Fa-undervisning vid Fa-konferensen
i New York 2010

Li Hongzhi
5 september 2010
Manhattan

God eftermiddag! (Alla Dafa-lärjungarna svarar: ”God eftermiddag, Mästare!” Entusiastiska applåder.) Ni har verkligen arbetat hårt! (Lärjungarna svarar: ”Mästaren har arbetat hårt!”) Ett så här stort möte är sällsynt, och den här gången har ett ansenligt antal elever kommit. Jag har hört att två konferenslokaler har fyllts. Tio år har gått på ett ögonblick. Vilken förföljelse som än har begåtts så har det bara haft funktionen att härda våra Dafa-lärjungar till mognad. Dafas lärjungar genomgick en så kallad ”prövning” som var både ondskefull och grym, och har tagit sig igenom. Ni har konsekvent arbetat med att klargöra sanningen, rädda kännande varelser och bekräfta Fa, oavsett hur ondskefull förföljelsen har varit, och har varit ytterst klara i sinnet över vad det är ni gör. Våra Dafa-lärjungar har aldrig blandat sig i vanliga människors politik, och har inget intresse av politisk makt. Vi är bara en skara kultiverare. Samtidigt har förövarna, för att förfölja Falun Gong och de goda människorna som kultiverar Zhen-Shan-Ren, inte tvekat att förstöra den mänskliga moralen och propagera för falska, ondskefulla, våldsamma och pornografiska saker – de allra värsta sakerna som mänskligheten känner till – för att motarbeta oss. Med andra ord, trots att vi inte har någon politisk agenda; inte önskar ta den politiska makten från någon; och bara behöver miljöer som tillåter oss att utföra vår kultivering och att ha friheten att tro på Dafa – detta skulle räcka – så är det inte så att förövaren inte har någon som helst aning om vad den gör när den förföljer oss. Den är helt medveten om att dessa människor strävar efter att bli goda människor. Den ondskefulla KKP-regimen är inte något som uppmuntrar människor att vara goda. Ända sedan den dagen då den fick politisk makt har det varit gangsters som bygger upp sig själva, och ända sedan dess har den använt lögner och falskhet för att dupera folket, och våld för att etablera sin diktatur. Det här är egenskaper som ligger till grund för den här regimen. Hela tiden har den förlitat sig på obarmhärtiga lögner och våldsamt förtryck för att klara sig, och så gott som varje gång den har spridit propaganda och följt upp den med våldsamt förtryck så har detta varit baserat på lögner. Dess politiska prestationer är falska, de hjältar den har lovprisat är falska, de skurkar den ger sig på är falska, de ”fientliga krafter” den målar upp är falska, de förebilder den har etablerat är falska, och dess värdiga uppträdande är falskt. Men överallt, och speciellt i Kina, börjar människor se dess sanna ansikte.

Vad detta då säger oss är att medan den har hållit på med sin förföljelse av Falun Gong så har den, för att förfölja den här gruppen människor och få Falun Gong på fall, översett med de där ondskefulla sakerna och det skadliga beteendet, med syfte att motarbeta de universella värderingarna Zhen-Shan-Ren och översvämma samhället med de där dåliga sakerna, till den grad att de blir okontrollerbara. Nu när dessa dåliga saker har samlat tillräckligt med styrka för att bli en maktfaktor av egen kraft, har de emellertid ironiskt nog till slut äventyrat regimens makt, och vid den här tidpunkten skulle regimen inte kunna tygla dem även om den försökte. Så förföljelsen av Falun Gong har slagit tillbaka mot regimen, och vi ser nu slutet på den här processen utspela sig. Jag sade någonting i början, nämligen att det skamliga slut som väntade det ondskefulla partiet inte skulle vara något som människor styrde över, utan att dess fall snarare skulle vara vedergällning för dess ondska – att skörda vad den sått. När det då gäller våra Dafa-lärjungar så måste ni förbli ytterst medvetna om allt detta och ytterst klara över vad det är ni gör. Inte vid någon punkt på den här resan har jag någonsin ändrat de principer som gäller för er som kultiverare, så de bland oss som är förvirrade får verkligen inte vara det, och ska inte låta mänskliga fasthållanden få er fantasi att dra iväg med er.

Hela skapandet av den Trefaldiga världen och skapandet av Jorden var ämnat för denna slutliga sak idag. Det som visas upp här bland människorna är en grupp goda människor som räddar världens människor och leder samhället till att förändras till det bättre, och räddar världen och mänskligheten. Men sett utifrån kosmos är det Fa-upprät­ande som äger rum, och det innefattar omätbara och oräkneliga kännande varelser, gigantiska universa och oändliga kosmiska kroppar. Så de där obetydliga sakerna som kan erhållas här bland människorna, eller politisk makt, kan inte på något sätt mäta sig med det. Men så fort en Dafa-lärjunge är här bland människorna för den här händelsen, måste han förlita sig på Dafa om han ska kunna skilja på rätt och fel. Man träder in i illusionen när man ansluter sig till de dödligas värld, så ingen kan se verkligheten bakom saker och ting särskilt tydligt. Bara utifrån denna Fa kan man få vägledning om hur man ska uppföra sig. Verklig erfarenhet har således under de här åren bevisat att med goda Fa-studier kan en Dafa-lärjunge undvika att förlora kursen, och oavsett hur komplicerat det här samhället må vara, eller hur mycket saker och ting må vara i ständig förändring, så kan han, om han verkligen lyckas kultivera i linje med Fa, undgå att bli vilseledd av de falska uppenbarelserna här – trots att en rad mänskliga fasthållanden, tankar, frestelser och saker som kan röra upp fasthållanden, liksom alla slags ytliga saker, sammansvärjer sig för att störa hans kultivering.

Mina Dafa-lärjungar, försök att verkligen ta en klar titt tillbaka på den väg ni har färdats under de här åren. Även om många saker kan ha verkat sakna rim och reson, så hade faktiskt samtliga en ordning i sig, och var till för att, till gagn för dig, bit för bit förlänga detta slutliga kapitel i historien, avsett för Fa-upprätandet. Jag kommer ihåg att innan förföljelsen av Dafa-lärjungar började så hölls en stor Fa-konferens här. På den tiden var det många elever närvarande, och är ni nu inte allihop här igen? Människorna i den här världen ser alltmer ondskan för vad den är. Och på liknande sätt börjar människor överallt gradvis förstå exakt vad det är som gör Dafa-lärjungar och Falun Gong till vad de är. Vem är rättfärdig och vem är ondskefull; vem är god och vem är ond; de grundlösa anklagelserna; och förtalet – världens människor kommer att se igenom allt detta. Den illvilliga gangsterregimen har alltid falskeligen anklagat vem den än har velat få på fall, och det har länge varit dess tillvägagångssätt. Men sådana saker avslöjas nu en efter en. I KKP:s olika kampanjer har det alltid tillämpat precis samma, gangsterliknande taktik. Det vill säga, det startar med att hitta på rykten om den grupp som det ska förfölja, och får dess medier att samfällt kritisera gruppen, och rör upp allmänhetens känslor mot den, och lurar människor att bli delaktiga i saken. Det fortsätter sedan med att fälla vem det än har siktat in sig på. Så det är vad det egentligen menar med termen ”masskampanj”. Den här gången kommer det inte att fungera. I kosmos Fa-upprätande tittar verkligen alla kosmos Gudar uppmärksamt på, och den stora mängden Buddhor, Daos och Gudar deltar. Skulle en hoper onda människor fortfarande kunna få sin vilja fram vid den här tidpunkten? [Det som händer i världen] är blott ett ögonblick då detta vilt arroganta, ondskefulla parti utnyttjas för att testa Dafa-lärjungar och eliminera Dafa-lärjungars fasthållanden när de ställs inför döden, vilket således leder till deras Fulländning och samtidigt sållar bort dem som inte duger till att vara Dafa-lärjungar. Det är inget annat än en sådan process. Men ändå, när detta utspelar sig är det svårt att se saker och ting för vad de är. Bara genom att vara mitt uppe i illusionen och gå igenom den processen kan man få en känsla för vad ”svårigheter” verkligen innebär. Det jag just sade är avsett att berätta för er att Dafa-lärjungar är utomordentliga och ni har kommit igenom förföljelsen. Men en del människor skulle verkligen inte ha förlorat riktningen på det sätt som de gjorde. Ni måste vara klara över vad ni är här för.

Det är något annat jag skulle vilja prata om. Nämligen att under alla de här långa åren som våra Dafa-lärjungar har blivit förföljda, har våra ansträngningar med att ständigt avslöja förföljelsen och få världens människor att se att det som sägs bara är anklagande lögner och påhittade anklagelser, faktiskt varit att rädda världens människor. Orsaken är att de som verkligen förföljs inte är Dafa-lärjungar, utan världens människor. Jag sade tidigt att Dafa-lärjungar, mitt under den enorma pressen och mitt uppe i verkliga tester på liv och död, bara går igenom en process där de är på väg mot Fulländning. Gjorde inte alla förföljelser av rättfärdiga trosläror i det förgångna samma sak? Jag har sagt tidigare att mänskligheten har misslyckats gång på gång med att lära sig positiva läxor; människor lyckas alltid komma ihåg de negativa. Hur svåra saker och ting än kan bli så räddar Dafa-lärjungar världens människor, och i var och en av de saker ni sätter igång så gör ni det jag beskrev. Dafa-lärjungar har tagit många initiativ till att klargöra sanningen och rädda människor, med målet att effektivt kunna rädda kännande varelser och avslöja ondskans förföljelse. En del är något större, och en del något mindre; en del är mediaföretag; andra försöker bryta igenom internetblockaden; och sedan finns det insatser i alla slags miljöer och på varje nivå i samhället som tillämpar många olika metoder för att bekräfta Fa och rädda människor. Allt det ni har gjort är utomordentligt. Alla de här sakerna påbörjades på eget initiativ och organiserades av Dafa-lärjungar i hopp om att få större inverkan; de är insatser som har varit effektiva när det gällt att rädda människor. I den här saken bekräftar Mästaren er. Så länge Mästaren inte har sagt att ni har gjort dåligt ifrån er eller att det ni gör inte är nödvändigt, gör då den saken, och gör det bra. Så länge det ni gör kan rädda människor, gör då det. Ni behöver inte ha Mästaren till att bekräfta varenda sak ni gör.

I gamla tider tog kultiverarna, som ni vet, sin egen individuella Fulländning som det huvudsakliga målet. Skulle någonting så historiskt betydelsefullt som att Dafa sprids vida omkring kunna vara trivialt? När det är kosmos Fa som förs fram och ges till människor, skulle personen som kultiverar den kunna vara bara en vanlig människa? Det som Sakyamuni vidarebefordrade när han var här var Arhats Fa. Mahayana-buddhismen var något som sattes ihop efter att Sakyamuni hade lämnat den här världen och strängt taget är den en försämring av originalet; det betyder att man bara kan kultivera till Arhats nivå. Dafa-lärjungar, däremot, är kungar som kom från himlen för att hjälpa Mästaren att räta upp Fa, och i grund och botten är det för att Fa-upprätandet av kosmos skulle äga rum som Dafa-lärjungar, som tilldelats en så enorm medfödd grund (genji), framträdde. Och inte heller är de kännande varelserna här i den här världen som ska räddas, så enkla som de kan verka; en genomsnittlig varelse är inte värdig att räddas av kosmos Dafa eller av en Dafa-lärjunge. Majoriteten av människorna i världen idag är liv som steg ner hit från himlen, och blev människor, och bakom dem, kopplade till dem, finns enorma grupper av liv. Så när saker och ting är så betydelsefulla är [de saker ni gör] inte saker som en vanlig kultiverare skulle kunna göra, och inte heller är den himmelska rang [ni kommer att uppnå] något som en genomsnittlig kultiverare skulle kunna nå. Saker och ting är nu inte till närmelsevis så enkla som människor förr i tiden förstod dem.

Som jag har sagt, de religiösa metoderna, de många trossystemen, och de olika slagen av kultiveringsmetoder i det förgångna, etablerade i mänskligheten bara en kultur som skulle innefatta kultivering och en kännedom om gudomliga varelser. Om dessa personer och dessa Upplysta varelser inte hade kommit för att etablera den här kulturen så skulle människor idag inte förstå vad ”kultivering” innebär, eller att gudomliga varelser lever i himlen och hurdana de är. Det finns Buddhor, Daos, Gudar som är kända för mänskligheten, såsom Jesus och Jehova, och naturligtvis många fler gudomar av alla slag. De skapade den kunskap om gudomliga varelser som den mänskliga kulturen har, och har låtit människor genom historien få ett överflöd av kunskap om egenskaperna hos gudomliga varelser och hur de hanterar saker och ting, liksom vad kultivering är, dess olika former, och vad som krävs för att kultivera. Eftersom sådana saker etablerades i den mänskliga kulturen så är det så mycket lättare för mig att sprida Fa idag. Jag behöver inte lära er något mer om vad gudomliga varelser är, vad kultivering är, och hur man når gudomliga världar. Det finns således inget behov av att jag förklarar så många av de mest ytliga sakerna, vilket jag annars skulle behöva göra. Med andra ord förstår människor nu, och vet, för den här delen av den mänskliga kulturen har etablerats. Och det var den verkliga anledningen till att de Upplysta kom till den här världen. Idag är det en annan historia. Idag är Dafa-lärjungarna här samtidigt med Fas upprätande av kosmos, och det var just den här fasen vi har kommit till som människor en gång berättade om; som profetiorna beskrev; och som till viss del kändes till av, eller förstods av, människor med övernaturliga förmågor. Och det Dafa-lärjungar utför är just saker i den här slutliga fasen.

Varje Dafa-lärjunge är anmärkningsvärd. De nivåer som de kommer ifrån är på inget sätt ordinära, och de etablerade människans kultur under hela den mänskliga historiens förlopp. Många välkända historiska figurer finns bland våra Dafa-lärjungar, och oavsett om det var uppenbarelsen av en Upplyst varelse som han antog, eller kanske den av en berömd kulturperson, en hyllad general eller kungen över en nation: alla vars namn har efterlämnats till eftervärlden är utomordentliga. Och det finns väldigt många fler saker som gjordes i det förgångna som kan tyckas utomordentliga men som inte nedtecknades och inte lämnade några spår efter sig. Det berodde på att gudar inte önskade att de sakerna skulle föras vidare. Genomsnittsmänniskan är inte värdig att få sitt namn nedtecknat för eftervärlden, för den mänskliga historien var till själva sin natur skapad till att tjäna Fa-upprätandet och bekräftandet av Fa. Vilken del av människans kultur, eller intellektuella arv, som lämnas kvar är ingen trivial sak. Och mänsklighetens sanna historia eller orsaken till dess existens är inte heller enkel. Den kultivering som Dafa-lärjungar gör, och deras räddande av människor, är av naturen kopplade till kosmos Fa-upprätande.

Som ni vet så har vi, alltsedan den 20 juli 1999 och fram till idag, sett såväl samhället som människornas hjärtan ändras lite i taget, precis som vi har sett förändringar i människors uppfattning av och attityder gentemot Dafa-lärjungarna och det ondskefulla KKP. Om ni inte hade agerat när ni ställdes inför dessa onda omständigheter så hade heller ingen agerat i ert ställe, eftersom människorna alla har väntat på att ni ska rädda dem. De verkliga offren i förföljelsen är världens folk, inte ni. Alltmedan folk har sett att Falun Gong har förföljts och att Dafa-lärjungar arbetar för att stå emot det, så är vårt agerande mot förföljelsen bara den ytliga manifestationen. I realiteten är det så att ni räddar människor, och det är för att rädda människor som ni avslöjar ondskan. Det ondskefulla KKP tillåter inte att människor tror på det gudomliga, eftersom partiet är motsatsen till det gudomliga. Ateism är i sig själv en fruktansvärd synd. När en människa är skapad av det gudomliga och ändå vänder sig bort och förnekar det gudomligas själva existens så finns inget annat sätt än att han blir eliminerad av det gudomliga. Det är verkligen uppmuntrande för mig att se Dafa-lärjungar lägga ner en sådan enorm massa energi på alla sina projekt, och försöka få större inverkan när det gäller att rädda människor. Vad det betyder är då att medan ni utsätts för förföljelse etablerar ni Upplystas mäktiga dygd. Förföljarna är bara en manifestation av ondskan när Dafa-lärjungar genomgår Fulländningsprocessen. De som verkligen förföljs är världens människor.

