Dafa-lärjungar måste studera Fa
Fa-föreläsning vid Fa-konferensen 2011
i Washington DC Metro Area

Li Hongzhi
16 juli 2011

(Varma applåder)

God eftermiddag! (Lärjungarna: God eftermiddag, Mästare!) Ni har alla arbetat hårt! (Lärjungarna: Mästaren har arbetat hårt!) Jag är glad att se er. Vi har inte haft så många Fa-konferenser på senare år, särskilt inte storskaliga. Det betyder att det har funnits färre möjligheter att träffa er personligen. Men ändå vet jag definitivt att många lärjungar har gjort ett utmärkt arbete och ett aktivt arbete med att klargöra sanningen, rädda människor och motverka förföljelsen, och detta har verkligen haft stor effekt. Så i det här avseendet kan man säga att ni har fullgjort en Dafa-lärjunges ansvar. Men med de större förändringar i situationen som uppenbaras blir, som ni känner till, ondskans faktorer färre och färre, Fa-upprätandets enorma kraft pressar framåt och tar bort och tunnar ut de lager på lager av faktorer som separerar den från människovärlden. Således drar den allt närmare människovärlden, och ondskan i olika dimensionslager förintas i en enorm omfattning, plan för plan. Så det blir gradvis en allt mindre förekomst av sådana onda saker i människovärlden, och svagare, och det är möjligt att sakernas tillstånd kommer att undergå en dramatisk förändring. Men när det gäller er, Dafas lärjungar, så kan ni inte slappna av med det ni behöver göra – det vill säga de tre uppgifterna. Det får ni för allt i världen inte göra. Inget mindre än er mäktiga dygd, er kultivering, och allt ni axlar, hänger samman med dem.

För en Dafa-lärjunge har kultivering första prioritet. Det har den för att om ni misslyckas med att kultivera väl kommer ni inte att kunna uppnå det ni ska göra; och om ni misslyckas med att kultivera väl kommer er kraft till att rädda kännande varelser inte att vara så stor. Och om ni kultiverar dåligt, då kommer ni att se på och betrakta problem på samma sätt som vanliga människor gör, vilket skulle vara ännu värre. Så ni får absolut inte slappna av eller sänka garden. Detta förutbestämda tillfälle på tiotals miljoner år, eller till och med eoner, och den långa väntan vi alla har gått igenom, liksom allt vi har utstått genom historien – allt var till för idag. Om ni i denna kritiska tid misslyckas med att göra bra ifrån er med det ni ska göra så kommer det, efter att saker och ting blir tydliga i framtiden, att bli helt outhärdligt miserabelt för er och era varelser. Så ni får absolut inte sänka garden. Det här gäller särskilt Fa-studierna: ni ska verkligen studera Fa på allra största allvar. Vet ni vad det har blivit av Fa-studierna på många platser? I en del områden har det förfallit till en formalitet. När en del människor läser Zhuan Falun koncentrerar de sig inte, utan tänker snarare på andra saker, och kan inte fästa uppmärksamheten på kultivering. Det blir då detsamma som att slösa bort tiden. Och inte bara att slösa bort tiden – istället för att vara den tid då de ska höja sig använder de sina sinnen till att tänka på frågor och saker som de inte borde bekymra sig om, så inte nog med att de inte höjer sig, utan tvärtom sjunker de ofta i nivå. Om ni inte studerar Fa väl är det många saker som ni inte kommer att kunna göra bra.

Som ni förstår, med de många projekt som Dafa-lärjungar har initierat för att motverka förföljelsen, klargöra sanningen, och rädda kännande varelser är det viktigaste att Dafa-lärjungar samarbetar bra tillsammans, och att bara när människor arbetar bra tillsammans så kommer saker och ting att gå bra. Jag har sagt tidigare att Dafa-lärjungar alla har varit kungar i historien, eller kungar i himlen, och att var och en följaktligen har sin egen åsikt, såväl som kapacitet att få saker gjorda självständigt, men när det gäller att samarbeta är det svårt. Svårigheten ligger i att var och en har sitt eget synsätt, att var och en har bra idéer, och i det fallet kommer samarbetet inte att gå särskilt bra, om var och en insisterar på sina egna idéer. Men ni är trots allt kultiverare och Dafas lärjungar, så när de uppgifter som behöver utföras till slut hamnar hos er ska det vara en kultiverares upprätta tankar som vägleder er. Det jag tror är väsentligt är i själva verket att så länge ni hänger med när det gäller Fa-studier, er kultivering, så kan de här frågorna om samarbete faktiskt lösas. Rätt länge nu har det funnits vissa regioner, eller vissa människor, där Fa-studierna inte har hållit takten; där mänskliga metoder ofta används; där människor till och med blir negativa när samarbetet inte går bra, och gör saker på egen hand, eller där människor till och med tar sig an saker och ting på det sluga sätt som vanliga människor kan tillämpa. I sådana scenarier kommer det att handla om att vanliga människor gör Dafa-saker, vilket inte borde ske. Detta är väldigt tydligt i vissa områden, och hos vissa individer. Fastän du kanske tänker: ”Hallå, hursomhelst gör jag Dafa-saker!”, så stämmer det faktiskt inte. Ni spelar i själva verket bara upp dess form, och ni lyckas inte rädda de människor ni ska rädda, och inte heller får de saker som kräver allas ert samarbete den påverkan de borde få. Var för all del inte på det viset. Du ska definitivt kultivera dig själv väl; verkligen vara som en Dafa-lärjunge; hantera saker och ting genom att ta dig an dem som en Dafa-lärjunge skulle göra; och samarbeta. Bara då kommer saker och ting att lyckas.

En annan sak är att på grund av att Dafa-lärjungars resurser för närvarande är begränsade, och särskilt att många lärjungar utanför Kina är involverade i olika projekt, så deltar de sällan i de Fa-studiegrupper som de lokala Dafa-föreningarna anordnar. Och dessutom tar dessa elever inte initiativ till att studera Fa på egen hand heller, och för en del har det till och med gått lång tid utan att de har studerat. Men tänk på vad jag har sagt: om vadhelst ni gör inte har sin grund i Fa, om det inte har Fas kraft, och om ni inte har kultiverat väl, så kommer ni inte att göra de sakerna väl. Fastän ni kanske har gjort vad det än är, så har det inte uppnått någon effekt och kan helt enkelt inte rädda människor, för ni är ineffektiva när det gäller att lösa upp onda faktorer. Detta är skälet till att Fa-studierna fortfarande är den allra, allra viktigaste saken – det är den grundläggande garantin för allt som ni ska göra. Om ni inte kan upprätthålla era Fa-studier, då finns det inget hopp.

När ni ibland inte hänger med när det gäller Fa-studierna så kommer ni att ha många vanliga mänskliga fasthållanden, och till och med kan alla slags mänskliga tankar dyka upp. Om ni använder mänskligt tänkande för att se på saker, göra saker, vad det än är ni ställs inför – till och med saker av stor betydelse – kommer det med tiden att bli svårt att lyckas med de projekt ni håller på med. Om ni inte studerar Fa kommer antalet mänskliga fasthållanden ni har att växa, och bli alltmer tydliga, precis som att ni kommer att likna en vanlig människa mer och mer. Och det intryck ni ger andra kommer inte att vara en kultiverares. Oavsett hur upptagna ni blir så måste ni ändå studera Fa. Det är därför jag rekommenderar att Dafa-lärjungar som är fördjupade i våra olika projekt hittar tid till att delta i de lokala Fa-studierna. Orsaken är att under den tid som gått har många projekt frågat mig om det kunde gå bra för dem att hitta tid till att studera Fa på egen hand, så jag har observerat för att se huruvida de kan hantera sin egen kultivering bra och nå upp till standarden utan att delta i stora Fa-studiegrupper. Jag upptäckte att resultatet blev att de inte kunde det. Och inte nog med att de inte nådde upp till standarden, jag upptäckte att de stagnerade; de hanterade många saker förskräckligt; och många människor använde mänskligt tänkande för att överväga, se på och hantera saker och ting, och kom efter i kultiveringen. Jag har sett allvaret i det här problemet, och därför säger jag till er att det är bäst att ni fortfarande deltar i de lokala Fa-studierna. Hur det än är får ni inte slappna av med era Fa-studier, eftersom det här är det största problemet, det är en grundläggande fråga.

