Fa-undervisning i Los Angeles

Li Hongzhi
25 februari 2006

(Entusiastiska applåder) (Lärjungar säger: ”Hej Mästaren! Hej Mästaren!”)

Okej, varsågoda och sitt. Tack alla. Ni har arbetat hårt. (Entusiastiska applåder)

Ännu ett år har gått i en blink. Vi har redan gått igenom sex år då Dafa-lärjungar har räddat människor, bekräftat Fa och arbetat mot förföljelsen, och nu är vi inne på det sjunde året. Som Dafa-lärjungar har ni redan sett förändringarna i takt med Fa-upprätandets faser, och ni har också sett hur hela samhället förstår Dafa-lärjungarna och förändringen i det här avseendet. Förändringarna i situationen överlag hänger samman med situationen för Fa-upprätandet som helhet, och hänger direkt samman med den oerhörda påverkan som Dafa-lärjungar har haft när det gäller att bekräfta Fa. Så med andra ord har inget av det som Dafa-lärjungar har gjort varit förgäves, och ni har åstadkommit oerhörda saker. Allt det som ni har gjort är uppenbart, och ni har känt detta själva. Med andra ord, även om det har gått sex till sju år så kan ni vid den här tiden absolut inte bli slappa när det gäller att göra det som Dafa-lärjungar ska göra.

Genom att studera Fa och kultivera är ni medvetna om och fullkomligt klara över vad ni gör. Vi är absolut inte någon sorts politisk organisation som dem bland vanliga människor, och inte heller är det någon sorts klubb som dem bland vanliga människor som startats för nöjes skull. Det vi gör här är kultivering och det här är en process med vilken liv omvandlas från grunden till varelser på höga nivåer. Det jag säger är att de som är i publiken här alla är liv som är på väg mot gudomlighet. Så för er är alla de saker som Dafa-lärjungar gör i bekräftandet av Fa och räddandet av varelser ytterst avgörande, särskilt vid den här mycket viktiga knutpunkten i historien.

Faktum är att allt det ni har upplevt planerades i avlägsna forna tider. Men inga av de saker som sker hos mänskligheten, särskilt Dafa-lärjungarnas kultivering, visar sig helt som gudomliga manifestationer, så som de skulle göra i gudomliga riken. Om det vore så, då skulle Gudar göra saker och ting direkt och det skulle inte finnas något sådant som att Dafa-lärjungar kultiverade eller att Dafa-lärjungar räddade varelser. Alltifrån de höga nivåerna till de låga nivåerna, vem som duger och vem som inte duger, välj och plocka ut, sedan hade det varit klart – inga av de saker som händer idag skulle heller ha skett. Så som jag har sagt har för människosläktet den här historien – i den mån världens människor kan känna till det – sträckt sig över flera tusen år. Det här är en mycket kort tidsperiod i perspektivet Jordens historia; historien dessförinnan hade också direkt och indirekt att göra med människorna av idag; och under en ännu mer avlägsen tid, på den förra jorden, repeterade man saker och ting en gång inför det här Fa-upprätandet. Men den här gången är det på riktigt. Alla dessa saker skapades för Fa-upprätandet och för allt som Dafa-lärjungar har gjort, även om saker och ting verkar vara precis som för vanliga människor. Bara när saker och ting är i det här tillståndet kan varelser bli räddade, och bara i detta illusionstillstånd kan varelser höja sig, kan en människas hjärta och sinne bedömas, och kan det avgöras huruvida en människa duger. Om det var helt och hållet Gudar som manifesterade sig i det mänskliga samhället, då skulle man inte kunna avgöra vem som var tillräckligt bra och vem som inte var det, för en människas tankar kan inte ersätta den personens faktiska handlingar. Om saker gjordes på det sättet, då skulle människor så snart de såg en Gud, garanterat upphöra med att ha några dåliga tankar alls, eftersom inga fasthållanden skulle kunna mäta sig med en Gud, och då skulle den personens sanna uppförande inte kunna ses. Med en verklig, levande Gud framför sig skulle den personen verkligen inte ha något annat än upprätta tankar. Men hurdan är den varelsen egentligen? Är han tillräckligt bra? Efter att ha gått igenom en sådan lång, utdragen tidsperiod måste [dessa varelser] urskilja alla sådana saker i det här illusionstillståndet. Samma sak gäller kultiveringen: endast när någon är i illusionen kan han höja sig snabbt. Med andra ord, fastän graden av illusion kan vara olika kan man bara genom att gå igenom processen av att vara i illusionen förbättra sig; utan illusion skulle det inte finnas något sådant som förbättring. Jag har sagt tidigare att det är mycket svårt för Gudar att höja sin nivå; vilket rike en Gud än bekräftar och upplyses till så är det det riket han kommer att vara i. Varför det? Det beror på att allting som visar sig inför honom är universums verklighet, och det finns inte längre någon illusion. Så för honom finns det inte något sådant som kultivering och ingen fråga om huruvida han försöker komma till högre förståelser.

Det jag just talade om var för att berätta för er att oavsett hur lång och tumultartad tid ni har gått igenom, eller hur mycket längre tid som behövs, så kan ni inte ha fasthållande till tid. Ju mer vild och galen ondskan är, desto mer framhäver det Dafa-lärjungars mäktiga dygd i räddandet av alla varelser; och ju mer kritiskt det är för ögonblicket, desto mer belägger det Dafa-lärjungars storslagenhet. Ja, ni kultiverar i illusionen, så ibland manifesterar ni ett tillstånd i vilket ni blir slappa, ibland blir ni störda och ibland liknar ni väldigt mycket vanliga människor. Naturligtvis är även det här manifestationer av de tillstånd som ni går igenom under kultiveringsprocessen. Om det inte vore på det sättet så vore det inte kultivering, och det skulle inte vara människor som kultiverade – det skulle vara Gudar som gjorde det. Naturligtvis finns det inget sådant som att en Gud kultiverar. Med andra ord, vad som än händer, huruvida din förståelse rörande saker och ting är bra eller dålig, huruvida du klarar ett test bra eller inte, och oavsett hur många av dina fasthållanden du har avlägsnat – allt det är att genomföra din kultivering och detta är manifestationer under processen. Att klara en del tester bra och en del dåligt är normalt, och bara för att en elev gör något fel på grund av ett tillfälligt felsteg, eller att en elev inte är flitig under en viss tid eller inte kan ta sig igenom under en period, eller till och med har gjort misstag, kan man inte säga att den här eleven inte längre kultiverar eller inte längre duger. Egentligen, är inte allt det här manifestationer i kultiveringen? Det är på grund av jämförelser när det gäller själva kultiveringen som det har visat sig om du har gjort bra ifrån dig eller inte, om du duger eller inte, om du håller fast eller inte. Så med andra ord kommer de här sakerna att manifestera sig under processen. Men den övergripande situationen för Fa-upprätandet och allting som Dafa-lärjungar har gjort är huvudströmningen, och gruppen som helhet är upprätt och går framåt på ett mycket sunt sätt.

Ni vet, Fa-upprätandets framåtskridande manifesterar sig [då och då] och för det mesta har Dafa-lärjungar gått framåt stadigt och stabilt i enlighet med behoven från Fa-upprätandets olika omständigheter. Kultivering är naturligtvis den process där en varelse skapas och görs fullständig. Men motsatsen till det är, för dem som verkligen inte passar, att kultiveringsprocessen också är en utrensning. Så närhelst en viss situation uppstår kommer det säkert fram en del mänskliga tankar, eftersom det trots allt är människor som kultiverar. Det har varit några relativt uppenbara förändringar i situationen. Till exempel var tiden innan juli 1999 en period för Dafa-lärjungars personliga kultivering och efter juli 1999 har Dafa-lärjungar kultiverat när de arbetar mot förföljelsen. Alltsedan Nio kommentarer släpptes har en del människor tänkt: ”Har det här något att göra med vår kultivering?” En del som har studerat Fa väl och hade rätt starka upprätta tankar visste att den här förföljelsen var resultatet av att de gamla krafterna använde en usel kraft bland människor, det ondskefulla KKP, och att den här sortens förföljelse bara kunde existera under det onda KKP:s styre. Om det usla KKP:s onda regim inte existerade så skulle en sådan här förföljelse inte ha ägt rum. Hur ondskefulla de onda spökena än må vara så måste de använda dåliga människor till att utföra deras ondskefulla gärningar. Och de vanliga dåliga människorna i den här världen är inte kapabla att åstadkomma en sådan massiv förföljelse. Det är för att det ondskefulla, föraktliga och helt usla partiet har kontrollen över den ondskefulla regimen som de onda spökenas faktorer kunde använda det och generera den här förföljelsen. Men en del människor kan bara inte förlika sig med detta och har blivit oklara i huvudet. Men egentligen, varför skulle de bli oklara i huvudet? Jag tror att den viktigaste förklaringen är rädsla. Så för att uttrycka det rakt på sak så beror det fortfarande på deras fasthållanden, och allting annat är ursäkter.

På tal om detta, låt mig tala om Dafa-lärjungars kultiveringsform[i]. Faktum är att jag alltid har sagt till er att det sätt som dagens Dafa-lärjungar kultiverar på är ett sätt som är en ”Stor väg utan form”. Var och en av er är en del av det vanliga samhället, var och en utför sin egen funktion i samhället, var och en befinner sig i sitt eget socialskikt, var och en har sitt eget yrke, och var och en har sina egna omständigheter. Med andra ord är din kultivering helt och hållet en del av samhället och tar sig ingen särskild form. Jag kommer ihåg att en elev på en erfarenhetsutbyteskonferens lämnade fram en frågelapp med frågan: ”Mästare, är inte vi formen utan form?” Att inte ha någon form är en form. Så jag såg att ni hade förmågan att tänka ut den här idén. (Mästaren småskrattar) I själva verket, tänk på det, vad är ”intighet”? Jag nämnde förut att människor tänkte att ”tomhet” betydde att ingenting existerar. Och en del människor har sagt att ”intighet” betydde att man inte hade något som existerade. Om intighet verkligen betydde att det inte fanns något där alls, vad är då intighet självt? Och om ”tomhet” betydde att allt hade försvunnit, vad vore då tomhet självt. Om ingenting verkligen existerade, då skulle inte ens begreppet finnas där. Med andra ord är kultiveringen av en Stor väg utan form verkligen en formlös sorts form.

Ni vet, historiskt sett, vare sig det var Sakyamuni, Laozi, Jesus eller de många andra Upplysta eller helgonen som lärde ut sin Fa eller Dao under förhistorisk tid, så anammade de utan undantag ett av två tillvägagångssätt. Ett var att lämna den världsliga värl­den och kultivera och det andra var att anamma den form som kristendomen och katolicismen använder. Av den anledningen, och inspirerade av tidigare erfarenheter, har människor format trånga förståelser när det gäller gudomliga varelser och format en sorts kultur. Därför, så snart ni nämner saker såsom varelser som höjer sig, stiger uppåt, kultiverar och så vidare så tänker världens människor på den form som religionen har använt förr och nu. Men de här religionernas format är inte de enda i kosmos, och de kan inte representera de olika Fa som ett obegränsat antal gudomliga varelser var och en bekräftade, eller de format som var och en av dem använde för att åstadkomma det. Antalet gudar till och med på varje ytterst liten nivå är så stort att det är oräkneligt, så hur skulle dessa två former kunna representera allting? Det kan de definitivt inte. Exakt hur många former för kultivering finns det då?

Ni har läst i Zhuan Falun att det finns åttiofyratusen kultiveringsskolor inom Buddha-läran och tretusensexhundra kultiveringsskolor inom Dao-läran. I själva verket sades det på en mycket liten nivå, det var förståelsen på en viss nivå, och det lärdes ut bara i den utsträckning som människor kunde förstå. Ni vet, det finns Buddhor bortom Buddhor, det finns Himlar bortom Himlar, och det finns Gudar bortom Gudar. Så hur stort är kosmos? Det är helt enkelt gränslöst och oändligt. Jag har gjort Fa-upprätandet fram till idag, fastän jag redan tar hand om de slutliga sakerna så är de allra mest grundläggande byggstenarna som kosmos består av, gigantiska varelser som existerar på ett sådant sätt att de till och med för varelserna på höga nivåer i kosmos verkar vara ojämförligt gigantiska och onåbara, tänk er då hur det är för människor. Med andra ord finns det så många gigantiska varelser i kosmos, och Gudarna har alla sina egna sätt att etablera sig och de har alla Fa-principer som har formats utifrån deras egna förståelser beträffande kosmos. Här använder jag mänskligt språk för att beskriva det. Vidare finns det också tiotals miljoner olika, gigantiska kosmiska system i kosmos. Och de gigantiska systemen erfar naturligtvis alla det slutliga Fa-upprätandet av hela kosmos.

Tänk på det alla, om dessa gigantiska system är Gudar, kommer de inte att undra: ”Hur kan er Buddha vara bättre än vi? Du sprider kosmos Dafa genom Buddha-Fa sprida, rätar upp hela kosmos genom Buddha-Fa, vårt system har ingen direkt koppling till er, så hur skulle er Buddha kunna räta upp min Fa här? Hur skulle Gudarna i ert system kunna styra saker i mitt system? Passar de där Fa-upprätande sätten ni har för mitt system? Vi har fullständigt olika förståelser beträffande de sätt som liv ska existera på, och många av våra förståelser passar inte ihop. Hur ska vi här förstå det sätt ni manifesterar er på? Hur kan man räta upp vår Fa när det inte passar ihop?” Kosmos är otroligt komplext och förskräckligt ofantligt, och det finns väldiga skillnader i sätten som liven existerar på och förstår livet. Människor tycker att människorna är rätt så bra, men en del Gudar tänker: ”Människor som går längs gatan med armarna svängande fram och tillbaka är så fula.” (Publiken skrattar) ”Se på mina stora vingar och min lejonlika kropp, den är så magnifik.” (Publiken skrattar) Och det finns till och med större skillnader mellan våra förståelser beträffande liv och dem hos Gudarna i de avlägsna gigantiska systemen. [De kan säga:] ”Det som du tycker är bra och dåligt är annorlunda här, så hur kan Fa-upprätandet avgöra vad som är bra och dåligt här, där vi är?” Skillnaderna mellan varelserna [själva] är också väldiga. Den Dafa som jag sprider är den grundläggande kosmos Dafa som omfattar allt. Det är bara det att manifestationen antar Buddhabildens form och Buddhistiska principer. De känner inte till de här sakerna och därför tänker de på det sättet.

Annorlunda uttryckt, påverkar då inte Fa-upprätandet varelserna i alla system? Om de alla är inräknade, då, ja, Gudarna i de systemen med varelser vet inte vilka ni verkligen är, så låter de er göra vadhelst ni vill? Eftersom det här är en sak som involverar hela kosmos, hur skulle de kunna undgå att bli involverade? Varje system har sin egen gigantiske herre, så skulle den herren bara kunna sitta där och se på? (Mästaren småskrattar) Faktum är att även med all deras samlade kunskap så känner de bara till sakerna i deras riken, och det är omöjligt för dem att känna till saker som är bortom dem, saker som är på högre nivå eller de slutliga sakerna. Därför tänker de: ”Eftersom den här saken involverar oss, hur skulle vi kunna låta dig göra vadhelst du vill med oss? Jag, liksom andra, har oräkneliga varelser, och jag vill också försöka bli vald.” Om [Gudarna i] alla system i den gigantiska kosmiska kroppen tänker så, betyder det då inte att alla systemen har gjort någonting mot Fa-upprätandet? Sålunda blev den här mycket lilla Jorden kosmos brännpunkt i Fa-upprätandet.

Jag har ofta sagt att den här Jorden är brännpunkten för kosmos Fa-upprätande, men ingen kan föreställa sig hur mastodontisk den här kosmiska kroppen är. Ni har inget begrepp som är nog gigantiskt för att fatta det. Den är absolut enorm. Trots det etablerade de sig alla på Jorden på de sätt de ville manifestera sig på. Specifikt har mänskligheten genomgått tiotals miljoner år – jag ska bara tala om senare tider och inte det avlägsna förflutna – och hur många år det än må vara så efter att den förra mänskliga civilisationen genomgick degenerering och förstörelse, började de människor som fanns kvar i den här omgången med mänsklig existens från ett tillstånd utan någon information om hur man lever, och har tagit sig fram till idag. I modern vetenskaps språkbruk startade de från den så kallade ”stenåldern”. Men evolutionsteorin saknar naturligtvis grund. Hursomhelst spänner den historia som är relevant för varelserna från den här cykeln över nästan tiotusen år, och omkring sjutusen år är relevanta för sena tiders civilisation. Det vill säga, den historia som har att göra med bildandet av den här civilisationscykeln är runt sjutusen år. Under den här processen är sätten som varelser har handlat på och allting som har visats fram i historien direkt relaterade till Fa-upprätandet. Men den forntida historien var bara till för att lägga grunden för att människors tankar skulle kunna förstå Fa och gudsbegreppet, det definierade hur människor skulle vara och hur människors tankar och begrepp skulle vara, och [ingöt i människor] kulturens vida inre betydelse, vilka omfattar hur man skiljer på gott och ont, skönhet och fulhet, godhet och ondska och så vidare. Hela den här periodens uråldriga historia var en process där människans tänkande etablerades och hennes uppförande etablerades. Idag, beträffande hur människor uppför sig, deras begrepp beträffande bra och dåligt, vad som anses vara bra klädsel, hur människor tänker över saker, hur de behandlar sina föräldrar, hur de hanterar sina vänner och familjer, hur de hanterar allting i samhället, och hur de förstår naturen och världen i stort – alla dessa saker etablerades efter långa långa år. Om det inte vore för detta så skulle människors sinnen vara tomma eller deras tänkande skulle vara djuriskt. Om det vore så, hur skulle jag kunna lära ut Fa idag? Hur skulle Gudar kunna reinkarnera i den här världen med mänskliga kroppar? Och hur skulle Gudar betrakta människor? Så det behövdes att människor gavs en process med vilken de etablerade en tillräckligt bra förståelse och blev helt utvecklade. Efter att ha gått igenom detta blev resultatet dagens mänsklighet.

Men genom hela mänsklighetens historia, oavsett hur många tusentals år den har sträckt sig över, så har det aldrig hänt någonting som liknar dagens samhälle. Och det beror på att det förgångna var till för att lägga grunden, medan saker och ting spelas upp idag. Förr i tiden var mänsklighetens liv rätt enkelt, vare sig det var i Öst eller Väst. Kina var hela tiden det huvudsakliga stället där Gudar vägledde och spred kultur. Att [Kina] heter ”Mittens rike” indikerar också detta. Andra ställen tjänade både som åskådare till mänsklighetens mittscen och som de medverkande birollerna. Det var historiens gång och syfte. Vad beror det då på att det på senare tid plötsligt har dykt upp alla sorters kulturer, teorier och samhällsfenomen? Det är resultatet av att olika gigantiska ko­smiska systems saker manifesterar sig på den lägsta nivån, människovärlden, och anledningen till att de gör det är att de ska kunna bli valda. Ni vet, vare sig det var i Kina eller i Väst, så hade i det forntida samhället, förutom de få större religionerna, ingen annan [samhälls-] sfär något oberoende kultursystem eller form. Till exempel, post-renäs­sansens musik och konst, de olika teorierna i den sentida historien, och hur de olika yrkena har manifesterat sig i samhället under den sentida historien – inklusive det positiva och negativa uppförandet hos mänskligheten – allt detta uppkom över en natt i en explosion av aktivitet. Särskilt de senaste knappa hundra åren gjorde mycket snabbt det mänskliga samhället som hade existerat i tusentals år till vad det är idag. Det är en gyttjig människovärld, och ändå känner sig många människor faktiskt rätt nöjda med sig själva och tycker att vetenskapen har fört mänskligheten framåt. Dagens utbildning får människor att helt grunda sitt tänkande på den falska evolutionsteorin och tro att människor utvecklades till det här tillståndet, att samhället har uppnått en hög nivå beträffande vetenskapligt framåtskridande, och att mänskligheten skapade sin egen civilisation – skapade modern civilisation. Så är det inte alls. Men resultatet är att många människor under inflytande av den sortens tänkande njuter av den så kallade civilisationen som vetenskapen format. Och de som har blivit utbildade av modern vetenskap och som är ateister, tycks ha funnit den perfekta omgivningen, de tycker det är så trevligt, så de ger sig till fullo hän, och det vimlar av moderna avvikande konstformer, vilket gör det här samhället verkligt bländande.

Faktum är att Gudar aldrig ville att människor skulle leva sina liv så här. Människor kan inte se processen med karmabetalning i det mänskliga samhället eller saker och tings orsak och verkan, så de funderar inte över konsekvenserna av något som de gör, eftersom de är blinda för de underliggande orsakerna. Som resultat får de ingen känsla av tillfredsställelse. I själva verket spelar det ingen roll hur glittrande samhället blir, om utvecklingen till och med överträffar dagens så blir människor fortfarande inte tillfredsställda. Lät Gudar människor bli till för ändamålet att ändlöst sträva efter saker? Förr när någon hade en fin häst, wow, så skulle han känna det som om han var snäppet över alla andra. Och när han red på den fina springaren nedför gatan skulle folk säga beundrande: ”Wow, vilken fantastisk häst! Titta vilken fin häst den killen har.” De hade samma känsla som människor har idag när någon har en fin bil. Men idag om någon red på en häst nedför gatan så skulle folk tycka det var konstigt, för människor har inte längre det begreppet. Nuförtiden, när folk ser någon köra en fin bil säger de: ”Wow, vilken fantastisk bil, vilken värdefull springare/BMW[ii] (publiken skrattar, Mästaren skrattar), den bilen är sagolik.” Människor kan leva under olika omständigheter men har ändå samma känslor i sina liv. Om människor inte hade getts denna moderna livsstil så skulle de inte veta hurdant det här tillståndet är. Under de gångna tusentals åren, när människor levde under det normala tillstånd som människor borde vara i, gav dem de intressanta och angenäma sakerna i deras liv en känsla av tillfredsställelse likafullt. I kosmos är det här bara den nivå som människor befinner sig på. Nuförtiden har människor bilar, men när de upptäcker flygande tefat, vilka inte kräver den energi som vi använder idag, och som kan stiga upp i luften momentant och blixtsnabbt ta sig vart man än vill, ja [då tänker de] att det är ännu behändigare! Vem skulle då vilja ha en bil? ”Vad ska man ha en bil till? Det är så föråldrat!” (Publiken skrattar) Faktum är att om moderna människor verkligen skulle leva på det sättet så skulle de inte vara nöjda då heller utan skulle fortsätta att sträva efter ännu bättre saker. Naturligtvis, närhelst människor kan skapa någonting så är det Gudar som verkar, och inte resultatet av de här människornas handlingar. Det som Gudar har gett till människor idag var inte till för att få dem att leva så här. Deras syfte är att visa upp skapelserna från deras system så att de ska ha en chans att bli valda. Med andra ord, fastän människor har strävat efter saker i sin så kallade forskning så är de sakerna inte åstadkomna genom mänsklig strävan. Människor kan inte genomskåda illusionen, de kan inte se sanningen, så de ger sig hän till fullo i det moderna samhället.