I vilken bemärkelse har världens människor blivit förföljda? Trots allt verkar människor leva rätt så bekväma, fria och sorglösa liv när samhällets moralvärderingar har sjunkit. Men som ni vet kom majoriteten av människorna på den här Jorden hit från himlen, och många har faktiskt skickats ner hit, som representanter för den kosmiska kropp som de kommer ifrån, av det universumets kännande varelser, och deras syfte med att komma var att till slut erhålla räddning. Huruvida räddningen erhålls eller ej beror på den här personens uppförande i den här världen efter att Dafa har spridits. Det beror på att en persons handlingar här återspeglar tillståndet hos de kännande varelserna under Fa-upprätandet, i den kosmiska kropp som han representerar och som ligger bakom honom. En människa kommer inte att te sig likadant som en gudomlig varelse. Efter att han har kommit till människovärlden och har fått sin nivå sänkt, kan han bara anta en människas utseende. Idag, när Mästaren sprider Fa, kan Mästaren inte vara som en gudomlig varelse. Han kan bara använda mänskligt språk för att undervisa och ett mänskligt utseende för att vara här hos er. Många människor kan inte inse detta. Människor tror att det är Falun Gong som förföljs, när det i själva verket är världens människor som är offren. Jag säger så eftersom de har blivit lurade av lögnerna under förföljelsen och hyser hat mot Falun Gong. Men ”Falun Gong” är det namn som kosmos Dafa antar i den här världen. Det som Dafa-lärjungarna gör här är att bekräfta Fa, och de är Fas lärjungar som räddar kännande varelser och har kolossala uppdrag. Annorlunda uttryckt är de det gudomligas sändebud. Om en jordemänniskas sinne är fullt med negativa tankar om Dafa eller Dafa-lärjungar, eller om den här personen har svärtat ner, eller inte identifierar sig med, den grundläggande Fa-sanningen, vilken är Zhen-Shan-Ren, då är den här personen listad bland dem som ska rensas bort, bli eliminerade, av de gudomliga krafterna. Och det här gäller särskilt för dem som har varit direkt inblandade i förföljelsen av Dafa-lärjungar, har sagt dåliga saker om Dafa eller gjort dåliga saker mot den. Så när du tänker på att oavsett hur allvarligt Dafa-lärjungar må vara förföljda så vandrar de fortfarande vägen mot gudomlighet, och att vare sig de ger sig av tidigt eller sent så är de fortfarande på väg mot Fulländning och kommer att återvända, är det inte i själva verket människorna som är de verkliga offren för förföljelsen.

Detta kosmos har oräkneliga, omätliga kännande varelser i sig, såväl som oräkneliga gudar av olika sorter. Det väldiga kosmos är ojämförligt heligt, och antalet gudar i himlen vilkas nivåer är ungefär som Sakyamunis, är alltför många för att kunna räknas. Sakyamuni använde uttrycket ”lika oräkneliga som sandkornen i Ganges” för att uttrycka hur stort antalet är, men faktum är att om man lade ihop all sanden på den här Jorden så skulle det fortfarande inte räcka som metafor för antalet gudomliga varelser på den nivån. Och vad vi diskuterar är bara en metafor för antalet gudomliga varelser på endast en nivå. Så i jämförelse, vad räknas en människa som? Han är knappt värd att nämnas. Men fastän hans existensnivå må vara låg så finns bakom honom, sammanlänkade, liv på högre plan. Många människor i den här världen är i själva verket representanterna för en grupp av sådana liv. Men under illusionens förtrollning förblir människor omedvetna om de här sakerna, och än mindre vet de vilka de själva är egentligen. Men bakom många av världens människor, representerade av dem, finns faktiskt oräkneliga och omätliga liv på högre nivåer. Sett i det ljuset, skulle då en sådan stor Fa eller sådana utomordentliga Dafa-lärjungar komma bara för att rädda en vanlig, ordinär människa? Skulle det kunna hända? För närvarande har majoriteten av människorna i den här världen djupare skäl inom sig för att vara här. Om en person verkligen är representanten, utsänd till Jorden, från ett enormt kosmiskt system, då är det som han representerar en värld, ett lager av kosmos, eller ett lager av en kosmisk kropp. Eftersom en kosmisk kropp är en cirkulatorisk enhet, har varje kosmiskt system, oberoende av storlek, ett eget system, där det också finns ett system på högre, och ännu högre nivåer, som den tillhör. Och ju högre nivåer, desto större är det; desto större är det oräkneliga antalet kännande varelser; och desto väldigare är gudarna, och antalet kännande varelser ännu mindre möjligt att beräkna. Som helhet är universums väldighet extraordinär. När en Dafa-lärjunge räddar en person så är det inte alls bara en människa så som vi känner till det: en enorm kropp med liv kommer på det sättet att bli räddad. Annorlunda uttryckt är det sätt som en människa reagerar på gentemot Dafa och Dafa-lärjungar inte bara en mänsklig handling. Och naturligtvis, om en persons ytlager inte är så vaket och alert så utgör det ett hinder för räddandet av den personen och de kännande varelser som han representerar, så det är av den anledningen vi ska förklara sanningen.

Det jag just diskuterade var någonting väldigt stort. Det är många människor här idag som lyssnar till Fa. Att lyssna till den här Fa kommer inte att vara något problem för Dafa-lärjungar, men kanske finns det en del nyare elever eller några som stödjer Falun Gong eller familjemedlemmar här som kan ha problem att förstå den. Men eftersom det trots allt är en Fa-konferens så undervisar jag den Fa som Dafa-lärjungar ska ha, och det finns inget annat sätt än att undervisa så här. Så [det ovanstående] var anledningen till att kosmos Dafa sprids i människovärlden. Endast varelser som [dem jag beskrev] är värdiga att bli räddade av Dafa-lärjungar, och bara sådana varelser är värdiga att få kosmos Dafa spridd här i den här världen – så monumentalt är det. Så fastän människan här på en lägre nivå har en enorm kropp av liv bakom sig så kommer han när han är här på den här Jorden att vara en vanlig människa tillhörande det här planet, den här nivån. Det är så det fungerar. Fastän personen är på den lägsta nivån, om han begår en synd mot kosmos Fa, eller om han misslyckas med att identifiera sig med den här Fa som skapade kosmos och oräkneliga kännande varelser, vart är han då, efter att ha motsatt sig sådana saker, på väg? Döden, som människor föreställer sig den, innebär att komma till en särskild plats. Men vart skulle en sådan person ta vägen? Till och med materian i detta universum som är ett resultat av någontings slutliga död, är skapad av den här Fa, så om personen motsätter sig Fa, vart ska han ta vägen? För att illustrera, i Bibeln nämner både Jehova och Jesus hur liven tillhörande dem som förföljer apostlarna står inför evig förbannelse och pina, för alltid. Det skulle gälla till och med ända fram tills dess att det nya kosmos skapas, och alltigenom dess långa år i historien, där syndaren skulle betala oupphörligt för sin syndkarma. Du milde, så fruktansvärt! Lidandet skulle inte ha något slut, för så stor är syndkarman när någon har syndat mot kosmos Dafa. Trots att en människa bara är mänsklig så är han faktiskt en representant för högre nivåer. Således, när en människa begår en synd mot Dafa så kommer den kropp med liv som finns bakom honom som han representerar, från toppen till botten, att se alla sina oräkneliga gudar och varelser av alla slag, fullständigt eliminerade, för det här är kosmos Fa-upprätande. Nåd erbjuds innan den stora katastrofen kommer, men Fa-upprätandet är skoningslöst strikt.

Min Fa lärs inte ut till vanliga människor, utan till Dafa-lärjungar. Dafa-lärjungar förstår alla vad detta är. Vad det här betyder är att de som verkligen har blivit förföljda är människor, och de som står inför förintelse är människor. Förföljelsens mål var faktiskt att å ena sidan testa Dafa-lärjungar, och å andra sidan rensa bort de gamla liven i kosmos, av vilka människan är ett. De gamla krafterna var fast beslutna att människan inte skulle erhålla räddning, för kosmos gamla krafter ansåg att kosmos inte längre dög, och det gjorde inte heller dess kännande varelser, och således skulle de alla förstöras. Under tiden skulle kultiverare utsättas för svåra prövningar, där vilken som helst Dafa-lärjunge som misslyckades med att kultivera väl skulle rensas bort. Världens människor och andra kännande varelser skulle inte behållas. Ni har sannolikt sett många profetior som gick ut på detta, där några satte antalet överlevande till en på tiotusen, en på tusen, eller bara en på tio hushåll. Oavsett siffran så ville de förstöra kännande varelser i väldig omfattning. Emellertid är det huvudsakliga målet med Dafas spridande vida omkring i världen, och räddandet av kännande varelser, att rädda allting – att rädda alla de kännande varelser som är i stånd att bli räddade. Och det är därför vi har gjort så mycket vi kan, och försökt göra så gott vi kan med att rädda fler.

Till sin natur tjänar deltagandet från kosmos gamla krafter i den här Fa-upprätande saken som en demon för Dafa och Fa-upprätandet. Som ni vet så är ömsesidigt stödjande och ömsesidigt hämmande verksamt här bland människorna, en positiv för en negativ. Sådant är det mänskliga samhället. Människan i sig lever just i en miljö där gott åtföljs av ont, och människans materiella substans har dessa två sidor, gott och ont. Således, när en person tappar humöret, blir irrationell, elak, ond, hatisk, eller blir som galen av glädje, så är det demonnaturen som är verksam; när han däremot är rationell, medkännande eller vänlig, så är det Buddha naturen, eller hans goda natur som är verksam. Och i den här världen finns det goda människor, dåliga människor, de som är snälla, de som är elaka, precis som det i himlarna finns Buddhor – vilka är Fa-kungar – såväl som Demonkungar. Alla dessa matchar naturligtvis varandra, och motsvarigheterna når hela vägen upp till mycket höga nivåer, med en negativ för en positiv. Att ha en negativ för en positiv håller allt i balans i det gamla kosmos. När kosmos gamla krafter såg att den här Dafa som spreds var helt och hållet positiv så skapade de omedelbart många demoner och prövningar. Precis på det här sättet formade de det som för Fa-upprätandet och för kosmos Dafa var en demon. Det var så här saker och ting gick till.

Så vad vi kan säga är att allt som Dafa-lärjungar har gjort under de här åren har varit ämnat att rädda människor och klargöra sanningen. Även om många Dafa-lärjungar har blivit förföljda i allvarlig utsträckning så hände allt det på vägen mot gudomlighet; vare sig personen lämnar oss tidigt eller sent så ska var och en bli Fullbordad. Däremot har vanliga människor, tvärtemot, inte någon sådan möjlighet. Så vad är det som gör en Dafa-lärjunges liv så speciellt? Dess grund har etablerats ända sedan den första tiden i historien, och det var på det här sättet som Dafa-lärjungar klarade sig ända fram till idag. Inräknade i Dafa-lärjungarnas led är Jesu lärjungar såväl som Sakyamunis, såväl som naturligtvis andra gudomliga varelser som ni inte känner till och deras lärjungar. Självklart är ni inte verkligen deras lärjungar. Ni är Dafas lärjungar och väntade bara på den här dagen. Med andra ord åtföljde ni de här heliga personerna i skapandet av en kultur för mänskligheten, och idag används den kulturen än en gång för att rädda människor.

Efter den senaste Fa-konferensen i Förenta staternas huvudstad Washington DC, hörde många elever att Mästaren skulle komma till varje projektmöte för att träffa dem, så plötsligt kom massor av människor idag. (Skratt) Alla projekten sände mig många inbjudningar, eftersom vart och ett, stort eller litet, ville att Mästaren skulle ha ett möte med dem. (Skratt) Mästaren skulle inte kunna klara av allt det. Vad jag just sade var för att tala om för er att ni alla faktiskt har gjort mycket bra ifrån er, och behöver inte att Mästaren bejakar varenda sak ni gör eller var och en av er. Genom att ha klarat er fram till idag, och genom att ta del i räddandet av kännande varelser, lyser ni upp en väg åt er själva, och etablerar er egen mäktiga dygd, och uppfyller ert historiska uppdrag. Många sådana saker är dolda av illusionen, och även om Mästaren verkligen undervisar er om något så kommer han inte att säga allt rakt ut. (Mästaren skrattar) Så jag ville säga er att jag inte kunde klara av att närvara [på alla era möten] fastän ni bjöd in mig. (Alla skrattar) Men, jag vill inte heller svika era förhoppningar, nu när jag har kommit. Jag vet att ni alltid vill dela några saker med Mästaren. (Lärjungarna applåderar) Men det är så många människor här, så ni kan sända upp frågelappar och jag kommer att besvara dem åt er. Men om era frågor är av individuell art, eller inte relaterade till att rädda kännande varelser, eller de saker som Dafa-lärjungar behöver göra, lämna då inte fram dem. Om lapparna är för många, och alla skriver en, så kommer vi fortfarande inte vara klara ens vid den här tiden imorgon. (Alla skrattar) De som är i de angränsande salarna kan också lämna fram lappar. Okej, lämna fram dem – sätt igång och lämna fram dem.

Lärjunge: Vad menas med ”De fyra stora elementen har vittrat bort” i Hong Yin II?

Mästaren: Jag kan förklara det här, men jag tycker inte att den här frågan är så relevant för våra nuvarande uppgifter som har att göra med att rädda kännande varelser. Vad Sakyamuni menade med ”De fyra stora elementen” var jord, vatten, eld och vind – den grundläggande orsaken till bildandet av ett universum i en viss värld inom en kosmisk kropp. Jag klargjorde just att i en viss värld var det De fyra stora elementen som var den grundläggande orsaken bakom skapelsen av det universumet. Men likväl var det inte den yttersta, verkliga grundläggande orsaken. När den kosmiska kroppen skrider framåt genom stadierna av skapande, varande och degenerering under det långa tidsförloppet och når degenereringsstadiet, så verkar saker och ting vara som i en process av att vittra bort.

Lärjunge: Koreanska Dafa-lärjungar på fastlandet saknar Mästaren.

Mästaren: Tack alla. Ni behöver inte skriva sådana saker på frågelapparna. Jag vet att ni alla saknar Mästaren, och Mästaren saknar er! (Alla lärjungar applåderar ljudligt)

Lärjunge: Dafa-lärjungar i Beijing saknar Mästaren än mer när slutet närmar sig.

Mästaren: Jag kommer att hoppa över att läsa lappar som dessa högt. Jag kommer bara att välja ut och läsa dem med frågor.

Lärjunge: Dafa-lärjungar sänder Mästaren hälsningar från Beijing Agricultural University, China University of Geosciences, Beihang University, Beijing Forestry University, och…

Mästaren: Låt oss inte skicka upp fler hälsningar, eftersom de tar tid att läsa upp. Tack alla. (Lärjungarna applåderar)

Lärjunge: Alla Dafa-lärjungar i Nanchang, Guangdong, Hunan och Xi´ning sänder hälsningar till sin storslagne Mästare.

Mästaren: Jag kommer att hoppa över att läsa hälsningarna och fortsätta att svara på frågor. Jag vill börja med frågor – svara på frågor.

Lärjunge: Alla elever i Thailand sänder hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Ännu en hälsning. Tack alla.

Lärjunge: Ziyang, Sichuanprovinsen, Chengdu… (Alla skrattar)

Mästaren: Ännu en.