Ni vet, när någon misslyckas med att hänga med i kultiveringen kommer mänskligt tänkande att dyka upp, och alla kommer att se detta återspeglat i hans handlingar. Och alla slags mänskliga idéer, liksom de olika källorna till de här idéerna, allt det här kommer att störa dig. Vilken typ av livsform ditt tänkande än är i linje med så kommer den livsformen omedelbart att påverka dig. Det beror på att detta kosmos är komplext till den grad att det är omöjligt att beskriva med mänskligt språk, så komplext är det. Till och med på endast ett existensplan finns det väldigt många dimensioner, både vertikala och horisontella, sammansatta av olika element av alla slag. Och inom de här dimensionerna i kosmos som är formade av olika partiklar, finns det ett stort spann av dimensioner som är formade av många, många typer av element; och de här partiklarna, vilka själva har unika egenskaper och skiljer sig beträffande både typ och storlek, bygger i sin tur upp varelser av oräkneliga storlekar och former – de är helt enkelt omätbara. Så fort ert tänkande är i linje med en viss typ av varelse kommer den omedelbart att utöva en effekt på er. Ni kommer dock inte att vara medvetna om ursprunget till era tankar, och kommer fortfarande att tro att det är er egen vilja. Men faktum är att det var just era fasthållanden som resulterade i att de där sakerna påverkade er, och det ledde till att de stärkte era fasthållanden.

Så när det gäller ens tankars ursprung så finns det många människor, eller vetenskapsmän, som forskar i det här ämnet och försöker urskilja hur hjärnans förmågor och tankar genereras. Som jag har påpekat tidigare är hjärnan faktiskt en bearbetningsfabrik för att skapa tankar och uttrycka saker, här på mänsklighetens plan. Det är den funktion den har, vare sig det är någon av era fysiska gester eller rörelser, något ni önskar uttrycka verbalt, eller hur ni bygger upp en mening som ni yttrar – så bearbetar den fram en form åt det. En del tankar har sitt ursprung i föreställningar som skapades under den här livstiden och i den här världen, medan vissa har sitt ursprung i de fasthållanden som har att göra med det ni tycker om. Men varifrån kommer tankar om mer betydelsefulla saker? Vad är deras ursprung? De kommer inte från den här dimensionen. Strängt taget, i kritiska ögonblick är det ens jag på den grundläggande nivån som är verksamt. Men i vanliga fall, i typiska situationer, har de tankar som istället förstärker ens föreställningar och vad som intresserar en, sitt ursprung i alla slags dimensioner. Dessutom är detta relaterat till ens moraliska nivå. En del människors tankar härrör från nivåer som är något högre, medan andra människors härrör från nivåer som är riktigt låga. Så med skillnaden i moralnivå följer en skillnad i den standard med vilken man gör saker och tänker på saker och ting. Dimensionernas komplexitet är helt enkelt enorm, och där finns en väldig massa dimensioner på var och en av nivåerna, från låga till höga, och ett ännu större antal horisontella dimensioner än dem, och antalet är detsamma för vertikala dimensioner. För alla olika arter av liv är tätheten enormt hög, och alla kan störa en person – inklusive en kultiverare vars tänkande inte är grundat i Fa.

Den form och struktur som människokroppen antar i detta kosmos är stor, relativt sett. Ju mer mikrokosmisk en partikel är, desto större är, som ni vet, dess energi – anser inte modern vetenskap att dess radioaktivitet är större? En varelse som består av atompartiklar är, på grund av att hans partiklar är små, definitivt liten. Beträffande de större liven som existerar över hela planet i mikrokosmos så finns det förstås också olika typer av dem bestående av mikrokosmiska partiklar på olika nivåer, men som jämförelse kan vi ta motsvarande mängd partiklar som bygger upp en människokropp, det vill säga, om partikelstorleken för stunden inte beaktas, utan endast mängden partiklar betraktas, så är det samma mängd partiklar som bygger upp det livet, men jämförelsevis är det livet mindre. Enskilda kroppar är till och med mindre djupare in i mikrokosmos, mindre och mindre allteftersom de blir mer mikrokosmiska, trots att visdomen hos sådana varelser på motsvarande sätt växer sig större, eftersom nivån är högre. Det finns många mycket små Buddhor och Gudar i dimensioner som är extremt mikrokosmiska, även om en sådan Buddha skulle bli enorm om han manifesterade sig. De dimensioner som består av partiklar av olika storlekar har alla Buddhor i sig, och det är högst sannolikt att vissa har kommit från mindre dimensioner, till och med så små att de är oförnimbara. Naturligtvis finns det inte två dimensioner av samma storlek, och i dimensioner av olika storlek finns det Buddhor, Daos och Gudar som består av partiklar av olika storlek. Det är vad jag försöker förklara. Varelserna i dessa mikrokosmiska dimensioner är inte begränsade till Buddhor, Daos och Gudar. Som ni vet existerar det varelser av alla sorter, alla typer och alla former, och deras komplexitet är enorm. Också i människovärlden finns det människor av olika raser, och en mångfald etniciteter. Andra dimensioner är än mer komplexa och deras historia sträcker sig ännu längre tillbaka. Så vad det än är ni är i linje med så kommer den varelsen att påverka er. Det är ett ämne.

Ett annat ämne har att göra med människokroppens struktur. Alla materiepartiklar som finns i den Trefaldiga världen är de faktorer som formar alla objekt i den Trefaldiga världen, och detta gäller för alla de partiklar som bygger upp människokroppen. Så de finns i stort antal. De molekyler, atomer, kvarkar, neutriner och protoner som människor pratar om är alla bara partiklar inom den Trefaldiga världen, och det är dessa partiklar som utgör denna ytliga dimension, där människor existerar, i den Trefaldiga världen. Partiklar som utgör saker inom den Trefaldiga världen är annorlunda, även till sin struktur, jämfört med partiklarna utanför den Trefaldiga världen, men [också precis här inom den Trefaldiga världen] är partiklarna ytterst varierande och talrika. Eftersom din kropp är uppbyggd av molekyler, molekyler bygger upp celler, vilka i sin tur bygger upp dig, vad finns då nedanför dina molekyler, jo som ni känner till är det atomer som utgör [molekyllagret], och under atomplanet finns atomkärnor, protoner och neutriner, och det sträcker sig nedåt mot det som skulle bli en ny upptäckt för mänskligheten. Men oavsett hur mycket längre mänskligheten kan utvecklas så kommer den aldrig att lyckas upptäcka det som slutligen bygger upp partiklarna i människokroppen – det vill säga det högsta partikelplanet i den Trefaldiga världen. Men i kosmos är de partiklarna bara ett av de lägsta av de lägsta partikelplanen som finns.

Det jag just sade var avsett att berätta för er att ursprunget till ens tankar faktiskt är ytterst komplext. Människan i den här världen, han bryr sig bara om att njuta av livet. Jag har sagt tidigare att människor är ömkliga, för allt en människa gör i den här världen är bara att njuta av de känslor och upplevelser som tillkommer honom genom att han lever sitt liv. Mitt sätt att uttrycka detta på är ganska precist. Och varför säger jag så? Även om människor tror att de har kontroll över sig själva, och bestämmer vad de vill göra, så är sanningen den att de bara strävar efter vissa känslor som ett resultat av vanor som formats efter födelsen och fasthållanden som härrör från det de gillar. Det är alltihop. Medan vad som verkligen pågår, och får den personen att vilja göra någonting, är faktorer bakom kulisserna, vilka utnyttjar personens vanor, fasthållanden, föreställningar, begär och dylikt. Sådant är det verkliga tillståndet för människokroppen, där personen bara njuter av de känslor och förnimmelser som uppstår som ett resultat av livsprocessen: när man får något sött upplever man sötman; när man får något beskt upplever man beskheten; när man får något kryddigt känner man kryddsmaken; man mår hemskt dåligt när man drabbas av lidande; och man känner glädje när man välsignas med lycka.

