Fa-föreläsning i den amerikanska huvudstaden

Li Hongzhi
22 juli 2007

Den tjugonde juli är ett datum med utomordentligt stor betydelse för oss; det kommer kanske att spela en viktig roll i historien i framtiden. På ett ögonblick har åtta år gått sedan Dafa-lärjungarna först började utsättas för förföljelse. Under den här processen har Dafa-lärjungar vandrat många mödosamma vägar och det har verkligen inte varit lätt. Ni har gått från att först inte veta vad ni skulle göra eller hur ni skulle hantera förföljelsen, till att gradvis förstå hur ni skulle göra saker. Och ni har inte bara förstått hur ni ska göra saker och ting, utan ni har också på grund av förföljelsens råhet blivit ännu mer förnuftiga och klartänkta.

Varelserna på de olika nivåerna har var och en sitt eget perspektiv på den här förföljelsen. En del ser det som en väg full av prövningar som måste vandras, medan andra anser att det är resultatet av gamla element från överallt i hela kosmos som har rörts upp. Andra åter ser det som att bana väg för Dafa-lärjungar. Och varelser på lägre nivåer tror att när det upprätta framträder så kommer ondskan säkert att göra skada. Oavsett perspektiven hos varelserna på olika nivåer så är jag fast besluten att göra mina saker väl, och Dafa-lärjungar måste vandra sina vägar. Alltmedan ni har stött på olika så kallade tester och olika slags demoniska störningar, har ni blivit allt mognare.

Jag har inte behövt bekymra mig så mycket på sistone eftersom ni har mognat och vet vad ni ska göra. I de olika projekten som är ämnade att rädda kännande varelser har ni förnuftigt och aktivt tagit på er många uppgifter, och dessutom gör ni ett utmärkt arbete. Så jag behöver inte bekymra mig över allt och inget så som jag gjorde då, när ni först började agera mot förföljelsen, då jag ideligen korrigerade våra Dafa-lärjungar och dirigerade dem när det gällde hur de skulle vandra sin kultiveringsväg väl och korrekt, och rädda kännande varelser, medan de motsatte sig förföljelsen, såväl som hur de bättre skulle förklara fakta mitt under förföljelsen. Det var därför ni ofta såg mig publicera diverse korta artiklar som var ämnade att ständigt korrigera era steg. Detta har blivit sällsynt på sista tiden, för ni har verkligen mognat och vet verkligen vad ni ska göra. Därför behöver jag inte oroa mig så mycket. Ert fokus just nu är helt enkelt att hitta sätt att göra bättre ifrån er, bli mer effektiva, få större effekt och rädda fler människor.

Förutom det som ni som individer behöver gå igenom och etablera på er slutliga väg till Fulländning, är det viktigaste för er och det mest betydelsefulla just nu, att rädda människor. Om det inte vore för det, låt mig säga er att er kultivering för länge sedan skulle ha varit till ända. Som Dafa-lärjungar har ni gjort vad ni skulle göra i kultiveringen, men i Fa-upprätandet har en del förändringar skett. Till exempel är människorna i det mänskliga samhället inte längre desamma som när gudar skapade människan en gång i tiden – mänskliga liv har ersatts av gudar. De ser fortfarande mänskliga ut på ytan men i själva verket är de varelser från andra dimensioner och olika nivåer. Av den anledningen har människor i dagens samhälle större intellekt och förmågor än människor i någon annan historisk period. Aldrig förr har man påträffat en sådan förändring. Enligt de tidigare arrangemangen skulle en stor utrensning ske i processen [och påverka alla] med undantag för de kultiverande Dafa-lärjungarna och en del av Jordens människor som skulle vara kvar för att fungera som stamfäder för det framtida människosläktet. Saker som många profetior talar om har blivit besannade, och de enda förändringarna har skett under den här perioden i historien som började med mitt Fa-upprätande; saker av det slaget är involverade. Dessa saker har ändrats.

