Tal av Mästare Li Hongzhi vid västra USA:s
Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferens

Den 21 oktober 2000

Det var länge sedan (Applåder). Bra, låt oss sluta applåderna nu och lyssna till er Lärare. När vilket som helst liv i detta universum har blivit upplyst till sin Fa, sina Fa-principer, eller sin guowei, oavsett på vilken nivå, så måste han gå igenom ett verkligt allvarligt test. Det här bestämmer huruvida det som han har blivit upplyst till kan hävda sig i detta universum, och det etablerar hans mäktiga dygd. Det är därför alla varelserna i sin kultivering möter den sortens situation som vi upplever idag. Som ni vet, när Sakya­muni var i världen, när Jesus var i världen, och när andra ortodoxa religioner och ortodoxa läror spreds i världen, stötte de var och en på någonting som liknade det här och gick igenom den här sortens prövning, det här är universums princip. Men när det gäller vår Dafa säger jag till alla att ingen förtjänar att testa Honom. Eftersom alla liv, och det inkluderar alla varelser i universum, är skapade, gjorda, formade av Honom, så förtjänar ingen att testa Honom (Applåder).

Varför möter vi då dessa saker? Som ni alla vet utför Li Hongzhi det här åtagandet i en vanlig människas form, med en vanlig människas kropp, använder den lägsta formen av språk bland liven i universum, det mänskliga språket, det mest förenklade språket av idag, och använder den lägsta formen av kultivering, qigong, sådana former, för att göra den här saken, det här har skapat en illusion för alla varelser i universum. För att kunna utvärdera och bestämma xinxing-positionen hos varje varelse i universum och ompositionera dem, var det nödvändigt att deras xinxing-standard avslöjades. Så de har inte tillåtits känna till sanningen. Ingen varelse i hela universum känner till sanningen. De betraktar mig som en kultiverare, så de vågar göra som de gör. Som jag sade er förut, jag sade att ingen varelse kände till universums tidigare Fa, det är därför de, när jag rätar upp Fa, tror att jag etablerar ett system av saker som jag har upplysts till, det är bara exceptionellt rent och upprätt, och på en extremt hög nivå, ur deras synvinkel är det bara så. Det är därför som de har vågat orsaka oss den här katastrofen idag, med andra ord, en högre guowei och en så här ofantlig Fa kräver ett så här massivt test, men å andra sidan, om det här inte hade tillåtits hända så hade det inte hänt. Min avsikt var att dra nytta av alla de saker som de hade arrangerat, för att se deras xinxing i deras handlingar. De arrangerade det här långt, långt tillbaka i historien. Människans historia upprepar sig, de visste inte heller att en sådan ofantlig Fa spreds, det är ingen liten sak. Den förra cykelns mänsklighet genomgick en sådan testprocess, och gick till och med längre än dagens mänsklighets utveckling, till sist orsakade miljöföroreningar missbildningar hos människor, till sist blev de eliminerade, detta är den senaste mänskligheten. Den här gången är en upprepning av förra gången, men den här gången är det det sanna Fas upprätande, med andra ord planerades det här för rätt länge sedan. De etablerade ett system för att undvika avvikelse, för att det inte ska uppstå några problem med den här saken idag. Enligt deras tänkande arrangerades de saker som händer och uppstår idag alla av dem. Ingenting i processen har varit tillfälligheter, fastän manifestationen bland vanliga människor ser slumpmässig ut, och manifesterar sig bland vanliga människor på ett helt och hållet mänskligt sätt, men de här var verkligen arrangerade av dem. Med deras ord skulle en gud vara mer än tillräcklig för att arrangera så att ingenting skulle gå fel med någon människa på hela jorden, otaliga gudar, så många gudar, ser på det här, hur skulle det kunna finnas några missöden? Ingenting i processen skulle kunna gå fel. Men det här är, som jag tidigare nämnde, arrangemanget av gudarna i det gamla kosmos, de vågar inte förstöra någon av dessa saker, eftersom de också ser problemen som kosmos kommer att möta, och de vet att jag gör den här saken. Men de vet inte heller vem jag är, så de arrangerade det som de ville göra. Förstår ni? (Applåder) Deras uppenbara avsikt var att låta vår Fa etablera sin mäktiga dygd, och låta Fa bli verkligt respekterad av varelser i hela kosmos för sin mäktiga dygd, på ytan var det här syftet med att de arrangerade allt detta, men det här har istället blivit ett motstånd för Fas upprätande, jag visste att de säkert skulle göra det på det här sättet, så jag utnyttjade tillfället för att undersöka deras xinxing i allting de hade arrangerat, och omplacera deras positioner. Under er kultiveringsprocess bör var och en av oss förstå riktigt förhållandet mellan er egen kultivering och Fas upprätande. Hur ska du betrakta testerna och prövningarna som du upplever? Jag säger till alla att om en person inte har så stor karma kommer han absolut inte att få så stora prövningar. Du ska klart särskilja egenkultivering och ondskans angrepp på Fa som två saker. Alla de arrangemang som har stört Dafa, som har försökt påtvinga mig eller Fa någonting, är absolut oacceptabla, så de måste hållas ansvariga för allting som de har gjort. Hur är det här på något sätt olikt förföljelsen av Jesus och förföljelsen av Sakyamunis lärjungar på deras tid? De ska hållas ansvariga för alla dessa saker, de måste hållas ansvariga för alla dessa saker. Det är någonting som jag har sagt er förut, jag sade: Vad är en Buddha? Tathagata är vad människorna kallar någon som kommer med sanningen och kan göra vad han önskar, medan verkliga Buddhor är kosmos väktare och är ansvariga för alla rättfärdiga element i kosmos. Men de har i den här saken också helt och hållet visat sina xinxing-positioner efter sin avvikelse från Fa och har helt och hållet avslöjat sina orena sidor. Så det har uppkommit vissa saker som inte borde ha uppkommit, samt alla slags störningar, det är mycket likt våra elevers xinxing-manifes­tationer för närvarande under deras individuella kultivering. Alla varelser i kosmos är mitt i Fas upprätande, och allt de gör kan återspeglas på det här mänskliga stället, eftersom jag gör det här hos människor. Jag kan säga dig att allt lidande och alla svårigheter som uthärdas av våra Dafa-lärjungar inte endast syftat till deras egen kultivering, det är också orsakat av att varelser på höga nivåer testar Dafa genom att använda elevernas karma, använder förbättrandet av dem som en ursäkt, och använder förföljelsen som utförs av dessa degenererade varelser på låg nivå, faktum är att allt detta är sabotage av Fas upprätande. Ni har inte endast uthärdat prövningar orsakade av människor. Eftersom delar av er har blivit fullständigt kultiverade är ni stora gudar, och gudar på mycket, mycket höga nivåer testar er, det är därför det som händer idag är utan motstycke, en prövning som denna har aldrig inträffat i historien. Det är att förstå det från en kultiverares perspektiv. Men å andra sidan skulle jag säga att ingen förtjänar att testa Dafa. Ändå har de gjort det, då blir det deras synd, och de måste hållas ansvariga för allting de har gjort. Jag har bara gett er en allmän förklaring av situationen. Som jag sagt, jag vill bara använda deras handlingar för att se deras xinxing klart, ordna deras positioner, och å andra sidan testa och Fullända lärjungarna. De använder också de mest onda varelserna för att göra allt detta på ett destruktivt sätt.

