Fa-föreläsning i Kanada, 2006

Li Hongzhi
28 maj 2006
i Toronto

Ni har alla arbetat hårt. (Lärjungarna applåderar entusiastiskt och svarar unisont: ”Hej, Mästare! Mästaren har arbetat hårt!”)

De här storskaliga Fa-konferenserna är storslagna händelser för Dafa-lärjungar utanför Kina. Många nya elever och elever långt bortifrån deltar i varje storskalig Fa-konferens, så förutom att anordna andra aktiviteter vid varje Fa-konferens ska konferensen verkligen ha en reell påverkan på och hjälpa till med att höja er kultivering. På det sättet kommer resan att vara värd besväret för dem av er som är nya elever och för dem som har rest långt bortifrån. Så Dafa-lärjungars Fa-konferenser är inte bara formaliteter som måste genomföras varje år, utan snarare hålls de för sann kultiverings skull. De är också en miljö som jag har gett er, den enda miljö där Dafa-lärjungar kan samlas och lära av varandra genom diskussioner i stor skala. Så ni måste se till att målet verkligen nås, och få dem att verkligen leda till höjning i er kultivering. Bara då är en konferens meningsfull.

Ni vet, vid det här laget är Dafa-lärjungar mycket klara över detta tillvägagångssätt för kultivering [som vi har] idag. Jag tror att de som är i publiken här till största delen kan uppnå kraven beträffande hur en Dafa-lärjunge kultiverar. Kultiveringsformen i Dafa är sådan att kultiveringen görs bland vanliga människor, och den etablerade för första gången någonsin en form i vilken människor kultiverar i det vanliga samhället. Det här tillvägagångssättet etablerades dag ett när jag började vidarebefordra Fa. Aldrig hade [någonting som] detta inträffat tidigare, från forntiden fram tills idag.

När jag lär ut Fa måste jag börja från sakerna på låg nivå och arbeta mig uppåt. Jag börjar från grunden, vilket gör det förståeligt för ett större antal människor. Det var därför jag i början inte lärde ut saker och ting på en hög nivå. Hela skapandet av den Trefaldiga världen skedde faktiskt med anledning av att Dafa skulle spridas idag. Det fanns ingen Trefaldig värld i kosmos tidigare, och mänskligheten existerade inte. Mänskligheten skapades av gudar. Det är en absolut sanning. Varför har utomjordiska liv kommit till Jorden så ofta? De har haft många skäl. Och förutom dessa så häpnar de över den mänskliga kroppen, i vilken de har sett så många saker som de aldrig tidigare har sett. Orsaken är att denna miljö i kosmos i det förgångna – det vill säga de här dimensionerna där den Trefaldiga världen nu existerar – tidigare beboddes av en mångfald av lågtstående varelser, inklusive det vi idag refererar till som utomjordingar. De är i själva verket lågtstående varelser som har fått en viss teknologisk skicklighet. [Men sedan] gick plötsligt denna kosmiska kropp igenom enorma förändringar, och människor kom till när världen skapades; en varelse sådan som människan blev till. De där [utomjordiska] varelserna tycker, ur deras teknologiska synvinkel, att den mänskliga kroppens uppbyggnad, hela designen och funktionen hos den mänskliga kroppen, helt enkelt är perfekt. Naturligtvis, varför är det så? Därför att den skapades av gudar. Jämfört med de där enkla varelserna, dessa lågtstående varelser som en gång bebodde den här dimensionen, är den mänskliga kroppen någonting helt annorlunda.

Människan skapades av gudar, så han har en guds utseende och till och med en inre struktur lik gudars; det är bara det att han saknar kapaciteten att göra saker och ting så som gudar gör. Den här dimensionen i sig själv gör också liv oförmögna att se den sanna bilden av saker och ting, och placerar varelser i den här dimensionen i en miljö som bestämts speciellt och skapats speciellt och vilken byggts upp av olika gudar som säkerställer människors existens. Den här miljön gör så att människorna i den här dimensionen endast kan se föremål i den här dimensionen, och inte föremål bortom den här dimensionen eller ens föremål som existerar i den här dimensionen på ett speciellt sätt – även om det finns ett litet antal människor med god medfödd grund som kan se eller komma i kontakt med sådana saker. Detta har förstärkt de flesta människornas tro att människan är den enda livsformen i universum, och de tror till och med att förutsättningarna för livets existens här är de enda som krävs för existensen av liv för alla levande ting i hela universum. Som följd har mänskligheten avskiljt sig själv ännu mer. Så oavsett hur mänskligheten håller på och forskar om saker och ting eller försöker förstå dem, kan den inte se den sanna bilden av universum. Det här tillståndet är i själva verket normalt, för det är en begränsning som satts av gudar. Människan skulle leva på den här nivån och i ett rike som detta. Med andra ord kommer människor aldrig att komma fram till den sanna bilden av universum om de bara använder mänskliga metoder för att utforska det, hur de än försöker. Detta är också bestämt av gudar.

