Fa-undervisning vid NTDTV-mötet

Li Hongzhi
6 juni 2009

Hej, allihop! (Lärjungarna: Hej, Mästaren!)

Ni har verkligen arbetat hårt. Det har gått lång tid sedan jag senast föreläste om Fa för er eller träffade er personligen. Jag vet emellertid att ju mer jag undervisar och ju mer jag knuffar er framåt, desto fler och allvarligare blir de prövningar som de gamla krafternas faktorer skapar för Dafa-lärjungarna. Men Fa har getts till er. Så länge ni kultiverar i enlighet med Fa-boken och studerar den kommer ni att kunna lösa allting och erhålla allting. Jag har därför avsiktligt undvikit att tala om saker och ting mer i detalj under den här tidsperioden. Många saker lämnades faktiskt till er att tänka igenom och komma på. Det är anledningen till att jag inte har kommit för att prata med er på nästan ett år.

Hursomhelst, Fa-upprätandets framåtskridande pressar på väldigt snabbt, och ni kan alla märka det på hur vår situation och själva tiden har förändrats, för saker och ting går så fort nu – ofattbart fort. Och för mänskligheten är det som har ägt rum i kosmos på samma sätt ofattbart. Hursomhelst är Dafa-lärjungars kultivering och allt jag gör i Fa-upprätandet som det är och formen är fastställd, på så vis att det inte kommer att bli så mycket förändring att tala om. Och farten på Fa-upprätandet är extremt snabb. Fa-upprätandet närmar sig med den snabbaste hastigheten i kosmos, utan att jag ens behöver styra det. Av allt att döma nuförtiden visar sig förändringar snabbt också i den här världen, där det mänskliga samhällets nedgång är särskilt anmärkningsvärd. I dagens kinesiska samhälle sjunker moralen i nästan obegriplig takt. Mänskligheten var aldrig så dålig någon gång tidigare i den mänskliga historien. Aldrig tidigare vid någon tidpunkt – såsom vid en dynastis fall eller omedelbart innan en katastrof – blev saker och ting så dåliga som de har blivit idag, för innan den här punkten nåddes skulle människan ha utplånats. Om det inte vore för Fa-upprätandet så skulle gudar för länge sedan har förbjudit dagens människor att existera. Detta gäller särskilt Kina. Det är centrum för mänsklighetens av gudar skänkta kultur, och i tusentals år har dess inflytande svept över världen. Dess kultur hade till och med en betydande inverkan på andra dimensioner. I det förgångna skulle den aldrig ha tillåtits degenerera till den grad som den har gjort, eftersom gudar skulle ha förstört den innan den nådde dit. För närvarande har detta fördröjts för att många Dafa-lärjungar fortfarande måste slutföra sina kultiveringsvägar. I verkligheten vet jag också att kultivering är just så svårt. Och själva Fa-upprätandet är svårt. Det faktum att det mänskliga samhället är så degenererat har haft en enorm påverkan på världens människor, inklusive Dafa-lärjungar. Dafa-lärjungar kultiverar i den världsliga världen och möter sådana komplicerade omständigheter, där samhällets degenererade sida har en sådan stark dragningskraft på människor. Vad ska då göras åt saker och ting? Just nu kan vi inte säga att det är dags för de här människorna att bli bortrensade, för det kommer att finnas fler chanser att rädda dem. Detta är en av orsakerna till att saker och ting skjuts upp om och om igen.

Ingen av er inser vad människorna i världen av idag en gång gav av sig själva för den här saken. Inte heller har ni insett vilka magnifika varelser de en gång var, som föll huvudstupa ner till en så farlig plats och trotsade den oerhörda faran. Enbart detta faktum gör dem värdiga er räddning och att ni drar upp dem. För dem ligger faran just i hur attraktiv deras miljö är. Under denna stora prövning har Dafa-lärjungar verkligen tagit på sig extra svårigheter för deras skull, för kännande varelser, men hursomhelst så är det som väntar Dafa-lärjungar det allra bästa. Mot bakgrund av detta ska Dafa-lärjungar än mer inse hur monumentalt deras ansvar är, och axla det. Ni pratar alla ofta om att ”hjälpa Mästaren med att räta upp Fa” och hur det än är känner jag att detta är stora ord och hoppas att ni kan åstadkomma det – och göra det efter bästa förmåga. Jag vet att det är mycket svårt att göra det. Även om ni säger de orden är det verkligen inte lätt att helt och hållet utföra det bra. Ni räddar kännande varelser och axlar detta historiska uppdrag, men ni kultiverar också samtidigt er själva, och ibland när ni stöter på ett problem så hanterar ni det inte bra eller arbetar inte bra tillsammans. Jag har sagt att detta skede i historien skapades för, och har getts till, Dafa-lärjungar med syftet att bekräfta Fa och rädda kännande varelser. Med allt det ni har gjort kommer framtiden, vad som än sker, att bli någonting strålande. Jag hoppas bara att ni verkligen kommer att kunna göra bättre ifrån er, samarbeta bättre och arbeta tillsammans bättre.

Har ni stannat upp och tänkt efter: finns det verkligen någonting ni inte kan släppa? Under historiens gång smakade ni på ära och berömmelse, och ni uthärdade enorma prövningar. Under dessa långa, utdragna år av väntan gick ni igenom allt möjligt endast för att komma fram till idag. I princip borde ni gå den här sista etappen på resan väl. Huruvida ert bekräftande av Fa går bra eller inte beror ofta helt enkelt på hur bra ni själva gör ifrån er.

Jag säger att den nuvarande sidan i historien har lämnats till Dafa-lärjungar [att skriva]. Luras inte av det faktum att alla de olika etniciteterna och nationerna i världen, eller människor i de olika samhällsskikten, är upptagna med att göra sina egna saker. Det är bara mänsklighetens normala livsstil och ett nödvändigt existenstillstånd, och saker och ting måste vara på det sättet. Det skulle inte kunna vara så att människor plötsligt agerade direkt för Fa, för det skulle betyda att illusionens förtrollning hade brutits. Ändå är människors själva existens för denna Fas skull. Det kan verka som om varken vilka de är eller vad de gör är relevant för Dafa-lärjungar, men i verkligheten är allting det. Allt kan förefalla slumpartat, men allting är i realiteten välordnat. Alla kännande varelser väntar på att bli räddade, och jag kan berätta för er något som är säkert. Om Dafa-lärjungar inte agerar för att rädda dem kommer de människorna, oavsett i vilket hörn av världen de finns, inte att ha något hopp, såvida ni inte räddar dem. Och det gäller särskilt det kinesiska folket. Jag har talat om detta förut, som ni vet. Många kungar från himlen, kungar av olika nationaliteter, och kungar från olika perioder i historien har reinkarnerat på den platsen. Det de uthärdar är de största prövningar och den största press, ty det de uppnår är inte bara att fullborda sig själva; snarare är det de uppnår, axlar och offrar i själva verket för deras många kännande varelsers skull. Det är därför de har sådana enorma prövningar. Deras val innebär det gemensamma valet för kännande varelser i enorma kosmiska system, och det är av den anledningen som deras prövningar är så väldiga. Samma sak gäller er, för trots att ni, som Dafa-lärjungar, har tagit på er ett så magnifikt ansvar som resultat av era förutbestämda band, så är de uppoffringar ni har gjort i historien inte mindre.

Vid den här tidpunkten vill jag prata om några specifika saker. När Dafa-lärjungar nu bekräftar Fa och räddar kännande varelser så är målet med deras initiativ tydligt, men de ansträngningarna i sig själva, liksom det sätt på vilket ni utför saker, måste vara begripligt för människor. Jag menar begripligt för människor snarare än för gudar. Människor tittar bara på sakers yta, och de kan förstå saker bara på ytan, så den ytliga formen som era handlingar eller aktiviteter tar sig måste anpassas till det vanliga samhället. Ni ska inte överdriva saker och ting, för då kommer folk inte att förstå. Men samtidigt, om ni inte gör tillräckligt kommer ni inte att lyckas rädda människor. Oavsett vilket av Dafa-lärjungarnas projekt det handlar om så är det vanligaste problemet att man inte balanserar den här saken väl. Om ni inte är försiktiga med vad ni säger och gör så orsakar det att vanliga människor inte kan förstå oss, att de felaktigt tror att ni blandar er i politik, eller tror att ni har dolda motiv – vilket allt i onödan skulle leda till att våra Dafa-lärjungars magnifika uppdrag att bekräfta Fa och rädda kännande varelser inte skulle bli uppfyllt. Som Dafa-lärjungar är ni alla mycket klara över detta intellektuellt när jag tar upp det, men när ni försöker tillämpa det tenderar ni att bli förvirrade. Ni måste vara uppmärksamma på detta och får absolut inte ställa till problem för er själva.

Ta inte upplösandet av det ondskefulla KKP som ert mål. KKP är ingenting, och jag har aldrig sett det som något att oroa sig över. Det är bara någonting som skapades särskilt för Fa-upprätandet. Det står till sin natur i motsats till kosmos, så krafterna i hela kosmos har velat förinta det. Detta har lett till att det finns en gammal kraft som är specialiserad på att bevara det. Den har skyddat det i mer än hundra år och sett till att det fick erfarenhet som i det slutliga skedet skulle låta det motsätta sig Dafa-lärjungars insatser för att rädda kännande varelser; att agera som en brutal prövning när Dafa-lärjungarna skulle lyckas i kultiveringen; och att tjäna som en demon som för med sig kaos till världen när ni skulle rädda kännande varelser. Det är allt det är, så lägg inte så mycket vikt vid det eller låt era mål kretsa kring det. Det är inte värdigt. Det ni gör är för att rädda kännande varelser. Det ondskefulla KKP är i själva verket inte kapabelt till allt som det har gjort. I verkligheten har det varit så att faktorer från det gamla kosmos krafter har använt det för att göra saker. Givetvis, varför [då använda KKP och] inte någon annan varelse istället? Det valdes för att det är så dåligt, och det skapades exakt så. Om Dafa-lärjungar verkligen skulle fokusera det de gör på själva den här varelsen så skulle den kollapsa, varefter faktorerna från det gamla kosmos krafter sedan skulle använda något annat för att skapa problem. Det ondskefulla KKP existerar enbart för detta ändamål, och vare sig ni jagar det eller inte så kommer det att sönderfalla. Så fort våra Dafa-lärjungar har fullbordat de saker som de ska göra så kommer det garanterat att sönderfalla. Men under tiden, när gott och ont kolliderar kommer varje livs val beträffande var det står, den väg som var och en väljer, och beteendet hos dessa kännande varelser, att avgöra var de hamnar i framtiden. Det är så allt det här fungerar.

