Fa-undervisning vid konferensen i Singapore

Li Hongzhi
22 & 23 augusti 1998

Goddag elever! (Applåder. ”God dag Mästaren”)

Jag vet att det i publiken finns våra singaporianska elever samt många andra som har rest långa vägar från Kina, från andra länder och från många olika regioner. Syftet med denna Fa-konferens är att hjälpa er att höja er nivå så snabbt som möjligt genom att dela erfarenheter med varandra och genom att upptäcka var ni kommer till korta. Det är det övergripande målet. Emellertid vill många elever träffa mig eftersom de genom en lång tids kultivering har fått en allt djupare förståelse av Fai. De har kommit att förstå mycket genom sina egna erfarenheter och har personligen förstått fler och fler olika aspekter av kultiveringen. Många av er deltog inte i de föreläsningar som jag gav i Kina i början, och många av er har lärt er och övat på egen hand, så ni är verkligen angelägna att träffa mig. Jag vet hur ni känner det. Det är därför ni har kommit. Det finns många andra som delar den tanken och som ville komma. Jag förstår era känslor mycket väl men tycker att det var under de första åren, när jag personligen lärde ut Fa, som föreläsningar om Fa var det viktigaste.

Nu när Fa har lämnats till allmänheten och böckerna har fått stor spridning i samhället, så har våra elever nu böcker. Det vill säga, ni kan alla studera Fa och kultivera och effekten är densamma som när jag föreläste och personligen lärde ut Fa under de där åren, ingenting har utelämnats. Så det som är viktigast nu är att ha en stabil miljö som hjälper er att förbättra er i kultivering så snabbt som möjligt. Genom att studera Fa och kultivera har ni insett och vet att er Mästare verkligen tar hand om er och tar ansvar för er. Er förbättring är systematiskt arrangerad – alla har en systematisk kultiveringsväg. Er önskan om att träffa mig kan få era tankar att börja irra och göra er oförmögna att kultivera med ett lugnt sinne, eller också kan det få er att åka överallt och leta efter mig. Det skulle påverka er kultiveringsprocess. Fa har introducerats till allmänheten. Men har det fallit er in att det är er förbättring och er kultivering som är viktigast? Om ni inte kan förbättra er själva eller om ni inte kan kultivera, då betyder det att min Fa-undervisning blir till ingenting.

Ingenting bör störa er kultivering, för den är av högsta prioritet. Jag vill bara säga er att under er kultivering måste ni lugna ert hjärta och sinne och inte låta er påverkas av vanliga mänskliga fasthållanden. Om ni verkligen har kommit hit för kultivering, för att höja er nivå och upptäcka era tillkortakommanden, eller om ni har kommit hit för att se hur Singapores lärjungar klarar sin kultivering och för att lyssna till deras erfarenheter och insikter och på så sätt främja er egen förbättring – om det är det som ni har i tankarna – då blir jag glad. Självklart är det inte fel att vilja träffa Mästaren. Det är bara det att ni inte ska ha starka mänskliga känslor (qing). Hur som helst måste era vanliga mänskliga fasthållanden släppas. Om inte, så kommer ni att se på mig med vanliga mänskliga känslor och ett vanligt mänskligt sinne, och ni kommer att betrakta Fa med vanliga mänskliga tankar. Det skulle skapa ett allvarligt hinder för er förbättring. Vi borde vara försiktiga angående detta.

För många av er var det inte lätt att komma hit. Vissa människor är förmodligen mycket upptagna med arbete men har lyckats ta ledigt och har skyndat sig till Singapore enkom för detta. Och människor har alla slags omständigheter. Eftersom ni är här nu, tycker jag att ni bör lugna ner er och lyssna på hur Singapores elever kultiverar och förbättrar sig. Elever som har kommit från utlandet kan ta den här resan som en lärdomsresa.

Jag kom för att delta i denna konferens för att lyssna till er. Dock har vi fortfarande många elever som är oklara över en hel del saker. Eftersom Dafaii sprids över hela världen är det oundvikligt att det ständigt kommer nya elever och lärjungar som börjar utöva, och de kommer säkert att ha alla möjliga frågor. I själva verket hittar ni svaren på alla era frågor i boken. Men några av våra elever känner sig fortfarande inte säkra och vill alltid ställa frågor till mig. Så jag ger er en möjlighet till det. Detta är en tvådagarskonferens. Jag kommer inte att tala så mycket nu utan kommer huvudsakligen att lyssna på er. Vänta tills imorgon eftermiddag, för då ska jag använda hela eftermiddagen till att svara på era frågor. Ni kan ställa fler frågor då om er kultivering och jag kommer att besvara dem för er. Jag tror att en halv dag räcker. Det är totalt bara två dagar och våra elever måste organisera talen och det finns också andra aktiviteter. Vi ska försöka göra denna Fa-konferens till en fullständig framgång. Detta är första gången Singapore håller en så här stor konferens och så många människor har kommit från utlandet. Vissa delar av förberedelserna är alls inte lätta. Ni vet alla vad ni ska göra och kommer att hantera saker bra utan att jag säger så mycket om det till er.

Nu ska jag prata med er om vår Dafas övergripande situation just nu. När jag lärde ut Fa i Kina hade landet en period med reform och öppenhet. Jag hade en känsla av att människornas tänkande höll på att förändras med den ekonomiska utvecklingen så jag introducerade den vid den tiden. Eftersom många människor under lång tid hade format vissa föreställningar behövde de en övergångsprocess för att förstå [Fa]. Det tog dem lite tid av Fa-studier innan de insåg vad det var jag spred. Senare, och ännu mer helt nyligen, fann jag att nya elever verkar överträffa gamla elever vad gäller att erhålla Fa. Med andra ord har de inget som hindrar dem från att förstå den efter hur de upplever den. De accepterar den genast och kastar sig omedelbart in i det, utan att behöva någon övergångsprocess för att förstå den – ”Kan jag lära mig det här?” ”Vill jag lära mig det här?” De har inget av detta, och inte heller ”Är de principer ni talar om rätt?” Med andra ord, fastän de här eleverna har erhållit Fa senare har jag funnit att de inte har sackat efter. Genom sina egna ansträngningar kommer de snart ikapp.

Jag tycker att Dafas övergripande situation är att elevernas förståelse av Fa ständigt fördjupas, att deras förståelse beträffande Fa har blivit djupare och att de verkligen vet vad denna Fa handlar om. Det är en väldig förändring från den första tiden när människor betraktade Fa med mänskliga känslor och ett mänskligt sätt att tänka. Det har verkligen blivit en stor förändring. Det är helt annorlunda än i början. Så med andra ord, ni kultiverar verkligen i Fa, och betraktar eller bedömer inte Fa utifrån känslor, djup tacksamhet eller olika mänskliga föreställningar – dessa saker blir mindre och mindre. Det betyder att vår Fa blir allt renare i det vanliga mänskliga samhället.