Vad var då syftet med allt detta? Det var att hålla kvar människor i det tillståndet – ett stabilt tillstånd – innan Dafa spreds, och att upprätthålla det hela vägen fram till den dag då Dafa skulle läras ut. Det är därför alla händelser som ägt rum i världshistorien, under loppet av olika historiska perioder, och som skedde när den Trefaldiga världen och mänskligheten skapades – inklusive det tidiga tillståndet efter att människan först dök upp, och hela vägen genom det som ägde rum under de senaste tusentals åren efter att människans standardkultur uppstod, till exempel alla de berömda personerna och större händelserna i historien – de var i själva verket avsedda att etablera en kultur, tänkesätt, och mänskliga begrepp och värderingar så att människor skulle kunna förstå Fa och den sanna kultiveringskulturen den dag då Dafa lärdes ut. Om allt detta inte hade etablerats i historien så skulle de Dafa-lärjungar som sitter här idag befinna sig i ett primitivt tillstånd, på liknande sätt som människor var precis efter att gudarna skapade dem, och de skulle inte kunna förstå någonting. Om så var fallet så skulle det vara omöjligt att lära ut Fa och det skulle vara omöjligt för människor att förstå Fa. ”Vad är kultivering?” – de skulle inte ha en aning. Uttryckt på enklaste sätt skulle det vara analogt med om dagens människor inte hade någon kultur. Hur skulle då denna Fa läras ut idag? Det skulle inte finnas något sätt. Så alla de sakerna, från forntiden fram till idag, ägde rum med det enda syftet att etablera den kultur som behövdes för Dafas spridning.

Jag har gjort det här i två steg. Det första innefattar Fa-upprätandet, och de Dafa-lärjungar som har tagit sig igenom via Fa-upprätandekultivering tillhör Dafa-lärjungarna i Fa-upprätandeperioden. Det kommer att bli fler i framtiden, alltså kultiverare i perioden då Fa rätar upp människovärlden – nästa steg. Vid den tidpunkten kommer hela kosmos, med undantag för mänskligheten, att ha genomgått Fa-upprätandet. Jag har ofta talat om störningen av Fa-upprätandet från det gamla kosmos element, de gamla krafterna, och de många typerna av dåliga varelser från höga nivåer. Vid den tiden kommer inga av de sakerna att existera, förutom det som är på en låg nivå och som kommer att bli kvar för ändamålet att hjälpa framtidens kultiverare att höja sig. Hurdan kommer Fas upprätande av människovärlden att bli när det inte finns några störningar från gamla faktorer på höga nivåer? Tänk på det, utan motstånd från dessa element bland de gamla krafterna på höga nivåer med makt, och med förutsättningen att människor är mycket svaga till att börja med, och att varelserna i universums lägre dimensioner och varelserna i den Trefaldiga världens dimensioner inte har några större förmågor, så kommer situationen vid tiden för Fas upprätande av människovärlden att vara annorlunda, garanterat. Just nu undrar människor: vad kommer att hända när det ondskefulla partiet är borta? Hur kommer saker och ting att vara då? Hurdan kommer Kinas framtida regering att vara? Det finns ingen anledning att tänka på eller göra någonting åt det. Naturligtvis, när ni bekräftar Fa och klargör sanningen kan ni dra slutsatser om saker och ting med er nuvarande förståelse. Det är inga problem med att göra det, eftersom det är okej att dra slutsatser om saker och ting utifrån den normala logik och förståelse en person har. Men när det gäller vad som verkligen kommer att hända så är det inte upp till människor, och det kommer inte att påminna om hur människor nu föreställer sig det. Vid den tiden kommer det mänskliga samhället att ha förändrats fullständigt, saker och tings tillstånd kommer att ha förändrats helt och hållet, och samhällsstrukturen kommer alldeles att ha förändrats.

Så under den här perioden, särskilt när detta är den period då Dafa-lärjungar bekräftar Fa medan Fa-upprätandet äger rum, är kraven för denna grupp av kultiverare särskilt höga. Eftersom dessa kultiverare är här medan Fa-upprätandet äger rum, axlar de mycket och deras ansvar är stort. Oavsett hur många Fashen Mästaren har eller hur enorm hans makt är i kosmos, så är hans huvudkropp [trots allt] mitt bland avskiljande skikt i det gamla kosmos, och styr allting i Fa-upprätandet från den här världen. Mänskligheten och den Trefaldiga världen skapades för Fa-upprätandets behov från början, och Mästarens huvudkropp är här, så brännpunkten för ondskans störning av Fa-upprätandet är också här. Dafa-lärjungar bekräftar Fa, skyddar Fa och kultiverar samtidigt sig själva här, så deras ansvar är naturligtvis enormt; och de behöver också rädda varelser här, och detta ansvar är på samma sätt betydelsefullt för Dafa-lärjungar. Detta gör Dafa-lärjung­arna under Fa-upprätandeperioden ännu mer storartade.

