Mästare Li Hongzhis tal vid Fa-konferensen i
Great Lakes i Nordamerika


Alla har jobbat hårt! (entusiastisk applåd). Jag är väldigt glad att se alla. För ett år sedan var ni inte sådana här. Efter att ha passerat ett sådant allvarligt test kanske ni själva inte känner så mycket, men jag har sett att ni inte alls är samma människor som förut. Vi har alla gått igenom det allvarligaste test som någonsin ägt rum i historien, dessutom är det ondskefullt. Tidigare, oavsett vad vi skulle göra för något så tänkte alla så här: Hur kan jag studera Fa väl, hur ska jag arbeta för Dafa, hur kan jag höja mig, hur kan jag göra det bättre; känslan var hela tiden att studera Dafa, snarare än att själva vara en del i Dafa. Efter att detta år har gått har jag upptäckt att alla har förändrats fullständigt, ni har inte kvar den sortens tänkande som fanns förut. Oavsett vad som görs för Dafa, oavsett vad ni gör, har ni placerat er själva i Dafa, har inte längre den sortens tankar som: Jag vill göra något för Dafa, hur jag vill höja mig. Oavsett vad ni gör så tänker ni inte: Jag gör något för Dafa, hur jag bör göra saker för Dafa, hur jag kan göra saker bra för denna Fa. Istället har du placerat dig själv i Dafa, du är som en partikel i Dafa, oavsett vad du gör så bör det göras på det sättet. Fastän du inte är tydligt medveten om det, eller inte klart har uttryckt det med ord, så är era handlingar faktiskt sådana redan, det är den största förändring jag har sett hos er alla efter det här året. Med andra ord, ni är redan fullständigt i Fa. Särskilt hos de äldre eleverna visar sig detta väldigt tydligt. Förr kunde du kallas för en elev, jag har på senare tid ofta sagt ”lärjungar” istället för ”elever”, faktiskt har det skett enorma förändringar. Som kultiverare har er Mästare inte prisat er på ett uppmuntrande sätt som vanliga människor, för att säga hur bra ni har gjort. Eftersom ni är kultiverare vet ni själva hur ni bör göra.

Saker som har hänt idag arrangerades i historien för länge sedan, ingen detalj har gått fel. Naturligtvis var detta arrangemang ordnat av dessa det gamla universumets höga liv. Dessutom var det systematiskt arrangerat av de gamla liven i lager efter lager efter lager i universum. Även deras syfte var att rädda detta universum, de tycker att de har gjort allt med hjärta och kraft för att allt detta skulle göras väl, och fullända den här saken, inklusive dagens Dafa, till och med Dafas lärjungar, de själva tycker så. Alla minns att när jag talade om Fa i San Francisco så sade jag att ingen är värdig nog att testa universums Dafa, eftersom hur högt rike och hur hög nivå ett liv än har i detta universum så är han ett liv i detta universum, allt är skapat av denna Fa åt honom. Med andra ord, till och med hans liv är skapat av denna Fa, så hur kan han vända sig om och testa denna Fa? Men, jag har ofta talat om för er när jag förut talade om Fa, jag sade att universums Fa i det förgångna inte kunde kännas till av liven, och inte heller var det tillåtet att kännas till av liven. Naturligtvis, för att säga det med vanliga människors ord, anta att liven i universum kände till att det fanns Fa i universum, då, allteftersom liven i universum, genom tidsåldrarna avvek från Fa så skulle många, många problem kunna skapas, då är det möjligt att en del liv skulle ändra på denna Fa. Eftersom någon hade förmågan kanske han hade gjort vad som helst. Därför får universums Dafas existensform inte kännas till av liven, oavsett nivå. Följaktligen uppkommer ett problem, de vet inte att det finns Fa i universum, de uppfattar det som om jag håller på att bekräfta och bli upplyst till denna Fa när denna universums Dafa sprids vitt i hela universum. Dessutom gjorde de allt de förmådde för att denna sak skulle lyckas, för att hjälpa mig med att fullända allt detta. Men det medförde ett problem, vilket problem? Alla liven i universumet har avvikit från denna Fa. Med andra ord når deras rike, deras renhetsgrad, mätt med det ursprungliga universums Dafas standard, inte längre upp till standarden. Då har alla deras arrangemang och deras hjälp med den här saken blivit till det största hindret när jag gör den här saken, eftersom, oavsett hur bra de har gjort saker så kan det inte nå bortom deras nivå. Om allt görs enligt vad de har arrangerat, tänk er då alla, är det inte detsamma som ogjort när den här saken är slutförd? När den blir slutförd så är det fortfarande samma rike, samma standard, hur skulle detta gå för sig? Därför får inget av det de har arrangerat och gjort godtas, och inte heller får det gälla.