Vad ska ni då göra när ni träffar på sådana liv? Från Mästarens perspektiv vet jag att de här människorna måste räddas och är värda att bli räddade. Förutom den Trefaldiga världen är alla de enorma kosmiska kropparna i kosmos gudar. Självklart, när gudar kikar ner från högre kosmiska kroppar verkar dock gudarna på olika lägre nivåer faktiskt vara på samma sätt som människor verkar vara för gudar. I det förra gamla väldiga himlavalvet var skapande-varande-degenerering-förintelse en absolut lag. Så kosmos lagar är inte sådana som människan föreställer sig dem – de är okänsliga. Lagar av det slaget åsidosatte den barmhärtighet som gudar manifesterar när de räddar människor, för sådana var [kosmos] lagar. Fastän de gudar som har stigit ner till den Trefaldiga världen kommer från olika nivåer så var det först efter att ha fått en fast tro på Dafa och Fa-upprätandet som var och en kom till människovärlden. De ville komma hit för att erhålla Fa och samtidigt bistå Dafa medan den spreds. Så när det gäller de här varelserna, oavsett deras nivå så var de ståndaktiga upprätta tankarna de hade ytterst värdefulla. Anledningen är, sett från de gudomliga rikena, att mänskligheten och det mänskliga samhället verkligen är en skräckinjagande syn att skåda, och så var det särskilt i det här fallet, eftersom gudarna kunde se människor under deras sämsta tid. De var modiga nog att stiga ner på grund av deras ståndaktiga tro på Dafa och deras övertygelse att Fa-upprätandet säkert skulle lyckas. [De trodde att] Fa definitivt kunde rädda dem, att Dafa definitivt skulle lyckas (entusiastiska applåder) och att Fa-upprätandet definitivt skulle lyckas, och det var så de fick det gudomliga modet att komma till människovärlden. Jag talar inte om Dafa-lärjungar eller elever som erhållit Fa vid olika tider, utan snarare om människosläktets allmänna situation just nu. Många varelser och många saker i det mänskliga samhället har ändrats. Inför sådana varelser måste vi handla, måste vi rädda dem.

Vilka varelser är det då som ska värdesättas under Fa-upprätandeperioden – denna avgörande punkt i historien? De med fullt förtroende för Dafa och med motsvarande handlingar; dessa liv är värdefulla. Så jag tycker att vare sig ni ser det ur mitt perspektiv eller utifrån Dafa-lärjungars ansvar, så har vi alla det som vår plikt och ska anta den här uppgiften. Det är därför Dafa-lärjungar måste försöka rädda världens människor och rädda kännande varelser. Ni har satt igång många projekt i det vanliga samhället för att rädda människor, och hållit många aktiviteter som liknar dem i det vanliga samhället, eller gjort saker som har liknat vanliga människors saker, men utgångspunkten och målen är olika. Vare sig det är mediaproduktion eller webbsidor, eller vilka som helst av de saker som ni gör där ni använder diverse tillvägagångssätt från det vanliga mänskliga samhället, så räddar de faktiskt människor. Vad ni än gör så är det för människornas bästa i den här världen. Det ser ut som om vi söker hjälp från människor, när vi i själva verket räddar dem. Det har ingen betydelse om det är att söka hjälp med finansiering, personell eller materiell assistans; att förklara fakta för regeringar i olika länder; att ta kontakt med samhällsgrupper; eller kommunicera med andra sektorer i samhället, inget av detta är för Falun Gongs egen skull, eller för er egen kultivering. De har ingenting att göra med vad man gör i kultivering. Allt detta har som syfte att rädda människor. När ni når ut till människor, det är då ni räddar dem. När människor ger er stöd efter att ha förstått sanningen tack vare ert sanningsförklarande så är det att rädda människor; och de positiva resultat som de producerar efter att de har förstått sanningen är till för att rädda människor. Med andra ord, efter att vanliga människor har lyckats förstå saker och ting och kan erbjuda stöd så kan det stödet i sig rädda människor. Ni kan ta det ytterligare ett steg och säga att när vi gör saker, oavsett om det lyckas eller ej, så räddar de sakerna ändå människor och förklarar sanningen. Det är vad Dafa-lärjungar gör. Om det inte vore för behovet av att göra sådana saker så skulle Dafa-lärjungars kultivering redan ha avslutats. Således är allt det ni gör nu till för kännande varelser.

