, genom hela den kosmiska kroppen, liksom varenda livsform, kan få Fa. Om det gjordes på ett högre plan skulle liven därunder inte kunna få den och om de inte kunde få den skulle det planet upphöra att existera efter att Fa har rätat upp kosmos, det skulle inte finnas mer. Det är därför Fa lärs ut på det lägsta planet, därför saker görs på det lägsta planet, och därför det här lägsta planets språk används. Dessutom, om Fas principer skulle vara svåra [att förstå], då skulle bara gudomliga varelser kunna begripa dem och bara de kunde räddas. Hur skulle då liven på det lägre planet ha fått tillräckligt med visdom för att erhålla den? Fa som lärs ut den här gången innehåller inga hemligheter. Det är därför det sägs att den har ”enkla sanningar”, eftersom Fas principer är enkla och tydliga. ”Enkla sanningar och enkla ord” – vilket betyder att orden som sägs är enklast möjliga, mycket enkla och rakt på sak. Så varelserna på det lägre planet har förstått den, men den har faktiskt förvirrat många varelser på högre plan. De undrar hur denna Fa kunde vara så enkel och rakt på sak, och som ett resultat tror de inte på den. De undrar faktiskt hur det är möjligt att det skulle kunna vara så här. Den är verkligen så självklar, enkel och rakt på sak. Bara någon som verkligen studerar den och verkligen kultiverar enligt den kommer att kunna se dess högre sanningar. Därför har den, som jag har sagt, även om den inte är mystisk, faktiskt förvirrat varelserna på högre plan. Det är tanken.

Mänskligheten är, sett i ljuset av detta kosmos, endast en livsform på en pytteliten partikel. Den är inte ens så mycket som ett dammkorn i det väldiga, större kosmos. Om man utgår från den här planeten, vidgar sin horisont och ser på solsystemet, och sedan vidgar den ytterligare och ser på Vintergatans system, så kommer man att inse – och kanske de inom astronomin, eller de med högskoleexamen vet – att för människor ser avlägsna galaxer bara ut som stjärnor. Men om man använder ett astronomiskt teleskop för att titta närmare på en stjärna, så visar den sig i många fall vara en galax. Och detsamma gäller till och med för detta universum: om man tittar på det på långt håll så verkar det bara vara en partikel. Den här partikeln har också en yttre gräns som helt enkelt verkar oändlig för människor – så väldig att den förefaller gränslös – vilket följaktligen får människor att kalla det universum. Men det här universumet är inte den största partikeln i den kosmiska kroppen. Och sådana universa är lika många som stjärnorna vi ser. Om man tittar vidare så är detta universum en del av ett större universum. Och om man skulle ta en titt från ännu större och längre avstånd så skulle det andra universumslagret återigen bara verka vara en liten stjärnliknande partikel i den kosmiska kroppen. Det jag säger är att i den enorma kosmiska kroppen utgör mänskligheten inte mycket. Men under det här Fa-upprätandet har den blivit den kosmiska kroppens brännpunkt. Många liv från höga nivåer har inkarnerat här för att erhålla Fa. Ingen kan föreställa sig hur fullkomligt enorm den här saken är.

Det mänskliga samhället är verkligen en labyrint. Som jag tidigare har berättat för er så växlar till exempel dynastierna i Kina: när en dynasti till slut blir moraliskt ohållbar, fruktansvärt rutten, fördärvad av korruption och förfall, när dess värderingar har nått botten, då är det slut med den och den kommer att ersättas av nästa dynasti. Det här blev till ett mönster i Kina. När det gäller dagens Kina så har till och med den vanlige medborgaren sett att det ondskefulla partiets dagar är räknade. Jag pekar bara på att även detta är en del av universums lag om bildande, varande, degenerering, förintelse. När det utspelar sig hos människorna visar det sig som födelse, åldrande, sjukdom och död. Och när det utspelar sig för en nation visar det sig som att inledningsfasen är fylld av kraft och vitalitet; sedan kommer blomstringsfasen; sedan en fas med nedgång; följd av den slutliga fasen med kollaps. Detta är en lag. Har någon dynasti eller något kungadöme varat från forna tider fram till nu? Har någon nation någonsin förblivit okrossbar från forna tider fram till nu? Det har ingen någonsin, för sådan är universums lag.

Vilken levande varelse som helst, oavsett vilken nivås varelse han är i den här kosmiska kroppen, när det gäller Fa-upprätandet och Fa-undervisningen den här gången så inser inte ens många gudar, inte ens gudar på väldigt höga nivåer, hur enorm den här saken slutligen är. De vet endast att det är ofattbart omfattande. Och ännu mindre vet människor, så de tror inte och vågar till och med svärta ner Dafa och förfölja Dafa-lärjungar. Även om deras brott och synder beskrevs som ”skyhöga” så skulle det inte beskriva det. Och ändå måste de liven betala för det till slut, betala för de enorma brotten. Om Dafa-lärjungar inte klarar av att rädda dem genom sina ansträngningar med sanningsklargörande så måste de liven senare betala för sina gränslösa synder och karma, eftersom i stort sett hela mänskligheten – och särskilt kineser – har lagt kol på elden i förföljelsen, och nästan alla har haft en negativ effekt, och har syndat. Och ändå kom de hit för Fa. Det som hände är resultatet av att ondskan utnyttjade dem.

Eftersom den här Fa är så betydelsefull så är en människa i fara om han så bara är det minsta vanvördig mot den. Tänk bara på det, med en så enorm Fa, hur skulle en människa kunna betala för [sitt brott]? Jag har sagt att människor kom från höga nivåer, var och en representerande liven i en viss sfär, där det till och med skulle kunna finnas oräkneliga liv som tillhör honom, helt enkelt för många för att kunna räknas – så många är det. De liven som tillhör honom skulle alla bli eliminerade som betalning för de synder han begick. Och den människan själv skulle också bli tvungen att utstå det som det innebär att bli förintad nivå för nivå. Det är verkligen fasansfullt. Jag hade inte för avsikt att tala om sådana saker. Det jag vill säga är att när det gäller räddandet av kännande varelser så måste vi inse vilken enorm sak det är, och att varje länk, varje händelse, inte på något sätt är en enkel sak.

I det mänskliga samhället ser man människor göra affärer som vanligt, arbeta på kontor, gå i skolan ... de olika handelsutbytena och yrkesområdena fortsätter alla enligt ett normalt mönster. Tänk över det noga: jag har tidigare talat om hur kultivering förr i tiden gjordes på ett sådant sätt att en person lämnade den världsliga världen och blev en munk eller en nunna, eller en mästare vägledde en lärjunge eller en grupp lärjungar i deras kultivering. Det var den form det antog. Men det är annorlunda för Dafa-lär­jungar: ni gör er kultivering överallt i hela samhället. Vilket yrke du än har, vare sig du är inom området för kulturbevarande, handel, konst, politik, eller om du är student, i vilket fall som helst kan du kultivera i din egen miljö. Tänk då på det, är inte själva den här miljön, är inte det mänskliga samhället, en utövningsplats som skänkts till Dafa-lärjungar? Den förser dig med en miljö och faktorer som kan röra upp alla sorters fasthållanden hos dig, och ger dig alla sorters möjligheter att förbättras. Eftersom den här saken är så kolossal så har hela det mänskliga samhället blivit ett kloster [för er kultivering].

Med så mycket sagt så tycker jag att den här saken helt enkelt är otroligt allvarlig! Den är så allvarlig, men ändå tar många människor den inte på allvar. Det är i synnerhet så för en del erfarna Dafa-lärjungar. Har det slagit dig att allting i ditt dagliga liv ingår i kultiveringen? Varje ord och handling, och allt du gör – allt detta ingår i din kultivering. Inser du det? Beträffande många människor fanns det mycket samarbetsproblem i de Dafa-projekt de har arbetat med. Saker och ting har dött bort lite grand nu. Kanske ni inte riktigt vet vad jag menar med ”dött bort”. Det är ett uttryck från norr [i Kina] som betyder ”lugnat ner sig”. Hur som helst kan människor samarbeta nu.