Då har det lett till ett allvarligt problem: allt det de har arrangerat inte bara saknar en positiv verkan för Fas upprätande, utan det har dessutom blivit till ett allvarligt hinder. Den ondskefulla föreställningen här idag i de vanliga människornas samhälle är också en del av vad som arrangerades av de höga liven, det är också det största uppvisandet av att deras xinxing inte når upp till Fas standard, livens xinxing-måttstock hos de involverade från olika nivåer har fullständigt visats upp. Det har samtidigt bringat en fördelaktig förutsättning för Fas upprätande. Vilken förutsättning? I Fas upprätande, om dessa liv inte hade visat upp sig, då skulle det vara mycket svårt att placera dem på de positioner där deras xinxing är och det skulle med andra ord skapa stora svårigheter för Fas upprätande. Därför har alltså allt det de ville göra för att testa Dafa, blivit en föreställning för att fullständigt visa upp deras xinxing-positioner; samtidigt passar det bra ihop med att eleverna har samlat på sig dåliga faktorer genom sina egna långa existensperioder och har skapat karma på låga nivåer. Dessa saker måste elimineras, så det har lett till det här allvarliga testet för eleverna i den här saken, de utnyttjar onda människor till att hitta på lögner om mig för att testa om eleverna är beslutsamma eller ej beträffande Dafa, sådan är situationen.

Jag har just sagt att jag inte godtar något av detta, och därför måste det elimineras, inklusive detta onda. De hade för avsikt att betrakta oss likadant som de tidigare religionerna. De fördärvade föreställningarna har fått dem att betrakta förföljelser mot gudar i historien som lämpliga, och saker som Jesu korsfästelse har blivit till mönster för när de högre liven kommer ner för att rädda människor. Hur skulle det gå för sig? Detta är i sig fördärvligt! En gud kommer ner för att rädda människor, människor korsfäster guden, människorna har begått så stora synder, de håller fortfarande på att betala tillbaka idag. Men det var inte enbart människorna som gjorde det, det var orsakat av att de högre liven hade blivit fördärvade. Om allt detta vågar de inte säga att de själva har problem. Eftersom allt håller på att bli fördärvat, så fördärvat att det avviker från Fa, har det gradvis blivit så här. Genom historien har inget liv, oavsett nivå, vågat ändra på det, allt har påverkats av faktorer kors och tvärs och blivit mycket komplicerat. Alla de orena tingen måste tas bort, tas bort fullständigt.

Fastän det här ondskefulla testet visar sig i det vanliga mänskliga samhället och det på ytan var onda människor som har skapat den här ondskefulla prövningen för mig och för Dafa och lärjungarna, så är det i själva verket inblandningen av de fördärvade liven på olika nivåer, jag syftar på de där fördärvade liven. De liven som inte blandar sig i tillhör majoriteten, men de är inte heller rena längre, allt håller på att omplaceras i Fas upprätande. Det finns ytterligare ett mycket allvarligt problem. Jag talade om för dem i början när jag gjorde den här saken, jag sade att inget liv kunde rädda dagens människor, ingen Fa kunde rädda dagens liv, ingen kunde förändra dagens människor. Vad menas med det? Jag talar om för er alla, dagens människor med fördärvat tänkande kan inte märka det själva, och det beror på att människors ursprungliga grund har förändrats. Oavsett vilken kultiveringsmetod som används så kan du ändra det som personen är medveten om, men kan inte ändra det som har blivit fördärvat i hans grund. Därför, under drygt ett års tid, vilka metoder som än har använts, hur brutala dessa metoder än var, så har de inte kunnat ändra elevernas grundläggande sak, och till slut kunde de inte nå sina mål. För att få eleverna att nå standarden, deras krav, har de utnyttjat de där onda liven till att brutalt slå eleverna, har använt de allra ondaste metoderna, och fortfarande kunde de inte nå sitt syfte. Då blev de frustrerade och vansinniga och ännu mer ondskefulla mot eleverna. När de till sist inte kunde nå sitt syfte sade de till och med att de hade gjort sitt bästa. Så ondskefullt det är! Likväl har allt det onda ägt rum, men liven på olika nivåer i det enorma universumet kan inte ens märka det onda, eftersom alla liv håller på att fördärvas.

