tidiga 2012 års internationella Fa-konferens i den amerikanska huvudstaden

2012 års internationella Fa-konferens
i den amerikanska huvudstaden

Li Hongzhi
14 juli 2012
Washington DC

(Alla deltagarna står upp och ger en varm applåd.)

God morgon! (Lärjungarna säger: ”God morgon, Mästaren!”) (Långa ihållande applåder från lärjungarna) Låt oss sitta ner.

Vi har två stora Fa-konferenser om året, och båda äger rum i USA – på ostkusten, närmare bestämt. (Mästaren skrattar) Jag tänker ibland på att om ni inte får ut så mycket av en Fa-konferens så har det inte varit värt det. Orsaken är att ni lägger en hel del på era biljetter och på er resa. Anledningen till att jag inte vill hålla för många storskaliga Fa-konferenser är just att jag vill minska er ekonomiska börda så mycket som möjligt. Men hursomhelst så kan en del saker verkligen behandlas genom Fa-konferenser eftersom det efter konferenserna finns projektmöten, och för de projekten är det ett värdefullt tillfälle att samlas. Genom att sitta ner tillsammans kan ni verkligen komma på praktiska sätt att lösa saker och ting, och det är mycket bra.

Av den nuvarande situationen att döma har, som ni kanske märkt, hela världens attityd gentemot Falun Gong genomgått en total förändring. I början av förföljelsen återgav medierna runtom i hela världen KKP:s ondskefulla, förtryckande propaganda. Så de hjälpte alla till med att sprida propagandan, vilket resulterade i att hela världen betraktade Falun Gong mot bakgrund av partiets lögner. Många Dafa-lärjungar utanför Kina var vid den tiden studerande och hade inte så mycket erfarenhet av världen, så utan att veta hur de skulle göra saker, agerade de, samtidigt som de lärde sig hur de skulle göra dem. De etablerade på egen hand medier för klargörande av sanningen, startade diverse projekt för det ändamålet och framhärdade i att få ut sanningen, och lyckades vända på de illvilliga lögnerna som KKP hade kokat ihop som en del av förtrycket. Helt enkelt enastående. Men med det sagt, om vi hoppas få världens människor att verkligen förstå Falun Gong så har vi, av den övergripande situationen att döma, fortfarande mycket långt kvar. Tänk bara på det: är det inte troligt att alla dessa människor annars skulle kultivera? Faktum är att många människor fortfarande betraktar oss som någon tro som blir förföljd; som någon grupp med politiska klagomål; eller som någon entitet som är oense ideologiskt med det ondskefulla KKP. Människor har mänskligt tänkande, trots allt. Hursomhelst kommer människor till slut att inse vad Falun Gong handlar om. När Dafa-lärjungar gör allt som de gör så har det här i det mänskliga samhället verkat som om varje steg har varit svårt att ta och varje dörr varit svår att öppna. Men det är i överensstämmelse med Fa-upprätandets övergripande framåtskridande; i den här världen kommer saker på ytan inte att ske med flygande språng. Det beror på att när Jordens storlek är så begränsad, om saker och ting skulle utvecklas alltför snabbt så [skulle saker bli gjorda här] innan Fa-upprätande var klart. För hela processen finns en sådan motsvarighet. Så när människor verkligen kommer fram till en sådan klar förståelse [om Falun Gong], innebär det att allting har framskridit till den slutliga tidpunkten. Faktum är att det inte ligger så långt bort. Det är något som man kan se utifrån det nuvarande tillståndet. Ondskan kan inte hålla ut mycket längre, och det kan inte heller förföljelsen.