Ni kan avslöja det ondskefulla KKP i era medieinsatser, men det ska göras med syftet att rensa upp saker och ting för kännande varelser så att de kan bli räddade. Dagens möte är för Dafa-lärjungar runt om i världen som arbetar med NTDTV. Det flesta av er som är närvarande är alltså inblandade i arbete med media, och i vissa fall har ni flera roller. Som Dafa-lärjungar som driver medieföretag måste ert tänkande beträffande det ni gör vara klart. Jag behöver förstås inte säga något för att ni ska bli klara [över det ni gör], men när ni hanterar faktiska, verkliga frågor ska ni inte agera förhastat. I samma ögonblick som ni inte känner er lugna, det är då ni har lätt för att hamna på avvägar. I kritiska ögonblick måste ni komma ihåg att ni gör det här arbetet för att rädda kännande varelser.

Det har inte varit lätt för stationen att utvecklas som den har på bara några korta år. När jag ser de program som sänds av NTDTV känner jag beundran för Dafa-lärjungar. Dafa-lärjungar är verkligen utomordentliga. Ni har gått från att inte veta någonting till att driva en station på ett så bra sätt, med sådana färgstarka program. Alla skulle titta på den här TV-stationen och tycka att den är enastående, och anmärkningsvärd, om det inte vore för att de blev bedragna av ondskan på ett tidigt stadium. Fastän den finns precis framför ögonen på dem kan många människor vid den här tidpunkten inte se hur storartad stationen är, till följd av störningar och onda faktorer som kontrollerar dem. Det är emellertid okej. Saker och ting förändras snabbt allteftersom Fa-upprätandet rusar framåt och allteftersom Dafa-lärjungars upprätta tankar blir starkare. Den energi som sänds ut av NTDTV är väldigt stark, och de TV-apparater som är inställda på den tar emot kraftfull energi, som sönderdelar ondskans faktorer. Så ur det här perspektivet måste stationen inte bara drivas på ett bra sätt, utan också drivas på ett mer standardiserat sätt. När ni som Dafa-lärjungar uppnår Fulländning kommer ni att lämna över stationen till människor från perioden för Fas upprätande av människovärlden, och den kommer att bli en del av den framtida mänsklighetens kultur. Så ni ska göra ett bra arbete med den.

Jag ska bli lite mer specifik. Om ni vill driva ett medieföretag väl behöver ni ha ett bra fotfäste i samhället. Vanliga saker kommer inte att vara magiska, och de gamla krafternas faktorer kommer att störa människors räddning. Naturligtvis är arbetet på TV-stationen i sig inte Dafa-kultivering, och det har ingen direkt koppling till Dafa. Stationen drivs av Dafa-lärjungar, och det är med syfte att bekräfta Fa och rädda kännande varelser. Sådant är sambandet. Stationen är inte en del av Dafa självt, utan är snarare ett verktyg som används av Dafa-lärjungar för att rädda kännande varelser. Eftersom den ska få fotfäste i samhället och bli som en vanlig station måste ni, beträffande ledningen av den, använda vanliga tillvägagångssätt som används i det mänskliga samhället. Företagen ute i det vanliga samhället har en massa erfarenheter av det här slaget. Det ledningssystem som de använder stämmer överens med samhällsformen, och det var därför det kunde få fotfäste i, och formas i, det mänskliga samhället. Med andra ord överensstämmer det som människan har gjort i det här avseendet med principerna på den här nivån, så ni ska följa vanliga metoder som dessa så mycket som möjligt när ni driver er TV-station. Om ni vill driva den väl ska ni verkligen komma på hur ni ska införa standardmetoder för management och komma in i en positiv cykel, och tänka över er affärsverksamhet.

Faktum är att det primära målet för vanliga TV-stationer är att tjäna pengar. Er utgångspunkt är annorlunda. Den är att rädda kännande varelser. Det är helt enkelt storartat, och något som ingen människa skulle kunna åstadkomma. Eftersom det är på det viset, om stationen styrs på ett dåligt sätt och inte kan fortsätta på grund av brist på kapital, då kommer ni att förlora ett kraftfullt medium för att sprida fakta. Ni har alla sett dess effektivitet och påverkan under de senaste åren, så med tanke på det, varför inte driva den väl?

Ni vet att KKP är en regim som upprätthålls med lögner och som litar till media för att vilseleda människor. Från första början har det bedragit den kinesiska allmänheten och fram till denna dag, slutet, har det använt media för att ljuga för det kinesiska folket. Det har begravt sanningen och upprätthållit en fasad av lögner i så många år. Folk har fostrats och växt upp under dess lögner. Skulle ni då inte säga att det är synd om det kinesiska folket som lever hela sina liv vanda vid det sättet att hantera saker på? Många kineser förstår inte världen utanför ens efter att de lämnat Kina, eftersom de har växt upp i det ondskefulla KKP:s kultur och till och med tycker att andra länder är onormala och dumma. Det är inte så att världen utanför är onormal. Snarare är det ett normalt samhälle, och det som är förvrängt är det kinesiska samhället som styrs av det onda partiet. I årtionden har det ondskefulla KKP varit ganska självbelåtet och tänkt att dess bedrägliga propaganda har varit en succé. Det har hållit ett fast grepp om media och säkerställt att propaganda spottas ut för dess räkning för att hjälpa det att upprätthålla makten. Jag säger detta för att berätta för er att propaganda kan sporra människor att agera, och den kan verkligen ha effekt när människor förlitar sig på den som informationskälla. En del människor tänker helt enkelt inte själva, utan tror allt som sägs till dem.

Mänskligt tänkande har en svaghet, och ni har under åren upptäckt detta när ni har klargjort fakta. Nämligen att den första uppfattningen som accepteras tenderar att fastna. (Skratt) När väl en person accepterar en viss uppfattning kommer han sedan att utvärdera allting som kommer efteråt mot bakgrund av den. Detta är en defekt i människans design, men i den här miljön med omvända principer är det faktiskt till hjälp för människor när det gäller eliminering av karma genom prövningar och att till slut komma fram till sanningen. Om det vore på annat sätt så skulle det vara för enkelt för människor att erhålla Fa och återvända till himlen. Om det vore så att människor använde korrekta principer för att söka efter och utvärdera saker och ting, oavsett vad andra säger, då skulle denna mänskliga miljö aldrig ha blivit dålig och den skulle inte vara ett mänskligt samhälle. (Skratt) Men korrekta principer stod inte att finna här i den mänskliga världen tidigare. Kejsaren styrde landet, sände trupper för att erövra delar av världen; och segraren blev kejsare och de besegrade förklarades fredlösa. Sådana är de principer som styr detta mänskliga plan. Varför mötte Buddhors och Gudars Fa så enorma hinder och varför uppstod så mycket prövningar, attacker och förkastande när den väl spreds här? För att det var de korrekta principerna som spreds, något som inte hade existerat i den här miljön tidigare.

Hur det än är så är det denna historia och denna kurs som den mänskliga kulturen har tagit alltsedan världen skapades. Men saker och ting är annorlunda idag. Idag är det den slutliga, storslagna höjdpunkten av allt som har inträffat sedan världen skapades. Eftersom Dafa har spridits i stor skala här kan den här miljön mycket väl bevaras för alltid för mänskligheten. Detta är den välsignelse som Dafa har gett mänskligheten som en del av Dafas stora spridning och som en del av kosmos Fa-upprätande: nämligen det faktum att den här dimensionens plan kan bli bevarat för alltid.

Jag vill inte säga alltför mycket. Jag tror att ni är här för ett möte och måste ha mycket att diskutera. Jag vill inte uppehålla er alltför länge, men jag skulle vilja ge er lite extra tid. Om ni har några kritiska, stora frågor så kan ni ställa dem nu och jag kommer att besvara dem åt er. Sedan kan tiden som blir över användas för er diskussion. (Applåder)

Lärjunge: Med tanke på att vi är journalister så behöver vår rapportering vara korrekt. Men ibland överdriver vi saker och ting för att övertyga människor om sanningen. Jag tycker att vi borde följa den standard som skapats av västerländska medier och rapportera saker riktigt.

Mästaren: Jag instämmer i det synsättet. Det är så saker och ting ska göras. Var inte som det ondskefulla partiets propagandaverktyg. Det är inte rätt att avvika från sanningen när man beskriver händelser, i hopp om att uppnå en viss effekt. Låt bara inslaget uppnå den effekt det uppnår. Tänj inte på sanningen medvetet. Ni kommer att förlora i trovärdighet.

Lärjunge: Jag är en reporter som bevakar lokala händelser. Från kultiveringen vet jag att man ska göra allting enligt Zhen-Shan-Ren, och jag vet att vår rapportering ska berätta för människor om saker som är sanna, goda och bra. Men det finns en del saker som vi inte kan uttyda helt. Till exempel är saker och ting komplicerade i Chinatown. En del människor är väldigt mycket för KKP, så vi försöker att inte rapportera om aktiviteter som de stödjer, eller rapportera så lite vi kan. Och när de driver på något som inte är rätt vet vi att vi absolut inte kan rapportera om det. Men ibland är de kontakter de har så subtila, och vi är oroliga för att inte rapportera på ett bra sätt och därmed hjälpa dåliga människor med publicitet.

Mästaren: Jag kommer ihåg att efter att förföljelsen började skrev en person från Fastlandskina ett brev till mig och gav sig ut för att vara elev. Brevet berättade om hur en speciell sak kunde göras bättre och så vidare, men jag visste att den här personen var en säkerhetsagent. Så för att maskera sig själv var hans påpekande till nytta för oss. Så jag tog till mig idén. Varför tar jag då upp detta? Allt jag gör är för kännande varelsers skull, och oavsett vem du är kommer jag, så länge du kan bidra till räddandet av kännande varelser, att använda [det du har att erbjuda]. Så länge en vanlig människa är vid liv idag kan det, oavsett hur dåligt han beter sig – med undantag för de allra värsta – fortfarande finnas hopp för honom. När någon som passivt gjorde dåliga saker under förföljelsen blir klartänkt kommer han, om han sedan kan spela en positiv roll, att få chansen att gottgöra det han gjorde. Om sådana människor säger en del positiva saker kan ni citera dem, exempelvis, men använd absolut inte något dåligt som de kanhända säger. Men om någon är dålig, och det han säger inte har så mycket att göra med räddandet av kännande varelser, då är det bättre att inte rapportera, även om folk kanske tycker att det är intressant. Det är för att all bevakning kommer att bygga upp en person och göra honom mer känd. Det finns ingen anledning att stärka en dålig persons profil. Om det han säger hjälper till att rädda kännande varelser så kommer rapporteringen faktiskt att hjälpa honom att samla dygd.