Att de inte kunde uppnå sitt syfte betyder inte att våra elever inte längre duger. I Fas upprätande kan allt fås att nå upp till standarden. Jag sade för länge sedan till dem att inte göra på det viset. Oavsett vilket liv, för att inte tala om människan, till och med högre liv, så länge någon är ett liv i universum kan jag i Fas upprätande rätta till honom från hans grund, från hans livs ursprung, från alla faktorer som hans liv är uppbyggt av, ta bort allt som är orent och rätta till honom. Jag har sagt till dem att inte göra så, Fa har talats om för dem, men de lyssnade inte, eftersom de inte trodde på allt sant och verkligt. De har gjort det, så det är deras synd. De tänker fortfarande så även nu: Vi har gjort allt vi kan för att hjälpa dig, för en sådan stor Fa involverar säkerheten för det framtida universumet, och därför skulle det inte gå om inte dina lärjungar uppnår standarden, det skulle inte heller gå om en sådan stor Fa inte klarar ett sådant stort test. Det är så de har tänkt, och därför vill de hellre förinta allt det här för att deras standard ska uppnås. Därför har Dafas lärjungar mött ett test som aldrig någonsin tidigare ägt rum i historien. Ni vet, hur skulle det genom historien ha kunnat finnas så moderna massmedier? De täcker hela Himlen och Jorden; hur kunde det finnas så moderna transportmedel? Världens yta har krympt och blivit mycket liten. Därför är det den allvarligaste förföljelse som någonsin ägt rum i historien. Men allt eleverna har gjort, konfronterade med det onda, är det bästa för Fas upprätande, och för Mästaren, eftersom ni genuint har visat motstånd mot ondskan. Dessutom har de helt enkelt utnyttjat de mest fördärvade liven i universum för att göra allt detta. Alla liven i universum håller på att omplaceras, människan är inte värdig nog att testa denna Fa, det är inte gudar heller, och den som gör det begår en synd, allt detta har de också sett.

Nå, är det så att om allt det de har arrangerat inte godtas, bör de elever som inte har gjort bra ifrån sig också gå mot Fulländning? Nej. Om den här saken inte hade skett så kunde jag ha bringat räddning för alla liven, alla skulle uppnå standarden för Fulländning. Men detta ondskefulla test har skett. De flesta eleverna har kommit ut på olika sätt för att bekräfta Dafa, för att förklara sanningen, för att rädda världens människor; en del blev gripna, slagna och dödade på grund av förföljelsen; Mästaren blev till och med ondskefullt attackerad med fabricerade lögner. Eleverna har vågat komma ut inför valet mellan liv och död, har kommit ut med maximalt släppande av allt, har gjort allt det storartade som Dafas lärjungar bör göra. Omvänt, de som inte har kommit ut, som har gömt sig, som har stått på samma sida som ondskan beträffande hur de förstår saker, hur kan de fortfarande räknas som Dafa-lärjungar? Är det så att de som i sitt synsätt har stått hos ondskan och som håller på att göra dåliga gärningar, fortfarande kan räknas som Dafa-lärjungar? Har de också fått samma mäktiga dygd för Fulländning? Det finns en sak till, en gud, han är inte som en människa. Till exempel blev en del elever gripna och kunde inte utstå mer brutal misshandel och skrev på ”ångerbrev”. Men de tänkte i sitt hjärta: Jag gör så bara för att lura dem, när jag kommer ut ska jag fortsätta att öva, fortsätta att gå ut för Fas upprätande, fortsätta att gå till Himmelska fridens torg. Men det duger inte. Det beror på att det här synsättet har formats här hos människorna efter att allt hade blivit fördärvat. En gud däremot, beter sig inte så, han har inte sådana tankar, han följer beslutsamt den väg som han har bestämt.