En sak till är att många människor inte har uppfört sig anständigt, och har inte tagit sin egen kultivering på allvar. Det här kommer att ge dig problem, svårigheter, till och med smärta, eller till och med att du mister livet. En del Dafa-lärjungar deltar i alla Dafa-aktiviteter och på ytan verkar de göra bra ifrån sig. Så vitt andra kan se verkar deras kultivering vara bra och de verkar vara ganska flitiga. Men ingen vet vilka fasthållanden som finns inombords, eller vad som tynger deras sinnen; ingen vet vad de kanske envist håller fast vid inombords, eller hur svårt det är för dem att ta sig över det, eftersom dessa saker inte visas utåt. Men av olika anledningar är Dafa-lärjungar en grupp som är ämnad för seriös kultivering, och de gamla krafterna kommer att utnyttja alla chanser att skapa problem för Dafa-lärjungar, och kommer att ta olika tillfällen i akt att orsaka att en del Dafa-lärjungar mister livet. En del människor tycker om att se hur andra hanterar saker och ting och sedan gör de likadant. Då kultiverar du inte själv utan följer bara andra. Emellertid måste kultiverare vandra sina egna vägar mot Fulländning. För att lära dig en läxa, för att få dig att verkligen tänka över saker noga, kan det hända att de gamla krafterna går så långt som att skapa problem för den personen som du tar som förebild, och kan till och med göra så att han går bort i förtid. Det finns också en del människor som har dolt sina fasthållanden. Men faktiskt är alla mänskliga tankar fasthållanden. Den här förföljelsen vänder just uppochned på uppfattningen om vad som är bra och dåligt, gott och ont, för att röra till det och för att se i vilken riktning du går och hur du tolkar och förstår saker och ting.

De här exemplen har gett oss allvarliga lärdomar. Men de kan inte tillskrivas förföljelsen. Snarare är de resultatet av att du inte har tagit din egen kultivering på allvar. Naturligtvis är det inte nödvändigtvis så att utövaren miste livet på grund av att han inte varit seriös. Det är möjligt att det orsakades av andra – när andra såg på honom som en förebild. Så de gamla krafterna tar bort någon för att ytterligare försvaga tron hos dem som inte är flitiga. Och de har sagt: ”Om de inte är bra nog är det bättre att gå bort i förtid.” Det är en mycket möjlig anledning. Naturligtvis har det också funnits fall där det berodde på att utövaren hade en stor mängd karma. Det finns många scenarier.

Kultivering är verkligen allvarligt. För att en vanlig, alldaglig människa ska kunna bli en gudomlig varelse – tänk över hur rent hans sinne måste bli för att kunna uppnå det. Fastän Dafa-lärjungar kultiverar bland vanliga människor – axlar ansvaret att rädda kännande varelser – och endast genom att behålla vissa mänskliga egenskaper kan Dafa-lärjungar klara av att leva här, icke desto mindre är kultivering fortfarande en allvarlig sak; det gör det faktiskt ännu allvarligare. Närhelst jag ser en del Dafa-lärjungar mista livet tycker jag att det är så beklagligt. Men personen själv kunde verkligen inte bli flitig. Och sedan finns det människor som tänker: ”Nu när jag kultiverar Dafa så har jag en skyddande sköld. Från och med nu kommer jag att ha Mästaren som skyddar mig.” Är inte det fasthållandet ännu värre? Skulle någon kunna tillåtas kultivera med den sortens fasthållande? Kom du inte hit för att få skydd? Hur skulle det kunna vara kultivering?

En Dafa-lärjunge måste kunna släppa vilket fasthållande som helst, och dessutom måste han rädda andra. Kraven är faktiskt höga. En del människor tänker: ”Det känns inte som om jag har kultiverat till en hög nivå. Jag känner det inte, inte ens efter alla dessa år.” Sannerligen, [du kanske inte känner det,] för som jag har sagt, det kultiveringssätt som används för Dafa-lärjungar är ämnat att säkerställa att du kan kultivera i den här komplexa mänskliga miljön, så efter att en del av dig har blivit fullständigt kultiverad så avskiljs den omedelbart. Den kan inte användas av den del som finns kvar på ytan och som inte har blivit fullständigt kultiverad. Och man känner inte ens något när avskiljningen sker. Det här är det bästa sättet att se till att ni slutligen kan nå Fulländning. Hur dåligt en person än må sköta sig här på den mänskliga sidan så kommer det inte att påverka den färdigkultiverade sidan. Det här är vad jag bestämde för er i början, och det är så här det görs. Annars hade en del här knappt blivit färdigkultiverad förrän en annan del hade blivit påverkad av mänskliga fasthållanden som utvecklats i det vanliga samhället och skulle falla, och ni skulle ha kultiverat förgäves. Det skulle inte fungera. Vi har en så stor kropp av människor, och inte två människor har samma tänkande eller samma sätt att göra saker på. Det finns över 7 miljarder människor i världen, och oräkneliga mänskliga tankar skulle kunna uppstå i sinnet hos vem som helst. Det finns ett så stort antal komplexa saker som stör utövare. Det är anledningen till att det här sättet antogs och att ni skulle kultivera på det här sättet. Trots att det är så här, ju närmare slutet det är, desto värre är de saker som kommer fram – fastän de onda sakerna har mindre och mindre styrka. Det är orsaken till att en del människor upptäcker att de saker som kommer upp i deras sinnen är smutsiga. Jag vill säga er, och jag har ofta upp­muntrat utövare genom att säga: det är okej, stå bara emot det, sköt dig väl, låt det inte störa dig, så kommer du att klara dig bra.

Eftersom ni är här bland människorna så finns bland det som era ögon har sett och det era öron har hört fruktansvärt smutsiga saker från samhället. Vet ni vad det innebär att ”ha hört” eller ”ha sett” någonting? Det är inte så som människor tror, att efter att du har tittat på något så är det ur världen om du inte tog det med dig; och när du har hört något men inte går vidare med det, så spelar det ingen roll. Så är det inte. Alla saker är materia. När du har hört något så har det ingjutits i dig, och det kommer in i din kropp. När du har sett något så har det kommit in. Vet ni varför en del kultiverare förr i tiden gjorde sig själva blinda eller döva? De förstod det här. De ville ingenting annat än kultivera, och ville inte bli förorenade ytterligare. Därför gjorde de så. De är naturligtvis metoder inom småvägarna. Jag syftar bara på själva idén. Vi oroar oss inte för de sakerna, eftersom samhället är som det är. Mästaren såg det här för länge sedan och gjorde grundliga arrangemang för er, för att se till att ni inte skulle bli påverkade av det. Men hur situationen än är, och hur påfrestande det än må vara, så måste du komma ihåg att du är en kultiverare, och du måste bemöda dig om att kämpa på framåt. Och det kommer att fungera. Det är så ni ska hantera det.

Som er Mästare, när jag lär ut Fa och talar till så många människor, kan jag bara tala i allmänna ordalag. En del av er kanske har frågor som ni är angelägna om att ställa till mig. Men med så många människor här kommer jag inte att kunna svara på allas frågor. Men även om jag bara svarar på några av dem kanske ni tycker att det här är ett bra tillfälle. (Applåder) Då slutar jag här. Jag kommer att svara på en del av era frågor nu, även om det inte blir så länge (Applåder), eftersom jag vet att konferensen började lite sent idag och ni inte har haft någon lunchpaus. Jag ska göra vad jag kan för att svara på några frågor åt er. Okej, ni kan lämna fram era lappar.

Lärjunge: I år hålls New Yorks Fa-konferens den 13 maj, vilket är en vardag. Vi har kommit till insikt om att det beror på att Dafa-lärjungar måste klargöra sanningen för den breda allmänheten i större skala vid tiden för Fa-konferensen. Men många utövare förstår inte varför det görs på det här sättet.

Mästaren: Det beslutades av mig. (Applåder) Varje gång vi har haft en Fa-konferens har jag velat använda mig av det för att rädda kännande varelser. Vi vill att världens människor ska se att så många människor kultiverar och att det inte är så som det onda partiet har påstått. Och vid tiden för Fa-konferenser går Dafa-lärjungar och klargör fakta och räddar kännande varelser. Men Fa-konferenser har alltid varit under helgen, så städerna är i stort sett tomma. Det har inte funnits någon där som har sett era parader, så de har inte fått någons uppmärksamhet. Men det är så det alltid har gjorts. Jag sade [till organisatörerna] att när allt kommer omkring så är de flesta som kommer till Fa-konferensen inte från stan, och de måste ändå ta ledigt från arbetet, så det behöver inte vara under en helg. Det är orsaken till att jag sade till dem att inte längre hålla dem under helgen. (Entusiastiska applåder)

Lärjunge: På sista tiden har jag uppfattat att det finns ett ganska utbrett problem med att människor tar lite lättare på sin kultivering. Och många människor betraktar de projekt de arbetar med som viktigare än att klargöra sanningen i större utsträckning och att arbeta tillsammans.

Mästaren: Jag lade faktiskt märke till det här problemet för ett tag sedan. Jag har observerat. Mitt skäl till att inte säga något var att medierna verkligen måste göra ett gediget arbete och lägga ner sin själ i det de gör. Men ni får inte glömma bort att ni är kultiverare.