Lärjunge: Vad ska vi göra om vi ska driva NTDTV, en TV-station, på ett bra sätt? I vår region säger de elever som deltar i försäljning att Epoch Times måste göras bra innan man kan ägna sig åt NTDTV.

Mästaren: Ni behöver inte fråga mig om de här sakerna. Om en person säger att han i första hand arbetar med Epoch Times, då ska han förstås fokusera på Epoch Times och sedan hjälpa NTDTV. Om någon säger att han i första hand arbetar med NTDTV, då ska han fokusera på NTDTV, och hjälpa till med de andra medierna först efter att han slutfört sitt arbete. Allt detta faller inom ramen för era plikter som Dafa-lärjungar, så gör så mycket ni kan med de medel ni har. Alla de medier som ni driver har effekten att rädda människor, och de röster som kommer fram i de här kanalerna bär med sig den mäktiga dygden från var och en av er som har deltagit, garanterat.

Lärjunge: NTDTV har mycket ont om pengar, och för att få in annonser – vissa är verkligen svåra att få – skickar avdelningen för marknadsföring ut reportrar för att göra många gratis informationsreklamfilmer, vilket ibland skjuter över målet. Är det rätt till­vägagångssätt?

Mästaren: Om det skjuter över målet är det inte rätt. Saker och ting hanterades förmodligen inte bra i början, eftersom alla befinner sig i processen att gå från att inte veta vad man ska göra till att veta det. Jag hoppas att ni steg för steg kommer att göra bra ifrån er, bli alltmer erfarna, och hantera problem mer och mer rationellt, så att ni kan hantera saker och ting helt på egen hand.

Lärjunge: Det har nu gått flera månader sedan NTDTV började sända i Kanada, 2008. När vi försökte öka tittarunderlaget fick vi dock veta att acceptansen för NTDTV i den kinesiska gruppen var begränsad.

Mästaren: Historien som vi har nu är tillägnad Dafa-lärjungar, men ingen kommer att aktivt bjuda in er att göra någonting, för människor är under illusionens förtrollning. Allt detta har ordnats åt er – inklusive alla de saker som är rätt och fel, eller goda och onda – och allt är hopblandat. Så det är verkligen svårt för er att hantera saker och ting. Trots det kan inga varelser i kosmos mäta sig med er. Gudar som är särskilt utsedda för uppgiften sköter det jag just beskrev, men bara när ni gör bra ifrån er kommer saker och ting i den här världen att förändras. Att göra bra ifrån sig, arbeta bra tillsammans, och vara effektiva är verkligen upp till er själva. Ni kanske frågar: ”Finns det något slags hemligt vapen vi kan använda? Kan vi hitta på någon speciell sorts metod?” Det som har getts till er är den mest upprätta av vägar, men den är smal. När avsikten är fel eller det finns problem med hur ni gör saker och ting, då blir vägen svår. Vägen är väldigt smal, och det kan tyckas som om den inte är farbar. Men i själva verket kan ni göra det.

Lärjunge: Reglerna för de nio tävlingarna som anordnas av NTDTV har ändrats om och om igen. Jag tycker personligen att det inte är särskilt bra med tanke på hur de som registrerat sig för tävlingarna uppfattar oss, och det är uppenbarligen inte särskilt professionellt. Jag skulle vilja fråga Mästaren om detta är min egen föreställning, eller är det så att vi kan göra bättre än så?

Mästaren: Jag vet att det gjorts ändringar, och mestadels har det varit på grund av bristande erfarenhet och i försök att bättre passa behoven för tävlingarna. Det är faktiskt inte så bra att göra en massa ändringar. Men ju tydligare reglerna är, desto bättre är det i själva verket för deltagarna i tävlingen. Koordinatorerna saknade erfarenhet, så de skaffade sig erfarenhet varje steg på vägen. När man märker att saker och ting är felaktiga ska de korrigeras. Jag tror att saker och ting kommer att bli bättre i framtiden, eftersom de då kommer att ha mer erfarenhet.

Lärjunge: Jag är journalist från Taiwan. Dafa-lärjungar i Taiwan gör många nyhetsreportage för att avslöja de dåliga sakerna som KKP gör, men de tycker att det är en utmaning att samla in direkta bevis på plats. Får jag fråga hur detta problem ska lösas? Min andra fråga är, den sittande regeringen och en del affärsmän i Taiwan blir mer och mer pro-kommunistiska. Om vi påpekar deras misstag i våra rapporter, kommer vi då att vända dem emot oss?

Mästaren: Det finns mer än tillräckligt med saker som publicerats av det onda partiet självt och andra stora medier på nätet som ni kan använda. Ni kan trycka vilka som helst av de sakerna igen. Det skulle vara ännu bättre om ni kunde få förstahandsnyheter direkt från fastlandet, men bara om ni har kontakter där som är i absolut säkerhet.

Beträffande hur en viss regering eller den eller den gör behöver en kultiverare inte tänka på detta överhuvudtaget. Tänk inte på det och oroa er inte. Tänk bara: ”Jag kom för att rädda kännande varelser, och så är det med det.” Någon kanske sitter vid makten idag, och imorgon kan det vara någon annan, men vem som än vill vara vid makten, må det vara hänt. Det är arrangerat av gudar, så det är som det är. Om ni fokuserar på detta betyder det att ert tänkande har spårat ur. I samma ögonblick som ni tänker på det sättet är det en avvikelse. Bekymra er inte över sådana saker, och gör bara det ni ska göra. Det som vanligen händer är att ju mer ni håller fast vid något, desto mer sannolikt är det att det blir problem som formas till något liknande ett test av ert xinxing. Ju mer ni ignorerar sådana saker, desto bättre. Ni har er väg, medan människor har sina angelägenheter. Ni har saker som ni ska göra. Bekymra er inte om eller fäst någon vikt vid politiska saker eller vad som händer mellan partier. Naturligtvis har våra medier egentligen inget val beträffande att rapportera om det, eftersom detta förmodligen är saker som vanliga människor är intresserade av. I så fall kan ni bara rapportera så som andra gör, och inte skriva opinionsartiklar. Ni kan bara förmedla andras rapporter. Och vi skriver inte opinionsartiklar om käbbel mellan partier. Så det är det tillvägagångssätt ni kan använda för nyheter som intresserar människor, tills dess att förföljelsen har tagit slut och de medier som drivs av Dafa-lärjungar fullt ut har blivit en regelrätt del av samhället.

Lärjunge: Mästare, var snäll och förklara för lärjungarna vilken inverkan designtävlingen Han-couture kommer att ha på hur världens människor klär sig, och berätta varför Han-kläderna var försvunna under så lång tid efter Mingdynastin.

Mästaren: (Ler) Dagens möte är för att diskutera NTDTV:s arbete, inte Han-couture. Låt oss lämna den här frågan till ett annat tillfälle.

Lärjunge: Jag har frågor om management. När alla har talang och är egensinniga har jag märkt att om jag, som koordinator, ger instruktioner eller på något sätt försöker jämka mellan olika åsikter, så är det alltid någon som säger till mig att titta inåt. När det gäller kultivering kan jag förstås titta inåt när jag kommer hem. Men när det gäller att hantera ett speciellt problem och bestämma hur man ska få något gjort, hur ska jag hantera det som koordinator?

Mästaren: Jag vet vad du menar. (Publiken skrattar) Vanligtvis avstår Dafa-lärjungar gärna från mat och sömn för att bekräfta Fa – ”Hur trötta vi än är kommer vi att göra det.” Men när det gäller att leda saker och göra dem på ett normalt sätt, basa över varandra; eller försöka skapa vissa regler och tillvägagångssätt, så vägrar ni omedelbart att foga er. (Publiken skrattar) Har ni tänkt på att bara på det sättet kommer det ni gör att bli mer kraftfullt och metodiskt, och bara då kan ni få ett bra fotfäste i det mänskliga samhället och spela en ännu starkare roll? Ni startar en TV-station för att bekräfta Fa. Er ursprungliga tanke var att den skulle avslöja ondskan, och mer än så var det inte. Men Mästaren sade just till er att vad ni än gör ska ni göra det bra. Och dessutom kommer det ni gör nu sannolikt att lämnas kvar till den framtida kulturen. Men om det inte ens finns stadgar, hur skulle det då kunna ges till framtiden? Vad skulle då folk lära sig av i framtiden? Utan några normer, vad skulle de lära sig av? – bara av Dafa-lärjungars iver? (Mästaren skrattar) (Publiken skrattar) Därför säger jag att oavsett vilket kungarike du en gång styrde eller vilket projekt du nu är involverad i, så vem det än är som ska basa över dig, låt honom göra det. Tro inte att människor inte kan basa över dig. Glöm inte att människor befinner sig i illusionen, och er kultiveringsform får er att utöva bland vanliga människor. Kanske kommer den Dafa-lärjunge som basar över dig från en nivå som inte är lika hög som din, eller kanske är det så att han inte har kultiverat lika högt som du. Men det spelar ingen roll. Detta handlar om samarbete som är baserat på upprätta tankar och som är avsett att rädda kännande varelser. Se till att arbeta bra tillsammans. Uttryckte jag mig tydligt? (Applåder) Många elever har faktiskt tagit upp detta med mig. Idag fick jag tillfälle att förklara det tydligt för er. (Publiken skrattar, applåderar)

Lärjunge: Jag har två frågor. Den första frågan är: eftersom många av de elever som arbetar med media har många roller – och det gäller speciellt när det är dags att marknadsföra Shen Yuns föreställningar – så arbetar ingen med de annonser som våra försäljare tar in, eller också börjar de på säljavdelningen att sälja biljetter. Hur ska vi balansera de här sakerna?