Men de här sakerna gavs inte till människor för deras nöjes skull. Gudarna ville aldrig göra människor till vad de är idag, för deras syfte vara att förevisa sig själva. En del människor tycker att de lever ett sådant trevligt liv, nästan som om de vore i himlen; men naturligtvis är det inte på långa vägar i närheten av vad en Gud har. Under dessa omständigheter bryr sig människor ännu mindre om konsekvenserna, tror än mindre på Gudar, har ännu större benägenhet att skapa karma, och förstör sig själva ännu snabbare. Och dagens industri har allvarligt förorenat den ekologiska miljön och orsakat att själva materian har blivit förvrängd. Det här är något som det mänskiga samhället aldrig kommer att kunna lösa. Och det har allvarligt påverkat andra dimensioner i kosmos. Eftersom kosmos är ett cykliskt system blir de saker som extraherats av varelserna i en dimension vidare extraherade av dem i högre dimensioner. När något som liven i den mänskliga dimensionen extraherar är orent, då blir alla de saker som extraheras på högre platser, nivå för nivå, orena. Så det moderna mänskliga samhällets avvikelse, inklusive avvikelsen hos dess föreställningar, har haft effekt på Gudar och orsakat att till och med varelser på höga nivåer har avvikit. Varför måste då Fa-upprätandet av kosmos ske? Förekomsten av den här avvikelsen är naturligtvis inte begränsad till den mänskliga dimensionen. Olika saker har hänt till och med i gigantiska kosmiska kroppar. Här talar jag bara om manifestationerna på denna mänsklighetens plats.

Faktum är att den till synes rika kulturen som har manifesterat sig i det mänskliga samhället på senare tid egentligen fördes hit av gudar från olika kosmos och avlägsna gigantiska kosmiska kroppar. Beskrivet med mänskliga termer är detta sätt som varelserna i sina system upprätthåller systemen på. Det de har fört hit är manifestationen på den lägsta nivån, det mänskliga samhällets, av de Fa-principer i deras system som bestämmer höjandet eller sänkandet av ett livs nivå. Det är vad alla de där sakerna är. Naturligtvis, med vägledning av Dafa kan de där sakerna, de där formerna, göra det möjligt för ett liv att stiga upp, precis som de kan få ett inte så bra liv att sjunka. Jag pratade om begreppet ”Stora vägen utan form”, vilket ledde till den här diskussionen. Har ni tänkt på det faktum att om de många yrkena och de många områdena som finns idag fördes hit från dessa avlägsna system med varelser, och Dafa-lärjungar kultiverar i denna miljö, med Dafa-lärjungar som kultiverar i olika yrken, är det då inte just som att räta upp [de här systemen] med Fa? Är det inte att erkänna deras existens? Är det inte att rädda dem?

Naturligtvis kommer det inte att vara möjligt för mig att efterlämna till mänskligheten deras manifestationer i det mänskliga samhället. Det vi räddar är liven i de systemen. När någonting hamnar på den plats där människor befinner sig så får nivån [här] det att bli mycket dåligt och lågt, så naturligtvis kan Dafa och Dafa-lärjungar inte bekräfta de här låga livsformerna i sig. Ta till exempel religionerna. De som verkligen förstår saker och ting använder de former som antagits av de religionerna för att kultivera sig själva, medan de som inte gör det upprätthåller formerna för de religionerna. Med andra ord, det gudar vill ha är inte de former som mänskligheten använder, utan de vill att ni ska använda formerna här och höja er. När ni höjer er genom att använda dessa former så bekräftar ni Fa, bekräftar Gudar och räddar varelser, eller hur? (Applåder) Dafa-lärjungars kultivering i olika yrken är att erkänna varelserna i de systemen, och det räddar alla de liven. Jag har sagt följande till er tidigare: det jag vidarebefordrar är kosmos Dafa, vilken omfattar allting. Tänk då på det, är inte denna Fa enorm? Jag skulle säga att den är så enorm att den är utan form, den är formlös och ändå omfattar den allting. (Applåder) Fa-upprätandet rätar upp alla varelser i kosmos och gör allting som det är möjligt att göra för att rädda alla de ursprungliga saker som lämnades här av gudar.

I början visste inga liv vad jag gjorde. De utomjordiska liven trodde till och med att jag var en av dem. (Publiken skrattar) Ingen visste. Det är därför som Gudarna på olika nivåer har agerat på ett sådant sätt att de ignorerar de gamla krafternas störande av mitt Fa-upprätande. Så jag sade tidigare att varelserna i hela kosmos begick synder när det gällde detta. Jag sade att de alla stod i tacksamhetsskuld till mig eftersom jag räddade dem. Fa är grunden för alla liv.

I själva verket kan allting i det mänskliga samhället, så länge jag väljer det, användas för Dafa-lärjungars kultivering. Ta musik till exempel, något jag har talat om förut. Om människor vägleds av Dafa när de studerar och komponerar musik så kan de göra framsteg och få inspiration, och de saker de kommer på och ser att det finns behov av, kommer att vara gudomliga uppenbarelser. Så med andra ord, vilket område ni än verkar inom, när ni kan förbättra era färdigheter så är det en reflektion av att ni kontinuerligt har höjt er nivå. Och människor kan se att du är en god människa och någon som kultiverar sitt hjärta och sinne. Från människors synvinkel blir du en god människa. Som ett resultat av att du studerar Fa och kultiverar ditt inre jag gör du bättre och bättre ifrån dig, och Gudar ger dig den visdom du förtjänar och ger dig inspiration så att du kan inse många saker medan du studerar, skapa bättre saker, förbättra din teknik och nå bortom. Tänk på det, i det mänskliga samhället kan detta göras i vilket legitimt yrke som helst, eller hur? När ni gör bra ifrån er på arbetet så kultiverar ni er själva – kan ni inte förbättra er på det sättet? I dagens samhälle skulle jag kunna välja vilken form som helst som formen för er kultivering och göra det möjligt för er kultivering att lyckas. (Applåder) Det är bara det att jag inte valde de sakerna. Jag valde inte de sakerna åt er. Istället valde jag Buddha-formen, och att lära ut kosmos Fa i en buddhistisk form. Och genom de fem övningarna och den kultiveringsväg jag skapade så lärde jag er att kultivera och räddade därigenom alla varelser, inklusive alla Buddhor, Dao, Gudar och människor. Eftersom det finns så många former kunde jag naturligtvis inte välja dem alla. Jag valde en buddhistisk form. Men sanningen är att jag lär ut kosmos Dafa. Fastän den framträder i formen av buddistiska principer och Fa, och att jag har lärt ut den ur buddhistiska principers och Fas synvinkel, är det jag lär ut faktiskt kosmos grundläggande Dafa. De vägar jag låter er ta i er kultivering är samtliga vägar tillhörande stora gudomliga varelser i kosmos olika system. Varenda sak rätas upp. Allting omfattas av denna Fa, eller hur? Det är sådan Dafa är.

Jag nämnde tidigare att när Nio kommentarer först kom så kunde en del människor inte förstå det och sade: ”Blandar vi oss inte i politik genom att göra detta?” Men vad är politik? Antag att jag, Li Hongzhi, verkligen skulle styra er till att kultivera via politik – skulle ni kunna lyckas i kultiveringen? (Applåder) Det skulle ni absolut. Så länge kultiverarna, under den process där de utför sitt arbete, ständigt använde Dafa till att vägleda deras kultivering och deras ansträngningar att bli goda och sedan ännu bättre personer, och assimilerade och härdade sig själva i Dafa, då skulle de kontinuerligt förbättras, kontinuerligt höja sig, och kunna uppnå Fulländning. Om jag idag skulle vägleda er att kultivera i formen av en kung och hans undersåtar, där ni kultiverade som undersåtar, skulle ni kunna kultivera på det sättet? (Applåder) Det skulle ni absolut, och ni skulle definitivt kunna uppnå Fulländning likaväl. Det skulle bara vara en fråga om hur man skulle vandra den vägen, hur man skulle vara ansvarig gentemot alla varelser, och hur man skulle göra det möjligt för varelser att förbättra sig. Så länge som vägledningen från denna Dafa följdes skulle det kunna uppnås. När det gäller specifika former valde jag inte de formerna. När vi kommit så här långt idag skulle det inte vara möjligt för oss att välja någonting annat omigen. Det är så här vi kultiverar; det här är det sätt vi kultiverar på.

När de är mitt i okunnigheten och illusionen kan människor inte se hur enorm denna Fa är. Om någon verkligen kunde se det skulle manifesterandet av hans fasthållanden när han kultiverar vara likvärdigt med att synda mot Gudar. Just på grund av att människor inte kan se räknas dessa inte som synder. En person kanske är flitigare, medan en annan kanske har en sämre förståelse. (Mästaren småskrattar) Relativt sett lättar den illusoriska formen upp [kraven] för kultivering. En del människor tänker: ”Det skulle vara så bra om jag visste allt och kunde se allt.” Nå, i så fall skulle er kultiveringsväg vara så smal att ni inte skulle tillåtas göra ens minsta lilla misstag. Om ni blev fullständigt upplysta skulle ni inte betraktas som någon som kultiverar, och ni skulle inte tillåtas kultivera. Innan 20 juli 1999 var en del Dafa-lärjungar i ett tillstånd där de var på en hög nivå i successiv upplysning. De har inte tillåtits blanda sig i motståndet mot förföljelsen. Ingen vågar förfölja dem och de har inte blivit inblandade. Om de anslöt sig skulle de kunna stoppa den här förföljelsen, men de vet redan allting. Det jag just pratade om är formen för kultivering. Nu när vi har diskuterat det från den här synvinkeln tror jag att era sinnen har vidgats, ni har snabbt kommit att inse många saker, och nu har ni en bättre insikt om hur enorm den här Dafa är och hur tungt ert ansvar är.

När jag sagt allt detta vill jag gå tillbaka och tala om någonting annat. Som Dafa-lärjungar har ni ett enastående förflutet, och ni borde ha en enastående nutid också. Ibland när ni bekräftar Fa, gör Dafa-arbete i allmänhet, eller i er egen kultivering, så existerar verkligen många otillfredsställande saker. Det mest påfallande och största problemet, som har varit olöst under lång tid, är också vad Gudarna har muttrat i mina öron, det som stör dem mest. Men jag har aldrig betonat det, och jag har aldrig diskuterat det i starka ordalag. Varför då? Det beror på att Dafa-lärjungar behövde lite mänskligt mod när de skulle bekräfta Fa idag. Det är därför jag inte talade om det. Jag ville spara den diskussionen till den slutliga tiden – jag ville tala om det senare, när tiden var mer mogen. Vad är det då? När Dafa-lärjungar gör misstag tycker de inte om att bli kritiserade. Ingen kan kritisera dem, och när någon gör det exploderar de. När de har rätt tycker de inte om att andra tar upp saker som de skulle kunna förbättra; när de har fel vill de inte bli kritiserade. De blir upprörda så fort andra kritiserar. Problemet håller på att bli rätt allvarligt. (Applåder)

Varför har jag väntat tills nu med att tala om det? När ni bekräftade Fa och avslöjade ondskan tidigare ville jag inte att ni skulle bli för milda när ni gjorde saker och ting; i så fall skulle ni när ni klargjorde sanningen vara benägna att göra det med mindre än full styrka. Det skulle vara ett problem om ni när andra fällde [negativa] kommentarer när ni klargjorde sanningen bara slutade där, utan att ge en förklaring. Nu när ni har blivit mogna och förnuftiga, och vet hur ni ska hantera saker och ting, och nu när [det] inte kommer att påverka ert klargörande av sanningen [att diskutera den här frågan], så talar jag om det jag har sparat tills idag. Det problem ni har med detta sticker ut ganska markant nu. Som kultiverare, tänk på det – jag har talat om detta i Zhuan Falun och i mina tidigare Fa-föreläsningar – jag har sagt: ”Slå inte tillbaka när ni blir slagna, ge inte tillbaka när ni blir förolämpade.” När andra behandlar er illa ska ni bara svara med ett leende och låta det vara bra med det. Och när andra blir inblandade i konflikter och du bara är en åskådare, då ska du tänka på det: ”Hur kan jag göra bättre ifrån mig? Om jag var i den positionen, skulle jag kunna kontrollera mitt xinxing och möta kritiken och missnöjet som en kultiverare?” Kultivering handlar om att titta inom sig själv. Vare sig ni har rätt eller fel ska ni undersöka er själva. Kultivering handlar om att bli av med mänskliga fasthållanden. Om ni alltid förkastar tillrättavisningar och kritik, alltid pekar finger åt andra, och alltid motsäger andras ogillande och kritik, är det kultivering? Hur skulle det kunna vara kultivering? Ni har blivit vana vid att fokusera på andra människors tillkortakommanden och att aldrig ta allvarligt på att undersöka er själva. När andras kultivering en dag lyckas, hur är det med er? Hoppas inte Mästaren på att du kultiverar väl? Varför accepterar du inte kritik, och varför fortsätter du att fokusera på andra människor? Varför inte kultivera inåt och undersöka er själva? Varför blir ni så upprörda när ni kritiseras? Hur många av er som sitter här kan hålla er lugna när någon oväntat pekar på er och skäller ut er? Hur många av er kan förbli lugna och söka efter orsaken från er sida när ni ställs inför andras kritik och tillrättavisningar?

Detta är inte för att klandra er – det är inte så att mina Dafa-lärjungar inte har gjort bra ifrån sig. (Mästaren småskrattar) Angående detta så är det nu faktiskt för att Mästaren lät den saken vara kvar hos er. Men nu när jag har diskuterat det idag måste ni från och med nu börja ta detta problem mycket allvarligt. (Applåder) På sista tiden har en del elever ofta skickat mig anteckningar, brev eller meddelanden och talat om hur fel den eller den personen har haft (publiken skrattar), eller vilka problem den eller den personen har. Jag vet vad som pågår – mycket väl. Kultivera er själva. Jag vill inte att den miljö Dafa-lärjungar har ska bli sådan att människor pekar finger åt varandra. Jag vill att miljön ska vara sådan att alla kan acceptera kritik och samtidigt se inom sig själva. Om alla kultiverar sig själva, alla tittar inuti, och alla kultiverar sig själva väl, kommer då inte konflikterna att bli få? Detta är en princip som jag har lärt ut hela tiden, från den tiden då jag först började lära ut Fa. Är det inte så? Förbättring för en kultiverare kommer definitivt inte av att man pekar finger, inte heller är det ett resultat av min kritik av er som er Mästare eller från att ni pekar finger åt eller kritiserar varandra. Det kommer av att ni kultiverar er själva. Nu när Mästaren har talat här om detta på dagens Fa-föreläsning så måste ni från och med nu börja ta denna fråga allvarligt. (Entusiastiska applåder)

Var mentalt förberedda (publiken skrattar), ni kanske stöter på de här sakerna så snart ni återvänder hem. Men innan ni stöter på det kommer ni inte att veta att det kommer. (Publiken skrattar) När konflikter inträffar kommer ni inte att behandlas som Gudar, och inte heller kommer saker och ting att manifesteras på något gudomligt sätt. Alla kommer att verka naturliga, och alla har samma form som de konflikter som vanliga människor har med varandra. Och att ni ska rädda ansiktet kommer absolut inte att vara något som tas hänsyn till. Förutom mig själv, Li Hongzhi, kommer ingen att få någon speciell behandling. Det som händer kommer definitivt inte att gå bortom parametrarna i lagarna på den här nivån. Så allting kommer att manifestera sig i de former som är specifika för detta mänskliga plan. På den här punkten tror jag att eftersom ni är Dafa-lärjungar som har studerat Fa och kultiverat rätt länge nu, när det gäller de mer detaljerade principerna så känner ni till dem, och ni är medvetna om dem utan att jag behöver diskutera dem.

Problemet har blivit ganska framträdande. Visste ni att varelser på hög nivå gång på gång under de senaste åren har muttrat i mina öron om detta? Men jag rörde mig inte. Jag behövde låta Dafa-lärjungar få modet att avslöja sanningen när de skulle bekräfta Fa, så jag talade inte om det. Jag ville välja en tid, ett passande tillfälle, att göra det, att diskutera denna fråga. Idag är det rätt tid, så jag skiljde ut det. I förbigående ska jag berätta för er att den här saken har blivit ganska markant för oss överlag. För en del människor har det blivit så illa att ingen kan säga ett ord om dem. Det tycks som om jag inte kan fortsätta längre utan att ta upp det. En del människor har blivit som tändstickor – en strykning så tänder de. De är som landminor – ett steg så detonerar de. [De agerar som om]: ”Ni kan inte kritisera mig. Jag kan inte ta någon kritik.” De lyssnar inte längre på något uttryck för ogillande eller meningsskiljaktigheter, vare sig det var utav välvilja eller illvilja, var avsiktligt eller oavsiktligt; de slår ifrån sig för fullt, och ännu mindre granskar de sig själva. Det har blivit rätt allvarligt. Jag klandrar er inte, men från och med nu måste ni alla lägga vikt vid detta. Ni måste komma till den punkten där ni kan ta kritik, oavsett vem den kommer ifrån. Om det finns sanning i det så ska ni korrigera er själva, om inte så ska ni ge akt på det. Om ni kan förbli lugna när ni kritiseras eller bannas så förbättrar ni er. (Applåder)

Vi har ofta elever som säger: ”En del elever vet att de har vissa tillkortakommanden och problem, men de vill fortfarande inte låta andra kritisera dem.” Naturligtvis föreslår jag inte att ni alla ska gå och kritisera andra. Men när andra verkligen ser ett problem, eller ser att ett problem kan påverka ert klargörande av sanningen eller kan hindra ert samarbete, då ska de peka ut det. Mina Fashen kan ge er vinkar genom en annan elevs mun. Ni har gått igenom en så lång kultiveringsprocess, och ni har lagt ner så mycket. Ni har verkligen arbetat hårt. Jag ser allting som ni har gjort. Det är verkligen utomordentligt. Men med det sagt, detta är någonting som på en grundläggande nivå vittnar om huruvida någon i grund och botten är en kultiverare; så det som gör så att ni inte kan ta kritik, den saken måste tas bort. Även om du har gjort bra ifrån dig på alla andra områden och är dålig bara i detta enda hänseende, så är du fortfarande inte en kultiverare. Förr i tiden arbetade kultiverarna med denna fråga först, och det var kvalificerande för att bli vald till lärjunge. Jag gjorde samma sak innan förföljelsen av Dafa-lärjungar började 20 juli, 1999. Efter 20 juli, 1999 har jag inte betonat det. Idag tar jag upp frågan igen, och med detta eliminerar jag åt er den fysiska substans som har skapats. (Applåder) Men ni måste korrigera den tendens ni har skapat – det måste ni. Se till att ta er i akt! Från och med nu, vemhelst som inte kan ta kritik är inte flitig, vemhelst som inte kan ta kritik visar inte upp en kultiverares tillstånd, eller åtminstone inte i denna fråga. (Applåder) Om någon fortfarande inte kan klara detta test ska jag berätta för er att han är i en mycket farlig situation, därför att för en kultiverare är detta den mest grundläggande sak, den toppar listan över saker som ska elimineras, och den måste elimineras. Om ni inte blir av med den kommer ni inte att nå Fulländning. Låt det inte bli så att det är vanliga människor som gör Dafa-lärjungars arbete. Ni vill uppnå Fulländning, inte lycka.

Om vanliga människor vill göra Dafa-saker, kan de göra det? Det har de redan gjort. [En del människor kommer att säga till er:] ”Jag ropade ’Dafa är bra’ och jag delade ut flygblad.” När en vanlig människa har gjort det som Dafa-lärjungar gör, men han ändå inte kultiverar, kommer han att Fulländas på det sätt Dafa-lärjungar gör? Nej, det gör han inte. Men han har gjort en så enorm sak, och dessutom i denna knutpunkt i historien. Så hur kommer man då att se på denna varelse? Han kommer verkligen att erhålla lycka i utbyte, ofantligt stor lycka. Jag hoppas att de av er som sitter här, som har kultiverat så länge, inte slutar med att få stor lycka i gengäld, eller hur? (Publiken skrattar) Vad som väntar er är ännu större saker, mer magnifika, och allt som är verkligt utomordentligt för ett liv att få. Så Dafa-lärjungars kultivering handlar inte om att säkerställa belöningen med stor lycka. Från och med nu, jämsides med era interaktioner med vanliga människor, måste ni göra djupgående förbättringar när det gäller hur ni interagerar med andra Dafa-utövare. Nu när jag har sagt allt detta måste ni fullfölja och se till att det sker. (Entusiastiska applåder)

Jag ska nämna någonting i förbifarten. På senare tid har det funnits en fråga, och det gäller också Dafa-lärjungar i andra regioner än bara det anmärkningsvärda fallet Nordamerika ... många Dafa-lärjungar har varit involverade i att sälja biljetter och förbereda New Tang Dynasty TV Chinese New Year Gala. Vädret har varit så kallt så det var tungt arbete ni gjorde, och ni lade ner er själ i det. Jag såg att för att främja biljettförsäljning framträdde Dafa-lärjungar på gatorna i tunna kläder i den isande kylan. Kanske var det för att ni alla gjorde det som ni inte tänkte så mycket på det. Men det var annorlunda i Gudars ögon. Och som er Mästare var jag också ganska rörd. Ni är fantastiska. På tal om detta ska jag tala om varför den Globala kinesiska galan är så viktig. Inser ni vilka stora saker som denna kinesiska globala nyårsgala bär på?

