Fa-undervisning vid Fa-konferensen
i New York 2007

Li Hongzhi
7 april 2007
Manhattan

God eftermiddag! (Applåder) Ni har arbetat hårt! (Applåder)

Fa-konferensen är en stor sammankomst för Dafa-lärjungar, och en del av er som är här har färdats tusentals mil för att upptäcka skillnader och tillkortakommanden genom att närvara vid Fa-konferensen, och på så vis komma ikapp i dessa avseenden. Dafa-lärjungars personliga kultivering och höjning är inte längre något problem och inte heller Dafa-lärjungars uppnående av Fulländning. Just nu är en viktig sak som behöver ombesörjas detta att rädda fler liv, och det är någonting som en Dafa-lärjunge ska utföra under sin process med att uppnå Fulländning. Detta är Dafa-lärjungarnas uppdrag, en sak som de inte kan smita undan ifrån, någonting som de måste göra och måste fullfölja.

Många profetior i det förgångna sade att väldigt många människor skulle rensas bort under en viss period och att bara ett litet fåtal, goda människor skulle överleva. För länge sedan sade jag själv en gång: ”Jag vill bara ha mina människor.” I Väst har många legender och Bibeln redogjort för att på domedagen skulle bara en liten andel av människorna överleva. I tidiga skeden var situationen sådan att världens människor, däribland alla liv i den Trefaldiga världen, var skapta av materiella faktorer inifrån den Trefaldiga världen. De materiella faktorerna i den Trefaldiga världen är helt annorlunda jämfört med dem i Himlen, så sådana varelser kunde inte stiga upp till Himlen och kunde bara stanna i den här världen. Men senare genomgick den här situationen, i enlighet med de förändringar som ständigt uppenbaras i historien, och hela vägen fram till modern tid, stora förändringar.

Jag har tidigare gått in i detalj när det gäller detta – många varelser på höga nivåer kom till människovärlden och reinkarnerade som människor. Med andra ord såg de till det yttre ut som människor och var byggda som människor. Men på en grundläggande nivå, inuti den mikrokosmiska substansen i den mest ytliga materian i människovärlden, eller bakom den mänskliga ytmaterian, var de ändå från bortom den Trefaldiga världen. Många människokroppar har tagits på – så som man gör med ett klädesplagg – av gudar som steg ner i världen från höga nivåer; de ser således ut som människor, men i grund och botten är de varelser från höga nivåer. Naturligtvis, oavsett vem som kommer, och oavsett hur hög nivå de här varelserna eller gudarna kommer ifrån, när de väl kommer till människovärlden så träder de in i ett illusoriskt samhälle och saknar all vetskap. Med andra ord är de då inte längre gudar, utan istället människor. Under sådana omständigheter spelar det ingen roll hur hög nivå de kommer ifrån, deras gudomliga sidor kan inte komma fram och deras visdom förseglas, vilket får dem att bli precis som människor. När samhällstillståndet är bra kan de som helhet hålla en viss moralstandard som är i linje med det övergripande samhällstillståndet, och det är ingen särskilt skrämmande framtidsutsikt för människor eller andra varelser. Men om samhällsmoralen faller snabbt eller om gamla krafter avsiktligt styr det mänskliga samhället till att glida neråt, då är det något extremt skrämmande för alla liv, inklusive för gudarna från höga nivåer som kom ner för att bli människor.

I dagens kinesiska samhälle har faktiskt människors moralvärderingar vida överträtt det tillstånd som gudar fastlade som krav för människan på den tiden då gudar först skapade människor. Med andra ord är det inte längre ett mänskligt tillstånd som människor befinner sig i. För att uttrycka det otrevligt så är de inte längre värdiga att vara människor. Förr skulle de, om det inte var för det här Fa-upprätandet, ha utplånats. Under historiens gång har mänskligheten gått igenom den ena katastrofen efter den andra, och förintats gång på gång. Saker och ting fungerar på samma sätt för det större universumet, då det har något som är precis som den mänskliga kroppens ämnesomsättning: när cellerna blir gamla och inte längre är friska så kasseras de, och bra [celler] skapas på nytt. I olika regioner i det större universum inträffar den sortens händelser inte bara ofta utan faktiskt ständigt – och det är helt normalt. När det då gäller en människa så är hans liv på den lägsta nivån; och som en varelse på den lägsta nivån spelar det ingen roll hur bra en person tycker att han är - han räknas som ingenting i gudars ögon, och han kommer att elimineras när han inte är bra. Det är för att Fa-upprätandet och räddandet av alla liv i universum pågår idag som degenererade människor inte har rensats bort. Det är för att mänsklighetens tillstånd har genomgått vissa förändringar, såväl som att Dafa-lärjungar behöver etablera sin egen mäktiga dygd genom den här händelsen, som män­skligheten har tillåtits överleva och fortsätta. Som Dafa-lärjungar, om ni just nu inte kan uppnå det och leda varelser till räddning, då kommer ni att ha misslyckats med att uppfylla de löften ni en gång gav, och samtidigt kommer det att orsaka en katastrof för hela Fa-upprätandet, för universum och alla liv. Det är därför jag nyss sade att detta är någonting som Dafa-lärjungar måste göra bra.

Låt mig berätta mer om den Trefaldiga världen medan vi är inne på det ämnet. Trots det nuvarande tillståndet för det mänskliga samhället; hur varelserna i den Trefaldiga världen betraktar sig själva som så viktiga; hur avancerade, skickliga, mäktiga och förmögna människor tycker att de är i samhället; eller hur varje nation, varje regering och varje så kallad duktig person anser sig själv vara verkligt anmärkningsvärd – jag kan berätta för er att allting hos dagens mänsklighet, inklusive allting som har hänt i historien och uppkomsten av den Trefaldiga världen, existerar för Fa-upprätandet. Med andra ord skapades allting för Fa-upprätandet, allting kom hit för Fa-upprätandet, och allting inom den här processen skapades för Fa-upprätandet. Allting hos mänskligheten – inklusive liv, materia, allting som en människa kan komma att känna till, begripa, och komma fram till en förståelse om – existerar för detta Fa-upprätande, och skulle annars absolut inte har blivit till.

Annorlunda uttryckt skapades den Trefaldiga världen så att alla varelser i universum till slut skulle kunna räddas under Fa-upprätandet, och Dafa-lärjungar kunde således lyckas. Annars skulle den Trefaldiga världen inte existera. Det mänskliga samhället är bara en partikel inom den Trefaldiga världen – ett samhälle som existerar på en mycket liten partikel, något som är alltför obetydligt för att nämnas – och oavsett hur stora människorna inuti anser att deras saker är, oavsett hur viktiga människor tror att mänsklighetens saker är, oavsett hur storartade människor anser att mänsklighetens bedrifter är, och oavsett hur mänskligheten har utvecklats, så är allt detta uppfattningar som människor har kommit fram till utifrån en mänsklig synvinkel. När människor i ett illusoriskt tillstånd tycker att det mänskliga samhället är anmärkningsvärt så är det ett resultat av att de inte känner till den verkliga situationen. Människor kan säga vad de vill, men det är inte så gudarna ser på människorna. När alla varelser får veta det verkliga syftet bakom det mänskliga livet och om den miljö i vilken människor lever så kommer de att få en uppenbarelse om att mänsklighetens ”utveckling” inte är något annat än en skapelseprocess och att tillståndet för det mänskliga samhället bevaras i väntan på ankomsten av den slutliga stora händelsen. Inga saker har varit något annat än specifika manifestationer i processen där mänsklighetens tillstånd upprätthålls, och det verkliga syftet har varit att invänta detta sista steg – gudarnas ankomst och starten på Fa-upprätandet.

Jag började lära ut Fa redan 1992. På den tiden spred Dafa-lärjungar Fa hela tiden, och nu, medan de genomgår förföljelse, räddar Dafa-lärjungar alla varelser i global skala. Och världens människor som Dafa-lärjungar räddar har genomgått förändringar på sistone. Det mänskligheten har väntat på och det profeterna förutspådde håller på att ske. Vilsna och förvirrade, och drivna av materiella vinningar, falska uppenbarelser och lögner, vågar människor inte tro att allting i det sista skedet verkligen har satt igång och pågår. Det mänskliga samhället tycks fortfarande fungera som vanligt, och allting fungerar smidigt, stabilt och normalt. Men i verkligheten verkar allting för Fa-upprätandets skull. När gudar anländer hit gör de ingen stor show av det eller gör någon stor kosmisk uppvisning – ”Jag har kommit, lyssna till allting jag säger så ska jag villkorslöst ta er alla till Himlen.” Det skulle aldrig hända. Människor måste betala för de synder de har begått under historiens gång. Huruvida de är värdiga att få se gudar är inte så enkelt som människor föreställer sig. Huruvida människor är värdiga att erhålla Fa och stiga upp till Himlen är något de behöver bli testade för medan de befinner sig i illusionen, så gudar kommer inte att visa sig på det sättet. När gudar manifesterar sig i det mänskliga samhället kommer de att verka vara mycket lika människor, men det de säger är Sanningen. Det handlar om huruvida den mänskliga moralens baslinje och moralvärderingarna fortfarande låter människor känna igen [den guden], och huruvida de fortfarande kan identifiera sig med den mest grundläggande moralstandard som universum har fastslagit för mänskligheten – vilket innebär att människors yttersta moralstandard avgör huruvida de kan inse den Fa som har kommit för att rädda alla varelser. Om man kan inse den så blir man frälst och räddad. Om man inte kan inse den, då är man bortom räddning och kan inte behållas. Och det är ett resultat av kollapsen för den moraliska baslinjen; utan moral når man inte längre upp till standarden för att vara människa. Från forntiden fram till idag har människor, både i Öst och i Väst, alltid betonat den mänskliga moralen. Men i modern tid, hur många människor i samhället värderar den på riktigt? På slutet, under den tid då gudar ska rädda människor, har försämringen av er egen moral lett till att baslinjen har kollapsat, trots att en persons mått av moral inte direkt tas med i beräkningen, och det är detta som har fått er att misslyckas med att identifiera er med Fa och erkänna den. Är inte det orsaken till att ni inte kan frälsas och räddas?

Förr upprätthöll alltid det mänskliga samhället ett tillstånd där man tog relativt allvarligt på moralvärderingarna. På senare tid var det meningen att människor skulle erhålla Fa och bli frälsta och räddade. Men de gamla krafterna tillät inte att så många människor skulle räddas, och ville rensa bort en del av människosläktet. Så de skapade det ondskefulla kommunistpartiet åt det mänskliga samhället, och särskilt har det ondskefulla KKP gjort mycket för att förstöra den mänskliga moralen och skapat en partikultur, såväl som förändrat människors sätt att tänka, och målet med allt detta är att hindra människor från att erhålla Fa när tiden var mogen. De förändrade föreställningarna ser då på saker och ting med den mentalitet som ingjutits av den ondskefulla partikulturen. Att fullständigt förkasta det mänskliga tänkandet och den mänskliga kulturen innebär att bli till en avvikande varelse och till en del av dem som kommer att rensas bort. Fem tusen år av kinesisk kultur lade grunden för hela mänsklighetens kultur, sätt att tänka och sätt att uppföra sig, och det var gudar som systematiskt skapade allt detta. Men det har förstörts, ödelagts, av ett ondskefullt parti som har stöttats av de gamla krafterna. Under den här korta perioden på några få årtionden har det ständigt förnekat Kinas forntida kultur och trampat Kinas forntida civilisation under fötterna. Gudar skänkte tankar, moral och civilisation till människorna så att människor i det sista skedet skulle kunna använda detta för att skilja på rätt och fel, förstå Fa och bli räddade. Det ondskefulla KKP inte bara saboterar detta systematiskt och avsiktligt, utan ingjuter också systematiskt och avsiktligt partiets onda kultur i människor. De kallar det att ”utbilda människor” och att ”reformera människor” – de uttrycker det i entydiga termer – och de får dig att till och med ändra din världssyn till uppförande, sinne och tänkesätt som är skapat av det ondskefulla KKP. När kineserna ser på saker och ting med den världssyn som ingjutits av det ondskefulla partiet så är det verkligen svårt för dem, efter att de ”reformerats” på det här sättet, att skilja på rätt och fel eller gott och ont i människovärlden, eller för dem att inse Fa eller Sanningen. Äldre människor och människor i äldre generationer fick utbildning och influenser från den forntida mänskliga kulturen innan det ondskefulla KKP:s kultur dök upp. Trots att det ondskefulla KKP:s saker kom till på senare tid har de personernas moraliska baslinje förblivit intakt fram tills idag, och de kan skilja på gott och ont på en grundläggande nivå. De mest beklagansvärda är dagens ungdom, vilkas huvuden är fullständigt genomsyrade av de moderna idéerna från det ondskefulla KKP, och ändå tycker de personerna att de är storartade och att de genomskådar allting. De tror felaktigt att det kaotiska tillståndet för människors relationer, värderingssystem och etiska förhållanden – i sig resultatet av att KKP avsiktligt har förstört de sakerna – är det sätt på vilket mänskligheten alltid har varit genom historien, och de tror att det är människans instinkt att agera på det sättet. Dessutom finns den heretiska teorin om evolutionen, varmed de verkligen betraktar sig själva som djur, ovetande om det faktum att detta har hänt som ett resultat av KKP:s avsiktliga agerande. Människor har glömt vad mänskligheten har väntat på och det verkliga syftet med att vara människa, men det ondskefulla partiets onda spöke vet om detta, så det har avsiktligt korrumperat människor. Denna värdelösa, moderna typ av okunnighet blockerar dem fullständigt från att inse universums sanning, och det är en fruktansvärd framtidsutsikt för den här generationen.

Naturligtvis handlar detta om Fa-upprätandet och räddandet av alla varelser, och är inte gudar allsmäktiga? Och är inte Buddha-Fa gränslös? Dafas gränslösa Fa-kraft uppvisas verkligen till fullo i processen att rädda människor. När Dafa spreds i början sade jag någonting på ytan: jag sade att dörren till räddning är vidöppen för alla – så öppen att det inte längre finns någon dörr. Man kommer inte att se på några av de misstag som gjorts av liven under historiens gång, för inga varelser, av alla de slag och sorter på olika nivåer, är längre bra, och inte en enda nivå uppfyller längre standarden för den nivån. Det innebär inte att de på höga nivåer inte längre uppfyller standarden för en låg nivå. Snarare måste en gudomlig varelse uppfylla standarden för den nivå som en gudomlig varelse befinner sig på – det duger inte om man uppnår standarden bara för människan. Om man bara uppfyller standarden för människan, då är man en människa. Med andra ord uppfyller varelserna på varje nivå inte längre standarderna på sina nivåer, och detta innefattar att människor inte längre uppfyller standarden för människor. Vad kan då vid denna tidpunkt göras för att rädda alla liv?

Ni vet alla att det finns både goda och dåliga varelser i universum. Där det finns Buddhor finns det demoner. Där det finns positiva gudar finns det negativa gudar. De är varandras motsatser eftersom de är ofrånkomliga resultat av universum. Om man då vill rädda alla varelser så finns det bara ett sätt, nämligen att bortse från alla de misstag som alla varelser har gjort under sina livsprocesser. De kan räddas först efter att alla varelsers misstag genom historien negligeras. Med andra ord är hela universum inte längre bra, så vad är det för mening med att vara petig när det gäller vem som är lite bättre än vem? Även om någon var en aning bättre än andra så skulle han ändå inte kunna nå upp till universums måttstock, så sådana saker beaktas inte alls under räddandet. Vad tittar man då på? Fokus är på huruvida en person, när han erbjuds räddning, kan förstå den Fa som är här för att rädda honom! Eftersom allting som tillhör framtiden skapas av Fa så kommer varelser i framtiden att existera i den levande miljö som Fa förser dem med. Vem som än kan ta sig till framtiden kommer att ha gjort det först efter att ha tvättats ren av Fa och assimilerat sig till Fa. Om du inte ens kan erkänna Fa, då kan du förstås inte bli kvar. Vart skulle du ta vägen om du blev kvar? Framtidens universum skapas av Fa så det skulle inte finnas någon plats för dig och du skulle inte längre existera.

