Fa-föreläsning vid konferensen i New York 2008

Li Hongzhi
24 maj 2008
på Manhattan

(Stående ovationer, entusiastiska applåder)

God eftermiddag! (Lärjungarna: ”God eftermiddag, Mästaren!”)

(Entusiastiska applåder) Ni har arbetat hårt! (Applåder)

Ni har verkligen arbetat hårt. Ni kommer från olika regioner och länder, och kommer från olika raser. Dafa-lärjungar hittas nu i nästan alla världens hörn. Ni axlar alla det största av Dafa-lärjungarnas ansvar: ni är kännande varelsers hopp om räddning. Många människor har blivit räddade genom ert klargörande av fakta och till följd av era handlingar och ert uppförande i den här världen. För detta, å dessa kännande varelsers vägnar, tackar jag er! (Lärjungarna applåderar som tecken på respekt)

Nu är det den slutliga tiden som avslutar arrangemang som är eoner gamla. Historiens gång fram till den här punkten idag har inte varit lätt, åtföljd som den har varit av svårigheter och upp- och nedgångar. Från forntiden fram till idag har den stora skaran gudar observerat och noga följt den här saken, och fäster särskild uppmärksamhet vid den här sista fasen. De bevakar noga varje handling och tanke hos Dafa-lärjungarna. I början var det många ovissheter – vad skulle resultatet av spridandet av Fa i den här världen bli; skulle denna stora förhoppning från innan historiens början uppnås; skulle Dafa-lärjungarna kunna uppfylla sina uppdrag under den sista tiden och skulle de klara att göra det bra. Det fanns också den grundläggande frågan om framgång eller misslyckande och huruvida den Trefaldiga världen skulle behållas. Och fastän Dafa-lärjungarna hade getts uppdraget att bekräfta Fa så återstod det dessutom att se om de verkligen kunde ta sig igenom. Det är glädjande att ni har tagit er igenom. Oavsett vilka svårigheter eller upp- och nedgångar Dafa-lärjungarna har gått igenom längs vägen så var de, när man ser tillbaka, bara sätt att härda er. Det har gjort er mognare och hjälpt er att ta bort era mänskliga fasthållanden i processen, och kulminerat i att ni går mot Fulländning. Det är den väg ni har färdats. När ni ser tillbaka kommer ni att se att det är så.

Oavsett vad det är ni har träffat på när ni har hållit på med att bekräfta Fa så säger jag er att allt det är bra saker – och det gäller särskilt under de här åren med förföljelse – för de sakerna har inträffat särskilt för att ni kultiverar. De prövningarna och det lidandet, hur stora eller hårda ni än tycker att de är så är de bra saker, eftersom de sker enbart på grund av er kultivering. En människa kan eliminera karma och släppa mänskliga fasthållanden när han går igenom svåra prövningar, och genom de svåra prövningarna kan han förbättra sig. Vare sig ditt motiv är att rädda kännande varelser, bekräfta Fa eller göra framsteg i din egen kultivering så är de likafullt svåra prövningar. De ska inte bana vägen för dig bara för att du tänker: ”Jag gör det här för Dafa” eller ”Jag gör det här för att rädda kännande varelser.” Ni vet att Mästaren kanske ser på det på det sättet men det gamla kosmos krafter och dess varelser kommer inte att se på det på det sättet, och det är en del av den utmaning som ni ställs inför. Det är just på grund av detta som de här svåra prövningarna kom till och det är det svåraste som Dafa-lärjungarna har behövt hantera. Människors förmåga att förstå saker, eller bristen på denna, och kännande varelsers olika tankar och sätt att se på detta, har blivit till utmaningar för er när ni bekräftar Fa och räddar den här världens kännande varelser. Men oavsett hur de har uppfört sig så behöver vi fortfarande rädda dem, för deras brist på förståelse beror på att de är vilsna i illusionen. De orsakar en del utmaningar för Dafa-lärjungarna eftersom de inte kan se saker sådana som de verkligen är. Vilka deras anledningar än var för att komma hit för tusentals år sedan eller för eoner sedan så har de trots allt väntat på den här sista tiden. Vi kan inte besluta att inte rädda dem bara för att de uppförde sig illa i något liv eller gjorde en viss sak fel. När Mästaren ser på en levande varelse, sträcker sig [det han betraktar] över hela den varelsens existens. Om någon gjorde en massa storartade saker i historien, och till och med hade åstadkommit många storartade saker i Fa-bekräftandets tjänst, kan vi då låta bli att rädda honom bara för att han har uppfört sig dåligt i det här livet?