Så vad betyder det att ”harmonisera (yuanrongiii) Fa”? Många av våra kultiverare kanske inte vet det. Eftersom denna Fa är så enorm – den kan rädda oss, den kan låta oss nå olika nivåer och riken genom att kultivera och vägleda oss till Fulländning – varför behöver den då människor för att harmonisera den? Kanske ni faktiskt har tänkt på en sak: Det vanliga mänskliga samhället är också en manifestation av kosmos gränslösa Dafa på den lägsta nivån, de vanliga människornas [nivå]. Varje form som manifesterar sig i det vanliga mänskliga samhället är också given och skapad av denna Fa. Därför använder vi som kultiverare denna miljö för att kultivera. Även om det vanliga mänskliga samhället är dåligt när det ses från olika nivåer, så är också det en nivå och en miljö skapad av Fa. Om ni i er kultivering är klara över hur man bryter sig ut ur den här nivån och hur man befriar sig från olika beteenden och föreställningar i det vanliga mänskliga samhället, kan ni bryta igenom dessa hinder och stiga till en högre nivå. Det är vad ni måste uppnå i kultiveringen.

Om ni inte kan släppa vanliga mänskliga saker kan er kultivering dock bli allvarligt hindrad. Förstörelsen av moralnormer och nedgången av mänsklighetens moralvärderingar har förändrat allt som Fa skapade för levande varelser på denna nivå. Så det är verkligen svårt för människor att veta att sanningen fortfarande existerar som standard i det vanliga mänskliga samhället. Utan denna standard vågar människor göra vad som helst, de vågar göra vad som helst och de fruktar ingenting. Det leder i sin tur till degenerering av samhällets moral och värderingar, vilket uppenbarar sig som många ohälsosamma fenomen och brott i det vanliga mänskliga samhället.

För att harmonisera Fa måste ni först och främst vara goda människor. När ni är goda människor, då är det att harmonisera Fa. Men eftersom ni kultiverar bland vanliga människor behöver ni trots allt stiga ännu högre än alla dessa saker. Så, när ni verkligen kan förstå Fa, kultivera i Fa och vara upprätta och sanna kultiverare, då harmoniserar ni Fa. Det betyder att ni också skyddar Fa. Det beror på att varje elevs uppförande i det vanliga mänskliga samhället representerar Falun Dafa [i människors sinnen]. Det stämmer, eller hur? Om vi inte ​​uppför oss väl kommer vi utan tvekan att smutsa ner Dafas image och det kan inte sägas att vi harmoniserar Fa. Vissa människor har sagt att vi måste skydda och beskydda Fa, och att när andra säger något dåligt om oss bör vi hantera det på ett visst sätt. I synnerhet när några människor förtalar vår Dafa eller behandlar oss orättvist blir många av oss ofta arga och vill vidta en del åtgärder för att hämnas. [Ni tänker:] ”De behandlar oss dåligt så vi kommer att göra detsamma mot dem.” I så fall tar vi oss själva för vanliga människor och är inte annorlunda än dem.

Faktiskt, låt mig säga er: Att skydda Fa betyder inte att tillgripa våld. Gott och ont samexisterar i människan. Vi tar bort den onda sidan och använder endast den goda sidan för att skydda Fa. När andra säger något dåligt om oss kan vi låta dem få veta hur bra vi är, och vi kan diskutera med dem medan vi uteslutande använder den goda sidan. Ofta när en vanlig människa möter ett problem tenderar han att använda ett negativt tillvägagångssätt. Så han vidtar några extrema åtgärder eller tillgriper våld. Inget av detta är lämpligt att vi gör. Jag säger ofta att om någon inte har några som helst personliga föreställningar, inte motiveras av egenintresse, utan verkligen har andras bästa för ögonen, när den personen då påpekar någon annans tillkortakommanden eller berättar för den andre vad som är rätt, så kommer den andre att röras till tårar.

Shaniv är verkligen kraftfullt. Det är bara det att när någon i det vanliga mänskliga samhället berättar för någon annan om en bra sak lägger han vanligtvis till sina egna föreställningar och till och med oroar sig för att det kan skada honom på något sätt och han vill skydda sig själv. Många saker blandas in i vad han säger, så det låter inte helt rätt och är orent, och ofta finns det även känslor i det. Om det ni säger verkligen kommer från er godhet och det inte finns någon personlig agenda så kommer era ord verkligen att beröra andra.

Det jag pratar om här är hur vi ska harmonisera Fa i det vanliga mänskliga samhället och hur vi kan förhindra att Fa blir saboterad. Många av oss har förklarat våra motiv för olika regeringsdepartement i vårt samhälle. Jag tycker att det är bra. Om de verkligen lyssnar finns det goda chanser att de kommer att ansluta sig till gruppen av goda människor. Det är dock bekymmersamt om de inte lyssnar. Om de verkligen vill förstå vår Fa, om de då läser boken, lär sig Fa och verkligen försöker förstå den, kommer de att veta vilket slags människor vi är. Vanligtvis är människor som säger dåliga saker om oss de som inte har försökt förstå oss och inte förstår oss. Allting om oss är öppet – vi har ingenting att dölja för människor. Vägen som vi har tagit är extremt upprätt. Jag har ofta sagt att just för att den väg som vi har tagit är extremt upprätt, kommer allt som inte är upprätt, som inte är tillräckligt upprätt, eller inte helt perfekt i det vanliga mänskliga samhället, att betrakta oss som ett hinder. Eftersom vi är så goda kommer det olämpliga hos vissa saker att bli avslöjade, och då kommer de att göra en del negativa saker mot oss. Det är oundvikligt. Om ingen motsätter sig något som är upprätt när det offentliggörs till allmänheten så skulle jag säga att det är mycket möjligt att det är ondskefullt. (Applåder)