Lärjunge: Hur kan vi så fort som möjligt ta bort de föreställningar och fasthållanden som formats genom att leva bland vanliga människor?

Mästaren: (Skrattar) Mitt under utmaningar, eller när saker och ting inte kan lösas, försöker människor alltid att komma på någon sorts taktik som de kan använda. Men det finns faktiskt inga genvägar: man måste verkligen kultivera, och kultivera i linje med Dafa. Om en person vill vandra mot gudomlighet, och ändå tänker: ”Få se om vi kan hitta någon särskild slags genväg” (skratt), hur kan det vara att verkligen kultivera uppåt? Det fungerar inte. Man måste verkligen, grundligt kultivera om man ska kunna gå högre.

Lärjunge: Efter det att Mästaren lärde ut Fa senast vid konferensen i Washington DC, insåg många lärjungar på fastlandet att de också skulle samarbeta villkorslöst med koordinatorerna. De gick så långt att de sökte upp tidigare koordinatorer och assistenter på de platserna för att be dem fungera som övergripande koordinatorer nu, trots att dessa före detta övningsplatskoordinatorer och assistenter i många fall aldrig verkligen stigit fram.

Mästaren: Tidigare var de Dafa-lärjungar på fastlandet som hjälpte till i ansvarspositioner på övningsplatserna inte i de positionerna för att de hade kultiverat särskilt bra, utan snarare för att de hade förmågan att göra sådant arbete och en önskan att göra det. Det måste vara kultiverare som hanterar kultiverares saker. Det räcker inte att bara tänka på hur bra någon är på att ta hand om saker; man behöver också titta på om han kan kultivera. Det här är något som aldrig någonsin kan ändras.

När jag senast föreläste om Fa, lade jag särskilt till en rad om att ”det gäller Dafa-lärjungar utanför Fastlandskina”. Omständigheterna i Fastlandskina är annorlunda, så jag riktade mig inte till människorna där.

Lärjunge: Eleverna på fastlandet som är flitiga är upptagna med att klargöra sanningen och rädda människor, och har inte tillräckligt med tid till att studera Fa eller göra övningarna, vilket leder till att de blir förföljda. En del elever lägger å andra sidan det mesta av sin tid på att studera Fa och göra övningarna, och klargör sällan sanningen. Många är på det här sättet. Med den här situationen, hur lång tid kommer det att ta innan vi kan rädda tillräckligt många människor?

Mästaren: I grund och botten säger du att en del bara klargör sanningen men inte studerar Fa, medan andra bara studerar Fa men inte klargör sanningen. (Alla skrattar)Det här är just en ursäkt som de gamla krafterna använder för att förfölja Dafa-lärjungar. [Det är vad som händer] om ni inte verkligen lyckas balansera de här två sakerna, eftersom Dafas räddande av människor inte är något som en vanlig människa kan göra. Det måste vara en kultiverare. Så du måste studera Fa, kultivera, och bli en kultiverare. Det räknas inte när en vanlig människa gör det, och han erhåller inte den mäktiga dygden. Om du, som en kultiverare, misslyckas med att utföra den här uppgiften och bara studerar Fa, vet du varför du studerar Fa? Det är för att du själv ska lyckas, men också för att rädda kännande varelser. Genom att studera Fa erhåller du själv Fa, men vill du bara vinna – vinna Dafas fördelar? Med andra ord, om du, när Dafa-lärjungar blir förföljda och Dafa svärtas ned, inte står upp och säger några ord till stöd, är du värdig att erhålla Fa? Det är tanken.

Lärjunge: Några västerländska elever i Nordeuropa ber människor använda ett kalenderbaserat sätt att studera Zhuan Falun, och…

Mästaren: Det ska inte finnas någonting sådant. Vad som är bäst för er är att ha en bestämd tid för att studera Fa. Att studera Fa tillsammans är den form som jag har gett er. Men, ni måste vara flitiga med att studera Fa, och studera ofta, och bara då kan ni undvika att förlora riktningen, kan ni vandra er väg korrekt, och göra väl det ni ska göra. Förändra inte sättet att studera Fa. Läs den bara rakt igenom. Börja inte med någonting annorlunda, och försök vara nymodiga. Jag tror att det är mänskligt tänkande som får människor till att välja ut vilken del av Fa man ska studera eller komma på ett nytt sätt att studera Fa.

Lärjunge: I vårt område finns det en marknadsföringskoordinator för Shen Yun som, av olika anledningar, inte längre kommer ut och som är ganska nedtyngd. Skulle Mästaren kunna säga några ord?

Mästaren: Jag vill helst inte uttala mig. (Alla skrattar)Så länge den här saken inte är över så är Dafa-lärjungar fortfarande mitt uppe i att kultivera sig själva och att gå igenom prövningar, och om personen har vad som krävs eller inte, är något som observeras. Jag vill inte blockera hans väg. Var och en kommer fram till sina egna insikter, och var och en kultiverar. Även om det ni ser är att han inte kommer ut nu så ska ni veta att han inte mår bra och är mitt uppe i en svårighet. Alla kommer att gå igenom detta under sina prövningar. Det avgörande är hur personen hanterar sig själv.

Lärjunge: En medutövare säger att det att inte lita på den högst ansvariga personen är samma sak som att inte lita på Mästaren. Stämmer det?

Mästaren: Jag skulle vilja tala med er alla om detta igen. Vad jag talade om var den ytterst ansvariga personen för ett projekt, eller den huvudansvariga personen i en regions Dafa-förening. Det här är mycket viktigt. När det gäller ansvarspersoner på lägre nivåer, eller ansvariga för specifika platser eller vissa avdelningar inom ett visst projekt, så är det inte så kritiskt. Men eftersom Mästaren bad er att ändra ert tillstånd så ska ni, som våra Dafa-lärjungar, göra som jag har beskrivit och lyssna till er ledning, och följa deras order, eftersom det sätt som varje avdelning gör saker på, trots allt ytterst kommer från direktiv från den huvudansvariga personen. Låt mig än en gång upprepa hur det är: Jag syftar på de huvudansvariga personerna – ansvarspersonerna för stora projekt och satsningar, och den högsta personen i varje Dafa-förening – inte de olika avdelningarna under dem, eller de olika övningsplats- och Fa-studiekoordinatorerna under ett visst områdes förening. Det är inte dem jag menar. De har inte ansvaret för hela projektet. Men med det sagt ska ni fortfarande följa och göra ett bra arbete med att göra det som ansvarspersonerna på olika platser och i de olika avdelningarna eller enheterna inom ett projekt säger, eftersom många av dem blev ombedda att göra på det sätt de gör av den högst ansvariga personen. Men om det verkligen finns allvarliga problem så kan ni alltid rapportera det som vanligt. Men under årens lopp har ni utvecklat en vana att alltid tänka dåligt om vissa människor och ni har haft svårt att sätta stopp för det fasthållandet eftersom ni har vant er vid att titta utåt. Jag vill få bort det här tillståndet och eliminera den substansen åt er. Ni kan inte fortsätta så. Tiden för sådant är förbi.

Så varför sade jag ingenting förut? Nå, tänk efter hur ert tillstånd skulle ha varit om ni hade gjort det jag ber er redan från dag ett. Om ni bara skulle göra vadhelst ansvarspersonen sade så skulle ni inte ha vandrat er egen väg. Dessutom, om ansvarspersonen hade lett er på avvägar så skulle ni inte ha insett det. Och om ansvarspersonen själv inte hade några svårigheter att gå igenom så skulle han inte ha kunnat kultivera. Förstår ni min poäng? Det är anledningen till att jag undervisade er så som jag gjorde under de gångna åren, och inte tog upp den här saken. Nu har emellertid ansvarspersonerna gått igenom tio år av svårigheter, och den kultiveringsprocessen, och klarat många prövningar och vandrat sina egna vägar. De allra flesta vet hur saker och ting ska hanteras. Nu behöver vi ändra det tillståndet hos er. Och med detta ta bort det fasthållande ni har till att vanemässigt titta utåt, söka utåt, och titta på ansvarspersonen så fort det blir problem. Förut vande ni er vid att titta utåt och alltid ogilla ansvarspersonen, och till och med ända fram till idag godtar ni honom fortfarande inte. (Alla skrattar) Det duger inte. Ni måste acceptera honom. Nu, när det gäller ansvarspersonerna så har vissa verkligen gjort ett dåligt arbete. Även om vissa har gjort det dåligt så har majoriteten gjort ett bra arbete. Så Mästaren håller fortfarande ett öga på saker och ting.

Lärjunge: Några medutövare har påpekat att medan jag arbetar för ett av våra medier så går jag också med på att göra program åt medutövare inom andra medier. Innebär det här att jag inte fokuserar på att göra en sak väl?

Mästaren: Våra Dafa-lärjungar axlar många saker samtidigt. Om du kan göra en sak bra, och även klarar att göra en annan sak bra samtidig, gör det då. Men om du inte kan slutföra en sak, och ändå tar på dig något annat, då kommer du inte göra någon av sakerna bra. Så du måste tänka ut hur du ska balansera de här sakerna. Det finns ett uttryck i nordöstra Kina som lyder: ”En blind björn plockar majs.” (Alla skrattar) Med ”blind björn” menar nordostbor en björn, så hur exakt bär sig en björn åt när han plockar majs? Han bryter av en majskolv och stoppar in den under armen, och försöker sedan stoppa in en till under samma arm, sedan plockar han ännu en och försöker stoppa den under samma arm igen, för att till sist bara ha en kolv. (Alla skrattar)

Lärjunge: På fastlandet upplevde nyligen en utmärkt kultiverare, som var koordinator på en viss plats, plötsligt något som tog sig formen sjukdomskarma, och han gick bort, vilket gjorde många förkrossade. Kultiverarna som stod honom nära reflekterar över vilken roll de hade i det, eller finns det andra orsaker?

Mästaren: Efter att ha gått igenom så mycket förföljelse och färdats så långt längs er väg, borde ni alla veta varför dessa saker inträffar. Ni kan fråga era medutövare och få klarhet i saker och ting.

Många sådana här arrangemang har gjorts av de gamla krafterna. Naturligtvis, när arrangemangen gjordes var eleven inte medveten om att det var gamla krafter som gjorde så. Vid den tiden hade Mästaren ännu inte gett dem beteckningen gamla krafter. Så eleverna gick med på arrangemangen, och de blev cementerade sådana som de var. Vid den tiden trodde vissa att det var just så saker och ting skulle göras, så de skrev på vissa saker. Och när den avtalade tiden kom hade de gamla krafterna ett handtag, så att säga, att ta tag i och förfölja honom. Det har också funnits andra scenarier. Till exempel har många människor kultiverat genom att titta på andra och har bara gjort likadant istället för att vandra sin egen väg. De gamla krafterna får därför personen att gå bort tidigt, och använder tillfället till att se hur människor reagerar och se om de fortsätter att kultivera. Eftersom kultivering är någonting som man måste göra aktivt, av egen fri vilja, så måste du när du frestas av fördelar och vinning, eller när du genomlider den plågsamma smärtan kopplad till ditt anseende och dina känslor, verkligen snabbt kunna släppa de sakerna, först då kommer saker och ting att gå bra för dig. Så när ni alla gör bra ifrån er efter att ha sett någon annan göra bra ifrån sig, eller inte gör bra ifrån er när ni sett att han inte gör bra ifrån sig, och ni alla är så här, då utsätter ni, praktiskt taget, den personen för fara. I så fall påskyndar era fasthållanden hans bortgång. De gamla krafterna griper således tag i detta, och låter honom inte leva, för deras inställning är att han påverkade ett stort antal människor som tittade på honom och inte kultiverade på riktigt. Fick dessa människor verkligen godkänt? Kunde de verkligen kultivera? Var deras kultivering genuin eller inte? Bara när en person kultiverar själv räknas det. Så de griper verkligen tag i det här handtaget, och det är svårt för Mästaren att göra något åt det. Det beror på att de har gripit tag i en princip och säger: ”Titta på alla de där människorna – vem av dem kultiverar verkligen? Vi måste få den här personen ur vägen.” Det är därför som det är absolut nödvändigt att du vandrar din egen väg i kultiveringen. Du måste absolut kultivera dig själv.

Naturligtvis finns det fler än bara dessa två scenarier. En del människor har länge haft ett fasthållande till sjukdom, vilket också är farligt. Det beror på att vissa människor tror att deras sjukdomar kommer att försvinna genom utövning av Dafa, och att de har en skyddande sköld ovanför sig – ”Så länge jag går med i Dafa-lärjungarnas led kommer jag inte att ha någon sjukdom, och kommer inte att ha något att frukta.” Vilket starkt mänskligt fasthållande! Men har den personen då kultiverat genuint? Eller betraktar han Dafa som en skyddande sköld? Även om det inte var så personen tänkte från början så är det ändå ett fasthållande.

Men ska vi inte vara fria från alla luckor om vi ska kultivera ända till Fulländning? Vi kan inte ha några luckor när det gäller mänskliga fasthållanden. Vilket mänskligt fasthållande som helst är ett problem. Alla måste bort. Vilket som helst av dem kan göra att en del elever råkar ut för saker. Jag är säker på att många elever är väl medvetna om detta efter att ha gått igenom så många prövningar som de har gjort. Jag behöver inte förklara mer. Alla de här sakerna är sådant som ni har övervunnit längs vägen.

Lärjunge: Vissa Dafa-lärjungar i Kina träder inte fram efter det att de har blivit förföljda, men att ha lärjungar som ligger efter kommer att fördröja Fa-upprätande­processen. Kan vi be Mästaren upplysa oss angående detta?

Mästaren: De kommer inte att fördröja det, för när allt kommer omkring väntar inte tiden på någon. Det är bara det att Mästaren fortsätter att ge chanser, och vi kan vänta på er i processen däremellan. Emellertid kan det verkliga, stora, slutliga ögonblicket inte skjutas upp.

Lärjunge: Hur kan Dafa-lärjungar på fastlandet göra bättre ifrån sig vid den här tidpunkten i Fa-upprätandet? De ber mig sända hälsningar till vördade Mästaren å deras vägnar.

Mästaren: Rädda kännande varelser, klargör sanningen, gör vad Dafa-lärjungar ska göra, och kultivera er själva väl. Sök inte efter någon sorts ny taktik. Befatta er inte med de där dåliga sätten. Gör bara de tre sakerna med tillförsikt och värdighet. Tack för hälsningarna. (Applåder)

Lärjunge: Vill Mästaren vara snäll och än en gång tydligt instruera oss om Fa-principerna när det gäller att inte samla in pengar. Till exempel behöver en del projekt utanför Kina medel, och en del elever bidrar med pengar och en del med arbetskraft. Räknas det som att samla in pengar?

Mästaren: När jag talar om att samla in pengar så menar jag faktiskt huvudsakligen situationen i Fastlandskina. Det är ovanligt med problem utanför Kina, även om det har funnits några få undantagsfall i Taiwan där människor har utnyttjat Dafa-lärjungars luckor. Men i Fastlandskina finns det många sådana ohederliga människor, så jag avsåg huvudsakligen sakernas tillstånd på fastlandet. Så på andra platser är sådana problem ganska ovanliga. En del Dafa-lärjungar har gått ihop och bidragit med kapital för att starta ett visst projekt, men det räknas inte som att samla in pengar; de har inte bett om pengar från andra människor. Så det räknas inte. Naturligtvis har en del Dafa-lärjungar som är egna företagare och en del som är ekonomiskt mycket välbeställda, gett en del av sina pengar för att stödja Dafa-projekt, och det här är återigen annorlunda än att samla in pengar. I de här fallen gör personen det aktivt, utifrån sitt eget hjärta, och det påverkar ingenting eftersom hans ekonomi är solid. Så det räknas inte som något problem. Inför inte medlemskap, och gå inte runt och be om pengar från våra elever. Vem som än gör det gör fel.