Ja, en del har uppfört sig dåligt och de har förlorat sin förutbestämda möjlighet, sin chans, och försatt sig själva bortom räddning. Men som Dafa-lärjungar som kultiverar mitt uppe i illusionen och räddar människor som är i illusionen kan ni inte avgöra vilka detta gäller. Så ni kommer att möta stora svårigheter och ni kommer att träffa på människor som inte ens förstår sakargument. Sanningen är att en del människor helt enkelt inte kan bli räddade och inte är värdiga att bli räddade. Ni kommer att träffa på dem. Men låt inte de fallen påverka ert klargörande av fakta eller hur ni tar itu med det, och låt det inte ändra på ert korrekta sätt att göra det på. I den här världen kommer de stora svårigheter som Mästaren ställs inför, liksom det åtföljande trycket, i antal som är större än tiotusentals varje dag, och ändå har ingen lyckats få mig att vackla, och det kan inte göras. Ingen kan ändra det jag vill göra. Ingen kan ändra det, oavsett vilken form de svårigheter som jag ställs inför tar. Samma sak gäller för ert bekräftande av Fa. Men i ditt fall är du, eftersom du bekräftar Fa och räddar människor, fortfarande en kultiverare, och kultiverare har mänskliga fasthållanden, för annars vore de gudar. Och kan en gud kultivera? Gudar kan inte kultivera. Bara de med mänskliga kroppar kan kultivera och endast det kan kallas kultivering. Så just för att du har en mänsklig kropp har du möjligheten att kultivera och förbättra dig. Den möjligheten är ytterst svår att få, och värdefull – särskilt när Dafa-lärjungarna har ett sådant storartat uppdrag. Så i er kultivering kan ni inte, vilka svåra prövningar som än kommer eller vilken sorts svårighet ni än ställs inför, låta de sakerna ändra [er kurs].

Det här är särskilt viktigt under de här åtskilliga åren under vilka de förföljer Dafa-lärjungarna, där det på ytan ser ut som om ett ondskefullt parti förföljer kineser, förföljer kultiverare, när i själva verket inget kan bestå eller kan existera utan att det finns kosmiska faktorer bakom kulisserna, utan att det finns mikrokosmiska faktorer. Faktorerna bakom det ondskefulla partiet är onda varelser som på ytan antar skepnaden av en ond röd drake, men de innehåller många molekyler, partiklar, och en del ruttna demonvarelser på låg nivå – en smutsig röra. Det är de här som de gamla krafterna använder för att störa Dafa-lärjungarna.

Nyligen attackerade det ondskefulla partiets handgångna män Dafa-lärjungar vid Tuidang-centret i Flushing i New York. Liknande händelser har ägt rum också i andra regioner, som ni kanske har sett, även om de inte har varit lika allvarliga. Så som det verkade var de dåliga människornas avsikt att sätta igång en attack mot er, i hopp om att skingra er och hindra er från att organisera Tuidang-aktiviteter. De är rädda eftersom [centret] är en nagel i ögat på dem. Den offentliga närvaron av ett ”Tuidang-center” eller ett ”center för att lämna det ondskefulla KKP” är en ändlös källa till förtret och ursinne för dem. Faktum är att det är ett kraftfullt ställe för tillintetgörande av ondskan och det är därför de fruktar det. Så om ni ser på det ur en positiv synvinkel, vad är ett Tuidang-center? Är det inte ett ställe där kännande varelser räddas? Det finns inget skrämmande med ondskan. Det jag vill säga är att efter att attackerna och störningarna inträffade har det funnits – som det alltid gör – en del som inte har kultiverar flitigt eller som har mer av mänskliga hjärtan, de har sett på saker och ting med mänskliga hjärtan. Visar sig inte gott och ont just för världens människor att beskåda? Blir inte de som kan bli räddade identifierade och avskilda. Som jag sade tidigare är en del varelser ovärdiga att bli räddade. Ni kan klargöra fakta för alla människor men inte alla människor ute på gatan kommer att bli räddade, eftersom en del av dem inte längre är värdiga. I kritiska ögonblick bestäms resultatet efter hur en person positionerar sig och hur var och en handskas med saker och ting. Härrör personens handlingar från goda eller elaka tankar? Gudar observerar vad varje människa tänker och avgör huruvida den varelsen ska behållas. Omvänt, ger inte de här händelserna i sig [möjligheter till] att rädda de kännande varelser som kan räddas? Skulle något som händer i Dafa-kultivering, i Fa-upprätandet eller i bekräftandet av Fa bara kunna vara slumpartat? Räddar inte den här händelsen i sig kännande varelser? Det har genererat en sådan stor påverkan i samhället och alla reflekterar över det. Som jag har nämnt tidigare så kunde det ondskefulla KKP bespara sig en del bekymmer genom att inte göra någonting; närhelst det gör något dåligt, särskilt mot Dafa-lärjungar, så resulterar det i skandal och fiasko för det och slutar med att det hjälper Dafa-lärjungarna med det de gör. De elever som har en massa mänskliga fasthållanden ska minnas mina ord. Ni kan vara klara över det här nu, men glöm inte vad jag sade så fort någonting händer, och åter ser på saker och ting med ett mänskligt sinne.