Dafa-lärjungars sanna jag kommer från höga nivåer. Jag har bara diskuterat människor och människokroppens struktur. Jag pratade bara om ursprunget till de mänskliga tankarna. Det finns något jag har observerat under Fa-upprätandet: i dimensioner dit Fa-upprätandet ännu inte har nått, ibland när en tanke hos en Dafa-lärjunge är ganska upprätt så finns det en upprätt gud eller upprätta element närvarande, som hjälper till och förstärker hans upprätta tanke. Vid andra tillfällen, när Dafa-lärjungar inte samarbetar väl, eller blir arga och tappar humöret, kan jag se att vissa degenererade varelser, bland vilka en del är ganska stora, är närvarande och förstärker det; och de lager på lager av dåliga varelser på olika låga nivåer som [utövarnas tankar] är i linje med har också en verkan. Har jag inte lärt ut att människor har både en bra och en dålig sida? Tänk då på det, när en persons tankar kommer fram så är de faktorer som är verksamma otroligt komplexa. Men, som Dafa-lärjungar har ni alla ett sant jag, och vare sig dess mål med att komma ner till den här världen var att erhålla Fa, att hjälpa Mästaren räta upp Fa, att rädda varelserna i det paradis där ni tidigare levde, vilken tanke som än förde er hit, så har detta sanna du skyddats, och detta sanna du fungerade ursprungligen som drivkraften i början. Men som ni vet, vem som än träder in i den Trefaldiga världen så är det likvärdigt med att ha blivit begravd i jorden, och gradvis lyckas detta [sanna jag] inte längre spela huvudrollen – eller ens någon roll alls. Sade inte Gud att han ”skapade människan av lera”? Och tror inte kineser att Nü Wa använde lera för att skapa det kinesiska folket? Sett från himmelska riken ser alla molekylerna på Jorden, och till och med atomer – alla partiklar inom den Trefaldiga världen, allt som bygger upp den här världen – smutsiga ut för gudomliga varelser, som lera eller dy. Partiklarna i gudomliga riken är mindre, och renare, med större energi. Så som de ser det är denna mänskliga plats verkligen inget annat är lera eller dy. Människokroppen består således av, och är formad av, inget annat än dessa partiklar från den Trefaldiga världen som gudar ser som lera eller dy. Det är därför gudar har sagt att de använde lera, eller jord, för att skapa människor. Det är tanken. Naturligtvis, när en gudomlig varelse skapar en människa kan hans handlingar inte förstås som något liknande när en människa utför någonting. Med bara en enda tanke är uppgiften avklarad, utan att det behövs någon fysisk handling. Men med en sådan låg, maktlös människokropp kommer vadhelst ens tankar är i linje med att dominera personen. Med andra ord, när varelser på olika plan märker att ni vill ha någonting, eller håller fast vid någonting, och att det är precis i linje med dem, så har de en inverkan och till och med styr er. När en person inte är rationell, eller ger utlopp för sin ilska, så har negativa element en inverkan. Allt är levande, och de där sakerna inkluderar bland annat ondska, begär och hat. Så i sådana situationer har de naturligt en effekt.

Detta gäller särskilt under Fa-upprätandeperioden, då alla kosmos varelser, både positiva och negativa, vill bli räddade. Och det innefattar till och med de ofattbart enorma gudarna på de högsta planen, liksom, särskilt, de kännande varelserna i deras världar. Det är på grund av detta som de har lyckats ha en närvaro i människovärlden, och i den Trefaldiga världen. Skulle de kunna ge upp detta enda tillfälle på eoner att bli räddade? ”Du måste rädda mig” – de uttrycker alla detta och bönfaller om att bli räddade. Men det sätt som detta sker på är inte, som man skulle förvänta sig, med användande av den typ av resonemang och uppfattning som man finner i människovärlden, såsom hur man måste vara artig och ödmjuk när man ber om hjälp – ”Eftersom du är här för att rädda mig måste jag först uttrycka min tacksamhet mot dig, och jag kommer att göra vad jag kan för att göra det lättare” – det är inget sådant. Som de ser det: ”Om du ska kunna rädda mig så måste du nå min nivå först, och du måste ha den här mängden mäktig dygd innan du kan rädda mig. Utan sådan mäktig dygd, utan att ha nått mitt format, hur skulle du kunna rädda mig?” Så de skulle få dig att snubbla och falla, lida, och eliminera dina fasthållanden, varefter du, när din mäktiga dygd har etablerats, skulle ha kultiverat till den nivån och skulle kunna rädda dem. Det är så de vill ha det.

Jag har således sagt tidigare att Dafa-lärjungar, som kultiverare, bör se på problem tvärtemot vad människor gör. En del människor blir olyckliga när de stöter på obehagligheter. Är du då inte en människa? På vilket sätt är du annorlunda? När du stöter på obehagliga saker är det just dags att kultivera dig själv, att kultivera sinnet. Brukade inte religioner lära ut att man ska arbeta inåt och kultivera sinnet? Lyssna inte till hur moderna människor må tolka det – de känner inte nödvändigtvis till den verkliga betydelsen. Gå och kultivera dig själv på riktigt – när du råkar in i en konflikt eller stöter på något problem ska du se på dig själv och se vad som är fel, och fråga dig själv hur du ska hantera det, och använda Fa för att bedöma saker och ting. Skulle du inte säga att detta är kultivering? Vare sig du kultiverar och kan göra detta utanför den sekulära världen eller i det vanliga samhället, fråga dig själv, skulle en vanlig människa kunna göra det? Det skulle han inte kunna. Är då inte du någon som kultiverar sig själv? När någonting upprörande händer, när något som gör dig arg inträffar, eller personlig vinning står på spel, eller ditt ego får sig en törn, kan du se inåt och kultivera dig själv, söka efter dina egna brister, och även när du hamnar i en sådan situation och det inte är ditt fel, kan du då ha attityden: ”Åh, jag förstår – jag måste ha gjort dåligt ifrån mig i något avseende. Eller om jag verkligen inte gjorde något fel så kanske det handlar om att jag betalar av karma som jag är skyldig. Jag ska hantera det väl och betala av det jag ska.” Och allteftersom du ständigt stöter på sådana saker ska du ständigt kultivera dig själv. Då, om en kultiverare kan hantera saker och ting på det sättet, använda sanna principer för att kultivera sig själv, är då inte de obehagliga saker du upplever i den vanliga världen bra saker? Om du vill kultivera, om du vill bryta dig fri från den Trefaldiga världen, om du vill återvända till din ursprungliga plats, och rädda kännande varelser som tillhör ditt paradis, om du verkligen vill hjälpa Mästaren räta upp Fa, underlättar då inte [de där sakerna] allt detta för dig, så att du verkligen kan kultivera dig själv? Är det i själva verket inte så att det banar väg för dig att du stöter på sådana avogheter? Så varför är du olycklig?