Det finns många saker som är svåra att förklara tydligt med mänskligt språk, och till exempel frågar många elever mig: Lärare, varför inte avsluta den här saken fortare? Många människor tänker så mitt i lidandet, fullända oss fortare, avsluta det fortare. I själva verket är allt det fasthållanden. Jag har just sagt, det att de kan uppnå sitt syfte att testa elever, det är för att eleverna själva behöver höja sig och eliminera sin sista karma. I processen där ett liv utvecklar sig mot ytan och gradvis utvecklas till en gud så har du inte själv lidit; när du fortsätter att höja dig så har du inte etablerat din egen mäktiga dygd. Hur skulle det gå för sig? Allt detta handlar också om att jag vänder det till att utnyttja de här liven för att uppenbara deras xinxing och samtidigt etablera den mäktiga dygden åt eleverna. Faktiskt, oavsett … oavsett hur mycket ett liv har uthärdat lidande i vanliga människors samhälle så säger jag till er alla, det kan inte jämföras med guowei efter att ni har fulländats, det är verkligen bortom all jämförelse! Tänk er alla, i det förgångna kultiverade en kultiverare hela sitt liv, eller till och med flera liv, men idag fulländar vi människor på några korta år. Lidandets process varar bara ett ögonblick, och dessutom är tiden accelererad. I framtiden när du tittar tillbaka, om du kan nå Fulländning kommer du att upptäcka att det är ingenting, precis som en dröm.

Men i den här processen är allt som eleverna har gjort verkligen storartat. Det mest storartade är att ni kan hänga med i Fas upprätande. Jag har just sagt att den onda manifestationen här i vanliga människors samhälle genomförs av de värsta fördärvade liven i universum, vilka har skickats till det vanliga mänskliga samhället. Att låta dem krypa in i den Trefaldiga världen är att utnyttja dem. De här högre liven, de skulle inte med sina egna händer göra de här dåliga gärningarna hos de vanliga människorna, de utnyttjar just de här onda liven och de onda människorna här nere för att genomföra dessa saker, därför är allt det extremt ondskefullt.

Bland våra elever utanför Kina tänker en del: Vi som är utanför Kina har inte fått utstå lika mycket lidande som eleverna i Kina, är vi inte lika dugliga i fulländandet som eleverna i Kina? Det är inte så, eftersom våra elever, vare sig inne i Kina eller utanför Kina, är av en kropp. När den här saken händer blir det säkerligen så att en del människor gör det ena medan en del människor gör det andra. Eftersom det är ett test av Fa så spelar det ingen roll var du befinner dig, eller vad du gör, du höjer dig i den saken som du ska göra. Vadhelst en enskild person gör så finns det en anledning till det. Det finns ingen som helst skillnad när det gäller fulländningsriken eller fulländandeprocess, du går garanterat dit där du ska fullända dig. Ta ett exempel, ondskan har visat sig så ondskefullt i Kina. Om det inte hade funnits elever utanför landet som hade exponerat sanningen och gett det moraliska stödet till eleverna inne i landet, tänk er alla, skulle inte ondskan göra ännu mer dåliga gärningar, utan någon som helst tvekan eller hämningar? Är det inte så? Därför har allt det som våra elever har gjort i bekräftandet av Fa effektivt exponerat ondskan, och hämmat ondskan, och samtidigt gett moraliskt stöd till våra elever i Kina. Allt som har gjorts, vare sig du har gått till Himmelska fridens torg eller förklarat sanningen för världens människor i andra miljöer, eller spridit Fa (Hong Fa) utanför Kina och exponerat sanningen om ondskan, så är allt det storartat, eftersom ni är en kropp. Naturligtvis har en del elever åkt till Kina och gått till Himmelska fridens torg, storartat, Mästaren säger till dig att det är storartat. Men Mästaren säger å andra sidan att eleverna utanför Kina ska försöka att inte åka till Kina, eftersom du behövs för att exponera ondskan. Det fanns många som frågade mig tidigare, som också har skrivit lappar såsom: Lärare, varför får vi Fa i Amerika? Varför får vi Fa utanför Kina? Är det inte uppenbart nu? Om det inte var för er som har gjort sådana saker här, vore inte allt det ofullständigt under perioden med Fas upprätande? Du bör vara här och göra det du bör göra väl, det är orsaken till att ni får Fa utanför Kina. Om ni alla åkte tillbaka till Kina, vem skulle göra den här saken för Fas upprätande, exponera ondskan och dämpa förföljelsen av Fastlandets elever? Eleverna är storartade, verkligen storartade! Ni har gjort ert bästa för att göra det ni bör göra. Oavsett om ni befinner er i eller utanför Kina är det som visar sig detsamma, det finns samma skillnader beträffande att komma ut eller att inte kunna komma ut; och samma skillnader beträffande att mer eller mindre helhjärtat användas för detta Fas upprätande, det är bara det att miljön är olika. På tal om att en del av våra elever har lidit väldigt mycket, till och med har förlorat sina liv, så kommer jag att tala om alla dessa saker för er senare. Så fort sanningen visas, åh, det är helt enkelt så det är. Jag har just sagt att allt är arrangerat.