Trots att det i historien fanns kultiveringsformer av olika slag så etablerade dessa, som jag har sagt, endast kultur. Vad är kultivering? Endast det [ni har här] idag är sann kultivering av människor. (Applåder) Bara denna form idag erkänns av alla gudar i kos­mos som sann kultivering. (Applåder) Alla de där sakerna i det förgångna etablerade en kultur. Ingen människa som har kommit in i den Trefaldiga världen har någonsin tagit sig ut. Ingen varelse som kommit till denna människovärld från det större universumet har lyckats återvända till himlen – det har aldrig hänt. Trots allt prat om den kultivering som har ägt rum har ingen någonsin lyckats med det. Och fastän de pratade mycket om att stiga upp till himlen har ingen någonsin lyckats ta sig upp dit. Ni känner till den sekundära uranden. Det har funnits sekundära urandar som har stigit upp till himlen efter att ha använt den mänskliga kroppen som ett färdmedel för kultivering. Efter att ha använt en människa som färdmedel antog den sekundära uranden ett mänskligt utseende, och det är därför en del människor har sett den eller den personen stiga upp till himlen genom någon tidigare kultiveringsmetod. De kanske säger att personen sågs stiga upp till himlen vid sin död, men den som steg upp till himlen var inte personens huvudurande, och inte heller verkligen den personen. Så ingen av varelserna som har kommit till den Trefaldiga världen har någonsin tagit sig tillbaka. De som gjorde det var samtliga sekundära urandar, och vad det blev av huvudkroppen var aldrig något som den sekundära uranden bedömde vara viktigt. Människor har aldrig bedömts vara viktiga av några gudar.

Jag har sagt tidigare att gudarna också skapades och etablerades under olika tidsperioder. De gudar som kunde komma nära det här stället var oklara över den sanna bilden av kosmos, och till och med den Trefaldiga världens historia och orsakerna till dess existens. Och i synnerhet befinner sig de gudar som kan växelverka med människor, på låg nivå, och de var inte alls klara över de här sakerna. De visste inte ens varför människor existerade, och det är därför som människor inte alls var viktiga för dem. På den tiden då jag lärde ut Dafa sade många gudar: ”Du lär ut Dafa till och med när människor har degenererat så här långt, och du lär dem till och med en så bra Fa.” Hur skulle de kunna känna till den verkliga betydelsen av människans existens? Nu inser de det förstås och de vet alla. När Fa-upprätandet fortskrider steg för steg och sanningen oavbrutet uppvisas har en del gudar som spelade en negativ roll kommit att inse sina misstag och gradvis sett sanningen, och har förstått. Men den mest grundläggande frågan, vilken är det faktum att de gamla krafterna fullständigt ska förnekas på en grundläggande nivå, är någonting de fortfarande inte kan acceptera slutligt och fullständigt. De kan fortfarande inte se denna sanning. När saker och ting kommer till det slutliga steget och de kan se sanningen kommer det att vara för sent, och kommer att innebära katastrof för dem.

Eftersom detta ska göras i två steg, fastän det mänskliga samhället är rätt likgiltigt när det ser Dafa-lärjungar bli förföljda, och det sätt på vilket saker och ting är i det män­skliga samhället antyder att det inte finns någon större påverkan på det vanliga samhället – alla yrkena går trots allt som ett urverk, och detta maskineri som är det mänskliga samhället fortsätter fortfarande och fungerar normalt – så beror det på att saker och ting som är relaterade till människor inte ska göras förrän den tid då Fa rätar upp människovärlden. Just nu har jag i stort sett inte gjort någonting åt människor, och när ni räddar världens människor gör ni inget annat än att väcka och uppmuntra människors samveten och medfödda godhet. Medan ondskan har förföljt Dafa-lärjungar har den, för att den skulle kunna ha ett sätt att rättfärdiga sin förföljelse av Dafa-lärjungar, velat att hela världens människor ska sätta sig emot Dafa-lärjungar och Dafa och inte lämna något fotfäste för Dafa-lärjungar i världen. Så den matade det mänskliga samhället med en massa lögner och har använt samtliga Kinas propagandaverktyg för att orsaka rabalder, och förgäves försökt få hela världen att tro på dess lögner och delta i förföljelsen av Dafa-lärjungar. När så var fallet, och många varelser inte kände till sanningen, blev många av världens människor förgiftade. Så vad detta säger är att målet för Dafa-lärjungars klargörande av sanningen under den här perioden är att rädda människor och eliminera förgiftningen av människor från de gamla elementen och det usla partiets ondskefulla spöke. Orsaken är att de gamla krafterna ska rensas bort under Fa-upprät­andet, det usla partiet och de ondskefulla spökena kommer helt säkert på samma sätt att rensas bort, och alla de som har haft en hand i det de gör kommer att rensas bort. Detta är en lag som har fastslagits i Fa-upprätandet, och det måste göras på det här sättet. Om vi inte räddar den där personen kommer han eller hon att rensas bort av historien tillsammans med ondskan.

