Fa-föreläsning vid Fa-konferensen
i den amerikanska huvudstaden

Li Hongzhi
22 juli 2006

(Entusiastiska applåder)

Hej, allihop! (Lärjungarna säger: ”Hej, Mästare!”)

En hel del människor har kommit till den här Fa-konferensen. Elever från många regioner har kommit. En konferenslokal kan inte rymma allihop så man har ordnat med flera konferenslokaler. Genom att ha kultiverat som Dafa-lärjungar fram till idag har ni blivit allt klarare över vad denna Dafa är som ni kultiverar, klarare över Dafa-lärjungars ansvar och klarare över betydelsen av allting som Dafa-lärjungar gör idag. Och det är därför som ni har blivit allt mognare och gjort allt bättre ifrån er när ni räddar varelser, utför personlig kultivering och bekräftar Dafa som Dafa-lärjungar under Fa-upprätande­perioden. Detta kan ses tydligt i de förändringar som äger rum i saker och tings övergripande tillstånd.

Så beträffande saker och tings övergripande tillstånd för närvarande är det fullständigt annorlunda nu jämfört med när den ondskefulla förföljelsen började. Ondskans förföljelse av Falun Gong har inte lyckats störta Falun Gong utan istället har de själva störtats. (Applåder) Detta är inte bara en förföljelse av en grupp människor i det vanliga mänskliga samhället, och inte heller är det bara förföljelse av en grupp kultiverare. Detta är en uppgörelse mellan gott och ont i universum, och det är en uppgörelse mellan varelser som har blivit påverkade under Fa-upprätandeprocessen och som är själviska, som gör saker och ting för sin egen skull, och som har blivit avvikande, och Fa-upprät­andet självt. Jag sade för länge sedan att Fa-upprätandet definitivt skulle lyckas och att ingen kunde stoppa det. (Applåder) Detta är inte någon enkel kultiveringsfråga, och inte heller är det en enkel fråga som handlar om den grupp av godhjärtade medborgare som här i det mänskliga samhället är Falun Gong. Snarare är detta en miniversion av universums Fa-upprätande som reflekteras i det mänskliga samhället, och i det mänskliga samhället är det brännpunkten för allt som händer i universum. Från det som visar sig i det vanliga mänskliga samhället kan vi se det övergripande tillståndet i hela universums Fa-upprätande. Även om det inte är någonting storslaget och långtgående, någonting spektakulärt och omskakande för själen – så som det är i universum – så är det manifestationen av uppgörelsen mellan gott och ont som har komprimerats ner i det mänskliga samhället, och man kan se den störning som förvrängda varelser har orsakat under Fa-upprätandeprocessen,

Det var en sak jag sade tidigare, och det var: ”Om himlen vill att någonting ska förändras kan ingen stoppa det.” (Applåder) Hur är det då med dig, detta ynkliga ondskefulla parti? Vad räknas det som? Om Dafa-lärjungars kultivering skulle ta slut idag, om bara så här många människor skulle räddas – om de människor i världen som skulle räddas bara var så här många – och allting skulle ta slut vid den här tidpunkten, då skulle det ta mindre än en dag för det ondskefulla partiet att sönderfalla. (Applåder) Det är på grund av att syftet med dess existens, den främsta orsaken till att historien skapade det, och den process där det upprätthölls, helt och hållet har varit för att Dafa-lärjungar skulle bekräfta Fa idag. Det var det som de gamla krafterna arrangerade. När det inte längre är till någon nytta, varför skulle det behållas? Det är ingenting i universum. Bara Dafa-lärjungarnas kultivering och räddandet av levande varelser är konkret och verkligt. Endast höjningen av Dafa-lärjungarnas nivåer och endast den mäktiga dygd som Dafa-lärjungar har etablerat under den här processen är evig. De hör till framtiden. Vilken betydelse har då andra saker? Ingen alls. Vem eller vad som helst som har haft en störande effekt under den här perioden kommer att lösas upp och förintas fullständigt när de betalar av sina skulder.