En människa på den ytliga nivån har en kropp som gavs till honom av hans föräldrar, och den här kroppen växer med konsumtionen av mat, det är alltihop. En människa är på ytan bara som ett klädesplagg. Det som verkligen är verksamt är den del av personen som finns inuti, det vill säga, det som finns i andra dimensioner. Inget av detta kan egentligen uppfattas av människor på ytan. De bedömer saker bara utifrån människors handlingar. På den andra sidan är ursprunget för en persons olika tankar mycket komplext, och alla sorters varelsers inflytande blandas och reflekteras på människans yta. Så är det, och det är ytterst komplext. Och förföljelsen av Dafa-lärjungar är ännu mer komplicerad. En människa kan inte åstadkomma så mycket. [Det som har hänt] beror på att ondskan i andra dimensioner har den styrande rollen. För närvarande elimineras de där onda varelserna, blir utrensade alltmer. Ni har själva sett detta. Tidigare, när de gjorde onda saker över hela världen med den största arrogans, blev många regeringar enligt min mening rädda. Om [KKP] skulle försöka sprida sin terror över hela världen nu så skulle det inte längre ha kraften till det. Och inte heller skulle det ens ha en tanke på att göra det. Det beror på att när Fa-upprätandet ständigt forcerar framåt elimineras [ondskan] snabbt dimension för dimension, lager för lager. Det liknar hur det är med en levande varelse: den har en existensform på vartenda plan. Om en varelse ska vara kraftfull måste hans rötter nå djupt ner och hans ursprung måste vara storartat; eller med andra ord, hans nivå är troligtvis hög. Så när de sakerna elimineras steg för steg, och det närmar sig ytan alltmer, och hans rötter blir allt grundare, när det till slut inte finns något kvar förutom en människa så är det just ingenting. Det är alltså så det förhåller sig med ondskan. Den elimineras och elimineras, oupphörligt, i andra dimensioner, och det fortskrider rakt upp till ytan. Och det förklarar varför saker och ting är som de är för närvarande. Ondskan har inte längre kraft till att göra vad den brukade göra runtom i världen.

Och det här gäller inte bara runtom i världen. Inte ens i Kina skulle den längre kunna starta en Röd terror så som den en gång gjorde, även om den försökte. Men har deras institutioner, organisationer och hela uppsättningen försvunnit? Nej, det finns fortfarande, eller åtminstone verkar det som om det fortfarande finns där. Men de här sakerna kontrolleras av faktorer bakom kulisserna. Om de positiva faktorerna bakom kulisserna har övertaget, då kommer ondskan inte att kunna uppbåda så mycket ondska på ytan; om det bakom kulisserna är onda faktorer som har övertaget, då kommer det att bli ondskefullt på ytan också. Med andra ord, genom hela den process där Fa-upprätandet forcerar framåt elimineras stora mängder ondska och på ytan har människor också förändrats. Jag har alltid talat om en sak, nämligen att när förföljelsen av Falun Gong var som värst så täcktes hela Jorden av ondska. Tätheten var stor, och varje levande ting hade dåliga saker fästade vid sig – till och med gräset hade det. När du var ute och gick verkade det som om gräset försökte få dig att ramla. Allting försökte komma åt dig. Det var så ondskefullt. Men nu har allting förändrats, för alla de där sakerna har rensats bort och existerar inte längre. Så miljön har förändrats och människor blir nu förnuftiga. Eftersom människor har en sida som är medveten och människor på samma gång har någonting som sträcker sig långt tillbaka – deras djupt rotade medfödda grund – och eftersom de flesta människorna kom hit för att erhålla Fa, kom för Fa, och den sidan av dem som är medveten har blivit allt starkare, så hör ni ibland när ni förklarar sanningen, någon uttrycka en förståelse som är rätt hög. Det de säger liknar inte något som en person i vanliga fall skulle kunna säga. Och särskilt de saker som sägs när någon accepterar sanningen om Dafa – på intet sätt skulle er typiska, vanliga människa komma på sådana saker. De låter som kultiverare. Vad det betyder är att personens medvetna sida nu är aktiv. De onda faktorerna är färre nu och kan inte kontrollera människor. Endast mycket få återstår, och de drar sig samman och koncentreras runt vissa strategiska platser och gör fortfarande ont och håller ut. I början kunde de agera vilt runtom i hela världen, medan de senare bara kunde fortsätta inne i det politiskrättsliga systemet [i Kina], såsom i fängelser, byråer för offentlig säkerhet, kontor för statens säkerhet, tvångsarbetsläger – bara inom det systemet. Nu kan de inte ens kontrollera det systemet självt. [Faktorerna] drar sig nu samman runt fängelserna och hjärntvättscentren, och de har inte mycket kraft kvar. Det är nu till och med svårt för dem att hålla sig kvar i Beijing.