När ett liv verkligen rensas bort är det fruktansvärt. Den typen av död som är synlig för människor är inte fruktansvärd, för det är inte döden för en människas sanna varelse. När en människa dör tar han bara av ett skal som består av [saker i] den mest ytliga materiella dimensionen, precis som att ta av ett klädesplagg; medan det verkliga livet har återinträtt i reinkarnationscykeln. Naturligtvis, en del kultiverare från förr som kultiverade väl fick sina sekundära urandar upplockade och bortförda i slutet av sina liv, men det var inte personen själv. Detta är någonting som händer efter att en person dör. Bara den kultivering som etablerats av Dafa kan verkligen låta en person lyckas. Under hela historien har ingen känt till varför människan kom hit och människans plats i världen. Och just på grund av att detta är mysterier har ingen gud känt till svaren – en situation som effektivt har säkerställt stabiliteten för mänskligheten, stabiliteten för den Trefaldiga världen, och människors säkerhet.

De här mysterierna avslöjas nu gradvis, och gudar och varelser i himlen får också gradvis insikt och kännedom om sanningen. Svar på frågor som: ”Varför har Dafa lärts ut? Varför har en så enorm Fa lärts ut till mänskligheten? Varför är människor så lyckosamma?” [blir tydliga för dem]. De här gudarna brukade säga till mig: ”Bara människor är viktiga för dig.” De antydde: ”Vi är inte viktiga för dig. Under Fa-upprätandet är du så sträng mot oss, och ändå så överseende med människor.” Nu säger de inte längre det. Ingen säger det längre. Med andra ord, den Trefaldiga världen, människovärlden, och mänskligheten – alla dessa saker påverkar hela kosmos, och är kopplade till räddningen av gränslösa, oräkneliga varelser i hela kosmos. Bland dem finns gränslösa, oräkneliga varelser på höga nivåer, och varelser på extremt höga nivåer. Är inte detta en viktig sak? Men en människa som länge har varit i ett illusoriskt tillstånd kan inte se den sanna bilden av saker och ting inifrån den Trefaldiga världen. När det är så att människor inte kan se det som är sant så måste de i den Trefaldiga världen förses med ett tillstånd där de kunde upprätthålla ett mänskligt levnadssätt. Och genom att vara i ett illusoriskt tillstånd kommer människor säkerligen att bli insnärjda i det tillståndet, vilket leder till att de skadar varandra för överlevnads skull och tävlar och kämpar om saker och ting. Oavsett huruvida det de gör framstår som lugnt eller intensivt så är allt för personlig vinnings skull och av själviska motiv. Men i vilket fall som helst, eftersom detta tillstånd arrangerades för människor, så länge de agerar inom de bestämda gränserna för det tillståndet kommer det inte att räknas som att de har fel. När människor har varit i den här miljön och det här illusoriska tillståndet länge, har frågan alltsedan den tid då Dafa började spridas varit huruvida människor kan se Fa för vad det är och huruvida de kan bryta sig ur det skal inom vilket de så länge har varit instängda. För människor har detta blivit en fråga av yttersta vikt. Det kan tyckas vara orättvist mot människor, men det är i själva verket rättvist.

Så när människor har kommit hit och är bland andra människor, vem som än i denna miljö överskrider de bestämda gränserna för detta tillstånd och under sitt liv fortsätter att skada andra allvarligt och göra dåliga saker, så förstör den personen den här miljön och förstör det tillstånd som människor ska ha, och han syndar mot denna viktiga angelägenhet i sig. Så medan Dafa sprids och under Dafa-lärjungars kultiveringsförlopp, när det gäller huruvida människor kan erhålla Fa och huruvida de kan kultivera till slutet, orsakar den mängd karma som de har skapat i historien definitivt olika grad av utmaningar för dem som människor eller som kultiverare. Ärligt talat, när det gäller frågan om huruvida någon kan erhålla Fa och huruvida någon kan kultivera hela vägen så kom­mer det att finnas olika former av störningar för olika människor. De här problemen härrör alla från personens egna handlingar i det förgångna, så ingen ska klaga. Vem kan erhålla Fa? Vem kan bryta sig ur skalet? Och vem kan verkligen, rationellt se denna Fa för vad den är? Sett i detta ljus är saker och ting verkligen rättvisa för varelser.