Klarare uttryckt så spelar det just nu under Fa-upprätandet ingen roll hur stora synder som alla liv har begått eller hur allvarliga misstag de gjorde i det förgångna, det enda man ser på är den attityd som de har gentemot Dafa och Dafa-lärjungar under Fa-upprätandeperioden. Det finns bara den här gränslinjen. Faktiskt är denna linje alls ingen linje; det handlar bara om huruvida du vill komma in i framtiden. Mitt uppe i lögner som har vilselett världen, och mitt uppe i den onda kultur som skapats av det ondskefulla KKP, hur många människor kan fortfarande inse den punkten? Hur många människor kan skilja på gott och ont? Hur många människor kan klart se KKP:s ondska? Det är mycket svårt att göra det och därför klargör Dafa-lärjungar fakta, avslöjar ondskan och hjälper människor att se det onda KKP för vad det är. Endast genom att göra dessa saker kan världens människor bli räddade. Det är just det som Dafa-lärjungar ska göra.

En del människor säger: ”När ni sprider Nio kommentarer eller avslöjar det onda KKP, blandar ni er inte i politik?” Nå, vad är ”politik”? I västerlänningarnas sinnen betraktas allting som försiggår ute i den offentliga sfären, med undantag för religiösa aktiviteter, som politik. Det är så ordet ”politik” definieras runtom i världen. Religiösa aktiviteter är en del av ens aktiviteter i samhället. Av aktiviteterna i den offentliga sfären, förutom den typen, det vill säga religiösa aktiviteter, hör allting till kategorin politisk verksamhet. Vad betraktas då inte som politisk verksamhet? När man är hemma och lagar mat och håller på med hemsysslor så anses det inte vara politik. Men så snart ens aktiviteter blandas in i samhället anses de vara politik. Det är sett utifrån ett fritt samhälles synvinkel. Men det är fortfarande ingenting märkvärdigt, inte ens betraktat utifrån det förvrängda perspektivet på politik format av det onda KKP. Den förvanskade versionen av ”politik” är ett slagträ som används för att attackera människor. Men om män­niskor kan bli räddade genom politik, då kan vi använda oss av den formen – vad skulle det vara för fel med det? Jag sade nyss att allting i den Trefaldiga världen skapades för Dafa, utvecklades för Dafa, och kom för Dafa. Utan det här Fa-upprätandet skulle ingenting hos människorna existera. För att sedan byta till ett annat tänkesätt, tänk på det här: är inte allt detta givet för Dafas skull? Ska inte allt detta användas för att rädda människor? Ska de inte användas för Dafa-lärjungarnas kultivering? Det ska de, garanterat! Det är bara frågan om vad jag, Li Hongzhi, väljer åt Dafa-lärjungarna.

Sett ur en annan vinkel så är sättet som Dafa-lärjungar kultiverar på annorlunda jämfört med alla kultiveringsmetoder i historien. Som resultat har många människors tänkande inte kunnat hålla jämna steg [med utvecklingen] och de känner sig förvirrade, eftersom de använder det tänkesätt som det onda KKP skapade i dem för att se på hur det förgångna och nutiden förhåller sig till varandra, och att tolka den kultivering som Dafa-lärjungar gör i ljuset av gångna tiders religiösa kultivering. Sådana människor tycker att gångna tiders kultivering är så som människor ska kultivera och att tidigare trosformer verkligen kunde göra det möjligt för människor att återvända till Himlen. Men människor kunde inte alls återvända till Himlen. Nu har fler och fler människor, inklusive människor i det västerländska samhället, kommit att inse ännu djupare att människor reinkarnerar. Så länge någon kom till detta mänskliga ställe hade han inget sätt att åter stiga upp till Himlen. Och det här var absolut – ingen kunde stiga upp till Himlen. De sekundära urandarna befann sig inte inne i den Trefaldiga världen, även om de var i närheten av den Trefaldiga världen. Det är som att jag står i närheten av det där bordet men inte har gått in i bordet. Det är därför som den sekundära uranden kunde lyckas med kultiveringen och återvända till Himlen. Men även i de fallen, eftersom han hade kommit i närheten av den Trefaldiga världen, när han väl återvände till Himlen placerade gudar på högre nivåer ett skynke över honom, och avskiljde honom för alltid från varelserna i Himlen. Han kan dock inte se skynket. Syftet är att hindra honom från att smutsa ned Himlen och alla liven där. Om jag inte hade talat om det här så skulle inte ens gudarna veta om det.

Med andra ord, vem som än trädde in i den Trefaldiga världen och kom till det här mänskliga stället hade fallit och kunde aldrig stiga upp igen, eftersom mänskligheten i det förgångna aldrig hade den sanna Fa som kunde göra det möjligt för människor att återvända till Himlen. Det sägs att Sakyamuni lärde ut Fa/Dharma och Jesus lärde ut Vägen. Men faktum är att det som de lärde ut var avsett endast för en av urandarna, en sekundär urande, för varje person, medan den mänskliga sidan på den här sidan inte kunde förstå det, och det gjorde det omöjligt för personen på ytan och hans huvudurande att ändra på sig genom kultivering. Folk pratar om hur Buddha Sakyamuni spred Fa/Dharma på det ena eller andra sättet. Han och sådana som han etablerade emellertid bara mänsklighetens kultur. Jag talade om de här sakerna i första början när jag [spred Fa]. När människor i första början skapades av gudar var deras sinnen helt tomma. De hade ingen förmåga att förstå den här världen. De hade inga erfarenheter av det sociala livet, de hade aldrig utstått några motgångar eller svårigheter, och de kunde inte ens urskilja de fyra årstiderna när de levde sina liv. Man måste ge människan en process för att hon skulle lära sig om och förstå världen – en process avsedd att kontinuerligt etablera olika former av kultur – och på så sätt måste ett systematiskt, korrekt tänkesätt och moralvärderingar skapas åt mänskligheten. Något sådant kunde bara formas via en extremt lång process i historien, och sålunda måste mänskligheten genomgå så många års historia. Det skulle inte gå att skapa den Trefaldiga världen och mänskligheten vid tiden för Fa-upprätandet. Det skulle inte gå för sig, så där måste finnas en historisk process som kunde få människorna att begripa saker på förnuftsnivå när de gjorde erfarenheter i verkliga livet under den processen i historien. Först då kunde det existenstillstånd, sinne, utseende, moral och sätt att uppföra sig som människan har idag etableras.

Under den här processen med att gå igenom erfarenheter i verkliga livet i den här världen och lära sig om världen, så var det medan mänsklighetens kultur höll på att etableras naturligtvis nödvändigt att informera människor om de viktigaste sakerna, sådant som vad är Gudar? Vad är Buddhor? Vad är Daos? Vad är de olika gudarna? Hur etablerades då mänsklighetens kultur? De här gudarna sändes till människovärlden så att de kunde få människor att lära sig om de här sakerna genom att bli räddade. Faktum är att beträffande att rädda människor så sade jag nyss att de som blev räddade var de sekundära urandarna. Inte en enda människa har kunnat återvända till Himlen – alla reinkarnerar fortfarande i människovärlden. Eftersom den sekundära uranden är påverkad av personens yttre form har han samma utseende som den personen. De med bra upplysningsförmåga kan kanske se att han har återvänt till Himlen, men denna gudomliga varelse var bara en människas sekundära urande som råkade ha samma utseende som den personen. Han var dock inte egentligen den personens huvudkropp och den personen måste fortfarande genomgå reinkarnation. Historien etablerades bara på ett sådant sätt, steg för steg, ända fram tills idag, vilket har skapat människan till att bli en sådan här människa med modernt tänkande och uppförande, och det var för att människor nu när mänsklighetens historia har nått den här sista fasen ska kunna inse Fa. Med andra ord var framträdandet av Sakyamuni och av en del gudar i historien inget mindre än framträdandet av gudasända kulturer. Och i själva verket var det i sig självt att för människor etablera ett tänkesätt som skulle göra det möjligt för dem att förstå gudomliga varelser och etablera en kultur som skulle göra idén om gudomliga varelser begriplig. Om historien vore på något annat sätt så skulle det när jag kom för att sprida Fa idag ha varit mycket svårt för mig att lära ut Fa, eftersom ni inte skulle veta vad en gud var, vad en Buddha var, eller vad en Dao var. Hur skulle jag då lära ut det? Jag skulle behöva förklara allting för er, inklusive hurdana Buddhor, Daos och Gudar är, vilka deras egenskaper är, vad de gör, hur de räddar människor, vad det innebär att rädda människor, vad som händer med människor som räddas, och så vidare. Och även om jag förklarade allt det för er så skulle ni inte ha de erfarenheter och den kunskap i verkliga livet som behövs, inte heller några bilder i era sinnen, och inte heller skulle ni ha gått igenom en process av att förstå saker och ting. Hur skulle jag sprida Fa i så fall? Hur skulle ni kunna förstå det? Det är därför som allt detta var tvunget att fullbordas under historiens gång, och således kan människor idag förstå vad en gud är, vad Fa är, vad kultivering är, vad Fulländning är, och så vidare.

Vad är då kultivering? Bara den kultivering som görs av Dafa-lärjungar idag är verklig kultivering, för människor kan häri verkligen kultivera – något som aldrig tidigare har hänt i historien. Vad betyder det att ”rädda alla varelser”? Fastän gudar lämnade efter sig den här kulturen till mänskligheten så tog de i verkligheten inte itu med något sådant [som att rädda alla varelser]. Jag gör emellertid det, och nu är det också ni – Dafa-lärjungarna – som räddar alla varelser. Och ni gör det för hela mänskligheten (applåder), räddar människor i heltäckande skala. Med andra ord, när ni gör allting som Dafa-lärjungar gör idag – vare sig ni är en del i något projekt, eller att ni ger er ut på gatorna och klargör fakta, delar ut material, eller sitter framför konsulaten och ambassaderna för att avslöja ondskan – så kultiverar ni er själva, bekräftar Fa, och räddar i processen världens människor. Det är vad Dafa-lärjungar gör. Trots att det framstår som ordinärt så är alla dessa handlingar magnifika, anmärkningsvärda, eftersom alla yrken i människovärlden och alla miljöer är er kultiveringsplats. När det gällde den kultivering som gjordes förr innebar starten på kultiveringen att man skulle ta sig till ett kloster eller till bergen. Många människor förstår inte den här kultiveringsmetoden som jag har bestämt för Dafa-lärjungar. De undrar: ”Hur kommer det sig att de kultiverar när de arbetar? Hur kommer det sig att de inte blir munkar?” Det är förståeligt. Faktum är att Sakyamuni en gång pratade om detta ämne. Han sade att när den Helige kungen som roterar hjulet steg ner i världen så skulle människor kunna kultivera till Tathagata utan att behöva lämna den sekulära världen. Hur utför man då [kultivering] när man inte lämnar den sekulära världen? Och i ett samhälle som dagens, hur ska man kultivera?

Jag sade just, och jag har diskuterat det tidigare, att det finns Dafa-lärjungar inom alla yrken och i alla socialskikt, och att de räddar alla liv, bekräftar Fa, och spelar rollen som Dafa-lärjungar inom alla olika yrken. Och faktiskt, när ni i de olika yrkena lyckas göra bra ifrån er med alla de saker som ni bör göra, då kultiverar ni i själva verket. De olika yrkena i människovärlden är samtliga kultiveringsplatser som ni försetts med. Detta leder tillbaka till det ämne jag tog upp tidigare – att allting hos mänskligheten inom den Trefaldiga världen har skapats för Dafa, byggts upp för Dafa, och har kommit för Dafa. Man kan kultivera vad man än gör eller inom vilket yrke man än arbetar. Med andra ord är det mänskliga samhället en stor övningsplats för mina Dafa-lärjungars kultivering, och ni kan kultivera oavsett var ni är. Det beror bara på huruvida ni är flitiga eller inte i er kultivering, och det gäller även för dem som gör saker som hemliga agenter. (Publiken skrattar) Ni kan alla kultivera och rädda varelser. Det är bara en fråga om hur ni rättar in ert tänkande och vilket slags attityd ni har gentemot Fa.

De saker som jag just talade om är saker som jag faktiskt har tagit upp tidigare i min Fa-undervisning; den här gången talar jag bara med er om dem ur en annan vinkel. Jag skulle vilja använda lite tid nu till att besvara en del av era frågor. (Applåder) Jag har inte sett er på länge, och många människor har en massa frågor att ställa. Men det har alltid funnits de som inte varit flitiga i det förflutna och som nu har blivit flitiga. De måste på nytt färdas den väg som andra redan har tagit, och de kommer att ställa frågor som andra har ställt förut. (Publiken skrattar) Det finns också en del människor som inte läser böckerna så mycket. Böckerna innehåller alla svar, men sådana personer läser inte böckerna, så när de träffar mig vill de fortfarande ställa de frågor [som böckerna besvarar]. (Publiken skrattar) Men hur som helst, eftersom de lyckades bli Dafa-lärjungar och kultivera i Dafa så bör de betraktas som utomordentliga. Om ni har frågor, sätt igång och ställ dem. Jag är er Mästare, trots allt. När lärjungar har frågor, och särskilt frågor som är relaterade till kultivering, är det en så seriös sak att jag måste ta upp dessa frågor och prata med er om dem. Härnäst, när ni ställer frågor ska ni göra det genom att lämna fram papperslappar som vanligt. Och det är en sak till. Ni är mer en tre tusen som sitter här, och då räknar vi inte de extra salarna. Om det skulle bli en frågelapp från var och en av er så skulle vi inte kunna komma igenom dem alla. (Mästaren skrattar) Så de som tillhör konferensens organisationskommitté kommer att sortera dem och sedan lämna fram dem som valts ut.

(Mästaren sätter sig, lärjungarna applåderar)

Lärjunge: Dafa-lärjungar från städerna Wuhan och Shenzhen sänder hälsningar till Mästaren! (Applåder) Och vi är beslutna att göra de tre sakerna väl och vandra den sista delen av vår resa väl.

Mästaren: Jag tror på er. Det kommer ni absolut att göra! Tack!(Applåder)

Lärjunge: Jag har upptäckt att det som hindrat min förbättring faktiskt är att min upprätta tro inte är tillräckligt solid och att det finns element på mikrokosmisk nivå som inte tror, så detta gör att jag känner mig mycket ledsen. Jag, din lärjunge, längtar verkligen efter att återvända till vårt hem tillsammans med Mästaren.

Mästaren: Jag kan förstås från den här frågelappen se att det finns element av tillkortakommanden, men att du samtidigt verkligen önskar kultivera väl. Jag tror att så länge du läser Fa mer så kommer du att kunna lösa det som stör dig och definitivt kultivera väl. Det finns inga speciella metoder. Det finns inget sätt på vilket Mästaren personligen skulle kunna lära var och en att kultivera, med tanke på hur många människor det finns i världen. Det är därför jag alltid har lärt er att ta Fa som Mästaren. Jag har sagt att Mästaren har pressat in allting i Fa, men än i dag har inte så många av er ännu begripit vikten av dessa ord. Jag ska prata om det med er igen i framtiden. Om ni verkligen håller fast vid Fa och kultiverar så kommer ni definitivt att lyckas med kultiveringen! Sålunda ska ni läsa boken mer och studera Fa mer.(Applåder)

Lärjunge: Jag framför hälsningar till Mästaren från lärjungarna i staden Shenyang! (Mästaren: Tack!) (Applåder) När vi rensar våra egna dimensionsfält, ska vi använda positionen med händerna förenade (jieyin) eller positionen med handflatan upprätt
(lizhang)?

Mästaren: När händerna är förenade så rensas din kropp och ditt sinne, och när handflatan är upprätt är det att sända ut. Formen på ytan är bara för att stärka era tankar när ni sänder upprätta tankar och för att hjälpa er att fokusera bättre på att göra just den saken. Faktum är att när era upprätta tankar är starka så räcker det med enbart era tankar.

Lärjunge: Alla Dafa-lärjungarna från städerna Bengbu, Hefei och Huainan i Anhuiprovinsen sänder sina hälsningar till sin storartade Mästare! Vi saknar dig väldigt mycket. När kan vi få träffa vår barmhärtige Mästare personligen? Just nu i Kina får de alla sexåriga barn att massansluta sig till Ungdomspionjärerna två månader efter att de börjat skolan. Kommer barnen i detta scenario att stå inför dödlig fara när det ondskefulla partiet löses upp?

Mästaren: Det räknas inte för barn. Det räknas inte för barn när de tvingas gå med i Ungdomspionjärerna. (Applåder) Det räknas definitivt inte för barn som är sex eller yngre. (Applåder) Det ondskefulla KKP håller bara på förgäves. (Publiken skrattar) Oavsett hur det försöker med det ena efter det andra så spelar det ingen roll. (Publiken skrattar)

Lärjunge: Alla Dafa-lärjungarna från Turkiet sänder sina hälsningar till Mästaren! Vi tackar vår barmhärtige och storartade Mästare för hans räddande nåd!