Mästaren: Det är ett problem. Det är därför jag varje gång en Shen Yun-turné börjar vill låta världen få kännedom om Shen Yun så fort som möjligt. Jag kräver att turnésällskapen inte stannar på någon plats alltför länge, för om de gjorde det skulle det bli mycket svårt för de lokala utövarna och det skulle påverka andra projekt. Problemet [du tagit upp] gick faktiskt upp för mig för länge sedan. På den tiden då Shen Yun Performing Arts grundades bestämde jag mig och beslöt att använda unga Dafa-lärjungar till detta, så att det inte skulle påverka Dafa-lärjungars andra projekt. Men det var fortfarande så många Dafa-lärjungar inblandade i att sälja biljetter och det var en massa hårt arbete för dem, så andra projekt blev till slut ändå påverkade. Så det jag tänkte var detta: när vi väl når ett visst renommé eller om Shen Yun snabbt blir berömt, kan vi låta vanliga människor boka hela föreställningen och sedan kommer det inte att finnas något behov för er att arbeta med biljettförsäljning. Som det visar sig sätter Shen Yun redan upp den enskilt bästa föreställningen i hela världen. Ingen är bättre. (Applåder) Men just nu stör det ondskefulla KKP räddandet av världens människor. Shen Yun är enormt inflytelserikt nu, även om det inte har utvecklats så snabbt som planerat. När det väl blir populärt vida omkring kommer det inte att finnas något behov för er att lägga så mycket möda på biljettförsäljning. Vid den tiden kommer vi bara att behöva sätta ut en annons som meddelar att Shen Yun är här och kommer att framträda på den och den platsen, och det kommer att räcka – folk kommer att komma. Jag tror att Dafa-lärjungar inte kommer att behöva lägga så mycket energi och tid på det då, och andra projekt kommer inte att påverkas. Så detta är vad jag har haft i sikte. När jag gjorde det specificerade jag att vi ska säkerställa kvaliteten i programmet och att framträdandet är perfekt, att vi säkerställer de bästa resultaten, och att det inte finns några misstag eller problem på något ställe längs vägen. När vi verkligen uppnår det kommer föreställningens inflytande garanterat att öka. Jag kan inte garantera någonting, men jag känner att den dagen inte är så långt bort. (Applåder) Vid den tidpunkten är allt ni behöver göra att sätta ut en annons. (Publiken skrattar) Eller kanske kommer era medier att ha nått samma slags inflytande, så att det inte ens skulle behövas några annonser. Det skulle vara tillräckligt att bara rapportera om den. (Mästaren skrattar)

Lärjunge: Skulle Mästaren kunna prata om NTDTV:s betydelse och ansvar för flerspråkiga program när det gäller räddandet av kännande varelser?

Mästaren: Det vore helt klart bättre om det kunde finnas program på fler språk. Och om stationen verkligen kunde få ett stabilt fotfäste i det vanliga samhället, komma in i en positiv cykel, och frodas och blomstra, så skulle det vara fantastiskt. Stanna dock inte vid bara fler språk, det skulle vara bra om ni lyckades med att inte utelämna någon etnicitets språk. Ty de som finns framför er och som ni måste rädda är alla världens människor. Men jag vet att när det gäller mänskliga och materiella resurser, eller vad vi kan åstadkomma för närvarande, är vi mycket långt ifrån att göra det. Men hur det än är, låt oss för tillfället börja från grunden. Om vi gör bra ifrån oss kommer det inte bara att få stor inverkan, utan talangfulla och kapabla människor kommer också att erhålla Fa en efter en; och eftersom det är ömsesidigt stödjande, ömsesidigt kompletterande kommer de att komma ombord och tillgodose de behov ni har. Det är till och med möjligt att varje aspekt i ert företag skulle förbättras, inklusive era ekonomiska medel. Men om ert nuvarande tillstånd inte förändras i grunden kommer inga av de förändringarna att äga rum. Så ni ska verkligen tänka mycket på hur ni ska kunna skaffa er fotfäste i det vanliga samhället och komma in i en positiv cykel. Låt oss arbeta hårt med detta.

Lärjunge: Nyss var det en kanadensisk elev som ställde en fråga om Kanada. Jag är faktiskt också ganska förvirrad. Mer än ett halvår har gått sedan september i fjol, när NTDTV började sin verksamhet i Toronto, och vi har fortfarande inte tillräckligt med tittare. Jag tänker på hur vi ska kunna göra ett genombrott i de utmaningar vi står inför. Är inte en affärsverksamhets framgång ett stort ansvar som ledningen har?

Mästaren: Huruvida ni samarbetar bra tillsammans eller inte ligger inte på bara en eller två personer. Låt oss den här gången få alla att tänka i samma banor och se om det finns någon bra lösning. Åtminstone kan ni genom att göra så få reda på hur ni ska göra saker och ting i framtiden och hur ni ska göra saker och ting på ett solitt och stadigt vis. Om det fortfarande inte fungerar betyder det förmodligen att förutsättningarna ännu inte är mogna. Om era ansträngningar emellertid faller väl ut och saker och ting fungerar, så betyder det att ni har samarbetat väl.

Lärjunge: Ursäkta avbrottet, men vi har märkt att det finns människor som för anteckningar. Det är strikt förbjudet att föra anteckningar, och inte heller är det tillåtet att spela in.

Mästaren: Det är inte det att vi är rädda för att människor ska föra anteckningar. Snarare, så fort ni har gått härifrån med det ni skrivit ned kommer det inte att vara detsamma som det jag ursprungligen menade. Och dessutom kommer ni inte att kunna få ner allting, så det ni krafsade ner skulle vara som att citera saker ur sitt sammanhang. Det ni gör är att välja och vraka det ni gillar och tycker är användbart att berätta för andra. Ni kultiverar inte er själva utan vill istället använda mina ord för att fixa till andra. (Publiken skrattar) Så det är bäst att ni inte för anteckningar. Jag sade till er för länge sedan att detta inte är tillåtet, jag vill låta er vandra er väg upprätt. Ni måste förstöra de anteckningar ni fört.

Lärjunge: Shen Yun har framträtt över hela världen, men inte i Hongkong.

Mästaren: Jag vet. Alltmer tycks det ondskefulla KKP skamlöst utöva fullständig kontroll över Hongkong. Vad hände med detta ”ett land, två system”? För mig tycks det som om [KKP är] helt skamlöst, och just nu passar det att säga: ”En död gris är inte rädd för kokande vatten”. (Publiken skrattar) Det ryggar inte för någonting, och världens avsky inför det blir större och större för varje dag. Mer och mer får det världens människor att betrakta det allt tydligare för vad det är. Det manipulerar och kontrollerar direkt regeringen i Hongkong, och alla teatrarna där är i statlig ägo. Men inget av detta spelar någon roll, och det finns ingen anledning till oro. Vet ni vad jag tänker? Jag gör förberedelser för att Shen Yun ska framträda i Fastlandskina. (Entusiastiska applåder) Det är inte bara så att jag tänker högt. Ondskan må tro att den är mäktig, men låt oss se vad historien har på lager. (Mästaren skrattar) Det är inte upp till dem. Varje dynasti skrävlade en gång för fullt, bara för att reduceras till ett kvidande i slutändan. (Mästaren skrattar) (Publiken applåderar)

Lärjunge: Jag är på marknadsföringsavdelningen på NTDTV:s högkvarter i New York. Jag ville fråga om samarbete mellan nyhetsteamen och produktionsteamen. Vi har åkt ut för att rapportera om händelser och kommit tillbaka med många visitkort varje dag. Många människor är intresserade av oss. En sak som bekymrar mig är hur tiden nu går snabbare och snabbare för varje dag, och jag är orolig. Trots att jag inte gör detta på heltid hoppas jag att jag kan hålla kvar kontakten med var och en av de kontakterna. Men det finns bara tid för att göra väldigt lite varje dag.

Mästaren: Sant, de som verkligen gör saker kommer att känna att det inte finns tillräckligt med tid. Det är därför jag hoppas att ni får fler människor involverade i marknadsföringen, och på så sätt kommer ni inte att känna er så upptagna och ni kommer att kunna lysa upp en väg och komma in i en positiv cykel. (Applåder) I marknadsföringen behöver ni klargöra fakta i kontakten med människor, och även det kommer att vara ett sätt att rädda kännande varelser. Och ni gör [marknadsföring] för att hjälpa stationen som helhet att gå bra, så det är utomordentligt. Tro inte att enbart den typen av arbete som görs i frontlinjen, som att skriva artiklar, innebär att rädda människor. Det är inte sant. Alla använder reportagen från stationen för att rädda människor.

Lärjunge: Jag har två frågor. En är att NTDTV har funnits i sju eller åtta år. Många elever har dock inte förbättrat sina färdigheter tillräckligt. Själva tycker de att det är så. Den andra frågan är: många elever är mer entusiastiska över att dela ut flygblad än att arbeta med NTDTV:s nyheter.

Mästaren: (Mästaren skrattar) Det finns skillnader mellan er, men varje länk i kedjan är avgörande. Om ni betänker fallet med dem som är lite äldre och inte har så mycket utbildning, eller som inte vet hur man gör någonting annat, är det effektivaste de kan göra att dela ut flygblad. Emellertid kan de av er som är välutbildade och skickliga på att skriva nyttja era starka sidor och utföra skrivarbete. Sanningen är förstås att allt detta till slut är samma sak. Om det ni gör räddar människor är det magnifikt, vilken form det än tar. (Applåder) (Mästaren skrattar)

Lärjunge: NTDTV har utvecklats väldigt snabbt och dess program blir allt fler, men vi har fortfarande brist på arbetskraft i alla regioner. När vi är överhopade med arbete säger vissa kultiverare att vi måste säkerställa en viss kvantitet och försöka göra mer. Samtidigt säger andra att eftersom vi är så upptagna nu, om inte kvaliteten kan säkerställas borde vi göra mindre. Så hur ska vi hantera detta medan vi är på väg mot att bli mer professionella?

Mästaren: Jag ser att ni har arbetat väldigt hårt, och alla gör sitt yttersta för att göra bättre ifrån sig och göra mer. Ju bättre kvalitet och ju fler program ni gör, desto bättre är det naturligtvis. Det är vad jag tycker. Men när jag ser er alla arbeta så hårt vill jag inte säga något mer. (Mästaren skrattar) (Publiken skrattar) Det är emellertid vad alla vill. Om ni kan arbeta tillsammans bättre och fylla på med mer arbetskraft kommer kanske situationen att ändras dramatiskt. Jag ser de omedelbara utmaningar ni står inför. Det finns ingen speciell lösning. (Mästaren skrattar) Mästaren kan inte ge er någon speciell metod, för ni måste gå era egna vägar.

Lärjunge: Vissa pratshower måste bjuda in gäster. Ett perspektiv är att så länge de har åsikter som hjälper till att avslöja KKP så kan vi bjuda in dem till våra program. Men ibland har vi inte kollat upp deras bakgrund så bra. Ett annat perspektiv är att vi borde göra vårt bästa för att bjuda in våra egna kommentatorer.