Om man ser det i ett annat ljus; eftersom vår Fa sprids i det vanliga mänskliga samhället tycker jag att när vi möter ansvarslösa attacker från människor och vissa [statliga] departement som inte vet vad vi står för, eller när de godtyckligt stämplar oss eller behandlar oss på ett verkligt orimligt sätt, så bör vi också undersöka oss själva angående dessa saker och fråga oss: ”Varför händer dessa saker? Beror det på att vi själva, våra assistentcentra, våra övningsplatser eller några av våra elever inte uppför sig riktigt?” Om ni kan undersöka er själva i allt ni stöter på, då skulle jag säga att ni verkligen är anmärkningsvärda och ingenting kan hindra er på er väg mot Fulländning. Men när vi stöter på problem tittar vi ofta utåt – ”varför behandlar ni mig så?” – och känner att vi har behandlats orättvist istället för att granska oss själva. Det är det största och mest ödesdigra hindret för alla levande varelser. I det förflutna sade vissa människor att det var omöjligt att lyckas med kultivering. Hur kan man lyckas med kultivering? [De kunde inte lyckas] eftersom detta var det största hindret och ingen var villig att hitta fel hos sig själv när det uppstod problem. När någon känner sig sårad eller när han råkar ut för olyckor är det verkligen svårt för honom att fortfarande granska sig själv och se om han har gjort något fel. Om någon kan göra det så skulle jag säga att på denna väg, på denna kultiveringsväg och i evighet, kan ingenting stoppa honom. Det är verkligen så. Ibland klarar vi fortfarande inte våra test trots att vi djupt inom oss är medvetna. Eftersom vi trots allt har förmågan att tänka och när vi har principerna mitt framför oss, vet vi innerst inne vad som är rätt och vad som är fel. Vi kan misslyckas en eller två gånger, men vi kommer att klara det bra efteråt. Nyckeln är hur du förstår dig själv och om du kan granska dig själv och hitta orsaken till problemet inom dig.

När många av våra elever tidigare kom i konflikt med människor utanför vår krets, eller när människor eller vissa avdelningar med olika funktioner i samhället behandlade oss orättvist, granskade vi inte oss själva för att hitta orsaken, utan poängterade istället andras fel. Vissa saker har verkligen varit mycket dåliga och de försökte skada oss utan anledning. Men har ni tänkt på att även om de var dåliga och demoniska handlingar, kunde dessa saker ha hänt bara av en slump? Kan det vara så att deras negativa sidor utnyttjades för att få oss att se våra egna negativa sidor? Jag har ofta sagt att när det blir motsättningar mellan två personer bör de var för sig undersöka sig själva. Inte bara de två med motsättningar bör undersöka sig själva, utan det bör även åskådarna som råkar bevittna händelsen göra. Det är då ni verkligen förbättrar er med stormsteg.

Ni vet att vår existens består av mikrokosmisk materia från olika nivåer. En del av materian är mycket mikrokosmisk. I vår kultiveringsmetod omvandlas du i ett extremt mikrokosmiskt existenstillstånd, nämligen från din existens ursprung. Omvandlingen expanderar kontinuerligt utåt – expanderar kontinuerligt mot ditt ytskikt. När omvandlingen har slutförts hela vägen till ytan har du nått Fulländning. Det är vårt tillvägagångssätt. Så innan du kommer fram till det stadium där ditt ytskikt kan assimileras till Fa kommer du på olika sätt att fortfarande ha vanliga människors beteenden, tankar och sätt att göra saker på, det är helt säkert så.

Några av våra elever har kommit och frågat mig: ”Lärare, jag har kultiverat så länge nu och jag känner att min förståelse beträffande Fa ibland inte längre är som den genomsnittliga nya elevens. Så vad beror det på att dåliga tankar fortfarande dyker upp i mitt sinne?” Det är en fråga som alla här i publiken har tänkt på. Låt mig berätta för er att under er kultivering omvandlas ni från er existens ursprung. Vanliga mänskliga tankar kommer alltid att finnas där tills omvandlingen når ert yttersta lager. Vilka är för- och nackdelarna? Fördelen är att ni kan behålla denna kultiveringsmiljö här bland vanliga människor, vilket gör att ni ständigt och mycket snabbare kan förbättra er. Vad är nackdelen? Det är att ni aldrig kan säga på vilken nivå ni är. Under vissa perioder när ni kultiverar bra, eller förstår Fa väl och kan recitera boken, det vill säga, när ni har nått standarden för just den specifika nivån, kommer [den delen av er] att omedelbart separeras från den delen av er som inte har kultiverat klart. Ni kommer plötsligt att undra: ”Varför är min förståelse beträffande Fa inte längre lika bra? Varför har mina tankar blivit dåliga igen?” Ni kommer att ha den känslan.

Ni kultiverar bland vanliga människor. Den del av er som är fullständigt kultiverad är en ädel, rättfärdig, gudomlig del. Då kan en gud inte ha samma beteende som en vanlig människa i det vanliga mänskliga samhället, det är absolut förbjudet. I samma ögonblick som han betedde sig på så sätt skulle han falla. För att säkerställa att ni kan kultivera i det vanliga mänskliga samhället och inte falla, separeras en del av er så snart den uppfyller standarden. Den del som har kultiverat klart kommer alltid att sitta stilla där borta, orörlig och helt utan tankar. Den deltar inte i någon mänsklig aktivitet och detta säkerställer att ni inte kommer att falla. När ni fortsätter att kultivera kommer ni bara att fortsätta att förbättra er. Här har jag berättat om en annan princip, nämligen att ni ständigt omvandlar er i kultiveringen, med början från mikrokosmiska nivåer, och gradvis rör er mot ytan. När ert ytskikt är helt assimilerat når ni Fulländning.

Då, innan vi fulländas, har vi under kultiveringsprocessen alltid vanliga mänskliga tankar och beteenden. Dessutom upptäcker ni att era tankar ibland verkat bli värre och värre. Vad beror det på? Många dåliga saker har rötter och existerar inte bara i lagret med de största partiklarna, utan också i partiklar av varierande storlek. Tänk då alla på detta: Under er kultiveringsprocess, alltmedan [er omvandling] fortsätter att göra genombrott mot ytan, fortsätter dåliga saker i era mikrokosmiska partiklar att bli eliminerade. Vad som blir kvar kommer då att vara det som är på det yttersta lagret, och det som är på det yttersta lagret är det som är värst. Men det värsta är också det svagaste. Med andra ord, så länge du kan utöva självkontroll när du kultiverar kan du lätt undertrycka de dåliga sakerna och bli av med dem, inklusive alla föreställningarna i ditt sinne.

Ni förstår nog den princip jag just diskuterade: ”Åh, så det är därför människor kan ha dåliga tankar hela tiden medan de kultiverar. Från och med nu ska jag inte oroa mig över dem, jag är inte längre rädd för dem. Jag ska bara låta dem löpa hur de vill.” Det är inte acceptabelt! Eftersom du är en kultiverare, om du inte utövar självkontroll på ytnivån är det detsamma som att inte kultivera. Så hänger dessa saker samman. Jag talade just om tillståndet för våra elevers kultivering som helhet och jag tog upp några ämnen i förbigående.