Som ni vet känner det ondskefulla partiet nu på sig att det kan kollapsa när som helst. Det är inte jag som säger det. De själva säger det, och även andra. Men hur är det med militären, polisen och alla myndigheterna – är de inte alla fortfarande i händerna på partiet? Och är inte militären fortfarande väldigt stor? Så varför känner de då på det sättet? Även om dess form och organisationsstruktur fortfarande verkar solid på ytan så finns inte längre de onda faktorerna bakom de där sakerna. Och den yttersta anledningen till att regimen har fortsatt att existera har varit de där extremt onda faktorerna. När de ständigt elimineras och blir allt färre, känns det ohållbart för dem [partiet], det känns som om det är ute med dem, det är så det känns.

När förföljelsen av Falun Gong började sade Mästaren att KKP:s förföljelse av Falun Gong skulle leda till dess eget fall. Som ni har sett är de på väg rakt mot det. Men hursomhelst, som Dafa-lärjungar får vi inte slappna av även om omständigheterna förändras. Tro inte att ni kan slappna av i er kultivering för att omständigheterna lättas upp. Ni kan inte göra det. Var noga med att inte glömma att ni är kultiverare. Det är bara för att ni har kultiveringen som er grund som ni kan gå och försöka rädda människor. Endast med en grund i kultivering och upprätta tankar som har växt sig starka kommer ni att lyckas med att rädda människor och fullborda ert åtagande. Så ni får inte försumma er egen kultivering. Detta kommer alltid att gälla.

Det finns en del människor som inte är så flitiga, eller nya elever, som tänker: ”Åh, så det ondskefulla partiet håller på att falla, och Falun Gong kommer att regera.” Jag säger er att när det gäller politisk makt så kommer det inte att bli så. Vi vill inte ha politisk makt. Vi har haft många lärjungar som när de började kultivera hade tanken: ”Jag har fått Fa. Efter att ha hört Dao i gryningen kan jag gå bort i skymningen.” De sade: ”Eftersom jag har lärt mig Dafa skulle jag inte vara intresserad av att bli president även om jag fick chansen. Jag vill kultivera.” Med andra ord, som kultiverare vill vi avstå från världslig vinning. Kultiverare söker inte efter sådana saker. Det vi söker är att bli av med världsliga fasthållanden. När det gäller kultivering på individnivå så handlar det om att kultivera oss själva väl och återvända till våra egna riktiga hem. Människovärlden är bara en plats skapad enbart för Fa-upprätandet under kosmos sista timma, och det är ingenting som kosmos hade ursprungligen, och ingenting essentiellt för kosmos. Jag talar om det förgångna. Om den existerar i framtiden så är det för att den här platsen byggde upp mäktig dygd under Fa-upprätandet. Och kanske kommer den att fungera som ett existensplan i det framtida kosmos. Så ens riktiga hem är inte här. När det då gäller den väldiga mängden kännande varelser som kom hit för att få Fa, hur vilsna de än må ha blivit här i den här världen, så var deras yttersta syfte med att komma hit, att få Fa.

Eftersom kosmos inte längre duger så gör inte de kännande varelserna det heller och allting är en röra. Med andra ord är alla mitt uppe i det, och oavsett hur höga kosmos kännande varelser är så lägger de kol på elden och gör saker och ting mer odugliga. Vad det innebär är då att alla kännande varelser i kosmos har skuld och måste falla tillsammans med det. Om det inte vore för Fa-upprätandet så skulle det bli så. Då, om de varelserna ska kunna räddas så måste de, mitt uppe i svårigheter och i den mest påfrestande omgivning, återta sin ursprungliga natur och klara att finna Dafa som kan befria dem. Men det är verkligen svårt. Som ni vet blundar många människor när vi informerar på gatorna och delar ut flyers och erbjuder människor att kultivera. Och dessutom har människor blivit ängsliga till följd av de många lögnerna som KKP har spridit genom sin propaganda och när det har saboterat saker på olika sätt. Och det är inte allt. Någonting gäller också hela världen runt, nämligen att många människor – om de verkligen önskar börja kultivera – kommer att stöta på hinder från de föreställningar de har skapat alltsedan födelsen. Det är säkert, så de kommer inte att kunna komma in. Det här är också en omständighet som gör det svårt att rädda människor. Men med det sagt, de här prövningarna är [ytterst] människornas egna, och om Dafa-lärjungar lyckas rädda dem, då är lärjungen av bara den orsaken, enastående. Orsaken är att för att de liven ska få Fa så måste de möta stora utmaningar och endast då, om de kan få den under de omständigheterna, räknas det. När ingenting längre duger anses en person vara fantastisk endast om han kan göra det. Han måste mitt uppe i svårigheterna och lidandet, och under påverkan från all slags karma och föreställningar som ackumulerats under många livstider, vilka har effekten att begrava honom, klara att förstå Fa, kultivera och återvända, såväl som klara att inse vad som sker när Dafa räddar honom eller henne. Det är verkligen svårt. Det är dessa omständigheter vi står inför. Och det är därför Dafa-lärjungar inte bara måste kultivera sig själva väl, utan måste också fullgöra sina historiska uppdrag: att rädda kännande varelser.