Det ondskefulla KKP har alltid använt scenkonst som sitt verktyg för att främja partikulturen och hjärntvätta och indoktrinera Kinas folk. Människor från Kina vet alla att det varje år sätter ihop denna ”[CCTV] vårfestivalshow” och att alla programmen glorifierar det onda partiet, och är mycket politiskt. Men New Tang Dynasty TV's Chinese New Year Gala är ännu större – den kallas ”Den kinesiska globala nyårsgalan”. ”Global” – det innefattar förstås Fastlandskina. Så tänk på det, är det inte en enorm sak? ”Global” betyder internationell. Och om den är internationell, då måste den hålla internationell standard, eller hur? Våra elever är verkligen anmärkningsvärda, med tanke på hur de lyckats framföra galorna så bra de senaste åren och uppnått så hög kvalitet. Oavsett hur den övergripande kvalitén eller hur de enskilda prestationerna var så kunde folk åtminstone inte hitta några påtagliga fel. (Mästaren skrattar) (Publiken skrattar, applåderar) Gensvaret har varit väldigt positivt. Det är därför kraven är höga på var och en av artisterna, koreograferna och regissörerna, kompositörerna, orkestrarna och så vidare. Så när det gäller vissa saker behöver vi börja från grunderna. Dessutom sade jag som ni vet någonting tidigare: vare sig det är den övergripande effekten av galan, en sång som sjungs eller en musikton som spelas så har alla dessa saker som Dafa-lärjungar gör effekten att bekräfta Fa i andra dimensioner. Den energi som avges är rätt stark, och den löser upp ondskan. En annan sak är att människor i framtiden kommer att följa det dagens Dafa-lärjungar gör. Dafa-lärjungar tar täten i att lämna en viss kultur till framtidens människor, och de rensar bort det ondskefulla partiets kultur, eller hur? Det är därför som det ondskefulla KKP har varit så illvilligt och försökt ställa till problem. Framträdandena har den direkta effekten att bekräfta Fa och rädda levande varelser. Deras påverkan är därför rätt betydande, och deras effekt är ganska bra. Om vi kunde fortsätta göra detta non-stop, istället för att bara ha några få föreställningar, som för närvarande, om vi kunde sätta upp fler föreställningar, tänk då på hur många varelser som skulle bli räddade! Inser ni att när de som har tittat på galan går ut ur arenan har alla dåliga tankar de har haft blivit upplösta? Alla deras dåliga tankar är borta. (Applåder) Det är därför människor har tyckt att det var så kraftfullt.

Det är allt jag ska säga. Naturligtvis vet jag att ni vill höra mer. (Mästaren småskrattar) (Applåder) Jag vet att ni under den här tidsperioden har många frågor i kultiveringen, och det finns olika åsikter bland våra elever. Jag ska ta lite tid nu till att besvara era frågor. Ni kan lämna fram era frågelappar. (Applåder) För att vi ska kunna lösa vissa konkreta frågor här vill jag be de elever som önskar lämna fram frågelappar att överväga sina frågor och värdera om de bör ställas. (Mästaren småskrattar) Annars kanske ni lämnar fram en hel hög med lappar och då skulle vi inte kunna komma igenom allihop. Nu kan ni sätta igång och lämna fram era lappar.

Lärjunge: Vi har klargjort sanningen och avslöjat ondskan ur perspektivet mänskliga rättigheter genom att regelbundet skicka e-post till samhällets huvudström, regeringar och organisationer i olika länder, och har uppnått mycket bra resultat. Vi har nu en databas som innehåller miljontals adresser. En del människor tycker att denna värdefulla resurs i första hand ska användas till vår huvudsakliga uppgift, vilken är att klargöra sanningen och avslöja ondskan, medan andra tycker att vi ska utnyttja denna resurs maximalt genom att använda den för att skicka ut saker såsom meddelanden om evenemang, tillkännagivanden, marknadsföring av galor, och meddelanden om aktiviteter som har att göra med att skydda mänskliga rättigheter i Kina etcetera. Detta är en specifik fråga, men den är väldigt viktig, för om vi inte hanterar det bra kan det få negativ effekt.

Mästaren: Ni måste först vara klara över vad ni gör idag. Ni räddar varelser, så saker och ting som inte är relaterade till att rädda varelser är inte bland de saker som ni behöver göra. När ni väl har berättat för människor om fakta kring förföljelsen av Dafa-lärjungar och om Dafa så är de andra sakerna mindre viktiga.

Naturligtvis ska dessa specifika frågor ses på från fall till fall. Att motivera dem till att gå med i vanliga människors rörelser som skyddar rättigheter är inte ett ansvar som Dafa-lärjungar har. De medier ni driver kan fokusera något på de aktiviteterna, förse allmänheten med information om dem, och avslöja det ondskefulla KKP. Dock är det en sak ni måste vara klara över. Syftet med er existens är inte skyddandet av rättigheter; snarare har den här formen med skyddandet av rättigheter uppkommit för att stödja Dafa-lärjungar i bekräftandet av Fa. (Applåder) Ni måste göra korrekta prioriteringar! Om ni marknadsför galabiljetter så är det naturligtvis avsett att hjälpa dem lära känna Dafa och Dafa-lärjungar. (Mästaren ler)

Lärjunge: Vi har en idé. Vi funderar på att göra dokumentärer om det nutida Kina och om Kinas moderna historia som skulle kunna populariseras, och vi skulle göra det för att korrigera den felaktiga syn som människor har om historien.

Mästaren: Ja, jag känner till de sakerna. Ni kan sätta igång och göra det.

Lärjunge: Hur kan vi avgöra vilket som är det rätta historiska materialet, och dra de rätta slutsatserna från det?

Mästaren: När det gäller historiska fakta, om det finns dokumentärer [som ni kan referera till], så skulle det vara det bästa, för de är inte falska. Om ni får reda på saker genom att samla dokumentation från olika källor så tror jag att ni kommer till de mest korrekta slutsatserna. En sak som ni måste tänka på är att de saker som getts ut av det ondskefulla KKP är helt och hållet falska, så ni ska inte tro på dem. Under alla dessa år har det ondskefulla partiet bedragit det kinesiska folket, bedragit de vanliga medborgarna.

Lärjunge: Vi har fått mycket positiv feedback när vi har klargjort fakta och avslöjat ondskan för gräsrotsorganisationerna i huvudströmningen i det västerländska samhället. En del människor har frågat oss vilka specifika åtgärder de kan vidta. Av den anledningen skapade vi en samvetsstiftelse, så att människor med samveten, som inte är utövare men som vill stödja oss, kan bli involverade. Vi har en fråga: om någon vill donera pengar till Dafa-lärjungar som blivit offer, hur ska vi nå dessa utövare med donationerna och samordna de här sakerna? Och hur ska vi hantera donationer och insamlande av medel i framtiden?

Mästaren: Jag pratade med er om detta väldigt tidigt när jag lärde ut Fa. Jag sade att ni i Dafa-kultivering inte kan samla in medel eller samla materiella saker; att göra det skulle bara befrämja fasthållanden, vilket inte alls är bra för er kultivering. Dessutom kultiverar ni i det vanliga samhället, så ni behöver inte bli försörjda av vanliga människor. Naturligtvis har vi en del Dafa-lärjungar som är munkar eller nunnor, men deras situation är unik. Jag pratar bara generellt om saker här. Så under de här omständigheterna förbjöd jag totalt allt insamlande av medel – ni kan inte be om eller samla in medel från eleverna, och inte heller kan ni be om medel från allmänheten så som andra religioner gör. Vi gör inga av de sakerna.

Men situationen har förändrats sedan förföljelsen startade den 20 juli 1999. Dafa-lärjungar behöver pengar till att klargöra sanningen och rädda varelser, men deras privata inkomster är begränsade och förföljelsen har varat länge. Mycket pengar behövs för att lösa detta problem och avslöja förföljelsen. Åtminstone behövs det medel för att trycka flygblad. Och TV-stationer, radiostationer och tidningar kräver alla medel. Många andra saker, många projekt, kräver också medel. I den här situationen sade jag till Dafa-lärjungar som är ansvariga för vissa projekt att vi kan be om sponsring endast från staten i olika länder, olika slags stiftelser, eller stora bolag. Men faktum är att de gamla krafterna häftigt har satt stopp för saker och ting i det här avseendet. Under de senaste åren har det funnits stort intresse för att investera i Kina, och många länder har investerat där, så de vågar inte ge Falun Gong något ekonomiskt stöd, av rädsla för att KKP kan skapa svårigheter för deras företag. Så det ser ut som om de förråder sina samveten när ekonomiska intressen står på spel. Därför är det mycket svårt att få medel från dem.

Många av våra elever har märkt i processen när de förklarar sanningen att det verkligen finns en del väldigt goda människor därute som, när de blivit medvetna om ondskan i den här förföljelsen, har erbjudit sig att donera en del pengar till eleverna. Vad ska vi göra i de fallen? Jag säger fortfarande samma sak till er: gör ert bästa att inte be om donationer från allmänheten, gör inte det. Om någon uppriktigt insisterar på att erbjuda en donation, då går det bra att ta emot den, och ni kan använda den där den bäst behövs och där det saknas pengar. Det är så mycket man kan säga. Jag råder er att inte göra det, men om någon genuint insisterar på att erbjuda en donation, då kan de ibland tycka att det är underligt om ni inte tar emot den. Ta emot den i så fall. Ibland kan ni rädda människor bara när de saker ni gör är begripliga för dem. Så om ni verkligen stöter på en sådan situation, ta bara emot [donationen].

Se dock till att pengarna inte hanteras på olämpligt sätt. Jag vet att vi har haft problem med handhavandet av medel i en del projekt och på en del platser. Jag vill emellertid inte gå in på det. Du som har problem i detta avseende, det tycks som om du inte vill kultivera längre. Alla Gudarna tittar på er. Om en kultiverare har detta problem så är det fruktansvärt allvarligt.

Lärjunge: Hur ska vi på lämpligt sätt hantera förhållandet mellan människors skydd av rättigheter avsedda att få ett slut på förföljelsen, och att uppmuntra människor att göra ”de tre utträdena”?

Mästaren: [Genom att uppmuntra] ”de tre utträdena” så räddar ni människor, räddar varelser och räddar folket i Kina. Detta gäller inte utanför Kina. Som jag har sagt, när hela det ondskefulla kommunistblocket i Östeuropa föll samman så gjorde folket där vad de skulle göra – de fick det att falla samman. För folket i Kina återstår att göra detta, så för att tvätta sig själva rena måste de separera sig själva från det onda KKP:s ondskefulla organisationer.

Som jag sade tidigare så är rörelsen till skydd för mänskliga rättigheter vanliga människors angelägenheter, och Falun Gong är absolut inte någon politisk grupp. Ni måste vara klara över detta i era sinnen: vare sig det är de från Kina som har kommit över till den goda sidan, eller de som har trätt fram och uttalat sig för Falun Gong, så är det på grund av att Gudar har arrangerat så att de ska assistera Dafa-lärjungar, och det är definitivt inte så att Dafa-lärjungar ska assistera dem. Det är inget problem om våra medier ger dem mer täckning och visar omtanke om dem. Men ni ska inte blanda ihop era prioriteringar, och inte heller ska ni blanda ihop det ni ska och inte ska göra. Ni måste vara klara över de här sakerna! Vi är inte en politisk grupp bland vanliga människor, så ni kan inte fullständigt hänge er själva åt de sakerna. Men ni kan använda era medier för att rapportera om dem och avslöja förföljelsen. Naturligtvis har en del människor förföljts direkt på grund av att de har trätt fram och uttalat sitt stöd för Falun Gong. I det fallet kan ni fästa mer uppmärksamhet vid och ge mer täckning till de berättelserna; i synnerhet ska ni hålla koll på deras säkerhet. Det är inget problem med att göra några av de sakerna. Huvudsaken är att ni måste vara klara över – lyssna noga nu – att det går bra för er att hjälpa dem med att göra vissa saker, men ni måste vara klara över att de sakerna har hänt för att assistera er, och att kultivering och räddande av varelser kommer först och främst för er. (Applåder)

Lärjunge: Kan formlerna för de fem övningarna översättas till andra språk?

Mästaren: När de arbetade med den engelska översättningen i början sade jag att de Fa-upprätande formlerna inte skulle översättas. Varför kan de då inte översättas? De Fa-upprätande formlerna är kopplade till ljudet i kosmos, många faktorer i kosmos, och information i kosmos. Endast genom att artikulera och aktivera dem kommer den enorma effekt som kommer från den samlade assistansen från kosmos att genereras. De kommer inte att ha den effekten om ljudet ändras. Gudar förstår dem. De vet vad ni artikulerar även när ni inte skapar något ljud utan bara tänker det. Men om ni vill få en direkt effekt kommer det inte att fungera [om ni inte skapar det rätta ljudet]. Det är därför jag har sagt till er att inte översätta dem.

Som jag har sagt rätt länge så är faktiskt den kinesiska kulturen något som Gudar har fört ner bland människor. Det är en halvgudomlig kultur. Det är därför många element i den kulturen har djupgående innehåll. Språken och skrifterna hos andra etniska grupper existerar däremot inte i himlen. De kinesiska tecknen är emellertid mycket lika dem i himlen. Sättet man skriver dem på är detsamma som i himlen, men streckkombinationerna är olika. Skrivformerna hos andra etniska gruppers språk finns inte i himlen. När människor ser himmelska Gudar visa vissa saker för människor genom att skriva något åt dem på vissa etniska gruppers språk, så är det faktiskt så att Gudar omvandlar saker och ting åt människor till ord som de kan förstå, det är allt. Som en halvgudomlig kultur är den kinesiska kulturen varken helt gudomlig eller helt ickegudomlig – den är sådan.

Lärjunge: De yrken som Dafa-lärjungar inte utför kommer inte att finnas [i framtiden], eller hur? (Publiken skrattar) Såsom att vara hemliga agenter, till exempel? (Publiken skrattar)

Mästaren: Korrekt, som jag har sagt tidigare kommer hemliga agenter inte att finnas i framtiden – deras framtid har upphävts. (Applåder) Beträffande huruvida andra yrken kommer att finnas så ser det såvitt jag vet ut som om Dafa-lärjungar faktiskt finns inom alla yrken. Jag vet att det finns lärjungar på presidentnivå, och det finns lärjungar med väldigt hög social status; det är bara det att de gör saker och ting annorlunda. Dafa-lärjungarna i Kina finns inom alla branscher och yrken; i alla yrken finns det människor som kultiverar Dafa.

Lärjunge: Eftersom det onda kommunistspöket först dök upp i Pariskommunen, har det fortfarande sin rot där? Existerar det fortfarande i Paris och Frankrike i synnerhet? Och vilket inflytande har det nu?

Mästaren: Dess rot är inte där; dess rot var i Kina, men den har redan ryckts upp. Hela det onda spöket i det ondskefulla partiet, hela den röda, onda draken har redan krossats. Och de faktorer som det sedan länge har etablerat i människors sinnen och i alla kultursfärer – alla de sakerna håller också på att rensas bort, de genomgår utrensningsprocessen. Beträffande andra länder, ja, det har ingen direkt påverkan på andra länder som inte [styrs av] det ondskefulla partiet.

Lärjunge: Skulle du kunna berätta mer för oss om webbsidan Minghuis roll, och särskilt rollen för dess motsvarigheter på flera andra språk.

Mästaren: Minghuis huvudsakliga särdrag är att den primärt rapporterar om fakta kring förföljelsen av Dafa-lärjungar i Kina. De rapporterna är förstahandsinformation som avslöjar ondskan, och över 99 procent – eller till och med upp till 100 procent – av den rapporterade informationen är korrekt. Den skiljer sig från andra, konventionella medier. Ni kan översätta de fakta [som rapporteras] till flera andra språk och publicera dem på internet. Om ni har förmågan och resurserna kan ni göra det, och ni kan skapa Minghui-sidor på flera andra språk så att människor över hela världen kan se det dagliga innehållet på Minghui.

Lärjunge: Är det möjligt för de gamla krafterna att sätta in negativa varelser i Dafa-lärjungars sekundära urandar (fu yuanshen)?

Mästaren: Tänk inte så mycket på de här sakerna. (Publiken skrattar) Det är sant att de gamla krafterna har utnyttjat alla chanser de har fått. De har gjort hemska saker till och med mot de Dafa-lärjungar som jag verkligen visade vägen och ledde i historien. Ändå kommer det inte att bli några problem så länge Dafa-lärjungar kan följa kraven när det gäller att bekräfta Fa och Dafas krav.

Lärjunge: Om möjligt, går det bra att Dafa-lärjungar runt den utövaren sänder upprätta tankar tillsammans för att fullständigt förneka och eliminera de sakerna?

Mästaren: Detta är något som redan innefattas när ni sänder upprätta tankar och renar er själva från dåliga faktorer. Ni började göra detta för länge sedan.

Lärjunge: Skulle Mästaren kunna tala om den effekt som den mekanism som satts på plats av de gamla krafternas trissa har på Dafa-lärjungars ansträngningar att rädda varelser?

Mästaren: Det finns en trissa i alla dimensioner, och trissorna är i själva verket en manifestation av det tidigare kosmos Fa. De löper igenom från mikrokosmos till makrokosmos; det vill säga, dessa trissor löper igenom dimensioner, från dem som är uppbyggda av mikrokosmiska partiklar till dem som består av de största partiklarna, vilka finns på den ytliga nivån. Och de har en axel. Det där är en manifestation av det gamla kosmos Fa. Det kommer inte att vara på det här sättet i framtiden. (Mästaren ler) Det är därför som jag kunde berätta för varelser om det. Men de skapade en särskild trissa för Fa-upprätandet, och i varje dimension har de gjort vissa saker i smyg. De har till och med blandat in världens människor och satt in den här typen av trissa i människornas kroppar. Det är anledningen till att när [trissan] rör sig så sker förändringar i tillståndet för människors angelägenheter på Jorden. Det beror just på att de sakerna är verksamma. Under Fa-upprätandet befinner sig alla de sakerna i en process där de rensas bort, så de spelar inte längre någon avgörande roll.

Lärjunge: Hur är som helhet Dafa-lärjungars mognad, vilken uppnåtts genom en härdningsprocess, relaterad till avslutandet av Fa-upprätandet.

Mästaren: Så som saker och ting ser ut nu så tycks de i stort sett fortskrida parallellt.

Lärjunge: Om onda hemliga agenter bryter sig in i våra hem, kan vi då försvara oss? (Publiken skrattar)

Mästaren: Ja, det går bra för er att försvara er. Emellertid, när ni har mycket starka upprätta tankar kan ni faktiskt till och med göra dem orörliga. (Applåder) Men, som kultiverare, om ditt sinne istället är orent och saknar upprätta tankar, och du har rädsla inombords, då kan du inte få det att hända.

Lärjunge: Hur räddar Himmelrikets marschorkester varelser? Skulle du kunna ge oss tydlig vägledning angående det? (Publiken skrattar)

Mästaren: Eftersom ni är intresserade ska jag berätta om det för er. (Applåder) Ni vet, när orkestern deltog i paraderna i Chinatown i New York och i Flushing-området, så såg jag vid båda tillfällena denna syn: när bandet spelade var den energi den sände ut oerhörd. Vare sig det var den utsända energin, de ljud ni skapade, eller musiken eller tonerna själva, så hade de alla effekten att bekräfta Fa och sända ut energi.

Den dagen under paraden i Chinatown slog oräkneliga Gudar i varje dimension i himlen – Gudar som fyllde skyn – på militärtrummor. Och många, många himmelska soldater och generaler stormade fram. Och den energi som sändes ut när Dafa-lärjungar spelade på blåsinstrumenten var mycket kraftfull. Ni har sett på film hur enorma de tryckvågor som genereras vid explosionen av en atombomb är, eller hur? [Den energi som sändes ut] var ännu kraftfullare än så. (Applåder) Det beror på att komponenterna i energin som sändes ut av Dafa-lärjungar var större än atomer, och alla partiklarna på varje nivå var mycket kraftfulla. Med andra ord, när ljudet vid den tiden kom fram täcktes ett stort område med starkt ljus. Det tar lite tid för tryckvågen från en atombomb att ta slut, och sedan genererar tryckvågen en enorm sandstorm, eller hur? Och området blir rent först efter att sandstormen dött ut. [I vårt fall] blir området rent omedelbart. Och långt från det starka ljuset fanns det sedan en enorm mängd rök och stoft från tryckvågen, och medan musiken fortsatte att spelas intensifierades det starka ljuset hastigt. Området blev snabbt rent igen, och rök och stoft steg kontinuerligt upp på avstånd. Vart än det starka ljuset nådde så blev det rent.

Det var anledningen till att när orkestern fortsatte nerför gatorna i paraden så var de många människorna som tittade på – och jag iakttog dessa vanliga människors sinnen – de var i stort sett domnade. (Publiken skrattar) Och kineserna bara tittade på, uttryckslöst. De var tomma i sinnet. ”Vad är det som händer”, [undrade de]. Alla deras dåliga tankar rensades bort, och efteråt började de tänka igen (applåder) och sade: ”Wow, Falun Gong är så fantastiskt!” (Publiken skrattar) En del människor sade: ”Wow, hur kunde Falun Gong plötsligt sätta ihop en så stor orkester i USA?” (Publiken skrattar) Det betraktas som en stor orkester också i USA. [Människorna kände att] så många människor dök upp från ingenstans och spelade på alla dessa blåsinstrument! Och särskilt anmärkningsvärt var att orkestern mestadels bestod av kinesiska ansikten. Det fanns ett litet antal västerländska Dafa-lärjungar, så de flesta ansikten var kinesiska. Så kineserna i Chinatown tänkte alla på det efter att ha sett det, och de kände faktiskt att [orkestern] hade fått det kinesiska folket att se bra ut. (Publiken skrattar) Det vill säga, de antagonistiska sakerna i deras sinnen var borta. De tankar som spelade en negativ roll var borta. [Orkestern] hade verkligen denna effekt. Detta gällde de kinesiska [åskådarna]. Det var en ganska ovanlig syn för västerlänningar också – de hade aldrig sett något sådant förut. En stor orkester dök upp från ingenstans, med så många kinesiska ansikten! Många människor applåderade och ropade: ”Dakapo!” Så effekten har blivit stor.

Naturligtvis har orkestern Dafa-lärjungar också från andra etniska grupper, och de är också anmärkningsvärda, för Dafa-lärjungar är en kropp. När eleverna som deltar i orkestern spelade blev de faktiskt själva berörda. De kände att det var verkligt heligt.

Lärjunge: Kan nästa års gala turnera internationellt?

Mästaren: Sakerna nästa år måste bero på situationen. Om våra ekonomiska resurser inte är så stora går det inte att åstadkomma. Ni vet, det är mycket dyrt för hundra eller flera dussin människor att resa.

Lärjunge: Under inflytande av KKP har vissa tjänstemän i det västerländska samhället agerat dåligt. När vi klargör fakta för dem, kan vi berätta för dem att de agerar mer likt KKP-tjänstemän än tjänstemän från ett demokratiskt land?

Mästaren: Visst, det går bra. Det är svårt att säga vem det onda KKP:s ondskefulla spöke kan kontrollera. Det kan vara en västerländsk tjänsteman eller en kinesisk. När en persons tänkande är i linje med det kommer det att kontrollera honom eller henne.

Lärjunge: Ska vi tro att Fa kommer att ge oss visdom? Är det värt att ta vanliga lektioner? På sistone har jag stött på en del problem i mitt skrivprojekt. Jag undrar om jag behöver förbättra mina skrivfärdigheter eller om det finns andra orsaker.