Lärjunge: Nyligen har elever på vissa platser haft ganska allvarliga anfall av sjukdomskarma. En del elever har framfört idén att alla ska sända upprätta tankar och nå en välvillig lösning med varelsen som orsakar sjukdomskarman. Är den här tolkningen av ”välvillig lösning” och det här tillvägagångssättet korrekt?

Mästaren: Dafa-lärjungar är barmhärtiga, och Mästarens Fashen löser välvilligt era många positiva och negativa ödesförbindelser. Det här tänkandet är inte fel, men man behöver överväga huruvida situationen verkligen är sådan som ni förstår den, eller om ni gör det för att ni inte har ett bättre alternativ och med otillräckliga upprätta tankar.

Vissa människor som tidigare hade en sjukdom tillfrisknade så fort de började kultivera Dafa, och de blev verkligen botade. Men, för att ta bort dina fasthållanden och testa om du har vad som krävs eller ej, så gör de gamla krafterna så att du får ont på just det ställe där din tidigare sjukdom var, eller får ett återfall, där till och med symtomen är likadana, allt för att se om du tror på Dafa. Hur ska du hantera det när det inträffar? Mänsklig eller gudomlig – skillnaden ligger i en enda tanke. Om det som kommer upp är en upprätt tanke, och din inställning är att allt detta är falskt, att det är de gamla krafterna som lägger sig i, och du påminner dig själv om hur länge du har kultiverat Dafa och att inga sådana saker är möjliga, om den tanken verkligen kommer inifrån, så kommer problemet att försvinna omedelbart. Men det här är inte bara något du säger och sedan kan klara. Den sortens orubbliga upprätta tanke kommer från ditt inre, och den är inte ytlig eller bara något man säger. Anta att vissa människor tänker: ”Åh, Mästaren berättade för oss vad vi ska säga, så det är vad jag kommer att säga,” men ditt hjärta är instabilt, eller du gör det bara för att Mästaren ska se det, och har inte nått den nivån ännu. I så fall, när denna din tanke kommer upp så kommer den inte att kunna få dem att vika sig och ha styrkan att besegra de gamla krafternas saker. Så det kommer inte att fungera. Endast med en upprätt tanke som kommer från kultivering kommer det att gå bra.

Just för att ni ska kunna hantera sådana saker bra, har jag aldrig slutat säga till er att uppriktigt studera Fa och verkligen kultivera, för så fort de upprätta tankarna är starka, kommer ni verkligen att ha den gudalika kraften till att klyva ett berg mitt itu – klyva det med endast en tanke. Se bara om de gamla krafterna vågar lägga sig i då. När dina upprätta tankar kommer fram kan ingenting blockera din väg. Så det är huvudsakligen elever som inte har varit så flitiga, som inte ofta studerar Fa, eller vars sinnen är någon annanstans när de studerar Fa, som har blivit mest störda och värst förföljda. Så är det alltid. Men de Dafa-lärjungar som har kultiverat väl kan verkligen inte bli störda – inte det minsta. Dessutom är deras upprätta tankar starka, och de hjälper samtidigt andra. De hjälper verkligen Mästaren att räta upp Fa.

Lärjunge: Många elever i Fastlandskina anser att skyddsamuletter utsmyckade med”Falun Dafa Hao” är viktigt material för klargörande av sanningen, och det första de gör när de träffar någon är att dela ut dessa. Men de klargör inte sanningen på djupet.

Mästaren: Det är naturligtvis inte rätt att göra så. Ni delar ut dem utan att veta vad den personen har för sig – ”Här får du, ta en!” (Publiken skrattar) Personen du just gav den till kanske förföljde Dafa-lärjungar i ett arbetsläger alldeles nyss, så varför skulle du ge en till honom? Varför skyddar du honom? För att han ska vara i säkerhet så att han kan fortsätta att förfölja Dafa-lärjungar? Det du behöver göra är att förklara sanningen för honom, så att han kan förstå, och sluta göra dåliga saker. När du verkligen har räddat honom, då kan du ge honom en skyddsamulett. Det här behöver göras på djupet och med allvar. Att rädda människor är inte som att dela ut flyers, där du bara delar ut så många som möjligt.

Lärjunge: När elever på fastlandet ser att anhöriga eller vänner har allvarliga sjukdomar, så säger de till personen att recitera ”Falun Dafa Hao” och försäkrar honom om att han kommer att bli botad.

Mästaren: Med anledning av de rådande omständigheterna på fastlandet, om personen [som blir tillsagd att göra så] verkligen har modet att i den onda miljön recitera det – och till och med recitera det högt – så kommer han att bli botad. (Publiken applåderar) Men, det finns inga garantier för att det kommer att fungera om en person reciterar det i en mindre förtryckande miljö. Anledningen är att när någon har modet att träda fram och uttala sig väl om Dafa i [en miljö] där det finns förtryck från ondskan, så är det annorlunda än att bara gå omkring och säga samma sak i Amerika. Om du går ut offentligt här och ropar: ”Falun Dafa Hao!” så kanske till och med polisen skulle följa ditt exempel och vinka till stöd (Publiken skrattar) eftersom det inte finns någon press. Men med det sagt, om det kommer från personens hjärta när han säger ”Dafa är bra”, då kommer det att ha effekt. Vilken sorts resultat det blir beror alltså på personens avsikt och vad han tänker, såväl som miljön runtomkring. Om omständigheterna är bra, det är avspänt, och det inte finns någon press, då beror det på situationen. I sådana fall är det persons hjärta som är den avgörande faktorn.

Lärjunge: En del fastlandskineser som aldrig har utövat Falun Gong lämnar Kina i hopp om att få någon slags uppehållsstatus. De kommer till vår övningsplats för att lära sig övningarna och tar bilder vid alla slags aktiviteter. De ljuger för regeringen när de ansöker om flyktingstatus. Dessutom har en del av våra Dafa-lärjungar ordnat med referensbrev till sina anhöriga [för att söka asyl]. Stämmer detta överens med Fas krav?

Mästaren: Dafa-lärjungar diskuterade dessa saker mycket när förföljelsen började. Så här ser jag på saken. [Att ta reda på] om personen är uppriktig är regeringens sak, och som Dafa-lärjungar har vi ingen administrativ befogenhet i den här saken. Om personen vill lära sig och vill göra övningarna, skulle du vägra att lära honom? Du måste lära honom. Det som är avgörande är att du längs vägen klargör sanningen för honom. Nyckeln är att hjälpa honom att bli klar över saker och ting.

I allmänhet är Dafa-lärjungar vänliga, så om den personen vill ta bilder, låt honom göra det, och samma sak om han vill lära sig. Men sannerligen, om han i det fallet använder Falun Gong för att få politisk asyl så står han i skuld till Falun Gong, och från och med den dagen får han inte göra någonting dåligt mot Falun Gong. Om han gör det så kommer han omedelbart att möta vedergällning. Han blir tvungen att återbetala skulden och betala tillbaka motsvarande mängd. Han lyckades komma ut från Kina till USA genom att använda Falun Gong, så han kommer att få betala tillbaka med samma stora mängd. Kanske kommer han att bryta mot någon lag och bli hemsänd, eller möta vedergällning av samma storlek. För närvarande håller en del advokater kurser där de lär ut Falun Gong, och säger till och med till människor att studera Zhuan Falun för att förbättra sina chanser att erhålla flyktingstatus. Oavsett vilket motiv advokaten har så ådrar han sig en enorm skuld till Falun Gong. Men sett ur ett annat perspektiv så är det att få människor att lära sig Dafa inte att göra en dålig sak. Även om dessa [asylsökande] lämnade Kina för att tjäna pengar eller försörja sig, och vinning är deras högsta prioritet, så kommer de ändå, under tiden som de [gör dessa bedrägliga saker] säkerligen att få någon form av förståelse för Falun Gong, och av den anledningen är vi vanligtvis inte så bekymrade. Det är trots allt regeringens sak att bekymra sig över sådana saker, inte vår. Så gör ert bästa med att inte bli inblandade och forma negativa ödesförbindelser med de människorna.

Lärjunge: Mästare, jag skulle vilja fråga, när vi delar förståelser tillsammans om att marknadsföra Shen Yun, borde vi ta upp frågan om att förbättra xinxing snarare än att bara diskutera arbete?

Mästaren: Just det. Med vilket arbete det än må vara, om Dafa-lärjungar kan klara av att ha något starkare upprätta tankar så kommer saker och ting att gå bättre. Naturligtvis så innebär det inte att det är okej att strunta i brådskande arbete och enbart fokusera på Fa-studier. Det skulle bli problem om ni gjorde det och den person som ni behövde få tag på var borta när ni väl var klara med att studera, och den aktuella affärsuppgörelsen inte kunde genomföras. Ni ska inte vara alltför kategoriska när det gäller någonting. Fa är någonting som ni definitivt behöver studera, i rätt miljö och vid rätt tillfälle, och det är någonting ni behöver hantera på ett lämpligt sätt.

Lärjunge: Är tankarna och personligheten som vi formade i oss själva under tidens gång de gamla krafternas arrangemang? Om det skapar betydande störning i ens Fa-studier, hur kan man fullständigt bryta sig loss?

Mästaren: Tankarna och idéerna, eller de olika föreställningarna som formas i din hjärna, formades alla med tiden under dina interaktioner och möten ute i världen. Och ju äldre man är, desto mer har man samlat på sig. I Fastlandskina finns det mer och mer dåliga fenomen, och de är alltmer uppenbara. Människor har lagt märke till att barn från Fastlandskina är påfallande annorlunda jämfört med barn i utlandet. Barn från fastlandet känner till allting och är väldigt sluga. Dåliga saker av alla de slag kommer verkligen fram i det samhället, och det finns ingen moralisk baslinje för någonting – vare sig det gäller tidningar, media, människors uppförande, eller det som människor säger. Småbarnens huvuden där är översvämmade med en massa olämpliga saker, mer än hos barn som bor utanför Kina, och de är därför mycket mer som vuxna i det avseendet.

Vad som än kommer in i en människas sinne stannar kvar där. Människor har minne. Fastän vi kallar det ”minne”, och det låter som någonting begreppsmässigt, så är det faktiskt i verkligheten något, verkligt materiellt. När människor säger saker, eller när någon förklarar något för dig, eller försöker övertyga dig om något, ”bla, bla, bla” – en jämn ström [av saker] hälls in i ditt huvud. Verkliga substanser slungas faktiskt mot dig. När vissa människor blir riktigt upprörda och konstant kommer med invändningar, driver de faktiskt tillbaka alla de sakerna. Det Dafa-lärjungar gör är naturligtvis bra för människor, och det vi säger härrör från upprätta tankar, så det som kommer ut ur våra munnar när vi talar är lotusblommor. Däremot är i stort sett inget av det som formas inuti vanliga människor som är mitt i samhället, särskilt bra, och när de kommer in i ens kropp kommer de sakerna faktiskt att dominera en människa. Människor kanske säger att det inte spelar någon roll vad de ser med sina ögon, och att de bara kan sluta titta på någonting om de inte längre vill se det. Men det är inte sant. När din syn får kontakt med någonting så har den saken kommit in. Det beror på att varje sak kan kopiera sig själv i andra dimensioner, så ju längre du tittar på något, desto mer kommer in. Oavsett vad det är, det må vara på TV eller på en dator, så kommer det in så fort du tittar på det. När fler av dessa dåliga saker lagras i din hjärna och i din kropp, så dominerar de till slut dina handlingar. Ditt tal, ditt tänkesätt, ditt perspektiv på saker och ting – allt detta kommer att bli påverkat.

Människor är en produkt av sin omgivning. Det här är en sanning utan undantag. Och det här är något som inte bara kultiverare förstår, eftersom den äldre generationen bland vanliga människor också förstod detta en gång i tiden. Under ens kultivering tas de lagrade sakerna gradvis bort. Men om du vill ta bort allt på en gång när du börjar kultivera, så är det generellt inte möjligt. Anledningen är att det krävs mer än en kall natt för att bilda metertjock is: de saker som har formats är svåra att rensa bort i ett slag, för du har inte tillräcklig hetta och har inte nått den punkt då du kan smälta det. Så du måste ge dig på det många gånger innan du kan smälta bort det. Om du kultiverar väl idag kommer så och så mycket att tina; kultivera väl imorgon, och så och så mycket mer kommer att smälta bort; kultivera dagen därpå, och så och så mycket mer kommer att smälta. Och det kommer att fortsätta, lite i taget, till den punkt då dina upprätta tankar verkligen är tillräckliga. Vid den tiden kommer mängden hetta som du genererar att ha ökat och du kommer att kunna smälta bort det fullständigt.

Så hur kommer det sig att dåliga tankar verkar dyka upp igen i personen efter att han till synes hade rensat bort alla sådana saker? Och dessutom sänder han upprätta tankar varje dag för att ta bort de sakerna, men ändå kommer de hela tiden upp igen – hur kommer det sig att de aldrig blir eliminerade? Sannerligen, de där sakerna kom inte in på bara en dag (Mästaren skrattar), och inte heller formades de på ett ögonblick. Det är orsaken. Vissa människor kanske tänker att i så fall, kanske om de ber Mästaren om hjälp så kommer Mästaren bara att ta bort allt åt dem. Men skulle du då inte be Mästaren att kultivera i ditt ställe? Till sist skulle det inte räknas som din kultivering. Och vadhelst som inte räknas som din kultivering innebär att du inte kultiverade det, så det skulle således finnas luckor i din kultivering. Så vid din återkomst till himlen, hur skulle de talrika gudarna reagera efter att ha sett över din kultivering? I många fall, om du inte hanterar någonting genom din egen kultivering, om du inte erhåller den mäktiga dygden och om du inte har gått igenom svårigheterna [som följer med kultiveringen], och Mästaren tar bort saker åt dig för varje steg på vägen, då kommer himlen inte att ta emot dig. Det är oacceptabelt om du fortfarande har skulder som inte har återbetalats. Det man är skyldig måste betalas – det är en lag i detta kosmos. Mästaren kan betala tillbaka en del åt dig, och han kan rensa bort det som ska rensas bort från ditt sinne, men du själv måste kultivera den delen som du ska kultivera i kultiveringsprocessen, och uthärda det lilla som du ska uthärda. Det kommer inte att utgöra någon fara för dig, men du måste begripa vad kultivering är och hur man går till väga. Endast när du får nya insikter och förbättrar dig räknas det som kultivering.

Lärjunge: Får jag be Mästaren vara snäll och tala om betydelsen av konstutställningen Sanning, Godhet, Tålamod?

Mästaren: Utställningens betydelse är densamma som för andra projekt, eftersom alla är Dafa-lärjungars insatser för att klargöra sanningen och rädda människor. Eftersom det förhåller sig så, är det likadant som andra projekt.

Lärjunge: Vördade Mästare, jag, din lärjunge, gör mediearbete. Min fråga handlar om detaljerna i vår planering. Till exempel, när vi designar förpackningen av TV-utbudet görs många saker inte på ett traditionellt sätt och känns väldigt kommersialiserade. De är inte saker som existerade i forna tider. Hur ska vi kunna förena behovet av att vandra en Dafa-lärjunges väg med behovet av att vara professionella?

Mästare: När det gäller vanliga uppgifter, bry dig bara om att utföra dem. Det sätt på vilket saker och ting fungerar i samhället nu måste återspegla vår tid. Men om ni bestämmer er för att skapa saker som är helt antika till sin karaktär, eftersom det på den tiden inte fanns något modernt i samhället, då kommer ni att upptäcka att ingen köper era saker. (Publiken skrattar) Ni har ändå inga förutsättningar för det. Dagens samhälle är som det är. Gör bara saker och ting på ett normalt vis, så kommer det inte att räknas som ert fel. Dafa-lärjungar behöver inte aktivt föra fram [antika saker]. Det räcker för er att bara spela en positiv roll. Ni kan kultivera i vilken miljö som helst, eller hur, och det ni kultiverar är er själva. När du frestas av vinst och profit, när du ställs inför valet mellan gott och ont, eller ett val mellan rätt och fel, och när du ställs inför att avgöra vad du ska och inte ska göra, så finns alltid frågan om var du placerar dig själv. Bry dig bara om att göra bra ifrån dig med din övning, och kultivera. När ni nu har läst boken och studerat Fa, och har upprätthållit er kultivering och läsning av Fa utan avbrott, så handlar det nu om huruvida ni kan sköta er själva bra ute i samhället.