Den attityd människor har gentemot något så betydelsefullt som detta är av yttersta vikt. Så detta illusoriska tillstånd har en effekt på människor: när det gäller huruvida man kan kultivera, huruvida man kan se Sanningen, huruvida man kan se saker och tings sanna bild, och huruvida man kan stöta på denna Fa, så gör det faktum att liven är i ett illusoriskt tillstånd verkligen saker och ting mycket svåra för dem. Det är därför de Dafa-lärjungar som sitter här idag inte omfattar hela människosläktet. Naturligtvis, som jag har sagt har Dafas spridning varit rättvis mot alla varelser. Ens sociala status eller position spelar ingen roll – bara ens hjärta och ens attityd gentemot Dafa är av betydelse. I själva verket har hela Fa-upprätandet gjorts på detta mycket milda, mycket barmhärtiga sätt. De misstag som varelser gjorde i historien kommer inte att läggas dem till last. Oavsett hur stort brott man begått eller hur stort misstag man gjort i historien, så läggs inget av det dig till last: bara ens attityd gentemot Fa-upprätandet idag och ens förståelse av Dafa spelar någon roll. Det är det enda som räknas. Om man inte ens kan acceptera Dafa, då har man förlorat sin chans. Om man säger: ”Jag erkänner inte Dafa”, ja om man inte erkänner Dafa så erkänner man inte framtiden, för framtiden skapas av Fa.

Större delen av hela kosmos har fullbordats i Fa-upprätandet. Jag beskrev det som en balansvåg tidigare. Mellan det gamla och det nya kosmos blev det nya kosmos allt tyngre, och den del som hade gått igenom Fa-upprätandet ökade allt mer, och den sidan pressade ner som på en balansvåg. Nu handlar det inte längre om det, eftersom skapandet av det nya kosmos i stort sett är klart. (Varma applåder) Det som återstår är de sista beståndsdelarna. Och när alla de sakerna blir lösta kommer det sista stadiet i Fa-upprät­andet att lida mot sitt slut. Efter att Fa-upprätandet har nått slutet kommer den nya eran i kosmos att börja, och till slut återstår bara människovärlden. Mänsklighetens Jord och den Trefaldiga världens område kommer att omringas och avskiljas, och separeras från det nya och större kosmos. Har inte dagens vetenskapsmän upptäckt att Vintergatan drar sig längre och längre bort från universum, och separerar sig från det med hög hastighet? Det är faktiskt en process där den ger sig iväg. Efter att Fa-upprätandet i det nya kosmos är klart skulle den effekt som alla liven i den Trefaldiga världen skulle ha på det nya kosmos vara förorenande, och det är därför den Trefaldiga världen behöver separeras, avskiljas och hanteras isolerat, och det [skedet] är Fas upprätande av människovärlden.

Dafa-lärjungar kultiverar under den här perioden, och ansvaren de axlar är så många och tunga. Nu har ni hört detta tydligt och insett det – så det är syftet med människans existens och det kultiveringstillstånd som Dafa-lärjungar har. Ni ska alltså vara klarare än någonsin över kultiveringsformen i den här världen, för bara detta är kultivering, och bara detta är verkligen den kultivering som arrangerats för liven inom den Trefaldiga världen. Allt som framträdde i det förgångna syftade till att etablera en kultur för mänskligheten, medan detta är den slutliga startpunkten med vilken människor verkligen åter ska stiga upp, och det är anledningen till att kraven för de kultiverare som utför denna kultivering är annorlunda. De tre saker som Mästaren har lärt er i Fa att göra bra tycks enkla, men [saker och ting såsom] huruvida ni är flitiga och den Fruktstatus ni kommer att uppnå är kopplade till det. Dafa har etablerats i det mänskliga samhället, och er kultiveringsform får er att anpassa er till det vanliga samhället i största möjliga utsträckning. Många människor tror att det handlar om att vara överseende och göra saker och ting bekvämt i vår kultivering, men flitiga elever ser det inte på det sättet. Snarare är det den väg som Dafa-lärjungar måste ta när de kultiverar. Så allting ni gör, vare sig det är att balansera era familjerelationer väl när ni lever bland vanliga människor, att balansera era relationer i samhället väl, hur ni agerar på era arbetsplatser, hur ni uppför er i samhället, etcetera, inga av dessa saker kan ni bara göra rutinmässigt. Alla dessa är delar av er kultiveringsform, och är allvarliga frågor.