Mästaren: Om det du skapar är på rätt väg kommer det att bli mindre svårigheter; om det inte är på rätt väg kommer det att bli svårare. Eller, när det finns problem i din förståelse angående någonting kommer det att bli mer svårigheter; och när din förståelse är fri från problem, då kommer det att bli mindre svårt. Det är garanterat så. Dafa-lärjungar har åstadkommit många mirakler. Du kan gå och lära dig vissa saker. Det är naturligtvis inga problem. Men om du planerar att lägga mycket tid – säg månader eller år – på att lära dig någonting och sedan komma tillbaka för att bekräfta Fa, då skulle jag säga att saker och ting skulle vara över vid det laget. (Publiken skrattar) Och du skulle ha lärt dig det förgäves. Det är därför jag tänker att när det gäller vissa frågor så ska ni tänka över saker och ting och överväga saker och ting själva. Som Dafa-lärjunge ska du tänka över dessa saker så som en kultiverare skulle göra.

Lärjunge: Är Nio kommentarer viktiga för vietnameser? Behöver vietnameser gå ur kommunistpartiet?

Mästaren: Vare sig det är Vietnam, Kuba eller Nordkorea – när Kinas kommunistregim faller kommer de också att falla. Deras existens arrangerades för att blåsa upp KKP:s kampanda lite. Om KKP verkligen lämnades alldeles ensamt så skulle dessa [KKP-]människor inte kunna göra så mycket som att lyfta sina huvuden inför världen. Faktum är att detta är de gamla krafternas arrangemang. Det Dafa-lärjungar bryr sig om är att kultivera sig själva; det är för att det ondskefulla KKP började förfölja Falun Gong som Dafa-lärjungar som reaktion på det ondskefulla KKP:s förföljelse har avslöjat det och avvecklat dess förföljelse. Roten är i Kina. När KKP:s faktorer sönderfaller så kommer alla de andra att sönderfalla. Man behöver inte göra något särskilt åt dem. Trots att de alla är samhällen som är under det ondskefulla partiets styre har ingen förföljelse av Dafa-lärjungar ägt rum där. Så ni behöver inte prioritera dem. I framtiden när KKP kollapsar kommer de alla att kollapsa och vara avklarade. Så just nu rör vi dem inte.

Lärjunge: Många Dafa-lärjungar har skapat en massa utsökta artistiska saker såsom musik, poesi och visor. Kan vi introducera dem för den stora allmänheten efter viss konstnärlig förbättring och putsning?

Mästaren: Det är en bra idé, förstås. Om alla människor började sjunga våra sånger eller vår musik, skulle det inte vara utmärkt? Om många människor runt om i världen, inklusive människorna i Kina, alla hade t-shirts med ”Falun Dafa är bra” på sig, så skulle jag säga att det ondskefulla KKP verkligen inte skulle veta vad de skulle ta sig till. (Publiken skrattar) En del människor har föreslagit att man kan skriva ”Falun Dafa är bra” eller ”Gå ur partiet” på Renminbi[iii]. (Publiken skrattar) Jag tycker att det är en fantastisk idé. (Applåder) Man kan inte kasta bort pengar och man kan inte förstöra dem. (Publiken skrattar)

Lärjunge: Alla Dafa-lärjungar från Haidian-distriktet i Peking sänder sina hälsningar till Mästaren. Mästare, vi saknar dig väldigt mycket! (Mästaren: Tack!) (Applåder) Mästare, du kan vara förvissad om att vi definitivt kommer att göra de tre sakerna väl och leva upp till vår respekterade Mästares förväntningar! (Mästaren: Jag tror er.) (Applåder)

Mästaren: Om det hade sagts för några år sedan så skulle jag ha känt att eleverna försökte muntra upp mig. (Mästaren ler) Nu känner jag att det är sant, och jag tror på det.

Lärjunge: Hur kan vi rädda homosexuella mer effektivt?

Mästaren: De är levande varelser, så rädda dem bara precis som de andra vanliga varelserna. Rädda dem om ni kan, och behandla dem precis som vem som helst. Ju mer ni betraktar dem som en speciell grupp, desto mindre kommer ni att kunna rädda dem. Rädda dem bara som ni skulle göra med vilken annan person som helst. Rädda dem om ni kan. Om ni inte kan så kan ni inte.

Lärjunge: I en övningsinstruktionsvideo som spelades in tidigare finns det en sekvens där Mästaren undervisar Fa vid [Kinesiska folkets] allmänna säkerhetsuniversitet, med det onda partiets flagga hängande längst bak i hörsalen. Ska vi på något sätt ta bort den? Eller ska vi behålla den som historisk dokumentation?

Mästaren: Det är okej att ta bort den. [Den var där] för att [jag] på den tiden inte riktigt ville betrakta KKP som den mest ondskefulla sak och förstöra det, eftersom alla varelser ges en chans. Det är för att det ondskefulla KKP har förföljt Falun Gong som det har blivit en ond demon för alla varelser i kosmos. Och det är anledningen till att det måste förintas och rensas bort – det är deras eget val.

Lärjunge: Ska lärjungar i andra regioner erbjuda stöd till Chinatown i San Francisco så som de har gjort med New York City?

Mästaren: Jag tycker att om en lärjunge har förmågan och de rätta förutsättningarna, då kan han eller hon åka och ge en hjälpande hand. Jag diskuterade detta med de ansvariga utövarna i San Francisco.

Lärjunge: Någon erhöll Fa och gick ur partiet, men av rädsla var han respektlös mot Dafa och har nu gått bort. Har människor som dessa fortfarande en framtid?

Mästaren: Det beror på enskildheterna i situationen. För en Dafa-lärjunge är inte det viktigaste att gå ur partiet; snarare är det att rädda varelser och få varelser att gå ur partiet. Beträffande huruvida någon som han fortfarande har en framtid, ja, det faktum att han erhållit Fa men inte bekräftade Fa anses som det viktigaste.

Lärjunge: Alla som såg galan i år sade att den var bra. Kan vi be lärjungarna i Kina att sprida den vida omkring och på så sätt beröra ett stort antal varelsers hjärtan och själar?

Mästaren: Ja, det kan ni göra.

Lärjunge: Mästare, du har sagt att åttio procent av de saker som bestämdes under en förhistorisk tid har saboterats av de gamla krafterna. Kommer detta att påverka hur enastående underbart, harmoniskt och för alltid oförstörbart det framtida kosmos kommer att vara – så som det ursprungligen var avsett?

Mästaren: Det de har förstört var bara saker som var planerade. De kan inte se hurdant det nya kosmos är, även om de skulle vilja. Dessutom, efter att en Dafa-lärjunge fulländar sin kultivering och blir en Gud eller en Buddha, när han vill skapa en egen värld kan han göra det med bara en tanke, för hans Fa är redan etablerad. Så inget [av det du tog upp] är något problem, och de är alla triviala saker. När det gäller hur mycket de har förstört och hur mycket som har förlorats, så beror det helt och hållet på huruvida någonting är önskat. Vad som än är önskat kan skapas, till och med i den utsträckning att det är fullständigt återupprättat, utan minsta skillnad.

Lärjunge: För ungefär ett halvår sedan startade några Dafa-lärjungar ett projekt. Men på grund av att den ansvarige personen (personerna) inte kunde göra sig av med sin avundsjuka uppstod störningar som gjorde det fruktansvärt svårt för de andra lärjungarna att vandra sina egna vägar. De tillvägagångssätt och den taktik som använts under den här perioden har varit rätt dåliga, och de är fläckade av partikulturen. Dessutom har de flesta [gruppmedlemmarna] alltid förlitat sig på den ansvarige personen (personerna) och på Dafa-föreningen, och detta faktum har lett till att de värre missförstod resten av oss. Det var många saker jag inte förklarade vid den tiden, för som jag förstod det då var det inte bara upp till mig att kultivera, utan också upp till mina medutövare att kultivera. Men jag insåg inte att ondskan tävlade med oss om tiden. Allt detta resulterade i den svåra situation som vi nu har, och jag vet inte vad jag ska göra.

Mästaren: Du ska titta mer på huruvida ditt eget tänkande är korrekt. Ju mer ofördelaktigt en persons beteende är mot dig i en konflikt, desto enklare är det för dig att tänka att han har fel – ”Han har definitivt fel.” Kultivering är en väldigt invecklad sak, och att göra sig av med mänskliga fasthållanden är det svåraste. Ansträng dig hårdare med att titta inuti dig själv, och titta bara efter dina egna fasthållanden. Alla ska undersöka sig själva och försöka arbeta väl med varandra. Det är det viktigaste.

Det går bra att lägga fram en del skäliga förslag i vissa specifika frågor. Men ni ska också tänka på huruvida den sak ni vill lägga fram passar in i den större situationen. Den ansvariga personen har också sina utmaningar. När du inte går i hans skor ser du inte saker och ting från hans perspektiv. Många av våra utövare kommer direkt från den akademiska världen och de har aldrig haft någon ledande funktion, de saknar sådan erfarenhet. Så att leda ett projekt är ett test för dem. Dessutom har jag läst de brev som en del elever har skrivit till mig. Fastän breven berättade om de andra människornas problem så var det som framkom mellan raderna brister i författarens egen kultivering. En del av dem hade fortfarande mycket starka fasthållanden, en del var till och med ganska extrema, och en del talade till mig med ett mänskligt hjärta och ventilerade sin ilska. Koordinatorer måste lyssna på meningsfulla förslag, och de som inte har ansvaret måste göra ett bra arbete med att samarbeta om saker och ting. Ni kultiverar, och gör inte ett arbete för arbetets egen skull.

Ni ska förstås fortfarande ge uttryck för era åsikter eller påpeka de problem ni ser när det är det rätta att göra. Men ni ska agera som en Dafa-lärjunge i allt ni gör. De av er som samordnar ett projekt ska, likt andra, undersöka er själva när ni hör [kritik eller andra åsikter], och ni ska kultivera er själva väl precis som andra gör. Bara då kommer de saker ni gör att vara heliga.

Lärjunge: Dafa-lärjungar från Ziyang och Chengdu i Sichuanprovinsen, Yili i Xinjiangs autonoma region, Harbin, Nanjng, Nanjing i Guangxiprovinsen, Yichang och Huanggang i Hubeiprovinsen, Jiayuguan i Gansuprovinsen, Liujia i Liaoningprovinsen, Kaian i Jilinprovinsen, Hangzhou, Shanxiprovinsen, Shaoguan, Fuzhou, Ji'an, Alabama, Houston, och Seattle i USA, Feitians dansskola, Toronto i Kanada, Singapore, Nya Zeeland, Japan, och Chiba i Japan sänder sina hälsningar till våra store, barmhärtige Mästare!

Mästaren: Tack allihop! (Applåder) Dafa-lärjungar i Kina och på andra håll utvecklas i stort sett i samma takt nu. Det fanns ett visst glapp tidigare – särskilt för några år sedan var glappet ganska stort. På sistone har jag sett att Dafa-lärjungarna i Kina har blivit mer och mer mogna och samlade. I det här avseendet, Dafa-lärjungar utanför Kina – det vill säga Dafa-lärjungar i andra områden i världen och av andra etniciteter – låt oss se till att ni inte hamnar efter Dafa-lärjungarna i Kina. (Applåder) Ni måste arbeta hårt!

Lärjunge: Mästare, demokratiaktivister i och utanför Kina stödjer de hungerstrejker med vädjan om rättigheter som startats i Kina. Ska Dafa-lärjungarna i Kina delta i dem för att stödja Dafa-lärjungarnas trosfrihet?

Mästaren: Som jag sade tidigare kommer kultivering och att rädda varelser först och främst för Dafa-lärjungar – det här är de saker de måste göra. Beträffande att de saker du nämnde inträffar så är de i själva verket till för att assistera Dafa-lärjungar. Naturligtvis, när en advokat som har vädjat för Dafa-lärjungars räkning förföljs av det ondskefulla partiet så ska vi ge vårt stöd. Det är okej att hjälpa dem med vissa saker, men ni ska se till att göra det med måttfullhet. Ni är inte en politisk grupp. Ni är kultiverare.

Lärjunge: En del västerländska Dafa-lärjungar har till fullo hängett sig åt att arbeta med Epoch Times på västerländska språk, till den grad att de inte ens har tid att delta i andra aktiviteter som organiseras av Dafa-lärjungar eller i Fa-konferenser. En del kinesiska medutövare tycker att de västerländska lärjungarna har gått ner sig i fasthållandet till att göra saker. Mästare, när ett relativt stort antal viktiga Dafa-händelser pågår, kan vi vara mindre noggranna med tidningens kvalité och göra klart den snabbt (publiken skrattar), så att vi kan delta i andra aktiviteter?

Mästaren: Alla skrattade. Om ni inte säkerställer dess kvalité, kan den då fortfarande spela en bra roll i att rädda varelser? (Publiken skrattar) Ni kan inte göra det. Vad ska då göras? Just nu har vi utmaningar. Utmaningarna kan dock vara övergående. Vi lider brist på personella och ekonomiska resurser, så det måste bli så att ett mycket litet antal Dafa-lärjungar är upptagna med att arbeta med det. Mästaren är väl medveten om detta. Tidigare var faktiskt också den kinesiskspråkiga Epoch Times på det sättet. Men det kommer inte att vara. Vissa saker kan bli fördröjda tillfälligt under en tidsperiod. Eller också kan ni komma på ett sätt att lösa [utmaningarna] genom att hjälpa varandra. När det gäller dessa specifika saker tycker jag att ni ska lösa dem genom att diskutera dem sinsemellan.

Lärjunge: Alla Dafa-lärjungar från Langfang i Hebeiprovinsen sänder sina hälsningar till Mästaren! Lärjungarna saknar Mästaren mycket!

Mästaren: Tack! Jag tackar Dafa-lärjungar i Langfang-området! (Applåder)

Lärjunge: I Kina har en del lärjungar gång på gång blivit illegalt fängslade och förföljda med tortyr, men de förblir beslutsamma och flitiga; medan en del andra utövare fortfarande inte har lyckats träda fram på grund av att de endera känt sig maktlösa beträffande förföljelsen eller sökt bekvämlighet. Mästare, uthärdar och offrar sig de lärjungar som gång på gång har förföljts för de lärjungar som inte kan träda fram?

Mästaren: Nej, så är det inte. Personlig kultivering är individens egen angelägenhet. Gör vad ni kan för att se hur situationen är för dem som inte har trätt fram, och försök hjälpa dem.

Lärjunge: Uthållighet och viljestyrka är medfött och förutbestämt. Min viljestyrka är svag. När jag biter ihop tänderna och bestämmer mig för att göra mitt bästa så kan jag göra bra ifrån mig några dagar, men inte länge. Jag är mycket frustrerad över detta, och jag vet inte vad mitt problem är. Jag gjorde mitt bästa för att studera Fa och memorera Fa, men såg ingen förbättring. Beror det på att tankarna på att förbättra min viljestyrka genom att studera Fa är en form av strävan, eller beror det på att jag inte har studerat Fa tillräckligt? Om den grundläggande orsaken är att jag inte värdesätter mig själv, finns det fortfarande hopp för mig?

Mästaren: Om det är en Dafa-lärjunge som kultiverar sig själv mycket väl och som lyckas få en rationell förståelse av vad Dafa är så kommer han säkert att arbeta på det med avsevärd ansträngning och inte sakta ner när det gäller detta. De som å andra sidan inte är flitiga studerar också Fa, och de vet att Fa är mycket bra, men deras tänkande är inte grundat i Fa och de har inte mycket upprätta tankar. Så deras förståelse är naturligtvis inte så hög; det vill säga, de kan inte verkligen förstå hur värdefull Fa är. Det är därför de inte är så särskilt motiverade.

Lärjunge: Är det att döda att äta rå fisk?

Mästaren: Att äta fisk som andra personer har dödat, inklusive att äta rå fisk, räknas inte som att döda. Men i det förflutna kände alla människor till detta talesätt: ”Man får betala för allt man äter.” För vanliga människor är det definitivt så. Vad en person än gör så måste han betala för det. En mördare kommer sålunda att dödas i sitt nästa liv eller hamna i helvetet. Detta är dock ingen fråga för Dafa-lärjungar. I synnerhet idag, när Dafa sprids bland vanliga människor, måste saker som dessa tas om hand. Med andra ord, Dafa-lärjungars kultivering mot Fulländning kommer först och främst, medan de oförrätter de har gjort mot andra och den bitterhet de orsakat i det förflutna kompenseras genom att de sakerna vänds till faktorer som hjälper dem att förbättra sig under kultiveringsförloppet mot Fulländning, och/eller de betalas med välsignelser [till fordringsägarna].

Med andra ord måste de skulder och den bitterhet som de är skyldiga till återgäldas med välsignelser och/eller också måste [de berörda personerna] räddas under ens kultiveringsförlopp mot Fulländning – garanterat. Mästaren gjorde detta när han arrangerade en kultiveringsväg för varje Dafa-lärjunge; jag har arrangerat [återbetalningen för] bitterhet och dessa saker. I framtiden, när ni kultiverar till Fulländning och blir Gudar, kommer en del av dem att bli varelser i era paradis. En varelse i en Guds paradis är naturligtvis en gudomlig varelse. Han – en varelse från en låg nivå – kommer att ha kommit till himlen i ett steg. När en varelse går igenom reinkarnationscykler i människovärlden så reinkarneras han mitt i svårigheterna, oavsett hur storartat hans liv är, och oavsett hur välsignad han blir så höjs inte hans nivå. Att omedelbart bli en varelse på hög nivå – ja, alla skulle vilja det! Berättade jag inte en kultiveringshistoria för er tidigare? Jag sade att det fanns en buddhistmunk som predikade ur skrifterna i ett tempel, och han såg två fåglar som satt uppflugna på fönsterbrädan utan att vilja ge sig av. Så han sade till dem: ”Om ni vill lyssna till buddhistiska skrifter så reinkarnera som människor och kom sedan och lyssna.” De två fåglarna flög då plötsligt iväg, slog i en trädstam utanför templet och dog. (Mästaren ler) Tjugo år senare kom två unga män och ville bli munkar. (Mästaren ler) Jag förklarar bara vad jag menar. När en varelse vet att han kan komma till himmelriket så kan ingenting jämföras med det, och han skulle hellre dö för det. När man ska få så enorma välsignelser i utbyte mot sin bitterhet så blir man naturligtvis glad.

För er som Dafa-lärjungar kommer allting ni var skyldiga tidigare att återbetalas och göras upp genom att varelser tilldelas välsignelser. Nu tänker en del människor: ”Okej då, jag ska inte oroa mig över vad jag gör längre. Jag kommer till och med att våga döda människor.” Nej, ni kan inte vara på det sättet! Ni kultiverar barmhärtighet, och att göra goda gärningar för varelser är en del av den kultivering ni gör som Dafa-lärjungar. Om ni verkligen skulle döda människor, bli mordbrännare, och göra dåliga saker, då skulle ni inte vara kultiverare, och än mindre skulle ni på något vis kunna nå Fulländning; det skulle inte handla det minsta om att ge välsignelser till varelser. Dessutom är svårigheterna i er kultivering avsedda som betalning för den mentala smärta ni är skyldiga till, så den ökade svårigheten skulle kunna göra er oförmögna att kultivera och då skulle ni inte kunna kultivera vidare. Jag syftade bara på de saker som ni var skyldiga till innan ni började kultivera, och till det som kommer sig av att ni behöver upprätthålla ett normalt liv när ni kultiverar.

Så beträffande att äta mat med rått kött så är det det värsta. Jag minns att Jahve sade till de människor han skapade, ”Ni ska äta lagad mat.” För människor måste kött tillagas innan det kan ätas. Varför då? Kultiverare i det förgångna såg också detta: när en människa eller ett djur dör så har cellerna i hans eller dess kropp inte dött. Och innan de cellerna dör bär anden i varje cell hans eller dess utseende. Har inte dagens vetenskap också upptäckt detta? Efter att en liten vit mus har snittats bär bilden [av dess vävnadsceller] som visas upp på en skärm via en optisk fiber den lilla vita musens utseende. Det innebär att det råa köttet som ni äter är en stor hop levande djur.

Lagat kött har å andra sidan inte dessa andar i sig. Men om det är rått, hurdant är det när ni sväljer ner dem i magen? Det är som om ni hade placerat levande djur i magen. Eftersom de är mycket små så känner ni inget annorlunda för stunden, men med tiden kommer det att leda till allvarliga sjukdomar, det kommer att ge reaktioner. Eftersom människokroppen är speciell och dess struktur är lik den hos ett universum så kallas det för ett litet universum. När de saker ni äter inte kan reinkarnera därifrån kommer de att stanna i era magar, och med tiden kommer det resulterande hatet och karman att utgöra en grogrund för sjukdomar. En stor mängd karma kommer att läggas på hög. Ni kommer då att få magproblem, vilka i allvarliga fall blir till magsjukdomar, magsår, magcancer ... allt är möjligt. I Kina såg jag människor som drack färskt ormblod. Men varje partikel i varje cell i det blodet var en orm, så skulle det på något sätt kunna vara bra för er att svälja ner alla de ormarna i magen? (Publiken skrattar) En materiell sak kan absorberas och omvandlas via kroppens kapacitet, men dess ande kommer att bli kvar i era magar, eller hur? Det är därför ni ska se till att ni absolut inte äter någon slags rå mat. Nuförtiden tycker en del människor om att äta rå fisk. Det är också väldigt dåligt. Det är definitivt inte någon matkultur. Det är väldigt dåligt. Så ni kan inte äta rått – absolut inte göra det. Som kultiverare gäller ännu mer att ni absolut inte kan äta någon form av rått kött.

Däremot, som jag har sagt, är saker döda när de är vällagade, eller hur? Andarna är borta och det som finns på ytan är bara materiell substans. Kultiverare kan kultivera och leva här bara när de kan upprätthålla sina liv. Människor har ett sätt på vilket de ska leva, och i den mån de följer sina normala levnadssätt så bildas mycket lite karma; och än mer gäller det för kultiverare. För kultiverare är det inget problem att bli av med den här typen av karma [skapad genom normalt leverne], och de behöver inte betala tillbaka det i nästa liv. Om ni kan uppnå Fulländning och gudomlighet i det här livet så kommer er Mästare att hjälpa er att lösa det, och ni kommer också att arbeta av det under er kultivering. Detta står således för en del av de problem och de kval ni upplever i den svåra självkultiveringsprocessen. Så skjut inte bort de här sakerna. Som jag sade lite tidigare kan [en del utövare] inte acceptera det när något negativt sägs om dem, och de kan inte ta någon kritik. Ni ska veta att er karma är verksam när de sakerna inträffar.

Lärjunge: Är det nödvändigt att de taiwanesiska städerna Taipei, Taichung och Kaohsiung var och en anordnar en nyårsgala? Påverkar inte det vårt arbete med att klargöra sanningen i Kina?