Till slut har deras försök misslyckats, och misslyckats kapitalt – det är som att krossa ett ägg mot en klippa. Till och med när de har utsatt Dafa-lärjungarna för sådan hård förföljelse i Kina så har lärjungarna beslutsamt tagit sig igenom. Vad har då sådan taktik för chans utanför Kina? Hur skulle vi på något vis kunna vara rädda för det? Dafa-lär­jungarnas stabila beslutsamhet är orubblig. Fysiska angrepp och verbalt skymfande är bara uttryck för kraftlöshet. I det här samhället är fysiska övergrepp ett brott. Så låt er inte skrämmas av de där onda sakerna, och fall inte offer för de lögner som de använder för att förvirra vanliga människor. Det talas om att vanliga människor har vissa åsikter om det här, men än sen då? Vanliga människor har alla sorters åsikter. Det är ni som räddar dem, så ni ska vara klara över vad ni gör och arbetar för.

Gudarna slog fast på ett tidigt stadium under mitt Fa-upprätande att vadhelst det ondskefulla partiet gör, oavsett dess mål, så kommer det att sluta med att det hjälper mig och Dafa-lärjungarna. Så närhelst det ondskefulla KKP vill göra någonting dåligt kommer det att vändas till ett misslyckande och en skandal så snart det påbörjas. Ta en ordentlig, objektiv titt och ni kommer att se att allting som har hänt under de senaste nio åren har blivit på det viset. Det ondskefulla KKP vet att dess gangsterregim är avvikande i ögonen på världens människor så det har alltid försökt sätta upp en fasad inför allmänheten. Nu har till och med fasaden krossats och dess mask har slitits bort, så det vet att det inte kan låtsas längre och agerar ohöljt. Idag existerar den här gangsterregimen och hela regeringen, inklusive dess utländska ambassader, enbart för Falun Gongs skull. Den här gigantiska apparaten följer med er och sätter strålkastarljuset på er – är det inte fantastiskt, något man aldrig har hört talas om! De bryr sig inte längre om att låtsas och drar fram alla sina gangsterlika, lömska taktiker när de sätter igång och gör illvilliga saker. Det ser ut som en riktigt skrämmande show som de sätter upp, men jag skulle säga att det är deras sista uppflammande innan de förgås. (Applåder) Fortsätt bara att se på så kommer ni att se att det är så dramat utspelar sig. Den här perioden i historien arrangerades för att Dafa-lärjungarna skulle rädda kännande varelser, så varför har ni inte spelat huvudrollen? Varför ge högsta prioritet till orden från vanliga människor som har indoktrinerats med det ondskefulla partiets kultur? Varför har ni fäst så stort avseende vid ondskans förföljelse? Det är värt att tänka över allvarligt. Mästaren skulle inte ha sagt de sakerna innan förföljelsen startade 1999, men ni är nu Dafa-lärjungar som har klarat er igenom, och ni är Dafa-lärjungar som snart kommer att nå Fulländning. (Applåder)