Det som studeras i dagens skolor är sådana saker, och det här är samma saker som man gör på en arbetsplats. Så det är inget problem. Det här samhället är som det är, så allt ni kan göra är att hantera saker så bra som möjligt. Annars, om ni inte arbetar och försörjer er familj, hur skulle det gå? Hur vore det om blotta överlevnaden blev ett problem? Tänk om jag sade till er alla att börja bära forntida kläder och göra saker på forna tiders vis. (Publiken skrattar) Det är ingenting jag skulle be er göra. Tiderna är som de är. I framtiden kommer mänskligheten att återvända till det som den traditionellt har varit, helt säkert, absolut. Men just nu skulle det inte fungera. Och det gäller särskilt när man räddar människor. Ni måste passa in i samhället för att rädda människor, eller också kommer ni att misslyckas med de bemödandena. Om ni går tillväga på något säreget vis kommer människor att se er som konstiga, och om ingen förstår vad ni säger, hur ska ni kunna rädda människor?

Lärjunge: Vad behöver vi göra för att göra Shen Yun mer populärt i det övre samhällsskiktet, och få bättre resultat?

Mästaren: Ni ska försöka se själva vad som fungerar medan ni utför det faktiska arbetet. Varje regions situation är olika, och varje etnisk grupp är olika. Vissa är tidigare kommunistländer, vissa har alltid varit normala samhällen, vissa är regioner med blomstrande ekonomi och vissa har dålig ekonomi. Dessutom formar varje grupp människor olika kulturellt betingade föreställningar medan de lever i samhället. Dafa-lärjungarna på varje plats måste således hantera saker och ting själva. Att ta dit Shen Yun för att framträda är ingenting som jag har gjort obligatoriskt för er, för detta är också bara ett projekt för att rädda människor. Dafa-lärjungars resurser är begränsade, så om detta är någonting ni vill göra, då måste ni definitivt göra det bra – gör det annars inte. Jag ber inte alla städer världen över att sätta upp Shen Yun. Det jag säger är att om det här är någonting ni verkligen vill göra, då måste ni göra det bra. Gör det annars inte.

En del människor tycker att vi gjorde ganska bra ifrån oss med Shen Yun i år eftersom vi inte förlorade pengar. De är alla glada över det, men Shen Yun förlorade pengar. Vet ni var de miljontals dollar det kostar att driva Shen Yun varje år kommer ifrån? Dafa-lärjungar vet alla att det kan rädda människor att ge Shen Yun-föreställningar, att det kan uppnå detta, men om ni inte agerar ansvarsfullt gentemot Shen Yun är det ett problem. Shen Yun för med sig förändrade förhållanden för Dafa-lärjungarna i varje region dit de kommer, och driver ändamålet att rädda människor framåt, men ni måste i er tur ge Shen Yun de förutsättningar som behövs. Om ni bestämmer er för att ta dit Shen Yun, se då verkligen till att ni gör det bra. Och eftersom det är Mästaren som personligen vägleder Shen Yun, om ert område inte gör bra ifrån sig så kommer det väldigt snabbt tillbaka till mig.

Lärjunge: För närvarande är många barn till Dafa-lärjungar fast i vanliga saker. Vad ska vi göra?

Mästaren: Det mänskliga samhället är verkligen ett enda stort färgningskar. Samhället tävlar med Dafa-lärjungar om människor. Och detta gäller även Dafa-lärjungars barn, som också lever i den här miljön: dåliga saker försöker dra ner dem. Om barnet inte kultiverar, eller inte har en bra miljö, då kommer han verkligen inte att kunna avvärja de där sakerna. Men en Dafa-lärjunges ansvar är enormt, så vi måste inte bara rädda världens människor utan också dem som står oss nära.

Lärjunge: Skulle Mästaren kunna prata om Sound of Hopes förhållande till våra andra medier.

Mästaren: Det är inget speciellt med det förhållandet, eftersom det i varje fall handlar om att Dafa-lärjungar driver projekt och arbetar för att nå ett gemensamt mål – att rädda kännande varelser. Gör det helhjärtat. Om ni ska göra det, gör det väl. Gör det annars inte. Om ni gör det dåligt kommer ondskan att skratta åt er, Dafa-lärjungars rykte kommer att skadas, och det kommer att få oönskade konsekvenser. Så vad det än är ni gör måste ni verkligen göra det med allt vederbörligt allvar.

Alla de vägar, längs vilka ni färdas, när ni bekräftar Fa, varenda sak, dokumenteras i historien. De saker ni åstadkommer ges en sista bedömning av gudar och av Mästarens Fashen. Och de väsentliga sakerna bland dem är just det som utgör er väg, och de är er mäktiga dygd, det ni har använt för att etablera era paradis. Det Sakyamuni upplyste sig till, genom att utforska och bekräfta, var ”bud, meditation, visdom”. Som ni vet var det hans sätt att kultivera, och det täcker in det han kom fram till under loppet av hans Dharma-spridande i 49 år. Varje gud har sina egna saker som han upplyses till genom att utforska och bekräfta, vilka han kommer fram till utifrån kosmos Dafa, och det är genom dem han fulländar sig själv och skapar sitt eget paradis. Allt som alla Dafa-lärjungarna gör övervakas av gudar, och var och en har gudar som ger honom den sista bedömningen.

Lärjunge: Annonssäljarna på NTDTV:s huvudkontor kräver att reportrarna gör gratis reklam och industriella nyhetsinslag för vissa företag.

Mästaren: [Så detta handlar om] att göra nyhetsinslag gratis. Om ni vill bygga upp en bra relation, eller om det finns någon sorts affärsmässigt avtal som är fördelaktigt för båda parter, då går det bra att göra det. Men om så inte är fallet finns det inget värde i att göra det utan ersättning. Om människor räddas under det att dessa [gratis] nyhetsinslag görs så är jag inte emot det. Varför annars göra det, om det inte kan uppnå detta? Eftersom frågelappen var formulerad på det sättet måste jag svara i enlighet med det.

Lärjunge: Din lärjunge förstår inte. Är inte detta att äventyra varumärket NTDTV:s image, eller ska reportrar bara samarbeta så gott de kan under alla omständigheter, och hjälpa säljteamet att använda detta tillvägagångssätt för att få in potentiella kunder? Borde säljteamet försöka höja sin professionella standard så snabbt som möjligt, så att de kan bli oberoende i sin annonsförsäljning?

Mästaren: Det finns verkligen många saker som NTDTV behöver göra bättre. Titta på hur saker och ting hanteras i Shen Yun, så kan ni se att människor inte bara kan göra vad de vill. Det är ett problem om era möten inte kan lösa de verkliga frågorna. Men jag skulle helst inte vilja ha något att göra med den här typen av specifika frågor, eftersom detta är saker på er kultiveringsväg som ni måste hantera väl. Om ni emellertid inte hanterar dem väl kommer det att få en stor, negativ påverkan på Dafa-lärjungars räddande av kännande varelser.

Lärjunge: Det projekt mitt team arbetar med har aldrig frågat Mästaren. Vårt projekt är för närvarande vid en kritisk knutpunkt, men koordinatorerna kan inte komma överens, och konflikterna är stora, vilket får projektet att köra fast.

Mästaren: Gör då bara saker och ting enligt den högste ansvariges önskan. Jag har sett det här problemet många gånger förut, där ni snubblar fram på det här sättet och faller gång på gång. Men det jag hoppas på är att efter att ni har fallit så kommer ni att lära er någonting bra av det. Ta inte alltid med er dåliga saker från era erfarenheter. När ni lär er dåliga saker så använder ni i själva verket mänskligt tänkande för att se på saker och ting, och blir mer sluga och listiga, vilket betyder att ni blir värre. Jag har talat till er tidigare om vad en dålig person är: han är någon som är slug. Medan någon som är godhjärtad och vars tänkande inte är så komplicerat är en bra person. Ni behöver tänka på saker och ting på ett konstruktivt sätt, och när ni snubblar leta efter orsaken som en kultiverare skulle göra, och fråga: ”Var gick det fel?” Bara genom att utvärdera saker och ting med Fa kan ni lära er bra saker från era erfarenheter. Om ni verkligen kan lyckas göra detta kommer saker och ting definitivt att gå bra. Och om ni alla kan göra detta tror jag inte att era projekt kan gå fel. Det är bara det att ni inte har tittat inåt, eller lärt er bra saker. Eller med andra ord, ni har inte pratat igenom saker och ting så som Dafa-lärjungar borde göra.

Lärjunge: När vi väljer Dafa-projekt, anses det vara fel att ta i beaktande vilket som skulle låta en använda det man lärt sig bra eller skulle vara mest fördelaktigt för ens förbättring, till skillnad från att bli övertalad [att delta i projektet] av det projektets ledare? Jag frågar eftersom de vill hitta kapabla utövare till att arbeta heltid, medan jag tycker att det bästa sättet att interagera med huvudströmmen i samhället och dess inflytelserika, vanliga människor är att ha ett vanligt jobb. Skulle Mästaren kunna hjälpa till att bringa klarhet i detta?

Mästaren: Sett i ljuset av den faktiska uppgiften att rädda människor är det inget problem att ”ta i beaktande vilket som skulle låta en använda det man lärt sig bra … när man väljer Dafa-projekt.” Anta att du är expert på datorer, och du går ut och säljer annonser [för våra medier]. Naturligtvis, om du vet att det är något du också är kapabel att göra, då går det bra. Med andra ord är allting vi har lärt oss och använder, som kan spela en betydande roll i räddandet av människor, förstås utmärkt. Om ni emellertid kommer fram till att ni på ett vanligt jobb kan ha en större inverkan för att rädda människor, då är det förstås inget fel med att tänka på det sättet. De här frågorna är egentligen enkla. Vad ni än bestämmer er för att göra, gör det bra. De ansvariga personerna i vissa projekt går verkligen ut hårt för att rekrytera människor eftersom de har allvarlig brist på arbetskraft. ”Vem bryr sig om vad du är bra på, så länge du kan komma ombord, toppen!” (Publiken skrattar) Era vägar är till för er att vandra. Jag avstår från att säga något till och med när ni snubblar. Det kommer att bli jättebra när ni själva verkligen vet vad ni ska göra.

Lärjunge: På grund av bristen på arbetskraft tävlar olika projekt med varandra och kämpar om den begränsade personalen, istället för att förbättra samarbetet mellan sig.

Mästaren: När ni desperat måste hitta någon lämplig, men inte kan det, så tenderar ni att skynda er att rekrytera någon för att börja med arbetet. Jag inser att detta är en utmaning ni nu stöter på. Jag observerar de här konflikterna.

Lärjunge: Får jag fråga vördade Mästaren, med tanke på den nuvarande politiska regimen i Vietnam, ska [vi som lever där] ändå arbeta med att klargöra sanningen för Fastlandskina?

Mästaren: När Dafa-lärjungar lever under exceptionella politiska förhållanden så räcker det för dem att göra ett bra jobb med lokala saker. När de rätta omständligheterna och förutsättningarna inte finns, forcera då inte saker och ting. Naturligtvis, jag har sagt att många av människorna i Kina är rätt anmärkningsvärda, eftersom kungarna från de olika nationerna i olika perioder i det förflutna, tillsammans med liv från högre nivåer som kom för att skapa ödesförbindelser, har reinkarnerat där. Trots att dagens kinesiska folk har förstörts till oigenkännlighet – deras beteende, tänkande och sätt att göra saker på är fruktansvärt skamligt – så är deras ursprung på intet sätt enkla, och det är fullt möjligt att kungarna från varje etnicitet bland er lever där. Och Dafa-lärjungar på fastlandet använder all sin kraft för att arbeta med de här sakerna. Om ni tror att ni har de förutsättningar som behövs för att arbeta med det, då går det bra. Om ni inte har det, oroa er då inte. Alla Dafa-lärjungarna i världen, inklusive Dafa-lärjungarna i varje region i hela Kina, arbetar med det.

Lärjunge: Vilket projekt skulle vara bäst lämpat för räddande av kännande varelser i Afrika? Shen Yun? New Tang Dynasty TV? Eller Epoch Times?

Mästaren: (Skrattar) Använd vilken som helst av dem som har mognat. Om ni tycker att NTDTV har mognat, använd då det tillvägagångssättet. Men om ni inte har de rätta förutsättningarna så kommer det inte att fungera. Om det är Epoch Times som har mognat, starta då Epoch Times där. Det handlar inte om vilket projekt som passar bäst. Snarare måste ni för det första överväga om de rätta förutsättningarna för det finns eller inte, och för det andra behöver ni som Dafa-lärjungar tänka igenom saker och ting i praktiska termer för kännande varelsers skull.

Lärjunge: Dafas resurser är värdefulla. Hur ska vi få hela kroppen av Dafa-lärjungar att värdesätta Dafas resurser?

Mästaren: Verkligen. Det finns många elever som inte är kapabla att tjäna pengar, men som inte har några problem alls med att spendera dem. (Publiken skrattar) Hur mycket det än är så tvekar de inte att spendera dem, och de bränner dem snabbt utan tanke på vilket resultat detta kommer att få, var de kom ifrån, eller hur vår situation kommer att bli senare [efter att pengarna har spenderats]. De har ingen ansvarskänsla. Gudarna tittar argt på dem som agerar på det sättet. Att slösa bort Dafa-lärjungars resurser är likvärdigt med att störa och skada Dafa. Ni har slösat bort de begränsade resurser vi har och inte lämnat kvar någonting tills när det blir dags att verkligen rädda människor.

Lärjunge: Fa-upprätandet har redan nått slutet, men länder i Sydostasien har fortfarande inte lyckats vara värd för en Shen Yun-föreställning. Vi är väldigt oroliga över detta. Jag skulle vilja be Mästaren stärka oss så att vi kan fortsätta hoppas.

Mästaren: Shen Yun behöver faktiskt inte nödvändigtvis komma dit. Om våra medier, såsom Epoch Times och NTDTV, drivs bra [där] kommer effekten från deras klargörande av sanningen att vara densamma. Och den från andra projekt kan också vara mycket bra. Alla Dafa-lärjungar borde kunna spela den roll de ska spela, för jag tror att det har att göra med att ni gör saker och ting väl. Det är inte så att ni kan rädda kännande varelser bara om Shen Yun kommer. Shen Yun är bara en satsning. Det är bara det att jag hanterar det eftersom de professionella kraven är höga och det inte skulle fungera om ett internationellt scenkonstsällskap som detta misslyckades med att uppnå en artistisk standard i världsklass.

Lärjunge: På fastlandet har människor i både lägre och högre klasser en hyfsad förståelse rörande Falun Gong, men medelklassen undviker det ofta och låtsas inte se. Hur ska vi nå dessa människor?

Mästaren: Det man för närvarande ser som ”medelklass” i Kina utgör på intet sätt det stora flertalet i samhället; snarare är det en privilegierad klass. Men innan förföljelsen av Falun Gong började hade över hälften av den verkliga övre medelklassen av allmänheten i det kinesiska samhället börjat med Falun Gong. Det ondskefulla partiet drev sedan dessa människor, det stora flertalet, till andra sidan, och har sedan dess skapat en korrupt klass som tjänar som samhällets kärna. Och det är därför som det kinesiska samhället har blivit hopplöst korrupt. Naturligtvis kan de individer som den klassen omfattar fortfarande räddas. Det avgörande är om de är villiga att lyssna till sanningen.