Så som Mästaren ser det, det här arbetet har stött på ofantliga svårigheter, ni finns till samtidigt med Fa under perioden med Fas upprätande, aldrig tidigare i någon historisk period har människor mött sådana enorma svårigheter, inte heller människor som kultiverar i framtiden. Dessa människor kommer inte att vara ni, naturligtvis, utan människor i framtiden, eftersom de endast kommer att kultivera individuellt. Ni är emellertid kopplade till Fa.

Under det senaste året var jag tyst av olika skäl, när jag inte talade med er såg jag att eleverna gjorde verkligt bra ifrån sig, det här betyder att ni klarar er bra när jag inte finns där. Det är anmärkningsvärt! Ni har inte bara betraktat er själva som kultiverare, utan har också beslutsamt skyddat Dafa, ni är verkligen storartade! Det är för att ni är i Fa och för att ni har betraktat er själva som kultiverare. Det är något som vanliga människor inte kan göra, vanliga människor skulle absolut inte kunna göra det. Det är någonting som aldrig har skådats i den mänskliga historien. För att inte tala om de onda krafterna som vill skada oss och försöker förgöra oss, ingenting som det här har hänt i historien, inte heller har människan en sådan förmåga. Oavsett vem som angriper Dafa så är det människor som slåss mot gudar, och slutresultatet är uppenbart. Naturligtvis, genom den här raden av händelser har våra studenter fått en klarare förståelse. Det fanns en ofantlig skillnad när störningarna just hade börjat, några var chockade, några funderade: Vilken slags människa är Li Hongzhi? Några tänkte, är den här Fa upprätt? Ett omfattande test har riktat in sig på alla mänskliga fasthållanden. Oavsett vilka fasthållanden du hade när du kom till Dafa så måste dessa fasthållanden testas. Några människor tänkte att den ena eller andra aspekten av Dafa var bra, men dagens test är obevekligt, eftersom inget mänskligt fasthållande kan tas med till himlen.