Mästaren: Tack! (Applåder)

Lärjunge: Spridningen av Nio kommentarer och Dafa-lärjungars ansträngningar med att klargöra fakta har lett till en enorm förändring i situationen i Kina. Får vi fråga Mästaren om vi kan använda ursäkter såsom affärsresor för att återvända till Kina?

Mästaren: Det är bäst att ni väntar lite till. (Mästaren skrattar) Hela Fa-upprätandet stormar framåt mot ytan i en rasande fart, och det går nu mycket fort, så mängden onda element som förstörs är rätt stor, och de elimineras och decimeras i stor skala i Fa-upprätandet. När Dafa-lärjungars upprätta tankar är särskilt starka så förintar de också stora mängder onda element i den ytliga dimensionen dit Fa-upprätandet ännu inte har anlänt. Dafa-lärjungar över hela världen, inklusive dem i Kina, förintar raskt varelserna i det ondskefulla partiet liksom klåfingriga demoner. Och särskilt på sistone spårar många gudar upp och dödar de gamla krafterna på alla fronter. I samma ögonblick som de hittas kastas de ner i helvetet. Och även när ingen hittas så söker gudarna överallt efter dem med avsikten att fullständigt rensa bort dem (applåder), och längs vägen förintas likaså en del av de faktorer som de gamla krafterna arrangerade. En annan sak just nu är att de saboterande gudarna inom religionerna, vilket jag diskuterade nyligen, också rensas bort. Så situationen i stort förändras snabbt. Men så länge de onda varelserna inte är fullständigt bortrensade kommer de att göra dåliga saker, och de kommer att rikta in sig på hemska människor och saker. Så var för närvarande inte alltför angelägna [att återvända].

Lärjunge: Vilken roll ska eleverna vid Fei Tian Academy of the Arts som är på turné spela i Fa-upprätandeprocessen. Behöver de fortfarande gå ut gymnasiet och universitetet?

Mästaren: Fei Tian Academy of the Arts är en professionell institution som utformats för att träna förstklassiga talanger, och naturligtvis innefattar det en akademisk läroplan. När det gäller de vanliga ämnena så deltar eleverna i standardproven i Amerika för gymnasieelever, vilket säkerställer att de inte hamnar på efterkälken i de ämnena. Dafa-lärjungar arbetar hursomhelst på skolan, och saker och ting fulländas allteftersom.

Den roll som eleverna vid Fei Tian Academy of the Arts spelar i klargörandet av sanningen är ingalunda liten. När man klargör fakta är det inte möjligt att nå så många människor åt gången, och fastän Dafa-lärjungar har räddat många människor med sina ansträngningar att klargöra sanningen så är effekten svår att utvidga till miljarder människor i världen. Ni har alla sett det. När ni klargör fakta för någon så görs det vanligen för en åt gången, eller för bara ett fåtal människor åt gången. Men en enda föreställning drar en publik på tusentals människor, eller åtminstone tusen per gång. Noterbara är resultaten från framträdandena från och med förra julen, vilka har varit utmärkta. Förändringen av publiken var nästan 100-procentig. I början skickades några hemliga agenter för att skapa problem, och de orsakade problem som var framprovocerade av de saboterande gudarna kopplade till religionerna. Försiktighetsåtgärder vidtogs, och efter det blev det inte några ytterligare problem av det slaget. När publiken lämnade teatern hade deras ursprungliga inställning till Dafa-lärjungar i grund och botten genomgått en fullständig förändring – deras attityd gentemot Falun Gong förändrades totalt. Med denna förändring i personens tankar avgörs hans öde – det vill säga huruvida han blir kvar.

Elever från den avancerade kursen är för närvarande på turné, och när turnén är över kommer mer än tvåhundratusen människor att ha sett det. Tänk på det: hur bra har inte denna satsning lyckats? (Applåder) Jag tycker att det har varit väl värt mödan. (Publiken skrattar) Så när vi insåg att en danstrupp inte var tillräckligt så skapade vi en till, och sedan en tredje. Vi räddar trots allt varelser. Dessa unga Dafa-lärjungar gör inte bara saker för att rädda varelser, utan höjer sig också genom kultivering. Och de etablerar sig själva, för det de gör är i sig självt kultivering, och det de vandrar längs är vägen mot gudomlighet.

Lärjunge: På grund av deras själviskhet och fasthållanden har många koordinatorer i Taiwan förirrat sig när de lett utövare i att göra saker för att bekräfta Fa, och de sakerna var inte i linje med Fas krav. Att utbyta åsikter visade sig vara fruktlöst, även efter flera omgångar. Din lärjunge har sett detta och är rätt orolig. Mästare, jag skulle vilja fråga hur en vanlig utövare ska spela sin roll i detta scenario utan att starta upp någon fraktion och genom att samarbeta väl.

Mästaren: Jag tror [att det du beskrev] är resultatet av alltför mycket mänskligt tänkande, och det är så saker och ting går när människor gör Dafa-lärjungars uppgifter med ett mänskligt sinne. Om var och en vandrar sin väg väl och kultiverar sig själv väl när han kultiverar, så kommer han att göra saker och ting bra. Assistenterna i olika områden är egentligen bara personer som samordnar saker, med undantaget att när Falun Dafa-föreningarna eller Mästaren har något för dem att ta hand om så kontaktas de och ombeds sprida information och vad som behövs till utövare. Var och en av dem måste kultivera sig själv väl, precis som alla andra. Alla Dafa-lärjungar, inklusive assistenter, måste titta inåt när det uppstår problem. När alla gör det kommer saker och ting garanterat att gå bra. Det blir problem om allas ögon är fästa på assistenterna, och alla hjälper dem att kultivera medan de glömmer att de själva också är kultiverare. Det blir i så fall mer och mer problem, eftersom ni tittar utåt, tittar utanpå.

Om assistenterna emellertid verkligen inte gör ett bra jobb, eller om deras förmågor inte räcker till, då måste en förändring verkligen övervägas. Orsaken är att om de misslyckas med att göra bra ifrån sig, även om det hänger samman med större frågor som involverar förbättring som helhet i den regionen, så stör de icke desto mindre Dafa-lärjungars ansträngningar med att bekräfta Fa. Men om var och en av Dafa-lärjungarna kan klara av att vara ansvarig gentemot sin egen kultivering och gentemot Dafa, då tror jag att det resulterar i att situationen blir utmärkt i hela regionen.

En assistent kommer definitivt att göra misstag. Ni hörde vad jag just sade, eller hur? Han kommer definitivt att göra misstag. Det beror på att om han inte gjorde det så skulle han vara en gud, och han skulle inte behöva kultivera längre. Ska då en assistent som har gjort ett misstag behandlas strängare än andra som gör misstag? Kultivering är jämlikt och behandlar alla likadant. I fråga om inverkan så är naturligtvis hans ansvar större, och hans uppförande påverkar troligtvis andra utövare. Så naturligtvis har Mästaren högre krav på honom. Men som enskild kultiverare behandlas han i realiteten precis likadant. Under normala omständigheter kan en assistent inte befrias från sina plikter bara för att han gör ett misstag. Varför är det så? Medan Dafa-lärjungar utför sin kultivering etableras och härdas assistenterna själva, för det sätt på vilket assistenterna inom Dafa gör sitt arbete liknar ingenting i det vanliga samhället. Det har aldrig tidigare skådats. Om han tas bort efter att ha gjort ett misstag, och nästa person [som tillsätts] tas bort eftersom han också kommer att göra misstag, då är det inte så jag vill ha det. Jag vill härda honom och få honom att mogna. Med andra ord, skulle det fungera om du, en Dafa-lärjunge, gjorde ett misstag och jag inte tillät dig vara en Dafa-lärjunge längre och ersatte dig med någon annan? (Lärjungarna skrattar) Men när den personen gjorde ett misstag så skulle han inte tillåtas vara en Dafa-lärjunge, och vi skulle byta ut mot ännu en person – skulle det fungera? Problem kommer garanterat att dyka upp när ni sätter igång och kultiverar, och när det händer är det viktiga hur alla hjälper honom, med välvilja, att förändra sig till det bättre, i motsats till att ställa honom till svars på något sätt eller kritisera honom. Den attityd varje kultiverare har gentemot andra är en reflektion av hans egen kultivering, och ni ska alla vara klara över de här sakerna.

När det är något fel på en assistent så är det ansvar som han av den anledningen måste ta på sig definitivt större, och ni vet det allihop. Mästaren har oräkneliga Fashen som ser efter dessa saker, och de kommer absolut inte att låta hans problem eller chanser till förbättring passera obeaktade. Men om du håller överdrivet mycket fast vid hans problem så kommer dina problem själva att avslöjas genom den här affären, och du kommer att få se dina egna problem genom affären; och detta kan leda till att hans problem inte löses för tillfället som resultat av att dina fasthållanden inte tagits bort. Och om ännu fler människor mobiliseras och involveras i det, okej då – alla era problem kommer därigenom att avslöjas så att ni kan se dem. Sådana saker kommer att hända. Det är inte så att problem ska förbli olösta, och det är inte så att Mästarens Fashen inte kommer att ta upp dem.

Lärjunge: Det globala servicecentret för utträde ur KKP får ofta telefonsamtal från människor från olika kretsar i Kina, som ber oss framföra deras hälsningar till Mästaren!

Mästaren: Då tackar jag människorna i Kina och kännande varelser! (Applåder) Så fort världens människor har befriats från de onda faktorernas kontroll kommer de att vakna, och kommer att använda sina egna sinnen för att tänkta över saker och ting. När människor deklarerade sin inställning eller gjorde uttalanden mot Dafa tidigare under ondskans angrepp och förtryck som förmörkade skyn och täckte Jorden, oavsett hur många sådana fall det fanns så var det inte den personen själv som verkligen sade de sakerna. Snarare var det onda faktorer som använde de människornas munnar. Jag gör en skarp distinktion beträffande detta! Så jag säger till ondskan: de saker som ni gjorde och er önskan att förfölja människor kommer, under Fa-upprätandeförloppet, att hanteras utan minsta misstag.

Lärjunge: Hej, Mästare! Jag, din lärjunge, tjänstgör som journalist inom media. Jag känner ofta att mina förmågor är begränsade och att jag har gjort genombrott mycket långsamt. Det tar mig mycket längre tid att skriva nyhetsartiklar än vad yrket kräver. Så jag är verkligen orolig över detta, och känner att detta har att göra med den långsamma förbättringen av mitt xinxing.

Mästaren: Genombrott kommer att ske om du upprätthåller dina Fa-studier. Endast genom att studera Fa väl kan du bekräfta Fa, och endast genom att studera Fa väl kan du göra bättre ifrån dig. Många utövare har upptäckt att de kunnat tänka på saker som de inte visste hur de skulle göra tidigare på ett mer kreativt, övergripande sätt tack vare Fa-studierna, och de kan göra vad som helst med stor skicklighet. Det är det som händer när ni studerar Fa väl. Nu säger jag inte att du inte har kultiverat väl. Jag pratar om en Fa-princip. Läs boken mer, studera Fa mer, så kommer du säkerligen att erhålla visdom.

Lärjunge: Under klargörandet av fakta träffar jag ofta på den här sortens människa: han identifierar sig med Falun Gong, men inte med tidningen Dajiyuan (Epoch Times). Min fråga är, orsakar det sätt på vilket Dajiyuan drivs att människor missförstår Falun Gong, eller är det så att det finns problem med dessa medier i sig själva?

Mästaren: Som jag ser det är det ingetdera. Det finns alla typer av människor i den här världen: en kanske gillar kryddstark mat och en annan sur – det finns en massa olika smaker därute. Folk har olika missuppfattningar, och allt beror på att de har blivit förgiftade av grundlösa lögner som spridits av de ondskefulla KKP. Var en persons missförstånd än ligger så är det där problem kommer att uppstå när det gäller hur han ser på saker och ting, och detta manifesterar sig i form av olika synpunkter. Det innebär förstås inte att det här mediet har drivits på ett idealiskt sätt. Men de medier som Dafa-lärjungar driver är åtminstone renare än vanliga människors. De räddar människor och är till gagn för dem trots allt, och på den punkten är vanliga medier ingen match. Varför finns det då fortfarande människor som tänker på det sättet och säger sådana saker? Det vittnar om det faktum att olika människor är på olika nivåer och har olika förståelser om saker och ting. Varhelst en person är som mest förgiftad av det ondskefulla partiet så är det där saker och ting kommer till ytan. Så jag tycker det vore bäst om du klargjorde sanningen för honom grundligt i vilken fråga det än är och hjälper honom att förstå saker och ting. Det är inte så att Dajiyuan verkligen har ett sådant allvarligt problem.

Lärjunge: Beträffande att det ondskefulla partiets TV-station kommer in i Kanada och etableringen av New Tang Dynasty TV, hur kan vi göra ett genombrott?

Mästaren: Det är upp till Dafa-lärjungar hur det ska göras. Ni ska komma ihåg en sak: idag är mänsklighetens scen till för Dafa-lärjungar att framträda på, och absolut inte för de onda! (Applåder) Så länge ni gör bra ifrån er och alla kan komma fram till en bra förståelse, samarbeta och koordinera med varandra, och ha starka upprätta tankar, då finns det ingenting som inte kan åstadkommas, eftersom er utgångspunkt inte kan matchas av någon – den är att rädda kännande varelser! Den Trefaldiga världen skapades för det som ska hända idag, inte för att ge vanliga människor förströelse, och definitivt inte för vanliga människors underhållning. Människor har verkligen sina nöjen, men det är bara en del av det mänskliga livet, och det är ett tillstånd som människor upprätthåller medan de väntar på Fa.

Lärjunge: Hur kommer det sig att hur hårt jag, din lärjunge, än försöker så känner jag det alltid som att jag inte kan hålla jämna steg med Fa-upprätandets framåtskridande.

Mästaren: Jag tycker att din insikt är rätt bra. Om du jämt känner det som om du har tillkortakommanden, försök då att ständigt hinna upp och komma ikapp, studera Fa mer och göra mer av det som Dafa-lärjungar ska göra. Det är allt du behöver göra.

Lärjunge: Vi är en grupp som sammanställer kinesiska läroböcker. Vi skulle vilja fråga Mästaren: när Fa-upprätandeprocessen är där den är idag, hur mycket energi ska vi lägga ner på att framställa läroböcker. Ska vi lägga mest tid på att framställa läroböcker eller på andra projekt?

Mästaren: Jag tycker att vare sig ni framställer kinesiska läroböcker eller gör någonting annat, så ska ni tänka på att göra det på ett samordnat sätt, och se om de skolor som drivs av Dafa-lärjungar kommer att använda era läroböcker. Om inte, när ni har fått dem färdiga och ingen använder dem, skulle ni då inte ha slösat bort er tid. Så detta ska göras på ett samordnat sätt. Om de skolor som drivs av Dafa-lärjungar verkligen behöver dem, gör det då, och gör det bra. När någonting som detta har påbörjats är det inget litet åtagande, och inte obetydligt. [Ert arbete] kommer att efterlämnas till mänskligheten. Om det bara är så att ni själva vill framställa dem, vad händer om det upptäckts att de har felaktigheter eller är bristfälliga när ni gjort dem färdiga, och de inte kan användas – har ni då inte bromsat andra saker? Så ni måste samordna väl.

Lärjunge: Först vill jag framföra hälsningar till Mästaren för Dafa-lärjungars räkning i Storbritannien! Vi gjorde inte bra ifrån oss när vi förberedde den globala turnén för NTDTV:s nyårsgala. Galan ägde inte rum i Storbritannien på grund av de många utmaningar som [vi] stötte på när vi letade efter lokal. Berodde det på att det finns vissa problem med lärjungarna i Storbritannien som helhet?

Mästaren: Jag tror att om inte ens en lokal kunde hittas så är detta verkligen ett problem. (Lärjungarna skrattar) Hur kunde det ske? Berodde det på att ni inte betraktade det som tillräckligt viktigt, och inte samarbetade väl? Varje år har Dafa-lärjungarna arrangerat en kinesisk nyårsföreställning, och med tiden har den spridits till andra regioner, och andra länder håller till och med sina egna föreställningar. Varför gör vi det? För att underhålla vanliga människor? Absolut inte. Alla är klara över detta. Det vi önskar göra är att genom detta medium visa upp Dafa-lärjungars uppförande, få bort de lögner och det förtal som det ondskefulla partiet har ingjutit i människor, och samtidigt rädda kännande varelser och klargöra fakta. Om det idag finns människor, var som helst i värl­den, från medelklassen eller överklassen, som säger att de inte känner till Falun Gong, då skulle jag säga att de låtsas vara ovetande. Och särskilt om det är någon från en statlig byrå som påstår sig inte veta vad Falun Gong är, då spelar han dum avsiktligt – det gör han verkligen. Så med andra ord vet i stort sett alla vad Falun Gong handlar om, och de känner alla till att KKP förföljer Falun Gong, och att Falun Gong är en grupp av goda, vänliga människor som kultiverar i enlighet med Zhen-Shan-Ren. De är väldigt klara över detta.