För närvarande, alltmedan Fa-upprätandet hela tiden stormar framåt, ser ytdimensionen ut som något som skulle punkteras med bara en liten puff. Det är bara lite av det kvar. De onda varelserna decimeras i stora mängder och just nu, så länge Dafa-lärjung­arna har starka upprätta tankar, kan de onda varelserna inte längre uppbåda något motstånd. Varje gång de gör något ont måste de samla ihop en massa ruttna demoner, och rycker ut med nästan full styrka. Det är Fa-upprätande och renande av universum som pågår, så de elimineras, och det är så ondskans styrka decimeras. Efter att elimineringen är avklarad lugnar de sedan ner sig ett tag. Det är så det sker varje gång. Så i det ljuset finns så mycket större anledning för Dafa-lärjungarna att hålla sig lugna och nyktra i sinnet. Ni har redan klarat er igenom den svåraste delen av kultiveringen, så vandra den sista etappen av resan väl och värdesätt den väg ni har vandrat! Det har inte varit lätt och ni har tagit er igenom prövningar som aldrig tidigare förekommit. Ni måste värdesätta det. Den ära som ligger i framtiden är den mäktiga dygd som ni har etablerat genom era ansträngningar med att bekräfta Fa, och allting som väntar er kommer att vara det allra bästa. (Applåder)

Låt inte det faktum att ni har relativt få utövare i ett visst område, eller att det pågår dispyter mellan våra elever i en del områden, utgöra skäl till passivitet när det gäller att bekräfta Fa, rädda kännande varelser, eller ens när det gäller er egen kultivering. Ni skulle förstöra er själva då. Ni borde veta, och jag har sagt det hela tiden, att när ni som Dafa-lärjungar ser på saker så måste ni se till att se på det omvänt, eftersom den Trefaldiga världen är omvänd, och ni måste uppföra er på ett positivt, korrekt sätt. Det som vanliga människor anser inte vara bra är bra för kultiverare – varelser som vill lämna den här platsen. Om ditt tänkande är likadant som en vanlig människas så kommer du att alltid vara en vanlig människa och aldrig kunna komma härifrån. Så när du stöter på svåra prövningar är det ett perfekt tillfälle för dig att förbättra dig. Om du kan se inåt kommer den svåra situationen istället att bli till ett tillfälle, något att komma över och en chans att komma in i ett nytt tillstånd. Varför har du inte sett det på det sättet? Så fort du får en svår prövning knuffar du bort den. Som jag sade, även om ni har grälat över hur man ska bekräfta Fa och rädda kännande varelser, eller om ni fick höra en del otrevliga kommentarer, så var allt detta till för att ni ska förbättra er, eftersom er förbättring kommer i första hand. Om ni inte förbättrar er kan ingenting åstadkommas, och det inkluderar räddandet av kännande varelser. Om ni misslyckas med att förbättra er och nå Fulländning, vart ska de kännande varelser som ni räddar ta vägen? Vem ska ta emot dem? Varför inte betrakta saker på det sättet? Visst, när ni är bland vanliga människor så är det svårt att göra allting perfekt och verkligen vara sådan hela tiden. Men åtminstone när det gäller kritiska frågor, som att rädda kännande varelser, eller kultivering, så borde ni se på saker på det sättet, eller hur? De bland er som har sackat efter, de bland er som har blivit passiva, som har fullt med klagomål, som är mycket missnöjda med andra, som fokuserar på dem i Falun Dafa-föreningen, ingen av er vill kultivera er själva utan ser istället utanför. Om de i Dafa-föreningen skulle kultivera bra, om andra människor skulle kultivera bra, eller om alla vanliga människor skulle bli bra, hur skulle det gagna er? Vad skulle ni vinna på det? Ja, ni skulle då ha bidragit lite till samhället och gjort några bra saker, det är allt. Det är inte vad kultiverare vill uppnå. Det är bara att vara en god människa bland vanliga människor och det kan inte leda till Fulländning. Så när du kultiverar måste du kultivera ditt hjärta, göra dig av med mänskliga fasthållanden, och se på saker med upprätta tankar.