Mästaren: Ni kan inte låta det störa ert klargörande av sanningen i Kina. Så här ser jag på det. Det verkar som om alla Dafa-lärjungar följer Nordamerikas exempel och det som görs där, särskilt i New York, särskilt för att ni alla vet att Mästaren finns i New York. Så ni tänker: ”låt oss göra vadhelst de gör där.” Det är emellertid inte så det borde vara, eftersom situationerna är olika, och varje område borde göra saker utifrån den egna situationen.

Ingen förföljer Falun Gong i Taiwan, och den överväldigande majoriteten av folket i Taiwan känner till Falun Gong. Så [om du tänker på] hur du ska klargöra fakta till taiwaneser och hur du ska få bort det ondskefulla KKP:s faktorer från taiwanesers sinnen, ja, att göra det passar inte situationen där, eftersom Taiwan inte har det problemet. Självklart, nuförtiden är en del unga människor inte särskilt klara över Kinas historia, och så fort det ondskefulla KKP startar en ”enad front” blir de lurade. I det fallet ska ni göra det ondskefulla partiets elakhet känt för det taiwanesiska folket. Kort sagt, ni ska diskutera det här sinsemellan utgående ifrån er egen situation.

Men att de taiwanesiska eleverna hjälper till med att klargöra sanningen för Kina och Hongkong och för kinesiska samhällen i andra områden är mycket viktigt. Läraren godkänner absolut de sakerna som ni gör. Ni har ansträngt er en hel del med att klargöra sanningen för Kina i synnerhet, och effekten har varit utmärkt! Jag har sagt till de taiwanesiska eleverna många gånger – de har gjort det här verkligt bra. (Applåder)

Lärjunge: Hur kommer det sig att en del Dafa-lärjungars familjer inte kan lösa sina konflikter ens när flera i familjen är kultiverare? En del av dem har till och med bråkat förskräckligt med varandra (publiken skrattar), och som följd stödjer de icke utövande familjemedlemmarna inte längre Dafa.

Mästaren: Glöm inte att det är människor som kultiverar, inte Gudar. Vanliga människor gör misstag, och det gör också kultiverare, det är bara det att kultiverare gör färre misstag och fixar problemen hos sig själva efteråt. När den här typen av saker [du nämnde] händer, så beror det definitivt på att de eleverna inte har gjort bra ifrån sig. Ni borde inte hamna i ett stort bråk även om det är för att göra något som Dafa-lärjungar förväntas göra. (Publiken skrattar)

När vi är inne på det här ämnet skulle jag vilja nämna något. En del av er har varit dåliga på att klargöra sanningen för era familjer, och det är för att ni inte gjort det på rätt sätt. En anledning är att ni inte känner till på vilken punkt de har fastnat, ni är oklara över orsaken. En annan anledning är att när ni klargör sanningen för era familjer så betraktar ni dem alltid som familjen, snarare än varelser som ska bli räddade. Du är kultiverare, och du är över de vanliga människorna. Du vet att ni i detta livet är i samma familj, men visste du att ni i era föregående liv kanske inte var det? Du vet att den här personen i det här livet är din fru, men vem vet vems fru hon kommer att bli i nästa liv. I det här livet är den där personen ditt barn, men vems barn var han i sitt förra liv?

Som kultiverare ska ni alla vara väldigt klara över det här, och ni ska inte gå ner er i träsket av de begrepp som vanliga människor har beträffande att vara släkt med någon. Betrakta honom som en varelse och rädda honom så som du skulle ha gjort med vilken annan varelse som helst. Då, när du pratar med honom kommer resultatet att bli annorlunda – garanterat. Tänk inte i första hand på honom som en i din familj. När du istället talar till honom som en som ska räddas, blir det annorlunda. I själva verket är den vetande sidan av honom medveten om att ”du och jag hör till samma familj i det här livet, men i mitt nästa liv kommer jag att vara i någon annans familj.” Kärnan i hans varelse vet detta. När du verkligen har upprätta tankar då du räddar honom, kommer hans sanna tankar att kunna urskilja det, och han kommer inte längre att gå ner sig i vanliga människors känslor.

Lärjunge: De utländska lärjungar som finns på det ondskefulla partiets svarta lista har inte kunnat åka tillbaka till Kina på flera år nu. Är det dags för dem att åka tillbaka till Kina för att träffa sina familjer och bekräfta Fa?

Mästaren: (Läraren småskrattar) Åk inte tillbaka ännu. Ni finns på deras svarta lista, så det kommer att förfölja dig. Och även om det inte förföljer dig kommer det att använda all slags taktik för att försöka vinna dig tillbaka. Så gör ditt bästa med att inte bjuda in sådana problem. Eftersom du bekräftar Fa här så är det här som du ska kultivera. Faktum är att de faktorer som får dig att vilja åka tillbaka kanske testar dina mänskliga fasthållanden, eftersom bara kultiveringen är din väg. I Kina har vi Kinas elever som jobbar med saker där. Var förvissad, de kommer helt säkert att göra det bra. Jag har tillit till det. (Applåder)

Lärjunge: Jag känner till vikten av att sända upprätta tankar, men ibland gör jag det som om det bara vore en rutinuppgift, och ibland är det lätt att mitt sinne börjar vandra iväg. Det här har även hänt andra utövare. Hur kan vi verkligen förbättra oss när det gäller att sända upprätta tankar?

Mästaren: Låt mig säga så här: Dafa-lärjungar behöver göra de tre sakerna bra på sin väg mot Fulländning, eller hur? Och att sända upprätta tankar är en av de sakerna. Om det är så viktigt, varför kan du inte göra det bra?! Varför tänker du på det som en så enkel sak och inte tar det på allvar? Vet du hur viktigt det är. För övrigt, om du inte gör en av de tre sakerna bra, vad ska du göra?

Jag har sett många elever som gör så här när de börjar sända upprätta tankar. (Läraren imiterar en elev som faller i sömn under sändandet av upprätta tankar) (Läraren småskrattar) (Publiken skrattar) Det som det ondskefulla partiets onda spökfaktorer vill är just att göra dig dåsig, och ju dåsigare du blir, desto mer förstärker de dåsigheten. De låter dig bara inte sända upprätta tankar, för genom att göra det rensar du ut dem. När du sänder upprätta tankar för att förgöra dem så stör de.

Under kultivering är Dafa-lärjungarnas kroppar i andra dimensioner otroligt gigantiska. Dimensionerna i den Trefaldiga världen har blivit uppdelade av Dafa-lärjungarna i så många delar... Låt mig säga så här, och låt mig beskriva det i större skala: så många delar som det framtida kosmos kommer att ha, det är så mycket som Dafa-lärjungar måste omfatta. Hur kan du låta bli att göra dig av med de dåliga och ondskefulla elementen inom det område som du omfattar, på den platsen som du är ansvarig för? Du måste eliminera dem. En del Dafa-lärjungar tar inte sändandet av upprätta tankar på allvar, och det är inte bara de själva som blir störda: de onda faktorerna stör också andra Dafa-lärjungar. Kan du inte göra det som du bör göra bra? Du måste inte bara göra din egen del bra, du borde också hjälpa andra.

Lärjunge: En del Dafa-lärjungar i Kina har länge blivit övervakade av Allmänna säkerhetsbyrån. De tänker inte på säkerhet och lyssnar inte när andra elever varnar dem. Mästare, vad ska vi göra?

Mästaren: Det är sant att en del elever verkligen är vårdslösa när det gäller trygghet och säkerhet. Det verkar som om de efter att ha blivit släppta av ondskan och har varit allvarligt förföljda, glömmer det några dagar senare. Din trygghet och säkerhet påverkar andra Dafa-lärjungars trygghet och säkerhet, så ni måste tänka på det här och ta den här saken på allvar. Lår inte de gamla krafternas faktorer utnyttja dina luckor. Många elever utanför Kina har sett att Dafa-lärjungar i Kina inte lägger tillräcklig vikt vid trygghet och säkerhet, men de kan inte säga någonting till dem direkt och kan bara bekymrat oroa sig över det. När du inte är försiktig blir du förföljd och orsakar andra skada.

Lärjunge: Jag är en erfaren utövare och erhöll Fa 1996, men idag är första gången som jag har träffat Mästaren personligen och jag känner mig så välsignad. Det finns så många erfarna utövare i Kina som aldrig har träffat Mästaren. De önskar att de var lika lyckligt lottade som de utländska eleverna och hoppas att de utländska eleverna uppskattar [möjligheten att träffa] Mästaren. Är det sant att de eleverna som har haft chansen att lämna Kina ska göra sitt bästa för att stanna utomlands?

Mästaren: Det här är något du ska bedöma själv. Om du kan göra bättre ifrån dig utomlands och vill ansluta dig till de utländska Dafa-lärjungarna för att bekräfta Fa, så är jag inte emot det. Om du kommer att fortsätta att vara utsatt för förföljelse och bli eftersökt av polisen när du kommer tillbaka, då måste du stanna kvar utomlands. Om det inte är så och din situation [i Kina] är relativt fri, och det finns många varelser i Kina som du kan rädda, som du inte har räddat, eller om du har mycket som du ångrar och vill ha en andra chans att gottgöra, då tycker jag att du bör åka tillbaka och göra allt det där bra. Mästaren ger dig bara ett förslag; det är upp till dig vad du specifikt gör.

Lärjunge: Dafa-lärjungar från staden Zhengzhou i Henanprovinsen, Dafa-lärjungar från England, och alla Dafa-lärjungar från området Anshan i Liaoningprovinsen sänder sina hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack alla. (Applåder)

Lärjunge: Jag har utövat i ett år nu men jag förstår inte varför jag ofta har haft mardrömmar på sista tiden. Är det för att jag inte har gjort bra ifrån mig? (Mästaren: ”[Den här är från] en västerländsk elev.”)

Mästaren: Jag har talat om tillståndet hos nya elever i många av mina Fa-föreläsningar. När en del nya elever plötsligt går från att vara vanliga människor till att bli kultiverare, möter de omedelbart problemet med [fordringsägare] som kräver att de betalar tillbaka sina skulder. Erfarna elever känner alla till det här. Ibland hade de mardrömmar och råkade ut för bisarra saker. De sakerna är faktiskt alla reflektioner av det faktum att du håller på att gå bortom att vara en vanlig människa och att din tacksamhet och dina förtrytelser från förr behöver klaras upp. I normala fall går vanliga människor igenom reinkarnation och får erfara karmisk återgäldning där de betalar för vad de samlat på sig i sina tidigare liv. [Så fordringsägarna tänker:] ”Jag har ingen brådska med att samla in dina skulder, eftersom du kommer att bli tvungen att betala mig i ditt nästa liv.” Men när du tar upp kultiveringen och är på väg att lämna den Trefaldiga världen, tänker de: ”Du har inte betalat tillbaka till mig det du är skyldig, och om du ger dig av kommer jag inte att kunna hitta dig senare, så du måste återbetala din skuld till mig.” Det är därför de kommer att söka upp dig i förtid och du kommer att stöta på konstiga och bisarra saker. Men Mästaren kommer att skydda dig från allt det där, så det som händer kan verka hotfullt, men du kommer inta att vara i någon fara. Det spelar ingen roll, som Dafa-lärjunge ska du ha starka upprätta tankar och hantera dessa saker så som en kultiverare ska göra.

Lärjunge: När några elever återvände från berget gav de till en Fa-studiegrupp ut inskriptioner som de hade läst på skriftstenar där och skrivit ner, och de bad eleverna att läsa dem gång på gång istället för att läsa Zhuan Falun i Fa-studiegruppen. Mästare, är det okej att göra det?

Mästaren: Självklart inte. Jag har pratat om sådana saker många gånger. Jag har sagt att Fa som jag lär ut på berget till en liten grupp människor inte bara kan lämnas vidare, eftersom det skulle störa den övergripande situationen för Dafa-lärjungars bekräftande av Fa. Men eftersom vi alltid har folk som vidarebefordrar det, har jag beslutat mig för att sluta undervisa där helt och hållet. Så ni har inte hört någonting på sistone, eller hur?

Det har alltid funnits människor som sprider skvallrig information. Självklart tycker jag att de har gjort de där sakerna på ett skvalleraktigt sätt, så jag kommer inte att prata mer om det här. Gör det inte mera. Dafa-lärjungar behöver ha starka upprätta tankar och agera som kultiverare. De människor [som vidarebefordrar sådana saker] har så många mänskliga fasthållanden, och de vill alltid göra eller säga någonting nytt för att kunna vara annorlunda, de vill alltid skryta, och de vill alltid att folk ska få veta hur mycket specialbehandling de får från Mästaren personligen. Det är emellertid inte på det viset. Varje person måste kultivera sig själv. Det spelar ingen roll hur mycket Fa jag lär ut åt er, om ni inte kultiverar er själva väl kommer ni ändå inte att lyckas i kultiveringen.

Lärjunge: När vi förberedde oss för diskussionsforum angående de ”Nio kommentarerna”, kom vi i kontakt med några personer som hade flytt från kommunistländer, inklusive några från Kinas kommunistkompisar. Men de här människorna har nu etablerat sig utanför sina hemländer och är upptagna med investeringsmöjligheter i sina hemländer, så de är ovilliga att tala öppet och exponera det ondskefulla partiets ondskefullhet. Mästare, vad bör vi göra åt det här?

Mästaren: Prioritera inte andra länder vid den här tidpunkten. Men, när det handlar om att klargöra sanningen är alla varelser jämlika och likadana; vi klargör sanningen för alla människor. Det beror på att det ondskefulla partiets faktorer är världsomspännande och inte begränsade till kommunistländer. Och det spelar ingen roll vem någon är, attityden han har är hans egen angelägenhet.

Lärjunge: Musik och konst kommer från enorma kosmiska kroppar, så hur ligger det till med sport? (Publiken skrattar)

Mästaren: ”Sport” är en generell term som innefattar många saker som har buntats ihop. Och många av de saker som det inkluderar kommer från olika system. Så det är inget absolut, eftersom många av sakerna kommer från olika system. Varför har saker från olika system kommit? Det har att göra med Fa-upprätandet. Ingen visste vilken ytlig form den varelse som skulle inkarnera här på Jorden skulle använda sig av för att lära ut Fa. Vid den tiden gjorde jag inget specifikt val. Precis innan jag skulle börja sprida Fa, och när alla dessa saker nyss hade visat sig för mig, valde jag att lära ut kosmos lag genom Buddha-Fa och med en Buddhas utseende.

Lärjunge: En säkerhetsbyrå utanför Kina gav oss några namn på hemliga KKP agenter. Bör vi offentliggöra dem för eleverna?

Mästaren: Vänta lite med det. Eftersom de har fått kontakt med Dafa skulle jag vilja ge dem lite fler chanser. (Applåder) Jag vill inte avslöja dem förrän de är fullständigt bortom räddning. Jag känner mig mycket tillitsfull, eftersom Fa är så enorm. Så jag tror bara inte på att jag inte kan rädda er. (Applåder) Det har funnits så många elever som gjorde saker förut som de inte borde ha gjort, och så många elever för vilka de där [spion]uppdragen var deras jobb, och ändå har de börjat att kultivera i Dafa. Är inte det Dafas mäktiga kraft? (Applåder)

Lärjunge: För det mesta när jag sänder upprätta tankar kan jag inte komma in i ett lugnt tillstånd. Beror det på att jag blir störd eller att min kultiveringsnivå är låg? Jag känner ofta att effekten från mitt sändande av upprätta tankar är minimal.

Mästaren: Låt mig säga så här. För en ny elev, om du inte känner mycket när du sänder upprätta tankar, så är huvudorsaken att din kultiveringsprocess har varit kort, och som resultat är du inte känslig för transformeringen av hela din kropp. Faktiskt är många människor som har kultiverat länge inte nödvändigtvis känsliga för det. Hur kommer det sig att en del människor somnar så fort de börjar sända upprätta tankar? Det beror på att de inte kan känna någonting.

En sak som jag sade tidigare var att du kan kultivera till en sådan hög nivå just för att du kultiverar mitt uppe i illusionen, en sådan massiv illusion. I den här situationen, när kraven på dig är så höga, när du kan klara dig hela vägen med starka upprätta tankar, det är anmärkningsvärt, och du kommer garanterat att uppnå Fulländning. Det är sant att när många elever sänder upprätta tankar så känner de vanligtvis inte saker särskilt intensivt eller påtagligt. Det beror på att den sidan som verkligen har effekt och den delen som ännu inte är fullständigt kultiverad, är åtskilda. Men den här sidan som ännu inte är fullständigt kultiverad är huvudkroppen, och vad som är avgörande är om de upprätta tankarna hos den här viktigaste delen är starka! I kultiveringen, när dina upprätta tankar är starka, förbättrar du dig och genomgår ständigt en transformering. När dina upprätta tankar är starka är de upprätta tankarna som du sänder ut stora, och den sida av dig som blivit fullständigt kultiverad utövar sina enorma förmågor. Eftersom den kultiverande sidan är avskild och din mänskliga är tillbakahållen, [så är din mänskliga sida] ännu inte särskilt känslig. Om inte avskiljningen vore där, då spelar det ingen roll hur okänslig du var, när en sådan mäktig kraft kommer fram så tror jag att den sidan av dig som finns här skulle skakas om otroligt mycket, och den mänskliga kroppen – den här delen som inte kultiverats färdigt än – skulle inte kunna utstå en sådan mäktig kraft.

Många elever lägger ingen stor vikt vid att sända upprätta tankar, och en mycket stor anledning till det är att de inte är känsliga [för vad det gör]. Oavsett om du är känslig eller inte, när Mästaren säger åt er att göra något bör ni göra det, och det kommer helt säkert att ha effekt. Det är definitivt inte bara en formalitet! Mästaren kommer absolut inte att be er göra någonting meningslöst. (Applåder) Om det bara vore en formalitet så skulle det vara meningslöst för er, för mig, för Fa-upprätandet och för ert bekräftande av Fa, och för alla varelser. Och dessutom [har jag sagt till er] att betrakta sändandet av upprätta tankar som något högst betydelsefullt. Ni måste ta det på allvar. Vare sig ni kan känna något eller inte så ska ni göra det med starka upprätta tankar. Med tiden tror jag att ni alla kommer att känna saker.

När ni sänder upprätta tankar krävs det inte att ni ska komma in i ett lugnt tillstånd där ni inte tänker på någonting. Ni tänker [faktiskt] när ni sänder upprätta tankar, och era tankar [ska vara] mycket starka. Just nu ska ni framför allt tänka på att lösa upp det ondskefulla KKP:s onda spöke och de mörka hantlangarna och ruttna demonerna, tänka på att förgöra dem, och rensa bort dem. Det är annorlunda jämfört med att gå in i ett tillstånd av fullständig stillhet.

Lärjunge: Jag är en tioårig flicka, och jag skulle vilja veta när det kommer att hållas en dansskola för barn. (Publiken skrattar)

Mästaren: (Läraren småskrattar) Det är inte så att Mästaren kommer att hålla den. (Publiken skrattar) Ibland hjälper Mästaren till att koordinera saker lite och då blir saker gjorda snabbare, men de görs alla av Dafa-lärjungar. Just nu är våra undervisningsresurser begränsade. När omständigheterna tillåter kommer vi att hålla sådana kurser.

Lärjunge: Hälsning till vördade Mästaren. Jag skulle vilja fråga angående de många medutövare i Kina som blivit olagligt frihetsberövade av ondskan. En hel del av dem har antagligen ännu inte hört om ”De tre utträdena”. Om, när dagen för att göra upp med KKP kommer och en del av de lärjungar som är olagligt fängslade ännu inte har publicerat sina utträdesdeklarationer, kommer det då att påverka dem negativt?

Mästaren: När det gäller Dafa-lärjungar, när du redan är en Dafa-lärjunge, blir andra saker mindre betydelsefulla. Men i kultiveringen finns det alltid de med starka vanliga mänskliga fasthållanden, och de med otillräckliga upprätta tankar, och nya elever. Så om du är en av de utövarna så duger det inte om du inte deklarerar din ståndpunkt. Inget av det är emellertid viktigt för flitiga erfarna utövare som har kultiverat i många år. Det är så det fungerar. Det viktigaste är att rädda alla varelser och att få vanliga människor att hoppa av det ondskefulla KKP så att de inte går under med det.

Lärjunge: Mästare, jag svor inför din bild på att jag skulle sluta misslyckas mer med sexbegärets test, men senare misslyckades jag igen. Jag ångrar det djupt och jag är rädd för att förlora allting.

Mästaren: För en kultiverare, en Dafa-lärjunge, är det något verkligt skamligt. Inom buddismen fordras det att människor ska hålla sig till buden, och när någon bryter mot kyskhetsbudet så är det verkligen en allvarlig sak! Visste du att Dafa-lärjungar har transformerats från det gamla kosmos och har gått bortom de gamla Fa-principerna, men det gamla kosmos, de gamla Fa-principerna, de gamla varelserna... allt det där försöker hålla dig tillbaka!

Jag har tidigare talat om de gamla krafternas störningar. Har du tänkt på följande? [Sexbegär] är en av de faktorer [de använder] för att hålla dig tillbaka! Vad ser de gamla krafterna och det gamla kosmos som det allvarligaste? Lust, [i form av] utomäktenskapliga sexuella aktiviteter. Det är vad de ser som det mest allvarliga av allt. Förr i tiden, när någon bröt mot det budet, blev han utkastad från templet, och hans kultivering skulle då vara helt och hållet avslutad. Så hur ser Gudar på det här nu? Vet ni vad de har sagt i profetiorna de har lämnat? De spådde att alla Dafa-lärjungar som skulle finnas kvar på slutet skulle vara de som hade upprätthållit sin renhet i enlighet med det här. Med andra ord är de här sakerna ytterst allvarliga för dem. Så de gamla krafterna och alla Gudarna i det där kosmos kommer inte att försvara någon som överträder förbudet mot detta, någon som helst som inte gör bra ifrån sig i det här avseendet; de kommer faktiskt att knuffa dig utför. De vet [och tänker för sig själva:] ”Li Hongzhi, du överger inte dina lärjungar, så vi kommer att få dig att överge dem.” Det är därför som de får elever som har gjort misstag att göra fler misstag, om och om igen, och till slut gör de elaka saker och går över till den motsatta sidan. ”Vi fyller hans huvud med förvridna förståelser och får honom att skada Dafa. Sedan får vi se om du fortfarande behåller honom.” Och ni vet, det är det de har gjort. Tror ni att alla de som har ”upplyst sig” på en ondskefull väg verkligen ville gå mot ondskefullhet? Det finns orsaker bakom allt det där.