Så jag tror att eftersom det uppstod ett problem så finns det ett behov av att förklara fakta. Jag tycker att det bör lösas genom att klargöra fakta, och samtidigt borde vi komma på vad det är som stoppar oss. Det största problemet är faktiskt att utövarna inte har samarbetat bra med varandra. Det finns naturligtvis regioner där utövarna var fastlåsta i ändlösa argumentationer – en ville hyra den teatern och någon annan ville hyra en annan – och de glömde att de skulle bekräfta Fa, inte sig själva.

Tidigare år gjordes allt av er, Dafa-lärjungarna. Varje år efter att jag tittade på det kände jag mig emellertid både glad och otillfredsställd. Dafa-lärjungar lade ner mycket ekonomiska, materiella och mänskliga resurser på varje års kinesiska nyårsföreställning, och de personer som var inblandade var vanligen nyckelfigurer i olika projekt. Så om vi inte uppnådde önskat resultat skulle det verkligen vara en nettoförlust, och inte värt det. Till och med under föreställningen hörde jag sarkastiska kommentarer, och teaterbesökarna sade allt möjligt när de lämnade föreställningen – vilket betydde att det önskade resultatet inte hade uppnåtts. Naturligtvis, Dafa-lärjungarna bekräftar Fa, och medan de håller på och klargör fakta kanske de inte alltid lyckas med att få fram poängen. Senare tänkte jag över det ett tag och funderade: ”Ska vi fortsätta hålla föreställningen? Om resultatet förblir detsamma så kan det inte fortsätta. Dafa-lärjungar har inte gjort allt detta för att ge vanliga människor underhållning. Om det inte kan rädda människor efter att vi lagt ner så mycket mänskliga, materiella och ekonomiska resurser på det – och det görs i många regioner – då kan det inte fortsätta.” Senare, när jag övervägt det noggrant, såg jag att det verkligen fanns vissa människor med talang på det här området bland våra Dafa-lärjungar, och som alltid hade velat bekräfta Fa genom den här vägen. De hade alla en liknande önskan. Naturligtvis pratar jag om det på den ytliga nivån. Så jag tänkte: ”Eftersom situationen är sådan så ska jag bara ta steget och gå i täten när det gäller detta.” (Applåder) Eller åtminstone skulle jag leda dem tills de blev mogna; jag skulle leda dem under några år tills de skulle veta hur de skulle göra saker och ting.

Det är förstås alltid lättare sagt än gjort, och så fort jag blev inblandad förändrades hela dess karaktär. Ni vet alla att Dafa-lärjungar ska bekräfta Fa, så vad gör då Mästaren? Mästaren kom för att göra Fa-upprätande. Det var därför som allting förändrades så fort jag bestämde mig för att göra detta – personerna i publiken inför oss, de människor jag ville rädda, och det som skulle genomföras i sig självt. Om detta skulle göras väl, då måste det uppnå de bästa resultaten och verkligen rädda och undsätta människor. Endast då skulle jag göra det, och detta måste uppnås. Så jag kunde inte göra saker och ting så som tidigare. Tidigare gjorde Dafa-lärjungar föreställningen på deltid, och nu, om det skulle göras, måste det vara högkalibrigt. Naturligtvis, vissa människor sade: ”Vad Mästaren än gör så blir det garanterat det allra bästa.” Stämmer! Om det inte vore det bästa så skulle jag inte göra det. (Applåder) Så jag bad människor att börja rekrytera och starta en dansskola, valde ut talanger, och bildade en orkester. Hela händelsekedjan krävde utbildning och utveckling från grunden, och allt måste leda till verkligt förstklassiga framträdanden. Mästaren har varit involverad i många av de här sakerna, däribland skapande komponenter i det och repetitioner. Ni har alla hört talas om detta.

I vilket fall som helst gjorde ungdomarna mycket bra ifrån sig i sina framträdanden. De gjorde verkligen ett toppenarbete. Det är ovanligt att se personer i publiken fälla tårar under artistframträdanden. Under varje föreställning med Divine Performning Arts fanns det många i publiken som grät hela tiden, och ännu fler som hela tiden var tvungna att torka bort tårarna från ögonen. Det var så under varje föreställning. Folk var djupt berörda och gripna. I den här dimensionen var det unga människor som framträdde, medan det i andra dimensioner var många av mina Fashen och många gudomar som gjorde det. (Applåder) Kraften som den påverkade människor med, liksom de förändringar det åstadkom i dem, var mycket likt vad som hände på den tiden när jag personligen lärde ut Fa på ett tidigt stadium. (Applåder) Så det har åstadkommit enorma förändringar i människor.

Det är trots allt scenkonst, så ju högre kaliber, desto fler människor blir mottagliga för det och desto större är de förändringar som sker i människor. Det måste således vara perfekta framträdanden. De måste vara perfekta i alla avseenden – i det ögonblick ridån går upp ska den allra vackraste scen nå ögat. Kraven är att koreografin, kostymerna och den teatraliska effekten alla måste vara vackra. Folk i dagens samhälle förstår inte detta längre. Människors sinne för det estetiska förändras tillsammans med samhällstrenderna. En dag är det eller det modernt, så det sägs vara bra; nästa dag är det något annat som är modernt, så någonting annat sägs vara bra. Bara Dafas principer är oföränderliga och tidlösa, och vi är de enda som vet vad sann skönhet är. Eftersom Dafa-lärjungar kultiverar Zhen-Shan-Ren, så kan vi veta vad som är verkligt bra – något som aldrig förändras – och således få genklang i människors goda och underbara sida. Detta är något som vanliga människor inte kan göra nu. Dessutom är den energi som sänds ut med våra sångares sånger, med musiken från orkestern, och med dansarnas rörelser i föreställningen ren och välvillig, barmhärtig, och ytterst kraftfull. Faktum är att många i publiken fick sina hälsoproblem lösta i det fältet. De som tittade på föreställningarna vet inte det ännu, men de kommer gradvis att göra det. När de tittat färdigt på föreställningen var deras sinnen renade och deras hälsa återställd. (Applåder) Så jag tycker att det vi gjorde gav utmärkta resultat. Och naturligtvis är många av artisterna unga Dafa-lärjungar, så på så sätt tar det inte upp [så mycket av] Dafa-lärjungarnas resurser.

Lärjunge: Vad är syftet med NTDTV:s första internationella klassiska kinesiska danstävling?

Mästaren: Jag vill inte förklara detta helt och hållet redan nu, eftersom vi på så sätt sparar något bra till oss att prata om senare. (Lärjungarna skrattar) Men jag kan prata med er om det i ytliga termer. Det ondskefulla KKP fruktar allt som Dafa-lärjungar gör. De föreställningar som ges av Dafa-lärjungar utgör ren, upprätt kinesisk kultur, forntida kultur och sann gudasänd kultur. Och detta förintar naturligtvis det ondskefulla KKP:s kultur, så de är givetvis rädda. Oavsett hur det ondskefulla partiet går igenom alla sina sammansvärjningar så är det en skamlig regeringsmakt som har ockuperat bara detta stycke land som är Kina, så vad det än gör är det begränsat inom Kinas gränser. När New Tang Dynasty TV gör någonting som denna [tävling] så är det av global omfattning – det är en internationell tävling och hursomhelst en internationell händelse. (Mästaren skrattar) (Publiken skrattar, applåderar) Vinnarna vinner en internationell tävling.

Lärjunge: Skulle du kunna tala om huruvida det är okej för en Minghui-skola att använda förenklade kinesiska tecken?

Mästaren: Gör vad som är mest ändamålsenligt. Ni kan bara göra saker och ting utgående ifrån mänsklighetens nuvarande förhållanden. Minghui-skolorna i Taiwan använder traditionella tecken, och de som tillgodoser behovet i Fastlandskina använder förenklade tecken. Jag är inte emot något av det. Frågan handlar inte i sig hur om tecknen ska skrivas. Nyckeln är hur man ska rensa bort partikulturen och rädda kännande varelser. Det är det som betyder mest. Uppehåll er inte vid de här trivialiteterna.

Lärjunge: En del lärjungar som lever i avlägsna områden deltog inte i Fa-upprätand­eprojektet nyligen där Mästaren ledde de nordamerikanska utövarna i att arrangera nyårsgalan. De känner det som att de kanske hamnar på efterkälken.

Mästaren: Nej, det är inte så. Jag har inte bett er allihop att komma och delta. Också [när jag uttalade mig om] att sälja biljetter till galan så var det för att eleverna var oroliga och hade bett mig säga några ord; jag bad er inte alla att komma och delta. Jag sade bara att dem av er med de rätta omständigheterna kunde komma och hjälpa till. Om era omständigheter inte var gynnsamma så skulle ni inte komma. Om ni skulle säga: ”Jag är riktigt upptagen här och kan inte lämna de projekt som bekräftar Fa”, kom då inte.

Lärjunge: (Mästaren: Jag hoppar över namnen). Hälsningar till Mästaren från Dafa-lärjungar i Zhejiangprovinsen! (Mästaren: Tack!) (Applåder) Är kraven för elever i Kina och utomlands olika? Eller är det så att mängden karma är olika? Eller beror det på att man har olika slags kunskap och vissa ödesförbindelser?

Mästaren: Det handlar inte om att ha olika karma eller olika krav, och det handlar definitivt inte om olika ödesförbindelser. Det har att göra med de olika löften ni avlade i begynnelsen. Dafa-lärjungarna är en kropp, och det är samma sak var ni än är – Fa-upprätandets fortskridande är synkroniserat. (Applåder) Om det inte hade funnits några insatser för att motsätta sig förföljelsen från Dafa-lärjungar utanför Kina, vilka kraftfullt har avslöjat ondskan på internationell nivå, så skulle ondskan ha förföljt Dafa-lärjungarna i Kina ännu allvarligare och ännu hejdlösare. Allt detta har fört med sig stora förändringar, och dessa saker går inte att separera från det som Dafa-lärjungar utanför Kina har gjort. Så angående den här frågan ligger den enda skillnaden i vad man gör. De problem ni ställs inför är desamma. Det finns ingen skillnad alls beträffande kultiveringsriken eller nivåer.

Lärjunge: Alla elever från Ryssland sänder sina hälsningar till Mästaren. Några ryska elever blev anhållna eller häktade för att de klargjorde fakta. Får vi fråga hur ryska elever ska förändra den här typen av situation och miljö.

Mästaren: Var det än finns ett problem så är det vanligen dit som Dafa-lärjungar ska gå för att klargöra fakta, och göra detta orubbligt. Våra kinesiska elever har samma intryck, nämligen att allting i det västerländska samhället sker på ett välordnat och organiserat sätt. För vissa saker måste möten bokas i förväg, och man måste vänta länge på att saker och ting ska bli gjorda. Men det som händer med förföljelsen är så brådskande, och när vi gör motstånd mot förföljelsen finns ingen tid till att göra saker och ting på ett så långsamt, makligt sätt. Eleverna har insett att detta inte fungerar. Således har många av våra kinesiska elever hittat sina egna tillvägagångssätt och försöker få till stånd personliga möten, gör saker och ting ihärdigt, beslutsamma att klargöra fakta i största möjliga utsträckning och få saker gjorda. Naturligtvis tycker vissa västerländska elever att det är svårt att tåla eftersom de är vana vid att göra saker och ting på det [andra] sättet. Men det kommer inte att fungera – det kommer det verkligen inte. Ni kan inte vänta. Kännande varelser förföljs och moralen sjunker snabbt. Antalet människor som ni ska rädda blir mindre och mindre, och det blir allt svårare. Det är därför ni inte kan vänta.

Lärjunge: Varför används förenklade tecken i de kinesiska läromedel som ska lämnas till framtiden? Är inte förenklade tecken en produkt av KKP?

Mästaren: Förenklade tecken skapades mycket riktigt i det ondskefulla KKP:s samhälle. Det är helt klart. Men idag använder mer än en miljard människor förenklade tecken i Kina. Om vi klargör fakta med användning av traditionella tecken och de inte kan läsa dem, så går det inte an. Det är inget som kan ändras över en natt. Gör det som är mest ändamålsenligt när ni klargör fakta. Det spelar ingen roll vilken skrift människor använder nu. Det är inget problem så länge vi kan rädda människor med det. Att rädda människor har högsta prioritet! (Applåder)

Lärjunge: Mästaren har sagt att Dafa-lärjungar har fått nytt liv, trätt ut ur det gamla kosmos och de gamla Fa-principerna. Kan vi tolka detta som att Dafa har gett alla varelser en chans att förnya sig själva, en chans som är unik och exempellös?

Mästaren: Kosmos är inte bra längre, och detsamma gäller kännande varelser. Om de inte förnyades skulle kosmos upphöra att existera. Så ligger det till. Och det är inte begränsat till människor: det jag sade gäller även gudomliga varelser, och himlen, alla varelser – det gäller för allt liv. Det är i kosmos som Fa rätas upp, inte bara människovärlden. Men faktum är att det verkliga Fa-upprätandet i människovärlden inte har börjat ännu.

Lärjunge: Var snäll och berätta för oss: vad är sambandet mellan att etablera ett universitet och Fa-upprätandet?

Mästaren: Om Dafa-lärjungar vill etablera ett universitet så är det inget fel med att göra det, förutsatt att ni kan använda det för att bekräfta Fa, klargöra fakta och rädda kännande varelser. Det viktigaste är att titta och se efter om åtagandet har någon koppling till räddandet av kännande varelser. Och om det inte har det så är det ingen större mening med att göra det.

Lärjunge: Jag ser många element av partikulturen i de sätt som medutövare gör saker på, men jag vet inte hur man ska delge dem detta.

Mästaren: Sätten att tänka och språkbruket hos personer som kommer från Kina är i olika utsträckning sammansatta av samhällsvanor skapade av det ondskefulla KKP för fastlandskineser. När ni kultiverar kommer ni gradvis att inse dessa saker. När fastlandskineser lever i ett normalt samhälle förändras de dåliga seder och vanor som de har med tiden. De sakerna påverkar emellertid inte kultiveringen, och de kan inte hindra den, så det här är inget problem. När jag spred Fa i Kina i början hade många människor samma sinnestillstånd, men de kunde ändå förstå Fa och kultivera. Det kan inte stoppas. Att vi tar fram partiets onda kultur i ljuset är för att avslöja dess ondskefulla natur och få människor att se det för vad det är, se hur det förgiftar det kinesiska folket, hur det förstör mänsklighetens samvete, och hur det förstör den gamla kinesiska kulturen. Ondskans yttersta syfte är att förinta mänskligheten.

Lärjunge: Är Dafa-böcker med traditionella och förenklade tecken likadana i andra dimensioner?

Mästaren: I andra dimensioner har de varken traditionella eller förenklade tecken. (Publiken skrattar) De har skrivstilar från andra dimensioner. (Publiken skrattar) I himlen har de den himmelska skriften.

Lärjunge: När jag ser en ljus gyllene punkt som rör sig framför ögonen, kan jag säga ”mie”[i]?

Mästaren: Jag uttrycker det så här: om du tror att det inte är en bra sak kan du hantera det med upprätta tankar. Men om det är en bra sak kommer dina upprätta tankar inte att påverka det. Det beror på att dina [tankar] är upprätta, och om den saken också är upprätt så kommer den inte att påverkas.

Lärjunge: I framtiden kommer det bara att finnas Dafa och det kinesiska språket, så är det okej för barn utanför Kina att inte gå till skolan utan bara studera Dafa och det kinesiska språket?

Mästaren: Jag har inte bett er göra det. När i framtiden Fa rätar upp människovärlden, hur saker än är vid den tiden så är det ett tillstånd mot vilket de kvarvarande människorna måste röra sig. Om du säger: ”Jag vill göra saker och ting nu som är avsedda för framtiden”, då kan du inte göra dem. Det är bäst att ni fokuserar på att göra bra ifrån er med de saker som hör ihop med den aktuella uppgiften, vilken är att rädda varelser. Framtida saker ska inte Dafa-lärjungar ta hand om, för vid den tiden kommer det att vara Mästaren ensam som tar hand om saker och ting.