Mästaren: När det gäller att bjuda in kommentatorer är det förstås bäst att ta dem som har lämplig status. Men om ni har vanliga, starka kommentatorer själva som är populära är det också bra, men det betyder att er station skulle behöva egna experter. Med det sagt, ibland finns det ett behov av att bjuda in lämpliga människor utifrån till ett program. De pratar ur en tredje parts perspektiv, som expert eller i egenskap av en speciell kompetens, och det behövs också. Men det är svårt att värdera de synsätt en del människor har, så ni kanske måste ta reda på lite i förväg. Temat i ett program är vanligen tydligt, så [när ni kollar honom] kan ni bara låta konversationen kretsa kring det ämnet. Berätta om ert synsätt för personen och om han instämmer med er, fortsätt då med det; om inte, gör det inte. Om personen verkligen är någon från KKP, är det då ändå inte bra om han avslöjar det ondskefulla KKP offentligt för vad det är genom sina kommentarer? (Publiken skrattar) (Mästaren skrattar) Ni ska vara vidsynta och toleranta. (Mästaren skrattar) (Applåder) Saker och ting kommer att gå bra om ni är storsinta.

Lärjunge: Under intervjuer bad mig en del människor från fastlandet, som förstår saker och ting, att framföra sina hälsningar när jag träffar dig. (Mästaren: Då tackar jag dem.) (Publiken applåderar) En del människorättsförespråkare där frågar om de kan arbeta i Kina som reportrar på NTDTV.

Mästaren: Det är för farligt för dem. Ni måste se till deras säkerhet så mycket som möjligt. Om de lyckas få fram information ska ni inte avslöja er källas identitet; och ni ska vara särskilt försiktiga med deras säkerhet. Att avslöja deras identitet vore förödande för dem. Ni ska ta med dessa saker i beräkningen.

Jag ska prata om en annan sak. På fastlandet har en del elever blivit förvirrade under förföljelsen. Men så fort de blivit klartänkta, eller så fort de hamnar i en ny omgivning, kan de skilja på rätt och fel. De ställer sig definitivt inte på ondskans sida avsiktligt, det är säkert. När ni bedömer någon säger ni ofta: ”Den eller den blev ’transformerad’ på fastlandet.” Men att inte klara ett test är bara en del av kultiveringsprocessen. Kultiveringen är inte över för det, och personen kultiverar fortfarande. Så ni ska inte betrakta honom som om han verkligen inte duger längre. Naturligtvis, en del människor gjorde verkligen dåliga saker under den fas när de ska ha ”blivit transformerade”, men om de kanske fortfarande kan gottgöra det senare när de kultiverar så ska de ges tillfällen. Jag hoppas dock att de här människorna kommer att ha inställningen att vilja börja om på nytt; när ni agerar som om ni inte brydde er om vad som hände kommer man att se ner på er. Naturligtvis är de Dafa-lärjungar som inte ”transformerades” och klarade sig igenom trots ondskan verkligen storartade, och är värda respekt. (Applåder)

Min poäng är att ni inte ska skjuta bort era medkultiverare. De är medkultiverare, och ni ska göra ert bästa för att få dem att känna den värme med vilken Dafa-lärjungar interagerar med varandra. Om ert bekymmer är att ni inte känner dem tillräckligt väl, då kan ni försöka få veta mer om dem genom kontakter med Dafa-lärjungar i Kina. Om personen verkligen är en Dafa-lärjunge kan ni ta honom ombord [i ert projekt]. Eller vänta ett tag om ingen är riktigt säker angående honom. Om det inte känns rätt, säg då till honom att gå och dela ut flygblad först. Men om ni kommer fram till att han verkligen var en Dafa-lärjunge i Kina så tror jag inte att det kommer att bli några problem. Även om han är en säkerhetsagent, betänk att alla kan se att KKP håller på att falla. Högt rankade tjänstemän i Kina flyttar sitt kapital utomlands i stora mängder, förbereder en väg ut för sig själva och köper utländska pass och tänker på hur de ska kunna fly. Vem är egentligen hängiven den regimen? Ja, det finns verkligen en del dumma människor (alla skrattar), vissa är huvudlösa. De människorna har blivit indoktrinerade till den grad att de verkligen inte kan skilja mellan rätt och fel. Ni känner igen sådana människor i samma ögonblick som ni träffar dem, men de är trots allt i minoritet. Världens människor väntar på att ni ska rädda dem. Ni ska öppna era hjärtan och inte utesluta era medkultiverare. Om ni misslyckas med det så hindrar ni och stoppar er själva.

Lärjunge: Jag gör intervjuer med invånarna i Flushing. Vissa människor är, som vanliga människor uttrycker det, bara fast beslutna att gå emot Falun Gong. Ska vi visa dem i bild? Det finns andra som vi normalt inte fotograferar, och kanske är det bara en av deras händer eller något som dyker upp i bild. Men vanliga tittare har klagat över detta. Dessutom, ska vi rapportera om de aktiviteter som religiösa grupper anordnar?

Mästaren: Ni ska själva göra den bedömningen. Om ni känner att ni vill ge personen en ny chans, gör då det. Men om det är så att någon är rutten inifrån och ut, och att många kännande varelser på grund av honom kan bli eliminerade senare eller förlora sin chans, då ska vi inte tillåta honom att vara med på bild. Det är upp till er att bestämma. Om istället någons närvaro eller ord är bra för räddandet av kännande varelser, då kan det användas vem det än är. Och om det inte finns något positivt, använd det då inte. Vissa nyheter är inte viktiga eller har inget samband med era ansträngningar att rädda människor, så dra ingen uppmärksamhet till dem.

Lärjunge: Reseprogram är ett bra sätt för oss att komma in och expandera på en ny marknad, så jag skulle vilja skapa ett sådant program. Alla de som vi för närvarande sänder är filmer som vi fått utifrån, men om vi kunde producera våra egna skulle vi kunna sälja dem senare. (Mästaren: Det skulle vara bra.) Men när jag tog upp de saker som behövs för detta med ledningen så tyckte de att just nu är vi inte tillräckligt bra och kan inte producera något med samma kaliber som andra. (Mästaren: Ja, kanske har de rätt.) (Alla skrattar) När jag studerade Fa slog det mig att jag kanske insisterar för mycket, och eftersom jag trots allt är en kultiverare släppte jag idén. (Alla skrattar) Men en del medkultiverare tycker att min idé var rätt bra, och de har uppmuntrat mig att genomföra den. Just nu kan jag inte räkna ut om det verkligen bara är så att jag har ett fasthållande eller om det visar sig att vi för närvarande skulle kunna producera lika bra program som vad vanliga människor gör. Personligen känner jag mig säker på att vi skulle kunna det.

Mästaren: Då kan du förklara för stationsledningen mer detaljerat hur du tänker beträffande vilka steg du skulle ta och hur du skulle genomföra saker och ting. Om du kan ge dem tillförsikt genom att diskutera detta så tror jag att det inte längre kommer att finnas några frågetecken. (Alla skrattar, applåderar)

Lärjunge: Jag är för tillfället involverad i att göra musikprogram för stationen. Vi har upptäckt att de tekniska kraven som behövs för ljudproduktion är väldigt höga, och jag är inte säker på hur mycket tid jag ska lägga på något som detta. Behöver jag göra en särskild insats för att lära mig detta och kanske sätta mig in i det? Jag frågar eftersom det skulle ta väldigt mycket tid.

Mästaren: Saker och ting måste göras väl på stationen, och det betyder att det måste finnas standarder och professionalism. Om det är något ni inte kan måste ni lära er det. (Skrattar) När det gäller hur det specifikt ska göras är det upp till er.

Lärjunge: Varje gång vi hör Mästaren lära ut Fa finns det alltid elever hemma som verkligen vill att vi berättar för dem om det så fort som möjligt efter att vi kommit hem. Det som därpå händer är att den ene kommer ihåg lite och den andre kommer ihåg lite. Jag tycker inte att det verkar rätt.

Mästaren: När ni diskuterar efter att ni kommit hem måste ni tillägga: ”Det jag berättar är bara den generella idén, och inte Mästarens ursprungsord.” Om folk bara försöker lära sig så går det bra. Om någon emellertid för anteckningar och läser upp dem så är det att på ett oriktigt sätt representera Mästaren.

Lärjunge: Jag har frågat den personen som är ansvarig för helhetsplaneringen om den övergripande planläggningen för programutbudet. Han sade att om stationen gett order om att göra vissa program, och till exempel berättade i vilken riktning man skulle gå, så visade det sig vara mycket svårt för utövarna att upprätthålla det. Men när de som var inblandade på eget initiativ ville producera ett program så kunde de i allmänhet upprätthålla det. Ett direkt resultat av detta har varit att stationen verkligen saknar program som är populära. Jag skulle därför vilja fråga hur vi bättre ska kunna balansera förhållandet mellan den populära typen av program och sådana som klargör sanningen.

Mästaren: Om du arbetade på ett vanligt företag och din chef sade till dig att göra någonting, skulle du då säga till honom att du bara kommer att göra det du känner för? Varför kan ni då inte samarbeta väl när ni bekräftar Fa? Varför kan ni inte hantera detta väl? Varför kan ni göra något väl bara om det tilltalar er? Det är just det här som är problemet med samordning och samarbete. Det var en gemensam ambition som förde er samman för den här satsningen, men när var och en av er insisterar på era egna synsätt, och bara gör det som behagar er, hur skulle det kunna kallas samarbete? Om vart och ett av mina fingrar här vill vara utsträckt så kan det inte formas någon knytnäve och man kommer inte att kunna slå något slag (skrattar). Det är svagt på det här sättet. Så ni måste arbeta väl tillsammans.

Lärjunge: För närvarande är det en hel del utbyte mellan Taiwan och Kina. Om vi ska rapportera om detta som vanliga medier gör blir det svårt att undvika att få KKP att se bättre ut än det är.

Mästaren: Det är verkligen något att vara försiktig med. Vad gäller de närmare detaljerna så är det något som ni själva ska fundera ut. Men ni ska justera innehållet i vanliga mediers rapporter om de innehåller sådant som medvetet framställer det onda partiet i god dager.

Lärjunge: Om vi ska undvika att skriva kommentarer, kan vi då anlita vanliga människor att göra det?

Mästaren: Även om ni låter vanliga människor göra det är det fortfarande i er tidning som kommentaren står. Läsarna kommer inte att skilja på om författaren tillhör er redaktion eller inte. Blanda er inte i vanliga affärer, och delta inte i vanliga människors politik. Jag har gjort detta klart.