Inte någon av kultiveringsformerna förr i tiden var likadan som Dafas; Fa-upprät­ande är ett åtagande som kosmos aldrig tidigare har sett. Som ni alla vet erkänner jag inget som arrangerats av de gamla krafterna. När jag tog upp deras störningar och de till slut inte hade några argument sade de: ”Det är det enda sättet vi vet om.” Vad menade de med det? Vi känner till hur de kristna gick igenom trehundra års förföljelse, och det var först därefter, efter att ha bevisat att de [dög], som de erkändes; buddhismen var på liknande sätt tvungen att genomgå ändlösa prövningar och erfara flera stora påfrestningar för sin Dharma. Så var och en var tvungen att genomgå något liknande, och därför hävdar [de gamla krafterna] att det är det enda sättet de vet om. De är helt enkelt gamla varelser, och ingen gång, inte ens när det är dags att ta hand om dem, kan de förstå Dafa. De har verkligen betraktat Fa-upprätandet som någonting bra och något som kan rädda dem, så de har involverat sig på grundval av sina föreställningar och de backar helt enkelt inte, hur man än lägger fram det. Så de har blivit till ett hinder för Fa-upprätandet. Dessutom arrangerade de ett helt system med saker som ingen av dem kunde frigöra sig ifrån. Till sist gjorde de saker som om de vore avdomnade, och gjorde bara vad de hade föresatt sig. Hursomhelst, för kännande varelser har allt detta varit fruktansvärt svårt. Och det gäller också för gudar. Det är mycket svårt för dem att bli kvar, för de står också inför allt detta och de förstår alla Fa i enlighet med deras egna riken. Det är den inneboende svårigheten för dem. Alla känner till den här saken, men ingen av dem kunde egentligen vara säker på om det skulle lyckas eller hur väldigt det är. Sålunda har var och en gjort vad den kan, vilket har lett till väldiga hinder för mig.

Hursomhelst har ni allihop sett hurdan den väg vi vandrat har varit. Om Fa-upprät­andet inte lyckades, om det inte nådde upp till standarden och inte accepterades av kännande varelser, eller om Mästaren inte var nöjd med det, då skulle det inte spela någon roll hur mäktig Mästaren är: om det inte kunde lyckas med att få kännande varelser att via Fa-upprätandet nå den renhetsgrad som krävdes, eller om en del saker skulle gå fel längs vägen, då ska jag säga er att denna Jord skulle förintas, Fa-upprätandet skulle inte finnas mer, och det skulle inte finnas någon fråga om att rädda kännande varelser. Det skulle vimla av faror. Men de manifesterades inte. Men sådana saker har faktiskt funnits. Ni känner till att vissa himlakroppar var på kollisionskurs med Jorden, men det visade sig att de missade den; och det fanns många andra katastrofala olyckor som var menade att drabba Jorden, men som inte inträffade. Med andra ord har Fa-upprätandet klarat sig fram tills idag – trots alla de farliga tillbuden eller vilka prövningar vi än har gått igenom, så har vi hanterat saker och ting korrekt och vi är nu vid slutet. (Lärjungarna applåderar entusiastiskt) Med andra ord har den väg vi vandrat varit upprätt – och en del av det innefattar hur anmärkningsvärda Dafa-lärjungar har varit. Under era Fa-konferenser diskuterar ni många händelser om hur Dafa-lärjungar har tagit sig igenom när de kultiverar, räddar kännande varelser och bekräftar Fa. Det är faktiskt den väg som miljoner och åter miljoner, ett så stort antal, Dafa-lärjungar har färdats. Prövningarna, xinxing-testerna, och de umbäranden i kultiveringen som ni har stött på, ingick allt i att vandra era egna vägar och lyckas med att etablera er själva. Att lyckas är för Dafa-lärjungar förstås inte bara en fråga om att frigöra sig själv, och det var inte för dem själva som de kom hit. Tvärtom axlar de ansvaret att rädda kännande varelser. Samtidigt är till och med världens människor som vill erhålla Fa på ett uppdrag – det är inte heller bara för dem själva. Tvärtom är de ansvariga för sina kännande varelsers överlevnad. De steg ner till den här världen för att rädda sina kännande varelser, och det var för den skull som de kom.