På tal om detta ska jag säga några ord om våra medier. Tidigare frågade flera av våra mediakoordinatorer mig hur man gör ett bra jobb med media, och hur det ska hanteras annorlunda än hur vanliga människor gör. Jag sade att det är enkelt: gör bara saker på det sätt som vanliga medieföretag gör – ju mer likt, desto bättre. Var likadana som dem, driv er affärsverksamhet väl och upprätthåll sunda finanser. Var bara som ett vanligt företag. Det viktiga att komma ihåg är att ni är Dafa-lärjungar, det räcker. Så med det sagt, hur det än är, slappna inte av i er kultivering.

Lärjunge: I tidigare föreläsningar talade Mästaren om Buddha Maitreya. Du nämnde att det översatta uttalet ”mi-le” inte var korrekt, och angav att du senare skulle berätta vad det exakta uttalet är.

Mästaren: För närvarande sprider det ondskefulla KKP ständigt lögner. Jag är inte rädd för dem, och inte heller bekymrar jag mig över att de baktalar mig, men jag vill inte att det ska störa räddandet av kännande varelser. Så när det gäller vissa saker, låt oss tala om dem vid ett senare tillfälle. (Applåder)

Lärjunge: Jag är en Dafa-lärjunge som kom till USA från Fastlandskina 2012. Jag har hört att Dafa-föreningen skickade ut ett meddelande om att de som kom från Kina efter 2005 inte tillåts hjälpa till med Shen Yun-föreställningar backstage eller med matserveringen.

Mästaren: Eftersom detta har kommit upp ska jag säga några ord om situationen just nu. Den här gången upptäckte vi, genom registreringsformulären på olika platser, att det finns ett stort problem. Nämligen att nästan hälften av våra utövare utanför Kina har återvänt för att besöka Kina, och en del åker fram och tillbaka hela tiden. I synnerhet en del som helt nyligen kom från Kina åker ofta dit. Det finns erfarna utövare som också har gjort det, men bara ett fåtal. Och bland dem som nyligen har lämnat Kina, som åkte därifrån efter att förföljelsen hade börjat, av dessa åker en del ofta tillbaka. Tänk lite på det. Jag vet att i många fall efter det att en person åkte tillbaka så sökte KKP upp honom för ”en pratstund”. Allt du sade och hur du än hanterade det, så såg oräkneliga gudar det.

Inser du en sak? Med det jag just sade så anspelade jag på någonting: du tar kultivering alltför lätt, och du leker med såväl din egen existens som med dina oräkneliga kännande varelsers, som väntar på att erhålla Fa och bli räddade! Du tar så lättvindigt på kultivering. Tror du att de få ord du sade till KKP för att bli av med dem, att orden du sade i deras närvaro, inte hördes av någon annan och att det stoppade just där? Det har sagts: ”Det finns gudar bara en meter ovanför huvudet.” Det finns oräkneliga gudar.

Som ni vet, jag talade just om hur enormt kosmos är och hur många kännande varelser det finns. Allt jag berättade för er är absolut sant. Just nu, i den rymd där den här Fa-konferensen hålls, i luften här, på en väldigt tät, extremt mikrokosmisk nivå, finns det ögon på varenda partikel – ögon som kikar in långt bortifrån, tittar på konferenssalen, lyssnar när jag talar, tittar på era tankar och lyssnar till era ord. Något så viktigt händer här i det mänskliga samhället, något som påverkar liven i kosmos. Tänk bara på hur många gudar som tittar på er med spänd uppmärksamhet! Vad gäller varenda tanke eller idé, innan den alstras i era sinnen – och till och med när den formas – vet de redan vad ni vill uttrycka. Ibland undrar jag verkligen: hur kunde en del utövare vara en sådan besvikelse? Varför är de fortfarande så här efter att de har erhållit Fa?

Om ni inte tar ansvar för er själva så kommer det att skada andra också. Det ondskefulla partiet har enheter som specifikt undersöker Falun Gong. Visste ni att det har något så löjligt som så kallade ”Falun Gong-experter” och ”Shen Yun-experter”, som specifikt studerar Falun Gongs utveckling och det ena eller andra om Shen Yun. Allting är ”underrättelser” för dem. Vad partiet gör är att angripa människor av politiska skäl, så de vill ta reda på till och med de obetydliga detaljerna i människors vardag. Så när de väl närmar sig dig verkar de redan veta allt och att de känner dig utan och innan. Målet är att skrämma dig till att avslöja saker och få dig att tro att de vet många saker även om du inte har berättat det för dem. Det ondskefulla partiet har årtionden av erfarenhet av att angripa människor av politiska skäl.

Jag kommer inte att kritisera det meddelandet eller den policyn som utfärdades. De problem jag just beskrev existerar verkligen bland er. Jag beskrev bara några av dem, och endast en aspekt av det. Shen Yuns kraft i räddandet av människor är avsevärd, så är det inte nödvändigt att inte låta någonting kopplat till det äventyras.

Lärjunge: Låt oss vidarebefordra hälsningar till Mästaren å Dafa-lärjungarnas vägnar i staden Chengdu i Sichuanprovinsen. Mästaren har lagt ner så otroligt mycket möda på allt.

Mästaren: Tack. (Applåder)

Lärjunge: Dafa-lärjungarna i Chengdu saknar Mästaren mycket och hoppas att den dagen då de kan träffa Mästaren ska komma snart.

Mästaren: Tack. Eftersom tiden är begränsad, låt oss inte lämna fram lappar med hälsningar.

Lärjunge: Det finns många äldre kultiverare omkring mig som dagligen gör de tre sakerna väl, inklusive Fa-studier och övningarna. Men de är väldigt envisa. De har kultiverat i över ett årtionde, men deras övningsrörelser är inte korrekta, och när de gör övningarna eller sänder upprätta tankar slumrar de ofta till. När det påpekas för dem lyssnar eller förändrar de sig inte.

Mästaren: Många av de äldre Dafa-lärjungarnas kroppar har åldrats. Kanske finns det en del problem där. Men på det hela taget har många av dem gjort ett bra jobb med kultiveringen och med att göra de tre sakerna. Hur som helst, låt oss verkligen försöka vara mer uppmärksamma på dessa saker och inte ge andra anledning till oro. Låt oss föregå med gott exempel för våra yngre utövare. (Mästaren skrattar) (Lärjungar applåderar)

Lärjunge: En viss projektkoordinator är alltför fäst vid vinst, och värderar allt i pengar. Personen är inte ärlig i affärer och använder ofta tvångsmetoder för att styra människor. Det här har fått mig att ifrågasätta om projektet är på rätt väg. Om jag säger upp mig från projektet, innebär det då att jag ändrar min kultiveringsväg med mina egna avsikter?

Mästaren: Så här tycker jag. Om vi talar om ett av medierna, vilket är ett Dafa-lärjungeprojekt, så ska det drivas på ett sådant sätt som vanliga företag drivs. Men en del Dafa-lärjungar tänker: ”Dessa är alla våra egna saker. Varför måste ledningen vara så strikt?” Och de gör till och med bara som de vill. Jag håller inte med om det sättet att se på saker och ting. Det jag förespråkar är att använda standardmässiga förvaltningsmetoder.

Tänk inte på våra medier som någon speciell typ av medier som skiljer sig från vanliga medier. Ett företag är ett företag. Inom Dafa finns inga företag, och i Dafa finns inga medier. De är inte kultivering, och de är inte en del av Dafa. Men i den miljön kan du kultivera och ni är kultiverare. Det är så jag ser på det. Vilket företag ni än är i så ska ni försöka göra bättre ifrån er och inte vara ovilliga att bli styrda.

När man driver ett företag måste man tänka på ekonomiska resultat. Jag motsätter mig benhårt att ni hela tiden litar till utövare för sponsring och finansiering. Så den ansvarige kommer naturligt att tänka på ekonomiska resultat, och det borde inte vara något fel med det.

Men om den ansvarige glömmer bort att han är en Dafa-lärjunge, om han glömmer bort att han är en kultiverare, då är det ett problem. Det är så jag ser på det. Självklart, om personerna i ledningen överdriver och går längre än vad vanliga företag skulle göra, då tycker jag inte att det är rätt.

Lärjunge: 1) Vissa familjemedlemmar har betänkligheter angående att kinesiska Dafa-lärjungar utomlands var tvungna att lämna in identitetshandlingar nyligen. Kan jag be Mästaren säga några ord till förklaring?