Jag sade i min förra föreläsning att individuell Fulländning inte längre är en fråga för Dafa-lärjungar. Kanske rätt många människor inte riktigt förstod vad jag menade. Men det är precis så det är. Självklart, i processen för att [uppnå detta] verkar det som om den sista etappen som ni som Dafa-lärjungar ska ta har blivit förlängd. Av den anledningen kan det verka som om saker och ting går lite långsamt när det gäller personlig förbättring men detta faktum påverkar er inte så mycket. Så det ni gör bygger ofrånkomligen större mäktig dygd och det är utomordentligt eftersom det här görs helt och hållet för kännande varelser och inte för personlig vinning eller bara för personlig kultivering.

Så det kommer i processen där ni gör alla dessa saker att finnas många många områden som heller inte är tillfredsställande och det kommer att finnas människor, till och med Dafa-elever, som inte förstår. Det kommer alltid att finnas de som är flitiga och de som inte är det, och det kommer alltid att finnas nya elever som precis har kommit in och elever med olika omständigheter, så det kommer att finnas olika tolkningar och syn på saker och ting. Och det gäller särskilt elever som kommer från Fastlandskina, vilkas tänkande är i ett fullständigt deformerat tillstånd efter att de länge har levt under stor press mitt uppe i partikulturen och mitt uppe i mellanmänskliga relationer som har förvrängts av partikulturen. När fastlandselever – och inte bara elever utan också vanliga människor – flyttar till världen utanför, upptäcker de att de sätt på vilka människor tänker och agerar i normala samhällen är fullständigt annorlunda jämfört med Fastlandskina. Och det till den grad att de, eftersom de är vana vid levnadssättet i partikulturen och de spända mellanmänskliga relationerna där, uppfattar utlänningar som verkligt dumma när de kommer utanför Kina. Och icke-kineser å sin sida kan inte förstå fastlandskinesernas vanor, seder eller sätt att umgås med människor. Faktum är att det sätt som saker och ting är på runtomkring i världen representerar vad som är normalt i mellanmänskliga relationer. Där behöver man inte anstränga sig så mycket mentalt i sina relationer med människor och behöver inte var så slug. Det är sådana normala människor är.

Men oavsett hur smart eller hur slug en person är så kommer ändå allt att sluta på samma sätt till sist. Låt oss ta fallet med någon som är väldigt dum. Man kan tycka att en person är korkad och enkel medan någon annan är väldigt slug. Men oavsett hur du lever ditt liv är slutresultatet detsamma. Det kommer definitivt inte att förändra något bara för att en person är slug, och inte heller kommer det att förändra något för att en person är enkel. Det enda slughet kan göra är att göra dig till en sämre människa och medan du skapar karma kommer du att halka ner. Medan din omgivning och du själv blir spända och ansträngda kommer sinnena hos dem runt omkring dig att bli ännu mer komplicerade och sedan kommer deras komplicerade tänkande i sin tur att orsaka att du blir ännu värre.