Många elever har bara förståelsen att det att göra övningarna och studera Fa är kultivering. Ja, det är den delen där man direkt möter Fa. Men medan man verkligen kultiverar sig själv i sitt dagliga liv så är det samhälle man kommer i kontakt med ens kultiveringsmiljö. Arbets- och familjemiljön som ni tillbringar tid i är båda miljöer i vilka ni ska kultivera er själva, är en del av den väg ni måste vandra, är vad ni måste hantera, och dessutom hantera korrekt. Inga av dessa ska göras halvbra. När ni har tagit er fram till slutet [skulle en fråga vara]: hur färdades ni på den väg som Mästaren arrangerat åt er? När allt är sagt och gjort måste de här sakerna tas med i beräkningen. Och under ert kultiveringsförlopp måste de här sakerna också tittas på. Så ni ska inte negligera någonting. Beträffande bekvämlighet kan en person kultivera [i Dafa] utan att gå i kloster, bege sig till ett avlägset berg, eller lämna den världsliga världen. Men från ett annat perspektiv lägger allt detta till ett lager av svårigheter: om man ska klara sig igenom måste man göra bra ifrån sig när det gäller saker som alla dem ovan, och göra bra ifrån sig i alla aspekter av ens liv.

Med det sagt, olika människor förstår Fa på olika nivåer, och det finns nyare elever. En del människor kanske tänker: ”När jag tar hand om saker och ting hemma så kultiverar jag. Det räcker om jag skapar närmare relationer med mina föräldrar och syskon.” Då har man skapat ett nytt fasthållande och gått till ytterlighet. Ni måste göra allting bra, men ni kan inte gå till överdrift; när ni blir överentusiastiska är det ett annat fasthållande. Dessutom behöver ni ha den rätta attityden gentemot Dafa och verkligen betrakta er själva som kultiverare. Hur ni försöker vara flitiga, hur ni betraktar Fa, och hur ni kultiverar – inklusive längden för och prioriteringen av era Fa-studier – ni kan inte försumma någon av dessa saker, och de är faktiskt ännu viktigare, för detta är er väg, den väg ni ska ta. Ni ska just kultivera bort från det vanliga mänskliga samhället, och ni ska just finnas till tillsammans med Fa-upprätandet och vara ansvariga gentemot levande varelser. Det är därför ni ska kultivera på det här sättet.

Jag har sagt tidigare att om ni alla skulle bege er till avlägsna berg eller kloster för att kultivera så skulle ni inte ha så mycket kontakt med samhället, och ni skulle inte på ett effektivt sätt kunna rädda varelser så vida omkring, eller hur? Så fanns det inte en orsak till att ni råddes till att göra saker och ting som ni gör nu? Att göra det på det här sättet ger er förhållanden som är bättre lämpade för att rädda varelser, eller hur? Naturligtvis, när ni kultiverar så kommer ni – som är kultiverare – säkerligen att råka på prövningar, för ni måste höja er. När någon inte hanterar saker och ting bra så kommer det ständigt att uppstå problem. Men de som hanterar saker och ting bra kommer ständigt att stöta på prövningar när de kultiverar. Om ni kategoriskt betraktar dem alla som störningar och försöker lösa problemen bara för att lösa dem, då kommer ni inte att kunna lösa dem, eftersom de uppstår för er höjnings skull. Ni ska se på dem med upprätta tankar [och fråga er själva]: ”I det här problemet jag står inför, vad är det korrekta tillvägagångssättet för allt som har att göra med den här störningen, och hur ska jag balansera det mot målet att rädda levande varelser? Och hur ska jag göra det på ett sätt som är ansvarsfullt gentemot levande varelser, och se förekomsten av de här sakerna som bra skäl att klargöra sanningen, eller som bra tillfällen att klargöra sanningen?” Under normala omständigheter kanske ni inte har någon orsak till att närma er människor och klargöra sanningen för dem, och om ni gör det utan anledning kanske de inte vill träffa er. Ger inte störningen er en chans att interagera med människor? Ska ni inte ta tillfället i akt och klargöra sanningen för dem? Det största ansvaret Dafa-lärjungar har, förutom att kultivera sig själva, är att rädda liv. Kan ni då låta bli att göra det? Och hur skulle ni kunna underlåta att göra det bra? Så betrakta inte förekomsten av vilka som helst problem som ni möter som störningar av era rättmätiga uppgifter, av era Fa-studier, eller av ert klargörande av sanningen. Så är det inte. När det uppstår ett problem ger det en möjlighet att klargöra sanningen.