Mästaren: Jag ska förklara med ett exempel. En utövare berättade för mig att det i Hongkong finns en handfull människor som dyker upp närhelst det är ett viktigt möte eller ett projektmöte, men vanligtvis har man ingen aning om var de är. Man känner dem inte och ingen vet deras riktiga namn. Även om jag tar Hongkong som exempel så finns det många platser där det finns samma problem. Dafa-lärjungars projekt måste hållas säkert, och det här är en speciell tidsperiod trots allt, då det ondskefulla partiet förföljer människor. Så jag tycker att det är bra att det hanterades på det sättet.

Någon frågade mig: ”Som Dafa-lärjungar så är det inte meningen att vår kultivering ska ha medlemslistor, eller hur?” Stämmer, vi har inte medlemslistor. Informationen som människor lämnade kommer inte att användas till en medlemslista. Det handlade bara om att vilja veta vem du är. Det här är en unik tidsperiod. När i historien har kultiverare någonsin bildat medieföretag? Vem har någonsin slagit tillbaka mot förföljelse? Förvisso är de sakerna inte en del av kultiveringen. Men, de är projekt som Dafa-lärjungar gör för att rädda kännande varelser.

Lärjunge: 2) Efter att Fa-upprätandeperiodens Dafa-lärjungar har gett sig av med Mästaren, kommer det då fortfarande att finnas en Dafa-förening i framtiden? Om det blir så, vilket förhållande kommer den att ha till Dafa?

Mästaren: Ditt sinne är alltför aktivt. (Alla skrattar) Framtida frågor är framtida frågor. Saker och ting vid tiden för Fas upprätande av människovärlden kommer inte att hanteras alls så som de görs idag. Huruvida det kommer att bli en förening eller inte beror på om den behövs vid den tiden. (Mästaren skrattar)

Människor är inte så enkla som de verkar. Människor, de människor jag talar om, är människor som tenderar att följa ”att se är att tro”. De erkänner inte vad de inte kan se. Men kultivering gör att du kan förstå saker och ting genom att upplysa dig till sanningen. Så det är skillnaden. När det gäller människor i framtiden så kommer jag att avslöja och visa hela sanningen för dem. Så det kommer att vara annorlunda då.

Lärjunge: Inför den här Fa-konferensen skulle Dafa-föreningen strikt reglera närvaron. Ändå finns det utövare som inte uppfyller kriterierna, men ändå försökte komma in genom att dra i alla trådar, och de sökte till och med upp alla sina kontakter.

Mästaren: Att vilja delta på Dafas Fa-konferens – vi kan inte säga att det är något fel med den avsikten, och det är en bra sak. Men, de som har hand om evenemanget ser inte på det på det sättet. De måste bry sig om säkerheten och se till att vår Fa-konferens fortskrider som planerat, utan störningar. Dessa [två saker] krockar med varandra, så jag ska låta er fundera ut det själva. (Mästaren skrattar)

Lärjunge: En del utövare lärde känna många Dafa-lärjungar runt om i världen via Dafa-projekt och startade sedan sina egna företag. Kan det anses störa Dafa-lär­jungar?

Mästaren: Ja. Om du använder Dafas resurser för att tjäna pengar åt dig själv så skiljer sig det du gör inte från förföljelse. Du kommer att inse detta i framtiden. Denna form av störning utarmar Dafa-lärjungars resurser. Resurserna är begränsade, och de är avsedda att användas för Fa-upprätandet och räddandet av människor. I framtiden kommer det att visa sig att det här får allvarliga konsekvenser.

Lärjunge: Jag är en västerländsk utövare. Jag har jobbat på vår media i New York i många år. Jag har upptäckt att många kinesiska utövare än idag fortfarande inte vet mycket om det västerländska samhället.

Mästaren: Det är helt rätt. Många av våra människor tillbringar all sin tid i den kinesiska kretsen. Jag har ofta föreslagit att de skulle hitta ett arbete i det vanliga samhället och lära känna samhället, för att lära sig hur människor i ett fritt samhälle tänker om saker och ting och gör saker. Jag har ofta sagt det.

Lärjunge: Jag har inte någon riktigt bra förståelse när det gäller hur vi kan få våra medier att bli väl förankrade i samhället.

Mästaren: Jag tror att det verkligen finns anledning till att vi tänker igenom den här frågan noga. Jag har hört att det inte finns många människor som arbetar på engelska Epoch Times i New York, men att en del västerländska utövare där gör saker på ett mycket organiserat sätt. Jag blev glad över att höra det. Den kommer säkert att växa på ett sunt sätt i framtiden, och till och med gå om våra kinesiska medier, för det här är trots allt ett engelsktalande samhälle. (Applåder tilltar långsamt)

Lärjunge: När en utövare blev störd av sjukdomskarma föreslog en annan utövare att vi skulle be kultiverare vilkas himmelska öga är öppet att hjälpa till att ”uppnå välvilliga lösningar”.

Mästaren: Då har den personen låtit demoner utvecklas i sitt sinne. Vadå för ”välvilliga lösningar”? Är någonting som händer en Dafa-lärjunge bara av en slump?

Ni vet, efter att det har gjorts arrangemang för en Dafa-lärjunge kan inte ens jag, hans Mästare, ändra dem igen. Det finns två skäl till att jag inte kan ändra dem. Om jag skulle ändra dem så skulle hela hans kultiveringsväg, från början till slut, förändras helt och hållet, och allting måste börja om. Det andra skälet är att om jag verkligen skulle ändra arrangemangen så skulle alla de gamla faktorerna störa.

Jag accepterar inte den här förföljelsen. Hur kommer det sig då att de kan störa? Det beror på att Mästarens mänskliga kropp är i den yttersta dimensionen. Min enorma kropp och enorma kraft är separerade från de delar av den kosmiska kroppen som ännu inte har rätats upp av Fa, och där inuti finns oräkneliga nivåer av universa och liv, vilka alla är gudar. Om det inte vore för dem skulle jag inte stoppas. I Fa-upprätandet stormar jag ständigt framåt, och rätar upp Fa nivå efter nivå. Nivå efter nivå behålls de som ska vara kvar, och de som inte ska vara kvar förstörs; jag pressar på framåt hela tiden med blixtens hastighet. De kosmiska kroppar som ännu inte har rätats upp av Fa avskiljer mig på så sätt, och av den anledningen kan de gamla krafterna förfölja Dafa-lärjungar och störa mig. Så vad kan du ”lösa välvilligt”? Kan du påverka något så enormt som det?

Dessutom är dimensionerna ytterst komplexa. Inom till och med något så tunt som ett pappersark kan det finnas hundratals miljoner dimensioner. Varje dimension har sin egen, enorma tidsskala. Som ni vet, ju mer mikrokosmisk en partikel är, desto större är dess energi; eller med andra ord, desto större är dess kraft. Molekyler kan inte göra någonting åt atomer, men atomer kan lösa upp molekyler. Du förstår poängen, eller hur? Ju mer mikrokosmisk en partikel är, desto större är dess kraft. Hur kan du påverka det? De är i olika lager. Några av våra utövare är ofta inte i Fa. De är mycket intresserade av småvägar och alla typer av röriga saker, och de pratar strunt.

Då dimensionerna är så komplexa kan en del elever vilkas himmelska öga inte är helt öppet, utan delvis öppet, inte se hela bilden, och allt vad de ser är komplicerade, falska syner. Det är inte så att någon försöker visa personen falska syner. Snarare kan han helt enkelt inte se hela den sanna bilden. Han kan bara se en gnutta av den, och den gnuttan kommer att vara en falsk bild för honom. När han har en person framför sig så finns det framför och bakom den personen, och till vänster och till höger om honom, otaliga, oräkneliga dimensioner inom vilka det finns otaliga och överlappande liv, hur skulle han på minsta vis kunna reda ut de sakerna? Hur skulle han kunna veta vad kopplingen är mellan dessa varelser och den personen? Det är därför jag ibland, när en ut­övare talar om den ena eller andra futi, säger att han är den som är besatt. Jag har alltid sagt till er: ni kan inte se den sanna bilden, så gör inte oansvariga yttranden, och försäkra er om att ni kultiverar i Fa. Vad man än stöter på i kultiveringen är en bra sak.

Lärjunge: En grupp unga utövare ska just ta examen från Fei Tian-skolan i Taiwan och bli högskolestudenter. Jag skulle vilja fråga hur de kan bekräfta Fa bra i framtiden.