Lärjunge: Är sakernas tillstånd för närvarande i Taiwan någonting som orsakades av Dafa-lärjungarnas fasthållanden, eller är det ett arrangemang av de gamla krafterna?

Mästaren: Så här skulle jag uttrycka det. De gamla krafternas arrangemang är verkligen verksamma där, men om Dafa-lärjungar misslyckas med att göra bra ifrån sig så blir det en fråga om kultivering för er som individer. Och om en regions Dafa-lärjungar misslyckas med att göra bra ifrån sig så kommer den regionen att uppleva problem som orsakades av mänskliga fasthållanden – problem sprungna ur fasthållanden som finns bland våra elever. Så om ännu fler taiwanesiska Dafa-lärjungar inte har gjort bra ifrån sig gällande en viss fråga, då kommer det verkligen att påverka sakernas tillstånd på den platsen. Naturligtvis, jag säger inte att Taiwans Dafa-lärjungar inte har gjort bra ifrån sig; en del saker är störningar från de gamla krafterna. Till exempel, om våra Dafa-lärjungar tidigare inte hade haft mänskliga fasthållanden som fick dem att göra skillnad på de blå respektive gröna politiska partilinjerna så skulle situationen vara bättre idag. Jag tog upp detta vid upprepade tillfällen, ända från början, eftersom jag såg vilka konsekvenserna skulle bli. Men en del elever lägger mer vikt vid politisk tillhörighet än vid kultivering. Mänskliga fasthållanden är verkligen svåra att ta bort.

Lärjunge: Jag skulle vilja be Mästaren hjälpa oss att upplysas beträffande följande: många Dafa-aktiviteter i Malaysia har nyligen stött på alla slags störningar. Beror det på att det finns luckor i vår kultivering, att vi inte har samarbetat väl, eller beror det på andra saker?

Mästaren: Det finns yttre orsaker, nämligen störningar från KKP-gänget. Det kan ni vara säkra på. När det gäller Nordamerika kan de dock inte längre störa Shen Yuns föreställningar, eftersom teatrarna håller varandra informerade om saker och ting. När de försöker störa går våra elever och hjälper dem att bli klara över saker och ting. Teatern kommer själv att ringa ett samtal till den föregående teatern [på turnén], och fråga hur föreställningarna var där, och hur programmet var. Den föregående teatern berättar då för dem att det var fantastiskt, och beskriver programmet för dem. De kommer att fråga hur det kommer sig att en tjänsteman från kinesiska konsulatet ringde dem och försökte gå emellan. Och de kommer att vilja veta varför de fick e-post med det eller det namnet förfalskat och anonyma telefonsamtal, tillsammans med brev, som säger alla slags negativa saker. De kommer då att få reda på att den föregående teatern fick samma saker. På det här sättet får de tidigare teatrarna, liksom den aktuella, allihop kännedom om KKP:s hemliga agenter och det kinesiska konsulatets gärningar.

När det gäller andra regioner [förutom Nordamerika] måste jag fråga om våra Dafa-lärjungar där som är värdar för Shen Yun verkligen har lagt ner möda på det? Och detta gäller särskilt Europa. Varje år har ni svårt att få det att gå jämnt upp ekonomiskt, och jag överväger nu huruvida sällskapet borde fortsätta åka dit. Ni kan inte fortsätta på det sättet. Ni måste hantera den här situationen på allvar. Det går åt mycket mänskliga, materiella och ekonomiska resurser, så varför gör ni inte detta bra? Om ni inte kan göra det bra kanske ni ska sluta och ägna er åt andra projekt istället, vilket inte skulle vara så krävande.

Lärjunge: Efter att Shen Yun framträtt växer antalet vanliga människor som vill lära sig Falun Gong. Ska vi organisera fler träningspass utomhus och fler aktiviteter för att sprida Fa?

Mästaren: Om människor kommer för att lära sig, organisera då de aktiviteterna. Är inte allt det som Dafa-lärjungar gör till för att rädda människor?

Lärjunge: En gång i vårt område efter att en sanningsklargörande film visats, skickade en av koordinatorerna runt en kollektlåda och manade på eleverna en efter en att ge ekonomiskt stöd.

Mästaren: Vem den personen du syftar på än var, vem som än startade insamlingen och uppmanade människor en efter en att hjälpa till, ska lämna tillbaka de pengarna.

Lärjunge: En del elever kände att detta tillvägagångssätt bröt mot Mästarens Fa-undervisning om att samla in medel, och vägrade donera. Men det var ganska många elever som bidrog och det påstås att de samlade in mer än fyratusen dollar direkt på stället. Men till och med efter detta diskuterar elever fortfarande frågan ingående, och har svårt att dra någon slutsats kring det. Jag ber uppriktigt Mästaren att sprida ljus över detta.

Mästaren: Här är mitt svar till er: vem som än samlade in det måste ge tillbaka det.

Lärjunge: För att marknadsföra Shen Yun bad Sydneys Dafa-förening, under en av sina Fa-studier i grupp över nätet som omfattar hela Australien, alla att bidra med pengar och hjälpa till att ersätta resekostnaderna för de taiwanesiska eleverna som kom till Australien för att leda träningen. Var det lämpligt?

Mästaren: Om Mästaren inte gör sådana saker så ska inte ni heller göra det. Det finns många saker ni verkligen borde ta en paus och fundera över.

Lärjunge: En del domare utanför Kina dömde till fördel för rättvisan, men blev sedan förföljda av ondskan, vilket ledde till ett dåligt resultat. Är detta relaterat till vissa fasthållanden som finns bland utövare? Hur kan vi göra bättre ifrån oss?

Mästaren: Dafa-lärjungarna gjorde vad de skulle göra. De gamla krafterna såg att inverkan skulle bli enorm, och den inverkan som detta skulle ha på ondskan var sådan att vågen lutade till er fördel, så de fortsatte att ställa till problem. Men många saker är inte så enkla. När Dafa-lärjungar är fyllda av upprätta tankar, eller vi gör något som vi verkligen är kallade att göra, då kommer gudar att delta och ge stöd. Båda scenarierna existerar.

Lärjunge: Hur har barriären mellan medutövare uppstått? Och vad kan göras för att lösa upp den?

Mästaren: När mänskliga fasthållanden kolliderar, och människor vägrar titta inåt, när var och en ser på saker och ting med mänskligt tänkande och ser ner på den andre, så kommer det med tiden att bli en barriär. Och precis som vanliga människor kommer de att sluta komma överens. Se istället på saker och ting med upprätta tankar, och om båda parter kan lyckas leta efter sina egna tillkortakommanden, och var och en verkligen kan göra bättre ifrån sig, då kommer ni att se att den andra parten förändras och att den personen kommer att leta efter sina egna tillkortakommanden. Om ni kan göra det kommer det inte att uppkomma någon barriär. Att lösa upp barriären är samma sak. Ni kultiverar båda samma Fa, och ni har båda samma öde. Så om det finns något som ni helt enkelt inte kan komma över, ta då en diskussion mellan fyra ögon med den andra personen och var verkligen villig att erkänna alla tillkortakommanden som han kan peka på. Blir inte problemet löst då?

Lärjunge: Jag skulle vilja fråga Mästaren: mellan att marknadsföra medier såsom NTDTV och Epoch Times, och att klargöra sanningen om Falun Gong, hur ska vi bäst balansera de två?

Mästaren: Att marknadsföra Epoch Times och NTDTV fungerar i sig självt som att klargöra sanningen, och dem ni träffar på när ni marknadsför medierna är just människor att klargöra sanningen för. Det vill säga, ni kan klargöra sanningen för människor i era möten med dem. När det gäller hur ni ska hantera de här sakerna under särskilda omständigheter, kommer ni att få erfarenhet under det att ni arbetar. Prata bara med personen och anpassa ert tillvägagångssätt efter vad ni tycker passar den personen.

Lärjunge: Det finns bara två eller tre utövare i vårt område. När vi diskuterade om vi skulle vara värd för Shen Yun trodde vi att vi hade alldeles för lite arbetskraft och hade därför betänkligheter. Jag skulle vilja fråga om detta innebär att vi inte hade tillräckligt med upprätta tankar?

Mästaren: Om ni bara har två eller tre utövare så har ni naturligtvis inte tillräckligt med arbetskraft; fast människor kan få saker att hända. Att tänka att ni hade för lite folk är inte ett problem med upprätta tankar. På en del platser var det dock så få som två utövare, och ändå höll de två föreställningar på en teater med över två tusen platser, och fyllde alla platserna. Och det har verkligen funnits ett stort antal historier som denna under de här åren. I vissa situationer beror allt på hur ni hanterar saker och ting. Om ni verkligen ska göra det, och vill göra det, gör det då seriöst. I en del andra fall tyckte folk att de inte hade tillräckligt med folk, så de sökte hjälp från vanliga människor eller hittade ett vanligt företag som fungerade som agent för dem. Det går inte. De som gjorde det fick erfara att det tillvägagångssättet ledde till misslyckande, och de led ekonomiska förluster. Orsaken är att bekräftande av Fa och klargörande av sanningen är saker som Dafa-lärjungar ska göra, och är inte vanliga människors uppgift. Det har inte sådan mäktig dygd, och det skulle fortfarande inte fungera oavsett hur stort företaget är. Om ni inte är säkra på hur ni ska göra saker och ting kan ni be de här företagen ge er en del professionella råd, eller göra en del reklam. Det går bra. Saker och ting kommer bara att fungera när det är ni som spelar huvudrollen.

Lärjunge: När vi interagerar med medkultiverare som har en tendens att sända upprätta tankar mindre eller som går igenom svårigheter, så känner man obehag i kroppen, och ibland blir ens eget tillstånd inte så bra.

Mästaren: Vissa saker man känner är kanske i själva verket inte verkliga. Till exempel, en Dafa-lärjunge kanske har kultiverat extremt bra, men oavsett hur bra han kultiverar så är det fortfarande en människa som kultiverar, och så länge han fortfarande är på väg mot Fulländning kommer han att bestå av allt det som utgör en människokropp på alla nivåer, och det kommer att finnas karma på hans kropp. Om du stöter på honom när han håller på att höja sig eller göra sig av med karma, och göra sig av med dessa saker, så kanske du tänker: ”Oj, hans kropp är full med kallt qi” eller ”svart qi” och att ”han har verkligen kultiverat dåligt”. Men så är det inte. När en kultiverare gör sig av med karma så omvandlas den, och allt en iakttagare kan uppfatta är [karma-]fältet. Det har emellertid inte någon skadlig effekt på andra. Personen som gör sig av med karma håller på att höja sig, och dessutom händer det just för att han har kultiverat bra.

För närvarande är allt det som en del människor kan se saker på extremt låga nivåer. Ingen kan se sanningen i saker och ting, eller se hur bra en person kan ha kultiverat. Allt som kan ses är den sida som inte helt har gått igenom Fa-upprätande eller fullbordat kultiveringen. Det liknar det som jag just diskuterade för en stund sedan. Det Sakyamuni uppfattade som kosmos högsta form var de Fyra stora elementen – nämligen, jord, vatten, eld och vind. Men vad består de Fyra stora elementen av? Och vad utgör den yttersta grunden för jord, vatten, eld och vind? Universum var inte längre bra i något avseende, och hade börjat degenereras och försämras. Vad som kunde ses var faktiskt inte det som är grundläggande för det större kosmos, utan snarare bara det som var grundläggande för ett litet, enskilt kosmiskt system på en viss liten nivå. Likväl är kosmos så enormt att det är ojämförligt, och det finns oräkneliga system som detta. Vem skulle kunna veta vad som skulle bli det slutliga ödet för det största kosmos? Vem skulle kunna veta vad som kommer att bli resultatet av allt det som Dafa-lärjungarna gör? Vem skulle kunna känna till de sanna, men dolda, tillstånden hos Dafa-lärjungar som har kultiverat bra? Till och med när Mästaren eliminerar karma för kännande varelser lider jag, och min kropp kommer att vara mycket dålig. Kommer då de människor vars nivåer är allvarligt begränsade, och som inte kan se den verkliga situationen, också att tro att Mästaren har problem? Men då utstår jag syndkarma för kännande varelser, inklusive dem som inte kan se den verkliga situationen, även om de har förmågan att se.

Vissa människors himmelska öga är öppet, men detta har faktiskt gjort deras kultivering svårare. De gamla krafterna arrangerar svårigheter och tester för dem när deras himmelska öga är i ett öppet tillstånd. Och detta stämmer särskilt på dem som har tillåtit sig själva att bli störda av småvägar, och de tycker att de är speciella. Men det är de inte alls. De blir helt vilseledda och är fast i dem, och beter sig irrationellt och udda. Sakernas sanna tillstånd är dock något som kultiverare är absolut förbjudna att se, särskilt de som kultiverar i ett upplåst tillstånd, de tillåts bara se de saker som de ska se och som arrangerades för dem; de tillåts inte se saker som inte är avsedda för deras ögon, eftersom de fortfarande kultiverar. Om kultiveraren verkligen slutar kultivera, då är det ett annat scenario helt och hållet.

Om och om igen har jag förklarat att ingen kan se sakernas sanna tillstånd, för det liknar inte det som manifesteras här i det gamla kosmos medan det fortfarande är mitt uppe i historieförloppet. Inget av det existerar längre. Som ni vet skulle vilket som helst universum i det förflutna som hade avvikit – oavsett vilket plan det var på – så länge det inte dög längre, rensas bort, och det skulle drabbas av större och mindre katastrofer. Men alla sådana händelser tillhörde det gamla kosmos, för vid tiden för detta kosmos skapande fastställdes saker och ting från början till slut vid ett och samma tillfälle, där allting blev till samtidigt, de kännande varelserna gjorde bara en uppvisning i kosmos och deras liv vandrades från början till slut på den redan befintliga vägen. Ett liv ska vandra en väg, vilken redan har skapats, från början till slut. Precis som ett manus till en teater, allt finns där, och människor spelar bara sina roller från början och hela vägen till slutet. Det är bara det att i den väldiga kosmiska kroppen finns det olika tid och olika dimensioner. Den som befinner sig i en långsam dimension kan se livet och livstiden hos en varelse i en snabb dimension, det tar bara bråkdelen av en sekund – och kanske kan till och med hela förloppet för det universumet ses, för det existerar samtidigt där borta. Allt det existerar samtidigt, det är tiden som har delat upp det i olika rumtider och tidsmiljöer. Nu är emellertid saker och ting inte längre likadana. Det beror på att kosmos går igenom Fa-upprätande. Ingenting över huvud taget i kosmos duger, allt är slut. Vad som var bra i det förflutna har harmoniserats och omstrukturerats, medan det som var dåligt har avvecklats. När det gäller det gamla kosmos och dess liv så har allt det helt nya absolut ingen koppling till dem. Liven i det gamla kosmos som inte kommer att bli liv i det nya kosmos kommer aldrig att få veta hurdant det nya kosmos är. Med andra ord, så länge du är i det gamla kosmos kommer du aldrig att få veta hur det nya kosmos ser ut. Oavsett hur hög nivå en gud i dagens värld har, så länge han inte har genomgått Fa-upprätande så kommer han inte att känna till [det nya kosmos]. Ingen är värdig att känna till det, förutom han som rätar upp det, för till och med de högsta gudarna i kosmos står inför Fa-upprätande och testas huruvida de kan klara det och bli kvar. Sett i det här ljuset är de som kultiverar på låga nivåer men har sitt himmelska öga öppet, verkligen ingenting. Mänskliga fasthållanden kommer så fort de är aktiva att leda människor till att uppföra sig irrationellt och glömma vilka de är.

Lärjunge: Får jag fråga, är den Himmelska marschorkestern viktigt i Europa?