Har jag inte sagt att när ni ser på saker i den Trefaldiga världen så är saker och ting omvända? Många av de saker som mänskligheten betraktar som dåliga är bra. Och många saker som mänskligheten betraktar som bra är dåliga. Är inte den konventionella visdomen i människovärlden omvänd? Människor tycker att det är en dålig sak att uppleva svårigheter. Men att utstå svårigheter kan minska en vanlig persons karma och synder. När en person utstår mycket svårigheter under sin livstid kommer han att få lycka i sitt nästa liv. När någon har pengar eller åtnjuter en hög befattning i sitt nästa liv så beror det på att han har gjort goda gärningar och samlat lycka och dygd i sitt förra liv. Om en person hela tiden gör dåliga gärningar och inte har ens en gnutta välsignelse eller dygd kvar, och har samlat mycket karma, då kommer han i sitt nästa liv inte bara att sakna välsignelse och dygd, han kommer inte heller att åtnjuta någon lycka, utan han måste också betala för all den karman. Så han kommer att bli drabbad av fattigdom hela livet och vara ringaktad av andra. Han kanske till och med tänker att världen är orättvis mot honom på alla sätt och vis, när det egentligen helt beror på att han betalar tillbaka de skulder han ådrog sig i sitt förra liv. Detta är att uttrycka det i mänskliga termer. För kultiverare, ger då inte denna miljö just tillfällen att höja sig? Dafa-lärjungar vet alla att karma elimineras genom att svårigheter uthärdas, och att det dessutom förser en med möjligheter att höja sig själv. De kan betrakta det korrekt, och vid sidan av att återbetala sin karma kan de ta tillfället i akt och göra ett bra arbete med de saker de ska göra. Trots att det är svårt är det här test som de måste övervinna. När ni kan tänka korrekt i frågan, hålla svårigheten i rätt perspektiv, och klara er igenom på rätt sätt, då har ni övervunnit prövningen, er nivå har höjts, ert rike har höjts, och er gong har höjts, eller hur? Är det inte så hela processen med Fa-upprätandekultivering fungerar?

Kom ihåg att det som för människor är konventionell visdom är tvärtom. Så när ni stöter på besvärliga saker under kultiveringen, betrakta dem inte alla som problem, som störningar av era rättmätiga uppgifter, eller som attacker mot de sakerna, eller tänk: ”Den här saken jag gör är ytterst viktig, den där saken jag gör är ytterst viktig ...” Många saker kanske inte verkligen är som ni ser dem, faktiskt. Er sanna höjning kommer alltid först och främst, och fulländningen av er kultivering kommer alltid först och främst. Men ni kan inte tänka: ”Eftersom ni har sagt att min kultivering och höjning är viktigast ska ingen störa det.” Ni skulle återigen ha fel. Ger inte störningar tillfällen till att höja sig själv? Från mitt perspektiv, som er mästare, tycker jag att er höjning är det viktigaste, men det innebär inte att det finns en jämn väg i beredskap för er när ni höjs. Låt säga att ni kom till himlen med en massa karma och bogserade ett enormt lass med bagage (publiken skrattar), hur skulle det kunna tillåtas? Jag måste arrangera vissa prövningar åt er och få er att släppa era fasthållanden, få er att göra er av med allt det där bagaget. När ni går igenom det ena testet efter det andra ska ni kontinuerligt bli av med era fasthållanden och mänskliga tänkande, och ni kommer inte att kunna bära med er de sakerna in i de olika prövningarna [och fortfarande klara dem]. Så när ett test kommer säger ni: ”Det där blir problem”, och en del människor söker till och med överallt efter Mästaren och frågar: ”Oj då, hur ska jag kunna lösa det?” Ja, hur skulle jag kunna lösa det åt er? Om jag skulle lösa det skulle ni inte kunna klara det testet. Om vi tog bort testet, kan ni gå framåt medan ni drar med er en massa bagage? Så jag kan inte ta bort testet ifrån er. (Mästaren småskrattar) Låter inte det vettigt? Det är därför jag säger att när det gäller kultivering måste ni verkligen begripa vad kultivering är, vara verkligt och rationellt ansvariga för er egen kultivering, verkligen hantera allting ni stöter på med upprätta tankar, och ha starka upprätta tankar.

Pratade jag inte vid den förra konferensen på [den amerikanska] Västkusten om hur många Dafa-utövare inte kan ta kritik? De vägrar bli kritiserade. Så fort andra säger någonting så exploderar de, blir upprörda, eller startar en konfrontation med någon. De vill bara höra angenäma saker. Så ni vill bara gå en jämn väg, eller hur? Ni vill stiga upp till himlen med er stora bagagebörda? Är inte det i grund och botten vad ni vill göra? Ni måste släppa alla dåliga saker, mänskliga tankar och alla typer av fasthållanden som ni har. Är det inte ett fasthållande att inte vilja höra kritik? Ni vill bara höra angenäma saker, men hur kan det vara så? [Arrangemang görs] precis för att få andra att säga obehagliga saker och se om ni blir berörda. En gud skulle inte alls bry sig om vad en människa sade om honom – man kan inte påverka honom. Han skulle överhuvudtaget inte försöka komma på hur det man gör har med honom att göra. Han fäster inget avseende alls vid det, för man kan inte påverka honom. Gudar kan kontrollera det mänskliga sinnet och få människor att göra vissa saker, inte vice versa. Hur skulle människor alls kunna påverka gudar? Så om du önskar bli en gudomlig varelse, måste inte du själv vara sådan? Måste du inte släppa de fasthållandena? Och måste du inte släppa de känslor du har som kan röras upp av människor?