Lärjunge: Vi har inte upprätthållit våra aktiviteter vid turistattraktioner i många stora städer, eftersom de flesta av utövarna är involverade i den Kinesiska nyårsgalan, den Himmelska orkestern och andra projekt. Så allt färre utövare är involverade i att klargöra fakta direkt.

Mästaren: Den Himmelska orkestern övar faktiskt nästan inte in några nya stycken alls på senare tid. De flesta orkestermedlemmarna hittar tid till att öva på egen hand individuellt; det finns inte mycket tid för grupprepetitioner. Så är det i alla regioner, så det har för det mesta inte påverkat andra projekt. I början, när orkestern först bildades, var det verkligen under den perioden nödvändigt att avsätta tid för repetitioner tillsammans. Men för närvarande påverkar det knappast [andra projekt].

Lärjunge: KKP:s förföljelse av Falun Gong har nått utanför Kina, och det finns fall där utövare har skickats hem. Hur ska våra medier hantera detta?

Mästaren: När ondskan förföljer oss så rapporterar vi det – det är inget problem. Det finns inget som vi behöver vara generade över, eftersom det vi visar allmänheten är KKP:s ondska. Dafa-lärjungar kommer inte att skrämmas av ondskan. Dafa-lärjungar har ridit ut fruktansvärda stormar, så vem är rädd? Om inte ens Dafa-lärjungar i Kina är rädda för det, vem skulle vara rädd för det utanför Kina? Avslöja ondskan var den än ska avslöjas, och rapportera vad som än behöver rapporteras.

Lärjunge: Jag, din lärjunge, vill väldigt gärna memorera Fa men på grund av olika projekt som pågår är tiden väldigt knapp.

Mästaren: Det är upp till dig. Det dilemmat har alltid funnits, för Dafa-lärjungar måste bekräfta Fa medan de studerar Fa väl, så deras tid är definitivt knapp. Det är den utmaning du står inför. Kultivera dig själva väl och rädda kännande varelser. Båda är definitivt viktiga.

Lärjunge: Sedan Mästaren berättade för oss i föreläsningen i San Francisco 2005 att Chinatown var en vit fläck i vårt klargörande av fakta har vi ansträngt oss för att uppmärksamma detta. Ondskan är emellertid fortfarande vild där idag, och lärjungarna i Bay Area är rätt oroliga. Mästaren, var snäll och ge oss lite vägledning angående detta.

Mästaren: Hur många människor har i själva verket gått till San Franciscos Chinatown för att klargöra fakta? Om ni inte har framhärdat med det och det bara har varit ett fåtal människor inblandade, så kommer naturligtvis inte saker och ting att förändras! Med tanke på att det finns så många lärjungar i Bay Area, varför prioriterar ni inte det området och gör en del insatser där?

Lärjunge: Dafa-lärjungar från olika områden sänder sina hälsningar till dig! De här hälsningarna kommer från Fushun i Liaoningprovinsen, Shashi i Hubeiprovinsen, Yantai, Puyang i Henanprovinsen, Hefei, Pingjiang i Hunanprovinsen, Jinan, Kunming, Dandong i Liaoningprovinsen, Hangzhou, Fujianprovinsen, Nanping, Minbei, Gui­zhouprovinsen, Zunyi, Panjin, Huai'an i Jiangsuprovinsen, Changchun, Peking, Tianjin, Nanjing, Changzhou, Guiyang, Xishuangbanna i Yunnanprovinsen, Shenyang, Ningde, Zhengzhou i Henanprovinsen, Jilin, Hongdu i Nanchang, Zhuhai, Laiyang, Chenzhou, Hengyang, Hengnan, Luzhou i Sichuanprovinsen, Tianjins universitet, och Yiyang i Hunanprovinsen.

Mästaren: Tack allihop! (Applåder)

Lärjunge: Dafa-lärjungar kommer till människovärlden med de löften de gav Mästaren. Om en lärjunge i det här livet i mänsklig illusion inte vandrar den väg han gett löfte om, har han då fortfarande en kultiveringsväg som leder till Fulländning. Och i synnerhet, hur påverkar detta barn?

Mästaren: Om en varelse bryter sitt löfte så betraktar himlen det som en allvarlig sak. Naturligtvis, om han medan Dafa-lärjungar blir förföljda inte har följt ondskan, inte har förvärrat en situation som var dålig till att börja med, inte har varit inblandad i förföljelsen av Dafa-lärjungar, och samtidigt har kunnat identifiera sig med Dafa, då kommer han åtminstone att tillåtas vara kvar till nästa fas. I nästa fas kommer det fortfarande att finnas människor som kultiverar. De kommer naturligtvis inte att få samma heder och ära som Dafa-lärjungar under Fa-upprätandeperioden, eftersom denna mäktiga dygd är omätlig. När Fa rätar upp människovärlden i framtiden kommer det att finnas en grupp Dafa-lärjungar, men deras kultivering kommer att vara mycket svår, så till den grad att till och med den minsta avvikelse i ens tankar kommer att leda till att Fa inte visas för den personen. Efter att ha erhållit boken kan de kanske läsa den varje dag och ändå inte nödvändigtvis vara kultiverare. Så kraven på dem kommer att vara högre, eftersom den sanna bilden av allting kommer att visas i framtiden. Med andra ord, trots att det kommer att bli svårt i framtiden kommer möjligheten att kultivera fortfarande att existera.

Lärjunge: Beträffande dina föreläsningar i olika regioner som inte officiellt har vidarebefordrats av Falun Dafa-föreningen, är det okej för människor i andra regioner att lyssna till enskilda utövare som vidarebefordrar dem?

Mästaren: Vissa utövare tycker om att försöka sticka ut, och då och då skryter de genom att göra någonting nytt eller unikt. Som jag har sagt vid många tillfällen: det jag säger beträffande specifika förhållanden eller säger till ett mindre antal människor ska inte spelas in, och inte heller bara föras vidare till andra utövare. Men en del människor lyssnar bara inte, utan insisterar på att göra det. De skryter, saboterar Dafa, och stör Dafa-lärjungars kultivering. Ni vet, när det gäller kultivering är det mest påfallande tecknet på att en person fortfarande bär på mänskliga fasthållanden att han gör saker som inte är till för att bekräfta Dafa utan för att bekräfta honom själv. Det är att spela en destruktiv roll. Det finns de som ofta gör saker i Mästarens namn och säger: ”Mästaren har bett mig göra så och så”, ”Mästaren sade det ena eller andra”, eller ”Mästaren bad er göra det ena eller andra”. Jag har aldrig bett någon göra det ena eller andra. Vem som än säger så agerar för egna syften i Mästarens namn. Även om jag instruerar någon att vidta specifika åtgärder för att lösa någonting och den personen säger saker till andra utövare, så spelar han fortfarande en destruktiv roll. Kom ihåg mina ord: vem som än säger saker i mitt namn gör en dålig sak. Åtminstone säger han i det ögonblicket absolut inte saker som en kultiverare borde säga; han undertrycker andra och framhäver sig själv i Mästarens namn. Naturligtvis kan jag be Dafa-lärjungarnas huvudkoordinatorer att vidarebefordra mina ord, och i de fallen ber jag dem att göra det.

Lärjunge: Den kinesiska kulturens femtusenåriga historia lade grunden till att mänskligheten skulle förstå Fa. Nu när Fa-upprätandeprocessen närmar sig sitt slut måste vi lägga mycket tid på att sammanställa läroböcker som lär ut den sanna kinesiska kulturen och som är lämplig för grundskole- och mellanstadieelever, liksom för elever som inte är kineser.

Mästaren: Jag tycker att detta ska göras tillsammans med etablerandet av skolor och göras på ett samordnat sätt. Om det bland er finns en person som vill göra det och nästa person också vill göra samma sak och lägga ner mänskliga resurser, materiella resurser och energi, ja då kanske det till sist inte är användbart, och skulle ni då inte ha gjort det förgäves? Att klargöra fakta och rädda människor är verkligen en brådskande sak just nu. Framtidens människor måste rätta till de saker som de en gång förstörde. Det spelar ingen roll att det var ondskan som fick dem att göra sådana saker, eftersom dessa dåliga gärningar trots allt gjordes av människor. Människor kommer att bli tvungna att göra ogjorda de fel som de en gång gjorde. Hur Dafa-lärjungar än gör saker och ting nu så är det således helt enkelt att ge mänskligheten en korrekt väg att följa.

Lärjunge: Var snäll och hjälp oss förstå betydelsen av den klassiska kinesiska dansen.

Mästaren: Det finns inte mycket att prata om när det gäller betydelse. Dafa-lärjungar använder klassisk kinesisk dans i sina föreställningar. Ska jag prata om kinesisk dans här? (Publiken skrattar) Eftersom ni använder det i era föreställningar så ska jag säga några ord om det. ”Kinesisk dans” är faktiskt ett förkortat sätt att säga kinesisk klassisk dans. Och naturligtvis innefattar kinesisk dans folkdans, etnisk dans och så vidare. Varför betraktas kinesisk klassisk dans som klassisk dans? Därför att den har förts vidare från det forntida Kina. Beträffande saker som förts vidare finns det i själva verket två metoder: en är när forntida kulturer från olika perioder ingjuts i människors gener och formar ett sätt att föra sig som är kopplad till varje rörelse hos en människa, vilket kallas ”yun-uppträdande”; ett annat sätt är via ett kulturarv, och vidarebefordrandet av kultur kan å ena sidan delas in i muntlig och skriftlig överföring, och å andra sidan i överföringen av danspositioner eller rörelser. Olika regioner har olika dansstilar, och de saker som ingjuts i människokroppen leder i sin tur till att människors positioner och rörelser definierar deras etniska särart; detta syftar på det etniska sätt att föra sig som existerar i det som utgör en människa. Det är därför det är stor skillnad i varje rörelse som görs av en kines kontra av en västerlänning – när en arm höjs eller ett ben lyfts, till exempel – liksom i deras ansiktsuttryck. Detta är i själva verket etniskt ”yun-uppträdande”, något som är mycket svårt att lära sig. Vilken dansposition eller rörelse man än gör så uttrycker varje utsträckande av ens arm och varje isättande av foten detta uppträdande, och det är en röd tråd som löper genom historien.

Det finns tre huvudkomponenter i kinesisk dans: fysisk yun, fysisk form och teknik. Den ”fysiska yun” som kinesisk dans betonar handlar faktiskt om att uttrycka etniskt uppträdande genom fysiskt framförande. Det fanns inget systematiskt vidarebefordrande av aspekten fysisk form i kinesisk dans genom historien, men teknikerna fördes emellertid vidare, och dessutom utomordentligt väl. Som ni känner till är tecknen ”wu” i ordet ”wushu” (kampsport) och tecknet wu i ordet ”wudao” (dans) likaljudande, vilket planerades avsiktligt av gudar. Och faktum är att om tecknet wu [som i wushu] används i ett konstnärligt sammanhang så syftar det på dans; om tecknet wu [som i wudao] används i ett kampsammanhang, så syftar det på kampsport. I de olika dynastierna i historien och i olika miljöer som sträcker sig från kejserliga hov till vanliga människors [miljöer], så framfördes danserna vid många tillfällen, såsom firanden och banketter, av krigare som gjorde hopp, rotationer och volter som innefattar kampsporttekniker, och de svingade svärd, spjut, stavar och liknande. Däremot fördes fysiska former mestadels vidare bland folket, och de innefattar många element av olika stilar. Olika dynastier hade också sina hovdanser och detta upphörde aldrig. Det var emellertid först på senare tid som folk systematiskt började standardisera kinesisk dans och etablera det formella studerandet och utlärandet av kinesisk dans – det vill säga utlärandet av kinesisk dans på ett systematiskt vis. Men denna [form av dans] skapades definitivt inte under senare tider.

Kinesisk dans har sitt eget kompletta träningssystem för att slipa på grunderna. Den har övningar liknande dem i ballett, såsom dem som innefattar bommar eller dem på golvet. Samtidigt har den också fysisk yun, fysiska former och tekniker. Den fysiska yun i klassisk dans som Kina använder idag är begränsad av partikulturens system, och förståelsen där är faktiskt ganska ytlig. Yun handlar inte bara om dansrörelserna som ses på ytan; det handlar huvudsakligen om de inre kvaliteterna i den etniciteten. Till exempel, när en västerlänning och en kines, varav ingen någonsin har lärt sig dansa tidigare, börjar studera kinesisk dans tillsammans, kommer känslan definitivt att vara olika. De saker som förts vidare genom ens etnicitet sitter i benen och ens varelse. De avancerade teknikerna i kinesisk dans innefattar volter, hopp och rotationer som är svårare att utföra än ballett, och det kräver större teknisk skicklighet än ballett. Kinesisk dans har en bredare spännvidd än ballett, och har långt fler rörelser.

Ballett har bara några få rörelser, och om man försöker lägga till en till så kommer de inte att vara ballettrörelser. Så den kan inte förändras. Å andra sidan har kinesisk dans så många rörelser att det är relativt lätt för kinesisk dans att framställa vilken som helst karaktär. Allt kan göras, oavsett vilken karaktär, miljö eller omgivning som man avser att skildra i dansen. Detta är en av dess starka sidor, och det är relativt lätt att skapa. Med ballett å andra sidan är det rysligt svårt att komma på en ny komposition, eftersom det finns så få rörelser – det är allt som finns – och så fort man går bortom det så är det inte längre ballett. Eftersom kinesisk dans är väldigt omfattande och innehåller så mycket, är det relativt lätt att skapa någonting. Så det är en fördel för Dafa-lärjungar när de använder kinesisk dans i de kinesiska nyårsföreställningarna. Dessutom har Kina haft femtusen år av civilisation, så vilken berättelse eller sak som helst kan tas och skildras på scen. Den tillhandahåller en oändlig, outtömlig källa av material. Vad är detta KKP:s fruktansvärt dystra, tråkiga kultur värd? Förra året kastade KKP bort så mycket pengar och mankraft på att skicka runt fler än 60 artistgrupper i världen i ett försök att störa Dafa-lärjungars föreställningar och de satte upp ett kalejdoskop av pajaseri, och deras oslipade och förödmjukande föreställningar intresserade ingen. De var tvungna att betala människor för att de skulle gå och se deras föreställningar, och ändå gjorde folk oupphörligt narr av dem. De ödslade miljarder och återvände hem som totalt misslyckade. Och många av deras artister tog tillfället i akt och hoppade av. Det förekom häftiga inre stridigheter inom de olika artistgrupperna på grund av att ersättningen fördelades ojämnt; det kostade dem en förmögenhet eftersom ingen ville se deras föreställningar; och publiken kunde knappt finna tillräckligt med förolämpningar att ösa över dem. Samtliga deras artister var tungt befläckade av dåliga vanor från partikulturen, så det ondskefulla partiet gör ingenting annat än att slösa med krafterna till ingen nytta. (Applåder)

Lärjunge: Den Kinesiska nyårsgalan har spelat en viktig roll i räddandet av kännande varelser. En del utövare har sagt att för att rädda kännande varelser och göra det möjligt för fler människor att komma och se vår föreställning så skulle vi kunna reducera biljettpriserna och bortse från de ekonomiska förluster det skulle orsaka föreställningen. Var det rätt att tänka så?

Mästaren: Nej, det var det inte. Ni var tvungna att reducera priserna eller ge bort en del biljetter för att ni inte gjorde bra ifrån er, inte uppnådde det ni behövde göra, inte hade något val, eller ställdes inför överhängande problem. Det var därför det gjordes. Det berodde på att ni inte gjorde bra ifrån er.

Lärjunge: När jag klargör fakta har jag upptäckt att det är svårare för vissa kineser utomlands att acceptera sanningen är för dem som bor i Kina.

Mästaren: Det var så förut, men så är det inte längre. Den äldre generationen kineser utomlands som lämnade Kina tidigare kom till sina respektive länder precis när det ondskefulla partiets block och den fria världen var i konflikt världen över. Länderna i det ondskefulla partiets block, och till och med deras människor, sågs verkligen ner på av andra. Det berodde inte på att de människorna kom från ett annat land, utan på att Kina var ett samhälle styrt av det ondskefulla partiet; det resulterade i att man såg ner på kineser. Närhelst ämnet Kina kom upp så var det ingen som uttryckte sitt gillande, eftersom Kina var synonymt med det ondskefulla kommunistpartiet. Så en del äldre kineser utomlands hade en känsla av skam och förödmjukelse. De är glada när Kina är starkt och blomstrande, och det beror på att de inte klarar att göra en klar distinktion mellan KKP och Kina – det är ett komplicerat sinnestillstånd – trots att de inte nödvändigtvis accepterar det ondskefulla KKP. Om Kina inte stod under det ondskefulla KKP:s styre idag utan hade en normal regering, och var starkt och framgångsrikt, så skulle de förstås vara glada. Vi måste upptäcka var deras nyckelfråga sitter. När vi förklarar sanningen behöver vi avgöra var hindret i personens sinne sitter.