Så, ni måste vara försiktiga med det här, särskilt de yngre Dafa-lärjungarna. Om ni inte är gifta får ni inte syssla med sexuella aktiviteter, och ännu mindre ska de som är gifta göra misstaget att ha utomäktenskapliga förhållanden. Dafa-lärjungar kan självklart gifta sig medan de kultiverar i det vanliga mänskliga samhället. Det är inga problem med det. Men du får inte göra några misstag! Du får inte låta de gamla krafternas faktorer och de illvilliga varelserna utnyttja dina luckor och förfölja dig till den punkt då du till slut inte längre kan kultivera. Då har du förlorat din chans.

Det Mästaren säger är absolut sant. Om du är flitig eller inte, och oavsett hur du kom in i Dafa, så har alla de arrangemang som gjorts på Jorden genom tusentals år, gjorts för det som händer idag. Du måste verkligen ta vara på den här möjligheten och inte låta den gå dig förbi. Faktum är att vilken inställning det stora antalet varelser på Jorden har beträffande Dafa, så görs de dåliga saker som de gör alla i okunnighet. Om de verkligen hade vetat att det är detta de hade väntat på så skulle de inte göra några dåliga gärningar som är skadliga för Dafa även om man slog ihjäl dem.

Naturligtvis är det kanske inte så lätt för nyare elever att förstå vad jag har sagt. Kultivera steg för steg, och i framtiden kommer du att veta. Eftersom Dafa-lärjungar redan har kultiverat så länge och har erhållit klara förståelser om många saker, kanske det inte är så lätt för nyare elever att förstå. Det som det mänskliga samhället förhärligar är inte nödvändigtvis enbart bra, och det som människor förhärligar är inte nödvändigtvis acceptabelt för Gudar.

Lärjunge: Många Dafa-lärjungar i Nordamerika försöker flytta till New York och New Jersey, och en del av dem som arbetar på andra platser vill också hitta jobb i Östra USA så att de kan vara så nära Mästaren som möjligt. (Publiken skrattar) Detta är förståeligt, men andra områden behöver elever till att bekräfta Dafa, särskilt när KKP:s ondskefulla spöke fortfarande härjar i en del områden.

Mästaren: Det här är ett problem. En del elever har flyttat för att de har vissa specialkunskaper som råkar behövas, och det går bra. Men andra elever borde inte flytta obetänksamt och utan att tänka igenom det eller göra det utan någon förnuftig anledning. Skaffa dig inte svårigheter i ditt dagliga liv eller andra sidor av livet. Efter att du har orsakat dig de där svårigheterna kommer du varje dag att tänka: ”Hur ska jag få något att äta idag? Hur kan jag skaffa tak över huvudet i morgon?” I så fall skulle du inte kunna bekräfta Fa, eller hur? Alltså, skapa inte onödiga svårigheter för dig själv, rubba din kultiveringsmiljö, eller förstör förutsättningarna för att du ska kunna bekräfta Fa. Det ser ut som om också jag i framtiden borde bo i Västern ett tag. (Mästaren skrattar) (Publiken skrattar) Efter att den här periodens göromål är över kanske jag bor någon annanstans. (Publiken skrattar, applåder)

Lärjunge: Några av de äldre Dafa-lärjungarna runt oss har kultiverat i många år, har ett utmärkt sinnestillstånd och god hälsa, och de ser mycket yngre ut än icke-utövare i deras ålder. Men de uppvisar ändå en del tecken på åldrande.

Mästaren: Den här delen på ytan som inte har blivit fullständigt förändrad i kultiveringsprocessen har inte gått bortom tidens begränsningar i den här dimensionen. När den här sidan av er har blivit kultiverad till den punkt där den inte längre är begränsad av tiden här och har avskiljts från den här dimensionens tid, så kommer tiden här inte att hå någon effekt på er. Det här har hänt med en del elever, men alla är inte sådana. Vars och ens kultiveringsväg är olika och de tillstånd som har arrangerats för dem är olika. För de flesta utövarna kan den sida som har kultiverats väl inte styras av den gudomliga sidan, eftersom de är åtskilda.

En annan anledning är att de gamla krafternas faktorer som stör fortfarande påverkar. Jag har tidigare sagt någonting: ”Gudarna i kosmos betraktar inte människor som något betydelsefullt.” Människor säger att Gudar är barmhärtiga. Ja, de är barmhärtiga, och barmhärtighet är vad de kultiverar. Men att de är barmhärtiga betyder inte att de är barmhärtiga mot människor; de har inget att göra med mänskliga varelser. När en Gud kommer i kontakt med människor känner människor kanske en kraftfull barmhärtighet från honom, men han är bara den sortens Gud och han är inte barmhärtig specifikt mot dig; att vara barmhärtig är snarare bara ett tillstånd. Faktiskt tänker många av Gudarna i det gamla kosmos: ”Ni Dafa-lärjungar kultiverar till en sådan hög nivå och ni kommer att bestämma kosmos framtid. Så jag kommer inte att låta er stiga uppåt om ni kommer till korta bara lite grand.” Även om vi inte kan kalla de här varelserna ”skoningslösa” så när det gäller det här kommer de absolut inte att ge den som gör fel en utväg, och inte heller vara skonsamma gentemot er bara för att ni har gjort en del bra saker.

På den tiden när jag först började lära ut Fa var det på grund av de här sakerna som jag nådde en återvändsgränd med dem och saker och ting fördröjdes med ett år. Senare visste jag att om jag fortsatte att skjuta upp undervisandet och spridandet av Fa så skulle en massa elever inte ens hinna få Fa och tiden skulle inte räcka till för att rädda många varelser. Så beträffande många saker har jag kämpat med dem. På den tiden ville jag att transformationen på den ytliga kroppen skulle vara i takt med den delen som hade blivit välkultiverad; jag ville ha kroppen avskiljd från det mänskliga tillståndet under kultiveringen; och jag ville att de kultiverande lärjungarna skulle använda sina egna upprätta tankar för att upprätthålla ett tillstånd som är likadant som hos människor. Beträffande de här frågorna befann jag mig i en återvändsgränd med dem i ett år. Det var därför som jag inte började lära ut Fa offentligt vid den tiden. Vi befann oss i ett dödläge i ett år. Inte ens nu kan jag erkänna det som de har insisterat på och jag kommer absolut inte att erkänna det i framtiden. I framtiden kommer alla varelser som har deltagit i störningarna och avbrotten att sönderdelas i den process där de betalar för vad de har gjort. Det jag vill ha måste åstadkommas, även om vi måste vrida historien tillbaka och börja om från början igen. Både detta innehåll och denna process är nödvändiga för Fa-upprätandet. Jag syftar inte på saker som kommer att hända när Fa rätar upp människovärlden.

Lärjunge: Dafa-lärjungar från Beijing och Zhangjiakou sänder sina hälsningar till Mästaren. Vördade Mästaren har sagt i tidigare Fa-föreläsningar att det vore rätt bra om vi kunde rädda femtio procent av människorna i Kina (inte ett exakt citat). Har den siffran något att göra med de två sorternas materia och deras hämmande effekt i den här mänskliga dimensionen, såsom det diskuteras i skriften ”Buddha-natur gentemot demon-natur”?

Mästaren: Buddha-natur och demon-natur syftar inte på detta. Det syftar på de två sorternas materia – positiv och negativ – som existerar i grundämnena som bygger upp universum. Ju lägre nivå, desto större skillnad mellan de två sorternas materia; den positiva materian blir bättre och den negativa materian blir ondare. När människan skapades fanns de två elementen gott och ont redan i materian, så de skapade mänskiga varelserna hade i sig själva både goda och onda element. När någon vettlöst ropar och skriker eller vädrar ut, då är det demon-naturen som ageras ut – det vill säga att demon-naturens sida hos honom är verksam. När en person är mycket välvillig, god och vänlig, älskvärd, och mild, så är det hans goda sida som spelar in.

När ni kultiverar en upprätt Fa och [uppnår] rättfärdig Upplysning, ska ni tygla och eliminera er demon-natur. Förr handlade kultiveringen inom buddhismen om att tygla – tygla demon-naturen och låta Buddha-naturen komma fram helt och hållet. Till sist, när ens tyglande kraft hade växt sig mycket stark, kunde personens demon-natur inte längre ha någon inverkan, som om den hade blivit låst. Fa-upprätandet är att åstadkomma grundläggande förändringar genom hela kosmos. Det är därför som saker under Dafa-lärjungarnas kultivering justeras åt dem på nytt, med start från den mikrokosmiska nivån, och allt som inte behövs avlägsnas direkt. Det förändrar en varelses tillstånd på en grundläggande nivå. Det är annorlunda jämfört med hur saker och ting var när människor kultiverade tidigare.

Lärjunge: Politisk aktivitet är så som saker är i det västerländska samhället [som handlar om] att människor har mänskliga rättigheter och suveränitet, medan ”att blanda sig i politik” är en term som återspeglar den politiska kulturen efter KKP:s förvanskning. Är den förståelsen korrekt?

Mästaren: KKP sporrar människor att ”bry sig om politik” när det gagnas av att de gör det. Ett slående exempel är Kulturrevolutionen, som ni alla vet: Närhelst någon sades vara ”politiskt bakom” betydde det att den personen ”låg efter i tänkandet” och ”inte brydde sig om politik”. Men när det ondskefulla partiet känner sig hotat blir det plötsligt ”olagligt” att delta i politik. Det säger vadhelst som passar dem, och det de säger antas alltid vara rätt.

Dessutom, i västländer är begreppet politik: vilken som helst aktivitet som inte är religiös eller som inte bara påverkar individen anses tillhöra politiken. Därför, när det gäller västerländska samhällens ståndpunkt beträffande huruvida Falun Gong är religiöst så är deras slutsats: ”Eftersom de offentliga aktiviteter som ni har inte är politiska aktiviteter så är ni en religion … Och ni har en andlig tro.” Så de anser att det är en religion.

Låt mig nämna något medan vi är inne på ämnet. I framtiden, om någon frågar om vi är en religion, ge ingen förklaring, försök inte förklara det längre för vanliga människor. Vad personen än tror att vi är så är det hans sak. Ni är klara över det här, eller hur? I Kina, med den sortens samhälle, finns det en klar föreställning om vad som räknas som ”religion”: En religion har tempel, dyrkan, religiösa ritualer som man ska delta i, givande av löften, dop – detta är väldigt klart, du är religiös, du bedriver religiösa aktiviteter, utan dessa tillhör du inte någon religion. Det här är helt annorlunda jämfört med det begrepp de har i Väst. Så i det västerländska samhället, om en vanlig människa kommenterar huruvida ni är en religion så behöver ni inte svara, och ni behöver inte ta så allvarligt på det. Om en regering, samhällsorganisation, administrativ avdelning, kon­gressledamot, etcetera säger att ni är en religion så behöver ni inte längre tala om för honom att vi inte är det. Om det rör rättsliga frågor kan ni hantera saker och ting som religion och följa de relevanta rättsliga bestämmelserna. Så under de här omständigheterna kan ni säga att det är en religion, särskilt när det rör rättsliga angelägenheter. Är ni alla klara över det här? Det beror på begreppsskillnader i Öst och Väst. Det här bryter inte mot den Fa som jag lärde ut tidigare. Tidigt talade jag om det här i Det Essentiella för flitiga framsteg. Jag sade: Vi är inte en religion, men vanliga människor kommer att betrakta oss som en sådan. Ni ska verkligen vara klara över det här.

Lärjunge: Mästare, vi gör övningarna och klargör sanningen på turistställen, och ändå handlar de banderoller vi hänger där om ”KKP:s despotiska styre” och Nio kommentarer. Mästare, vill du vara snäll och berätta för oss vilken effekt det här har när det gäller att rädda varelser?

Mästaren: När Nio kommentarer först kom ut kontrollerades de vanliga människorna där ute, inklusive i Kina, noga av olika onda faktorer och det ondskefulla KKP:s ondskefulla spöke. Vid den tiden, om [spridandet] av Nio kommentarer och klargörandet av sanningen gjordes tillsammans så skulle det ha gjort det mycket svårt att rädda människor som skulle räddas. Men efter att ha gått igenom ett år, och vid den här punkten idag, är situationen annorlunda: Det ondskefulla KKP:s ondskefulla spöke har förstörts till den punkt där det inte längre kan kontrollera den vanliga alldagliga människan, människor kan nu tänka på saker självständigt och människor kontrolleras inte längre av det ondskefulla partiets ondskefulla spöke. I den situationen är det inga problem med att ni gör det så som du beskrev.

Dessutom är målet med att vi sprider Nio kommentarer och råder människor att gå ur partiet klart. Ni kan förklara det så här för människor: Det ondskefulla KKP har förföljt Dafa-lärjungar i så många år och under den här tiden har det ondskefulla KKP getts chanser; alla är väl medvetna om det faktum att det ondskefulla KKP förföljer Falun Gong. Vi har gett det chanser alla dessa år, och ändå har det inte stoppat sin förföljelse och det förföljer fortfarande hela tiden Dafa-lärjungar ända till döds. Då har vi inget annat val än att avslöja det ondskefulla partiets förföljelse (applåder), avslöja det ondskefulla KKP:s ondskefullhet och dess brott när de förföljt det kinesiska folket i det förgångna och när de förföljer Dafa-lärjungar nu, och hjälpa människor att se det för vad det är och förstå varför det ondskefulla partiet förföljer Falun Gong. Är inte upplösandet av det här ondskefulla partiet det bästa sättet att stoppa förföljelsen av det kinesiska folket och Falun Gong? Vi har inget intresse av det ondskefulla partiets politiska makt och vi har inga politiska ambitioner; vi vill bara stoppa förföljelsen. För varje dag som det ondskefulla KKP inte stoppar sin förföljelse av Falun Gong så är det ännu en dag som vi kommer att fortsätta våra ansträngningar med att avslöja dess förföljelse och bryta sönder det. (Rungande applåder) I själva verket är de här sakerna mycket klara. Alla vet att det ondskefulla KKP förföljer Falun Gong, så varför skulle vi inte distribuera Nio kommentarer för att avslöja det?

Lärjunge: Kan vi bilda ungdomsorkestrar i olika områden? Torontos lärjungar sänder sina hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Nu vet ni alla vilken en orkesters effekt är, eftersom det diskuterades tidigare. Människor i andra områden vet att en stor marschorkester har bildats i New York-området. Den här typen av marschorkester kallas också militärorkester, eftersom den hade sitt ursprung i det militära och senare spreds till det civila. Men människor kallar det fortfarande för det. På senare tid är dessa orkestrar särskilt populära bland elever. Människor kallar dem fortfarande militärorkestrar eller de kallar dem marschorkestrar. Det var faktiskt mycket svårt att få ihop den här orkestern. Om alla andra områden skulle göra det här, och om de inte hade de förmågor eller förutsättningar som behövdes, så skulle det verkligen påverka annat arbete som Dafa-lärjungar gör. De saker som Dafa-lärjungar gör för att bekräfta Fa får absolut inte påverkas.

Lärjunge: Vad ska vi göra med de artistgrupper från Kina [som är här] på turné? Om de inte använder titeln ”The Same Song” men icke desto mindre exporterar KKP:s kultur, ska vi behandla dem på samma sätt? Hur ska vi hantera de här situationerna?

Mästaren: Det är många artistgrupper som skickas ut av Kina. Ni behöver inte bry er om dem, eftersom de inte har något med oss att göra. Så länge de inte siktar in sig på Falun Gong behöver man inte bry sig om dem. Men om det i de här grupperna finns personer som har haft ett finger med i att förfölja Dafa-lärjungar, så låt dem absolut inte slippa undan.

Lärjunge: Dafa-lärjungar från Tyskland, Tianjin, Dalian, Beijing, Huairou, Yingshan i Hubeiprovinsen, Xishui, Luotian, Wuhan, Chaoyang, Haidian, Ningbo, Tangshan, Anhui, Chongqing, Gansu och Changchun sänder hälsningar till aktade Mästaren.

Mästaren: Tack alla. (Applåder) Jag vet att det finns Dafa-lärjungar från Changchun här i publiken också.

Lärjunge: Kan nya lärjungar som erhöll Fa för inte så länge sedan kallas Fa-upprät­andeperiodens lärjungar? Kan de kultivera till Fulländning samtidigt som de erfarna lärjungarna?

Mästaren: Bland de nya eleverna finns det definitivt en grupp som tillhör nästa omgång – den med Fa-upprätande-av-människovärlden-periodens Dafa-lärjungar. Oavsett vilken period en lärjunge tillhör så var erhållandet av Fa och att ansluta sig ingen lätt sak. I framtiden, när sanningen storslaget visas fram och alla kommer för att få veta vad Falun Gong egentligen är så kommer det vid den tidpunkten att bli svårt för människor att komma in [i Dafa-kultivering], och det kommer inte att bli så att vem som än vill komma in kan göra det. (Mästaren småler) Det kommer att bli helt och hållet annorlunda då jämfört med hur dagens Dafa-lärjungar kultiverar. Så om någon kan komma in idag är det det bästa.

Lärjunge: En elev tyckte att en viss koordinators planering var dålig och att det inte skulle fungera så bra för oss, så han försökte göra saker självständigt och har agerat efter sin egen förståelse av hur Fa ska bekräftas. Jag tycker att det sätt som han gör saker på är bra för bekräftandet av Fa så jag har beslutat att hjälpa honom i hans ansträngningar.

Mästaren: Ja, sådana här saker har hänt där koordinatorn inte tänkte på vissa saker eller koordinatorn verkligen inte gjorde bra ifrån sig i vissa avseenden. Och en del elever har sett [vad som fattades] och tog initiativet att själva avhjälpa det – sådana här saker har också hänt ofta. Men när gruppen ville göra något höll en del elever inte med utan ville göra sina egna saker, och drog sedan iväg med en del människor för att arbeta med dem. Jag vill säga till er alla att ni borde samarbeta med andra oavsett om koordinatorn har gjort ett fullgott jobb med något, och tillsammans borde ni få det bättre utfört. Du kan inte dra dig ur och sticka iväg och göra dina egna saker. Vem som än gör det gör fel. Och som din Mästare godtar jag inte det.

Lärjunge: Ett stort västerländskt företag frågade oss om de borde sluta stödja och investera i Kina. Hur ska vi besvara den frågan?

Mästaren: Jag tror att inte många för närvarande är kapabla att gå miste om penningvinsterna och sluta investera i Kina, men naturligtvis vore det bäst om någon faktiskt kunde göra det. Så här ser jag på det, och jag nämnde det här i förra föreläsningen: att investera i Kina och hjälpa det kinesiska folket att få det bättre ställt och leva gott är inget problem. Det jag motsätter mig är att kontinuerligt skicka stora penningsummor dit medan Falun Gong förföljs, vilket ger det ondskefulla KKP förmågan att förfölja Falun Gong. När det var som elakast stoppade det in en fjärdedel av landets BNP i förföljelsen av Falun Gong – en sådan enorm summa! Skulle det kunna förfölja Falun Gong utan pengar? Absolut inte! Dagens kineser tror inte på det ondskefulla KKP och om de inte betalades av det skulle de definitivt inte göra något för det. De vet också att Dafa-lärjungar är goda människor. Skulle de där dåliga människorna göra alla de där sakerna om de inte fick betalt?

Lärjunge: Menar du att vi inte borde påpeka andra människors problem? Ibland kan jag inte avgöra om det är deras problem eller mitt eget.

Mästaren: Jag säger inte att du inte kan påpeka andra människors problem. Det jag säger är att Dafa-lärjungarnas övergripande kultiveringsform måste vara sådan att var och en ser inom sig själv! (Applåder) Dafa-lärjungarnas övergripande miljö får inte vara sådan att människor förbättrar sig genom att kritisera och skylla på varandra! (Applåder) Så som din Mästare kan jag bara uppmuntra dig att titta inom dig och att, när det uppstår problem, försöka hitta dina egna brister. Om alla kunde göra det så skulle det vara det bästa. När en person inte kan inse en sak så är det naturligtvis inte fel för honom att påpeka det. Men när du påpekar något måste det göras med goda avsikter. Du kultiverar barmhärtighet så du måste ha goda avsikter. Så du måste tänka på båda dessa saker och kunna göra båda. Då tror jag att du lätt kommer att kunna lösa en massa problem.

Lärjunge: En del vetenskapsmän i Väst har sagt dåliga saker om Dafa och är mycket bestämda i sina åsikter. Är det viktigt? Hur kan vi bättre hjälpa dem att bli av med sina dåliga föreställningar?

Mästaren: Om en västerlänning säger att Dafa-lärjungar är dåliga så tror jag att han måste ha lyssnat på KKP:s propaganda. När han inte vet hurdana Dafa-lärjungar är, hur kan han säga att de är dåliga? Han måste då ha lyssnat till ondskans förtalspropaganda. Så ni ska förklara saker och ting för honom. Har ni inte i själva verket klargjort sanningen under de här åren?

Med början 1999, när förföljelsen började den 20 juli, var alla KKP:s medier, likadant med både tidningar och radio, från nationell nivå till provinsnivå och sedan landsnivå, alla TV-stationerna, medierna och tidningarna i det väldiga landet Kina – mer än tusen TV-stationer och hundratals tidningar – engagerade i en förkrossande kampanj för att förtrycka och förfölja Falun Gong. Mediakanaler från alla länder i världen använde information från Kina för att rapportera om Falun Gong. De hjälpte det alla med att förfölja Falun Gong och hela världen var insvept i mörker. Människor i många områden visste inte vad Falun Gong egentligen handlade om och lyssnade till det ondskefulla KKP:s propaganda. Har ni inte över åren vänt på allt det genom att klargöra sanningen? Idag har Dafa-lärjungar fått världens människor att se på dem i ett helt nytt ljus, och är det inte så som ni har åstadkommit det?

Det betyder att ni ska föra fram fakta och rasera det ondskefulla KKP:s usla förtalspropaganda, och detta har ni uppnått. Men det finns fortfarande några människor som är okunniga om fakta – precis som den sak som togs upp i den här elevens fråga – som fortfarande existerar. Så ni ska fortsätta arbeta med det här, ända tills alla vet vad det lågtstående ondskefulla KKP verkligen är. Naturligtvis är en del människor bortom all hjälp och vad ni än gör är de bortom hjälp. Jag vet om det och det är därför jag sade att det vore rätt bra om ni kunde rädda halva befolkningen i Kina. Samma sak gäller andra områden – är det möjligt att rädda alla människor? Jag kan säga er att det inte är möjligt. Ni kan ha den önskan och göra det med barmhärtighet för alla varelser, men ni kan inte sluta arbeta på det eller slappna av bara för att det finns de som är omöjliga att rädda. Det skulle definitivt vara oacceptabelt.

Lärjunge: Någon på mitt arbete har nära förbindelser med det kinesiska konsulatet och har blivit förgiftad på djupet av det ondskefulla kommunistpartiet. Finns det fortfarande något hopp för sådana människor att bli räddade?