Jag har faktiskt sagt sådana här saker i Zhuan Falun, och under de följande åren har jag upprepat det ideligen i det oändliga. En del människor, så fort de stöter på verkliga problem så är de inte intresserade av att övervinna dem, eftersom de bara vill vara lyckliga; när det finns problem mellan dem och andra söker de inte inuti sig själva, och erkänner inga fel ens när det är deras fel. Om du inte kultiverar dig själv, hur ska du kunna hjälpa mig räta upp Fa? Hur ska jag kunna använda dig? Om allt ni vill ha är dagar fyllda av lyckliga saker, då förmodar jag att jag som en del av att låta er hjälpa Mästaren räta upp Fa måste arrangera lyckliga saker som ni kan göra, och låta er bestämma, och göra er till mittpunkten av saker och ting för att få er att göra detta. Men det finns ingenting sådant. Ni har sett hurdana världens människor är nuförtiden. Igår skämtade jag med människor om hur skådespelare idag, vare sig det är på film eller teater, faktiskt inte behöver agera för att spela rollen som den onda typen. (Skratt) Vid min ålder vet jag, liksom de som är äldre än jag, att människor en gång i tiden var mycket goda och vänliga – alltifrån deras yttre beteende till de saker de sade. Så på det sätt de betedde sig och där standarden låg, om de skulle spela rollen av den dåliga personen så skulle de verkligen få tänka sig in i hur de skulle göra det, studera rollen, och repetera den innan de kunde framstå som tillräckligt elaka. Hur kunde bara några få decennier medföra en sådan skillnad? Om dagens människor ska spela rollen av en god människa måste de lägga ner tankemöda på det, och låtsas, och ändå är det fortfarande inte övertygande. Med andra ord har världens människor halkat ned så drastiskt, och ändå vill ni fortfarande genomföra kultiveringen på ett lyckligt sätt? Dafa-lärjungars mänskliga sidor kultiverar mitt bland människornas realiteter, och har mänskliga fasthållanden, och endast därför kan de kultivera. Och samtidigt kommer det också att finnas tillfällen då samarbetet inte fungerar bra, och tillfällen då mänskliga attityder stör – detta gäller för var och en av er. Men å andra sidan, ger inte det faktum att världens människor har glidit ner så långt som de gjort, och den fruktansvärda motgång detta medför för er, just möjligheter för er att kultivera? Det är exakt vad de gamla krafterna har för sig, och vad de har i sinnet – de förändrar med avsikt människor till det sämre för att ge Dafa-lärjungarna förutsättningar för att kultivera. Men de förstör världen och dess människor. Men dagens människor är som vi vet inte så enkla. Jag har sagt att hela denna enorma tilldragelse med Fa-upprätande av kosmos arrangerades för tidsåldrar sedan, så när någon kan komma hit och bli en människa under den här tiden, under Fa-upprätandet av kosmos, är det en enkel fråga? Och varför är dagens människor så bestämda när det gäller miljöskydd? För några år sedan, till och med innan naturmiljön hade påverkats så här allvarligt, fanns det människor som förespråkade miljöskydd såväl som skydd av djur. Ingenting händer av en slump. Många varelser från högre plan har sökt komma ner och reinkarnera, och önskat forma en ödesförbindelse med Dafa. Samtidigt har människor reinkarnerat i Samsara. Det finns dock bara så här många människor och människohudar. Om det fanns fler skulle Jorden inte kunna rymma dem alla. Liv på högre plan har alltså reinkarnerat som djur och till och med som växter. Många av liven här på denna mänskliga plats är inte så enkla, de är inga vanliga varelser. Det ska också sägas att hur världen än tycks vara så ligger alltihop i gudars händer, och allting har sin ordning. Vilket tumult det än må vara så har det faktiskt gjorts till att bli sådant av gudar, och det finns en ordning mitt i oordningen. Om ni betvivlar det, observera då allt detta noggrant och se. Här är det emellertid Dafa-lärjungar som ska spela huvudrollen. Alla varelserna väntar på att ni ska rädda dem. De förser er med omständigheter att kultivera under, och väntar samtidigt på att ni ska rädda dem.

Låt säga att ni inte kultiverar väl, och att ni blir upprörda när ni stöter på obehagliga saker, till och med till den grad att ni slutar göra Dafa-saker, och när någon säger en del saker som ni inte tycker om att höra så tänker ni: ”Jag räddar er helt enkelt inte då.” (Skratt) Men inser ni att det var för Fa som de alla kom hit, det är bara det att de har blivit dåliga – i händerna på de gamla krafterna, dåliga faktorer, samt på den röda draken, vilken antar formen av det ondskefulla KKP i den här världen, degenererade varelser, Satan, och demoner – och genomsyrade med saker som svärtar ner mänsklighetens traditionella, sanna kultur, och genomsyrade med den onda ateistiska kulturen som leder människor till att ”kämpa mot” medmänniskor, Jorden och himlen, och som avsiktligt skadar Kinas traditionella kultur – något som är skapat av det gudomliga. Det ondskefulla partiet och dess filosofi med ”kamp” ingjuter ondska i människor, går tvärtemot kosmos, och till och med demoner önskar att de kunde göra slut på det. Om det inte vore för Fa-upprätandet skulle demoner eliminera det, för det är någonting förvridet och någonting som i grund och botten aldrig borde existera i kosmos. På grund av Fa-upprätandet skyddar de gamla krafterna det och använder det för att testa Dafa-lärjungar. Att jag motsätter mig de gamla krafterna är bara av det skälet att jag ogillar deras tillvägagångssätt; jag har mitt eget tillvägagångssätt. Men hur det än är så har världen idag blivit till vad den är. Som Dafa-lärjungar får ni inte slappna av i er egen kultivering. Ni ska ta tillfället i akt att kultivera er själva. Ju mer kaotiska saker och ting är, desto mer kan ni kultivera er själva mitt uppe i kaoset; ju mer ni stöter på prövningar, eller obehagliga saker, desto mer är detta ett tillfälle för er att se på problemen på ett annorlunda sätt och tänka för er själva: ”Allt detta är en språngbräda med vilken man kan kultivera och förbättra sig.” Är det inte så? (Lärjungarna svarar: ”Ja”, och applåderar.)

Ni tycker alla om att höra Mästaren lära ut Fa och klargöra de här sakerna, eller hur? (Lärjungarna svarar: ”Ja”.) Jag kan berätta för dig att din grundläggande varelse förstår saker och ting ännu tydligare än hur jag har uttryckt dem. Orsaken är att Mästaren nu använder människornas språk för att tala, medan era sanna jag är väldigt medvetna, det är bara det att faktorer från efter födelsen i den Trefaldiga världen, liksom de där dåliga sakerna, har gett upphov till föreställningar, upplevelser och ansamlingar av saker i er, och begravt er likt av smuts, och hindrat era sanna tankar från att komma tillbaka till ytan. Så ni måste kultivera. Ni måste klättra upp, torka bort de där nedsmutsande sakerna, och tvätta er själva rena. Detta är precis vad ni gör i kultiveringsprocessen, och samtidigt måste ni mitt i prövningarna rädda människor. Glöm inte att de gamla krafterna har förstört människor i dagens värld, särskilt kineser, och fastän de påstår att detta görs för att skapa en kultiveringsmiljö så skulle kosmos, efter att ni verkligen lyckades fullborda er kultivering, inte finnas mer – ni skulle vara som överbefälhavare utan någon armé, var ni än befann er. Så ni måste rädda människor, också mitt i de prövningar ni ställs inför, för detta är Dafa-lärjungars mäktiga dygd, och något som ingen vanlig människa – eller någon genom hela historien – någonsin skulle kunna uppnå! Fastän många har skrikit högljutt om att ”rädda kännande varelser” si eller så, har i själva verket ingen gjort det. Men ni gör det! (Applåder)

Samtidigt har jag dock sagt att Fa-upprätandet garanterat kommer att lyckas, har jag inte det? (Mästaren skrattar) När vi har nått den här punkten där vi är idag närmar sig slutet. Hursomhelst, varför säger jag att ”Fa-upprätandet garanterat kommer att lyckas”? Orsaken är att Fa redan har fullbordats, från början till slut, med bara räddandet av kännande varelser kvar att utföra. När jag precis talade om kosmos struktur var poängen att berätta för er om att källan till störningen av era sinnen kommer från alla slags varelser på olika plan. Jag kan berätta för dig att trots att ditt sanna jag har kontrollen över dig så är det inte tillräckligt starkt, eller är till och med maktlöst på grund av att kosmos gamla krafter är dramatiskt större, och dessutom har du blivit begravd i de omvända principerna i den Trefaldiga världen, så Mästaren måste se efter dig, hjälpa dig, och ha kontroll över allting. Och det räcker inte med det. På en ytterst grundläggande nivå kontrollerar jag allting, omfattar allting, hela vägen från ingenting till någonting. Detta är ingenting som kan förklaras med hjälp av exempel som finns i det mänskliga språket. Det kan inte förklaras tydligt, oavsett vilken metod som används. Den kraften är den största och den stödjer och bär alla varelser, allting från mikrokosmos till det mest ofantliga makrokosmos, och allting som finns där står under dess kontroll – till och med omfattande gudar på de högsta höjderna. Vilket tillstånd man än önskar ska infinna sig, eller vad man än vill ska bli gjort – vare sig det involverar kosmos form, sakernas tillstånd i den här världen, eller vad som helst från högt till lågt – blir till omedelbart. Ni vet redan varför Fa-upprätandet görs på det sätt som det görs – för att bevara de ursprungliga liven. Anledningen till att detta är svårt att utföra är att de varelser som ska räddas måste skilja på gott och ont medan de är i den här tumultartade världen, och bli goda; och Dafa-lärjungar måste samtidigt lyckas i kultiveringen mitt uppe i den här kaotiska världen, och rena sig själva, för att det ska fungera.