Lärjunge: Vissa av de framträdanden som direkt skildrar Dafa-saker genomgick förändringar under den Kinesiska nyårsgalans föreställningar i New York. Berodde det på att lärjungarna inte hade starka upprätta tankar, eller på att publiken inte kunde acceptera de sakerna?

Mästaren: Förändringarna i programmet var mindre saker. Om någonting inte är helt passande, då ska det ändras. Det fanns störningar, vilka samtliga kom från hemliga agenter från det ondskefulla partiet. De försökte störa mig, men det fungerade inte det minsta. Om jag vill göra någonting så kan ingen påverka det, hur han än försöker. (Applåder) Så jag sade ofta till Dafa-lärjungar: ”Ni måste vara klara över vad ni gör. Ni kan lyssna på och beakta andras förslag, men om ni går den rätta vägen ska ni inte ständigt vackla fram och tillbaka.”

Förresten skulle jag vilja berätta en sak för er. Ni vet alla att under de år då det ondskefulla KKP har förföljt Dafa-lärjungar, vare sig det var några KKP-agenter som uppvisade ondskefullt beteende på Internet eller det ondskefulla KKP som hittade på lögner i media, så baktalade de väl mig ständigt och hittade på alla slags lögner. Naturligtvis var alla dessa den värsta typen av synder, sådana som de omöjligen kan gottgöra; de kommer att inse detta i framtiden. Men jag lyssnade eller tittade aldrig på något av det. Förstod ni det? Jag tittade aldrig på de där webbsidorna överhuvudtaget – kan ni fatta det? (Applåder) Jag visste att de skulle baktala mig, men jag var inte intresserad av att få veta vad de gav mig för namn. Och naturligtvis kunde utövare inte förmå sig till att berätta för mig, så ingen återgav de sakerna för mig. (Publiken skrattar) Varför skulle jag vilja titta på det? De sakerna kunde inte ha något inflytande över mig. Jag visste vad jag gjorde, och jag kände till början och slutet på den här affären, och det räckte! (Applåder) Så beträffande den här processen i mitten bortser jag helt från den myriad av förändringar som inträffar, vad det än må vara. Så länge mina Dafa-lärjungar vandrar sina vägar väl och jag ser till att det inte finns några problem, så är det allt jag bekymrar mig över. (Applåder)

Lärjunge: Mästarens nya skrift sade [till oss] att fullständigt lösa upp de saboterande gudomarna i den Trefaldiga världen som har varit inblandade i störningen av Fa-upprätandet. Vad syftar ”saboterande gudomar” på?

Mästaren: Saboterande gudomar... de gamla krafterna och allt som negativt påverkar Dafa betraktas som saboterande gudomar. (Applåder)

Lärjunge: De ortodoxa religionerna i historien kan inte längre ge vägledning i kultivering, och nu stör de Fa-upprätandet. Hur ska vi då betrakta dem?

Mästaren: Jag har pratat om hur de ska hanteras. Ni ska inte vidta några åtgärder riktade mot religioner, eftersom vi bara fokuserar på det som finns i människors sinnen. Om en person vill kultivera, prata då med honom [om Dafa]; och om han vill lyssna till fakta, förklara då för honom, så är det bra. Inget speciellt behöver göras, och ni måste inte leta reda på den här gruppen. Vänta bara på att de kommer till er. Jag har sagt att alla varelser skulle komma och lyssna till sanningen, för det är deras attityd gentemot Dafa som avgör huruvida de blir kvar eller inte. Varför ska de saboterande gudomar som utövar kontroll över religionerna rensas bort? Det är för att människor inom de religionerna måste inta en position, och de där saboterande gudomarna låter dem inte göra det och berövar dem möjligheten att bli räddade, så de måste rensas bort. Och det är för att de förstör kännande varelser. Trots det faktum att de manifesterar sig som gudomar så reinkarnerade många varelser [med religiös tillhörighet] från ännu högre nivåer [än de gudomarna] och blev människor. De är så mycket högre än dem att de [saboterande gudomarna] inte är värdiga att förstöra de människorna. Så de saboterande gudomarna måste rensas bort och alla varelser ges en chans att inta en position.

Lärjunge: Hej, Mästare! Jag är en Dafa-lärjunge från Peking. Innan vi lämnade Kina påminde ganska många Dafa-lärjungar i Peking oss vid upprepade tillfällen att om vi fick chansen att träffa Mästaren så skulle vi se till att vidarebefordra deras hälsningar! Vi saknar Mästaren väldigt mycket. Idag har vi äntligen möjlighet att fullgöra det de anförtrodde oss, så å deras vägnar gör jag Heshi till Mästaren och vidarebefordrar hälsningar! Hälsningar till Mästaren! Hälsningar till Mästaren!

Mästaren: Tack! (Applåder) Jag tackar Dafa-lärjungarna i Peking. Det är inte det att Dafa-lärjungar i Peking inte gör ett bra jobb. Som ni vet är den största mängden onda krafter koncentrerad till Peking, så beträffande effektiviteten i klargörande av fakta och utövarnas tillstånd så sackar saker och ting definitivt efter där jämfört med andra ställen. Det beror inte på att utövarna har brister, utan på att ondskan är större där och mer koncentrerad där. Med den omfattande förintelsen av mer och mer av ondskan kommer Dafa-lärjungarna i Peking inte att hamna på efterkälken eller vara sämre än lärjungar på andra platser. Det är definitivt så. (Applåder)

Lärjunge: Dafa-lärjungar från Osaka i Japan sänder sina hälsningar till vår store Mästare! Mästare, du har arbetat hårt! Jag har våndats över min oförmåga att släppa egot, vilket har försenat räddandet av kännande varelser. Förutom att studera Fa mer, vad kan jag mer göra för att bättre motsvara kraven för en Dafa-lärjunge under Fa-upprät­andeperioden?

Mästaren: Eftersom du vet att du inte har gjort tillräckligt bra ifrån dig, gottgör det bara och lev upp till kraven. Dafa-lärjungarnas tre saker ska göra väl. För närvarande är det viktigaste att rädda kännande varelser, rädda fler människor! Det är det viktigaste.

Lärjunge: Lärjungar från Kalifornien gör Heshi till Mästaren! Mästare, var snäll och berätta för oss huruvida vi fortfarande ska etablera Renässansuniversitetet. Är den medicinska vetenskapen i framtiden en del av kultiveringen?

Mästaren: Huruvida ni ska etablera universitetet beror på om situationen är mogen. [Du frågar om] den medicinska vetenskapen i framtiden? Inte heller den nuvarande medicinska vetenskapen är kultivering, tycks det. (Lärjungarna skrattar) Dafa-lärjungar kan kultivera medan de arbetar inom vilket yrke som helst, men dessa yrken är inte i sig själva kultivering.

Lärjunge: Hej, Mästare! Lärjungar från staden Harbin sänder sina hälsningar till Mästaren!

Mästaren: Jag tackar Dafa-lärjungarna från Harbin.

Lärjunge: Skulle Mästaren kunna ge lite vägledning mot bakgrund av hur den engelska Epoch Times har fungerat på sistone?

Mästaren: De här frågorna har att göra med hur ni hanterar saker och ting. Varför har det varit problem frågar du? Det borde vara något jag frågar er. (Mästaren skrattar) (Lärjungarna skrattar) Ni har ont om mänskliga, materiella och ekonomiska resurser, så utmaningarna är definitivt skrämmande. Den kinesiska Epoch Times stötte emellertid också på detta under ett tidigt skede, och tog sig igenom – de kämpade sig igenom. Ni kanske kan tänka er att mer lära av och dra nytta av de erfarenheterna. De närmare detaljerna om hur ni ska sköta tidningen är dock fortfarande upp till er. Det är samma sak som att komma på hur man ska kultivera väl.

Lärjunge: För en tid sedan skrev webbsidan Minghui en kommentar till en artikel och sade att utövare för närvarande ska göra sitt bästa att inte gifta sig med icke-utövare eller nya utövare. En Dafa-lärjunge från Taiwan skulle vilja fråga om detta åt en Dafa-lärjunge från Kina.

Mästaren: Artikeln skrevs av en Dafa-lärjunge, och det Dafa-lärjungar har skrivit är öppet för diskussion och utbyte av tankar. Det är inte så att Fa har bett er göra någonting, inte heller att det måste hanteras på ett visst sätt. Mästaren har inte sagt det, och Fa kräver inte det. När Dafa-lärjungar gör saker är det emellertid förståndigt av dem att tänka lite extra på det. Du är trots allt en Dafa-lärjunge, så du måste ta ansvar för din kultivering, och du måste ta ansvar för den miljö som Dafa-lärjungar har. Så jag tror att om du klarar att ha den utgångspunkten när du överväger saker och ting så kommer du att veta huruvida vissa saker ska göras, och i så fall, hur de ska göras. Om du sätter dig själv först så kommer många saker troligen inte att gå bra, och det uppstår problem. Om du verkligen vill vara ansvarig gentemot Dafa och din egen kultivering så kommer du att göra saker och ting bra.

Lärjunge: Jag måste arbeta under tiden man sänder upprätta tankar. Är det effektivt om jag sänder upprätta tankar medan jag arbetar.

Mästaren: Under extremt speciella omständigheter, det vill säga då ni verkligen inte kan lägga åtsidan vad det nu är för arbete, då kan ni slutföra arbetet och sedan sända upprätta tankar. Ni kanske säger: ”Jag arbetar medan jag sänder upprätta tankar”, men det är väldigt svårt att göra, verkligen svårt att göra. När ni arbetar på en vanlig arbetsplats måste ni inte nödvändigtvis använda handpositionerna, eftersom andra kanske inte förstår det. Det går bra att bara sitta där tyst, eftersom det är tillräckligt att använda sinnet för att sända upprätta tankar. Om ni arbetar på samma gång kommer ni definitivt inte att klara av att sända upprätta tankar väl. Om ni säger att ni verkligen inte kan [sluta arbeta], då är det okej för er att fortsätta med ert arbete och kompensera det senare. Men när Dafa-lärjungar runt om i världen sänder upprätta tankar tillsammans vid samma tidpunkt så är kraften obegränsad. Så om var och en hade kunnat hantera den här frågan med mycket starka upprätta tankar och hade gjort det mycket bra från början, då kanske det inte hade funnits någon ondska kvar nu. Det är just på grund av att många utövare har blivit störda med ett eller annat som det inte har gjorts bra.

Lärjunge: Klockan är halv fyra nu och Mästaren har undervisat Fa i nästan två timmar. Lärjungar ber Mästaren att ta en klunk vatten.

Mästaren: Om en liten stund. (Applåder)

Lärjunge: Vad kan Dafa-lärjungar göra för att hjälpa en annan lärjunge som ligger på dödsbädden?

Mästaren: Det bästa är att läsa Fa för honom. Oavsett om det var meningen att han kulle gå bort vid den här tidpunkten är allt upp till honom. Dessutom, oavsett om mina Dafa-lärjungar dödades som ett resultat av förföljelse eller lämnade den här världen som ett resultat av att ha blivit förföljda av de gamla krafterna under den här tidsperioden så har de alla nått Fulländning. (Applåder) Varför är det så? Ni vet att hela universum uppmärksamt tittar på detta Fa-upprätande, och den Trefaldiga världen skapades för Fa-upprätandets skull. Alla varelser har väntat under historiens långa lopp, allt för dagens Fa-upprätande. Varenda sak som händer i människovärlden idag är verkligen betydelsefull! Och särskilt betydelsefulla är alla händelser som har direkt koppling till Dafa, Fa-upprätandet eller Dafa-lärjungar. Om någon vågar säga ”Falun Dafa är bra” under den här tidsperioden när förföljelsen pågår – baserat enbart på detta enda uppriktiga uttalande och utan att göra någonting annat – kommer den personen definitivt att återvända till sin ursprungliga plats! (Applåder) Hur kommer det sig? Under den här tidsperioden och mitt i en ondskefull omgivning vågar han fortfarande bekräfta Fa, så han kommer definitivt att bli en gudomlig varelse. Vem som än gör även bara en liten god gärning eller liten bra sak för Dafa-lärjungar under den här förföljelsens tid, kommer definitivt att bli en gudomlig varelse! (Applåder) Det är på grund av att det här är det mest avgörande ögonblicket i historien, och gudar betraktar uppmärksamt varje enskild tanke i sinnet hos varje enskild varelse. Otaliga, oräkneliga varelser i universum tittar på världens människor. Det finns ögon i varje luftpartikel – luften är fylld till brädden av dem som bevakar allting, som ser varje liten förändring [i tankar och beteende] hos varelserna på den här platsen. Det beror på att denna plats här är brännpunkten för Fa-upprätandet, och [saker som händer här] påverkar framtiden för alla varelser i hela universum. Mänskliga ögon kan inte se de här sakerna, så för dem verkar det som om inget viktigt pågår. Men oräkneliga gudar, ett aldrig tidigare skådat antal av dem, observerar den Trefaldiga världen uppmärksamt. Om en människa verkligen kunde se detta så skulle han tycka att det var alldeles fruktansvärt. Inte en enda tanke som en person har och inte en enda idé som korsar hans sinne passerar obemärkt av den stora mängden gudar. Vad en person än gör under den här tidsperioden avgör således hans egen framtid. Beträffade en Dafa-lärjunge då, någon som har gjort så många saker som Dafa-lärjungar ska göra, tänk på det: var ska han då hamna? Var inte [den sortens människa som nämndes ovan] förföljd till döds enbart på grund av att han var en Dafa-lärjunge? Är han inte en Dafa-lärjunge? Inte bara kommer han att uppnå Fulländning, han kommer att få all den ära och heder som en Dafa-lärjunge ska ha. (Applåder)

Nu när jag är inne på det här ämnet kommer jag att tänka på en sak. Vi har vissa utövare som inte direkt kan kallas hemliga agenter, men de saker ni har gjort är verkligen hemska. Ni vill fortfarande kultivera, men KKP griper tag i de dåliga saker ni har gjort tidigare, och använder i sin tur den kunskapen för att hota er. Ni är rädda att när väl KKP avslöjar er så kommer Dafa-lärjungar att behandla er annorlunda. Ni är rädda att Mästaren kommer att behandla er annorlunda. I själva verket har jag känt till er länge! På grund av den [rädslan] gör ni saker mot er egen vilja som ondskan vill att ni ska göra. Å ena sidan vill ni vara Dafa-lärjungar, men å andra sidan har ni fortsatt att göra dåliga saker. Så säg mig, hur ska jag ta itu med dig? Just nu har du bara två val: du kan kultivera på riktigt med beslutsamhet, och i det fallet är du då en Dafa-lärjunge och allting du har uppnått kommer att bli till din mäktiga dygd; eller också kan du stå på ondskans sida, och i det fallet kommer allting du har gjort att vara förgäves och bli till saker som du gjorde för att sopa igen dina spår. Jag har redan klargjort den här frågan mycket tydligt. Dessutom ska jag berätta för er alla att inom en inte så avlägsen framtid kommer varenda person som det här stämmer in på inte att ges någon mer tid. Den tiden kommer mycket snart! Det kommer att äga rum mycket snart. I mänskliga termer är det ”vedergällning”, och det är nära förestående. Men oavsett vad jag har sagt förut så när det gäller vissa människor gick det in genom ena örat och ut genom det andra. Vare sig ni väljer att tro på det eller inte är [ert beslut] vid detta avgörande, historiska ögonblick ingen liten fråga. Ni har läst Fa. Vilken riktning ska ni ta? Ni ska tänka över detta och själva avgöra!

Lärjunge: Hur ska vi leda och guida våra barn i deras kultivering?

Mästaren: Behöver ni, som Dafa-lärjungar, verkligen få det berättat för er vad ni ska göra? Om ditt barn inte kan göra övningarna ännu så ska ni läsa Fa för honom och lära honom sjunga Dafa-lärjungars sånger. Många Dafa-lärjungars barn kan recitera Hong Yin. En del av dem kan recitera många dikter ur den från mycket unga år. De är verkligen goda barn.

Lärjunge: Efter att ha blivit hjärntvättade av ondskan hjälpte vissa Dafa-lärjungar i Kina ondskan att förfölja Dafa-lärjungar som var fängslade, vilket medförde att de lärjungarna blev handikappade. Offrens familjer vill stämma dem för personskador. Mästare, var snäll och berätta för oss hur vi ska hantera detta.