Lärjunge: Jag skulle vilja ställa en följdfråga. Det förekommer en hel del utbyte mellan Taiwan och Kina, och KKP har i stor utsträckning använt media, affärer, och ekonomiska medel för att göra intrång i Taiwan. Ska vi leta efter en aspekt av detta att fokusera på och avslöja?

Mästaren: Ni måste överväga huruvida dessa saker hjälper till med att rädda kännande varelser. Om inte, gör det inte. Om det gör det, avslöja då sanningen. Men fäst inget avseende vid om [KKP] har gjort intrång eller inte. Ju mer ni tänker på det, desto fler intrång kommer att ske, i syfte att se vad ni kommer att göra. Tänk inte på det. I räddandet av kännande varelser ska ni rikta in era ansträngningar på människor – inte på hur saker utvecklar sig i samhället. Fokusera på människors hjärtan och sinnen, och inte på en viss socialklass eller en organisation eller institution.

Lärjunge: När man rapporterar om händelser utanför Kina har jag funnit att det ibland är så att det som rapporteras i Fastlandskina är nyheter som redan har publicerats utomlands, och att det vi rapporterar om kan tjäna som en stark motvikt till KKP; till exempel skulle vi kunna jämföra hur demokratiska regeringar i den fria världen hanterar en viss fråga med hur KKP gör. Jag skulle vilja fråga, när vi sänder nyheter om händelser utanför Kina, är det då viktigt för oss att som referens se på de nyheter som rapporteras av Kina och avslöja KKP genom att skildra motsatsen?

Mästaren: Nej, det är det inte. Det finns ingen bestämd taktik. Gör bara saker förnuftigt. Hur KKP än försöker skära av saker och ting, hur det än försöker kontrollera information om dess förföljelse av Falun Gong, så kommer det likväl att avslöjas för samhället; människor kommer till sist att få veta det och den informationen kommer att rapporteras internationellt. Ni kan dels vidarebefordra andras rapporter och dels genom era kanaler få veta exakt vad som hänt, och därefter rapportera om det. Så det finns ingen anledning att ta det [onda partiets] saker och rapportera motsatsen. Självklart är det annorlunda för medier som rapporterar ur särskilda vinklar; de specialiserar sig på att dissekera det onda partiet. (Alla skrattar)

Lärjunge: Jag är en lärjunge från Los Angeles och jag skulle vilja fråga om strategier för att marknadsföra Shen Yun. Vi hade åtta föreställningar i januari i år men på grund av att vår marknadsföringsplan inledningsvis inte var så effektiv, gjorde vi på ett tidigt stadium inget bra jobb med att sälja biljetter. Senare hoppades vi på att dra nytta av ledigheten vid Thanksgiving för att ta igen förlorad tid, men det föll också igenom när utövare inte kunde komma överens om saker och ting med stora diskussioner som följd. Sedan, på slutet, inträffade det värsta scenariot: när föreställningarna just skulle börja delade vi ut rabattvouchers.

Mästaren: De problem ni stöter på när ni säljer Shen Yun-biljetter är i själva verket en reflektion av kultiveringstillståndet hos eleverna på den platsen. Det står väldigt klart för mig. Oavsett vilken elev eller vilket område det gäller, hurdant ert tillstånd än är så kommer det definitivt att speglas av hur er biljettförsäljning går. Jag säger inte att ni inte har kultiverat väl, utan snarare att det är en manifestation av hur ni lyckas med samarbetet. Det är väldigt uppenbart i hur er biljettförsäljning till Shen Yun går. På en del platser arbetade eleverna utomordentligt väl ihop, och på en del platser var det bara en handfull elever som arbetade med saker och ting, men trots att de bara var några få personer var det de gjorde mycket effektivt.

Jag har noterat att det i San Francisco finns en del elever som inte trätt fram på länge. Jag vill inte förlora dem. Jag skulle vilja se den här gruppen komma ut och göra några enkla saker till att börja med, först och främst få dem att stiga fram, för det andra få en chans att etablera en viss mängd mäktig dygd. Vad kommer annars att hända med dem i framtiden? Andra Dafa-lärjungar är väldigt upptagna, och har ingen extra energi för att ta sig an ytterligare saker. Det är sant att en del elever som inte kom ut tidigare har klarat att komma ut, och det är mycket bra.

Lärjunge: NTDTV Europa har ett fast program som sänds en gång varannan vecka, som heter ”Across Europe”. Bara att fylla de femton minuterna är en kamp. Jag är verkligt bekymrad över att se NTDTV Europa så här. Vad krävs för att NTDTV Europa ska göra bättre ifrån sig? Det verkar vara en hel del personer där som är involverade i NTDTV.

Mästaren: (Suckar) Du frågar mig egentligen hur ni ska kultivera bättre (alla skrattar) och samarbeta bättre. När saker inte går bra bär alla en del av ansvaret, det är säkert. Ni ville ta den här vägen, komma ombord och vara en del av det här projektet för att hjälpa Mästaren räta upp Fa. Då borde vi fråga, har ni hjälpt Mästaren räta upp Fa? Eller är det så att ni bara tillfredsställer era fasthållanden i processen? Det är det som är problemet så som jag ser det. Jag syftar inte bara på svårigheten att producera de där femton minuterna som du beskrev. Om ni inte kan samarbeta bra, hur ska alla de program som stationen måste producera göras? Ni måste förstå vilket ert ansvar är. Vad Dafa-lärjungar axlar är ett mäktigt, historiskt ansvar. Tiotals eller hundratals miljoner år, eller två Jordar, har passerat, och allt var för just den här saken på slutet. Hur kan ni underlåta att göra bra ifrån er på slutet? Ja, det är en förvillande plats här, men hur kommer det sig att en del personer klarar att göra bra ifrån sig? Varför kan andra klara att samarbeta bra? I kultivering är det inte bara lidandet som är det svåraste. Lidandet går över efter en kort tids uthärdande, och om det inte hanteras väl kommer man likväl att bli klar över saker och ting efteråt. Det som är svårast är att fortsätta vara konsekvent disciplinerad när det inte verkar finns något hopp – det är det svåraste. Dafa-lärjungar, efter tusentals – eller tiotusentals – år är det ni ämnat göra här. Om ni inte gör bra ifrån er, hur ska ni kunna ställas inför allt detta i framtiden?

Har ni hört talas om den Yttersta domen? Vid ett tillfälle fanns det gudar på mycket höga nivåer som arrangerade så att det skulle äga rum en stor dom vid slutet av Fa-upprätandet. Planen var att inkludera alla som gått bort liksom alla som hade hamnat i helvetet, då de skulle väckas till liv igen för att dömas; de levande skulle också dömas; liksom alla gudar i hela universum. Alla skulle dömas, en efter en. Idén om den Yttersta domen har faktiskt förts vidare i Väst. Det skulle inte bara vara de som begått dåliga gärningar som skulle dömas, utan också de människor och gudar som spelat en bra roll, inklusive Dafa-lärjungar – också de skulle ställas inför Domedagen. Varje liv skulle göras ansvarigt för varenda en av sina gärningar i historien. Och detta skulle särskilt gälla universums Fa-upprätandeperiod, då man skulle hållas ansvarig för allting – vare sig det var ens motiv, vad man gjorde, eller till och med de små sakerna; och det var be­stämt att gudar, de som hade spelat både en negativ och en positiv roll i Fa-upprätandet, liksom demoner och till och med små livsformer, alla skulle ställas inför Domedagen. Även de som haft en positiv effekt skulle dömas likafullt, och i det fallet skulle det frågas hur många kännande varelser som inte kunde räddas för att du misslyckats med att göra bra ifrån dig när du höll på med det du gjorde. Och i Dafa-lärjungarnas fall skulle det frågas hur många av era löften som förblev ouppfyllda. Att misslyckas med att uppfylla dem väl skulle bara vara en aspekt av det, för när ni inte gör det, eller inte gör det bra, så skulle det få konsekvenser, stora som små, vilka ni skulle hållas ansvariga för. Skulle det fungera om ni inte hölls ansvariga för den skam era handlingar kan ha orsakat Dafa eller för att ni lurat Herren? Jag har inte talat om något av detta förut. Jag ville inte nämna dessa saker. Men ni borde verkligen, uppriktigt nyktra till. Vet ni fortfarande inte vad klockan är?

Lärjunge: Shen Yun kommer en dag till Fastlandskina för att uppträda. Vilka är framtidsutsikterna för NTDTV på fastlandet?

Mästaren: (Skrattar) (Alla skrattar) Nåväl, det är inget att skämta om. Som ni har sett, här, under denna avgörande tidpunkt i historien, har NTDTV klarat att spela en överväldigande positiv roll när det gäller att hjälpa Mästaren räta upp Fa och rädda kännande varelser. Det där språkröret för det onda KKP, den där katastrofala TV-stationen (skrattar), är i själva verket ett djävlars tillhåll. Det är ett gäng ligister som sätter ihop lögner och falsarier, det är enbart ett instrument för det onda partiet som arbetar för att dupera människor. Kommer det i framtiden att finnas utrymme för det att ge så mycket som ett ljud ifrån sig? Det kommer det inte att finnas, det kan ni vara säkra på. Nu har naturligtvis NTDTV varit ansvarsfullt gentemot samhället, det ger röst åt folket, och vad skulle det vara för fel med att flytta det till ett annat ställe? (Alla skrattar, applåderar) Med det sagt, Falun Gong söker inte vinna något av det som vanliga människor har, men faktum är att NTDTV är ett företag som är etablerat i det vanliga mänskliga samhället. Märk mina ord: storslagenheten i ert räddande av kännande varelser är sådan att framtidens människor verkligen kommer att högakta er, och de kommer att föra vidare allt det som våra Dafa-lärjungar har gjort. (Applåder)

Lärjunge: [Att sätta upp] en Shen Yun-föreställning tar verkligen en hel del elever i anspråk, vilket påverkar många projekt. Men lärjungar i Taiwan vet mycket väl att Shen Yun är en fråga om Mästarens upprätande av Fa, så alla är på exakt samma linje. Men när det gäller NTDTV:s tävlingar har folk olika förståelse.