Det finns en annan sak. Vår Dafa sprids i det vanliga mänskliga samhället. Varför gör vi det så som vi gör det? Som ni vet har vi en mycket lös administrationsform. Vi har inget register som listar John Smith eller Jane Doe, eller vilka ni är, hur gamla ni är eller var ni bor. Vi gör ingenting sådant. Jag kommer att ta hand om er så länge ni kultiverar. Eftersom kultiveringssaker inte manifesterar sig i det vanliga mänskliga samhällets dimension, är de former som saker och ting tar sig på ytan bara formaliteter och är värdelösa. Om du inte kultiverar så är detta att registrera ditt namn bara en sifferövning – det är inte kultivering. Vi har sålunda helt frångått alla vanliga människors formaliteter.

Vi ser bara på människors hjärta och sinne. Så länge du kultiverar tar jag hand om dig. Så länge du kultiverar är du en elev. Medan du utövar organiserar våra assistenter det så att alla kan studera Fa, det är allt. Vi har ingen administrativ organisation likt dem i det vanliga mänskliga samhället och vi har inte några pengar eller någon egendom. Alla betalade själva för att ta sig till konferensen. Jag, Li Hongzhi, tar inte ut ett öre från er. Vad vi än gör för arbete så gör vi det frivilligt och för att gagna andra. Allt hos oss är löst administrerat.

Varför gör jag det på detta sätt? Jag ska faktiskt säga er att den Fa som jag sprider idag är ofantlig – den kan låta er alla nå olika riken och nivåer genom kultivering. Detta är ingalunda någon liten sak. En Fa som är så enorm har offentliggjorts, men om den inte kunde förändra människor eller inte kunde få människors moral att åter höjas, då skulle det inte spela någon roll om den lärdes ut eller ej. Jag vet att eftersom denna Fa är kosmos Sanning och Lag, kommer den definitivt att ha oerhörd påverkan på kultiverare. Därför vet varenda en av oss vad den ska göra, och jag behöver inte berätta specifikt för er hur ni ska uppföra er.

På den tiden när Buddha Shakyamuni undervisade om Dharmav fanns det över hundra Bud. Det sägs att Mahayana-buddhismen nu har över tvåhundra Bud. Syftet [med Bud] är att kontrollera dig och få dig att motsvara standarden och handla därefter. Vi har inga Bud idag – vi är helt öppna. Vi lägger inget fokus på någon form, utan istället ser vi bara på människans hjärta och sinne. Anledningen är att vår Fa har en sådan mäktig kraft. Dessutom, ur ett annat perspektiv, är ingen form som finns i det vanliga mänskliga samhället värdig denna Dafa. Därför har vi verkligen anammat en metod som passar för spridandet av Dafa. Vilken metod är det? Det är en ”stor metod utan form.” (Applåder) Vi har verkligen tagit en ”stor metod utan form”, och endast denna passar vår Dafa. Så det är på så sätt vi har gjort saker och ting alltsedan jag lärde ut Fa i början.

Det enda som kan ses är att människor läser böckerna och att de gör övningarna tillsammans. Men också de är helt frivilliga och fria. Om du vill komma är du välkommen. Om du inte vill komma kan du göra som du vill. Jag tycker att detta sätt är rätt bra, eftersom ingenting som har en form kan förändra en människas hjärta. Om någon inte vill lära sig och du ändå drar med honom, inte nog med att han inte kommer att kunna lära sig eller förstå, utan han kommer också att fälla ansvarslösa kommentarer och spela en skadlig roll inifrån. Vi är ytterst upprätta och därför kan alla ohederliga saker tycka att vi har ett horn i sidan till dem, eftersom alla deras brister och svagheter exponeras.

Tidigare fanns alla sorters qigongvi i det vanliga mänskliga samhället, särskilt i Kina. Jag tror att efter att vår Dafa introducerades för allmänheten har många falska qigong-metoder försvunnit, särskilt på senare år. Varför? Därför att när vår upprätta Fa väl hade introducerats för allmänheten blev de ohederliga, onda och falska alla exponerade i solljuset (applåder) och försvann naturligt. Många som tidigare utövade andra qigong-former har kommit och lärt sig Dafa, den ena efter den andra. Vi har inte dragit hit dem. Dessa människor kom för att lära sig för att de kände igen Fa och kunde avgöra att den var bra och var en upprätt väg.

Har ni tänkt på detta ur ett annat perspektiv? Eftersom en upprätt Fa har spridits för att människor ska kunna kultivera till olika nivåer så involverar detta en Lärjunge: Med vilken Fa ska du kultivera för att komma dit upp? Detta är avgörande. Om denna Fa inte var upprätt skulle du naturligtvis inte kunna komma upp genom kultivering; om denna Fa inte hade sådan mäktig dygd, alltså, om den inte var så ofantlig, så kunde du inte nå en sådan hög nivå genom kultivering; om denna Fa inte var så storslagen, eller inte var så bra, och man lät dig komma till en så hög nivå, så skulle det vara detsamma som att röra till hela kosmos. Och även om du skulle komma dit upp skulle du känna dig otillräcklig om du stannade kvar där. Du skulle se de stora Upplysta där uppe, med obeskrivligt mäktig dygd. Du skulle undra hur du hade kommit dit upp och skulle själv stiga ner och känna dig ovärdig att vara kvar där. Så eftersom Dafa möter svårigheter i det vanliga mänskliga samhället använder vi svårigheterna till att harmonisera vår Fa och etablera vår Fas mäktiga dygd. Oavsett vilka former som manifesterar sig för att gå emot Dafa i det vanliga mänskliga samhället så har vi inte svarat med samma mynt. Vi har alltid använt vår goda (Shan) sida och har hanterat allting väl i alla avseenden. Vi har utstått mängder med olika test av Fa. Så har inte vår Fa etablerat sin mäktiga dygd? Ju mer upprätt väg den har tagit, desto större är denna Fa och desto mer anmärkningsvärda är ni som kultiverar i denna Fa. Är det inte så saker och ting fungerar? Jo det är det. Närhelst vi möter ett problem måste vi därför se på både dess positiva och negativa sida och leta efter orsakerna inuti, inom oss själva. Vad vi än stöter på ska vi leta efter orsaken och våra brister inom oss.

Jag har ofta pratat om en princip. När vissa människor stöter på ett problem och är mitt uppe i ett problem, säger de: ”Varför behandlar de mig så här? Varför går saker och ting inte bra längre?” Låt mig berätta för er att det faktiskt inte är så att andra behandlar er fel. Kosmos lagar är mycket enkla. Om något är fel från din sida kommer du att upptäcka att allt omkring dig går dig emot. När du har hittat orsaken inom dig själv och rättat till den kommer du att upptäcka att allting går smidigt igen. Det är vanligtvis så här.