Det är någonting helt enastående. Vad människor än må tänka nu så kommer alla människor, som jag just sade, till slut att bli klartänkta. Och inte bara kommer de att förstå – det de kommer att uppleva och allt det de kommer att ställas inför i framtiden, kommer att vara fullständigt chockerande. När jag precis pratade om ”sanningen” så omfattades en hel del av det begreppet. När vi använder det nuförtiden syftar vi på hur vi berättar för människor om hur ondskan kokar ihop lögner för att förfölja Falun Gong; vad det ondskefulla KKP egentligen är för något; varför Falun Gong förföljs; och sedan finns frågan om vad exakt Falun Gong är, vilket det också pratas om, och den här sanningen är svår för människor att förstå. Men hur det än är så kommer många, många saker som människor inte har vetat, eller har velat veta, eller som de trodde var ”rätt”, men som i själva verket var fel, och många sanningar, alla att avslöjas helt och hållet i framtiden. Det som människor inte tror på kommer att visas för dem. Människor kommer verkligen att få uppleva en oförglömlig, enorm förändring som genom hela historien aldrig tidigare skådats.

När historien marscherar framåt och en väg sträcker ut sig framåt så kan ingen blockera det som himlen har bestämt. Under den processen bör ni göra ert yttersta för att rädda fler människor och göra det möjligt för dem att bli kvar. Faktiskt, jag säger till er som Dafa-lärjungar att ni fortfarande verkligen måste rädda fler människor, för jag har arrangerat att detta ska hända: jag kommer att låta framtidens människor återgälda Dafa – det vill säga de människor som överlever – och de kommer att för Dafa skapa en era av största prakt och storslagenhet, en tid i full blomning. Så det är något som ska göras av människor. Men vad kan åstadkommas om bara en handfull av dem blev kvar? Det skulle bli så dystert.(Alla skrattar, Mästaren skrattar) Så vi måste rädda fler människor.

Hur situationen än må vara just nu, och oavsett vad alla de många kännande varelserna må säga, så håller Mästaren allt som händer här i strama tyglar, och ingenting kommer att spåra ur. När ett visst fåtal människor uppvisar problem i sin förståelse av Fa så är detta individuella kultiveringsfrågor, och tillståndet för saker och ting i stort kommer att förbli oförändrat. För er handlar allt om att rädda människor och att uppfylla ert historiska uppdrag. På det här sättet kommer Dafa-lärjungar att etablera mäktig dygd och fullborda kultiveringen. Det finns naturligtvis mängder med saker som är problematiska, men Mästaren vill inte säga mer om det idag. Ibland när jag har orden på tungan vill jag dock säga några ord.(Lärjungarna applåderar)

Kultiveringen är olika för Dafa-lärjungar inne i och utanför Kina. Och vare sig ni befinner er i eller utanför Kina, var ni än är, så är kultiveringen faktiskt olika för varje Dafa-lärjunge. Jag har sagt att det inte finns några förebilder, inga exempel, och att man som mest kan dra lärdom av andras erfarenheter och se hur de har hanterat saker och ting när de har haft upprätta tankar. Om ni försöker göra saker genom att imitera det de gjorde, eller blint göra vadhelst de gjorde, då gör ni fel. Var och en färdas längs sin egen väg, och var och en erhåller upplysning från Dafa om vad som en dag kommer att bli hans egen Fa. Den kultivering och det klargörande av sanningen som elever i Kina utför mitt under prövningar och en skrämmande press, det är något som ni bestämde er för i historien och det ni ville vid den tiden. Dessutom möjliggjordes detta av många ödesförhållanden, så det var tvunget att det gjordes på det här sättet. Beträffande Dafa-lärjungar utanför Kina så är också [deras omständigheter] något som är ett resultat av ödesförhållanden. Var de skulle kultivera och var de skulle genomföra saker och ting – det är annorlunda för dem. För eleverna i Kina är pressen under den Röda terrorn verkligen enorm. Hur saker och ting än må tyckas vara utanför Kina så är faktiskt pressen långt mindre än på fastlandet. Av det jag har sett i USA så har det tagit ett halvår innan eleverna som kommit ut från Kina har kunnat återhämta sig. De är rädda bara att gå nerför gatan.(Alla skrattar) Det beror på den psykiska pressen från den Röda terrorn (Mästaren skrattar), och den substansen måste fortfarande elimineras. När de träffar människor vågar de inte säga så mycket, som om de fortfarande levde i den andra miljön. Men i verkligheten är saker och ting helt annorlunda.