Mästaren: Jag tycker att om du är kvalificerad kan du gå med i ett professionellt [artist] kompani, eller också kan du bedriva högre studier inom ditt område. Om du inte har kvalifikationerna för det kan du välja att studera inom ett annat område. Oavsett vad du studerar så gör det bra, så att du åtminstone kommer att vara duktig på något i det här samhället. Det finns en massa Dafa-lärjungar som är dataexperter, forskare och personer med talang av högsta rang. Därför är den webbteknik som utvecklats av Dafa-lärjungar den enda i världen som kan bryta igenom det onda KKP:s internetblockad. (Applåder) Olika regeringar och stora företag använder våra webbportaler för kontakter med Fastlandskina. Det jag säger är, använd ert expertkunnande. För att använda era ord, hjälp Mästaren i Fa-upprätandet och rädda kännande varelser. Det är vad ni ska göra.

Lärjunge: I fjol tog min syster med en vän till Japan särskilt för att se Shen Yun. Efter återkomsten till Hongkong gick vännen beslutsamt med i en Falun Gong-parad, hela vägen. Hon önskade att hon hade kunnat komma till årets Fa-konferens i New York, och bad mig tre gånger att sända hälsningar till Mästaren och tacka honom. Mina [vanliga] vänner lämnade också ett röstmeddelande för att önska Dafa-konferensen framgång. Kännande varelser vaknar.

Mästaren: En del andra vanliga människor, människor som inte kultiverar, har också gått med i Dafa-parader. De vaknar alla upp.

Vi har några nya utövare, västerländska utövare, som kanske inte förstår vad det betyder när jag säger att den här saken är så enorm. Jag säger er, vare sig ni tror det eller ej – eftersom det här är en Fa-konferens och jag lär ut Fa till Dafa-lärjungar, så talar jag på en något högre nivå än normalt, så det är möjligt att ni kanske inte kan acceptera det och nya utövare kanske inte förstår det – men jag vill berätta för er, alla länders kungar i hela världen i varje historisk period, och talrika kungar i himlen, inkarnerade alla i Kina och [många av dem] är för närvarande kineser. Det beror på att Kina skulle bli hjärtat för Fas spridande och kultivering. Detta var något som beslutades innan historien började.

Kineser har, på grund av alla de förföljelser de har gått igenom, varit i fruktansvärt dålig form på senare tid, och deras yttre utseende är till och med anskrämligt. Men jag ska säga dig: din kung, ditt folks kung, kan mycket väl vara en av dem. Det här är absolut ingen liten sak, som du en dag kommer att inse. Vad gäller andra länder, förutom dem som kommer att kunna vara kvar som ett resultat av våra ansträngningar med att rädda kännande varelser, kommer det att finnas Fas upprätande av människovärlden, som kommer att ske senare. Men det är en framtida fråga, en mänsklig fråga.

Lärjunge: Hittills har mer än 160 miljoner människor trätt ut ur de tre [partiorganisationerna]. Men ett stort antal kineser behöver fortfarande göra de tre utträdena. Antalet Dafa-lärjungar är enormt. Om varje Dafa-lärjunge kunde öppna munnen och prata så skulle vi kunna rädda fler människor. Är det så, just nu, att antalet Dafa-lärjungar som klargör sanningen fortfarande är för litet?

Mästaren: Jag tror att alla lärjungar klargör fakta i varierande grad i enlighet med sina kultiveringstillstånd. De som är i ett bra tillstånd klargör fakta mycket, och de vars tillstånd har en del brister klargör fakta lite. Det är ungefär vad som händer. Vad beträffar styrkan i deras sanningsklargörande så är de som ofta klargör fakta för människor verkligen anmärkningsvärda, och de har blivit ganska erfarna. Antalet [utträden som de har bidragit till] är mycket stort. Problemet är att många människor inte har tagit klargörandet av fakta på allvar. Men att inte ta det på allvar är faktiskt ingen liten sak. Om det beror på att du är involverad i ett projekt så är det inget problem, eftersom du hjälper det projektet att klargöra fakta. Men om det inte är så, och du, som en Dafa-lärjunge, inte klargör fakta, då innebär det att du inte har tagit det ansvar som Dafa-lärjungar ska ta.

Lärjunge: Flera utövare som är involverade i medierna i vårt område har haft allvarliga problem i olika grad. Under Fa-studierna är det som om deras ögonlock inte kan hållas öppna, när några av dem sänder upprätta tankar slokar deras händer väldigt, och under övningarna somnar de.

Mästaren: I många Dafa-lärjungars fall, om de verkligen är upptagna med ett Dafa-projekt, då är det ursäktligt. De krav som är involverade i räddandet av människor kan verkligen göra en mycket upptagen, så det kan tillskrivas omständigheterna och är ursäktligt. Men om din situation inte är sådan, då är det en fråga om att du inte är flitig i kultiveringen.

Lärjunge: De står eller knäböjer när de studerar Fa, men så fort de sitter ner för att göra det så blir de sömniga igen. De har inte kunnat bryta igenom det här på länge. De utövare jag syftar på axlar alla en massa arbete.

Mästaren: Ja verkligen. Min åsikt om Fa-studier är att hursomhelst – vare sig du står upp för att studera eller vilken metod du än använder – så måste du definitivt ta allvarligt på det. Mästaren vet att många utövare är mycket upptagna, med bara några få timmars sömn per dygn. Och det är så det här problemet uppkommer.

Lärjunge: Uppnås samma effekt om man studerar Fa med en e-bok i stället för en riktig bok?

Mästaren: Det är samma sak, men jag tycker att det bästa är att använda en riktig bok. Den boken är värdefull och ingenting kan jämföras med den.

Lärjunge: Kan en person som ofta återvänder till Kina vara koordinator?

Mästaren: Ja, om det bara finns två personer i det området (Publiken skrattar), så kan han det. Annars kan han inte det. (Publiken skrattar, applåderar)

Lärjunge: En del utövare tycker att förhållandena i Kina har lättat, så så länge ens upprätta tankar är starka borde man inte få några problem.

Mästaren: Starka upprätta tankar minskar förföljelsen, helt säkert. Att ha starka upprätta tankar är ett resultat av kultivering. Men kultivering är någonting seriöst. De gamla krafterna kommer absolut inte att låta dig komma undan om de ser mänskliga fasthållanden hos dig. De gamla krafterna har saboterat det jag vill göra, men de vågar faktiskt inte sabotera Fa-upprätandet. Det beror på att om Fa-upprätandet skulle upphöra att existera så skulle det vara slutet på allting i kosmos, för det enorma kosmos har redan nått den allra sista fasen av cykeln bildande, varande, degenerering, förstörelse, så alla varelser har satt sitt hopp till det här Fa-upprätandet. Om Fa-upprätandet saboterades skulle ingenting finnas längre. Så ingen vågar på allvar sabotera det.

Lärjunge: En medutövare har inte gått med i andra projekt efter att han friställdes under omorganisationen av våra medier. Han studerar inte Fa, gör inte övningarna och sänder inte upprätta tankar så mycket, och är uppe sent och sover länge. Att dela förståelse med honom har visat sig vara lönlöst. Jag är väldigt orolig för honom.

Mästaren: Ja verkligen, det är sannerligen oroande, eftersom de gamla krafterna snart kommer efter honom. Och jag inte bara säger det. Det har helt enkelt varit för många sådana här fall, och alltför många läxor.

Lärjunge: Det verkar som om han blir störd av någon yttre kraft, och att allt vi kan göra för att hjälpa honom är att sända upprätta tankar.

Mästaren: När det är något som en person inte kan komma över så finns det ett fasthållande. Om personen själv har ett problem så är det inget man kan lösa genom att sända upprätta tankar. Om personens upprätta tankar emellertid är starka men demonerna är många och personen inte kan klara av det på egen hand, och om ni stödjer personen genom att sända upprätta tankar, då hjälper det. Men om han själv inte är där, och han själv inte vill agera, då kommer det garanterat störningar och det blir vid det laget svårt för er att rensa bort det genom att sända upprätta tankar. Det beror på att personen själv måste ha upprätta tankar för att någon åtgärd över huvud taget ska vara effektiv och för att ert stöd ska vara till hjälp.

Lärjunge: I många år har vi Dafa-lärjungar i Östeuropa varit på kant med koordinatorn. Närhelst vi föreslår sanningsklargörande så hindrar han det, men han och hans lilla klick gör ingenting. Vi har försökt kommunicera med honom men inte kommit någonstans.