En annan sida av saker och ting är att eftersom vi har övervunnit många problem och tillkortakommanden, och eftersom vår Fa har utvecklats på ett alltmer positivt sätt, kan situationen bara bli bättre. För närvarande finns det ett ganska stort antal människor som studerar Fa. Det finns nu cirka 100 miljoner elever i Kina och utomlands. Det är en väldig massa människor. Våra Dafa-lärjungar har också en enastående kvalitet: När de börjar kultivera och förstår sanningen kommer de att kultivera hela vägen till slutet. Denna egenskap är extremt värdefull i kultivering. Denna [Dafa] skiljer sig från alla läror och alla typer av kultiveringsmetoder genom historien. Med så många människor som studerar den och så många människor som kultiverar, har detta blivit en realitet i samhället som måste erkännas. Med så många människor som strävar efter att bli goda och vi inte har några dåliga saker, tror jag att situationen bara kan bli bättre.

Falun Gong var tidigare en gren av Kinas Forskningsinstitut för qigong. Vi upptäckte emellertid att Forskningsinstitutet för qigong inte gjorde några vetenskapliga undersökningar eller studerade qigongmetoder eller försökte förstå qigong självt. Det tjänade bara pengar; det använde qigongmetoder för att tjäna pengar. Så i mars 1996 trädde vi ut ur det. (Applåder) De attackerade oss efter vårt avhopp, men vi fäste inget avseende vid deras attacker utan ignorerade dem. Låt oss inte gå in på det nu. Det jag säger är att vi ska ta vår egen väg, en väg för sanna kultiverare. Vi måste vara ansvariga gentemot både samhället och våra kultiverande lärjungar.

Detta är vad jag tänker: Vi har så enormt många människor – så många människor – och de är alla goda människor som gagnar samhället. Vi – inklusive jag, Li Hongzhi – har ingen önskan om att vinna något för egen del. Jag valde att bo utomlands för att inte orsaka regeringen problem. (Applåder) Jag tror att med så många människor som kultiverar och försöker vara goda människor borde ingen driva dessa 100 miljoner människor till den motsatta sidan av regeringen – det kan jag säga er. Men det finns en sak: Oavsett vad vi gör måste vi gå vår egen väg upprätt. Jag tänkte inte tala så mycket. Jag ville bara prata med er om Dafas situation, om hur vi kultiverar och om vår förståelse beträffande Fa när vi kultiverar och i förbigående diskutera saker som rör kultivering.

Jag skulle vilja ta tillfället i akt och ta upp en annan sak. Många fotograferar utan att tänka på vad det är för sammanhang. Låt mig ta upp frågan om fotografering. Ni kunde inte träffa mig så ofta förut så ni har alltid velat ta en bild av mig eller med mig, av er Lärare. Om er avsikt verkligen har sin grund i kultivering har jag inga invändningar. Men om det kommer från en vanlig mänsklig avsikt så blir jag mycket sorgsen! Många av er bortser också från situationen och platsen när ni tar foton och har tagit många foton med dåliga bilder. Det är inte bra för någon av oss. Eftersom ni är mina lärjungar, hur kunde ni ta dessa bilder av er Mästare? Efter denna konferens kan ni säga till eleverna i andra regioner att bränna alla de där dåliga bilderna (applåder) inklusive negativen. Jag ska ge er chansen att ta bilder om ni verkligen vill det. (Applåder) Det är allt jag säger tills vidare. Jag kommer att svara på era frågor i morgon eftermiddag.

Skriv inte för mycket på frågelappen som ni lämnar fram, eftersom det kräver lite arbete att läsa dem och det tar mycket tid. Ni behöver inte göra öppningskommentarer som: ”Lärare, jag har saknat er så mycket” eller ”Lärare, det ni sade var så bra ... Här är min fråga.” Gör ingen inledning till era kommentarer. Skriv bara: ”Mästare, här är mina frågor” och beskriv situationen. Då besvarar jag dem för er. Gör frågorna enkla och lätta för mig att läsa så att vi inte slösar bort tid och så att jag kan gå igenom frågorna effektivt. Okej, nu lyssnar jag på våra elevers berättelser med er. (Applåder)

Jag besvarar era frågor nu på eftermiddagen. De som har frågor kan lämna fram era lappar. Okej, nu börjar jag svara på era frågor.


Lärjunge: Kan vi i Kina sprida video- och ljudinspelningar av konferensen och Fa-föreläsningen?

Läraren: I princip är det inget problem. Men ni vill alltid sprida saker och det är ett fasthållande som ni ska släppa. Ni ska kultivera på ett upprätt och ädelt sätt. Varför är ni så ivriga och har så många fasthållanden? Kan de hjälpa er att nå Fulländning? Ni kan själva titta på videobanden men kopiera dem inte.

Lärjunge: I skriften: ”Att dra upp med rötterna”, sade Mästaren: ”… när jag ber er bryta er loss från det mänskliga så följer ni mig inte. Inte alla chanser återkommer.” Om någon förlorar chansen, kommer det att påverka hans guowei?

Läraren: Många aspekter av saker och ting är involverade när ni möter ett allvarligt test, det antar inte bara den här enda formen. En sådan sak är det största, grundläggande testet för våra elever. Huruvida ni kan bryta er loss från det mänskliga eller ej, är ett kritiskt steg som avgör om ni kan nå Fulländning eller ej, det är ett steg ni måste ta. Våra elever kommer att stöta på alla typer av tester. Kommer ni att misslyckas med att nå Fulländning för att ni missade chansen? Det kan finnas en chans till, men jag tror att det blir verkligt svårt att få en andra chans, eftersom en chans av det här slaget endast är möjlig när en kombination av flera faktorer är på plats. Vad jag menar är, med andra ord, att oavsett hur hårt ni kultiverar, kvarstår det faktum att ni i det avgörande ögonblicket inte är redo för det. Det är inte så att jag bara säger att ni inte är redo för det, det är så att ni inte är redo för det. En del tänker: ​​”Lärare, jag klarar mig igenom vilken prövning som helst. Ge mig dem bara så jag kan kultivera fortare.” Men när det kritiska ögonblicket kommer kan ni fortfarande inte klara det. Tomma ord duger inte; vi måste se hur ni beter er under verklig kultivering.

Lärjunge: Mästare, kan ni berätta mer för oss om andra lagar och sanningar som härrör från Zhen-Shan-Renvii på olika nivåer?

Läraren: Det kan jag inte. Varför inte? Därför att himmelska lagar absolut inte kan berättas för människor. Ni är fortfarande människor som kultiverar. Den del av er som är färdigkultiverad vet redan utan att det behöver berättas för den. Det är alltså den mänskliga delen av er som alltid är nyfiken på saker. Även när ni har upplyst er till saker på högre nivåer kan ni fortfarande inte berätta för andra om dem. När ni med er mun berättar för andra om de höga nivåers sanningar som ni har upplyst er till, kommer ni att upptäcka att de inte låter riktigt likadant och har blivit mycket vanliga, triviala sanningar. Det vill säga, högre nivåers lagar och sanningar kan bara förstås i kultivering, men inte uttryckta i ord.