Mästaren: Så länge den behövs för att rädda människor är den viktig. När den inte behövs, då är den inte viktig. Den Himmelska marschorkestern är viktig när den behövs för att spela en roll i processen med att rädda människor. Men gå inte till ytterlighet i ert tänkande. Om du sätter igång och bara tränar på trumpet hela dagarna nu när du har hört att Mästaren säger att bandet är viktigt för att rädda människor, då är det inte bra. Mina Dafa-lärjungar, när saker behövs, sätt då igång och gör dem. När de inte gör det, och andra projekt har behov, gå då och jobba med de andra projekten. Det är så jag skulle se på det.

Lärjunge: Kan vi låta den Himmelska marschorkestern åka till en stad före en Shen Yun-föreställning, så att människorna där får veta om Falun Gong?

Mästaren: Ni behöver inte göra det i det västerländska samhället. Jag presenterar Shen Yun som ett självständigt scenkonstkompani i världsklass, så ni får absolut inte göra det till någon sorts billig produkt som folk skulle bjuda ut på en marknadsplats. Det behövs inte att ni rusar fram till frontlinjen innan föreställningen, eftersom jag själv kommer att hantera sakerna i andra dimensioner. (Applåder)

Naturligtvis är det inget fel med att ni vill skapa medvetenhet om Falun Gong på den platsen, men ni kan inte göra så som du beskrev. Ni behöver inte insistera på att berätta för människor att Shen Yun har kopplingar till Falun Gong och göra stort ståhej av det. Jag döljer inte kopplingen, men jag uppehåller mig inte avsiktligt vid det heller. Ni vet, om man går tillbaka tre eller fem decennier i tiden så hade omkring åttio procent eller mer av världens befolkning en religiös tro, och i stort sett alla i vissa artistgrupper var personer med katolsk eller kristen tro. Likväl hörde man dem aldrig annonsera ut innan sina föreställningar att ”vi är kristna som har kommit för att framträda” eller ”vi är katoliker som har kommit för att framträda”. Sade någon sådana saker? Inte ens artisttrupperna som arbetar på uppdrag av det demoniska, ondskefulla partiets regim, vilket hela världen vet att de gör, avslöjar sin partianknytning innan de framträder. Varför behöver vi då känna oss så tvungna att göra det? Är inte det diskriminering [av oss själva]? Visst, problemet med att Falun Gong förföljs finns. Men även om jag inte undviker saken så talar jag på samma gång inte heller aktivt om det. Låt er inte påverkas av människor som kontrolleras av de gamla krafterna. När jag gör saker är det inte som ni, som så lätt kommer i obalans.

Lärjunge: Exakt hur ska vi hantera relationen mellan våra tre medier och Dafa-föreningen? Och hur ska vi hantera detta på ett lämpligt sätt när vi tar itu med vårt arbete?

Mästaren: Om du tillhör ett av de tre huvudsakliga medierna, eller något annat projekt, så länge du är en elev i Dafa-föreningen på den platsen så måste du ha ett bra förhållande och samarbete med Föreningen. Om Föreningen har ett arrangemang, en stor gruppstudie, eller vad det måtte vara, och ber dig delta i det, då ska du delta så länge du inte är upptagen. Om du tycker att du verkligen är för upptagen, då är det naturligtvis förståligt, och inget problem. Men som Dafa-elev är du trots allt en elev från det området. Våra medier startades på våra elevers egna initiativ, och inte ens jag kan säga att Föreningen har rätt att bestämma över dem, ty Föreningen har bara överinseende över kultivering. När det gäller dig på individuell basis så är du en kultiverare, så du lyder oundvikligen under Dafa-föreningens samordning på din plats. Det är analogt med mitt förhållande till er: kan man säga att eftersom varje Dafa-lärjunge har ett projekt som han är knuten till, att han tillhör det projektet, och att jag, hans mästare, inte behöver se efter honom längre? Nej, så är det inte. Ni kultiverar fortfarande, så Mästaren måste fortfarande se efter er. Det är så saker och ting hänger ihop.

Lärjunge: Dafa-elever i Taiwan kallar Fa-studier i grupp för ”lästräff”. Är det lämpligt?

Mästaren: Nej, det är inte så lämpligt. Ni måste hantera Dafa-kultivering seriöst. Försök inte vara annorlunda eller komma på nya termer som denna. Blanda inte hursomhelst in termer i Fa som inte har använts av mig, speciellt inte saker från tidigare religioner eller andra vanliga människor. Inte heller ska ni lättvindigt föra in saker i Dafa som tagits från andra former av kultivering. En del saker bär fortfarande med sig information, och den kan lätt utnyttjas av dåliga saker.

Lärjunge: Efter att Mästaren talade om samarbete med koordinatorn förstod en del elever det så att de bara ska agera enligt koordinatorns planer, och tycker att allt är gott och väl om de bara väntar på att koordinatorn ska organisera saker. Och när inget organiseras för dem letar de inte aktivt efter saker de kan göra och är inte aktiva i att rädda kännande varelser.

Mästaren: Koordinatorerna arrangerar bara saker efter behov. De kan inte planera saker och ting för er varenda dag. Naturligtvis ska ni aktivt självmant göra de saker som Dafa-lärjungar gör för att rädda kännande varelser när det inte arrangeras några gruppaktiviteter. Detta är ingenting som ni kan vänta på att koordinatorn ska organisera. Jag talar bara om relationen mellan koordinatorn och våra elever.

Lärjunge: Jag är en elev som klargör sanningen i Chinatown i Chicago. Jag skulle vilja fråga vår vördade Mästare, är det olämpligt att distribuera tidningen Epoch Times på platser där vi klargör sanningen och uppmuntrar folk att lämna partiet?

Mästaren: Vissa [av våra] medier tänker inte alls på vad de gör och sätter alltid Falun Gong längst fram, ”Falun Gongs Epoch Times”, ”Falun Gongs NTDTV”, ”Falun Gong här, Falun Gong där. En del elever insisterar bara på att göra så, när de i själva verket inte behöver det. Och faktum är att även om ni inte sade det så skulle människor ändå veta. Många människor vet att Epoch Times drivs av Falun Gong-elever. Men inser ni att allt prat om att människor ska ha sagt att om ni inte sätter Falun Gong längst fram så blir det så och så, egentligen var något som sattes igång av hemliga agenter från det ondskefulla partiet? Hur kommer det sig att ni ändå alltid citerar de där orden? Har ni ännu inte tänkt över det? Om man ser tillbaka några årtionden så bestod många mediaorganisationer, från personen i toppen ner till personalen, helt och hållet av kristna. Men ingen manade dem att alltid börja med att avslöja att ”vi är kristna” si och så, ”vi är katoliker” och vi har den eller den typen av tidning. (Publiken skrattar) Skulle de någonsin göra det? Skulle det inte verka underligt? Varför tycker inte ni att det verkar underligt?

Naturligtvis pratar jag inte om eleven som ställde frågan. Vad jag säger är att vår arbetskraft är begränsad just nu, så när ni vill ge den här personen en tidning tillsammans med annat [material], och samtidigt uppmuntra människor att träda ur partiet och klargöra sanningen, då innebär detta ett problem. Jag kan inte säga huruvida det är okej att göra så, men jag kan uppmuntra er att försöka hantera detta väl. Det är vanligen mer lämpligt om ni lämnar tidningen på ett snabbköp, och sedan bara tar sanningsklargörande material med er när ni går ut och talar för att träda ur partiet. De elever som driver dessa medier behöver tänka igenom hur de bättre ska etablera positionen för de medier som Dafa-lärjungar driver som en del av samhället och bli vanliga medier i det vanliga samhället. Om de medier som våra Dafa-lärjungar driver blir mycket trovärdiga i människors ögon kommer de att ha mycket mer kraft i klargörandet av sanningen. Om ni emellertid alltid använder olämpliga tillvägagångssätt är det möjligt att ni kommer att ge människor intrycket att ni inte är professionella. Till sin natur använder tidningarna ett annorlunda tillvägagångssätt för att klargöra sanningen, och det är inte samma sak som att direkt klargöra sanningen. Så ni måste hantera detta bra.

Lärjunge: Vanliga vänner har berättat för mig att de sedan de kom till USA har stött på Dafa-lärjungar som de träffar på gatan, som försöker klargöra sanningen för dem och direkt sätter igång med att säga: ”Himlen kommer att eliminera KKP” och liknande. Det är inte bara svårt för dem att acceptera utan väcker också negativa känslor hos dem. När sanningen sedan presenteras för dem utgör detta ett hinder. Jag undrar om våra människor kan ändra sitt tillvägagångssätt och göra saker och ting steg för steg, hellre än att göra saker utan att tänka igenom dem?

Mästaren: Du har rätt. Dafa-lärjungar måste vara uppmärksamma på vilket tillvägagångssätt de använder när de klargör sanningen, eftersom människor därute har alla slags olika mentaliteter. Och detta är särskilt viktigt med kineser, som har fått sina huvuden genomsyrade av tänkesättet från den ondskefulla partikulturen, vokabulären och uppförandet, och som är fångade inom den ondskefulla partikulturens begränsningar. Till och med när en del kineser förbannar det ondskefulla partiet gör de det i dess eget sammanhang, utan att någonsin verkligen ha förstått det ondskefulla partiet för vad det är. Så jag skulle säga att ni behöver hantera saker och ting förnuftigt, och inte bara göra saker ytligt. Om ni vill rädda människor måste ni anstränga er mer och inte bara göra det ytligt.

Talesättet ”Himlen kommer att eliminera KKP” är det slutliga resultatet som kultiverare har sett. Gör det inte till er öppningsfras när ni klargör sanningen. Men om ni verkligen har förklarat saker för människor, och ni går in på hur ondskefullt partiet är och att himlen kommer att eliminera det, då är det okej. Men när ni ännu inte har klargjort sanningen för den personen och ni sätter igång med ”Himlen kommer att eliminera KKP”, och personen verkligen inte har förstått saker och ting, då kommer de att tycka att ni ”blir politiska”.

Lärjunge: Fei Tian Academy of the Arts etablerar en avdelning i Taiwan. En del elever tycker att Dafa-lärjungars barn ska vara dem vi siktar på i vår rekrytering. Jag skulle vilja fråga ärade Mästaren vad som är målet med att etablera en avdelning av Fei Tian Academy of the Arts i Taiwan?

Mästaren: Att ha en skola i USA som är avsedd för Dafa-lärjungar är fullt tillräckligt; det finns inget behov av fler skolor avsedda för Dafa-lärjungar. Ni behöver faktiskt inte använda namnet ”Fei Tian”. Eftersom det helt och hållet är Dafa-lärjungar som gör det, varför inte rikta in er på det vanliga samhället, släppa in vanliga människors söner och döttrar och klargöra sanningen för dem, och rädda dem, och öppna upp fler kanaler [där människor kan få reda på sanningen]. På det sättet kommer det inte att förbruka Dafas resurser. Så min förhoppning är att vilket område som än öppnar en skola etablerar den i det vanliga samhället, och på så sätt skapar mer interaktion med det vanliga samhället och gör det möjligt för oss att rädda fler människor. Låt oss inte starta upp skolor för Dafa-lärjungar.

Lärjunge: I vårt område är det ändlös oenighet bland kultiverarna om hur de ska balansera behovet av att marknadsföra Shen Yun mer professionellt med behovet av att ha upprätta tankar. Får jag be Mästaren att återigen klargöra relationen mellan dessa?

Mästaren: Det finns ingen konflikt mellan de två. Det handlar om att kultiverare behöver bli mer professionella och inte om att låta vanliga människor göra Dafa-lärjungars arbete åt dem. Det väsentliga är den attityd som ni har när ni gör saker och ting – vad som får er att göra dem. Den som alltid är petig i fråga om än det ena, än det andra när ni diskuterar saker, försenar ert arbete, och har problem. Och jag syftar inte bara på marknadsföringen av Shen Yun. Detsamma gäller andra saker. Vad finns det för anledning att vara petig? Gör det bara – kom verkligen riktigt igång med att göra saker. Om du som Dafa-lärjunge får syn på något som inte har gjorts bra, gör då aktivt så att saker går bättre. När ni diskuterar saker på möten, vem som än alltid strider med andra, ifrågasätter sundheten i människors idéer, eller inte ser på helheten, vilket till slut gör att projektet blir fruktlöst – den personen har ett problem. Allting behöver inte diskuteras till perfektion. Ibland behöver ni bara agera, och bara göra saker och ting väl i processen. Även om ni tycker att er idé är jättebra, och kan rädda hundra människor, om ni inte genomför den så är den värdelös. Samtidigt, om något kan rädda bara en person så får den som genomför det så mycket mäktig dygd för det.

Lärjunge: Jag skulle vilja fråga Mästaren, för närvarande, när våra medier är i behov av medel, skulle vi kunna be om små donationer från vanliga människor för att stödja våra affärsverksamheter?

Mästaren: Det är inga problem med att be om bidrag för ett mediaföretag, eftersom det inte är Dafa-lärjungar eller Dafa-föreningen som ber om det, och inte heller används det för kultiveringssaker. Kultivering medför som ni vet inga kostnader. Som media är det ett företag som till sin natur är rotat i det vanliga mänskliga samhället. De mediaföretag som ni driver är inte medier som startats av Dafa. Det är något jag berättade för er för länge sedan. De är medier som grundades av Dafa-lärjungar, och är avsedda att slå rot i det vanliga samhället. Dafa har inga medier; Dafa är bara kultivering. Eftersom de här är medier i det vanliga samhället, och den form de tar sig är densamma som för vanliga företag, vad finns det då för problem [med att be om donationer]? Det finns inga, och ni kan göra ert bästa med detta. Precis som vanliga affärsverksamheter kan behöva hjälp så kan ni på samma sätt be om stöd. Det är inget fel med att göra så. Men ni kan inte be om stöd bland våra elever.

Lärjunge: Shen Yun framträdde i tre städer i San Francisco Bay Area, och bara i San Francisco var det ekonomiska resultatet ganska dåligt. Nästa gång när turnén kommer till San Francisco och den ekonomiska pressen blir rätt stor, är vår förståelse att vi borde prioritera att göra föreställningarna i San Francisco lyckade och temporärt lägga vårt arbete med grannstäderna åt sidan. Jag skulle vilja fråga vår vördade Mästare, är denna förståelse korrekt?

Mästaren: Specifika saker som dessa är sådant som ni ska fundera över. Mästaren är inte emot att ha föreställningar på någon viss plats, så länge det inte blir ekonomiska förluster. En del människor säger: ”Eftersom vi nu riktar oss mot det övre skiktet i samhället, låt oss spendera mer på annonser.” När biljettpriserna går upp måste det inte nödvändigtvis innebära att våra annonskostnader ska stiga i motsvarande grad. Det är inte tanken. Ni ska inte spendera omåttligt för att matcha en viss procent av biljettvärdet eller den totala intäkten. Gör bara som förut så borde det blir bra. Det procentbaserade tillvägagångssättet som vanliga människor använder fungerar inte för oss. Det vi gör är att rädda människor, och gudar deltar, så Dafa-lärjungarnas kultiveringstillstånd är väldigt viktigt. Att sätta upp [Shen Yun-]föreställningar är också kultivering, och ni måste samarbeta väl med varandra. Ni ska klargöra sanningen för de människor ni har kontakt med, eftersom alla kännande varelser väntar på att bli räddade.

Lärjunge: Just nu studerar Divine Land Marching Band i New York mycket musikteori, och en del människor måste till och med göra prov. Är detta slöseri med tid?

Mästaren: Du säger att man kräver av dem att de ska studera en massa musikteori? Är det verkligen så? För närvarande är det inte möjligt att försöka bli professionella. Det finns många saker som behöver göras för att bekräfta Fa. Så länge ni är klara över [hur ni ska spela musiken] är det tillräckligt bra; ni behöver inte bli medlemmar av professionell kaliber i Divine Land Marching Band. Dafa-lärjungar axlar så många plikter på samma gång. Det är förståeligt om ni alla vill göra varje sak som ni gör lite bättre, men ni behöver verkligen överväga era prioriteringar noga.