Beträffande frågan att vi förklarar sanningen för världens människor så har alla gjort det mycket bra. Samtidigt talar jag om för er att den här saken också är mycket storartad och barmhärtig. Ytligt sett lämnar vi över ett flygblad till en vanlig människa, ytligt sett förklarar vi en sanning för vanliga människor. Jag talar om för er alla, när den här saken, Fas upprätande, är avslutad och människorna träder in i nästa stegs saker, om den här människan, detta liv har tankar i sitt sinne som att ”universums Dafa är inte bra”, kommer han att vara den förste som blir bortsållad, eftersom han är värre än de värsta liven i universum, eftersom det han är emot är universums Fa. Då, när vi förklarar sanningen, rensar bort en del människors onda tankar gentemot Dafa, är han inte räddad åtminstone i det avseendet? Eftersom det finns en del människor som får Fa i processen när alla förklarar sanningen, så har ni inte bara tagit bort deras synd, utan ni har samtidigt räddat honom, betyder det inte att ni har gjort saker som är ännu barmhärtigare, har gjort en ännu större god gärning? Alla, under de ytterst svåra omständigheter när det ondaste visar sig som häftigast så kan vi fortfarande vara så barmhärtiga, det är en manifestation av de mest storartade gudomar. När vi lider som värst kan vi fortfarande rädda andra (Applåder). Det är inte att blanda sig i politik, ännu mindre är det att blanda sig i vanliga människors saker, för när vi exponerar ondskan är det inte en felaktig handling att använda vanliga människors former. Ingenting som har gjorts är för personliga syften, än mindre är det för någon av vanliga människors organisationer. Istället är det för att bekräfta Dafa. Att exponera ondskan är för att få dem att sluta förfölja Dafa och eleverna.

Faktum är att en kultiverande människa förr i tiden inte alls brydde sig om vad en vanlig människa tänkte. Du tycker att jag är bra eller att jag är dålig, det är en vanlig människas tanke, det spelar ingen roll för en kultiverare. Vem bryr sig om dig, en vanlig människa? Den som kultiverar är jag själv, som går iväg efter att ha kultiverat upp till Fulländning. En vanlig människa gör vad han vill, den här människan måste lida för sina synder, när han inte längre duger är det bara att bli bortsållad av historien, förr var det just så. Den barmhärtighet som våra Dafa-lärjungar har visat idag är något som inget liv har kunnat klara av i sin kultivering. Som en Dafa-lärjunge, den mest storartat barmhärtiga, är du den mest storartade, barmhärtigaste, oavsett miljö i människornas samhälle, är till gagn för andra liv. Bör det inte vara så i förklarandet av sanningen? Ni håller just på att göra på det sättet, det är en Dafa-kultiverares barmhärtighet, inte en vanlig människas beteende.