Naturligtvis kan allting som Dafa-lärjungar uppvisar under den process där de kultiverar och bekräftar Fa bara betraktas som en manifestation medan de befinner sig i ett kultiveringstillstånd. Under den processen finns det säkerligen de som gör bra ifrån sig och de som gör lite sämre ifrån sig, de som inte är solida och blir instabila, och naturligtvis finns det också de som är väldigt orubbliga och bra. Alla dessa är manifestationer i den processen, och det är bara så som kultiveringen är. De skiljer sig från de xinxing-tester som fokuserar på individen som fanns i forna tiders kultiveringsformer. Ni känner alla till dessa tidigare kultiveringsformer. Hur det än var så handlade alla de xinxing-tester de stötte på när de kultiverade om individuella frågor. Nu är det annorlunda, Fa är ofantlig, och det huvudsakliga syftet är Fa-upprätandet i universum. Det som uppvisas när Dafa-lärjungar kultiverar är fullständigt olikt de tidigare kultiveringarna, där målet var ens egen fulländning.

Jag sade för länge sedan att den kultivering som Dafa-lärjungar utför antar den form av kultivering som anpassar sig till det vanliga mänskliga samhället i största möjliga utsträckning; man kultiverar medan man anpassar sig till vanliga människors sätt i största möjliga utsträckning. Då medför den typ av kultivering som anpassar sig till sättet i det vanliga mänskliga samhället den typen av kultiveringstillstånd. Kultiveringstillståndet skiljer sig från vilken som helst metod eller tillstånd i historien. Om ni försökte använda vilken annan kultiveringsmetod eller kultiveringsväg som helst som referens så skulle ni inte hitta dess like, för detta har aldrig existerat förut. Aldrig har det funnits något så enormt som Fa-upprätandet, och inte heller har det någonsin funnits något som skapar en så stor grupp av varelser och med en så hög guowei. Dessutom är den mest avgörande saken att ingen människa någonsin har lyckats med kultiveringen; de som lyckades var samtliga sekundära urandar. Aldrig i historien har en människa blivit en gudomlig varelse, så [det vi gör] matchar inte någon kultiveringsform från förr. I den här kultiveringsmiljön och under Dafa-lärjungarnas kultiveringsprocess finns det exempel på att ni samarbetar väl och sådana där ni inte gör det, och ibland möter ni en jämn ström av konflikter och spänningar. Det finns också exempel på att Dafa-lärjungar kan lösa problem medan de förbättrar sig tillsammans och det ändå kommer vågor av konflikter och liknande. Ibland är manifestationerna intensiva, ibland är de milda, och ibland upprepar sig saker och ting efter en tid i kultiveringen och nya konflikter och spänningar dyker upp, till och med till den grad att de är allvarligare än tidigare. En del människor tänker då: ”Oj, oj … Vi kultiverar och kultiverar och ändå är de här konflikterna och sakerna fortfarande så intensiva? Varför finns det fortfarande konflikter efter all denna kultivering? Vi kultiverar och kultiverar, så varför tycks det som om vi inte ens är lika bra som förut? Efter så mycket kultiverande, hur kommer det sig att vi inte kan se någon förbättring?” Många människor har sådana tankar. Faktum är att det är fel att dra den slutsatsen, och det återspeglar en fullständig brist på förståelse för den form som Dafa-lärjungars kultivering antar.