Detsamma gäller till och med när problem orsakas av en annan Dafa-lärjunge. Ni kanske säger: ”Det här är inget problem som skapats av vanliga människor, så det är svårt att klara.” Det är självklart. De Dafa-lärjungar som kultiverar är inte gudar, utan också människor. Och när det är människor som kultiverar kommer alla slags mänskliga fasthållanden till ytan. Så i den här kultiveringsmiljön för Dafa-lärjungar kan det bara sägas att varelser kontinuerligt rör sig uppåt; miljön kan inte göras lika ren som gudarnas miljö. Men den här miljön är mycket bättre än vanliga människors. Det är bara så det kan vara, och det kommer att bli allt bättre. Det är därför det i denna Dafa-lärjungars miljö har manifesterats alla slags mänskliga fasthållanden, och till och med mycket dåligt uppförande har förekommit. Har ni inte sett allt detta på den resa ni har gjort? Det är normalt.

Ja, många människor blir mycket oroliga när Dafa påverkas negativt, och tänker: ”Hur kunde denne medutövare agera så dåligt?” Ja, om alla tänker på det sättet kommer ni att kunna skydda den här miljön och ständigt förädla dess renhet. Men problem kom­mer fortfarande att inträffa, och mänskliga fasthållanden kommer fortfarande att spelas ut. Jag har iakttagit saker och tings allmänna tillstånd, och jag visste att de här sakerna säkerligen skulle uppenbaras i en kultiveringsmiljö, men jag visste också att de här sakerna säkerligen skulle tas bort gradvis under ert kultiveringsförlopp. Eftersom [ni] kultiverar kommer ni till slut att ha höjts, och jag vet det också. Det är så det är när människor kultiverar i den här miljön. Men ingen av er ska slå av på takten, och inte heller ska ni vara likgiltiga när ni ser andra smutsa ner Dafas namn – det är ett krav som ni har på er. Som Dafa-lärjungar, ska ni inte alla skydda och bekräfta Fa? Det är ert ansvar. Så saker och ting är inte bara som ni föreställer er dem när ni kultiverar. Fastän ni ska betrakta kultiveringen som det primära kan ni inte tycka att inga andra saker är viktiga, tycka att er familj är oviktig, samhället är oviktigt etcetera, och att inget annat är viktigt. Att balansera alla de delarna i era liv väl är den väg ni ska vandra. Jag har sagt att ni i er kultivering ska anpassa er till det vanliga samhällets form i största möjliga utsträckning. Naturligtvis finns det alla slags människor. De som försöker skada Fa har till och med sagt någonting i de arbetsläger som försöker ”omvandla” elever, nämligen: ”Har inte Mästaren sagt att ni medan ni kultiverar ska anpassa er till det vanliga samhället i största möjliga utsträckning? Ni ska gå tillbaka till att vara vanliga människor och sluta studera [Dafa]. Lämna in era böcker.” Ja, det finns alla slags människor. Men naturligtvis, är du, på en mycket grundläggande nivå, en kultiverare? Om du separerar dig själv till och med från Fa, hur ska du kultivera? Många vanliga människor kallar mig för Mästaren, men de är inte kultiverare. Med andra ord räknas inte alla som kallar mig för Mästaren som kultiverare. Du måste verkligen kultivera dig själv i ditt dagliga liv, och verkligen betrakta dig själv som en kultiverare.

Det var så mycket jag just berättade. Er Fa-konferens måste uppnå verkliga resultat. Jag lyssnade till elevernas tal tidigare. Er konferens har varit rätt livlig, och det är rätt bra. Så jag är nöjd. Jag ska inte ta upp mer av er tid. Jag kom bara för att träffa er alla. När jag än kommer så är det för det första för att ta upp några frågor, och för det andra för att träffa alla. Har inte en del människor sagt att ni har Mästaren här och Fa här? Ja, försök då att göra bra ifrån er med alla de saker ni ska göra. Tack allihop. (Långvariga, entusiastiska applåder)

Över. anm.: Översatt 060701 från engelska. En del saker kontrollerade mot kinesiska.