Mästaren: Vanliga människor har förstås sina egna sätt att hantera detta. Om någon har gjort någon fysiskt handikappad genom förföljelsen kommer naturligtvis [den förfördelade] personen att jaga honom. I kultiveringen är det människor som kultiverar, inte gudar. Om någon har begått brott mot människor så måste han naturligtvis betala för det. Men å andra sidan, om [den hjärntvättade personen] verkligen kan kultivera igen och kultivera beslutsamt, så är det möjligt att många saker kommer att förändras. Jag har sagt att allting finns här för Fas skull, och att detta kommer först och främst. Men om du inte kan göra saker och ting väl och om du inte kan nå upp till standarden, då är du en vanlig människa. Och som en vanlig människa måste du möta den verklighet som vanliga människor har att göra med.

Lärjunge: Lärjungar i San Diego sänder sina hälsningar till Mästaren! Mästare, vad ska Dafa-lärjungar göra mot bakgrund av vågen av intresse för att lära sig kinesiska just nu? Kommer arbetet med utbildning i det kinesiska språket att påverka andra projekt som bekräftar Fa?

Mästaren: Ja, Dafa-lärjungar känner till att amerikaner inte har något bra grepp om det ondskefulla KKP:s saker. Amerikaner förstår fortfarande inte partiets kultur, trots att de har tävlat med det ondskefulla kommunistpartiet i så många år. De nuvarande läroböckerna som skapats av det ondskefulla KKP är [fulla av] partiets kultur. Om människor lär sig kinesiska med hjälp av läroböcker från Kina, kommer de då inte att formas till människor inom det ondskefulla partiets kultur? Dafa-lärjungar kan se detta väldigt tydligt, så de har tänkt: ”Kan vi sammanställa några läroböcker och göra dem tillgängliga för amerikanska utbildningsinstitutioner?” I så fall måste läroböckerna godkännas av det amerikanska utbildningsdepartementet. Om det misslyckas så kommer de inte till nytta även om ni framställer dem. Om ni tror att ni kan åstadkomma det, då kan ni sätta igång med det, och om inte, då är det av ringa betydelse om det inte kan göras.

Lärjunge: När vi marknadsför NTDTV:s föreställningar har lärjungar anammat ett för­kortat uttryck, ”tui”, för att ”marknadsföra” för biljetter. Men på kinesiska låter ordet likt den term som betyder ”återlämnar för återbetalning” (tui). Människor har undrat om det här kommer att få en negativ effekt.

Mästaren: Det finns ingen negativ effekt. Men eftersom ”marknadsföra” biljetter och ”återlämna” biljetter för återbetalning låter likadant, låt oss bara ändra uttrycket. Låt oss sluta kalla det ”marknadsföra biljetter” och kalla det ”sälja biljetter” (mai) istället – kommer det inte att lösa problemet? (Publiken skrattar) Det är sant – [ni säger] ”marknadsföra biljetter, marknadsföra biljetter”, och i början kunde jag inte avgöra om ni ”marknadsförde biljetter” eller ”återlämnade biljetter för återbetalning”. Att kalla det ”sälja biljetter” är rätt bra, eller hur? (Publiken skrattar)

Lärjunge: Medieorganisationer såsom New Tang Dynasty Television och Epoch Times har spelat en omätlig roll i Fa-upprätandet. Vad kan göras för att våra medieorganisationer ska kunna stå på egna ben finansiellt, och inte ha några penningbekymmer?

Mästaren: Det beror på er. Jag har talat om de här sakerna många gånger, men det kommer alltid att finnas ett behov av människor som gör saker som att besöka potentiella kunder och som sysslar med försäljning och marknadsföring. Eftersom ni är Dafa-lärjungar, vad ni än ombes göra – vare sig det är att skriva artiklar, distribuera material, eller gå ut på gatorna – så kan ni göra det väl. Men det tycks som att om ni ombes besöka potentiella kunder och sälja och marknadsföra, så vill ni inte det.

Lärjunge: Vid tidigare föreläsningar har Mästaren alltid sagt att den kinesiska kulturen är en halvgudomlig kultur. Idag sade du att det är en kultur skänkt av gudar.

Mästaren: Det stämmer. Det var gudomliga varelser som gav det kinesiska folket dess kultur, och det som manifesteras här är en kultur som är halvt mänsklig och halvt gudomlig. De två motsäger inte varandra. Den kinesiska kulturen är en halvgudomlig kultur, men den skänktes till människor av gudar.

Lärjunge: Vilken slags attityd ska vi Dafa-lärjungar utomlands ha gentemot utövare i Kina som önskar komma utomlands? Ska vi uppmuntra dem att stanna kvar i Kina?

Mästaren: Jag vill inte säga någonting i absoluta termer när det gäller de här sakerna. Annars, om jag sade någonting idag, skulle många människor gå till ytterligheter. Dafa-lärjungar ska fullgöra de saker som de ska göra! Detta gäller oavsett var de är. De löften ni en gång gav måste uppfyllas, och de varelser ni ska rädda måste räddas!

Lärjunge: På grund av det ökande antalet projekt som bekräftar Fa har antalet människor som klargör fakta för den amerikanska regeringen minskat, och många saker fortskrider långsamt.

Mästaren: Det finns en begränsad mängd ekonomiska resurser, materiella resurser och mankraft, och det är så många saker som vi fortfarande behöver göra. När så är fallet behöver ni ta en titt på vilka saker som är oviktiga, vilka som är viktiga, och bestämma hur ni ska balansera allt väl.

Vissa regeringar har verkligen inte gjort bra ifrån sig, och det beror på att de tyglar som de gamla krafterna har satt på regeringarna i olika länder är enorma. Varför är det så? Det beror på att de vet att Dafa-lärjungar måste göra så många saker i Fa-upprätan­det och har så stora utmaningar, och målet är att etablera Dafa-lärjungarnas mäktiga dygd. Om en mäktig regering skulle säga någonting, eller om alla regeringar skulle skjuta på det ondskefulla partiets regim, då skulle det ondskefulla KKP kollapsa över en natt och förföljelsen skulle inte kunna fortsätta. Skulle det i så fall inte vara så att denna miljö som testar Dafa-lärjungar inte längre existerade? Och skulle de då fortfarande kunna kultivera? Så tyglarna som de gamla krafterna har satt på var och en av de olika regeringarna är av det starkaste slaget. När man tittar på situationen idag är det tydligt att det ondskefulla partiets ruttna demoner väldigt snart inte kommer att kunna kontrollera var och en av de olika regeringarna längre. Med den väldiga förintelse av ondskan som nu äger rum så förminskas ondskans förmåga att kontrollera människor snabbt.

Lärjunge: Jag ser att det finns många religiösa människor som verkligen vill kultivera, men deras religiösa tro hindrar dem från att lära känna sanningen.

Mästaren: Det är inte på grund av deras religion som de hålls borta från att lära känna sanningen, utan det är snarare faktorerna från de saboterande gudomarna i de religionerna som har en negativ effekt. Just nu blir faktorerna i den kategorin färre och färre; allt fler av dem förintas. Det kommer gradvis att ske stora förändringar. Bara vänta och se. (Applåder)

Lärjunge: Dafa-lärjungar från Belgien, Long Island i New York, San Francisco Bay Area, Besançon i Frankrike, Toronto och Edmonton i Kanada, Sydamerika, Irland, Sri Lanka, och Sydkorea sänder hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack allihop. (Applåder)

Lärjunge: (Den här frågan är från en västerländsk utövare.) Mästaren sade att det just nu inte är personlig kultivering [som vi håller på med] utan snarare att rädda kännande varelser. Får jag be Mästaren att förklara denna punkt mer djupgående?

Mästaren: Ens individuella förbättring kommer fortfarande först och främst. Det jag sade var att i bekräftandet av Fa, av de saker som Dafa-lärjungarna ska göra, är det viktigaste att rädda kännande varelser, och det är rätt brådskande just nu. Dafa-lärjungar har som helhet, under kultiveringens gång, gått igenom flera olika faser. Före den 20 juli 1999 var den viktigaste saken för Dafa-lärjungar att förbättra sig i individuell kultivering. Allt annat var oviktigt. Vid den tiden kände många utövare att så fort de studerade Fa och gjorde övningarna, sköt de uppåt som en raket, flög uppåt. De nivågenombrott som de gjorde var extremt snabba. Vare sig ni stod eller satt så gjorde ni genombrott – ni gjorde genombrott till och med när ni gick omkring eller åt ett mål mat! Det var verkligen så att ni vid den tiden, så länge ni studerade Fa, knuffades uppåt; det var absolut nödvändigt att Dafa-lärjungar knuffades till sina rätta platser inom en given tidsram. På det sättet skulle de kunna rädda kännande varelser när den tiden var inne. Och på så sätt skulle de kunna stå emot när de gamla krafterna verkligen började göra sitt onda och när förföljelsen verkligen började.

Efter den 20 juli 1999 – alltså under förföljelsen – [blev frågan] om du kunde bli en genuin Dafa-lärjunge, och under förföljelsen skulle det synas om du var äkta guld. [Frågan var] om du kunde träda fram och om du kunde fortsätta kultivera under ondskans tryck. Stötte inte många religioner i historien på detta? Var det inte helt uppenbart? Men på grund av fasthållandet rädsla och en mängd andra fasthållanden kunde en del personer inte stå emot. Plötsligt fann personen att det ena eller andra [av Dafa] inte föll honom i smaken. Men det var inte så att Dafa i sig självt eller saker som Mästaren gjorde inte passade hans smak; snarare handlade det om att han hade blivit rädd och hittade på ursäkter! Han vågade inte träda fram, läsa böckerna, kultivera i Fa eller göra övningarna.

Just nu har Fa-upprätandet och Dafa-lärjungar stått emot förföljelsen och gjort det medan de bekräftat Fa; och för varje steg har de närmat sig slutet allt mer. De onda elementen har eliminerats till den grad att knappt några återstår, och trycket är inte längre så stort. Tittar man på den övergripande situationen så handlar det inte längre om huruvida Dafa-lärjungar kan uppnå Fullbordan under mognadsprocessen. Den största saken som måste göras för tillfället är att komma på hur man ska rädda ännu fler av världens människor! Rädda alla varelser! Detta har blivit till en monumental insats för Dafa-lärjungar.

Under den här förföljelsen har ondskan förföljt inte bara Dafa-lärjungar utan också världens människor! Om en person har felaktiga idéer och tankar om Falun Gong kommer han att elimineras så snart Fa-upprätandets mäktiga ström anländer, för det han är emot är den Fa som skapade hela det framtida universum. I så fall, vart skulle han kunna ta vägen? Om han inte vill gå in i framtiden kan han bara lösas upp och upphöra att existera. Det är därför det är avgörande att Dafa-lärjungar räddar alla varelser.

Lärjunge: Efter att många kinesiska utövare hört [vad du sade om individuell kultivering], fäster de inte längre så mycket uppmärksamhet vid sin egen kultivering. Ska det vara så här? (Mästaren: Det är att gå till ytterlighet, vilket självklart är fel.) Borde vi inte rädda kännande varelser med vår egen kontinuerliga förbättring i individuell kultivering som grund?

Mästaren: Självklart är det så. Det måste göras på det sättet. Ni kan inte minska på er individuella kultivering. Vad du än gör, vare sig det är att klargöra fakta eller genomföra projekt som bekräftar Dafa, så måste du först sätta kultiveringen av dig själv väl som högsta prioritet; bara då kan de saker som du gör bli heligare, för då är du en Dafa-lärjunge och gör saker som en Dafa-lärjunge för att bekräfta Fa. Vanliga människor kan också göra de saker som Dafa-lärjungar gör, men de kan inte erhålla Dafa-lärjungars mäktiga dygd. De kan bara få välsignelser och dygd, och ackumulera framtida välsignelser.

Lärjunge: Dafa-lärjungar i Irland sänder hälsningar till vår barmhärtige, store Mästare! Under flera år bakåt i tiden har arbetet med att bekräfta Dafa i Irland stött på enorma prövningar. Efter mer än ett år av Dafa-lärjungarnas hårda arbete har vi i huvudsak kommit ikapp Fa-upprätandets framåtskridande. Mästare, berätta för oss om de prövningar vi upplevt berodde på lärjungarnas bristande flit eller på de gamla krafternas arrangemang och ondskans förföljelse.

Mästaren: Båda faktorerna bidrog. Under de gångna åren var de onda elementen fler, och under den nuvarande tidsperioden är de onda elementen få, och Dafa-lärjungarna har blivit allt mognare. Det fanns ett flertal skäl. Självklart är den saken som är av störst betydelse att kultivera er väl.

Frågor: Dafa-lärjungar i Xinbin i Liaoningprovinsen, Huairouområdet i Beijing, Fengtaidistriktet i Beijing, Zhejiangprovinsen, Liaopingkommunen i Chongqing, Lanzhou i Gansuprovinsen, Jinchang, Gulangkommunen, Harbin, Changzhou, Tongzhouområdet i Beijing, Jiamusi, Shanghais militärdistrikt, Wuhans militära zon, Chengdus militära zon, Guangzhous militära zon, China Airlines System, Jiangxiprovinsen, Yuncheng i Shanxiprovinsen, Zhangjiako, Lechang i Guangdongprovinsen, Baoding i Hebeiprovinsen, Wuhan, och Shangxiprovinsen sänder hälsningar till Mästaren! (Mästaren: Tack allihop!) Dafa-lärjungar i Fuyang i Anhuiprovinsen, Wuhan i Hubeiprovinsen, Jinzhou, Chaoyang, Shantou och Jieyang i Guangdongprovinsen, Chaoyangdistriktet och Hai­diandistriktet i Beijing, Tieling i Liaoningprovinsen, Changdingkommunen i Fujianprovinsen, Chengdu i Sichuanprovinsen, Wenjiangområdet i Chengdu, Henanprovinsen, Huanggang, Heze i Shandongprovinsen, Yanliangdistriktet i Shanxiprovinsen, Zhan­jiang, konst och underhållningsgruppen i Beijing, Benxi i Liaoningprovinsen, Daqing, Kunshan, Shenglis oljefält, Dongying, Guangzhou, Baoding i Hebeiprovinsen, Lanzhou i Gansuprovinsen, Xinjiangprovinsen, Ankai, Deyang, Mianyang, Santai, Changsha, Chengde i Hebeiprovinsen, Xiangheområdet i Chifang, Yunnanprovinsen, Tsinghuauniversitetet, Macheng i Hubeiprovinsen, Beijings tekniska institut, Taian, Shunxiområdet i Beijing, Chongqing, Yangpudistriktet i Shanghai, Shijiazhuang i Hebeiprovinsen, Qingdao, sänder hälsningar till Mästaren. (Mästaren: Tack allihop!)

[Lärjungar från] Norge, Tyskland, Österrike, Queensland i Australien, Seattle i USA, Kanada, Melbourne, Venezuela, Argentina, Peru, Mexiko, Chile, Dominikanska republiken, Danmark, Nederländerna, Indonesien, Tjeckien, Slovenien, Japan, Montreal, Sverige, Finland, San Diego, Ottawa, Kuba, Boston, Hongkong, Macau, Australien, Houston, New York, Laos, New Mexico, Malaysia, Nya Zeeland, Israel, Los Angeles, Frankrike, Sicilien i Italien, Vietnam, Albany i New York, Indien, och alla lärare och elever vid dansskolan Fei Tian sänder hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack allihop! (Applåder)

Lärjunge: Mitt barn går på gymnasiet. Han studerar Fa, men är inte lika flitig som när han var yngre. Så snart han kommer i kontakt med de dåliga sakerna i det vanliga samhället blir jag verkligt orolig.

Mästaren: Ja, när barnen var i den åldern att Dafa-lärjungarna själva kunde ta hand om dem var saker och ting mycket bra. Ni lärde barnen att lära sig Fa utantill och göra övningarna varje dag. Så snart barnen började skolan förändrades dock saker och ting. Den påverkan som samhället har på barnen är verkligen stor. Det har att göra med att hela samhällsmoralen är på nedgång. Barn har inga möjligheter att stå emot det. Så snart de kommer in i samhället kommer de in i ett stort färgkar. Om ni kan uppmana era barn att studera Fa och göra övningarna som ni gjorde förut, så kommer det att bli svårare för dem att glida ned tillsammans med samhället. Många unga Dafa-lärjungar har gått i motsatt riktning och har blivit riktigt dåliga medan de växte upp, och det här är anledningen.