Jag bestämde att Dafa-lärjungar ska kultivera i det vanliga mänskliga samhället, och samtidigt som detta öppnade den behändigaste vägen – [som möjliggjorde för människor att] kultivera till Gudar och Buddhor utan att lämna den sekulära världen – utgör som ni vet de olika saker som inträffar när den sortens fasthållanden som finns i det vanliga samhället kolliderar med varandra, och det tillstånd som människor är i mitt i samhällets realiteter när moralen sjunker och sönderfaller, enorma utmaningar. Och inte nog med det. I gudars ögon är denna plats farlig och smutsig, och karma finns överallt. Den karma som människor bär på sina kroppar är så stor att den droppar från dem till och med när de går nerför gatan. Och sedan finns det de onda känslornas (qings) demoner och ruttna spöken som fyller upp människovärlden. Alla de här sakerna är materia på den lägsta nivån som har förvrängts. Då, när det gäller kultivering, utgör en miljö som denna inte bara ett test för om ni kan förbättra er här, utan skulle vidare allvarligt förorena den del av er där kultiveringen lyckats under er förbättring. Det skulle vara något helt oundvikligt. Skulle någon kunna kultivera på det sättet? Ni skulle fortsätta kultivera, och fortsätta bli förorenade, fortsätta kultivera, fortsätta bli förorenade, om och om igen. Skulle ni kunna lyckas kultivera på det sättet? Det skulle ni inte kunna. Så jag tog detta med i beräkningen när jag bestämde den här kultiveringsformen. Så under kultiveringsprocessen, så snart en kultiverare framgångsrikt har kultiverat en del och hans rike höjs och han klarar vissa test, avskiljs den delen omedelbart på ett sätt som inte begränsas av tiden. (Applåder) [Den delen] har inte längre någon kontakt med människovärlden, och den avskiljs med en enorm rymd och tid. Exempelvis kan den avskiljas till en tid miljontals eller tiotals miljoner år senare. Skulle ni kunna förorena honom då? Han är utom räckhåll. Han kanske bara är några centimeter bort, men den enorma skillnaden i tid och rum resulterar i att denna dimension inte alls kan störa den del av Dafa-lärjungen som har kultiverats framgångsrikt. Jag illustrerar bara principen – den avskiljs. Så medan delar kontinuerligt kultiveras fullständigt så avskiljs de kontinuerligt. Medan delar fortsätter att kultiveras fullständigt så avskiljs de kontinuerligt; den del som inte har kultiverats fullständigt genomgår under tiden kultivering till den punkt då ingenting återstår och allting är färdigkultiverat. Detta är den kultiveringsväg ni ska ta.

När ni då går igenom den processen, tänk på det: tillhör inte den del av er som visar sig i det vanliga mänskliga samhället – den del som inte är färdigkultiverad – en människa som kultiverar? Eftersom det är en människa som kultiverar så har han mänskliga tankar och beteenden. Eftersom det är en människa som kultiverar så har han alla slags dåliga mänskliga tankar som antingen har formats med tiden eller som orsakats av ny förorening från samhället. Så som en kultiverare: ”Vad räknas som kultivering? – att göra de saker som Dafa-lärjungar ska göra, till exempel saker som bekräftar Fa och räddar varelser, dessa är förpliktelser, och det utgör en del av etablerandet av mäktig dygd, men att kunna höja sig är det mest avgörande, för om du inte höjer dig kan du inte göra några av de sakerna väl. Så när du är strikt med dig själv, upptäcker tillkortakommanden, och ständigt gör dig av med dem, det är på så sätt du kultiverar. Om du när du går igenom ett test förstår någonting och blir klar över det, och hanterar saker och ting bra, då har du höjt dig. Den höjda delen avskiljs, och med mer höjning är det mer som avskiljs. Samtidigt är det som blir kvar återigen den del som inte kultiverats färdigt; eftersom det är den del som inte har kultiverats färdigt ännu så är den delen fortfarande i människovärlden. Tänk då på det: skulle det inte se ut som om den här personen jämt kultiverar – och gör det förgäves – och inte gör några tydliga förbättringar? Hur kommer det sig att han inte kan visa upp sin gudomliga sida? När en person har kultiverat väl kan man, genom att titta på ytan, bara se att personen är ganska flitig. Att vara flitig betyder att han kan vakta sina ord och handlingar noga i varje ögonblick, fästa stor uppmärksamhet vid sina tankar, kan vara strikt med sig själv, och vanligen kan uppföra sig strikt. Det beskriver någon som är flitig i kultiveringen. Så länge en person fortfarande kultiverar kan hans gudomliga sida inte komma hit, och man kommer inte att se den sanna uppenbarelsen av en Gud i det mänskliga samhället. Att kultivera på ett sådant sätt säkerställer att den sida som har kultiverats klart inte blir förorenad, det säkerställer att personen kan fortsätta kultivera när han inte ser sanningen i denna illusoriska miljö, och det säkerställer att Dafa-lärjungar ska kunna bekräfta en ännu högre guowei. Samtidigt säkerställer det också att människovärlden under den här perioden inte påverkas och förändras av den gudomliga sidan. När en människa ihärdigt kämpar framåt på det här sättet, kan kultivera outtröttligt i den här förföljelsen, i den här hårda miljön, och kan vara flitig, och till och med lyckas rädda varelser och göra ännu bättre ifrån sig, är inte det utomordentligt?