Det är en sak till, alla hörde att jag tidigare har talat om frågan om utomjordingar; en del kunde inte förstå, och till och med spred en del journalister med dåliga avsikter skvaller. Jag bryr mig inte om vad en journalist säger, jag gör det jag ska göra, människor i framtiden kommer att veta. Här kan jag tala om för er alla, eftersom ni är Dafas lärjungar. Faktiskt är de där utomjordingarna de verkliga invånarna här på Jorden, oavsett period så var liven som levde här på Jorden sådana. Alla har kanske hört att i Bibeln talade Jehova om att han skapat människor till sin egen avbild; de Gula människorna har också hört att Nuwa skapade människor. Varför gjorde de så? Det hade aldrig tidigare hänt i historien. Varför skapades människor till gudars avbild? Jag talar om för alla att om människan i det förgångna skapades till guds avbild så var det den största förolämpningen mot gudar, och den största hädelse mot gudar. Varför skapades då vid den här tiden människor till guds avbild? Det är för att Dafa skulle spridas vitt under en specifik period i historien och liven vid den tiden måste duga för att kunna höra denna Dafa. En hoper djur skulle absolut inte få höra Fa här, och det var därför gudarna skapade dagens människor till sina egna avbilder (Applåd). Men, i början när människan skapades, så var det inte ni, och det var inte heller dagens människa; nu är det bara detta människans skal som fortfarande är detsamma, dåtidens människa var en människa. Därför befinner sig dessa människor i dimensionen med ett lager med mindre partiklar; alltså Jinjian som människorna pratar om. Men detta skal är på ytan fortfarande människans skal, men faktiskt är det inte längre människan. Människans skal som gudarna talar om är inte människans hud, utan människans helhet som består av lagret med de största partiklarna, inklusive människans organ.

Dåtidens människor blir allt färre på Jorden, eftersom människors skal alltmer är upptagna av höga liv. Anledningen är att Dafa sprids här, och de höga liven har sett det, här har liven chansen att bli räddade, det är alltså den största försäkran om att komma in i framtiden. Men, den här saken var också arrangerad av de där gamla liven, de har delat upp dessa liv som skulle komma till världen i de som skulle få Fa och de som skulle skapa prövningen för Dafa. De tycker att de som skapar prövningen också ska fulländas i framtiden, för om det inte vore för dem som har skapat prövningen så skulle de som kultiverar inte kunna nå Fulländning. Men den principen håller inte längre när den kommer till mig, det skulle gå bra för vilken period som helst i universumet, och vilket liv som helst som kommer för att rädda människor, men det går inte bra i tiden för Fas upprätande (Applåd). Varför går det inte bra? Tänk er alla, hela universum håller på att omplacera alla liv enligt deras xinxings positioner, så de onda liven som förföljer Dafa, var ska de placeras? Kan de vara likadana som de fulländade liven? Kan de placeras tillsammans med de storartade gudomarna? Det går absolut inte.

Det här trodde de inte på i början, nu ser de det tydligt och klart, och då leder det till en fråga. Vilken fråga? 50 % av mänskligheten kommer att få Fa, det blir alltså några miljarder människor; Men de är inte så lyckosamma, de har inte kunnat bli Dafas lärjungar under perioden med Fas upprätande. Med andra ord kommer de att studera Fa och få Fa när människorna har gått in i nästa tidsålder, men det är inte så lätt att få Fa i den tidsåldern: varje människa har en bok, men, han kan inte erhålla Fa om han har en liten avvikelse i sin tanke, det är en sak som hör till nästa tidsålder. Eftersom många liv har sett den faktiska situationen med Fas upprätande så vill många liv, även många människor – då människan också har en medveten sida – inte längre göra dåliga gärningar, de vill också erhålla Fa från den upprätta sidan, de är ca 20-30 %, det vill säga, 70-80 % av mänskligheten kommer att få Fa, få Fa från den upprätta sidan, istället för att skapa prövningar för Fa Det är situationen när det gäller hur den framtida mänskligheten kommer att få Fa, och därför kan man säga att väldigt många människor kommer att få Fa i framtiden. Naturligtvis, beträffande det jag håller på att göra nu, om en ny elev har fått Fa är det möjligt att han blir en ryggrad eller elit i nästa grupp som får Fa. Kanske har en del elever märkt det, en del människor har gått hem och utövat efter att ha fått Fa, de kommer inte längre och hör kanske inte av sig längre. Kanske är de liksom frön som planterats, kanske finns det andra anledningar, båda situationerna finns. Därför är det ni alla gör storartat, anmärkningsvärt. Mänsklighetens situation är komplicerad, en människa ska inte ses bara på ytan. Alla de som har visat sitt onda sinne i Fas upprätande kommer också att få de slut som de förtjänar, det är säkert, eftersom alla liven håller på att omplaceras, Ni kan tänka er vart de liven som förstör Dafa kommer att placeras. Allt under Fas upprätande idag måste följa absolut strikta krav och vara absolut upprätt, det är vad som skiljer det från det som gjordes i det förgångna.