Jag har sagt till er tidigare att när en gud skapar någonting är allt som behövs en tanke och det blir utfört omedelbart. När det gäller de högsta gudarna är en tanke det enda som behövs för att det omedelbart ska bli utfört, till och med när de skapar universa. Det beror på att deras visdom är så hög och deras kraft så stor, och att det finns ett så enormt fält inom deras rike, och att så många partikelplan finns inuti det fältet. Om de partiklar som sträcker sig över varje enskilt plan från stort till smått verkligen är levande, tänk då på det, så snart [den guden] formar en avsikt i sitt sinne gör alla de där molekylerna, all den kraften, och alla de där partiklarna som är levande, i samma ögonblick, hur stora eller små de än är, alla sin del och genomför ordern vad det än är. Och dessutom, eftersom detta görs bortom all tid och rum, fullbordas det inte på ett ögonblick? Det är mirakulöst, och det är så gudomar skapar saker – med en tanke fullbordas saker omedelbart. Gudar och Buddhor behöver inte röra sig, för det som verkligen är i aktion är de här partiklarna, och på ett ögonblick formar och skapar de saker – en skapar det här planet och en annan skapar det där planet, en skapar den här saken och en annan skapar den där saken, och det som skapas har en enorm täthet. Människor saknar dock en sådan kapacitet och förmåga. Människor måste ta till fysisk handling för att göra saker och ting, eftersom de är begränsade till tiden i den här dimensionen och bit för bit måste få det gjort som de vill göra. Sådana är människorna.

När det gäller er, Dafas lärjungar, ju närmare slutet det kommer, desto bättre borde ni vandra era vägar, och ta vara på dagen för att kultivera er själva. Efter att ha gjort en hel massa saker kanske ni, om ni ser tillbaka på dem, upptäcker att alltihop gjordes med ett mänskligt sinne. När det är en människa som gör mänskliga saker, och saker inte görs med upprätta tankar, så kommer det inte att bli en Dafa-lärjunges mäktiga dygd i de sakerna. Med andra ord, som gudar ser det är det bara att slösa bort tiden – inte mäktig dygd, eller kultivering – fastän du faktiskt gjorde det. Skulle ni då inte säga att det gjordes förgäves? Ni måste studera Fa väl, för det är den grundläggande garantin för att ni återvänder till er position. (Lärjungarna applåderar) Detta är inte bara något som jag har tänkt ut lättvindigt: det Mästaren skänker er är kosmos Fa. Det jag just sade var för att berätta för er att ni absolut inte får slappna av i er kultivering, ni får absolut inte slappna av i era Fa-studier, och att ni definitivt måste göra det med all tillbörlig seriositet. Om ni tidigare inte studerade väl ska ni, så fort ni går härifrån idag och har hört Mästaren ta upp detta igen, verkligen på allvar studera och kultivera, och inte låta era sinnen irra iväg. (Lärjungarna applåderar)

Kanske har ni många tankar om Shen Yun-relaterade frågor, så jag ska säga några ord i förbigående. Som ni vet driver Dafa-lärjungar många projekt, med målet att avslöja ondskans förföljelse och samtidigt klargöra sanningen och rädda världens människor som har förgiftats och följt ondskan på grund av dess förtal, och blivit lurade av det, vilket har försatt dem i stor fara. Och det är det här ni ska göra ett bra jobb med vid den här tidpunkten. Och beträffande de projekt ni driver så kan man verkligen säga att de har haft en stor inverkan, och inte bara det – de har också spelat en avgörande roll. Sedan finns Shen Yun, som räddar människor genom att använda formen konst, och jag behöver inte gå in i detalj om det. Ni är alla väl medvetna om det redan, och jag har talat om det förut. Så när det gäller Shen Yuns konst, eftersom det är något som ska framföras runt om i världen, så ligger det i sakens natur att de grundläggande kraven måste vara mycket höga. Höga i vilken mening? Det jag tänkte i början var: utan att skapa förstklassiga föreställningar kommer vi inte att kunna beröra människor, eller rädda dem. Varje etnicitet har höga tankar om sin egen konst. Nu kommenterar jag inte någon viss etnisk grupp. [Det jag säger är att] varje etnicitet aktar sin egen konst högt, och människor kan inte klandras för det. Så ibland har jag tänkt på att det runt om i världen är orkestermusik, balett och italiensk opera som är mest allmänt erkända. Runt om i världen har dessa blivit de mest exemplariska, de mest hyllade, och betraktade som den högsta formen av konst. Och det gäller särskilt för dem som är en del av samhällets ledande ström, som verkligen älskar att titta på och uppleva de här sakerna. Medan de där showerna som är moderna och verkligen har gått i täten bara lockar ett mindre antal personer ur medelklass och lägre, arbetare, såväl som högskoleelever. Och högskoleeleverna kommer över det efter att de tagit examen, och blir automatiskt mer en del av den ledande strömmen. Så sådan är situationen.

Som ni förstår, om vi ska använda formen konst för att rädda människor måste vår konst vara superb för att nå framgång. Orsaken är att om det finns gudomar som verkar på scenen och hjälper till under föreställningen, men människor i publiken ändå tänker: ”Oj, den här föreställningen är en katastrof”, eller ”detta är undermåligt”, och gör sig löjliga över den… tänk på det, det är gudar som hjälper till med föreställningen, och de skulle inte bara misslyckas med att rädda människor, utan människor skulle dessutom synda. Vi kan inte ha det så. Så ert artisteri måste vara enastående. Om vår konstform, eller vår kvalitet, inte var helt förstklassig när Shen Yun turnerar till många länder runt om i världen, så skulle vi inte motsvara deras standard, och människor skulle inte godta oss, och i så fall skulle vi inte lyckas rädda människor. Så man måste ha något underbart fantastiskt. Först när alla talar väl om en, när ingen kan säga ett ont ord om en, så kan man rädda de människorna. Det är således nödvändigt att Shen Yun Performning Arts har en hög standard som sin utgångspunkt. Jag valde avsiktligt att ha sång och dans, de konstformer som varje etnicitet runt om i världen kan uppskatta, acceptera och förstå. Jag ville också sätta ett exempel för andra projekt, och låta er se hur Shen Yun gör saker och ting – så att ni har något att referera till. Vi har därför tagit allvarligt på kvaliteten i föreställningarna och medlemmarnas utbildning, och resultaten därute har varit utmärkta. I början, när ni sålde biljetter någonstans, vågade ni inte säga att det här var bäst. Men den förstklassiga effekten från Shen Yuns föreställningar har gett er tillit, och ju mer ni har arbetat med detta, desto mer tillit har ni med tiden fått – till den grad att ni skulle drista er till att säga att detta är bäst. (Applåder)

Naturligtvis försöker jag inte berätta för er hur storartat det är. Jag försöker förmedla att det underbara resultatet som åstadkommits genom föreställningen, och att det förutom detta kommer hjälp från gudomar, inte är någonting som vanliga människor skulle kunna åstadkomma – än mindre skulle de kunna avge energi som är genomsyrad av Zhen-Shan-Ren. Sådan är den upprätta energi som inryms i varje nummer som dansas, varje ord som sjungs, och varje ton som spelas; till och med färgerna på scenen utstrålar positiv energi. (Applåder) Allting är materiellt, och när effekten som helhet är så här positiv så gynnas människor av det. Och det är därför vi har en del människor som, efter att ha sett föreställningen, tillfrisknar från sjukdomar; eller efter att de lämnat teatern får de till sin stora förvåning ett telefonsamtal, med goda nyheter, där en stor fråga i deras liv plötsligt har löst sig av för dem okända skäl. Hursomhelst är människor glada efter att ha sett föreställningen, och många saker har förändrats till det bättre. Eftersom människors problem kommer från karma, och att det är något som ackumulerats genom att man tidigare har gjort fel, så ju mer man ackumulerar det, desto större blir ens problem, och större mängder av det leder till stora motgångar. De här svårigheterna kan medföra att stora problem tornar upp sig i ens liv, eller också kan de få ens kropp att lida, eller bli sjuk. Efter att ha sett Shen Yuns föreställning kommer den karman att ha eliminerats. Den positiva energin i föreställningen kan ha den effekten, och skulle ni i så fall inte säga att de svårigheter han en gång stod inför är över? De är borta, eftersom det var karma som orsakade dem. Så det här är orsaken till att människor kan gynnas precis där och då.