När den Trefaldiga världen skapades så skapades den omvänd. Det finns inga positiva, korrekta principer här. Om det funnits så skulle inte en Sakyamuni eller en Jesus ha behövt komma hit, och spridandet av Fa skulle inte ha skett, och än mindre skulle Fa ha rätats upp här. Principerna här är omvända och det människor gör och hur de gör dem är tvärtom. Det som doftar gott för människor här luktar illa därborta och saker som människor anser vara bra här kan mycket väl vara dåliga där borta. I gudars ögon är de som människor anser vara hjältar människor som, drivna av känslomässiga impulser och begär, får vad de vill genom att slåss för det. I gudars ögon är de som griper politisk makt med hjälp av krig banditer. Och det är verkligen på det här sättet som mänskligheten har existerat [genom att följa den mänskliga nivåns princip om] ”att erövra världen med krigsmakt, segraren styr landet”, och det är så det alltid har varit – utan positiva, korrekta principer. Allting är omvänt. Och just på grund av att saker är omvända så kan människor kultivera och det ger dig en möjlighet att se på saker på ett positivt och korrekt sätt medan du är nedsänkt i det som är omvänt, och se det som är ”dåligt” som bra. Naturligtvis kan du inte störa sakernas tillstånd i den här dimensionen eller avsiktligt göra dåliga saker som bryter mot de allmänt vedertagna principerna. När du kultiverar dig bör du betrakta de saker som du upplever som svårigheter, känslomässiga törnar, eller saker som påverkar ditt xinxing och liknande, som bra saker. Om du ser alla svårigheterna, prövningarna och liknande som du går igenom som dåliga saker, då är du en vanlig människa. Svårigheter är återbetalning av karmaskulder, och saker som inte går så friktionsfritt gör det möjligt för ditt xinxing att höjas. Så är det faktiskt för vanliga människor också – allt handlar om att göra sig av med karma, och när någon har gjort sig av med sin karma så kommer han att bli förmögen i sitt nästa liv. Det är bara det att människor inte inser det. En kultiverare ska minska sin karma, förbättra sitt xinxing genom kultivering och slutligen uppnå Fulländning. För en Dafa-lärjunge är detta det mest basala i Fa och det mest grundläggande. Men en del människor har fortfarande, efter flera år, inte ändrat sina föreställningar på en grundläggande nivå. Hur många år har du kultiverat? Du misslyckas fortfarande med att se saker på det sättet och klarar fortfarande inte av att se på saker på ett positivt och korrekt sätt. Jag har verkligen varit ledsen när jag har läst de där breven ni skrivit till mig och allt det ni har rapporterat. Varför är ni så fästa vid världsliga saker? I detta innefattar jag era fasthållanden när det gäller Dafa-föreningarna i olika områden. Dafa-föreningarna etablerades bara för att underlätta Dafa-lärjungarnas bekräftande av Fa. Medlemmarna ska inte vara förebilder, och de är inte Mästaren. Men ni borde värdesätta den här formen, eftersom den kan underlätta koordineringen lokalt så att Fa bekräftas bättre och kännande varelserna räddas mer effektivt.

Det största problemet som vi har just nu är det som jag precis talade om. Det vill säga när ni misslyckas med att kultivera er själva och titta inåt. Mästaren oroar sig inte för att saker är ”kaotiska”. Mästaren kan se saker tydligare än ni, så ni behöver inte rapportera problem till mig. Det ni skrev avslöjar i själva verket era fasthållanden och män­skligt tänkande, uthällt överallt på sidorna, precis där. Varför har Mästaren kommit hit? Mästaren kan mycket exakt skilja mellan vad som är upprätt och inte. Ni vet alla varför vi med Divine Performing Arts kan presentera fulländad godhet och skönhet och varför en grupp unga människor, som bara har övat under ett drygt år, kan ge föreställningar som är i världsklass, förstklassiga och av internationell kaliber. Det är på grund av att Mästaren såg till det. Vanliga människor skulle inte kunna åstadkomma det här. Mästaren har kommit för att göra Fa-upprätande – hur skulle jag kunna göra Fa-upprätande om till och med saker runt omkring mig vore ”kaotiska”? Ingenting kommer att förändras för min del. Standarden för att bedöma gott och ont finns hos mig. Jag kan med stor exakthet berätta vad varje ord, handling, tanke eller blick hos er representerar. Det är bara det att Mästaren, med vetskap om hur människor kan vara när de kultiverar, inte berättar det för er för att ge er större möjligheter. Det som jag just sade var för att låta en larmklocka ringa för er och för att säga till er att värdesätta resan som ni har gjort under er kultivering. Det har inte varit lätt, mina Dafa-lärjungar. Ni har tagit er igenom den hårdaste av förföljelser och den hedern och äran är redan er, så nu är det bara en fråga om hur ni kan göra ännu bättre ifrån er.