Mästaren: Förklara bara sanningen för honom och presentera fakta. Om han verkligen inte kan räddas, då kan han inte räddas.

Lärjunge: En elev från Kina blev gravid med ett andra barn. Borde hon föda barnet? Gör det någon skillnad om en person gör tvångsabort istället för att föda barnet, med tanke på den karma som genereras?

Mästaren: Omständigheterna i Kina är unika. Det är därför som jag i stort sett har tagit upp allting i Fa-principerna som jag har lärt ut, och jag vill inte tala om dessa specifika scenarier i ett sådant här sammanhang; effekten skulle bli för stor. Men jag kan säga att det ondskefulla KKP:s bruk med tvångsaborter är avskytt av hela världen. För er, som kultiveringselever, är det i teorin självklart inget fel att skydda liv. Det är allt jag kan säga här. Särskilda omständigheter kan behöva betraktas från fall till fall.

Lärjunge: Varför finns det inte liv i granit?

Mästaren: Varför finns det människor som frågar om sådana saker? (Mästaren småler) ”Att inte ha liv” skulle bara syfta på den ytliga formen av granit som är synlig för det mänskliga ögat. Den allt mindre mikrokosmiska materian som granit består av är helt annorlunda. Det som är sant på den här nivån kanske inte är sant på en annan nivå. Betraktat ur en hög nivås Fas synvinkel kan en låg nivås Fa till och med vara tvärtom eller felaktig. Det är en kontinuerlig höjning av sanningar. Ni ska vara klara över det.

Lärjunge: Det finns en person som aktivt hjälper till med Dafa-arbete men som inte kan begripa vart en människa tar vägen efter att hon uppnått Fulländning. Han erkänner Mästaren men studerar inte Fa ofta. Var har jag brustit när det gäller att ta bort vägspärrarna i hans sinne? Han är här idag. (Mästaren småler) (Publiken skrattar)

Mästaren: Beträffande många vanliga människor kan ni inte förvänta er för mycket av dem. Du är en Dafa-lärjunge så naturligtvis är du ivrig att se honom erhålla Fa. Naturligtvis är det det bästa för en varelse att bli en Dafa-lärjunge och det är din önskan. Men i dagens situation kan man inte klandra någon för att inte förstå saker i en viss utsträckning. Dessutom är en varelse som kan hjälpa Dafa-lärjungar att göra saker under den här tiden till att börja med rätt anmärkningsvärd och han kommer definitivt att få en bra framtid, garanterat. Det beror på att den här perioden är olik alla andra, för det är en tid då Dafa-lärjungar går igenom stora lidanden.

Lärjunge: Om en person tror vadhelst Mästaren säger och inte vidare tänker på det, är det ett riktigt tillstånd att vara i?

Mästaren: Gudar kommer definitivt att tycka att den personen är utomordentlig. Men jag skulle ändå vilja att den personen läser böckerna och studerar Fa mycket. Vanligen när jag undervisar om Fa kan ni kanske märka att fältet av barmhärtighet är mycket stort och mäktigt och att det kan lösa många problem. Men i det dagliga livet kan jag inte vara sådan, och jag använder inte den kraften. Och jag har – jag iordningställde – en tankeförmåga lik den hos en vanlig människa och det är den jag använder i det dagliga livet. Så jag kanske skämtar eller säger vardagliga saker under de omständligheterna och ni kan undra: ”Hur kommer det sig att Mästaren inte är i Fa?” (Mästaren skrattar) (Publiken skrattar, applåderar) Att vara här är besvärligt!

Lärjunge: Kan vi låta ett företag sponsra en viss sida i tidningen Dajiyuan? Vi skulle kontrollera innehållet och jag talar främst om en kultur- och nöjessida.

Mästaren: Om ett företag ska sponsra en hel sida så behöver man specificera i kontraktet vad den vill publicera.

Lärjunge: När någon vill tjäna mer pengar eller bli befordrad i ett vanligt arbete så kan han få det han vill genom att göra ett bättre arbete. Kan en person inom media eller företag som drivs av Dafa-lärjungar på samma sätt få den position eller de pengar han vill ha genom hårt arbete?

Mästaren: När man i samhället gör ett bra arbete kommer man naturligt att bli befordrad. Och när ens chef blir glad kanske han betalar en bättre. Men de medier som drivs av Dafa-lärjungar går inte med tillräcklig vinst, och de måste komma dit där de stora medierna i samhället befinner sig i detta avseende. Eftersom det inte kan göras, är inte tankar som dessa meningslösa? Beträffande att nå en önskad position, om någon tänker för mycket på den här typen av saker så har man förmodligen kommit lite ur kurs…, och det tycks vara mer än bara ett vanligt fasthållande. Dafa-lärjungar har gjort saker och ting som frivilliga. Jag tror inte att jag har hört talas om några problem såsom att någon vill nå en viss position. (Mästaren skrattar) (Publiken skrattar) Att vilja ha en position är inte någonting som Dafa-lärjungar ska ha i sinnet, eller hur? Och att grubbla över hur man ska få det är ännu mer problematiskt, eller hur? Dafa-lärjungar har drivit media med syftet att bekräfta Fa, klargöra sanningen, och rädda varelser, och de har gjort det utan att be om eller förvänta sig någonting, och utan kompensation. Ingen tänker särskilt mycket på positioner, eller hur? Naturligtvis, om medierna verkligen kunde drivas väl och lyckas betala löner och till och med dela ut bonus eller andra fördelar, då skulle jag vara glad för er skull. Förutsättningen är att vi först har medlen till att göra så.

Lärjunge: Genom att ha haft mer med västerländska utövare och taiwanesiska utövare att göra känner jag verkligen att de elever i Kina som växte upp med den onda partikulturen har blivit ganska fördärvade. Från vårt vanemässiga tänkande beträffande vad vi säger och hur vi uppför oss finns det så mycket som vi borde söka efter djupt inom oss.

Mästaren: När människor först kom från Kina till Väst så kritiserade de Väst och sade att både det ena och det andra var dåligt eller hur det ena eller det andra inte ser rätt ut. Hur kommer det sig? Det beror faktiskt på att de har blivit vana vid det onda KKP:s alla saker. Först efter en viss tid inser de att de sakerna i det ondskefulla partiet är dåliga och illvilliga. Det är ett resultat av att ha blivit präglade av partikulturen under en lång tidsperiod. Men levnadssättet utanför det usla partiet är det naturliga levnadssättet för människor – ingen försöker inpränta någonting i er. Det är därför de som har levt länge utomlands och som sedan återvänder till Kina tycker att människors sätt att prata på fastlandet är ganska underhållande. De tycker att varenda en av deras meningar är full av den stela partidogmen. Det är resultatet av att det ondskefulla partiets kultur på djupet har genomsyrat människors liv, trängt in i varje detalj i deras tänkande, och det har fläckat människors beteende, uppförande, tal och till och med ansiktsuttrycken och uttrycken i deras ögon med det ondskefulla partiets kultur. (Publiken skrattar) Naturligtvis är inte de här sakerna de viktigaste. Så länge Dafa-lärjungars upprätta tankar är starka och de vet vad som är rätt och fel kan de här vanorna gradvis tas bort. De här sakerna är inte viktiga.

Lärjunge: Under perioden med personlig kultivering, när jag gick igenom ett test med sjukdomskarma så visste jag att det var för att eliminera min karma och att jag genom min uthållighet och ståndaktighet i Fa kunde klara testet, och till slut skulle Mästaren ta bort karman. Men i perioden för Fa-upprätandekultivering, om de gamla krafterna, deras mörka hantlangare, ruttna demoner och det ondskefulla partiets onda spöke förföljer min fysiska kropp, och det på samma sätt yttrar sig som sjukdomskarma, kan jag då på grund av att vi inte ska erkänna de gamla krafternas förföljelse och inte bara ska uthärda det, eliminera de gamla faktorerna bakom det genom att vara beslutsam i Fa och sända upprätta tankar för att förneka förföljelsen?

Mästaren: När du har starka upprätta tankar kan ingenting hindra dig. Från den dag då en Dafa-lärjunge börjar kultivera omarrangeras hela hans liv. Med andra ord är ditt liv nu en kultiverares liv. Ingenting sker av en tillfällighet längre, och ingenting händer av en slump. Allting på er livsresa hänger direkt samman med er förbättring och kultivering. Efter att arrangemangen gjorts kan ingenting ändra dem. Att förändra dem vore att bryta mot himlens lagar. Bara Mästaren kan ändra dem. Men för att förstöra alla dessa saker har de gamla krafterna och varelser i det gamla kosmos som har påverkats av Fa-upprätandet, deltagit i det medan de utger sig för att hjälpa till med Fa-upprätandet, och det är det som har orsakat enorma avskiljningar. Trots att mina Fashen kan förändra saker och ting har Dafa-lärjungars kultiveringsvägar arrangerats mycket detaljerat, och om en liten förändring görs för en Dafa-lärjunge så måste saker och ting göras om fullständigt. Medan Fa-upprätandets ofantliga kraft går framåt så uppenbaras detta enorma åtagande samtidigt som Dafa-lärjungar förändras individuellt. Dessutom har 99 % av hela kosmos genomgått Fa-upprätandet, och Dafa-lärjungarna under Fa-upprätande­perioden går redan sista etappen på sin resa. Så man kan inte göra om från början den del som redan har gått igenom Fa-upprätandet för att göra förändringar för endast en varelse. Det är därför som många Dafa-lärjungar när de gör dåligt ifrån sig i sin kultivering, när det inträffar vissa problem som rör dem, eller när saker och ting blir mycket allvarliga när de genomgår tester, om ni vid de tillfällena vill att Mästaren direkt ska ta hand om saker och ting åt er, då skulle Mästaren behöva göra om från början allting i det gamla och det nya kosmos som har att göra med er. Alla de saker som har gått igenom Fa-upprätandet under de här åren skulle behöva ändras, tiden skulle behöva dras tillbaka... allting skulle behöva göras om från början. Så enorma är frågorna. Det förklarar varför jag säger till er att jag verkligen inte kan förändra saker och ting [i det scenariet]. Vilken nivå ni än kultiverar till kommer att bli er nivå, och om det till slut tycks som om ni inte kan höja er ytterligare så vittnar den situationen också om störningar från de gamla krafternas faktorer. Faktum är att när det tycks som om någon inte kan klara ett test så beror det på ett antal olika faktorer. När vi verkligen har någon som går bort tidigt, så länge han var en Dafa-lärjunge som gjorde alla de tre sakerna, så kommer han definitivt att nå Fulländning. Det är bara det att hans nivå kommer att vara annorlunda.

Dessutom, om jag personligen gjorde saker och ting åt er så skulle ondskan hålla fast vid detta faktum, och det nya kosmos skulle till och med bli förorenat. Fa-upprät­andet är ytterst högtidligt. När ni först började med kultivering gjorde Mästaren vid den tiden allt som skulle göras för er. Nu är det upp till er att kämpa er igenom tester med upprätta tankar. Mästaren kan hjälpa er när era upprätta tankar är tillräckliga. Men när era upprätta tankar brister och ni inte kan nå upp till standarden, om Mästaren då gjorde någonting så skulle så stora saker som jag just beskrev vara involverade. Därför, när väl kultiveringsvägen för en Dafa-lärjunge har arrangerats kan i stort sett ingen bara obetänksamt förändra den, och ingen – bra eller dålig – kan göra någonting mot er. Inte ens när någon vill ge er något speciellt och bra kan han lägga till det. Och om någon vill ge er något speciellt som inte tillhörde det ni ursprungligen hade i er kultivering, eller om någon vill förfölja er extra mycket, så kan de inte det. Undantag inträffar bara när ni själva gör dåligt ifrån er. Förstår ni vad jag har sagt? (Applåder)

Många elever såg tidigare att när jag botade vanliga människor så behövde jag inte lyfta ett finger. Jag tittade bara på personen så var han botad. När jag tittade på honom sände jag ut vissa saker; jag kunde sända ut övernaturliga förmågor från alla delar av min kropp. Hans sjukdom botades omedelbart där borta när jag sände ut de där sakerna. Människor är trots allt människor, så ibland undrade personen: ”Hur kunde jag bli botad om du inte ens lyfte ett finger?” Av den anledningen använde jag ofta mina händer. Oftast botades sjukdomen omedelbart, oavsett vad det var. Jag kan bota alla sjukdomar som en vanlig människa kan ha; jag kan bota dem alla. Men det är en annan sak med Dafa-lärjungar. Naturligtvis ska ni inte ta med en vanlig människa hit nu när jag har sagt det, för jag kommer inte att bota sjukdomar. Det har inte varit lätt för Dafa-lärjungar att komma dit där de är idag i deras kultivering, så jag vill inte att några ytterligare problem ska inträffa och störa. Eftersom det att hela en vanlig människa innefattar hela hans liv och innebär att balansera de karmiska relationer han har i olika dimensioner – bara då kan han bli helad – så måste alla hans skulder få en välvillig lösning, och varelser som vill samla in sina skulder måste få en del bra saker. Först då kan sjukdomen tas om hand. Vid den här tiden vill inte Mästaren göra sådana saker. Det är därför som jag i stort sett inte gör någonting för människor [i det här avseendet], och det är för att förhindra ytterligare problem för Dafa-lärjungar i deras kultiveringsprocess. Om någonting inte hanterades bra så skulle problem följa omedelbart, och dessa ytterligare problem skulle vara liktydiga med störningar. Sådan är i stort sett situationen.

Lärjunge: När vissa Dafa-lärjungar förföljdes allvarligt av ondskefulla människor eller onda andar från andra dimensioner så åkte de till sjukhuset och använde vanliga metoder för att ta itu med det, eller fick sprutor eller tog medicin för att lindra sitt lidande. Orsakar det mycket skador på en kultiverares kropp? Kan de fortfarande kultivera? Innan någon har blivit fri från ondskans förföljelse av sin kropp, kan han använda vanliga metoder?

Mästaren: Det som är viktigt för kultiverare är upprätta tankar. När du har starka upprätta tankar kan du stå emot vad som helst och göra vad som helst. Det beror på att du är en kultiverare: någon som är på en gudomlig väg och som inte kontrolleras av vanliga människors faktorer eller principer på låga nivåer. (Applåder)

Jag berättade för er på ett tidigt stadium att jag tog bort varenda Dafa-lärjunges namn från helvetets lista. Varenda vanlig människa är listad i det registret. Jag har tagit bort Dafa-lärjungarnas namn från helvetets register. Jag tog bort deras namn från helvetet. Så era namn finns inte där. Med andra ord är ni inte på något sätt varelser som tillhör den Trefaldiga världen, och ni är inte längre vanliga människor. Det är därför som ni, när era upprätta tankar är starka, kan lösa vilket problem som helst. Sjukdomskarman som framträder i din kropp manifesterar sig som ett test. Naturligtvis tycks det vara sjukdomskarma, eftersom det definitivt inte kommer att framträda som om en Gud blir sjuk. Så du ska hantera det med upprätta tankar. Du är en kultiverare så det är i själva verket definitivt inte någon sjukdom. Men det kommer inte att te sig så enkelt. Vet ni vad de gamla krafterna tänker? De tänker: ”Du milde, du, deras mästare, har förklarat Fa om sjukdomskarma så tydligt.” Ja, det är sant att jag på den tiden när jag ställdes inför att elever som hade svårt att klara tester med sjukdomskarma förklarade de här sakerna i mycket tydliga ordalag, och de elever som är här idag vet det. Men oavsett hur tydligt Fa-principerna förklaras så gör det inte alls kultiveringen mindre svår, och [kraven] kan till och med bli ännu striktare. Exempelvis är en manifestation att det inte räcker om någon bara inser något: han måste vara upprätt i både tanke och handling. Om någons upprätta tankar inte är starka under kultiveringen kommer han inte att kunna klara testerna bra, så de kommer att dra ut på tiden. Dessutom, när han inte kan uppnå starka upprätta tankar kommer hans tillit att försvagas. Har inte en del människor tappat tilliten och som följd till och med kommit till skeva ”insikter”? Ibland tänker ni bara på att ni vill att Mästaren ska förklara Fa ännu mer uttryckligt, men det är inget substitut för kultivering om en elev fortfarande saknar orubblig tillit till Fa-principerna. Naturligtvis kommer å andra sidan Dafa-lärjungar som har starka upprätta tankar och vars tillit bara blir mer orubblig efter att de begripit Fa-principerna att klara sig igenom vilka prövningar som helst.

Omvänt, när någon som är en ny elev eller som själv inser att han inte har varit tillräckligt flitig, blir sjuk och åker till sjukhuset, då må det vara hänt – [jag antar att] vi bara räknar det som en del av hans kultiveringsprocess. Efter att han kultiverar bättre längre fram kommer han gradvis att inse vad han ska göra. Kultivering innefattar ju en process, och vi ska trots allt ge människor chanser. Naturligtvis finns det ingen anledning att här prata om dem som är flitiga. För dem som inte är tvärsäkra i sinnet: om ni åker [till sjukhuset] kan Mästaren inte säga någonting. Om en person har tagit varje steg väl i kultiveringen kommer han att beundras av alla. Gudar kommer att beundra honom, och Mästaren kommer att högakta honom. Om en lärjunge tar långa kliv utan uppehåll, raka vägen mot Fulländning (alla skrattar) och aldrig faller en endaste gång (alla skrattar), då ska jag säga er att han mycket väl kan vara en Gud. (Alla skrattar) Eller också kanske Mästaren inte arrangerade saker och ting bra för honom utan hans prövningar har varit för små, eftersom han kan klara allihop. Så vanligtvis kan de föreskrivna prövningarna klaras så länge personen förbättrar sig själv; om man inte förbättrar sig kan man inte klara dem. Det är i stort sett så det är. Om någon gör ett misstag kan det bara betraktas som ett tillstånd under kultiveringsprocessen, och det kan inte sägas vara så att personen inte längre duger, och inte heller kan man säga att han alltid kommer att vara i det tillståndet. Det är bara ett tillstånd i processen. Om någon verkligen inte har tillräckligt starka upprätta tankar ibland och verkligen inte kan uthärda någonting längre, vad ska han göra? Sätt igång då. (Alla skrattar) Ja (Mästaren småskrattar), åk till sjukhuset då.

Det är i princip så det är. Men hur kan en gudomlig varelse låta vanliga människor ge honom behandling? Och hur skulle en vanlig människa kunna bota en gudomlig varelses sjukdom? (Applåder) (Mästaren småskrattar) Detta är Fa-principer. Men ofta är det så att ni egentligen inte har så värst upprätta tankar. När ni inte hanterar er själva väl, sätt igång då. Om era sinnen är instabila så innebär det i sig att ni inte uppnår standarden, och att förlänga processen kommer inte att leda till några förändringar. Och om någon håller ut för att rädda ansiktet så är det att lägga fasthållanden uppe på fasthållanden. I sådana fall finns det bara två val: man kan antingen åka till sjukhuset och således ge upp försöken att komma över testet, eller också släpper man fullständigt allting, uppför sig som en rakryggad Dafa-lärjunge utan bitterhet eller fasthållanden, och överlåter till Mästaren att arrangera huruvida man blir kvar eller går bort. När man kan göra det är man en Gud.

Lärjunge: De sanningsklargörande aktiviteterna på Manhattan har upphört och elever från olika platser återvänder dit de kom ifrån för att bekräfta Fa. Ska de av oss Dafa-lärjungar som kommer från Kina återvända dit, om det är lämpligt utifrån våra egna omständigheter, för att klargöra sanningen där?

Mästaren: Om ni lämnade Kina för att ni var förföljda där så ska ni absolut inte åka tillbaka. Nu när ni har kommit ut därifrån så är ni ute. Stanna då och klargör sanningen här. Om ni tror att era förhållanden om ni åker tillbaka dit kommer att vara rätt avslappnade, då är det annorlunda. I så fall kan ni åka tillbaka, det är inget problem. Om det skulle vara farligt för er att åka tillbaka, åk då inte tillbaka.

Lärjunge: Eftersom syftet med Nyårsgalan är att rädda varelser så borde vi lämna ut biljetterna gratis och borde inte tala om att tjäna pengar, eller också borde vi sätta biljettpriserna lågt. Är det rätt tänkt?

Mästaren: Nej, det är inte rätt. Dafa-lärjungar är Dafa-lärjungar under Fa-upprätande­perioden. På den tiden då ni köpte Dafa-böcker ville jag nästan ge bort dem till er gratis. Men det var för kultiverare under Fa-upprätandeperioden. Att få saker och ting gratis skulle för vanliga människor inte vara anpassat till den här dimensionens principer. Som Dafa-lärjungar kan ni emellertid ge dem saker gratis, eftersom det görs med en Dafa-lärjunges barmhärtighet.

Men har ni tänkt på hur svårt det har varit för media som drivs av Dafa-lärjungar? De av er som inte är involverade har ingen känsla för hur begränsade deras resurser är för att upprätthålla driften av medierna – TV-stationen, tidningen etcetera. Alla har försökt göra genombrott med annonseringen och komma in i en positiv cykel. Det är också min önskan, och det är alla elevers önskan som hjälper till med att driva medierna, och de har arbetat hårt i riktning mot det. Skulle det inte vara en bra sak om de kunde göra en vinst på NTDTV-galan? De människor som var involverade i Julföreställningen på Radio City Music Hall sade själva: ”Vår föreställning är inte lika bra som er. Vårt program kan inte mäta sig med ert.” Men deras biljettpriser är mycket höga. De har 90 föreställningar på en månad, och tjänar tillräckligt med pengar för att täcka alla sina kostnader för hela året, inklusive löner. Varför kan då inte NTDTV göra samma sak?

När det gäller biljettpriser, ja mot bakgrund av kvalitén på Nyårsgalan och den stora ansträngningen som Dafa-lärjungar lägger ner så är biljettpriserna i själva verket egentligen inte höga. Det gäller var det än är i USA, eftersom levnadsstandarden i USA inte är så olika från en region till en annan. Den verkliga frågan är hur igenkänt namnet är. En del elever ville köpa biljetter och ge bort dem och de tänkte: ”Om biljettpriserna inte var höga utan lite billigare så skulle jag köpa fler och ge bort dem som gåvor. Jag har inte råd att köpa dem när de är alltför dyra, inte heller har jag råd att ge bort dem.” Det här problemet kan finnas, och det är därför en del elever har klagat. Å andra sidan finns det naturligtvis olika biljettpriser, och det finns billigare biljetter, eftersom man kan välja mellan olika placeringar. Men med det sagt så skulle det utifrån våra erfarenheter från förra eller förförra gången vara okej att justera biljettpriserna nästa gång. Eller också skulle vi kunna ha en särskild föreställning enbart för Dafa-lärjungar.