Mästaren: Då bör den personen ersättas. Sannerligen, en del människor som håller fast vid en massa mänskliga fasthållanden är sådana. Det här uppkom också under de första åren när jag spred Fa, att någon ledde en grupp människor och skröt om sig själv, och gjorde sig märkvärdig. Och sedan finns det andra som leder en grupp och de har alla kul ihop, tar ni i så fall det här för en sällskapsklubb? Det är mänskliga fasthållanden som är verksamma. Alla möjliga fasthållanden visar sig under kultiveringsförloppet. Om personen själv inte är flitig, och han leder en grupp människor på ett sådant sätt att det påverkar om dessa är flitiga, vilken roll skulle ni då säga att han spelar? Om du verkligen kan komma på rätt spår igen, då kommer du fortfarande att vara en Dafa-lärjunge. Men om du inte kan komma tillbaka på rätt spår, då kommer du att behandlas som en demon som orsakar störningar. Så är det, men jag säger inte att jag kommer att göra honom något. Vad Mästaren gör är att rädda människor, inte straffa någon. Men de där gamla krafterna kommer inte att låta honom slippa undan.

Lärjunge: Hur ska vi i den här tiden rädda dem som har fått förvrängda förståelser, särskilt dem som var assistenter runt 20 juli eller som en gång var vid frontlinjen och som fortfarande har inflytande över en grupp människor?

Mästaren: Det finns inget särskilt sätt. Tala med dem bara, och försök förstå var de gick fel, se om ni kan hjälpa till att lösa upp knutarna där de har fastnat. När det gäller att rädda människor så är det så vi gör det.

Lärjunge: Vad kan post-20:e-juli-utövare göra för att bättre hantera prövningen med sjukdomskarma?

Mästaren: I kultiveringen elimineras inte en persons alla prövningar på en gång. [Karma från] livstid efter livstid tornar upp sig likt ett berg. Om det skulle elimineras i ett slag skulle man inte överleva det. Istället delas det upp i etapper, och kan till och med sträcka sig ända till slutet på ens kultivering. Så man ska inte tänka: ”Varför har jag fortfarande sjukdomskarma efter att ha kultiverat så länge?” Man kan inte se på saker på samma sätt som kultiverarna förr i tiden. Ni gör er kultivering bland vanliga människor, så det här är den form som er kultivering tar sig.

Lärjunge: Jag är en lärjunge från fastlandet. Jag har haft samröre med medutövare från olika platser och jag har fått intrycket att vi överlag har blivit allt mognare och förnuftigare, och att omständigheterna gradvis förändras. Men om Dafas standard används för att mäta saker och ting så verkar det, åtminstone på ytan, som om inte många människor motsvarar standarden; naturligtvis har det verkligen inte varit lätt för alla, med tanke på förföljelsen.

Mästaren: Det är sant. Allteftersom omständigheterna blir lättare blir människor djärvare och deras rädslor avtar lite – men det är inte så att de inte har någon rädsla. När deras rädslor avtar får de modet att träda fram. Men rädslan har faktiskt inte eliminerats. Så det här manifesterar sig som att människor är olika flitiga, att de gör saker med olika mycket kraft och att deras kultiveringstillstånd är olika. Det är vad som händer. De som har gjort verkligt bra ifrån sig har klarat att alltid hålla fast vid Fa och kultivera enligt Dafa. De förstår saker utifrån Fa och höjer sig med Fa som grund.

Lärjunge: Jag skulle vilja be Mästaren berätta för oss om betydelsen av att Taiwan gör de storskaliga formationerna med kinesiska tecken varje år.

Mästaren: Taiwan har gjort ett utmärkt arbete med sina årliga storskaliga formationer med kinesiska tecken. (Mästaren småskrattar) jag tycker att de utgör en magnifik syn. När vanliga människor ser dem tycker de också att de är heliga. Och när ondskan ser dem är de definitivt skrämmande.

Lärjunge: Ända sedan arbetslägersystemet avskaffades i Kina har hjärntvättsklasser tagit fart igen. En del advokater med känsla för rättvisa har samarbetat med oss för att avveckla de där mörka nästena. De senaste gångerna som vi gick till hjärntvättsklasser för att ropa till dem, och gick till den lokala åklagarbyrån och Jordbrukets reklama­tionsbyrå för att ställa ogärningsmännen till svars, så skrämde det verkligen ogärningsmännen.

Mästaren: Dafa-lärjungarna har gjort ett utmärkt jobb med de här sakerna. Vissa tjänstemän som har förföljt Dafa-lärjungar kan fortfarande inte se situationen sådan som den är, och ondskan utnyttjar dem fortfarande. Ondskan ser inte bara på Dafa-lärjungars mänskliga fasthållanden utan också på vanliga människors mänskliga fasthållanden för att kunna utnyttja dem. Hela er omgivning är er kultiveringsmiljö. Så de där dåliga människorna fås fortfarande till att göra de där sakerna av ondskan, så länge deras överordnade inte har beordrat dem att sluta förfölja, för det är det som är deras jobb och det är deras arbetsuppgift, och ondskan kommer att fortsätta att utnyttja dem. Det fanns ett talesätt i Kina: en tjuv har stuckit iväg med åsnan, medan en annan är dum nog att försöka stjäla pålen [som den var bunden vid] [och blir den som blir syndabocken]. De där dåliga människorna är som personen som stjäl pålen.

Lärjunge: Jag vill fråga om våra medier borde lära sig från Shen Yuns kultur, och göra sig av med partiets kultur?

Mästaren: Det är inte Shen Yuns kultur; det som Shen Yun visar upp är traditionell kultur. Men det är rätt att inte ha partiets kultur.

Hur startades Shen Yun från första början? Det fanns en grupp Dafa-lärjungar som var involverade i konsten, som ville använda sina yrkeskunskaper till att avslöja förföljelsen och rädda kännande varelser. På den tiden hade många människor, eftersom förföljelsen precis hade börjat, alla sorters tankar och idéer om vad de skulle göra, och de kunde inte komma samman, eller samarbeta. Följden blev att resultatet av deras föreställningar inte blev så bra och kvaliteten på numren var inte bra nog. Jag märkte att när människor lämnade teatern efteråt så kom de med alla slags kommentarer, men inte många av dessa var lovord. De ord jag hörde tyngde mig. Dafa-lärjungarnas avsikter var bra och de önskade rädda kännande varelser, men resultatet var inte bra. Efter ett par omgångar såg jag att en hel del arbetskraft och resurser satsades i det men resultatet var ändå inte bra. En annan sak att beakta var att det här var något som skulle kräva professionell expertis på hög nivå, så det skulle inte fungera om det inte fanns något övergripande tillvägagångssätt för det, och inte heller skulle det kunna rädda människor. Så efteråt tänkte jag: ”Jag ska leda dem när de gör det här.” Och det var så Shen Yun kom till från första början.

När Shen Yun väl hade bildats fick det redan från första året stort genomslag. Nyckelorsaken var att folk i publiken fick en positiv upplevelse, och förståelsen de fick av det var vad vi hade hoppats på. Responsen var fantastisk. Men sedan såg jag också att artisterna vid den tiden inte riktigt hade de fysiska attributen som krävdes för dans. De hade rekryterats i all hast och stod på scenen efter bara lite kort utbildning. Och detsamma gällde orkestern: en stor grupp människor kom för att vara med, av alla åldrar och kunskapsnivåer. Jag tyckte att det här inte var ett sunt långsiktigt tillvägagångssätt. Om Shen Yun skulle få större kraft till att rädda människor så skulle vi behöva utbilda våra egna artister. Sålunda startade vi en skola och började utbilda våra egna dansare och musiker.

Så det var den process vi genomgick. Beträffande management och sättet att göra saker på, med tanke på att dessa var kultiverare och att det samtidigt var ett artistkompani, så när det gällde hur det skulle drivas väl, och att balansera de här faktorerna väl, och vad som skulle passa bäst ur ett managementperspektiv, så funderade jag på det en hel del innan jag slutligen bestämde mig för ett tillvägagångssätt.

Vad beträffar hela processen med genomförandet av det här så har jag faktiskt också velat visa andra projekt drivna av Dafa-lärjungar: man kan inte göra saker på ett halvhjärtat sätt. Jag sade till dem för länge sedan att de skulle utbilda talanger internt. Om ni alltid behöver pushas till att göra saker, då är det inte bra, och ni kommer inte att göra dem bra. För närvarande utbildar Fei Tian Academy ett obegränsat antal artister – en väldig tillgång på talanger. Se bara på de här få åren: varje år bildar vi ett nytt [Shen Yun]-kompani. Och beträffande hur saker och ting sköts så är, som ni vet, Shen Yun Performing Arts-medlemmarnas kultiveringstillstånd utmärkt, utom för dem som nyligen rekryterades från samhället och som ännu inte riktigt förstår. Många har ett utmärkt kultiveringstillstånd. Alla de här sakerna har jag velat att andra projekt ska se. Naturligtvis kräver showen skicklighet på hög nivå, men på kort tid kunde vi snabbt höja dess profil och göra det till en show i världsklass. Inget annat artistkompani kan jämföras med det. Och det beror på att de här är kultiverare. Men som det nu är kan jag inte frigöra mig från det och det gör mig mycket upptagen. Ingen skulle dock kunna ta min plats än på ett tag.