Det är detta Dafa-lärjungar ställs inför idag, och det är en form av kultivering som åstadkommits genom störning från de gamla krafterna med flera. Så under er kultiveringsprocess, så länge som den sida av er som har kultiverats klart går över och avskiljs, kommer allt som ni inte har kultiverat klart fortfarande att manifestera sig. Mänskliga fasthållanden kommer fortfarande att visa sig, precis som dåliga element kommer att göra det. När spänningar eller konflikter dyker upp kan man inte säga att Dafa-lärjungar inte har kultiverat väl, och inte heller kan man säga det ena eller andra om den specifika gruppen av kultiverare, och man kan inte säga att de inblandade personerna inte är flitiga. Ni kan aldrig se den sida som har kultiverats klart. Den sidan har blivit gudomlig, och bara den sida som inte har kultiverats klart visar sig. Men de människorna kultiverar verkligen. De inte bara kultiverar, de har redan skapat sin egen ofantliga guowei och gigantiska förändringar i hela kroppen, och många delar av deras kroppar har kultiverats till Gudar. Kan vanliga människor jämföras med dessa Dafa-lärjungar? Nej, det kan de inte.

Om vi för ett ögonblick bara tittar på de situationer där dessa konflikter och saker framträder så är de fortfarande annorlunda jämfört med dem som inträffar i det vanliga mänskliga samhället. De konflikter och spänningar som Dafa-lärjungar stöter på är endast till för kultivering och för att bekräfta Fa. Fastän mänskliga fasthållanden, fasthållandet att skryta, fasthållanden till självet, och de element hos människor som vill bekräfta dem själva är inblandade, så känner [Dafa-lärjungar] till dessa och så snart de upptäcks kommer de att rätta till dem. Det är helt olikt vanliga människor. Så det kommer att finnas problem mellan Dafa-lärjungar, och dessutom spelar sådana saker ytterligare en roll. Nämligen att så snart konflikten eller spänningen dyker upp så kommer det att påverka andra människor. Så snart andra lägger märke till det kommer konflikten eller spänningen att intensifieras, vilket då kommer att få de inblandade kultiverarna att märka det. Om [en kultiverare] kan titta inåt när han går igenom det så kan han upptäcka sina tillkortakommanden. Om konflikten eller spänningen inte fördes upp till ytan eller inte framträdde så skulle ni inte kunna upptäcka era fasthållanden och identifiera dem. När allt är lugnt och stilla, kan du då kultivera dig?

Det finns många religiösa grupper idag som säger: ”Åh, titta så bra saker och ting är här hos oss. Alla bryr sig mycket om och är mycket kärleksfulla mot varandra.” Vad är det emellertid de älskar? (Applåder) De älskar fasthållanden, älskar lycka i den dödliga världen, och älskar att upprätthålla denna mänskliga behaglighet bland människor. Är det kultivering? Det är det inte! Absolut inte. Det är bara en sköld som används för att skydda mänskliga fasthållanden. Jag hoppas verkligen att problemen mellan Dafa-lärjungar [avtar] – ju färre desto bättre. Men när saker och ting av den naturen är så få som möjligt så beror det på att en miljö och ett tillstånd har skapats genom att ni har kunnat leta invändigt och vara alerta när dessa spänningar dyker upp. Det är min önskan, och det skulle vara bäst om alla kunde uppnå det. Vad händer om människor inte kan uppnå det? Även om de inte kan uppnå det är det ändå kultivering. Det är bara det att de inte har varit tillräckligt flitiga i detta tillstånd som utgör vår kultiveringsmiljö; de kultiverar dock fortfarande. Detta är just det tillstånd för kultiveringsmiljön som Dafa-lärjungar har i nuvarande skede. Låt mig berätta för er allihop igen: när konflikter eller spänningar uppkommer så finns det inget att bli rädd för – kultivera bara och gör bra ifrån er. Till och med för dem i Kina som inte har gjort bra ifrån sig eller inte har gjort tillräckligt bra ifrån sig, eller som till och med har gjort mycket dåliga saker, innan den här angelägenheten tar slut är de där sakerna fortfarande manifestationer i personlig kultivering. Men tiden väntar inte på någon, och det blir färre och färre chanser.