Lärjunge: Vi planerar att filma en miniserie för TV om Dafa-lärjungar som bekräftar Fa, och handlingen innefattar scener från Kina. Hur ska vi göra?

Mästaren: Det är faktiskt enkelt att lösa utmaningar med bakgrundsmiljö. Ni vet, att sätta ihop film är en enkel teknik. Om ni behöver vyer från vissa platser så be bara någon att filma vissa sekvenser från platsen och ta med dem tillbaka.

Lärjunge: Det finns många homosexuella i San Francisco, och många vanliga människor där stödjer den typen av beteende. Ondskan har tagit vissa ord där homosexuella nämns i Mästarens skrifter ur sitt sammanhang för att attackera Dafa. Mästare, var snäll och berätta för oss om vi ska besvara det öppet och i stor skala, eller klargöra fakta för de individer vars sinnen har blivit förgiftade.

Mästaren: Klargör bara fakta för individerna, så räcker det. Ni behöver inte besvara det. Ni vet, jag håller en sak under mycket noggrann kontroll: när det gäller saker som ska lösas när Fa rätar upp människovärlden så gör jag absolut ingenting åt dem nu. Vare sig det utförs av de gamla krafterna eller de onda, ruttna demonerna, så kommer alla försök att röra upp sådant som inte är en del av de nuvarande sakerna att vara lönlösa. De kanske orsakar en del ståhej, men vi behöver inte fästa särskilt mycket avseende vid dem. Jag vet vad jag gör. Om någon har något att säga kan jag tänka över de frågor han tar upp. Men de saker jag vill göra kommer absolut inte att störas. Detta gäller både för mitt Fa-bekräftande idag och för Fa-upprätandet i hela kosmos. Jag är villig att lyssna till allas förslag, men jag kommer fortfarande att göra saker och ting baserat på det jag vill göra, och ingen kan ändra på det. (Applåder) Likaså ska ni veta vad ni gör, och så snart ni har gjort de korrekta valen ska ni inte störas av någon eller någonting. Ni ska inte låta några av de saker som händer när Dafa-lärjungar kultiverar, klargör sanningen, räddar levande varelser, och arbetar mot förföljelsen, störa det som kommer först och främst för er. Ni måste hantera detta väl! När vissa händelser äger rum i samhället, även om det är någonting som är nyttigt för Dafa-lärjungars ansträngningar med att göra motstånd mot förföljelsen, kan Dafa-lärjungar absolut inte sluta kultivera och bara sätta igång och arbeta med den saken! Kultivering är kultivering.

Lärjunge: Det finns många förädlande historier om hur kejsare och individer med hög moral förr i tiden svarade på kritik med tacksamhet och utan bitterhet. Jag känner verkligen att jag inte har kultiverat mig själv tillräckligt grundligt när det gäller att ta emot kritik. Ibland kan jag inte kommunicera väl med andra eftersom jag är fokuserad på att försvara mig själv.

Mästaren: På tal om att försvara sig själv (Mästaren småskrattar) så påminner det mig om någonting. Någon sade till mig – och jag har verkligen observerat det – någon sade till mig att det finns en skillnad mellan hur elever från Kina och elever från Taiwan hanterar problem. Om det är något en taiwanesisk elev inte har gjort väl så lyssnar han på dig om du påpekar det för honom, och han intar inte försvarsställning. Men om det är något som en elev från Kina inte har gjort bra och andra påpekar det för honom så säger han genast: ”Du vet inte vad som hände. Situationen vid den tiden var sån och sån.” (Mästaren småskrattar) (Publiken skrattar, applåderar) Han vet att det inte är bra för en kultiverare att omedelbart motbevisa det som sagts. Så han försöker indirekt smita från ansvar, för att försvara sig själv på ett indirekt sätt. När man har gjort ett misstag så har man gjort ett misstag. Var rak. Om ni har gjort något fel så har ni gjort något fel. Bara de som vågar medge sina misstag ses i ett positivt ljus av andra och beundras av andra. Till och med Gudar beundrar dem. (Applåder) [Föreställ er detta,] om ni når det absoluta slutet på den här resan och Gudar frågar er: ”Kunde du alltid hantera det korrekt när andra kritiserade dig tidigare? Visa oss”, så kommer ni inte att ha någonting att visa. (Publiken skrattar) Och om ni säger: ”Jag gjorde aldrig någonting fel och ingen kritiserade någonsin mig”, kommer någon att tro er?

Hur skulle en människa kunna undgå att göra fel? Det är människor som kultiverar, så hur kan de undgå att göra misstag? Och ändå har ingen sett dig medge dina misstag. (Publiken skrattar) Avslöjar du inte det faktum att det är något fel på dig? Har du inte en brist i din kultivering? Från och med nu kommer jag att hålla utkik för att se vilka som kan erkänna sina misstag. (Publiken skrattar, applåderar) Hur som helst, vem är kapabel att aldrig göra misstag? Och vad räknas misstag som? Vi behöver bara korrigera dem, eller hur? Kruxet i frågan är era fasthållanden. Ska ni inte kultivera bort era mänskliga fasthållanden? Om ni alltid försöker vara undvikande, undanhåller saker, och är ovilliga att göra er av med dem, då är det ett stort problem.

Lärjunge: Mästare, var snäll och prata om betydelsen av och det speciella med att klargöra sanningen i San Franciscos Chinatown.

Mästaren: Ni vet, den där gatan i Chinatown, nästan alla affärerna längs hela gatan är affärsrörelser från Kina, deras ägare är från Kina. Även om ni gjorde saker och ting mycket bra överlag i Bay Area, och fastän kineserna är utspridda och det usla KKP inte har någon publik, så kommer fortfarande de som bor i olika områden ofta till Chinatown, så den platsen kan inte negligeras. Lämna inte något fotfäste för det usla KKP. (Applåder) Oavsett var det är så eliminera det. Ni kan helt enkelt inte låta den usla demonen skada människor där.

Lärjunge: När vi klargör sanningen för människor stöter vi på många vanliga människor som vet att Dafa är bra och är vänliga mot Dafa-lärjungar, men som är ovilliga att dra sig ur partiet. Har dessa människor en framtid? Vad kan göras?

Mästaren: Vad en person än vill göra så är det hans sak. Dafa-lärjungar måste göra det de ska göra, och inte lämna kvar något att ångra för egen del.

Lärjunge: Vår lokala avdelning av The Epoch Times har ganska betydande ekonomiska problem. Med den situationen vid handen, skulle vi kunna lösa de ekonomiska problemen genom att göra en insamling från de lärjungar som deltar i mediearbetet?

Mästaren: Jag har aldrig gjort någonting sådant. För jag vet att jag absolut förbjöd insamling av medel när jag började lära ut Fa, senare, till och med när situationen var mycket svår, så ogillade jag alltid insamling av pengar från Dafa-lärjungar. Faktum är att alla Dafa-lärjungar har använt sin inkomst för att bekräfta Dafa. Det är utomordentligt. Och det kommer inte av att man har gjort någon insamling; snarare görs det från hjärtat. Det är mäktig dygd. Om vi använde de metoder som religioner använder så har jag alltid tyckt att det skulle vara skadligt för Dafa. Och det är därför jag aldrig har gjort så själv, och jag har inte tillåtit er att göra det. Vi har inte samlat in pengar från människor. Istället har ni tagit initiativ till att göra saker. Det förstnämnda är passivt, medan det senare är från hjärtat. Dafa-lärjungar har bekräftat Fa och den mäktiga dygden är deras egen. Om jag skulle ta upp kollekt för att göra saker så skulle den mäktiga dygden inte tillhöra Dafa-lärjungarna utan mig. Så gör ert bästa att inte göra det. Om ni verkligen har svårigheter kanske ni vill ta upp det med ett mindre antal elever som har de ekonomiska resurserna.

Lärjunge: När du sade att hälften av människorna skulle räddas, menade du hälften av kineserna eller hälften av världens befolkning?

Mästaren: Inget har avgjorts slutgiltigt ännu? Jag sade att om ni kunde rädda hälften av det kinesiska folket så skulle jag som er Mästare bli väldigt glad för er skull och känna mig tillfreds för levande varelsers skull. Ni kan inte se vad det har blivit av dagens kinesiska folk. Om ni kunde det skulle ni bli bestörta! Ni kan inte se hur dåliga saker och ting har blivit i Kina. Om den verkliga miljön visades upp inför ögonen på människor så skulle det vara skrämmande. Det usla partiet gör det kinesiska folket till själlösa demoner. Människors uppförande har blivit mycket uselt och degenererat, och det har sjunkit långt under den lägsta nivån som en människa kan vara på. Och utöver det finns förföljelsen av Falun Gong.

Lärjunge: Jag skulle vilja sända hälsningar till aktade Mästaren å thailändska Dafa-lärjungars vägnar. Dafa-lärjungar i Pusan, Tyskland, Shenyang, Chaoyang i Liaoningprovinsen, Changsha, och Dafa-lärjungar i Hunanprovinsen som hålls olagligt inspärrade och fängslade, sänder sina hälsningar till barmhärtige och storartade Mästaren!

Mästaren: Tack! (Applåder) Och en Dafa-lärjunge i Kina sänder hälsningar till mig. Jag ska inte läsa upp hans namn högt här, eftersom vi behöver skydda Dafa-lärjungar.

Lärjunge: När vi arbetar med medutövare i Japan angående internet-utveckling så stöter vi alltid på elever som har kommit på avvägar vid något tillfälle. Vi har olika åsikter om detta, men det finns bara ett litet antal elever som har kunskap om teknologin. Mästare, var snäll och berätta för oss om vi kan arbeta med elever i den situationen.

Mästaren: Om de kom på avvägar vid ett visst tillfälle och gjorde misstag, så länge de har funnit sin väg tillbaka så är det bra. Det som är oroande är de som fortfarande envist håller fast vid den felaktiga kursen. Om någon har hittat tillbaka och inte har gjort några dåliga saker sedan de varit tillsammans med Dafa-lärjungar, så kan ni ta beslut utifrån den specifika situationen. Be inte Mästaren avgöra de här sakerna.

Lärjunge: Kan vi ofta bjuda in vanliga människor att delta i våra diskussionsprogram i radio, så länge de inte är emot Dafa och är emot det ondskefulla partiet?

Mästaren: Det borde vara okej, jag tycker inte att det är några problem med det. För diskussionsprogrammen borde det gå bra.

Lärjunge: Min fru har varit involverad i ett tekniskt projekt. Hon har lagt ner mycket tid och energi i det. Men hon tycker inte att koordinatorn har behandlat henne rättvist och hon är ovillig att samarbeta med eleverna i den stora projektgruppen. Som följd har den teknologi som hon har utvecklat inte använts i Fa-upprätande projekt. Jag är orolig över att hon håller på att hamna på avvägar. Mästare, var snäll och ge din barmhärtiga vägledning angående detta.

Mästaren: Det handlar faktiskt om att inte släppa fasthållanden och att inte kunna klara det längre när prövningarna blir stora. I själva verket, kan ni se [problemet här]? Du har redan lämnat det tillstånd i vilket en Dafa-lärjunge kultiverar och håller på att lämna den arena på vilken du ska bekräfta Fa.

Ibland när andra slår ner på de fasthållanden som ni inte vill att de ska röra så är det verkligen svårt för er. En del människor vill helt enkelt inte lyssna på andra människors kommentarer. Och vissa blir missbelåtna när deras idéer inte används. Allt detta är mänskliga fasthållanden, mycket envisa mänskliga fasthållanden. Närhelst man tar upp någonting, måste det då anammas? En del människor säger: ”Jag har sagt det om och om igen med så mycket tålamod, men det har fortfarande inte gjort någon skillnad.” Är den faktiska, objektiva situationen så enkel som du tror? Många saker måste koordineras med den stora bilden i åtanke. Dessutom är det möjligt att de som du arbetar tillsammans med verkligen inte har kultiverat så bra som du har. Men om någon inte har kultiverat lika bra som du har, gör det honom till någon som inte är en Dafa-lärjunge? Och ska ni då inte samarbeta? Och dessutom kommer alla människor att ha sina egna tankar beträffande en fråga. Det är möjligt att en idé, oavsett hur bra den är, inte blir använd. Slutar du då att arbeta i projektet? De som är ansvariga för projekt måste ta hänsyn till hur förslaget övergripande hänger ihop med saker och ting, och hur olika saker är kopplade till varandra. Detta är en avgörande skillnad i tänkandet hos dem som är ansvariga jämfört med de andra.

En del utövare tänker bara att deras tekniska förmågor är bäst, och föredrar att gå sina egna vägar när deras idéer avvisas. Faktum är att de är antagonistiska. Ni ska inte göra saker och ting på det sättet. Den ansvariga personen har säkerligen sina egna idéer. Ni är Dafa-lärjungar, så ni ska fästa stor vikt vid att arbeta bättre med varandra. Också när er idé inte används, [så tänk] oavsett hur bra idén är: ”Vilken idé ni än tycker är bra så kommer jag att arbeta med den, och jag kommer att hjälpa till med att göra saker och ting, och göra dem väl. Och jag kommer att göra mitt bästa för att göra ett bra jobb med det jag ska göra, eftersom jag kultiverar.” Det är inte så att du förbättrar dig i kultiveringen bara när din teknologi antas. Att arbeta bra med andra och samarbeta med andra, och arbeta tillsammans för att göra ett bra arbete med de aktuella uppgifterna, det är så en kultiverare ska vara, och det kommer första och främst.

Jag tror att detta är allt jag ska säga idag. Jag har gått igenom alla frågelapparna. (Entusiastiska applåder) Naturligtvis vet jag att en del frågelappar kan ha gallrats ut av konferenspersonalen. Det är sant att jag inte kan besvara alla frågorna på grund av tidsbegränsning. Så vid varje Fa-konferens gallrar de ut frågor som har ställts tidigare eller som inte skulle ha så mycket betydelse för Fa-konferensen som helhet. I vilket fall som helst måste en kultiverare se på saker och ting som en kultiverare ska göra och med en kultiverares sinnelag, och kan absolut inte se på saker och ting med en vanlig människas sinnelag. Ingenting av det ni stöter på är enkelt, slumpmässigt, eller någonting vanligt. Det måste ha att göra med er kultivering och er förbättring. Eftersom du är en kultiverare har din livsväg ändrats, och du har fått en ny kultiveringsväg; ingenting på din väg sker av en slump. Men det kommer definitivt att verka vara slumpartat, eftersom du bara i denna illusion och i ett tillstånd där du är likadan som vanliga människor, kan visa huruvida du kultiverar, huruvida du kultiverar bra, och huruvida du kan klara prövning efter prövning. Det är kultivering, och det är upprätt upplysning!

För närvarande är det sådana som Dafa-lärjungar i Fa-upprätandeperioden ska vara. Saker och ting kommer att bli annorlunda i framtiden. Det är inte så här framtida Dafa-lärjungar kommer att kultivera. Kraven för Dafa-lärjungar i den här perioden är höga, och de har enorma ansvar – deras historiska uppdrag är så stora (applåder) – så hur de kultiverar i detta illusionstillstånd blir mycket betydelsefullt. Det är därför ni när ni inte kan känna någonting eller inte kan se vad som verkligen händer i er kultivering, inte kan bli slöa. Ni måste se upp med detta. I den miljö ni kultiverar kommer ni att få vetskap om och inse många saker indirekt. Jag tycker att det, plus Dafas Fa-principer, borde vara tillräckligt för att stärka era upprätta tankar.

När det gäller de Fa-principer som Mästaren har lärt ut har många av dem i publiken idag, vid något tillfälle läst buddhistiska och daoistiska texter, en del var en gång lekmannabuddhister, och andra kultiverade till och med på vissa platser tidigare. Så ni kan titta och se efter – har någon någonsin förklarat Fa-principerna i den här utsträckningen? Har någonting någonsin varit så långtgående eller tydligt? Det här är någonting som aldrig har hänt förut. Om jag bara hade gått och hittat på saker och ting så tror jag inte att detta någonsin hade hänt, de saker som ni har observerat skulle aldrig ha hänt, och det usla partiets onda spöke skulle inte ha varit så oroligt. Från perspektivet vanliga mänsklig kunskap har det som jag, Li Hongzhi, avslöjat gått långt bortom nutida människors kunskap och ramen för dagens kunskap. Jag har även löst de mysterier som förbryllar många kunskapsområden. Det här är inte saker som man kan hitta i böcker eller lära sig i samhället. Ni har genom er kultivering fått veta att detta är Buddha-Fa, detta är kosmos Stora Lag, och detta är den Fa som verkligen har avslöjat kosmos Sanning. Jag skulle kunna avslöja många, många saker som skulle göra mänskligheten ännu mer nyfiken, men det kommer att göras i nästa skede. Mänsklighetens ursprung, specifika detaljer om saker och ting, alla de mysterier som har förekommit i olika historiska perioder, alla slags händelser som har inträffat i världen i olika perioder, olika historiska figurer och vissa oförklarliga fenomen som människor inte tror på, inklusive himmelska varelser, och så vidare, kommer samtliga att visas upp mycket levande i det framtida mänskliga samhället. Vid den tiden kommer jag att använda ett annat tillvägagångssätt för att vägleda de framtida Dafa-lärjungarna och ge dem, på ett annorlunda vis, ett sätt att kultivera på. Sådana som saker och ting är nu är så som det är idag.

Dafa-lärjungar kommer, hela vägen till deras sista steg mot Fulländning, att testas huruvida de kan klara det. Det kan bli mycket, mycket kritiska tester för er hela vägen, ända tills ni bara är ett steg bort från att slutföra det. Det beror på att varje steg blir mer och mer avgörande för er kultivering och för era prövningar, särskilt mot slutet. Ni vet, de där laglösa Gudarna i det gamla kosmos kommer att försöka styra saker och ting ända till slutet, så länge de ännu finns kvar. När ni inte håller måttet kommer de säkert att försöka hitta ett sätt att ta ner er på. De vet att Li Hongzhi inte kommer att överge er så de kommer att använda alla slags metoder för att få er att falla. Att ha bara en enda felaktig tanke kommer att få en person att vackla. Så ju närmare slutet det är, desto allvarligare och mer avgörande kommer testen att vara.

De Dafa-lärjungar som har förföljts under lång tid men har förblivit ståndaktiga och fortsatt bekräfta Fa har arbetat mycket hårt, och det har inte varit lätt för dem att erhålla det de har erhållit. Än mindre ska de bli slappa. Tillåt er inte att lämna det tillstånd i vilket ni ska kultivera, på grund av tillfällig dimmighet, eller på grund av att ni långsamt har blivit förslappade. När väl den förutbestämda chansen förloras så kommer det att vara slutet på allting. Ondskan har provat allt möjligt för att ta ner er. En del Gudar vill inte att ni höjer er genom kultivering. Tänk inte: ”De önskar det som är bra för oss och vill att vi ska höja oss genom kultivering.” Det är inte sant! De försöker allt möjligt för att ta ner er och inte låta er stiga uppåt. Ni ska ha det i tankarna, och det är så det är i verkligheten. Gudar i olika riken har de tankar som är specifika för olika riken. I Fa-upprätandet kan de inte se kosmos yttersta sanning, och en del av dem tycker helt enkelt inte att Fa-upprätandet och Dafa-lärjungar förtjänar det. Bara de som känner till sanningen kan se allvaret i detta och vågar inte göra saker och ting godtyckligt. Om detta Fa-upprätande i hela kosmos skulle misslyckas så skulle kosmos för alltid upphöra att existera, allting skulle sönderdelas, materians ursprung skulle sönderdelas helt, och om man ville forma någonting ur en kosmisk kropp som inte hade någonting i sig, då skulle den tid som den processen skulle ta helt enkelt vara skrämmande. Och dessutom skulle den inte kunna formas om det rätta tillfället eller de rätta förhållandena inte fanns där.

Dafa-lärjungar vet alla att de saker som jag pratar om blir högre och högre och större och större, och mer och mer visar fram vissa saker som händer i Fa-upprätandet. För nya elever eller elever som inte har varit flitiga kan detta när det gäller att förstå saker och ting kanske göra det mer sannolikt att ni inte kopplar, och mer sannolikt att ni inte förstår saker och ting. Det finns emellertid ingen väg runt det. Jag måste lära ut Fa utifrån den övergripande situationen i Fa-upprätandet, och det är därför jag måste tala om saker och ting på det här sättet. Jag hoppas att alla som har erhållit denna Fa kommer att värdesätta den och inte förlora den här möjligheten. Tidigare, när jag började lära ut Fa sade jag: ”Om jag inte kan rädda er så kan ingen göra det.” Sanningen är inte bara den att ingen skulle kunna rädda er, utan ni skulle heller aldrig få en möjlighet som denna igen. Det beror på att mänskligheten den här gången har nått den här punkten, det definitiva slutet. Efter detta Fa-upprätande och när Fas upprätande av människovärlden avslutas, då kommer mänsklighetens nästa cykel att bli en ny mänsklighet, och de människor som kan gå över kommer att genomgå förändringar – till och med deras utseende kommer att förändras.

Okej, det är allt jag kommer att säga. Jag hoppas att alla kommer att göra bättre och bättre ifrån sig mot slutet. Var noga med att inte bli slappa. Ni får inte slöa till, och ni får inte bli apatiska. Den andra saken är det som jag sade tidigare om en nödvändig komponent som Dafa-lärjungar saknar, någonting de har förbisett, och det är er oförmåga att ta kritik från varandra. Ni kan inte vägra ta emot andra människors konstruktiva kommentarer eller till och med negativa kommentarer. Ni kan inte fortsätta skjuta bort de här sakerna. Från och med nu måste ni alla börja göra er av med detta fasthållande. Detta är ingenting jag ber er förbättra ett steg i taget, som jag vanligtvis gör med saker och ting när jag lär ut Fa. Snarare är detta ett mycket avgörande, slutligt, stort problem som måste tas bort nu. Det är allt jag kommer att säga. (Långvariga, entusiastiska applåder)

De elever som sitter längst bak har hört allting, eller hur? (Applåder) Det spelar ingen roll att eleverna längst bak är långt bort, eftersom mina oräkneliga Fashen finns bakom dem. (Mästaren skrattar) (Lärjungarna ger en varm applåd)[i] Den kinesiska termen här kan översättas med form, format, formalitet etcetera. Det görs alltefter sammanhanget i den här översättningen.

[ii] Det här är en lek med ord i kinesiskan. Den här termen på två tecken som bokstavligt betyder ”dyrbar springare”, är i själva verket den kinesiska termen för bilmärket BMW.

[iii] Renminbi är den valuta som används i Kina

Övers. anm.: Översatt från engelska, en del saker kontrollerade mot kinesiska: föreläsningen 060630 och något uppdaterad 070703, frågor och svar 060702