Och det är inte allt. Som ni vet är den kinesiska kulturen en gudaskänkt kultur. Som jag har berättat för er är det kinesiska begreppet ”dynasti” annorlunda jämfört med ”land”, precis som begreppet ”kejsare” är annorlunda jämfört med ”kung” som finns i andra länder. ”Dynasti” står för en period i mänsklighetens historia, och det är stor skill­nad mellan ”kejsare” och ”kung”. En kejsare är herren i det kejserliga hovet, kungarnas kung; under honom finns kungar. Så länge ett land var under kejserligt styre hade dess kung utnämnts till en sådan genom ett påbud från kejsaren, och till och med efterträdaren till den kungen var tvungen att utses av kejsaren för att bli legitim. Detta kommer sig av det faktum att Kina var den portal genom vilken de olika himmelska kungarikena steg ner till Jorden för att bli människor; det var det huvudhov som de kom till för att etablera ödesförbindelser och för att styra. Sedan skulle de, i den slutliga fasen, kunna anknyta till dessa ödesförbindelser och fullborda sin önskan. Varje dynastis kultur var knuten till en grupp himmelska varelser, som förde med sig distinkta former av klädedräkter och prydnader, vanor och karaktärsdrag, och till och med mat, kläder, och bostäder. Dessa aspekter ändrades varje gång vid byte av dynasti. Naturligtvis, på tal om byte av dynasti så finns det en princip här bland människorna, att man kan ”erövra världen med militär styrka”, och ”segraren styr landet”. Men detta är en uppochnedvänd princip, inte en upprätt sådan. Människans principer är uppochnedvända, för de måste passa in i människors sätt här på det här planet, och därför finns det krig som störtar dem som har makten, för annars skulle de inte avgå. Vart har då alla människor från Kinas olika dynastier tagit vägen? Om de alla hade väntat i Kina skulle de ha överskridit dess kapacitet. Så de begav sig till andra länder. Och därför finns det många nationer och folk. Skillnaden mellan raser beror på att olika gudar har skapat olika typer av människohudar, och en människas själ tillhör inte nödvändigtvis den rasens [hud], vilken den än må vara, som han tillhör [här på Jorden]. När dessa liv först kom till den här Jorden och inkarnerade kom de först till Kina, och när de inkarnerade här bildade de en dynasti. Efteråt reinkarnerade de i andra länder och regioner och bildade en nation eller en etnisk grupp, i väntan på det slutliga stadiet, i vilket Dafa skulle spridas vida omkring och Fa-upprätandet skulle börja.

Tänk då på detta: vem var det som etablerade Kinas femtusenåriga civilisation? Hela mänskligheten. Gudar hade planerat att använda kinesisk kultur under Fa-upprät­andet, och den var något som gudar grundade. Det är en halvgudomlig kultur, trots allt. Vad den kulturen har är helt enkelt enastående, och exemplen på strålande saker under de femtusen åren av civilisation – inklusive dess historiska berättelser, vilka helt enkelt är för många för att kunna räknas – är alla ljuspunkter i en gudaskänkt kultur, och det är en kultur som etablerades under den process då människan fostrades från det hon var i en avlägsen forntid till den människa vi har idag, med ett modernt sätt att tänka. Då, när en sådan kultur presenteras för människor, skulle ni inte säga att det är underbart att se på? Är det inte klassiskt? Tycker inte folk verkligen om att se på det? När människor ser den här kulturen och vad den innehåller känner de alla en koppling till den, oavsett i vilken del av världen de bor, som om de personligen hade upplevt det tidigare, eller varit där. Alla har den känslan. Så är det verkligen, eftersom en person, oavsett var han kan ha råkat reinkarnera senare, så har han fortfarande det minnet. Det är som en elektrisk kontakt – stick in den så kommer elektriciteten att strömma genom den. Allteftersom tiden går ger emellertid de uppochnedvända principerna i människovärlden upphov till beteenden, föreställningar och ett sätt att leva, och dessa har funktionen att begrava ens sanna jag. Och sedan finns de olika mänskliga begären och fasthållandena, formade efter födelsen; olika föreställningar; liksom det man lär sig under den här livstiden och i den här världen, och allt detta döljer allting som ni har sedan tidigare. Att vara begravd på så sätt hindrar en person från att kunna komma underfund med exakt [vad den känslan av tillhörighet] är, men personen är bara upphetsad. Hans medvetna sida är upphetsad, och kan se saker och ting väldigt klart och förstå, vilket betyder att personens sanna jag vet, även om hans jag på ytan inte kan artikulera det. Hjärnan kan inte bearbeta det med den logik den har tillgänglig; denna bearbetningsfabrik kan inte fastställa, eller formulera, exakt vad den förnimmelsen är. Så för personen förblir det bara en förnimmelse. Det är därför Shen Yun har varit en så mäktig kraft i räddandet av människor.

Samtidigt med detta informerar Shen Yun sin publik om de många lögner som KKP har använt för att förfölja Falun Gong. Och faktum är att detta har varit partiets taktik också i varenda en av dess tidigare rörelser. Det börjar med att hitta på en omgång rykten om dig, och fortsätter sedan med att använda kineser för att förfölja andra kineser, och ingjuta vrede i människor mot varandra. Med dess system ”en röst” kan man inte säga någonting, så ingen vet om man är bra eller dålig. Det är partiet som förklarar dig vara dålig, och sedan översvämmar alla landets tryckta medier och etermedier, partikontrollerade som de är, samhället med det budskapet. Har i historien någon som de attackerat lyckats hålla sig stående i mer än tre dagar? Bara en enda artikel i en tidning kan ta ner någon. Har det inte alltid varit så det har fungerat under det ondskefulla KKP? Men vad vi har här är en grupp kultiverare, så det tillvägagångssättet fungerar inte. Även om det kanske är så har partiets gift skurit in djupt och fått världens människor att stå tillsammans med det och fördöma Dafa och Dafas lärjungar. Men detta är kultiverare som påverkas, och dessutom vill de rädda världens människor, så skulle ni inte säga att de människorna har begått en synd? Uttryckt på ett annat vis är det ett brott eftersom dem som de riktar in sig på är kultiverare. Kan då Dafa-lärjungar från det här perspektivet bestämma sig för att inte rädda dem? Vi måste ändå rädda dem. Shen Yun Performing Arts föreställningar, det dess artister framför, programmets olika berättelsers uppbyggnad, till och med en enskild dansares pose, texterna som Shen Yun sjunger, musiken som Shen Yun producerar – det här är traditionell, autentisk och ren kinesisk kultur. När dessa femtusen års kulturarv som nedtecknats av hela världens befolkning visas fram inför en persons ögon så fattar han det snabbt – likt när någon bedömer en annan människa, och allt som behövs är några få ord och en blick, och sedan vet man om han är bra eller dålig. Efter att de framträtt i över två timmar på scenen inser publiken vilken sorts människor de är. Den rena godheten och rena skönheten i föreställningen är inte någonting som en genomsnittlig modern människa skulle kunna åstadkomma. Nyss sade jag att dagens människor verkligen måste agera för att spela rollen av en god människa, men [det som händer med Shen Yun] går inte att lyckas med genom att agera; det är en oavsiktlig naturlig uppenbarelse av personens inre värld. En annan sak är att kultiverarnas kroppar är väldigt rena. Många personer i publiken ser godheten hos våra artister, och kan avgöra att deras leenden inte är som de inställsamma leendena hos en vanlig artist. Det är inget annat än en naturlig återspegling av den rena godheten som utmärker en kultiverares inre värld. Har då inte människor klart för sig vilken typ av människor Falun Gong-utövare är, så snart de ser det? Naturligtvis, i programmet inryms en godhet och autentisk klassisk skönhet som upplyser och inspirerar människor, och det finns nummer som skildrar hur Falun Gong-utövare blir förföljda. Detta är, som ni har sett, orsakerna till att effekten av allt detta har varit avgjort positiv, och att över nittiofem procent – och vi är återhållsamma här – har hyllat föreställningen efter att ha sett den, och de är till och med djupt rörda av den. Det beror på att det finns väldigt lite som är positivt i föreställningar nuförtiden. Även om vi inte kan säga att det inte finns något positivt alls, kan vi säga att det finns väldigt lite.