Lärjunge: I vårt område verkar det som om en del projekt inte har hanterats på ett upprätt sätt, och de verkar till och med vara på väg åt fel håll. Det känns som att jag inte har någon makt att ändra någonting. Det verkar alltid som om det finns vissa faktorer som inte är i enlighet med Fa som agerar bakom kulisserna och som kontrollerar saker och ting, med orena motiv. Så jag har beslutat att inte bli involverad.

Mästaren: Det är inte möjligt att där inte skulle finnas några konflikter. Det är ett mänskligt fasthållande om du blir passiv när saker och ting inte går din väg. Om man ska delta i något eller inte är en personlig fråga. Om du bestämmer dig för att inte involvera dig i en sak, utan väljer att arbeta inom ett annat projekt eller klargöra fakta, det går bra. Men om du som en Dafa-lärjunge ser problem inom våra medier, låt inte bli att göra något åt det. Du är en Dafa-lärjunge, så om du ser att någon har ett problem och du inte säger något, då är det inte bra för den personen heller. Ta upp frågan utifrån goda intentioner och försök lösa det. Vem som än är involverad så har ingen bland Dafa-lärjungarna getts någon maktposition; koordinatorerna är bara kontaktpunkter och var och en är i kultiveringsprocessen. Jag har ofta sagt detta: om du uppriktigt gör det för den andra personens skull, och det inte finns något självändamål för din del, kommer dina ord att kunna röra den andra parten till tårar. Vill du göra ett försök?

Lärjunge: I Kina är en del utövare nätanslutna från morgon till kväll. De kontaktar människor, studerar Fa och utbyter med andra via internet, och far runt till olika platser över hela landet.

Mästaren: När det gäller en del saker, en del specifika saker i Kina, vill jag helst inte kommentera så mycket, särskilt när det kanske kan påverka utövares säkerhet. En del saker spelar en positiv roll, medan när det gäller en del så är för många mänskliga fasthållanden inblandade. När det gäller en del andra saker så iakttar jag. Det är trots allt en kultiveringsprocess, så rörande de här sakerna måste vi observera och se vad det blir för resultat. Om ni ser problem, säg något – för att rädda människor. Det är avgörande att det finns en stark positiv kraft bland våra Dafa-lärjungar.

Lärjunge: Mästaren har undervisat om Fa i en timma och tjugo minuter nu. Ska vi fortsätta att lämna fram frågelappar?

Mästaren: (Skrattar) Det räcker med de här. Låt oss inte lämna fram fler.

Lärjunge: När Fa-upprätandet pressar på framåt är det viktigt att vi formar en kropp; varje Dafa-lärjunge har ett ansvar att smälta ihop med kroppen. Men några lärjungar har ännu inte insett det.

Mästaren: Mästaren har aldrig i fråga om kultiveringssaker velat införa en fast bestämd mall, och föreskrivit att saker ska vara på det ena eller andra sättet. Allting i kultiveringen bestäms av ens egen nivå, förståelse och kultiveringstillstånd. En del saker behöver allas samarbete. Om du har hjärtat för det, delta då; men om din förståelse inte har nått den nivån kommer du inte att kunna arbeta tillsammans med andra även om du verkligen deltar. I en del fall är det mänskliga fasthållanden som är verksamma. De personerna kan dock ha kultiverat mycket bra i en del avseenden, så man kan inte säga att de inte är bra. Men om någon har gjort någonting bra men sämre med någonting annat, då duger det inte heller.

Lärjunge: I årets program för Shen Yun nämner sångtexterna och konferenciererna ”Skaparen” flera gånger. Folk i publiken har frågat personalen eller våra reportrar exakt vem denne ”Skapare” är. Lärjungarna är inte säkra på hur de ska svara.

Mästaren: Så här kan ni svara dem. Överallt i världen känner människor till idén om en Skapare; universums Fa är den Fa som skapade världen, och Skaparen skapade universum, inklusive alla liven på varje nivå inom det. Som kultiverare vet vi att universums Dafa (Stora Lag) sprids. Gudarna menar att så länge man har en mänsklig kropp kan man inte kallas en gud. Som ni kanske vet, i Tibet kallas lamor för ”levande Buddhor”. Gudarna i himlen är inte direkt glada över det uttrycket. ”Om du är en levande Buddha, är vi då döda Buddhor?” säger de sarkastiskt. (Alla skrattar) Så länge någon har en mänsklig kropp kan han inte kallas en Buddha. En Buddha ser helt och hållet ut som en Buddha, medan en människa ser helt och hållet ut som en människa. Vi vet att Skaparen har kommit nu. Tala inte för specifikt om det, eftersom Mästaren för närvarande bara sprider Fa. (Applåd)

Vilket namn som än används så är syftet att väcka upp människors upprätta tankar. Om du skulle säga till en kines att ”ledaren för det onda partiet har kommit”, skulle han kanske tänka: ”Så den onde gängledaren har kommit. Vad är det med det?” När du säger att någon kändis kommer kastar folk bara en blick. Om du vill uppväcka den upprätta tanken på kultivering hos människor, tala då med utgångspunkt från att rädda dem och resultatet kommer att bli annorlunda.

Dafa-lärjungarna är medvetna om att när Mästaren reinkarnerade nedåt nivå för nivå genom universum så antog han diverse namn. Men den här gången är jag, helt och hållet med en människas utseende, er Mästare – Mästaren som lär ut Fa. Det är allt. (Applåd) Se bara på mig som ni skulle se på en vanlig människa.

Lärjunge: Hur kan vi göra genombrott i klargörandet av fakta till det japanska samhällets huvudström?

Mästaren: De här sakerna får ni lösa själva. Det kommer att bli svårt för Dafa-lärjungar från Fastlandskina att vända saker och ting i det japanska samhället. Eftersom det ondskefulla KKP alltid har ställt till konflikter [med Japan], tenderar japaner att vara avogt inställda till Kina – till den grad att de inte ens går och ser Shen Yun. De är emot allt kinesiskt. Så illa är det. Det här gör det sedan svårt att klargöra fakta. I början utsåg jag en japansk utövare till huvud-Dafa-assistent, men i fråga om koordineringsarbete så hävdade sig fastlandskineserna alltid och snappade åt sig [ansvaret för egen del]. Som ett resultat har saker och ting inte gått bra i det japanska samhället i stort. Men det är passerat och saker och ting är som de är nu.

Lärjunge: I Hongkong står vi nu inför problemet med att ha fått våra sanningsklargörande banderoller blockerade av ondskan.

Mästaren: Saker och ting har gått bra i Hongkong. Det behöver inte sägas att Hongkong är beläget i ondskans käftar. De Dafa-lärjungar som har stigit fram och gjort saker där är enastående. Dafa-lärjungarna där har varit ett horn i sidan på det onda partiet och har haft stor effekt beträffande att rädda människor och klargöra fakta. (Applåder)

Lärjunge: Dafa-lärjungar från över femtio länder och tvåhundra områden skickar sina hälsningar till sin barmhärtige Mästare.

Mästaren: Tack alla. (Applåder) Det finns några lappar till. Jag ska slutföra dem.

Lärjunge: Ibland ser jag klart skillnaden mellan mig själv och de Dafa-lärjungar som har kultiverat bra. Kommer jag fortfarande att kunna komma till den nivå som Mästaren har arrangerat för mig att uppnå?

Mästaren: Det borde inte vara något problem. Jag tror att Dafa-lärjungar, särskilt de som har klarat sig igenom sedan 20 juli, inte behöver tänka så mycket. Gör bara väl de saker ni ska göra och det räcker. (Applåd)

När det gäller nya utövare är Mästaren verkligen bekymrad över er och jag hoppas verkligen att ni kan komma ikapp. Om ni tar en titt på de saker som lärdes ut förr av alla dem som ni kallar helgon, profeter eller Guds sändebud, och jämför det med det som lärs ut i den här Dafa idag, så kommer ni att inse att de faktiskt inte lärde ut Fa. Från forna tider fram till våra dagar kunde inte en enda person förklara kultivering och den kosmiska kroppens struktur klart, och än mindre hur människor och gudomliga varelser är kopplade till varandra. Så snart du har läst den här Dafa kommer du att kunna förstå skrifterna från vilken religion som helst, men det är inte det den är till för. Många bildade människor inom olika läroområden har häpnat när de har läst den här Dafa. Men en del människor har inte läst den på allvar och därför har de istället tyckt att det inte var så märkvärdigt. Människor är olika och deras attityder är olika. Eftersom det trots allt är Fa, om attityden inte är upprätt, eller om attityderna gentemot den är olika, så kommer det som den visar er eller hur den uppenbarar sig för er att vara olika. Den kanske inte ens visar någonting för dig.