När en människa kultiverar till en Gud, under denna hjärtskärande, plågsamma process att ta bort fasthållanden – tänk på det allihop – vilka slags saker kan han vara kapabel att visa upp? Det kan vara så att han är kapabel till vad som helst. Men så fort han inser det kan han korrigera det. Och varför kan han göra det? Det görs inte för den skull att vara en god, vanlig människa, utan snarare för att kultivera till Fulländning. (Applåder) Det är heligt, och det är att vandra vägen mot gudomlighet. Det är olikt det som händer i alla meningsskiljaktigheter som vanliga människor kan ha. Den form det tar är inte annorlunda, men startpunkten och målet är annorlunda, inte ens manifestationen och tillståndet under processen är exakt likadana, så ni måste se detta klart. Eftersom jag idag kommer att gå djupare angående formen och tillståndet för kultiveringen och förklara saker och ting tydligt ska ni när ni samarbetar med varandra [från och med nu] inte längre ha fasthållandet att höja garden mot andra. (Applåder) Vare sig det handlar om att ni skyller på varandra, använder mänskliga fasthållanden för att skjuta bort varandra, eller alla slags tillstånd – jag kan berätta för er att alla dessa är nya fasthållanden som dykt upp på grund av att ni inte förstått formen för [Dafa-] kultivering. Är det inte så? Jo, det är det! Så utveckla inte ett nytt fasthållande för att ni inte förstår kultiveringstillståndet. Det fasthållandet skulle i sig självt vara ett jättelikt hinder för framsteg i er kultivering, så ni måste göra er av med det också.

En massa konflikter och spänningar uppstår när utövare kultiverar. När det finns många, många fasthållanden som inte kan släppas kommer er [kultiverings-] miljö inte att vara bra. Om det är tvärtom kommer det att vara utmärkt. Om ni inte söker inåt när vissa problem och konflikter kommer till ytan så intensifieras de, och det händer på grund av era egna fasthållanden. En del blir mer och mer intensiva, och de orsakas i själva verket av att personen inte har kultiverat väl. Det fortsätter tills [konflikten] inte kan lösas och personen blir förvirrad och störd av det tillstånd han befinner sig i. Vad ska då göras? [De beslutar]: ”Låt oss söka upp Mästaren.” Varje gång saker och ting spårar ur går människor och letar reda på Mästaren. Det är alltid på grund av att de inte kan övervinna det, eller inte vill övervinna det, som de går och söker efter Mästaren. Är det så att ni försöker hjälpa Mästaren att kultivera? (Mästaren småskrattar) (Publiken skrattar) Eller är det ni som kultiverar? (Applåder)

Kultivering handlar om att kultivera sig själv. Oavsett vilken typ av tillstånd som framträder så måste ni ta en ordentlig titt på er själva. Jag kan berätta för er att om en vanlig människa kan se på sig själv närhelst han stöter på problem så kommer han att bli vad vanliga människor kallar för en vis man. När en Dafa-lärjunge har det svårt med någonting och behöver tänka över saker och ting så ska han börja med att se efter hos sig själv och göra saker i enlighet med den miljö som Dafa-lärjungar och Fa-upprätan­det behöver. När det uppstår ett problem så beror det på att den personen envist går emot Fa-principerna. Sätt igång och leta reda på var problemet ligger, släpp den där envisheten och red ut saker och ting. När ni stöter på någonting är inte det bästa tillvägagångssättet att storma fram och strida med andra, tränga sig fram till fronten och rusa framåt för att pressa fram en lösning. Släpp ert fasthållande, ta ett steg tillbaka och lös det sedan. (Applåder) Om ni närhelst något händer omedelbart sätter igång med vem som har rätt, vems problem det är, och hur ni har gjort ifrån er, så medan det då på ytan ser ut som om ni har löst konflikten eller spänningen så är det egentligen inte alls så. På ytan ser det mycket förnuftigt ut, men i verkligheten är det inte alls förnuftigt. Ni har inte tagit ett steg tillbaka och fullständigt kastat av er fasthållandet, och sedan tänkt över frågan. Först efter att en person lugnt och fridfullt drar sig tillbaka ur en konflikt och sedan tittar på det kan han verklighen lösa det.