Jag skulle vilja säga ytterligare ett par ord om detta. Den senaste tiden har det sipprat in elever från Kina en efter en. [Till de eleverna säger jag detta:] Ni ska göra ert bästa med att kommunicera mer med icke-fastlandselever, öppna er mer och rensa er själva genom att diskutera. Det sätt som folk lever på utanför Kina är det normala sättet för människor att vara på, i alla fall i modern tid. Jämfört med gamla tider, när man levde utan modern teknologi, är det nuvarande levnadssättet naturligtvis fullständigt annorlunda. Saker och ting var bättre på den tiden. Så jag pratar bara om saker nuförtiden, vilket när det gäller dagens samhälle kan anses vara relativt normalt. Så ni bör utbyta och kommunicera mycket på den här fronten med elever utanför Kina och inte alltid hålla fast vid eller använda partikulturtänkande från Fastlandskina när ni har att göra med det här samhället. Många människor som lämnade Fastlandskina vid någon tidpunkt har bara gradvis vänt om, och det efter att ha tillbringat en avsevärd tid utomlands. Som Dafa-lärjunge behöver du bekräfta Fa och göra det Dafa-lärjungar ska göra. Du kan inte ta så god tid på dig för att förändra dig. Det finns inte tid till det. Det gäller särskilt de elever som inte gjorde bra ifrån sig i Kina och som gjorde misstag: Fa-upp­rätandet är inte över ännu så snabba på med att komma ikapp. Självklart tror jag inte att det är ett alltför stort problem för nyare elever – studera bara Fa mer, gör ditt bästa för att komma ikapp och håll jämna steg med Fa-upprätandets fortskridande.

Helt visst har ni tagit er igenom en sådan lång period med prövningar och svårigheter, och som Dafa-lärjungar har ni verkligen räddat många människor i det mänskliga samhället och sannerligen tillintetgjort effekten från det gift som spreds runt om i världen av KKP:s medier när ”20/7-incidenten” startade 1999. På den tiden innehöll media i hela världen den propaganda som sänts ut från det ondskefulla partiets språkrör i Kina, vilket innebar att göra propaganda för förföljelsen för partiets räkning. Folk i det västerländska samhället var inte så klartänkta när det gällde detta. De insåg inte att det ondskefulla partiet är så illvilligt, och inte heller hade de någon bra förståelse när det gällde det ondskefulla partiet. Pressen var verkligen enorm eftersom vi hade emot oss en sådan storskalig, global och negativ propagandamaskin som förtalade oss. Men Dafa-lär­jungar, och särskilt de erfarna, skrämdes inte av det. De Dafa-lärjungar som bodde runt­om i världen var lika anmärkningsvärda. När ni började visste ni inte vad ni skulle göra. Senare blev ni dock gradvis klartänkta och förnuftiga, och visste hur ni skulle hantera saker och ting. Under den tidsperioden undrade många: ”Är Falun Gong verkligen sådant som det ondskefulla partiet säger i sin propaganda? Är den metod jag studerar verkligen upprätt?” När de ställdes inför sådant förtal från ondskan gick verkligen många varelser igenom en process i sina sinnen. I varje fall gjorde Dafa-lärjungarna mycket bra ifrån sig till slut. De allra flesta tog sig igenom, hjälpte Fa-upprätandets ofantliga ström att vända hela situationen, och hjälpte slutligen till med att göra så att dessa språkrör som är fullständigt kontrollerade av det ondskefulla partiet inte längre vågar förtala oss runtom i världen. De vågar inte längre fabricera saker eftersom de vet att de Dafa-lärjungar som de står inför är kapabla att avslöja dem. Så fort det ondskefulla partiet skapar mer lögner eller gör någonting dåligt, så avslöjar Dafa-lärjungar det och rättar till saker och ting runtom i världen, och låter därmed hela världen se ondskan för vad den är och hjälper fler människor att få kännedom om den. Så vare sig någon förtalar oss eller gör dåliga saker så är det samma sak som att säga till världen att titta på dess ondska och samtidigt marknadsföra Falun Gong åt oss och utöka Falun Gongs inflytande på folks tänkande överallt. Vad det än gör så marknadsför det oss.

Det är verkligen så att oavsett vad de gamla krafterna gör så är det detta som händer under effekten från kosmos [lag om] ömsesidigt skapande, ömsesidigt hindrande – vad de än gör så innebär det att göra reklam för Dafa-lärjungars räkning. Ta till exempel de många projekt som Dafa-lärjungar driver. Så snart ondskan stör dyker i sin tur de krafter upp som är upprätta och goda. Och det är samma sak vad de dåliga människorna än gör: så snart de smutskastar oss eller vill göra något dåligt och ställa till problem, så har det den inneboende effekten att öka vårt inflytande.