Lärjunge: Hur skiljer vi demonisk störning från prövningar som är arrangerade av Läraren?

Läraren: Ingenting händer isolerat. En kultiverares livsväg förändras samma dag som han börjar kultivera och ingenting slumpmässigt kommer att blandas in. Men de prövningar som uppkommer tycks alltid vara slumpmässiga, bara på så sätt kan ni testas, kan det låta er förbättras och kan det låta er känna igen era egna brister och se var ni kommer till korta. Finns det då riktiga demoner? Ja, det finns det. Men de existerar inte heller isolerat. De kommer att hoppa fram eftersom de är dåliga. Och det är bra om de hoppar fram – vi använder deras negativa sidor för att testa våra elever. Ni kanske vet att några av våra elever gick bort. Några av dem nådde Fulländning medan några [dog] för att skada oss. Så jag kommenterade inte saken eller gav någon förklaring. Men jag tror att de här sakerna var ett test på liv och död för våra elever. Även om de inte hände er personligen, var det nästan som om de gjorde det. Ni kände det säkert så. Det är då ett kritiskt test på liv och död. Om någon inte kan överge sin oro för liv och död kommer han absolut inte att kunna bli fulländad.

Men det är inte så att vi alla måste genomgå ett test på liv och död – det är inte så. Eftersom ni bygger upp en grund genom en lång tids kultivering kommer ni gradvis att nå den punkten. Allteftersom ni har färre och färre fasthållanden och kan släppa fler och fler saker, kommer ni att upptäcka att ingenting längre betyder något. Då är ni faktiskt redo för det. Så några test kommer att uppkomma vid kritiska tillfällen, precis som det som hände i Beijing för inte så länge sedan, när [ni testades för att se] om ni kunde ta detta steg. Eller när en elev plötsligt dog precis där, [testades ni för att] se om ni fortfarande kunde fortsätta kultivera. Test av alla de slag och av olika typer, testar er för att se om ni kan ta er igenom. De som dog kanske inte var demoner, men de var inte nödvändigtvis Buddhor heller. Det kan vara så att det var dags för den personen att nå Fulländning och vi använde hans död för att testa er. Eller kanske var han en demon. Så vi kan ha använt händelsen för att se om ni fortfarande skulle upprätthålla er kultivering och om ni kunde släppa och gå bortom – båda dessa saker är oerhört viktiga. Ingenting är alltså slumpmässigt och allt som visar sig testar er direkt.

Lärjunge: Hur använder man den sida av sig som har erhållit Fa för att besegra sin demoniska sida?

Läraren: Även lite upprätthet kan besegra hundra demoner. Demoniska störningar uppkommer för att vi har tillkortakommanden. När du uppför dig väl vinner du striden och Mästaren tar hand om dig. Du kan inte slåss direkt mot demonerna. Åtminstone inte för tillfället. Det finns en artikel i Det essentiella för flitiga framsteg som jag skrev för inte så länge sedan, som inte skrevs för den här sidan av er utan för den sida av er som har blivit färdigkultiverad. I kritiska ögonblick måste den sidan också göra något. Han kan självklart inte vara som ni och göra saker så som ni gör dem, det är absolut förbjudet. En gud kan absolut inte göra samma saker som en människa gör. Han tillåts bara göra så under omständigheter när demoner orsakar skada.

Lärjunge: Läraren sade: ”Jag är inte inom Zhen-Shan-Ren.” Hur kan detta förklaras?

Läraren: Jag vill inte prata om saker som är på för hög nivå och jag vill inte prata om mig själv. Jag avslöjade det för att en del elever alltid är osäkra, så jag gav er förvissning. Hur ska man förstå det? Det är enkelt men jag kan ändå inte förklara det tydligt för er. Kosmos skapades för levande varelser. Följaktligen måste den ha en karaktär, vilken är Zhen-Shan-Ren. Emellertid genererar Zhen-Shan-Ren på olika nivåer Fa för olika nivåer och skapar miljöer för levande varelser på olika nivåer som har olika krav. Det innebär att Fa blir alltmer komplex på lägre nivåer. Det är så dessa saker fungerar.

Lärjunge: Till och med vetenskapens grund är fel. Vi är vetenskapslärare så hur ska vi använda rätt tillvägagångssätt?

Läraren: Dagens vetenskap har tvingats på människor av utomjordiska varelser. Inga människor under någon historisk period eller i någon civilisation, hade någonsin sådan här vetenskap, hela samhället är involverat i det, alla snärjer in sig i det, och alla föräldrar vill se sina barn gå på högskolan. Aldrig tidigare i historien har detta hänt. Gudar arrangerar det mänskliga samhällets utveckling. Till exempel skickades i det gamla Kina en gud ner för att uppfinna papperstillverkning och en annan gud skickades ner för att uppfinna kompassen. De gjorde de sakerna för människor. Inte hela samhället behövde engagera sig i det, och inte heller behövdes det en sådan ”vetenskap” som vi har idag, en vetenskap som alla blir insnärjda i och som har skapat sådana förvrängda typer av levande varelser som vi har idag. Detta är någonting som aldrig någonsin har hänt förut, men det har nu blivit verklighet i dagens samhälle. Ni måste anpassa er efter den här verkligheten om ni ska överleva. För tillfället måste ni göra saker på det sättet om ni ska kunna försörja er. Som [Dafa]-elever, oavsett vilket yrke ni har, ska ni fortsätta göra det ni gör. Om ni är vetenskapslärare, lär då ut vetenskap. Det handlar inte om vad ni gör. Det jag pratar om är en princip. Jag berättar hela sanningen för er.

Jag ska ge er ett exempel. När jag rensade bort utomjordingarna sade jag till dem: ”Ni har deformerat mänskligheten. Ert system med saker har allvarligt skadat det mänskliga samhället och förvrängt människors tänkande.” Eftersom de inte kunde komma med något rättfärdigande svarade de med detta argument: ”Men ni drar också nytta av oss.” Jag reser verkligen med bil och använder andra moderna verktyg. ”Men”, sade jag till dem, ”även om jag ville färdas till häst i dessa dagar så finns det inga miljöer som skulle låta mig göra det, för ni har förstört dem alla. Stämmer det inte?!” Så vi kan bara leva med det, eller hur? För tillfället, sätt igång och fortsätt med det ni har hållit på med. Framtidens vetenskap kan bli annorlunda. Jag har märkt att de vetenskapliga definitionerna som gjorts i det förflutna, nu gradvis blir omprövade, för de kan helt enkelt inte förklara massor med saker. Eftersom man hela tiden upptäcker förändringar i himlakroppen, och när livets mysterier kontinuerligt avslöjas, skulle jag säga att den gamla vetenskapen sviktar.