Lärjunge: Epoch Times marknadsavdelning låter folk studera en viss marknadsföringsteori. Men det här är en teori som vanligen lärs ut till folk som håller på med pyramidförsäljning i Kina.

Mästaren: Dafa-lärjungar är trots allt Dafa-lärjungar. Sätt igång bara och gör ett bra jobb med det ni ska göra och när ni får mer erfarenhet kommer ni att kunna lyckas. När det gäller tekniska saker, lär er bara de tekniska sakerna och det räcker. Beträffande vissa saker kanske ni inte behöver den sortens studier. Faktum är att vad Dafa-lärjungar än gör, om ni lägger ner lite hjärta i det kommer ni att få dubbelt resultat med halva insatsen. Om ni frågar mig så handlar det om hjärta. Många människor säger att de inte vet hur man sköter marknadsföring, men jag skulle säga att de inte vill göra det helhjärtat. Nyckelfrågan är att ditt sinne inte har varit stabilt och bestämt.

Lärjunge: Skadar det Fa att ta ut skilsmässa?

Mästaren: Att ta ut skilsmässa har inget att göra med att skada Fa. Ingen kan skada Fa eftersom det är något som existerar i universum. Som Dafa-lärjungar i kultiveringsprocessen ska ni bara göra vad ni ska göra och ni ska inte göra det ni inte ska göra. Vad det än är ni gör, försök mäta det med en kultiverares standard. Det är lagligt att ta ut skilsmässa. Så om ni två inte har något gemensamt i livet och din äkta hälft hindrar din kultivering, då är det en annan sak. Men om det inte är så och det handlar om att du är ombytlig och har utvecklat känslor för andra, eller om det nu är så att du har andra idéer i sinnet, då är det inte helt rätt. Då är det problem med din kultivering.

Lärjunge: Det finns någon som länge har försökt utge sig för att vara en utövare. Han påstår att hans tredje öga kan se vissa saker och att han kan rena utövares kroppar.

Mästaren: Sådana människor har faktiskt låtit demoner utvecklas i sinnet. Ju mer någon är på det viset, desto mer kommer han att ges en falsk bild, som han sedan mer och mer tar för verklig. Men vem kan förändra Dafa-lärjungar? De som inte kultiverar genuint betraktar vi självklart ändå inte som Dafa-lärjungar.

I gudars ögon är allting en skenbild. Med bara en tanke från en gud kan något bli verkligt. Hur blir en värld till? Jag har berättat tidigare för er om den princip som är i funktion. Människor är inte alls så kapabla; de måste använda sina händer och fötter för att åstadkomma saker. Ta till exempel det här blomsterarrangemanget här på bordet. Vem som än arrangerade dem behövde sätta dit dem en och en, och även plocka eller köpa dem och sätta dit dem. Gudars förmågor är stora och deras gong existerar på många nivåer. Vad det än är de vill åstadkomma så kan deras gong, inom det område och den nivå där de befinner sig, skapa det ur ingenting. Och det tidsfält de använder till det här är exceptionellt snabbt, där deras gong-partiklar i alla dimensioner agerar samtidigt och skapar det ur ingenting på blott ett ögonblick. Men det här görs i den snabbast möjliga tiden så det åstadkoms vid bara tanken på det. Människor har inte den här förmågan så de måste göra saker manuellt.

Lärjunge: Och den här personen försöker samla in pengar från utövare.

Mästaren: Då skulle jag säga att han inte är en kultiverare och ni borde hålla er på avstånd från någon som är sådan. Han är hursomhelst ingen kultiverare.

Lärjunge: En utövare föreslog nyligen i en erfarenhetsberättelse att vi inte ska använda läsplattor vid Fa-studier. Jag skulle vilja fråga om det är så.

Mästaren: Jag har inte sagt att ni inte kan använda e-böcker. För enkelhetens skull, under den här speciella tidsperioden, går det bra att använda vad som helst, men självklart är riktiga böcker det bästa. Teknologin är redan som den är idag, så om du föredrar att använda den för att studera Fa så går det bra. Det är bara det att [den] som ett resultat blir välsignad för det. Men det är ingen ersättning för att läsa riktiga böcker vid Fa-studier.

Allting är varelser och allting lever. Det som ni betraktar som organisk materia är saker som uppvisar livsegenskaper här i den här dimensionen. Det som ni anser vara oorganiskt, som stål, järn, sten, cement eller elektroner, är saker som bara inte visar tecken på liv här i den här dimensionen. Det är allt.

Jag slutar här. Jag har svarat på frågor i över en timme. Med det stora antalet utövare här kan jag på kort tid inte svara på alla era frågor. De kultiveringserfarenheter som ut­övare delar med sig av under Fa-konferensen är viktiga, eftersom de är era självupplevda erfarenheter. Jag sade bara några ord om saker och ting för närvarande och svarade på några frågor. Ni reser alla långt bortifrån varje gång och hoppas få höra Mästaren lära ut något, så jag ville vara med er lite till. Faktiskt tycker jag verkligen om att vara med er. (Entusiastiska applåder)

Men hur mycket Mästaren än säger så måste ni fortfarande göra bra ifrån er i er kultivering. Det som Mästaren är mest oroad över är att en del av er har förändrats till att inte vara flitiga nuförtiden. När förföljelsen började var ni fulla av kraft och ni vände hela situationen. Men när omständigheterna har lättat har ni istället blivit slappare. Kultivering ... Det finns ett talesätt, och jag har berättat det för er tidigare: ”Kultivera med det hjärta du en gång hade, och framgången är given.” (Entusiastisk applåd) Orsaken till att många människor inte lyckades med kultiveringen var att de inte kunde klara sig igenom i det långa loppet. De kan ha känt sig ensamma eller uttråkade eller de kan ha blivit så bekanta med något eller ha blivit så vana vid något att de inte ville göra det längre. Vad som helst kan få en människa att bli slapp. Så ni borde fortsätta att vara flitiga. Förr i tiden kom det plötsliga test för kultiverarna till och med vid det allra sista steget. Om ni blev allt slappare skulle ni säkert inte kunna klara det testet.

Självklart är det inte den vägen som Dafa-lärjungar tar. Vad mer skulle kunna stoppa er? Men ni förstår vad jag menar. Ni har redan klarat er igenom den svåraste perioden. Jag ska säga er att Dafa-lärjungarna från den tidiga perioden, de som skapade ödesförbindelser med mig under historien eller de som följde med Mästaren hit, varenda en av er, om ni hade velat uppnå något i det vanliga samhället så kunde varenda en av er ha varit miljardär, varenda en av er kunde ha varit berömd och varenda en kunde ha tillhört samhällets elit. Men i det här livet kom du hit för att bli en Dafa-lärjunge och du brydde dig inte om någon av alla de sakerna. Om du hade velat bli rik kunde du ha blivit rik för länge sedan. Låt inte din själs sedan länge närda önskan utplånas för några få obetydliga, världsliga frestelsers skull.

Ditt liv kom till den här Jorden bara för detta. Hur kan du låta bli att vara flitig, och bli slapp? Det här är ditt ödestillfälle, den chans du har väntat på i hela evigheten! Hur lång tid det än har varit så förberedde du dig hela tiden för det här, och led och gjorde dig av med karma. Men nu, efter alla vedermödor och all smärta, när du har klarat dig fram denna dag, så är du på något vis inte längre flitig. Är det inte synd och skam?! Men det här vägskälet är kritiskt och om du inte är flitig nu är det slut med dig. Var det inte just för det här ögonblicket som ditt liv kom hit?

För vad var det som era liv reste genom historien fram till denna dag? Bara för ett, kort ögonblick. I tidens långa flod är den här sträckan verkligen bara ett ögonblick. Var inte så passiva och nere, sätt igång! Ni är kultiverare. Kännande varelser väntar på att ni ska rädda dem!

Tack alla! (Mästaren gör heshi och ser ut över hallen; alla Dafa-lärjungar står upp och applåderar länge.)

Övers. anm.: Översatt från engelska, några saker kontrollerade mot kinesiska. 140618 (föreläsningsdelen) och 140916 (frågor och svar).Ladda ner PDF här.