Men att bara göra ett bra framträdande räcker inte. När Shen Yun först startade förstod man det inte eller kände inte till det i många regioner. Vilken etnisk grupp det än var så när Shen Yun kom för att framträda var allt som människor där kände till deras balettkompanier, deras operahus och deras symfoniorkester. De visste inte vilka Shen Yun var. Så det var under den tidsperioden Dafa-lärjungar kunde spela en betydelsefull roll, och de fick verkligen en enorm effekt när de marknadsförde Shen Yun – det vill säga de hjälpte Shen Yun att rädda människor. Att säga att du hjälper Shen Yun betyder i själva verket att du hjälper dig själv, för i allt du gör kultiverar du dig själv, och dessutom finns dina bidrag bland de liv som räddas av Shen Yun, det är garanterat. All denna mäktiga dygd finns med. På nuvarande stadium utförs det här projektet genom att ni alla arbetar hårt tillsammans för att rädda människor. Men hela tiden har jag burit en tanke. Nämligen att det inte räcker om vi enbart litar till att våra artister ska göra bra ifrån sig. Om de lokala Dafa-lärjungarna inte samarbetar väl, eller inte gör bra ifrån sig, kommer vår publik inte att komma. Om ni alla i det nuvarande skedet kan samarbeta och öppna upp situationen helt, och snabbt öppna upp situationen likadant som östra Kanada och Taiwan gjorde, så att alla känner till det: när Shen Yun kommer igen till er stad kommer ni inte att behöva lägga ner så mycket tid, arbetskraft eller materiella resurser. Det finns en massa saker som ni behöver göra med de många projekt som ni har åtagit er, och på lång sikt vill Mästaren verkligen inte se er släppa allting för att komma och arbeta med Shen Yun. Men det jag i nuvarande skede vill se er göra är just att fokusera på att öppna upp situationen helt.

Fyra år har gått. Vissa regioner har skapat öppningar, medan vissa regioner inte bara har misslyckats med att skapa öppningar, utan gör allt sämre ifrån sig, och många problem har uppstått som inte borde ha uppstått. Detta har att göra med skillnader när det gäller kultiveringen; det är en reflektion av de olika sinnestillstånd som var och en har haft när man räddar människor. Jag hade ursprungligen planerat att det skulle ta tre år att skapa några öppningar för våra föreställningar, varefter vi inte längre skulle behöva använda så många Dafa-lärjungar. För att det tillvägagångssättet ska fungera måste man först skapa öppningar in i samhällets ledande ström innan man når hela samhället. Detta är egentligen bara en strategi. Men samhällets ledande ström kan inte nås bara genom att det pratas om det, och om de människorna inte kommer så hamnar ni i samma situation. Tror ni att ni bara kan gå och lyckas var ni än vill? Det är inte så. Ni måste använda vissa tillvägagångssätt. Och exakt vilka? Era biljettpriser ska vara desamma som i den ledande strömmen, och människor kommer att komma; ni måste använda den ledande strömmens tillvägagångssätt och marknadsföringsmetoder. Det fungerar inte om ni inte hänger med i detta avseende. Fastän jag sagt till er att rikta in er på den ledande strömmen har utövare under flera år nu gått ut på gatorna för att dela ut flyers och sälja [biljetter] i Chinatown genom att ropa till förbipasserande för att få deras uppmärksamhet, och det är så de har blivit vana vid att göra. Ja, biljetterna sålde faktiskt ganska bra, folk kom, antalet var inte litet, och teatrarna var välfyllda. Men inser ni vad som krävdes för att få dit de där människorna? Vi var tvungna att använda hela styrkan av Dafa-lärjungar. Kan vi hålla på så här i det långa loppet? Det kan vi inte! Så vi måste tänka ut ett sätt att skapa nya öppningar, och det är därför Mästaren först vill arbeta på den ledande strömmen. Men många elever kan inte förstå det här och tänker: ”Men varför? Jag sålde ganska bra med biljetter tidigare ...” En del av våra biljetter var väldigt lågt prissatta, och ibland gavs biljetter bort gratis. Kan vi fortsätta göra så i evighet?

I det västerländska samhället är det en grundsats att ”man får vad man betalar för”. Men här har vi en föreställning av så hög kaliber, och ni insisterar på att sälja den likt en gatuförsäljare som lägger ut sina varor på marken. Det är inte vad Mästaren vill, och det är därför jag har sagt till er att rikta in er på den ledande strömmen. När Mästaren vill få något gjort på ett visst sätt är det faktiskt inte bara så att han tänkte på någonting och det är alltihop. Jag måste göra en enorm mängd förberedelser, vilka ni inte kan se, och alla de där gudarna arbetar med det också. Allting har förberetts, och det enda som saknas är att ni ska utföra det. Men ni tar inte det steget utan tänker: ”Hur kan jag jobba med den ledande strömmen? Jag vet inte vad jag ska göra!” När ni besöker finare områden är ni för rädda för att säga någonting och håller tvekande ut broschyren med stor bävan. Tror ni att det kan rädda människor? Den personen kommer omedelbart att tänka att du inte är trovärdig, eller hur? Du behöver egentligen inte tänka så mycket på det – gör det istället med tillit och värdighet. Du är en Dafa-lärjunge. Inser du inte att du räddar människor? Är en Shen Yun-biljett verkligen inte värd så mycket? Det är den! Jag ska säga er (applåder), att om ett kompani i västvärldens ledande strömning sätter upp en så förstklassig föreställning som denna, vet ni hur mycket de skulle ta för en biljett? I vilken stad som helst skulle det lägsta priset vara 500 dollar per biljett. (Applåder) Vi har inte satt priset så högt, så vad är ni rädda för? Ni försöker inte få ut mer pengar från folk. Istället räddar ni dem verkligen. Men när er tillit är skakig så kör ni till det [finare] området men har inte modet att gå ur bilen. Ni gör bara en kort tur och säger sedan till er själva: ”Okej, jag åkte dit.” Eller också är ni där i det fina området, och kastar i smyg ut en flyer här och en flyer där, och agerar som om ni skämdes över att bli sedda när ni gör det. Visst, en del människor hatar verkligen skräppost och liknande, men det kommer alltid att finnas en del tillvägagångssätt som inte tilltalar vissa människor. Ni måste göra en distinktion: detta är något enormt – alla väntar på att bli räddade! – så länge ni inte överdriver det kommer människor att förstå. Vi har verkligen en del människor som har gjort ett utmärkt jobb, som har utfört saker och ting på ett väldigt naturligt och balanserat sätt i överklasskvarter. Och när de har talat med människor har de varit ganska avslappnade. Den andra parten har omedelbart blivit förtjust, precis som om de har väntat på dig. Så är det verkligen. En hel del grundarbete har utförts på förhand. Allt som saknas är att ni ska utföra saker med upprätta tankar. Men ni har inte haft de upprätta tankar som krävs.