Det har funnits många exempel genom åren då det ondskefulla partiet marknadsfört saker för vår räkning. Vare sig det är de webbsidor som Dafa-lärjungar driver, TV-stationen, eller tidningen Epoch Times, så har de i många fall fått uppleva något sådant. Det gäller särskilt förra årets gala (New Tang Dynasty TV:s kinesiska nyårsgala och turné med föreställningen). Till en början kände inte så många människor till den, men sedan gick de [KKP] överallt med sin propaganda och sade till folk att inte gå och se föreställningen – de gjorde saker och ting ännu grundligare än Dafa-lärjungarna (alla skrattar), de sökte upp ännu fler människor än vad vi gjorde. (Alla skrattar, applåderar) Ett typiskt fall var föreställningen i Australiens huvudstad Canberra. De ringde och skrev brev till alla parlamentsledamöterna och sade till dem att inte gå på föreställningen och trodde att världen inte kände till vilket slags väsen KKP är och att man skulle beakta det de sade. Deras propaganda drevs på så bred front att dess påverkan var så stor att den för tillfället inte kunde matchas av Dafa-lärjungarna. Resultatet blev dock att alla parlamentarikerna gick på föreställningen. (Alla skrattar, applåderar ljudligt) Som det utvecklade sig sade tjänstemännen till och med skämtsamt: ”Vi skulle kunna hålla ett parlamentssammanträde här innan vi tittar på föreställningen.” (Alla skrattar, applåderar) Samma skådespel inträffade vid föreställningen i Ottawa i Kanada.

De här sakerna som jag just diskuterade är förstås, ur en annan synvinkel, också avsedda att berätta för er att det faktum att det gamla kosmos kunde klara sig fram tills idag och nå den här punkten, och det faktum att kännande varelser och mänskligheten har kunnat vara kvar tills nu, beror på att de här varelserna har väntat på att bli räddade. Med andra ord har de väntat på att Dafa-lärjungar ska etablera sin mäktiga dygd och samtidigt visa den kapacitet som Dafa-lärjungar har att rädda kännande varelser. Behölls då inte denna scen för Dafa-lärjungar? (Entusiastiska applåder) Jo, definitivt. Så vilken dålig människa som helst må begå sina felaktiga gärningar och gå runt och ställa till problem, men vad han än åstadkommer så hjälper det absolut Dafa-lärjungar i deras räddande av människor. (Applåder) Det var inte hans ursprungliga avsikt eller vad de där dåliga människorna ville, men så fort de gör någonting är det oundvikligen den effekten det har.

Det vill säga, bry er inte om det hur verkligheten för dagens mänsklighet än ser ut eller hur vildsint ondskan än är: de människor som har kommit till den här världen väntar på att ni ska rädda dem! (Applåder) Alla de dåliga saker som inträffar är tester för Dafa-lärjungarna och har att göra med höjandet av den mäktiga dygden. (Applåder) Nu när jag har lagt fram det på det här sättet kommer ert tänkande att bli klarare. Vilka specifika svårigheter ni än stöter på, fastän de till formen kan tyckas vara identiska med dem som vanliga människor har och kan verka vara mer eller mindre likadana som vanliga människors svårigheter, om ni verkligen lugnt kan se efter, om ni tar en titt tillbaka på den väg ni färdats, är det inte så? Jo, det är det. Det beror på att det här arbetet jag utför följer min plan, och vi ska inte få hela mänskligheten att komma och lära sig Falun Gong; mitt åtagande är uppdelat i två skeden. Det är Fa-upprätandeperioden, så i Fa-upprätandeperioden finns det Fa-upprätandeperiodens Dafa-lärjungar. Efter att Fa-upprätandeperioden har avslutats kommer perioden då Fa rätar upp människovärlden. Således är det två stadier. I framtiden, när Fa rätar upp människovärlden, kommer det att vara Dafa-lärjungar under perioden då Fa rätar upp människovärlden, och deras mäktiga dygd kommer att vara annorlunda jämfört med Fa-upprätandeperiodens Dafa-lärjungars. Detta är två skilda perioder.