Lärjunge: Mästare, var snäll och tala om hur man ska balansera kraven på att genomföra ett projekt bättre samtidigt som man kastar sig in i fler projekt.

Mästaren: Det beror på hur ni samordnar saker sinsemellan. Hur ni balanserar det är upp till er. Mängden energi en person behöver satsa i ett projekt för att göra det bra måste vara rätt stor. Om nya projekt startas upp utöver [det ni redan har] kommer tiden förvisso att vara knapp. Så är det ofta. Hur ska de här sakerna hanteras? Många av våra Dafa-lärjungar har ansvar inom många projekt, och saker och ting är verkligen rätt svåra. Mästaren känner till era utmaningar. I framtiden kommer jag att berätta för Dafa-lärjungar i Kina om de utmaningar ni har haft att göra med, och låta dem få veta hur ni, under sådana svåra omständigheter har bekräftat Fa och tyglat ondskans förföljelse av dem.

Lärjunge: Dafa-lärjungar har klarat att göra många saker medan det har varit brist på folk, men resultaten av en del projekt har varit mindre lyckade. Jag tycker att vissa projekt kräver att vi blir mer professionella, och först då kommer de att kunna gå framåt på ett bättre sätt.

Mästaren: Så är det verkligen. [Det du syftade på är] precis som med nyårsshowen. Under några år satsade våra Dafa-lärjungar en hel del på den, men effekten var begränsad på grund av att graden av professionalism inte riktigt nådde upp till standarden. När den väl blev av professionell kaliber blev det en helt annan historia.

Lärjunge: Serien ”Att upplösa KKP:s kultur”, som publicerades av Epoch Times, ger en grundlig analys av partiets kultur, men den ger inga klara svar [på problemet]. Ska svaret ges av Dafa-lärjungar medan de bekräftar Fa?

Mästaren: Svaret ligger i de femtusen åren av kinesisk civilisation. De femtusen åren av kinesisk kultur är sann, rättmätig mänsklig kultur. Det är svaret.

Lärjunge: Mästare, vill du vara snäll och tala om betydelsen av konstutställningen
Sanning-Godhet-Tålamod i Fa-upprätandet?

Mästaren: Ni vet alla att flera viktiga saker spelar rollen av förtrupper i att driva på det mänskliga samhällets förfall. En är de verk som skapats [på senare tid] inom scenkonsten och en annan är de verk som skapats [på senare tid] inom konsten. Det här är det som mest direkt påverkar människor, och som har störst inflytande på människors sinnen och medvetanden, såväl som på sinnesorganen. De påverkar direkt och driver på förändringar i människors moralstandarder, och de förstör människor snabbast och på det mest direkta sättet. Därför spelar de former som anammas av modernistisk konst, modernistisk kultur och modernistisk scenkonst, rollen av förtrupper. Mänskligheten har förkastat de sanna, rättmätiga formerna av konstnärligt skapande som gudar skänkte människan, och skapade en del saker som är modernistiska och kraftigt genomsyrade av demonnatur, vilket förnekar de saker som gudar förde vidare till människan och gjorde de sanna formerna av gudaskänkt konstnärligt skapande värdelösa.

Dafa-lärjungar vet att mänsklig kultur skänktes av gudarna till människan och att det att inte tro på gudar är den grundläggande anledningen till den mänskliga moralens nedåtgående. Dafa-lärjungar kan därför inte betrakta saker med människornas sjunkna moralstandard. Det som Dafa-lärjungar skapar måste vara saker som går tillbaka till vad gudar skänkte till människan. Det ni gör stoppar och kväver i så fall i sig självt fördärvade element, och spelar en ledande roll när det gäller att återställa saker och ting till deras ursprungliga tillstånd. Så är det garanterat, så själva konstutställningen exponerar förföljelsen medan den på samma gång för människor tillbaka [till det korrekta tillståndet] genom de metoder som används för att skapa verken; den gör det möjligt för dem att återvända till människornas väg, och hjälper människor att vända om och gå tillbaka.

När människor förkastar de metoder för skapande av konst som gudar en gång lärde människan, så är det största problemet att människor har satt sina egna tänkesätt och idéer om att skapa konst först, och har övergett riktlinjen som gudar lärde människan: att avbilda saker korrekt. När konst skapas är det som kommer i första hand att avbilda föremålen korrekt, och det går inte att ändra på. Anledningen är att detta var gudagivet, och det är den standard mot vilken en konstnärs nivå av teknisk skicklighet kontrolleras. Så snart den ändras blir saker och ting kaotiska och principlösa, och det är orsaken bakom att modernistiska saker har kommit fram. När människan, i sina konstnärliga skapelser, underlåter att värdera autenticiteten högst genom korrekt avbildning av saker, så är det han skapar bara klotter, inte konst. Eftersom människor inte längre håller måttet och deras moralstandard har fördärvats, när de inte har några upprätta tankar, så ger gudar upp när det gäller dem. Den väg [som människorna tar] blir då än mer mållös, och ännu farligare.

Lärjunge: Under intervjuer har en del välkända jurister, människorättsaktivister, och vanliga människor i Kina vid upprepade tillfällen bett oss att sända hälsningar till Mästaren. De tror att Dafa-lärjungar är det enda hoppet för Kinas framtid.

Mästaren: Det är inte fel att säga så, men Dafa-lärjungar är inte intresserade av vanliga människors politiska makt, inte heller kommer de att bli inblandade i vanliga angelägenheter. Vi är bara emot förföljelsen och räddar människor. Det är inte fel av människor att fästa stor vikt vid mänsklig politisk makt, och vilket slags politisk enhet som kommer att styra i framtiden är viktigt för samhället. Dafa-lärjungar är kultiverare. Att lösa upp det onda KKP är det enskilt mest grundläggande sättet att få slut på förföljelsen, och exponeringen av det illvilliga KKP:s brott görs för att rädda alla liv som har blivit förgiftade av det. Allting i den Trefaldiga världen iordningställdes för Dafa-lärjungarnas kultivering och räddandet av varelser idag, och Dafa-lärjungarnas angelägenheter är de viktigaste. När Fa i framtiden rätar upp människovärlden kommer ett nytt tillstånd för saker och ting att framträda för mänskligheten. Med andra ord, det som händer i framtiden tillhör framtiden. Dafa-lärjungar borde sålunda bara koncentrera sig på det de ska göra. Inom en nära framtid kommer gudar att visa sig för mänskligheten, och allt som människor inte tror på kommer att visas för de människor som blir kvar, och mänskligheten kommer att gå tillbaka till den väg som den verkligen är menad att följa.

Lärjunge: Dafa-lärjungar i Macheng i Hubeiprovinsen saknar Mästaren väldigt mycket. De bad mig framföra sina hälsningar till dig. (Mästaren: Jag tackar Dafa-lärjung­arna i Macheng.) Igår läste jag på webbsidan Minghui att lärjungar i Kina följer Minghui Radios sändningar och gör övningarna synkroniserat över hela Kina, och resultaten har varit riktigt bra. Vad ska Dafa-lärjungar utanför Kina göra?

Mästaren: Det bör vara en bra sak. Jag observerar det fortfarande och ser på vad resultatet blir till slut.

Lärjunge: Den senaste tiden har jag härbärgerat flera Dafa-lärjungar från Kina som kallar sig själva Dafa-lärjungar, och har observerat hur de gamla krafterna utnyttjar dessa utövares luckor. De är till och med från samma region och hävdar att de kommit till USA för att hjälpa Mästaren i Fa-upprätandet. Men när jag har med dem att göra så ser jag att de inte riktigt gör de saker som Dafa-lärjungar ska göra. Förutom att vara upptagna med saker som har att göra med deras invandrarstatus eller arbeten och liknande så är deras kultiveringstillstånd inte bra.

Mästaren: Ja. Jag vill inte säga något just nu, och jag vill inte dra några slutsatser ännu, eftersom vad jag än säger så kommer det att skapa svårigheter i deras kultivering. Huruvida en person kan klara det beror inte bara på om han kultiverar, utan också på huruvida det livet är kapabelt att bli räddat. Hursomhelst, oavsett om de har lämnat Kina eller fortfarande är där, måste de uppföra sig som sanna Dafa-lärjungar. Annars spelar det ingen roll var de är.

Lärjunge: Trots att alla mina familjemedlemmar är Dafa-lärjungar har vi på lång tid fortfarande inte kunnat lösa vissa konflikter. Jag känner mig både förbryllad och plågad av det.

Mästaren: När Dafa-lärjungar kultiverar kommer det säkert upp konflikter till ytan. Om ni inte alla kan söka inåt så kommer konflikterna, vare sig ni tillhör samma familj eller är vanliga medutövare, att växa sig större och större, och ni kommer fortfarande inte att klara testerna ens när det drar ut på tiden. Hur kan ni lösa detta då? Ni måste alla söka inåt. Om en person kan ta täten i att göra så, kommer han att göra så att saker och ting lugnar ner sig. Om ni alla kan göra kan så, kommer saker och ting att lösa sig.

Vad för slags attityd har många Dafa-lärjungar genomgående gentemot sina familjemedlemmar? ”De är mina familjemedlemmar så när det gäller saker som skulle vara bra för dem, så gäller det som jag säger. Jag tar hand om en del saker åt dem eftersom jag, trots allt, har deras bästa för ögonen.” Så fungerar det inte. Så snart ni börjar kultivera är ni medutövare, och var och en av er ska återvända till ert eget himmelrike. Vem som än har kultiverat väl kommer att kunna återvända, och ingen kan [kultivera] å någon annans vägnar. Bland vanliga människor kan det vara så att så snart någon blir en mäktig ämbetsman, kan han låta sin familj gagnas tillsammans med honom. Det kan hända, för det är vanliga mänskliga angelägenheter. Men det fungerar inte med saker som går utöver vanliga mänskliga angelägenheter. Vem som än kultiverar gagnas, och om en person inte kultiverar så gagnas han inte – ingen kan kultivera å någon annans vägnar. När nu så är fallet måste ni ta allvarligt på problemen och konflikterna som dyker upp bland er. Ni får inte bete er som vanliga människor, som gör vadhelst de vill. Om du verkligen kan betrakta dina familjemedlemmar som Dafa-lärjungar och som medutövare när det gäller att hantera kultiveringsfrågor, så tror jag att ni definitivt kommer att kunna lösa konflikterna.

Lärjunge: Dafa-lärjungar i Kina har gjort många talismaner med bilder av Buddha Sakyamuni, Bodhisattva Guanyin, och liknande på dem. Efter att Mästaren publicerade artikeln ”Lös upp helt och hållet alla de saboterande gudomar i den Trefaldiga världen som deltar i störandet av Fa-upprätandet”, har några lärjungar dragit slutsatsen att det är olämpligt att använda bilder av dessa gudomar på talismaner. Mästare, ge oss lite vägledning angående detta.

Mästaren: Självklart är det olämpligt. Anledningen till att de fungerade för människor tidigare var att Mästaren fick dem att fungera, grundat på det faktum att ni räddade människor. Men det var inget som var lämpligt för er att göra. Dafa-lärjungar ska bekräfta Dafa, så hur kan ni hålla på och bekräfta andra gudar? När det kommer till kritan, vem räddas då dessa människor av? Är inte det ett stort problem? Är inte det att leda människor till att tro på gudomar som själva fortfarande behöver inta en hållning gentemot Dafa under Fa-upprätandet? Huruvida [de gudomarna] kan blir kvar eller inte beror fortfarande på deras handlingar. De där talismanerna har i sig själva ingen effekt – det är Mästaren som får dem att fungera. Att bekräfta Fa är Dafa-lärjungarnas uppgift, och absolut inte de där gudomarnas uppgift. Ni måste vara klara över detta.

Lärjunge: Jag har sett många medutövare som på sistone gått igenom prövningar som har att göra med känslor (qing).

Mästaren: Ja, det är sant. Det onda KKP vill knuffa det mänskliga samhället mot undergång, och det är den metod de använder. Förskingring, korruption och liknande har inte så stor betydelse. Låt oss se på det från en annan synvinkel. Låt oss säga att en person är inblandad i förskingring och överföringar, och pengarna som han förskingrar tillhör KKP. Om KKP försvagas på grund av hans korruption, då har han i själva verket gjort något bra. (Publiken skrattar, applåder) Så det är inget problem. Det största problemet är att det onda KKP förstör den mänskliga moralen. KKP vet att Falun Gong lär ut Zhen-Shan-Ren och lär människor att vara goda, så det lär i sin tur människor att vara dåliga, särskilt när det gäller relationer med medlemmar av det motsatta könet. Vet ni hur djupt det kinesiska samhället har sjunkit? Det är fruktansvärt moraliskt fördärvat – ett samhälle som har blivit ytterst moraliskt fördärvat. En ren ung flicka, en oskyldig flicka, är verkligen svår att finna nuförtiden. Varför har det blivit så dåligt? Vill inte [KKP] bara förstöra människor? Vill inte Dafa-lärjungar kultivera tillbaka till sina ursprungliga jag? Varför ger ni inte akt på er själva när det gäller detta? Vill ni bli moraliskt fördärvade tillsammans med samhället, tillsammans med det onda KKP? Är inte detta en allvarlig fråga? När man betraktar saker ur den här synvinkeln, är människor i Kina fortfarande i ett mänskligt tillstånd? Är det inte allvarligt?! Dafa-lärjungar ska hejda och sätta stopp för världens nedgång! Det handlar om att inte låta mänskligheten förfalla, så vad beror det på att ni själva nu på så lång tid inte har lyckats kliva ut ur det där? Ni måste absolut vara uppmärksamma på detta!

Dafa-lärjungar borde inte under några omständigheter ha några ytterligare problem i detta avseende. Jag vill inte se er göra den här sortens misstag. Pojkarna och flickorna bland eleverna i scenkonsttruppen tillåts vanligen inte att bara lättvindigt umgås med varandra. Dessutom, eftersom de är så unga är de strängt förbjudna att ha sällskap med varandra. Andra Dafa-lärjungar måste vara uppmärksamma på samma frågor. Om den sortens problem uppstår vid vår akademi, kommer vem som än är inblandad att skickas hem utan undantag, garanterat. När Dafa-lärjungarna själva inte kan göra bra ifrån sig så kan de inte rädda kännande varelser. Om du själv inte kan klara av att göra bra ifrån dig, hur skulle du kunna rädda kännande varelser? När de tankar som ni sänder ut är orättfärdiga, hur kan ni utföra den uppgiften bra? Det är då detsamma som att hjälpa ondskan.

Lärjunge: Det har gått mindre än ett år sedan jag erhöll Fa. Jag har hela tiden ansträngt mig att göra de tre sakerna bra och hänga med Fa-upprätandets enorma ström. Vilka förslag har du till lärjungar som nyligen erhållit Fa?

Mästaren: Detta är en mycket bra fråga. Till de Dafa-lärjungar som nyligen erhållit Fa säger jag att ni har sådan tur. Vet ni vilken sorts grupp ni har gått med i? Dessa kultiverare har klarat sig fram till idag efter att ha gått igenom de hårdaste av tester. Självklart har den här förföljelsen inte upphört än, men ondskan är inte längre så omfattande eller vild, och trycket är inte längre så stort. Det är dock inte så att bara för att du har kommit in i [Dafa] först nyligen så kommer kultiveringsstandarden att sänkas för dig. Så i kultiveringen måste du anstränga dig för att göra de tre sakerna som Dafa-lärjungar ska göra bra, och på samma gång rädda kännande varelser och uppfylla de roller som Dafa-lärjungar ska. För att göra dessa saker bra måste ni studera Fa bra. Bemöda dig mycket med att studera Fa bra, och du kommer att hänga med i Fa-upprätandets framåtskridande, och du kommer att på ett imponerande sätt bli en Dafa-lärjunge som är värdig namnet och tillhör Fa-upprätandeperioden.

Det är allt för idag. (Applåder)

Mästaren är verkligen glad att se er alla (varma applåder), särskilt idag. (Applåder) Dafa-lärjungar som klarat sig igenom under den här förföljelsen: ni är verkligen enastående. (Applåder) Ni kommer att erhålla all den heder och ära som Dafa-lärjungar ska få i framtiden. (Applåder) Ni har klarat er igenom den mest påfrestande och svåraste tidsperioden. Jag tycker att Dafa-lärjungar under den begränsade tid som återstår på slutet, borde fullborda sina historiska uppdrag ännu bättre och mer storartat! (Långa applåder)[i] Övers. anm.: betyder ”eliminera” eller "det är eliminerat."

Övers. anm.: Översatt från engelska, några saker kontrollerade mot kinesiska. Föreläsningen 071104, frågor och svar 081024Ladda ner PDF här.