Mästaren: NTDTV:s tävlingar har redan haft en rätt stor inverkan och har gjort intryck på människor. Tävlingarna tjänar till att återställa den mänskliga kulturen. En sak är att de kan göra stationen mer namnkunnig och ha effekten att göra NTDTV bemärkt. Om programmen görs levande kan de attrahera tittare från olika sektorer i samhället. Det är i alla fall så, ytligt betraktat. I själva verket är det dock en fråga om att rädda människor genom arbete med televison. Men med det sagt, efter att tävlingarna är över, vänta tills nästa år innan ni gör om det; fortsätt inte att haussa upp dem i mellantiden. Om ni fortsätter lansera dem kommer det bara att vara att lansera vanliga mänskliga saker. En Dafa-lärjunges prioritet är att rädda människor, så ni måste ha rätt perspektiv på saker. Tävlingarna kan hjälpa till att göra stationen bemärkt, och de kan hjälpa till med att återvinna människans riktiga kulturarv. Men när de är över så är de över, och ni kan inte uteslutande fortsätta lansera mänsklig kultur på bekostnad av att rädda kännande varelser, vilket är ert främsta ansvar. Er viktigaste prioritet just nu är att rädda kännande varelser.

Lärjunge: Vi har stött på en del utmaningar när vi har arbetat med NTDTV:s affärer. En är att det bland våra elever inte är så många som arbetar med försäljning. En annan är att folk tycker att det är relativt lätt att arbeta med försäljning för Epoch Times, medan det är svårt med NTDTV, och de har inget självförtroende. Vi står verkligen inför problem när det gäller att producera annonser, eftersom kraven är höga. Hur ska vi se på dessa svårigheter?

Mästaren: Vad jag tycker är att [dessa två medier] vänder sig till olika slags affärsverksamheter. Om en affärsrörelse är ganska stor kommer den definitivt att vara intresserad av TV-reklam. Men om den är mindre är det möjligt att den bara kommer att vara intresserad av att annonsera i tryckta medier. Detta borde vara helt klart. Om en restaurang skulle använda TV-reklam, till exempel, skulle de kanske tycka att det var som att skjuta mygg med kanon, (Alla skrattar) medan större företag har vidare affärsramar och den effekt som TV-reklam har passar dem. Så, när ni annonserar måste ni tänka lite på vilket slags företag som är bäst lämpat för ert medium.

Lärjunge: Jag koordinerar rapporteringen om Shen Yun för flera språk. Jag har märkt att ibland när folk gör artiklar på kinesiska är de lite slarviga med namnen på västerländska intervjuobjekt, och ändå är ju en persons namn mycket viktigt inom journalistiken. En annan sak är att det fanns TV-reklam för Shen Yun som skulle översättas till flera språk, men kvaliteten på redigeringen var inte så hög. Jag trodde att det bara skulle ta en halv dag att färdigställa den, men en av mina överordnade sade att det var för lång tid och att vi bara skulle lägga ut den snabbt. Jag tycker inte att det var rätt sätt. Kan jag diskutera det här med honom?

Mästaren: Det kan du definitivt, men det betyder inte att du bara ska ändra det som du vill och dra ut på det i dagar eller ännu längre. Kvalitet är viktigt inom journalistiken. Om det verkligen är så att folks namn skrivs fel eller att det förekommer skrivfel, då måste ni alla framöver fästa större vikt vid sådana saker.

Låt mig säga några ord i förbifarten om marknadsföringsvideor. Det finns många åsikter som bollas runt när det gäller marknadsföringsvideo(r) för Shen Yun. Jag ska tala om detta från två vinklar. Å ena sidan är det möjligt att filmen och de kreativa aspekterna inte nådde upp till era förväntningar. Alla lär sig fortfarande, och det kommer definitivt att finnas brister i människors arbete. Men alla gör sitt bästa. Och med tiden kommer alla att göra bättre och bättre ifrån sig. Det är något jag kräver av dem, och de inblandade kommer att arbeta hårt med det. Det finns dock en annan faktor i detta. Som ni vet är vanliga människor inte likadana som kultiverare, och när de bedömer om något är vackert eller bra så kommer det som de tycker om inte att överensstämma med de sanna, traditionella standarderna för dessa saker, så som de framlagts av gudagiven kultur, för de har förlorat den standarden. Det breda uppbåd av föreställningar som människor formar i världen efter födelsen bestämmer deras tankar och handlingar, och det är därför som en del människor säger att en sak är bra och andra säger något annat, eller att en person säger att något du gjort är problematiskt medan en annan tycker att det är i sin ordning.

Många produktioner i Väst använder, som ni kanske vet, inte så mycket reklam – en del använder inte någon TV-reklam alls. I annonsen ger de inte någon tydlig beskrivning av vad föreställningen innehåller, och skriver bara några få ord, kanske lägger till en vag bild, och det har effekt trots att det är en annons av det slaget. Jämfört med det avslöjar Shen Yuns annonser faktiskt för mycket, eller hur? Det är sant, som ni mycket väl vet. Ingen annan show använder så detaljerade och precisa presentationer, och ändå tycker en del av våra elever fortfarande att det inte är tillräckligt; en del tycker till och med att man i annonsen måste visa hela produktionen för att det ska fungera. Det är dock inte möjligt. Och det gäller även bioannonser. Om man gör den alltför detaljerad kommer folk inte för att se den, eftersom de kommer att tycka att de redan vet alltihop. För många människor är det så att de bara kommer att få en ny, fräsch upplevelse om de går in i det utan att veta någonting om det, och endast då är det intressant, och endast då kommer de att bli hänförda av det. Så om era annonser är alltför detaljerade kommer det i själva verket att ha dålig effekt. Det är raka motsatsen mot vad ni tror – att folk kommer att se föreställningen bara om ni visar den i all dess glans. Om folk vet allt om den redan kommer de faktiskt inte att komma för att se den.

Vilken är då orsaken till alla de svårigheter ni har med att sälja biljetter? Det är inte bara en fråga om ert marknadsföringsmaterial. Vad är då problemet? Det har att göra med den gamla kulturella grund som folk har, liksom hur bekanta de är med en annan kultur. Ta vilket balettsällskap som helst i USA, eller ett balettsällskap var som helst i Väst, eller vilket teater- eller danssällskap som helst, och majoriteten av amerikanerna kommer att känna till det, och många kommer till och med att veta vilka huvudaktörerna är. De vet till och med vem som kommer att uppträda vid ett givet tillfälle. Allt de behöver göra är att sätta ut en enkel annons så kommer folk – bara en enkel annons. Det är inte något som Shen Yun kan göra just nu, eftersom många människor fortfarande inte vet vilka Shen Yun är. Vi vet att våra föreställningar är bäst men det vet inte vanliga människor. Dessutom har det onda KKP sedan lång tid tillbaka systematiskt förstört kinesisk kultur, och i stort sett vartenda sällskap som kommit till Väst från Fastlandskina för att uppträda har varit en enda stor röra. Fastlandskineser, med sin förstörda kultur, tror felaktigt att västerlänningar bara vill se dig uppträda om du serverar dem en stor blandning av allting. Vad det kinesiska folket, som översvämmats av KKP:s kultur, inte förstår, är att KKP:s onda spöke avsiktligt kontrollerar det kinesiska folket och får dem att förstöra sin egen kultur, och använder kineser för att förstöra bilden av kineser internationellt. Vad de för fram är således riktigt dåligt. Till exempel blandar de i sin dans ihop alla möjliga slags saker som balett, kinesisk dans, modern dans, och samtida dans, vilket skapar en brokig blandning. I det västerländska samhället har folk verkligen föga tolerans för sådana saker. Och till det kommer det faktum att de lär sig några moderna expressiva tekniker som skapades av modernistiska tänkesätt i Väst, och likväl kan de inte mäta sig med uppträdandena eller mål som de där abnorma artisterna i Väst har. Och de där artisterna som försöker vara moderiktiga genom att bli ”moderna”, de förstår inte att de där modernistiska sakerna inte är normala i det västerländska samhället. Det här har gjort att västerlänningar aldrig får något gott intryck av kinesiska föreställningar, och detta skapar problem för Shen Yun.

Det är inte så att ni inte har distribuerat eller satt upp tillräckligt med marknadsföringsmaterial. Begrunda att i fjol i New York-området så såg folk, inklusive dem i New Jersey och Connecticut, era annonser eller ert material åtminstone fem gånger var. Hur kommer det sig då att inte fler kom för att se föreställningarna? Folk visste inte vad ni framförde. De visste att sällskapet skulle komma, och kände till showen, men de visste inte vad ni skulle framföra eller hurdan kvaliteten var. Då finns det bara en lösning, nämligen för oss att ta oss in på marknaden genom att erbjuda en show av hög kvalitet och med ett innehåll som bara blir bättre för varje år. I själva verket har föreställningarna redan haft en effekt på samhället, och intresset har hela tiden tilltagit; efter att någon sett den och tyckt om den berättar han för människor överallt om den. På dessa få år har Shen Yuns föreställningar redan förmått åstadkomma det. Men eftersom Shen Yun inte funnits så länge, och på grund av att vi står inför en värld med miljarder människor, krävs en process om vi vill uppnå en bredare effekt. Inte desto mindre är kraften i Shen Yuns lysande föreställningar redan betydande, och effekten är enorm. En dag kommer saker att vara enklare, och en dag kommer vi inte att behöva lägga ner så stor möda på annonsering och att producera videoklipp. Vid den tiden kommer det att räcka med några få ord – ”Shen Yun kommer” – och människor kommer. (Alla skrattar, applåder). Det kommer definitivt att bli så. Men, när vi fortfarande befinner oss i processen med att nå den punkten får ni inte slarva med kvaliteten på ert material eller era annonser. Försumma det inte – vare sig det är en reklamvideo, era texter, etcetera. Ett nytt företag är alltid svårt. Det spelar ingen roll vad det är, de första stegen är alltid svåra. Se till att ni går dem väl tillsammans.

Lärjunge: När det gäller våra mediers rapportering av sådant som faller många i smaken, är det du tänker på sådant som är i linje med vanliga människors fasthållanden och tilltalar människor vilkas moralvärderingar har sjunkit? Eller menade du sådana saker som de egentligen borde tycka om…?

Mästaren: Det finns ingen bestämd standard för vad människor tycker om. När något görs väl kommer folk att tycka om det. Det beror på kvalitet. En del gillar kryddiga saker, en del beska, en del söta, en del sura, eftersom de har olika smak. När människor lever i samhället under lång tid utvecklar de sina egna åsikter om saker och ting och vad de tycker om, och alla har olika smak. Men låt inte detta faktum påverka er. Ni vet att det som en Shen Yun-föreställning innefattar är verkligt avgörande, så folk säger till mig: ”Varför har du inte med xiaopin [sketcher]?” ”Varför har du inte med xiangsheng [komisk dialog]?” ”Varför har du inte med populära sånger?” ”Varför har du inte med akrobatik?” ”Varför har du inte det ena, varför har du inte det andra…?” Det är en sak jag är ytterst klar över, och det är, vad det än är du gör, om du gör det bra kommer folk att tycka om det. När man väljer vad man ska använda tar man hänsyn till sin publik och frågar sig om en viss konstnärlig form är högklassig eller om den är oraffinerad. Varför har jag valt sång och dans? Därför att sång och dans inte har någon språkbarriär, och inga kulturella eller etniska barriärer, och vem som helst kan följa med. Anta att vi skulle göra en xiaopin-parodi, vad skulle alla de grupper där ute som inte förstår kinesiska höra? Många slags konstformer har till sin natur begränsningar. Bara sång och dans är något som alla kan acceptera och finna tillgängligt.