Om ni kan uppföra er på det sättet med allting ni stöter på så kommer ni åtminstone att hitta ett sätt att lösa problemet. Hur skulle ni annars kunna lösa det? När en person stormar fram och är stridslysten, ju mer han vill lösa det, desto mindre kan han göra det. I det scenariot har ni faktiskt fortfarande inte släppt fasthållandet och ni tränger er fram till fronten, och ni insisterar på att komma på vem som har rätt och vem som har fel; trots att ni gjort misstag insisterar ni på att komma på andras misstag. När det är så ni går tillväga kommer ni inte att kunna lösa problemet. Många saker slutar på det sättet. Och när problemet inte kan lösas vill ni gå och leta reda på Mästaren. Det finns ofta orsaker till att jag inte vill träffa utövare, trots att jag faktiskt verkligen gillar att vara med er. (Applåder) Ni har sett vad det har blivit av människorna i dagens samhälle. Jag vill inte ens fästa blicken på deras smutsiga tankar och beteende. Jag skulle hellre ha att göra med Dafa-lärjungar. Men så fort jag träffar er tar ni upp en massa frågor (publiken skrattar), och ni knuffar över många saker på mig som ni förväntas arbeta med när ni kultiverar. Så jag har inget annat val, och jag vågar därför inte träffa er. (Publiken skrattar)

Om ni alla kan söka inåt kommer många problem att lösas, och det kommer inte att bli så många spänningar, och som följd kommer inte sådana intensiva saker att blossa upp. Även om Mästaren har sagt det så är det trots allt människor som kultiverar. Även om Dafa-lärjungar har färdats så långt och kultiverat dit där de är idag, så är det trots allt fortfarande människor som kultiverar. De goda sidorna är gudomliga och har avskiljts, så mänskliga fasthållanden visar sig fortfarande. Det kommer till en punkt då vissa utövare frågar mig: ”Mästare, jag har kultiverat så länge. Varför är mina dåliga tankar fortfarande så starka? Hur kommer det sig att jag fortfarande inte kan driva ut dem?” Det är sant. Så länge ni inte är färdiga med er kultivering är ni mitt i den förorening [jag beskrev]. Så länge ni inte har fullbordat kultiveringen och era gamla element inte har tagits bort fullständigt kommer de där elementen att manifestera sig. Först när de är borta kommer det inte att bli några mer problem. Fastän jag har sagt det ska ingen bli slapp och tänka: ”Åh, det är så det är. I så fall har jag ingenting att oroa mig för. (Publiken skrattar) Om det dyker upp så må det så vara. Jag ska inte bekymra mig över det längre.” Det skulle inte gå an! Kultiveringen kommer först och främst. Jag sade just att om ni inte kan kuva det, om ni inte kan se inåt och söka inuti er själva när ni stöter på spänningar eller konflikter, om ni inte kan förändra er själva och ta bort mänskliga fasthållanden, då kommer ni inte att få delar som är helt kultiverade och som blir gudomliga, och det ni gör kan inte kallas kultivering. Så ni måste ständigt kultivera den del av er som inte har kultiverats färdigt, så att den uppnår gudomlighet och blir färdigkultiverad, och ni måste vara strikta med er själva – bara då är det kultivering. Vad är det annars för mening med att kultivera?