Jag kan säga er att genom historien har det aldrig funnits någon människa som har lyckats i kultiveringen, oberoende av kultiveringsväg. Det beror på att den sekundära uranden inte inträder i den Trefaldiga världen, utan kontrollerar människans kropp på en mikroskopisk nivå bortom den Trefaldiga världen. Det är helt enkelt omöjligt för en människa att återvända. Aldrig förut i historien har det hänt. Men eftersom du har mött detta mitt i dagens Fa-upprätande, inte för att du har en sådan stor ödesförbindelse, eller för att det bara är slumpen, så kan du verkligen återvända genom kultivering! (Applåder).

Oavsett vilken nivå en gud kommer från, när han en gång träder in i den Trefaldiga världen kan han aldrig återvända, det här är absolut. Det är också någonting som ingen någonsin har vågat avslöja genom historien, eftersom det rör frågan om att mänskligheten snabbt går mot förintelse. Om människor kände till sanningen skulle människor utan hopp inte rygga för något ont. Ändå har vår Dafa gjort det möjligt [för människor att återvända], vi kan uppnå detta, och det har en sådan effekt, så jag har avslöjat den här sanningen för er alla (Applåder).

Våra elever är verkligen anmärkningsvärda. För en tid sedan gjorde ni en massa saker som ni skulle göra för Fas upprätande, under den senaste tiden har många av er gjort en massa arbete för att förklara sanningen för människor i världen. Som en Dafa-lärjunge, som kosmos Dafas partikel, skulle ni göra det. När människor saboterar Fa, naturligtvis kan ingen sabotera Fa, hur kan kosmos Fa saboteras av människor? Ingen kan sabotera den, men när någon kommer för att angripa den här Fa, vad skulle du, en elev, en Dafa-partikel, göra? Borde du inte tala om sanningen och låta människor få veta vad som har hänt? Det här är utifrån ditt eget perspektiv, du är en Dafa-partikel, så du ska spela den här rollen.

Ur ett annat perspektiv kan jag säga dig att alla gudarna i kosmos, vare sig det är de som har blivit korrigerade eller de som inte har blivit det, säger att, beträffande allting ni har gjort idag, är vi otroligt barmhärtiga (Applåder). Visste ni? Under den tid när ondskan kom på ett sätt som täckte himmel och jord, blev en hel del människor lurade av de illvilliga hopdiktade och bedrägliga lögnerna, behandlade Dafa och mina lärjungar med ett hatiskt sinne, dessa människor är ödesbestämda för eliminering i framtiden. Men till och med när så var fallet lät vi dem genom att presentera sanningen känna till fakta och få bort deras tidigare syn och onda tankar, och det är mycket troligt att de kan räddas (Applåder). Att vi informerar världen om sanningen är inte någon slags politisk kamp, inte heller har det att göra med saker med specifika mål. Jag säger er att det här är er barmhärtighet, och du gör det verkligen för att rädda framtidens människor! (Applåder). Om dessa människors tankar inte vänds, tänk på det, allihop, då är de slut. Jag tycker att du, som en elev, en kultiverare, skulle göra dessa saker även från ett barmhärtighetsperspektiv. Informera människor om sanningen, berätta för dem om den, det är också att rädda människor.

Jag skulle också vilja ta det här tillfället i akt att verkligen tacka de olika nivåerna av USA:s och Kanadas styre för deras utmärkelser som de har gett oss och mig! (Applåder). Under de här speciella omständigheterna kan jag inte tacka var och en, men jag kommer att ge dem en underbar framtid (Applåder). På ytan söker vi allmänhetens stöd för Dafa, det är den mänskliga sidans tänkande, manifesterat hos människorna, men det är tvärtom på den andra sidan. Vem som än stödjer Dafa eller förespråkar Dafa, etablerar för sig själv sitt livs existens i framtiden och lägger en grund för att få Fa i framtiden (Applåder).