Lärjunge: Fa-konferenser och mindre möten ska inte spelas in, men elever från Sydney som arbetade med Shen Yun gjorde ändå inspelningar och gav dem vid upprepade tillfällen till andra utövare.

Mästaren: Ingen ombads att göra inspelningar på de möten jag höll. Den som gjorde sådana inspelningar gjorde något som underminerar Fa. Hur kunde ni göra någonting sådant? Togs inte de här sakerna upp för länge sedan? Den som gjorde detta måste lämna över inspelningarna till den lokala Dafa-föreningen.

Lärjunge: Dafa-lärjungar i Indonesien har inte samarbetat med varandra särskilt väl. Jag skulle vilja be Mästaren ge oss vägledning.

Mästaren: Jag tycker att många saker faktiskt har gjorts bra. Trots att samarbetet kanske inte har varit bra i vissa fall så tror jag att ni under kultiveringsförloppet efterhand kommer att samarbeta väl.

Lärjunge: Jag skulle vilja fråga vår vördade Mästare, när vi bevakar vanliga nyheter och dagligen blir förorenade av det, är det nödvändigt för oss att försöka driva ut den föroreningen varje dag med hjälp av våra tankar? Kommer det att minska föroreningen?

Mästaren: Nej, ni behöver inte göra det. Vad ni än fäster blicken vid är förorenande. Ni behöver bara öka era Fa-studier så kommer det att bli bra. Och tillsammans med det ska ni göra övningarna med normal längd varje dag, och när ni studerar Fa ska ni se till att ert sinne är fokuserat. Alla problem kan lösas om ni verkligen kultiverar.

Lärjunge: När vissa människor säger till Dafa-lärjungar att de går med på att träda ur partiet och dess organisationer så är det bara något som sägs lättvindigt och utan så mycket eftertanke, för att undvika att någon ska framstå som dålig, och det kommer inte ifrån att de verkligen ser det ondskefulla partiet för vad det är. Har personen i sådana fall verkligen räddats?

Mästaren: När personens tankar kommer inifrån, då kan han räddas. När människor säger något lättvindigt bara för undvika att framstå som dålig, då beror det på situationen. Genom att ha modet att säga [att de utträder] innebär det att de inte hyser dåliga tankar om Dafa, och genom att ha modet att träda ur innebär det att de inte har någon bra bild av det ondskefulla partiet. Naturligtvis är det en helt annan fråga om de säger en sak medan de har fientliga tankar inuti. Gudar kan se sådana saker. Men som Dafa-lärjungar gäller en sak, ni måste göra saker och ting mer gediget. Gör inte bara saker ytligt. Ni ska inte försöka få människor att samtycka genom att få dem att känna sig generade [över att inte träda ur]. Men jag vet att i de allra flesta fallen där människor har trätt ur så är det inte så att de gjorde det bara för att rädda ansiktet. Och dessutom, när man ser på tillståndet för Fa-upprätandet och förändringarna hos mänskligheten för närvarande, [kan man säga att] det har skett stora omvandlingar. Förändringarna hos människorna i Kina har varit större än förändringarna hos kineser utomlands, eftersom de utomlands faktiskt fruktar det kinesiska konsulatet och verkligen har blivit skrämda av de där ynkliga hemliga agenterna. Människor på fastlandet gör en stor sak av att förbanna det ondskefulla KKP, och känner ingen rädsla när de göra det. Det är en sak att frukta det ondskefulla partiet när det kontrollerar er och ni bor i Kina, men att fortfarande frukta det när ni bor utomlands, bortom dess kontroll… Har ni inget kurage alls? Är inte dessa människors mentalitet lite konstig?

Lärjunge: På senaste tiden har Mästaren vid upprepade tillfällen bett alla att lära sig av vanliga människors management-metoder och dra lärdom av deras erfarenheter av att driva företag. För närvarande överväger ledningen att införa vissa management-metoder, men en del av våra medutövare är fortfarande tveksamma till detta, och kommer med kommentarer som ”Att styra genom att inte göra någonting är den högsta nivån”. (Publiken skrattar)

Mästaren: Det är ingen ände på de ursäkter som människor hittar på. (Publiken skrattar) Vilket företag ”styr genom att inte göra någonting”? Om ni säger att de företag som Dafa-lärjungar driver är annorlunda, och kan ”styras genom att inte göra någonting”, då tror jag er inte. Om du inte har några mänskliga fasthållanden så är du en gud. Men är ni inte fortfarande människor som kultiverar? Då, när det fortfarande är människor som kultiverar, är inte den mänskliga delen av er som inte har fullbordat kultiveringen likadan som en vanlig människa? Du har fortfarande fasthållanden kvar att få bort, det är bara det att du som kultiverare är en bra person och att din nivå är högre. Om ni inte hade konflikter med ledningen, fasthållanden som får er att strida med dem om ledarrollen, eller exempel på dåligt samarbete, och ni verkligen alla lyckas söka inombords, och söka inuti er själva, då kommer ni verkligen att ha en metod för management som är bättre än vanliga mediers, och er produktivitet skulle bli utomordentlig. Emellertid kan ni inte uppnå det just nu, och det beror just på era mänskliga fasthållanden. Er produktivitet har istället visat sig vara låg.

Lärjunge: Dafa-lärjungar i Kina, Dafa-lärjungar i varje område utanför Kina, och Dafa-lärjungar i vart och ett av de många sanningsklargörande projekten utanför Kina önskar alla ta tillfället i akt vid den här konferensen och ge sina hälsningar till vår barmhärtige, storartade och respekterade Mästare.

Mästaren: Tack allihop. (Applåder) Jag har inte läst många av lapparna med hälsningar till Mästaren, och det finns många fler som har tagits bort av konferensarrangörerna och som inte tog sig fram till mig. Men i vilket fall som helst vet Mästaren vad som finns i era hjärtan, och Mästaren saknar Dafa-lärjungarna i Kina mycket, liksom dem i varje region Jorden runt.(Lärjungarna applåderar) Fa-upprätandet kommer definitivt att lyckas. Detta är redan ett obestridligt faktum. (Lärjungarna applåderar) När jag först började med den här uppgiften sade de där gudarna till mig: ”I framtiden kommer mänskligheten att kunna se allting som du har gjort.” Jag frågade hur det kommer sig. De svarade att människor skulle se sönderdelningen av stjärnorna liksom förändringarna i himlakropparna, och människor skulle se att de här sakerna var kopplade till dig. De här förändringarna kommer att dra allt närmare, bit för bit. Himlakropparna uppvisade aldrig tidigare så dramatiska förändringar. Nu pressar de emellertid på mot den här platsen, och till och med i ett vanligt teleskop kan man urskilja de förändringar som himlakropparna genomgår. Och mänsklighetens tillstånd förändras likaså. Människors uppfattning rörande Dafa förändas också, nästan som om människors sinnen gradvis klarnar upp. Förändringen är likt is som tinar. I en nära framtid kommer människor verkligen att se Falun Gong och Dafa-lärjungar i ett helt nytt ljus, och sanningen bakom alltihop kommer att läggas ut precis framför ögonen på människan. Vid den tidpunkten kommer människor att inse att Dafa-lärjungar är deras enda hopp om räddning. Så Dafa-lärjungarna måste helt enkelt göra bra ifrån sig. Ni axlar verkligen ett uppdrag, och ni bär verkligen ett sådant stort historiskt ansvar. Och det är därför jag säger att ni måste göra bra ifrån er.

Som ni vet finns alltid frågan om varför det har varit så få nya Dafa-lärjungar sedan förföljelsen startade. Det är just på grund av att de gamla krafterna låste ingången, och förutom under exceptionella omständigheter, eller att jag specifikt behövde dem, så kunde de inte komma in. Det beror på att testet, baserat på de gamla krafternas logik, redan har nått sitt slut, och den svåraste perioden är förbi; och efter att ha kommit fram till förföljelsens slutliga stadier har den ondskefulla och förrädiska miljön som testet medförde redan passerat, och många av de onda människorna som hade placerats ut har dött. Eftersom den typen av ondskefull miljö inte längre finns kommer de som nyligen har trätt in i [Dafa] att få det svårt att etablera den mäktiga dygd som Dafa-lärjungar ska ha, och således gör [de gamla krafterna] sitt yttersta för att kontrollera [vem som kommer in]. Ni vet, i den tidigare fasen, när förföljelsen var allvarlig kunde människor inte komma in eftersom de var rädda eller hade felaktig förståelse rörande Dafa. Hur kommer det sig då, när förföljelsen nu har avslöjats vida omkring och sanningen är välkänd, och när atmosfären är mindre spänd, att det fortfarande är svårt för människor att komma in? Nu vet ni varför.

Uppgiften att rädda kännande varelser måste genomföras av dig. Och det måste inte bara göras, det måste göras väl. Det görs emellertid inte för Mästaren. Även om vi kallar det att ”rädda kännande varelser” görs det inte heller helt och hållet för dem. Det görs också för din skull. Det beror på att de kännande varelser som du räddar, vilka innefattar de människor som du klargör sanningen för, högst troligt en dag kommer att vara en del av de kännande varelserna i ditt enorma kosmos. Du fulländar och fullbordar dig själv, genom dina framgångar uppnår du det du ska bli, och utan dessa skulle du inte kunna tjäna som kung där eller fullborda ditt uppdrag och etablera den magnifika mäktiga dygd som behövs. Det är så saker och ting fungerar, och således måste du absolut göra ett bra jobb med det. Låt inte er själva fastna i ett tillstånd där ni ständigt argumenterar ändlöst, utan var istället mer som en Dafa-lärjunge och ansträng er uppriktigt, ödmjukt och stadigt för att på ett bra sätt genomföra det ni ska göra. Med vilket projekt eller vilken uppgift som helst, om ni bestämmer er för att inte göra det, gör det då inte; och om ni bestämmer er för att göra det, då måste ni definitivt göra det bra och slutföra det. Om ni gör på något annat sätt, hur ska den tid ni slösade bort bli nedtecknad i historiens annaler? Allt som inte görs färdigt räknas som ett misslyckande. Det innebär dock inte att en viss uppgift måste genomföras enligt era egna idéer och att ni bara bygger upp mäktig dygd om den lyckas. Snarare är det i hur tankarna gick i ert samarbete, och hur ni hanterar saker och ting under samarbetet, som räknas som kultiveringsprocessen. Om era tankar kan vara upprätta i ert arbete och ni kan komma ihåg att ni är kultiverare, aldrig glömma ert uppdrag och ansvar, och ta till fullbordan den andel saker som ni ska hantera, då skapar ni mäktig dygd, det är er kultiveringsprocess, och det är er process att fullborda era historiska uppdrag som Dafa-lärjunge. Många saker har tagits till fullbordan av Dafa-lärjungar som har arbetat tillsammans, och många har fullbordats av Dafa-lärjungar som har arbetat självständigt. Ingenting ni stöter på sker av en slump, och det är mycket troligt att varenda sak arrangerades så som det är i historien. Så underskatta inte det ni gör eller arbetar med. Allting kan verka helt alldagligt, och inte verka ha någon speciell betydelse, men i andra dimensioner medför det enorma omvandlingar.

Men just för att ni är på denna illusoriska plats, och inte kan se verkligheten i saker och ting, och inte heller det heliga i allt det ni har gjort, och eftersom ni var och en har en mänsklig sida, är det svårt att skapa så upprätta tankar och således upplever ni inte någon känsla av upphetsning, och måste klara att göra bra ifrån er mitt under svåra tider. Bara genom att komma igenom under dessa förhållanden räknas det som utomordentligt. Om människor kunde känna till storslagenheten, eller det utomordentliga i det de gör så skulle ingen tveka att göra de här sakerna. Om alla kunde se en gudomlig varelse framför sig, mycket levande, då skulle ingenting annat spela någon roll och de skulle lämna allt för att följa vadhelst den gudomliga varelsen sade. Alla skulle göra likadant, och det skulle inte finnas någon mäktig dygd att få, för det skulle inte vara kultivering. Illusionens förtrollning skulle ha brutits, så ingenting skulle räknas. Men just på grund av att man är mitt i den här illusoriska miljön kan man inte se sanningen, och således kan man se huruvida ni kan lyckas kultivera, huruvida ni kan lyckas ta er fram till slutet, och huruvida ni kan lyckas med kultiveringen. Det är oerhört svårt för en människa på den här Jorden att bli en gud, och det är precis lika svårt för honom att stiga upp till himlen.

Trots att många människor i historien har kultiverat så har i själva verket ingen lyckats med sin utövning. Som jag har förklarat förut var det alltid den sekundära uranden [som lyckades], medan personens verkliga huvudurande fortsatte i människovärlden, och reinkarnerade. Och detta gäller Sakyamunis, Lao Zis och Jesus mänskliga kroppar, som nu alla finns bland Dafa-lärjungarna. Den mäktiga dygden som de samlade skulle räcka för att de skulle uppnå Fulländning, och detsamma gäller andra Dafa-lärjungar – det är fullt tillräckligt för er för att uppnå Fulländning – och det är därför jag har sagt till er att er Fulländning inte är frågan. Det som är frågan är [ert fullbordande av] det enorma uppdraget att rädda kännande varelser. Det är bara den här frågan, ert fullbordande av det här uppdraget, som räknas som avgörande. Ert eget fullkomnande är inte målet. Ni etablerade redan den mäktiga dygden i det förgångna, och det är av den anledningen ni är värdiga att vara Dafa-lärjungar.

Mästaren vill inte säga mer. Jag inser att min ton var en aning skarp när jag diskuterade vissa problem, men i de fallen är det alltid så att jag önskar få er att uppmärksamma dem. Trots att tonen var en aning hård så vet jag trots allt att ni inte nyss har börjat med Dafa och står på stabilare grund än så, så att tala lite skarpare till er kan hjälpa er med en del av de specifika svårigheter ni står inför. Det kan förstås finnas många andra frågor som inte har tagits upp. Med så många människor kan bara ett visst antal frågelappar lämnas fram. Om tillfälle ges kommer jag att tala mer senare. Det är allt för idag. (Alla lärjungarna applåderar varmt)

Jag har behandlat så många frågor idag, jag är inte säker på hur väl ni har tagit in det. Och det var många saker som jag förmodligen inte tog upp så heltäckande. Många av dem som har deltagit i den här erfarenhetsutbyteskonferensen har verkligen kultiverat mycket bra, och ni skulle alla ha gott av att verkligen se på hur andra har kultiverat, var klyftan mellan dem och er ligger, och hur ni kan använda den här stora konferensen för att sporra er själva att förbättra er och göra den till en motiverande kraft. Våra Fa-konferenser får inte hållas förgäves. Som ni nog vet överstiger kostnaden för flyg 10 miljoner dollar när så många Dafa-lärjungar samlas här på det här sättet från runtom i världen. Vi har inte så mycket pengar att slösa bort lättvindigt, så det är absolut nödvändigt att den här Fa-konferensen blir givande för oss. Ni behöver verkligen, i sanning anstränga er en del med kultiveringen, och inte återfalla i att bara göra det ytligt; ni borde inte ha så många mänskliga fasthållanden. Som Mästaren ser det avslöjar varenda tanke hos er och varenda handling, för mig hurdant ert hjärta är. Det jag minst tycker om är dem som är bara prat och ingen handling. Inte heller gillar jag dem som är sluga. Det jag gillar är dem som är ärliga och enkla, uppriktiga och jordnära. Jag hoppas också att ni alla, efter så många års kultivering, på ett positivt sätt kan växa i visdom och inte växa så mycket när det gäller hur ni ska hantera världsliga frågor och hur ni ska uppföra er.

Tack allihop. Det är allt för idag. (Alla lärjungarna applåderar varmt)

Övers. anm.: Översatt från engelska, några saker kontrollerade mot kinesiska. Föreläsningen översatt 101019, något uppdaterad 101021;

Frågor och svar: del 1 senast uppdaterade 101126, och del 2 senast uppdaterade 101225.Ladda ner PDF här.