Så med andra ord görs saker och ting annorlunda i den här miljön. Dafa-lärjungars levnadsförhållanden tenderar också att vara bättre utanför Kina. På tal om levnadsförhållanden så står det förstås Dafa-lärjungar fritt att åtnjuta detta om de har tilldelats sådan välfärd. Mästaren leder inte in er i en sådan fattigdom som det ondskefulla KKP. Så livet och betingelserna är generellt mycket bättre för Dafa-lärjungar utanför Kina. Det är så det är. Så för majoriteten av eleverna i Kina är saker och ting jämförelsevis lite svårare. Men ni ska inte göra jämförelser och prata om hur livet där borta [utanför Kina] är så lätt och hur man här borta lider så mycket. Det här är er väg (Mästaren skrattar), medan det där är deras väg. Eleverna utanför Kina är också utomordentliga. De har lyckats vända på saker och ting internationellt, och samtidigt effektivt tyglat ondskan och minskat pressen på Dafa-lärjungar i Kina. Om det vore på annat sätt, tänk på det: när ondskan var som mest ondskefull, på höjden av sitt ursinne, då skulle den ha varit modig nog att göra vad som helst, eller hur?

Med det sagt, på grund av terrorklimatet i Kina har emellertid en del elever när de ställts inför den pressen inte lyckats studera Fa så bra och har inte varit flitiga. Då är det möjligt att de har begått vissa misstag under pressen från ondskan och tagit en omväg på sin väg. Men så länge den här saken inte har tagit slut så är allt det en del av er kultiveringsväg. I kultiveringen är det oundvikligt att ni inte klarar vissa tester väl och måste gå igenom dem på nytt, eller också kommer ni inte att hantera vissa prövningar väl och måste möta dem igen. Det är kultivering. Att segla fram utan några hinder på vägen, utan någonting alls som kan stoppa er – jag har inte sett att det gått till så. Det skulle innebära att de tester som arrangerades för er hade arrangerats förgäves, det skulle vara som om en gudom kultiverade, inte en människa. Så var och en kommer att ha olika prövningar i sin kultivering, garanterat, och stöta på olika saker. Och en del saker kommer till och med att hanteras väldigt dåligt. Jag hörde nyligen återigen att onda människor har hittat på saker på internet, och påstått att människor som gick vilse, som gjorde fel, eller som gjorde saker de inte borde ha gjort, kan betala pengar till deras webbsida och att de efter att ha betalat en summa skulle lösas från sina synder, att deras misstag inte längre skulle räknas. Och människor har faktiskt betalat pengar till dem. Jag hörde att någon till och med sålde sin bil, och att en del verkligen har betalat mycket. Så förvirrade är de. Beror det på att den psykiska pressen har gjort deras huvuden så dimmiga, att pressen är så stor att de har förlorat förnuftet?