Så nu vet ni orsaken till att det var en verklig kamp med att sälja biljetter under det gångna året. En annan sak är att det fanns en andel elever som sände upprätta tankar i grupp [för att hjälpa upp situationen]. Att sända upprätta tankar görs förstås för att rensa bort ondska som hindrar oss från att rädda människor, och det finns i själva verket lite kvar av ondskan. Att rensa bort ondskan är naturligtvis en bra sak. Skulle det kunna vara utan effekt när så många människor sände upprätta tankar? Det hade effekt. Vi behöver dock se på vad vissa människor sände ut när de sände upprätta tankar. De satt där, med handflatan upprätt, men deras tankar var inte upprätta: ”Hur kommer det sig att vi använder det här tillvägagångssättet i år? Jag gjorde ett jättebra jobb med biljettförsäljningen i fjol. Varför låter de mig sända upprätta tankar här när jag skulle kunna vara ute och sälja biljetter? Varför måste vi rikta in oss på samhällets kulturella huvudström? De här biljetterna är så dyra – vem kommer att köpa dem?!” (Skratt) Även om det låter roligt att höra detta nu så var det var faktiskt ett extremt utbrett fenomen. Inser ni att när allt det sändes ut så formades det runt om i världen till en klibbig, limliknande substans, och det krävdes bara ett fåtal onda varelser för att kunna störa er. Det var ingenting ni kunde rensa bort, och det hindrade direkt våra Dafa-lärjungars biljettförsäljning och hindrade de Dafa-lärjungar som sände ut upprätta tankar. Det var något som inte kunde rensas bort. När ondskan försöker röra till det så rensar era upprätta tankar omedelbart bort den och eliminerar den, skrämmer den så att den vänder om och flyr. Men när det gäller Dafa-lärjungar, ja, vi kan ju inte eliminera dem. Vad kan vi göra när personen gör ett tillfälligt misstag på grund av otillräcklig förståelse i den här frågan? Det finns ingenting att göra – inte ens Mästaren kan göra någonting, för jag måste vänta på att de av våra elever som har kultiverat bra ska ha möjlighet att kultivera ännu bättre, och fullborda sina speciella vägar. Hursomhelst fanns det en del som gjorde bra ifrån sig, så jag var tvungen att hålla ut trots alla svårigheterna, och vi kom verkligen igenom. Men inser ni en sak? De som ursprungligen var avsedda att räddas förra året [av Shen Yun, men inte gick dit], har förlorat sin chans för alltid. Det beror på att Fa-upprätandet oupphörligen rusar framåt, steg för steg, och när det kommer till ett kosmiskt plan är det dags för den nivån med människor; när det når ett visst himmelrike högre upp, eller ett visst lager av en kosmisk kropp, är det dags för den gruppen människor att komma och se [föreställningen], och nästa gång [Shen Yun framträder] kommer den stolen att tillhöra någon annan. Inser ni hur många liv som förlorats?! Vet ni hur jag känner mig när jag ser de där tomma stolarna i teatern?

Många Dafa-lärjungar talar om att ”hjälpa Mästaren räta upp Fa”, eller ”vad Mästaren än vill så är det det vi kommer att göra”. Och det sägs med övertygelse. Men så fort Mästaren faktiskt ber er gå och göra någonting som inte stämmer överens med ert tänkande, eller när saker och ting är lite av en utmaning, tappar ni fullständigt bort den upprätta tanken om att hjälpa Mästaren. Med förbittring inblandat i ert tänkande kommer de tankar ni sänder ut att komma i vägen. Jag har sagt tidigare att ingen kan skada Dafa-lärjungar. Ni vet hur ondskefullt det onda KKP är. Om det vill ta ner några skulle de inte kunna hålla ut i så mycket som tre dagar. Men skulle det kunna störta Dafa-lärjungar? Ju bättre ni kultiverar, desto ståndaktigare, starkare och mognare är ni. Det är ungefär så långt [KKP:s] roll sträcker sig. Med andra ord kan inga element utifrån skada den kultivering som görs i Dafa, vilken störning som än uppstår. Försökte inte något gäng med säkerhetsagenter från KKP i Nya Zeeland att i hemlighet använda elever som hade avvikande förståelse till att skapa problem? Låt dem pröva sin lycka, och titta bara vad det blir av dem. Vem skulle kunna skada Dafa? Ingen kan det. Inga yttre element eller faktorer kan åstadkomma någonting. Men om genuint kultiverande Dafa-lärjungar inte gör bra ifrån sig kommer förlusterna att vara stora. Vem skulle i själva verket kunna skada Fa? Skulle någon över huvud taget kunna skada kosmos Fa? Sådana tillfällen är inget annat än test för er, avsedda att avslöja era mänskliga tankar och fasthållanden. Är inte alla de element ni stöter på som försöker störa Dafa-lärjungar i själva verket inriktade på de elever som inte har varit flitiga och som har stapplat fram? Det är precis som med de onda webbsidorna för ett litet tag sedan, vilka drev en del människor till att de nästan blev besatta och irrationella, som om de inte längre var sig själva, och gick så långt som att sprida de där onda sidorna. Så hur kunde det hända? Berodde det inte på att de saker ni hade – de där fasthållandena, de där mänskliga tankarna, den där vanan att ljuga, eller den där förkärleken för att skvallra – tvingades komma upp till ytan och avslöja sig? Var det inte för att få er att snava och falla så att ni skulle kunna se era tillkortakommanden, och för att få dem som verkligen inte är lämpliga att bli bortrensade? De gamla krafterna utnyttjade de där dåliga sakerna från dåliga människor och fick dem att visa sig. Var det inte den effekten som detta fick? Det är därför jag säger att ingen verkligen kan skapa problem för oss, utan tvärtom kan det bara tjäna till att hjälpa oss att bli ännu renare. Som ni känner till hände det runt om i världen att de där gangsterliknande hemliga agenterna från KKP försökte muta teatrarna, de ringde telefonsamtal, skrev hotbrev, eller utgav sig för att vara Falun Gong-elever och skrev irrationella brev i försök att vända människor emot Falun Gong-elever. De försökte verkligen allt möjligt. Men efter att människor genomskådat dem fanns det verkligen ingenting mer de kunde försöka med. När Shen Yun skulle uppträda i Korea var det ett flertal dåliga människor, särskilt utskickade av KKP för att störa, som självsäkert svor att Shen Yun inte skulle lyckas uppträda. Men till slut genomfördes vår föreställning och blev en succé, vilket för agenterna blev till ett förkrossande nederlag. Till slut fanns det inget de kunde göra, de kunde inte störa. Så trots att de slutade störa orsakade ni själva till slut stora förluster.

Dafa-lärjungars plikt är att rädda kännande varelser. Men har ni tänkt på: även om Shen Yun räddar så många som det bara går, hur många åskådare kan en teater rymma? Med sju miljarder människor i världen, hur många kan man rädda med Shen Yun? Med alla våra medier och alla de projekt som Dafa-lärjungar driver som räddar människor, även om ni ger allt ni har så finns det fortfarande ett enormt antal människor som inte kan bli räddade. Som jag har berättar för er tidigare så räddar ni faktiskt inte de här människorna för Mästarens skull, och inte heller görs det för andra. Ni räddar dem för er själva, för det är mycket troligt att de ska bli de framtida kännande varelserna i era paradis, eller ska tillhöra ert område. Ni kan inte låta det bli så att när ni återvänder till er rättmätiga plats så är ni som en överbefälhavare utan armé, och det är fullständigt tomt där, bara en ensam figur som uppfyller hela den enorma kosmiska kroppen. Det är inte meningen att Buddhor ska vara utarmade; de ska vara rika. Liven där är era rikedomar, och bara med dem kommer era paradis att kunna frodas. De räknas alla som rikedomar – varje liv räknas som en rikedom.

Jag är medveten om att det bland dem som sitter här idag finns en del familjemedlemmar till Dafa-lärjungar, och det finns också en del icke utövande vänner till Dafa-lärjungar som har kommit in i lokalen. Jag vet det för fältet här är inte så rent. Det finns förstås också en handfull människor som skickats hit av kommunistskurkarna. Men hursomhelst ska jag berätta för er: att ni kommit hit är en möjlighet som kommer sig av ödesförbindelser. Vem du än är, eller vilket motiv du än har, att ha hört Buddha Fa, att ha haft denna ödesförbindelse, är ingen enkel sak. Fastän det på ytan kanske ser ut som om någon har bjudit in dig att komma, så skulle du absolut inte ha kunna komma in om gudar inte hade velat att du skulle det. (Lärjungarna applåderar) Jag har kommit för att rädda människor (lärjungarna applåderar), och ni vet alla att jag uthärdar saker för kännande varelsers skull, så att de kan bli räddade. Jag söker inte personligen något för detta. Jag kan försaka allting, och jag har inga mänskliga fasthållanden. Eftersom jag har kommit för att rädda människor kan jag inte vara selektiv. Jag räddar alla världens människor, vilket innefattar alla er som sitter här. (Entusiastiska applåder)

Övers. anm.: Översatt från engelska 110825, senast uppdaterad 111203, några saker kontrollerade mot kinesiska.Ladda ner PDF här.