Ibland kan jag inte undgå att lägga märke till hur det varje dag finns folk runt omkring mig som vädrar sina åsikter, uttrycker än det ena, än det andra… Vid de tillfällena tänker jag: jag är nog den ende som skulle kunna klara av det här, jag vet vad jag gör liksom vad som kommer att hända i framtiden (alla skrattar), och om någon tog min plats skulle det bli en röra, eftersom de inte skulle kunna hantera allt det här. (Alla skrattar, applåder)

Det påminner mig om de medier som Dafa-lärjungar driver. När Dafa-lärjungar gör något finns det garanterat alltid ännu fler människor inom hörhåll som vädrar sina åsikter, och levererar en hel hög med förslag – ”gör det så här och så där, så där och så här …” (Mästaren skrattar, alla andra skrattar) De som är involverade i [medie]projekten tycker alltid att ledningen har problem, medan de som sitter i ledningen alltid tycker att de andra inte är särskilt samarbetsvilliga. Men faktiskt ska Dafa-lärjungar först och främst ta hänsyn till andra, vad det än rör sig om, och tänka sig att de själva är i den andra personens kläder, och se hela bilden. Då kommer ni att veta vad ni ska göra. Tänk på vad den andra personen har för bakgrund, se om du kan se hela bilden, och sedan kommer du att veta vad du ska göra.

Lärjunge: Kan man spela upp Shen Yun i Hongkong på samma sätt som man skulle göra med en film? Dessutom, kan NTDTV arbeta på att bli en allmän TV-station i Taiwan?

Mästaren: Nej, Shen Yuns framträdande kan aldrig spelas som en film. Det skulle inte vara lika anslående som på scenen, och skulle inte heller vara lika effektivt när det gäller att rädda människor. Beträffande frågan om vad stationen ska göra så är det fortfarande upp till er själva att avgöra. Jag blev riktigt glad när jag hörde att Taiwans Dafa-lärjungar hade startat en station och att den hade bättre resurser än här i USA. Men sedan, längre fram, hörde jag att ni inte ville göra det längre. Men trots allt är det ni som bekräftar Fa, så det är upp till er att göra det ni vill. Och om ni inte vill så behöver ni inte. Det var ändå något ni hade velat göra ursprungligen. Men jag tycker inte att ni ska vara så obeslutsamma. Vad får er att tro att ni inte kan göra bra ifrån er eller samarbeta väl? Varför kan ni inte anstränga er mer och se till att garantera det ekonomiska underlaget för stationens verksamhet? I västvärlden är våra kinesiska Dafa-utövare kulturellt missgynnade [och får ändå saker gjorda], så hur kan det komma sig att ni inte kan göra bra ifrån er på er hemmaplan? Vanliga människor kan driva en station väl, men ni tror inte att ni kan? De saker som ni sänder tilltalar vanliga människor, är sådant som andra inte vågar rapportera, och gillas av dem som tittar på dem, så vad är det som inte är bra med det? Hamna inte ur kurs när ni letar efter lösningar. När ni har tänkt igenom saker och ting och kommit fram till att ni vill göra något, sätt då igång och gör det. Och om ni verkligen inte kan klara det, pröva ett nytt angreppssätt. Det går bra. Jag tycker att när Dafa-lärjungar gör något ska de fullfölja det till slutet. Om ni använder halva er kraft, eller går halva er kultiveringsväg och sedan vänder om och börjar om från början, då var det verkligen ett slöseri. Tiden är begränsad.

Lärjunge: Det finns en hel del unga utövare bland dem som gör mediearbete. Eftersom de inte har förstått den lämpliga graden av intimitet mellan män och kvinnor så har deras egen kultivering och saker runt omkring dem blivit mycket instabila.

Mästaren: Det här är verkligen något att se upp med. Om Dafa-lärjungar inte gör bra ifrån sig i det här avseendet, om de inte kan klara det här testet, eller om de inte har gått sina egna vägar väl, då har de skämt ut både sig själva och Dafa-lärjungar som helhet. Jag vill inte säga mycket om detta; jag har redan sagt mer än tillräckligt förut. Se upp med det här. Media i Fastlandskina gillar att offentliggöra sådana här skandalösa saker, eftersom ondskan vill förstöra det kinesiska folket moraliskt och göra dem omöjliga att rädda. Ondskans mål är solklart: att se om gudar fortfarande kommer att bry sig om att rädda sådana människor. Hur kan då ni, som Dafa-lärjungar, få andra människor att göra bra ifrån sig om inte ni själva klarar av att göra bra ifrån er? Hur ska ni rädda dem?

Lärjunge: Många av oss som är involverade i mediearbete måste sköta ett vanligt arbete också, vilket gör det svårt för oss att ägna all vår energi åt driften av medierna.

Mästaren: Sådan är situationen för så gott som alla som sitter här. Alla gör det på det sättet. Det handlar bara om att använda er tid väl, att hantera det väl. Sådan är den situation vi står inför, såvida man inte har ett sätt att lösa problemet med att försörja sig eller skaffa heltidsanställda. Jag har faktiskt sagt till stationen att de som arbetar heltid med att sälja annonser kan få en vanlig lön. Det vill säga, vi gör det genom att behandla det som ett regelrätt jobb, och låter folk ta sig an det här arbetet utan de bekymren – vi måste göra verklighet av den här vägen. Andra satsningar kan göra detsamma om omständigheterna tillåter det. Men om de inte gör det, då kan ni inte göra det.

Ni känner alla till vilken effekt Shen Yun Performing Arts har nu, och ni har sett det; även om tusentals har kommit för att se den så har de förändrats när de går. Detta slags ögonblickliga förändring är ingenting som våra andra insatser för att klargöra sanningen kan åstadkomma under normala förhållanden; åtminstone har de än så länge inte nått den nivån, för att inte tala om när det är med en publik av Shen Yuns storlek. Men en show uppförd av ett scenkonstsällskap kan det. Ett scenkonstsällskap kan ha en sådan stor effekt, men självklart, för att det ska hända måste många saker först göras väl. Detta har lett en del personer till slutsatsen att vi bara skulle fokusera på att starta nya sällskap då – låt oss alla arbeta med det. Men det skulle inte fungera. Som ni kan föreställa er skulle det skapa finansiella, materiella och personella problem. De [Shen Yun]-artister som ni ser, dessa unga vuxna, har goda förutsättningar för detta och deras artistiska färdigheter förbättras otrolig snabbt. Eleverna vid Fei Tian har gjort mycket bra ifrån sig i sina akademiska kurser också – deras resultat på standardproven låg i topp i norra New York-området. (Applåder) Och det är inte bara i sina akademiska studier som de har utmärkt sig. De tränar extremt hårt med sin konst och deras skicklighet har förbättrats mycket snabbt; nu är de bättre än den genomsnittlige professionelle artisten. Och de har åstadkommit det inom en kort tidsrymd. Vad är det då som ligger bakom det? För det första är de Dafa-lärjungar. För det andra har de utmärkta lärare – det må vara deras akademiska lärare, danslärarna eller musiklärarna. Dessa lärare har helt dragit sig tillbaka från sina andra jobb för att bara arbeta där, och varje dag undervisar de hela dagen. Om de här Dafa-lärjungarna fortsätter på det sättet länge kommer det inte att fungera, eftersom de har familjer och karriärer. Andra projekt sköts som ni vet på ens fritid, då man kan uppfylla plikter på hemmafronten och på samma gång utföra Dafa-aktiviteter, och ingenting påverkas. Men så är det inte för dessa människor så de behöver få en regelrätt lön. Om vi inkluderar de vuxna artisterna i bilden är utgifterna enorma. När kostnaden för varje föreställning är vad den är, och när antalet involverade personer nu räknas i hundratal, om vi skulle försöka betala löner skulle vi inte ha råd. Så vi skulle vilja ha stöd utifrån, och i det syftet har vi inrättat ett Shen Yun-kontor, som specifikt kan söka kontakt med myndigheter och företag för stöd, eftersom det är vad andra scenkonstsällskap gör. Det är verkligen inte lätt att åstadkomma. Tro inte att de börjar göra sig en liten vinst, det är fortfarande långt, långt ifrån tillräckligt.

Lärjunge: Det var en vanlig person som efter att ha sett Shen Yun uppträda, tog med sig sällskapets marknadsföringsmaterial tillbaka till Fastlandskina. För några dagar sedan återvände han från Kina och sade att han delat ut fler än fyrtio exemplar om Falun Gong. Han bad mig framföra sina hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Allteftersom de onda faktorerna rensas bort alltmer blir människor alltmer befriade. Folk kommer att analysera saker själva efter att ha vaknat upp, och de kommer att se förföljelsen och det onda partiet för vad de verkligen är. De kommer omedelbart att kunna säga vilken som är bra och vilken som är dålig. Hur lågt människors moral än må ha sjunkit har de fortfarande slutledningsförmåga trots allt, och de kan fortfarande skilja på gott och ont. Gradvis kommer människor att vakna.

Lärjunge: Det har redan bestämts att Epoch Times måste gå jämnt upp ekonomiskt. Så vad gäller den affärsmässiga sidan av NTDTV, hur ska Dafa-lärjungar på stationen gå tillväga med att sätta upp mål?

Mästaren: Detaljerna är fortfarande saker som ni måste utarbeta själva. Fråga inte Mästaren så specifika saker. Samarbeta väl. Jag har också talat med koordinatorerna, så de kommer att veta vad som ska göras.

Jag tror inte att jag ska säga mer. Jag vill ge er tid till att diskutera. När allt kommer omkring är det inte en Fa-konferens idag. (Alla skrattar) Jag är bara här för att besvara några av de brådskande frågor ni har. Det är allt jag kommer att säga. Tack allihop! (Entusiastiska applåder)

Övers. anm.: Översatt från engelska, en del saker kontrollerade mot kinesiska; föreläsningen 090929 och frågor och svar 091108.Ladda ner PDF här.