Ni vet, många religioner har nått Slut-dharma-tiden. Det är inte så att människor verkligen vill agera så som de gör; det beror på att människor har blivit förvirrade och oklara i huvudet. Människor tar det för kultivering att aktivt göra saker, och de tar det för kultivering att bevara religiösa former. I själva verket fäster Gudar inte någon vikt vid de sakerna. De betraktar bara förbättringen av människors sinnen som viktigt, för det är sann förbättring. Den miljö [som skapats av de religiösa formerna] är bara avsedd att förse kultiverare eller dem som tror på Buddha eller Gud med en miljö i vilken de kan förbättra sig tillsammans, och det är så människor kan lära av varandra. Det är precis som när Dafa-lärjungar samlas för att hålla Fa-konferenser, samlas för att studera Fa och utbyta erfarenheter och för att göra övningarna tillsammans. Dafa-lärjungar tillbringar relativt lite tid i en sådan miljö, och ändå är de de enda tillfällena ni har för att diskutera saker och ting och lära av varandra. Fler tillfällen [till interaktion] och mer tid tillbringas i det vanliga samhället, och de spänningar och konflikter ni stöter på uppkommer huvudsakligen i det vanliga samhället. Det är exakt den form er kultivering [tar sig]. Man kan inte säga att ni inte har kultiverat bra då, och inte heller att Dafa-lärjungar inte är flitiga. Det kommer att bli konflikter och problem mellan människor. Det viktiga är hur ni hanterar dem.

Jag diskuterade nyss detta ämne med er ett steg vidare. Faktiskt är all den Fa jag har lärt ut från den enda Fa-boken. Titta noga på Zhuan Falun så [kommer ni att upptäcka] att all den Fa jag har lärt ut efter att boken publicerades är förklaring av Zhuan Falun. Om ni inte tror det så ska ni gå och se efter. Kultivering i enlighet med Zhuan Falun kommer ett göra så att ni lyckas med kultiveringen. (Applåder)

Låt mig ta detta tillfälle att nämna någonting. När Dafa-lärjungar gör saker och ting tillsammans ska ni verkligen samarbeta väl med varandra. Förändringarna i saker och tings övergripande tillstånd har varit stora. Ni har sett att många saker fortfarande stöter på hinder, men så fort man gör sig av med alla dessa hinder kommer denna historia att ta slut. Saker och tings nuvarande tillstånd beror just på att de sakerna inte har rensats bort ännu, beror på att det fortfarande finns många människor som har gått vilse på grund av lögnerna, och på att det fortfarande finns många som är ovilliga att få reda på sanningen. Men det här tillståndet smälter hela tiden bort, mycket likt hur is gör. När det väl har smält bort helt kommer denna miljö inte längre att existera. De som vill kultivera och förbättra sig kommer inte att ha någon miljö att göra det i. De som vill rädda levande varelser kommer att upptäcka att alla människor förstår saker och ting, så det kommer inte att finns något behov av att göra det. Med andra ord, så fort det verkligen når den punkten kommer det inte att finnas något kvar att göra. Så det är just på grund av att det just nu finns många saker som måste göras och många människor som fortfarande inte är medvetna [om vad som egentligen pågår] som vi har den situation som vi ser idag och det finns ett behov av att ni gör saker och ting. Och förändringarna i detta tillstånd är i sin tur oskiljbara från allting som Dafa-lärjungar bidrar med när de klargör sanningen och räddar levande varelser. Naturligtvis är effekten från Fa-upprätandets situation en del av det också, men om inte varje Dafa-lärjunge klargör sanningen för enskilda människor, enskilda individer, inte klargör sanningen i samhället, så när det gäller den process där vanliga människors sinnen blir transformerade på den ytliga nivån så kommer Gudar inte att göra det åt dem för varje enskild individ. Så saker och ting som involverar människors ytliga nivå måste göras av Dafa-lärjungar.