Beträffande de konkreta aspekterna var en del elever, efter det som skedde från 25:e april till 20:e juli förra året, mycket labila i sina tankar i början, det är också normalt. Du har den vanliga människans tanke kvar, därför kan du kultivera; du har den vanliga människans tanke kvar, därför fladdrar du; eftersom du har den vanliga människans tanke kvar kan du i ditt svängande avgöra vilken som är den rätta vägen som du bör gå, det är kultivering. Därför tänkte många av oss vid den tiden: Denna Fa som jag studerar, är den rätt eller inte, rättfärdig eller inte? Vilken slags människa är Li Hongzhi? Denna onda kraft som fabricerar lögner för att skada andra, är det rätt det han säger? Alla elever tänker sådana saker, ni tänker alla mer eller mindre på sådant, det är också att ge er en chans att tänka. Det är inte fel. När ni har lugnat ner er och tagit den väg som ni bör gå, behöver ni inte uttrycka er med mänskligt språk för att tala om hur ni har förstått, era handlingar har redan bevisat allt; genom att kunna komma fram [till det steget] idag i Dafa har din handling bevisat det som du vill ha och den väg du som kultiverare bör gå. Lärjungarna som har kunnat ta sig igenom är alla storartade, alla anmärkningsvärda (Applåder).

I den här processen har eleverna stött på många, många specifika problem, många svårigheter. I början visste ni inte hur ni skulle göra, senare förstod ni gradvis och kunde känna och veta hur ni skulle göra det. Särskilt under den perioden talade jag överhuvudtaget inte alls, eftersom testet inte skulle räknas om jag hade talat. Hade inte testet räknats så skulle det skapa två problem: de gamla krafterna skulle göra allt de kunde för att sabotera och skulle tycka att det är en heretisk Fa, och de skulle i så fall ställa till en massa besvär i mina planer för Fas upprätande, skapa stort kaos i hela universum, det skulle inte få hända; det andra problemet var att eftersom den ondska som pressade nedåt som täckte hela himlen och jorden var väldigt stor ... Vi har på en bild som publicerades på Minghui.net sett Jorden med Satans utseende, det är bara karmas utseende uppvisat på Jorden. Det beror på att varje karmapartikel har olika karmas utseende, och den har dessutom sin helhets utseende, det är just karmas utseende. Men det där onda vid den tiden överträffade dessa karman många gångar om, de var fruktansvärt hemska för liven på många nivåer, inte bara Jorden var täckt av ondskan. De tyckte att om inte en sådan stor prövning klarades så skulle det inte få vara en så stor Fa; men de visste att människor inte skulle kunna klara det utan skulle förintas när en sådan stor katastrof kom ner. Dessutom visste de att det skulle vara mycket svårt för Dafas lärjungar att komma igenom en sådan katastrof; men de tänkte också att om allt skulle förintas så låt det förintas, de till och med betraktade mig som en kultiverande människa. De tyckte att ett sådant stort test var nödvändigt för att du skulle upplysas till och bekräfta en så stor Fa. Tänk er alla, det är lätt att säga med ord, i själva verket är det helt fruktansvärt. Det är omöjligt att beskriva situationen vid den tiden, extremt fasansfull. Men, våra elever, vare sig inne i eller utanför Kina, hade alla den där känslan vid den tiden, ni har också alla sett i vilken grad ondskan manifesterade sig i världen. På ytan var det bara ett slags manifestation hos människorna, men i själva verket var det den där sortens onda faktor som kontrollerade människor. Redan från början gjorde jag allt jag kunde för att eliminera detta ting, men det var alldeles enormt. Hur snabbt det än elimineras så behövs det en process, så det tog nio månader att eliminera det, det var något som aldrig skett tidigare, enormt stort. Vid den tiden, eftersom ondskan var för stor så skulle det ha varit omöjligt för våra elever att uthärda det, men om det inte uthärdades skulle de inte godta testet, det skulle inte gå att enbart eliminera det, därför måste det uthärdas. Men jag visste att om eleverna skulle uthärda det så skulle det vara mycket svårt för er att överleva, därför kunde jag enbart låta eleverna uthärda det onda som människorna uppvisat, men det verkliga tinget har jag uthärdat (Applåd). Jag talar inte här om hur storartad er Mästare var, jag menade inte så, jag talar bara om den här processen. Efter att det här tinget har eliminerats har situationen förändrats. Sedan i mars i år har den här situationen gradvis förändrats, de onda människorna har inte kvar de onda faktorer som kontrollerar dem, så de har inte längre någon ryggrad i sina tankar. De tycker nu att Dafa har klarat testet. Alla dessa saker håller också på att avslutas, det är bara det att en del elever fortfarande inte har gått ut.