Under den här processen, under Fa-upprätandeperioden, ställs Dafa-lärjungar således inför ansvaret att rädda framtidens kännande varelser. Om det inte vore för det faktum att liv från höga nivåer kom ner till den här världen för att erhålla Fa så skulle inte Dafa-lärjungar behöva göra de här sakerna. Men så snart varelser från höga nivåer kom och tog [människors] plats förstorades betydelsen av den här saken och av att rädda människor. Men om det vore annorlunda, om det fortfarande vore ett normalt mänskligt samhälle, så skulle det ändå ha delats in i två stadier. Och hur kommer det sig? Orsaken är att i mänsklighetens storskaliga utgallringsprocess kommer en del goda människor att lämnas kvar för att tjäna som stamfäder för det framtida människosläktet; dessutom kommer det under den period då Fa rätar upp människovärlden att skapas ära och härlighet för Dafa varigenom mänskligheten återgäldar Dafa, och det kommer att vara en period under vilken Dafa blomstrar i det mänskliga samhället. Detta är en historisk oundviklighet. Mänskligheten måste visa sin tacksamhet. Det faktum att Fa-upprätandet slutligen kommer att fullbordas här räknas som lycka för mänskligheten.

Trots att en människokropp verkligen inte är någonting utan en huvudurande (yuanshen) så bär den på en stor mängd information, och om den återskapades skulle den definitivt inte bli sådan som den är nu. En nyskapad mänsklig varelse skulle vara precis som ett blankt papper, och stående inför världen skulle hans sinne vara som en tom griffeltavla. Inför den här världen skulle han inte ha det fullständiga tänkande eller de begrepp som en människa har, inte heller begrepp om de olika sätt som människor agerar på i förhållande till den materiella världen, och likadant med de olika teorier och mänskliga normer som har formats av mänskligheten under den här cykeln; det kinesiska folket har under den här perioden begrepp såsom ”välvilja, rättfärdighet, anständighet, visdom och trofasthet”, samtidigt som man också i Väst har normer för mänskligt uppförande och så vidare. En nyskapad mänsklig varelse skulle finna en väldig massa saker som dessa obegripliga. Människan har blivit berikad först efter att ha gått igenom många långa år av liv i samhället och genomlevt det långa historieförloppet. Som jag just antydde är det inte huvuduranden jag syftar på utan snarare på den information som den mänskliga köttsliga kroppen bär på. Och detta gäller särskilt för dagens människor, som inte reagerar på ett så extremt sätt när de stöter på någonting – de blir inte omedelbart chockerade och uppskakade när något dåligt händer, och blir inte gränslöst överlyckliga när något bra inträffar. Men sådan skulle någon vars tankar saknade innehåll vara. Under tidens långa lopp har människan blivit än mer stabil. Detta är dock inte bara en fråga om människans tankar, eftersom det också är direkt relaterat till människans köttsliga kropp. När då människans köttsliga kropp, efter att ha tagit sig fram till nutiden i historien, får alla sina dåliga saker renade och borttagna, så är den utsökta kropp som blir kvar verkligen ett mästerverk, ett mästerverk som verkligen är värt att värdesätta, och verkligen en kulmen i kosmos historia. (Applåder)

Med andra ord har det faktiskt skapats många underbara varelser liksom olika värdefulla faktorer i kosmos under det långa och väldiga utvecklingsförloppet som de kosmiska kropparna har genomgått, och dessa skulle inte vara desamma om de återskapades. Detta är en betydande faktor i det som gör Fa-upprätandet nödvändigt. Om allting i kosmos vore borta och allting måste startas från noll så skulle resultaten, oavsett hur saker och ting gjordes under utvecklingsförloppet och även om samma historia användes, ändå visa sig bli annorlunda jämfört med hur saker och ting är när det gäller de varelser som existerar idag. De kunde omöjligen vara likadana, och det är därför gudomliga varelser över hela kosmos betraktar den historia de har gått igenom som ytterst värdefull.