Lärjunge: Människor är komplicerade och deras tankar är förvirrade. Man kan bara komma tillbaka till ens eget ursprungliga tillstånd genom kultivering som tar bort alla avvikande element.

Läraren: Vid födelsen är människorna väldigt rena och oskyldiga och har inga av de föreställningar som förvärvas efter födelsen, för de har ännu inte kommit i kontakt med samhället. Därför tycker jag verkligen om att titta på barn, de är så rena och enkla. Även om de är lite olydiga spelar det ingen roll: de har ingenting och har inget bestämt tänkesätt. För att kunna livnära sig och skydda sina egenintressen, skapar människan gradvis många föreställningar och gör avsiktligt många dåliga saker för att gynna sig själv. Som ett resultat kommer de olika föreställningar som människan bildar senare i livet att vara i motsats till hans ursprungliga natur. Med andra ord blir människorna komplicerade. Ert rena, oskyldiga hjärta och sinne blir mer och mer förorenat av olika orenheter senare i livet. För att gå tillbaka till ert ursprungliga tillstånd måste ni göra er av med alla de dåliga sakerna som har bildats efter födelsen – och inte bara dåliga saker hos människorna, utan också saker som inte matchar de nivåer som ni ska återvända till. Ni måste rensa bort dem alla för att nå den graden av renhet. Ert sinne, ert xinxingviii, er kropps fysiska sammansättning och själva er varelse, allt detta måste nå den nivån av renhet.

Lärjunge: Tathagata Buddha Shakyamuni har Sahavärlden, men han är också i Dafanparadiset. Hur kan man begripa det?

Läraren: Det stämmer. Det sägs inom buddhismen att Shakyamuni är i Sahavärlden, och det är sant. När Shakyamuni kom till jorden från det sjätte universumslagret för att erbjuda människor räddning, var Dafanparadiset det sista av hans egna paradis [som han var i]. Efter att han kom ner från Dafanparadiset för att rädda människor, återvände han aldrig dit och han har varit i den Trefaldiga världen alltsedan dess för att se efter sina lärjungar. I över tvåtusen år har han hela tiden sett efter sina lärjungar. Genom upprepade reinkarnationer har hans lärjungar ständigt höjt sina nivåer och riken, ackumulerat sin mäktiga dygd och väntat på den tid då Fa till sist blir upprätad, så att de kan assimilera sig till Fa och nå Fulländning. Sahavärlden är [inom] den Trefaldiga världen, så lärjungar i Buddha-läran har upptäckt att han har varit i Sahavärlden och de säger därför att Buddha Shakyamuni är i Sahavärlden. Vad beträffar Dafanparadiset så var det det sista Buddha-paradiset på hans väg hit. Det är faktiskt inte det enda paradiset han har. Han har andra paradis på högre nivåer. Tänk inte på himmelska angelägenheter och Buddhornas saker med ert mänskliga sinne, för ni kommer aldrig att förstå dem. Ni har bara mänskliga tankar just nu, så jag avråder er från att fråga om dessa saker för att få kunskap, ni kommer ingenvart med det. Anledningen är att den mänskliga delen av en människas tankar verkligen är bristfällig.

Lärjunge: Vilka är de sex vägarna i ”reinkarnationens sexfaldiga väg”?

Läraren: Buddhismen har alltid pratat om Asurasix vägar: djur, människor och himlen. Jag kan berätta att oavsett vilken väg det är så är de alla reinkarnationer inom den Trefaldiga världen, bland människor, djur, substanser, växter och levande varelser i andra dimensioner inom den Trefaldiga världen. Reinkarnationerna är återbetalningar – antingen belöningar eller prövningar – som kom från orsakssamband som härrörde från hur bra eller dålig en människa var i världen. Det vill säga, om ni gör många onda saker kan ni reinkarnera på djurens väg eller till och med hamna i helvetet. Om ni gör många bra saker kommer ni att reinkarnera på himlens väg, eller också kan ni åtnjuta bekvämlighet och välbefinnande, en hög position eller rikedom bland människor. De himlar som nämns här är olika nivåer av himlar i den Trefaldiga världen, eftersom de ligger inom gränsen för den Trefaldiga världen och [liven där] fortfarande måste reinkarnera. Detta uppnås genom goda gärningar, och det kallas ”återbetalning av välsignelser” eller ”belöningar för godhet”.

Lärjunge: Vissa koordinatorer på träningsplatserna har haft de där positionerna under lång tid men de håller fortfarande fast vid vanliga människors föreställningar och har oavsiktligt påverkat de nya eleverna på träningsplatserna.

Läraren: Det stämmer, det är säkert. Ett mycket litet antal assistenter på vissa träningsplatser har inte uppfört sig väl och det är dags att vi tar lärdom av det här problemet. Många av de artiklar jag skrev i Det essentiella för flitiga framsteg skrevs för dem, men de läser dem inte. Å andra sidan är det ett hårt arbete att vara assistent och de måste arbeta med att hjälpa andra. Men var brukar de brista? Det är när de inte integrerar sitt arbete med sin kultivering. Och när de som ett resultat stöter på problem eller hinder, kan de inte bedöma situationen utifrån Fa eller hitta fel hos sig själva. [De glömmer att fråga:] ”Har jag gjort något fel som kan ha orsakat denna brist på samarbete mellan våra elever eller orsakat alla dessa hinder?” De flesta assistenterna kan inte undersöka sig själva på det sättet i fråga om det här. Det har skadat vår Fa mycket och skapat hinder för många nya elever att erhålla Fa. Det är dags att de blir ryckta ur sin dvala.

Några av våra assistenter är ohövliga mot våra elever. Det är absolut oacceptabelt inom vår Dafa. Tänk på det alla: alla som studerar denna Fa är mina lärjungar. Du är min lärjunge och det är den personen också. Så varför är ni så ohövliga mot honom? Vi kultiverar godhet och behandlar andra med vänlighet. Jag säger ofta att när någon pratar med någon annan, om han då påpekar den personens brister eller berättar om någonting utan att lägga till några av sina egna föreställningar, så kommer den andra personen att röras till tårar. Om ni inte har någon personlig agenda, inte försöker vinna någonting, inte ens vill skydda er själva, verkligen vill väl och tänker på den andra personen, då kommer den personen verkligen att se ert hjärta, oavsett vilken sorts person han är. Men många gör ofta inte vårt arbete på det sättet och tar sin tillflykt till sin position, vilket är oacceptabelt! Det tillhör inte vår Fa.