Det finns många saker att ta upp, men jag vill inte säga för mycket nu. Jag kommer att välja en tid att formellt framträda och klart förklara allting om dessa saker för er (Applåder). Men låt mig säga er detta, alla lärjungar har trätt fram, Mästaren tackar er! (Applåder) Anmärkningsvärt! (Applåder)

Var och en av oss gör för Dafa saker som rätar upp Fa, sprider Fa, och talar om sanningen, vi har inte varit inblandade i politiska strider. Vare sig det är att vi går till Himmelska fridens torg, går till Zhongnanhai, eller informerar människor om sanningen i alla slags miljöer. Det beror på att om ondskan inte har förföljt oss så skulle vi inte behöva förklara sanningen för folk överhuvudtaget, vi anser inte heller att det att vi vädjar eller presenterar sanningen just nu stör någon. När man behandlas orättvist borde människor tillåtas tala, det är människans mest grundläggande rättighet.

Naturligtvis har vi genom det här till fullo sett varje elevs xinxing-position, ni har gått igenom en process av allvarligt tänkande i början av det här, men det spelar ingen roll hur, det ska inte anses vara fel. Du gavs tillfälle att tänka: Vilken slags person är Li Hongzhi? Är den här Fa upprätt? För dem som har kunnat bryta sig loss från mänsklighet, som idag har kunnat komma igenom, låt mig säga att ni har klarat det! (Långa applåder). Som ni redan vet, vid den tiden täckte de onda krafterna verkligen himmel och jord, det var enormt, dessa saker har redan blivit förintade (Applåder). Det är bara de onda människorna som är kvar och uppträder, och alla människor med upprätta tankar, jag syftar inte på våra elever, alla vanliga människor med upprätta tankar står upp mot detta. Det är för att ondskan förut behärskade folk, och efter att ondskan eliminerats blev folk klarsynta och nu omprövar och omvärderar de allt detta. Lögnerna och fabrikationerna kommer alla att avslöjas en efter en (Applåder).

Det är mycket som jag skulle vilja säga er, och ni har kanske också mycket att fråga mig: Är det rätt att göra det här? Är det rätt att göra det där? Jag kan säga er att som helhet har ni gjort det korrekt. När det gäller dessa mindre saker eller några specifika saker som du är osäker om, tror jag att du kommer att kunna hantera dessa saker bra under din väg mot Fulländning (Applåder). Det är därför det som har hänt under det senaste dryga året har bevisat att ni verkligen har gjort det bra utan mig i närheten, verkligen bra, exceptionellt bra! (Applåder). Några mindre problem och vissa individers problem som har uppkommit kan inte representera Dafa. De var arrangerade av någon, man kan säga att de var oundvikliga, i själva verket var de arrangerade. Under vilken tid och vilken person och vilket beteende, vad den här personen ska göra och under vilken tid, och det inkluderar honom i interneringsläger som har uppträtt mycket bra hela tiden men i slutet omvänt sig själv, han slutade studera, slutade öva, och har även uppmuntrat andra utövare. Tänk på det alla, kan detta vara en tillfällighet? Sannolikt är ingenting tillfälligheter, eftersom vad gäller dig, en kultiverare i din kultiveringsprocess, har du grundläggande tester hela vägen ända till slutet. Ändå har inte en enda av våra genuint kultiverande Dafa-lärjungar fallit ner under testerna.

Jag säger bara så här mycket. Jag kommer att i detalj förklara för er när tillfälle ges (Applåder). Vare sig det är de som har fått sina liv tagna av de onda krafterna, de som har varit i interneringsläger eller blivit dömda till fängelse, eller de som har lidit under olika slags omständigheter, blivit hemlösa, eller eleverna utomlands eller eleverna som befinner sig i andra miljöer, så har alla dessa saker ni har gjort för Dafa etablerat er mäktiga dygd. Slutför det sista steget. Jag hoppas ni kommer att göra till och med ännu bättre och verkligen nå Fulländning! Tack alla! (Applåder).

 

 

Övers. anm.: Översatt från engelska, några saker kontrollerade mot kinesiska 131108.