Dafa-lärjungar måste kultivera med Fa som grund och göra Dafa-lärjungarnas tre saker väl, och bara då kan man gå sin väg upprätt och tvätta sig själv ren från de gånger man kom till korta. I själva verket behöver vi inte tänka på något som att ”tvätta sig själv ren”. När ni inte har klarat ett test i kultiveringen bra, se då bara till att hantera de saker som ligger framför er på ett bra sätt och gör bra ifrån er nästa gång ni stöter på det testet, det är allt. En del människor tänker att [deras misslyckande med testet] har fläckat ned dem, och de känner sig verkligen fruktansvärt tyngda av det. Men är inte det ännu ett fasthållande? Onda faktorer utnyttjar just detta fasthållande hos dig. Den där onda webbsidan, den där hemlige agenten, kommer att ta upp just den där mänskliga mentaliteten du har, för att lura dig, få dig att förlora lite pengar, och för att sätta krokben för dig igen. Ändå vaknar du inte. Det faktum att dessa onda människor kan göra sådana saker – göra onda saker på nätet – beror på att ni manipuleras av de gamla krafterna och att de vill få er att lida ekonomiska förluster. Och om ni fortfarande inte vaknar till kom­mer de att ruinera er fullständigt och se om ni kan ta ert förnuft till fånga. Som jag har sagt kommer de gamla krafterna att göra sådana saker, oavsett om Mästaren använder dem eller om han inte accepterar dem. Under tiden innan Fa-upprätandet anländer, under det här intervallet, gör de onda saker. På de platser där Fa-upprätandet passerat rensas de ut på samma gång.

När det gäller kosmos Fa-upprätande så är processen snabb, om du frågar mig. Jag ska ge er en illustration. Kosmos har en större, övergripande tid, med Fa-upprätandet renas det fullständigt på den tid det tar att vinka med handen, det är bara så det är. Men det finns oräkneliga universa inuti denna enorma kosmiska kropp, och oräkneliga kos­miska kroppar av olika storlek, såväl som oräkneliga planetpartiklar, och var och en av dem, stor eller liten, har sin egen tid. Samtidigt som jag säger att det större kosmos hanteras på den tid det tar att vinka handen så kan det i vissa extremt långsamma dimensioner motsvara en process som är hundratals miljoner år lång; på en del planeter är det en process på bara några årtionden; medan det här på Jorden, i människovärlden, manifesteras som en process på bara drygt ett dussin år eller så. Det tar faktiskt bara ett ögonblick. Men i det ögonblicket har de gamla krafterna utnyttjat de olika tidslängderna och gjort det de vill göra i olika dimensioner. Men egentligen har Mästaren vänt på det och använder allt de har gjort för att fullborda Dafa-lärjungar; om det var på annat sätt skulle jag använda andra metoder. De har redan gjort vad de har gjort, så jag har spelat med och utnyttjat deras eget spel. De har blivit till en gammal kraft, och denna gamla kraft har agerat som en demon för kosmos Fa-upprätande. Likväl blir skadan enorm om Dafa-lärjungar inte gör bra ifrån sig. Så oavsett om [de gamla krafterna] erkänns eller inte: om ni verkligen har snubblat, då har ni snubblat, och om ni verkligen har gjort bra ifrån er, då har ni gjort bra ifrån er.

Så hur det än är säger jag till er att kultivera på ett öppet och värdigt sätt, var lite mer förnuftiga, och se till att ni väger allting gentemot Fa. Dafa-lärjungar, hur saker och ting än går för er och hur situationen än må vara, oavsett om ni har gjort dåligt eller bra ifrån er, försök göra bra ifrån er med Dafa-lärjungars tre saker – gör dem bra framöver – och genom att göra det kommer ni att ständigt kultivera er, gå framåt, och ständigt fullända er själva. Och genom den här processen med ständig kultivering kommer ni själva att inse de saker som jag har pratat om och kunna fokusera på hur ni ska göra bra ifrån er i framtiden. Bär inte runt på något bagage från det förflutna. Den typen av saker är en produkt av mänskligt tänkande och kommer att utnyttjas av ondskan.

Det finns såklart många saker som jag skulle vilja prata om. De två Fa-konferen­serna ligger dock tätt, och det skulle inte gå an att prata mer. Det finns fortfarande en del saker jag inte kan uttrycka alltför tydligt. Om jag skulle analysera alla de sakerna för er när ni kultiverar så skulle det inte finnas någonting för er att kultivera och ni skulle inte ha någon väg att vandra, eller hur? Eftersom det är på det viset måste ni fortfarande vandra vägen själva och kultivera på egen hand. Mästaren kan bara tala om de här sakerna i allmänna ordalag. Hursomhelst är jag mycket glad att se er. Som Dafa-lärjungar har ni tagit er igenom prövningarna och kommit till den här punkten idag, och jag kan se vad som väntar er i framtiden. Tack! (Dafa-lärjungarna applåderar länge och entusiastiskt)

Övers. anm.: Översatt från engelska. Några saker kontrollerade mot kinesiska. 120729.Ladda ner PDF här.