Naturligtvis finns det andra anledningar till att jag inte talade. En anledning var att jag också ville se mina lärjungar, dessa storartade gudar som kommer att fulländas i framtiden, hur ni skulle bete er i den här katastrofen. Det finns givetvis andra anledningar. Men varje steg som togs mitt i svårigheten har ni själva tagit och kommit igenom, jag sade inte en enda mening, alla har som helhet gjort det väldigt upprätt. Fastän inte alla de tankar som var och en har kan sägas vara till 100 % rätt, så visade sig till sist allt ni har gjort vara storartat, eftersom Mästaren inte var närvarande vid den tiden. När det gäller detta så är alla dessa liv som skapat prövningen för oss, alla de där gamla liven, stumma av beundran. Allt som bör göras, allt som bör genomlidas, har vi alla gått igenom öppet och rakryggat, anmärkningsvärt.

Naturligtvis, fastän situationen håller på att förbättras så är inte ondskan helt eliminerad utan håller fortfarande på att visa sig, så ni ska inte sänka garden, utan ska fortsätta på det djupa planet med att göra det vi bör göra väl, genuint gå varje steg väl på vägen mot Fulländning. Ta inte det som händer nu som ett enkelt test, faktiskt är det mycket storartat, eftersom du håller på att bekräfta Fa, eftersom ni håller på att göra det i det värsta lidandet. Ni ska inte betrakta en del saker likadant som det som de vanliga människorna gör. Det de gör är själviskt och har vanliga människors syften, men ni gör det för Dafa, utgångspunkterna är olika. Ni är kultiverare och kommer att kunna se hur storartat det är i framtiden, där finns den helighet som ni känner till nu och den som ni inte vet om ännu. Ni kan inte känna hur storartade de är från sättet de manifesterar sig på hos vanliga människor, eftersom ni inte får ha ett hjärta av självgodhet och självbelåtenhet, Mästaren kan bara låta er anstränga er ännu mer och låta er gå varje steg väl. Under det gångna året, i förklarandet av sanningen, i er kultiveringsprocess, i processen med skyddandet av Fa, har ni mött alla möjliga svårigheter, stött på alla möjliga problem, ni har alla kommit igenom utifrån ert eget tänkande, era egna beslut. Mästaren har inte gjort det förgäves, oavsett vad Mästaren har gjort för Er är allt det värt det! (Långvarig applåd). Verkligen anmärkningsvärt! (Applåd)

När det gäller de specifika problemen så ska jag tala till er om dem när det kommer ett tillfälle. Jag kan inte delta i varje Fa-konferens, och det finns ett syfte varje gång jag kommer ut, inte för att lättvindigt tala om något för er alla, särskilt under en sådan situation som den nuvarande. Därför kommer jag i framtiden att hitta ett tillfälle att prata med er alla i detalj. Jag ska inte säga mer idag. Hoppas alla kommer att göra ännu bättre ifrån sig när det gäller Fas upprätande och exponerandet av ondskan, det är också en del av din kultivering.

Det var allt jag ville säga. Tack (Applåd)

9 december, 2000

Övers. anm.: Huvudsakligen översatt från kinesiska, uppdaterat m a p språk 131003