Allt som jag precis sade var förstås fokuserat på brister. Om vi ska tala om de goda sakerna så skulle jag säga att Dafa-lärjungar verkligen är utomordentliga. Ni har gjort så många saker som Dafa-lärjungar bör göra, fulländat er själva och etablerat er mäktiga dygd och samtidigt med det har ni räddat världens kännande varelser. Och det är inte bara de kännande varelserna i den här världen. För fastän vi kan se det som finns här, om det bakom en varelse finns en väldig grupp med liv som sträcker sig ut i kosmos, då är det här verkligen en ofattbart betydelsefull sak. Ja, tänk på det: om hela den Trefaldiga världen skapades för den här saken, vilka är då de varelser som blir till människor eller någon annan livsform här under Fa-upprätandet? Det är ingen enkel sak. Men människovärlden är, trots allt, en mänsklig värld. Även om många gudar kom hit skulle det inte likna ett himmelskt samhälle. Det är inte möjligt och det här togs med i beräkningen för länge sedan. När någon kommer hit måste han anta en mänsklig varelses tillstånd. Bara då kan han kultivera – bara när han befinner sig i illusionen kan han få chansen. Det är därför en del inte har klarat av att [nå upp till standarden], medan andra har det. Det är så saker är i den här världen.

När jag kom hit för en liten stund sedan såg jag att ni tittade på en kort video om de unga Dafa-lärjungarna i Divine Performing Arts och Fei Tian Academy of the Arts. Men det finns i själva verket så mycket mer än det. De saker som Dafa-lärjungar över hela världen har gjort är så rörande och inspirerande, det är bara det att de inte har blivit till en film i den här världen. Men det finns filmer med er i kosmos. (Applåder) Inte en enda bra sak som ni har gjort har missats – allt finns med på video. Det finns verkligen videoinspelningar. Alla dessa saker spelas in, för de utgör den väg som ni har rest och de utgör er ära.

Så jag har talat om några saker i allmänna ordalag. Det finns massor av saker som Mästaren inte vill diskutera för tydligt, eller för mycket, eller för omfattande. Det är på grund av att det finns en sak som en del av er fortfarande inte förstår, trots att jag har nämnt den många gånger: att det är ni som bekräftar Fa, inte Mästaren. Bara om ni går er egen väg när ni bekräftar Fa kan ni fullända er själva och etablera er egen mäktiga dygd. Så ni måste göra det själva. Det är därför när människor ibland kommer för att fråga Mästaren om varje projekt eller till och med saker som de vill göra som individer, som de frågar: ”Hur ska jag bära mig åt?” Nåväl, i och med det gav ni er mäktiga dygd till Mästaren. Naturligtvis vet jag hur man ska göra det. Men om jag skulle säga er det i klartext så skulle ni inte ha någonting och när ni arbetade med det så skulle ni bara hjälpa mig att göra det och inte etablera er egen mäktiga dygd. Den mäktiga dygd som följer med alla dessa saker skulle då bara tillhöra Mästaren. Orsaken till att jag inte ville svara så snart ni kom till mig för att fråga någonting och att jag ibland till och med gav er en otrevlig blick, beror på att jag vill att ni ska komma på saker själva. Gå er egen väg och förlora inte den möjligheten. Varför kan ni inte inse detta? (Mästaren småskrattar) Ni ställer alltid den ena frågan efter den andra till mig. Mästaren bekräftar det som Dafa-lärjungar har gjort. Så länge som ni gör saker utifrån en önskan att bekräfta Fa och rädda kännande varelser, kommer jag att bekräfta allt som ni gör. Och när ni gör dessa saker kommer mina Fashen eller gudar att finnas där för att förstärka det och göra det ni gör ännu mer storslaget och extraordinärt och de kommer att hjälpa er. (Applåder) Ni misslyckas ofta med att se på saker på det här viset och så snart ni står inför utmaningar går ni till Mästaren. Men när svårigheten dyker upp är det precis då ni ska förbättra er själva, etablera mäktig dygd och skapa ära. Det är allt för idag.

Övers. anm.: Översatt från engelska 080628, några få saker kontrollerade mot kine­siska 080818.Ladda ner PDF här.