Människor med ödesförbindelser och de som kan bli räddade kan fås till – fås av Mästarens Fashen, upprätta Gudar, eller det ofantliga fält som Dafa har format i världen – till att dyka upp mitt framför er i vilken som helst av en rad miljöer, vilket ger dem en chans att få reda på sanningen. Men ni måste utföra det, och det fungerar inte om ni inte finns där ute och gör saker. Trots att sakernas övergripande tillstånd har genomgått enorma förändringar har pressen [från det som ligger] framför er inte minskat. Att rädda människor just nu är en brådskande angelägenhet; det finns fortfarande många människor som inte har sett sanningen. Det som stämmer när det gäller hur vanliga människor är, är detsamma när det gäller hur de olika regeringarna kommer att bete sig: oavsett om de har en korrekt förståelse eller inte, och oavsett vilken typ av tankar de har, när de får fakta presenterade för sig kommer de att bli övertygade och de måste se på saker och ting på ett rättfärdigt sätt. Vare sig det är kultivering eller räddande av varelser så är målet personens hjärta, inte någon grupp. Saker och ting är inte avgjorda, där man skulle ha bestämt att en viss nationalitet ska bevaras eller att någon annan ska rensas bort. Så är det definitivt inte. Oavsett vilket land en person kommer ifrån eller vilket hörn av världen han bor i, så har [våra ansträngningar] bara personens sinne som mål, inte någon grupp.

Många av våra Dafa-lärjungar har sett verkliga scener från framtiden; de är inte falska. Steg för steg, med de förändringar som kommer med tiden, kommer de där sakerna allt närmare. Så, som Dafa-lärjungar ska ni göra bra ifrån er med det ni ska göra. Oroa er inte över vad som kommer att inträffa i framtiden, det är tillräckligt om ni vet inuti vad ni ska göra, bär med er Fa i sinnet, gör vad som än behöver göras, och gör vad ni än önskar göra, så länge Dafa behöver det. (Applåder) Gå inte till ytterligheter med någonting, gör saker och ting rationellt och med ett klart huvud. Det är en Dafa-lärjunges mäktiga dygd. Vem som än lyckas förbli stabil medan han följer denna kultiveringsform i det vanliga samhället så gör den personen verkligen det bästa i den här kultiveringsformen. Med den här formen, om någon uppvisar ett beteende som inte är förenligt med den här formen och är i konflikt med den, så har den personen kanske inte gjort tillräckligt bra ifrån sig. Eftersom Dafa-lärjungars kultivering genomförs med en form som denna kan denna form forma Dafa-lärjungar, och den kan skapa otroligt höga framtida guowei. Att lämna denna form eller inte anpassa sig till den blir till hinder för er kultivering; de sakerna är i själva verket produkter av fasthållanden.

Jag har sagt de här sakerna och talat om de här frågorna med er idag för att det för närvarande finns många saker som inte har gjorts tillräckligt bra, och det finns många markanta problem. Det har funnits tillstånd som inte är tillfredsställande när ni arbetar tillsammans, och därför har Mästaren tagit upp de här sakerna. Idag kom jag huvudsakligen för att träffa er alla. Fa-konferensen är ett bra tillfälle för er att diskutera och lära från varandra. Mästaren kommer inte att tala något mer. Jag ska avsluta här. Tack! (Entusiastiska applåder)

Jag är så glad att träffa er. (Applåder) Varje gång jag träffar er [kan jag säga att] det har blivit en slående förändring i den större situationen och i sakernas övergripande tillstånd. Det är samma sak varje gång, så jag skulle säga att den miljö som Dafa-lärjungar har kan härda människor. Som Dafa-lärjunge i det här samhället, oavsett vilken typ av miljö eller vilket hörn av samhället du befinner dig i, så spelar du en positiv roll. Oavsett om du klargör sanningen och bekräftar Fa eller gör saker som inte är så direkt kopplade till Dafa, så räddar du icke desto mindre levande varelser och spelar en enorm roll (applåder), och det är på grund av att dina upprätta tankar och barmhärtiga fält har en positiv effekt. Jag hoppas att ni kommer att göra ännu bättre ifrån er i tiden framöver. (Applåder) Allting som Dafa-lärjungar har uppnått kommer snart att avslöjas. Tack! (Långvariga applåder)

Övers. anm.: Översatt från engelska, några saker kontrollerade mot kinesiska, 060928Ladda ner PDF här.