Jag säger ofta att jag inte oroar mig så mycket över slutresultatet, eftersom det som ska fullbordas i Fa-upprätandet är oundvikligt. Oavsett hur plågsamma saker och ting kan bli under Fa-upprätandet så är resultatet givet. Jag fäster därför inte så mycket avseende vid det, eftersom det måste lyckas. Det jag värdesätter mest är processen. Endast med den fullständiga process som en varelse genomgår har man en fullständig helhet som är den varelsen. Hela Fa-upprätandeprocessen är den värdefullaste – det är kosmos i sin helhet, och den mest anmärkningsvärda uppgift. Fa-upprätandeprocessen är det som är väldigt viktigt, så de gamla krafterna kan inte bara tillåtas delta hur de vill. Särskilt när vi talar om detta med Fa-upprätandet, varför är jag särskilt enträgen när det gäller den väg jag vill gå? Det är för att detta handlar om att skapa framtiden. Allt som jag har gjort i kosmos är i högsta grad värt att värdesätta, och det är vad jag kommer att bekräfta och erkänna i framtiden. Saker som jag inte vill ha kan inte erkännas eller bekräftas – de är en skam. Så oavsett vilka slags demoniska prövningar jag stöter på i Fa-upprätandet eller vilka slags motgångar jag får, kan de inte förändra min vilja, och inte heller ändra det jag planerar att åstadkomma. (Entusiastiska applåder)

Nästan ett halvår har gått sedan förra Fa-konferensen. Ni har gjort ett utmärkt arbete under det här halvåret. Saker och ting fortskrider snabbt. Allteftersom de onda varelserna blir färre och färre förändras sinnena hos världens människor, samhället förändras, och de kännande varelserna förändras. När jag säger ”kännande varelser” så är det faktiskt inte begränsat till människosläktet. Alla föremål, oavsett om modern vetenskap betraktar dem som organiska eller oorganiska, är i själva verket levande. Allting lever. När vi talar om ”kännande varelser” så syftar det på alla levande ting. De förändringar som äger rum i kännande varelser är en reflektion av det Dafa-lärjungar har uppnått medan Fa-upprätandet fortskridit, medan våra Dafa-lärjungars uppträdande genom hela Fa-upprätandeperioden fullständigt har bekräftat den ära och härlighet som Dafa-lärjungar under Fa-upprätandeperioden har. Storartat! I den kommande fasen, gör ännu bättre ifrån er med det ni behöver göra, vandra den sista etappen av resan väl, och gör ännu bättre ifrån er med det ni ska göra. Bli inte självbelåtna bara för att ni tror att ni har gjort så eller så, för det finns så många kännande varelser som vi fortfarande måste rädda. Ni ska inom en begränsad tid fortfarande få er själva att skapa ännu större mäktig dygd, så att ni inte får ångra er när allt är sagt och gjort. Så jag hoppas att ni kommer att göra ännu bättre ifrån er och bli än mer storartade.

Ni har definitivt fortfarande många tillkortakommanden i er kultivering, och jag har sett många tillkortakommanden som verkligen sticker ut. Jag har inte sagt något på hela tiden, och jag vill inte säga någonting nu. Det beror på att jag vet att trots att dessa tillkortakommanden är rätt stora så har vissa haft effekten att förhindra störningar under Fa-upprätandet. Men försök fördenskull inte gissa vilka de är – tro inte att era tillkortakommanden ska bevaras. (Mästaren skrattar) Det är bara det att jag har sett en del problem. Till slut kommer jag dock att ta hand om de här sakerna åt er.

Hursomhelst ska ni göra de sista sakerna ännu bättre och skapa ännu mäktigare dygd. Det är inte för min skull eller för Fa-upprätandets skull: det är för er själva. (Entusiastiska applåder) Framtidens kännande varelser kommer att tacka er. (Applåder) Må era liv skina ännu klarare i det framtida kosmos. (Långvarig, entusiastisk applåd)

Övers. anm.: Översatt från engelska, en del saker kontrollerade mot kinesiska. 070827Ladda ner PDF här.