Lärjunge: Jag förstår inte varför vissa Dafa-kultiverare inte assimilerar sig till Fa, utan ljuger.

Läraren: Det är inte rätt att ljuga. En kultiverare har vanliga mänskliga fasthållanden; så länge han inte har nått Fulländning har han vanliga mänskliga fasthållanden. Jag vill dock berätta om en sak: vare sig han [bara] är en elev eller [även] arbetar för Dafa, så är det just de fasthållanden som ännu inte har släppts som visar sig mest – de fasthållanden som han inte kan släppa bland vanliga människor sticker ut. Varför? Därför att det som har blivit helt kultiverat och de fasthållanden som har släppts, är borta och syns inte längre. Då är de kvarvarande fasthållandena särskilt uppenbara och alla kan se dem. Men låt mig berätta för er att ni inte kan säga att den personen inte är bra. Han är faktiskt redan rätt bra. Det är bara det att de fasthållanden som han ännu inte har släppt spelar en roll och påverkar både hans arbete och andra elever, och många ser hans beteende. Utvärdera därför inte en situation eller bedöm någon på samma sätt som vanliga människor gör. Å andra sidan ska vi inte tro att vi har kultiverat ganska bra och sedan slappnar av i eliminerandet av de återstående fasthållandena. Det går inte. När vi upptäcker ett problem måste vi leta efter orsakerna inom oss själva.

Jag tror att från och med nu ska alla mina lärjungar granska sig själva om det finns problem, i relationer eller när det uppstår problem i Fa-studierna eller bland våra lärjungar. [Fråga er själva:] ”Finns det något som jag har gjort fel?” Ni ska alla uppföra er på det sättet och kultivera ert sinne (xinx). Om du lägger din energi på yttre saker och letar efter andras brister, istället för att arbeta hårt med ditt eget hjärta, hur kan du förbättra dig själv? Andra kommer att förbättras och gå framåt i kultiveringen efter att du påpekar deras brister, men du kommer fortfarande att vara kvar här. Därför säger jag dig att när det uppstår problem, eller närhelst du känner dig obekväm inombords, bör du leta efter orsaker inom dig. Jag kan garantera att problemet ligger hos dig. Det har sagts inom buddhismen att Buddha är i ens hjärta (xin). Människor har faktiskt tagit det bokstavligt, som om det fanns en Buddha i deras hjärta. De förstår inte. Betydelsen är faktiskt denna: du måste kultivera ditt hjärta, arbeta hårt med ditt eget hjärta, och hitta dina egna svagheter och brister och sedan utrota dem. Du kommer aldrig att kunna nå Fulländning om ditt xinxing inte uppfyller kriterierna. Så varför inte arbeta hårt med att kultivera ditt hjärta? Varför inte jobba hårt med dig själv? Att låta dig avslöja dina svagheter under friktioner mellan er, är det sätt som jag får dig att förbättras snabbast. Men likväl, så snart ni stöter på ett problem, skjuter ni bort det och pekar ut andras brister, i stället för att undersöka er själva. Hur kan ni kultivera då? Det här är just mitt bästa sätt att få er att förbättra er. Så ni måste vända på ert tänkesätt. När det gäller våra elever som ljuger så finns det faktiskt vissa människor som uppvisar dåligt xinxing. Om ni kan hjälpa människor som är på det sättet, peka då ut det för dem. Men jag tänker att det fortfarande är upp till dem att göra verkliga förbättringar. Om de inte själva studerar Fa kommer inga problem att lösas. Med andra ord är det deras ensak att förbättra sig. Om de släpar efter och inte vill förbättra sig, då är det de som inte kommer att lyckas i kultiveringen.

Lärjunge: Jag skulle vilja fråga om sambandet mellan den gudomliga sidan, den mänskliga sidan och ens huvudurande och sekundära urandar.

Läraren: En vanlig människa har ingen gudomlig sida, bara vi sanna kultiverare har det, och det måste vara människor som kultiverar i den här formen, vår Dafas form. Det beror på att vi omvandlar er från själva ursprunget av er existens och vi kultiverar på ett omvänt sätt. Det är relativt snabbt på det här sättet, för ni kan kultivera i det vanliga mänskliga samhället och så mycket som möjligt anpassa er till vanliga människors sätt, och samtidigt kan ni förbättra ert xinxing direkt i den här komplicerade miljön. Det är det snabbaste sättet. Följaktligen, i vår Dafa är den del av er kropp som består av mikrokosmiska partiklar – eller den mikrokosmiska partikelmateria som har fått Fa och har uppnått standarden – redan en Gudasida, en Buddhasida eller en Daosida. När det gäller den mänskliga sidan så är den det du som du ser nu. När denna er ytliga kropp omvandlas under det sista skedet av er kultivering, eller när ni slutligen når Fulländning, kommer er mänskliga sida inte längre att existera. När er mänskliga sida inte längre existerar är den assimilerad till er gudomliga sida och ni fulländas. Tillsammans med det sätt som er kropp förändras på kommer ni att uppleva ett tillstånd av fullständig upplysning och genomgå en grundläggande förändring – det är någonting ni inte alls kan föreställa er. Det är en scen så enorm, så magnifik och så spektakulär, att den är helt bortom er föreställningsförmåga. När det gäller sambandet mellan ens urande och ens sekundära urande så har jag diskuterat det när jag talade om människokroppens struktur. Jag tar därför inte upp tid med det nu. Läs boken mer.

Lärjunge: Är det sant att när en ond tanke uppstår skapas dålig karma och att när en god tanke uppstår ackumuleras god karma?

Läraren: Det är inte så det fungerar. Jag diskuterade just detta för en stund sedan. Karma manifesterar sig endast i vårt vanliga mänskliga samhälle, det vill säga, i människovärlden. Det positiva och det negativa samexisterar i all materia. Där det finns Buddhor finns det också demoner; där det finns människor finns det spöken; där det finns bra människor finns det dåliga människor; där det finns troende finns det tvivlare; där det finns stöd finns det motstånd. Även när det gäller människor finns det män och kvinnor. Allting existerar som motsats till någonting annat, och allt har ett yin-yang-förhållande, alltså ett förhållande med ömsesidigt stödjande och ömsesidigt hämmande. Så när människor gör onda gärningar skapar de definitivt dålig karma och deras tankar är onda. Inom buddhismen skiljer man på god karma och dålig karma. Jag har funnit att även den goda karman som folk talar om har två sidor, en positiv och en negativ. Så enligt min mening är det strängt taget inte lämpligt [att beskriva det på det sättet].

Vi pratar inte om dagens buddhism för den är buddhism i slut-Dharma-tiden. Låt oss prata om buddhism under en relativt bra period i historien. Det var en kultiveringsgrupp på den tiden, och alla skyddade kultiveringsgruppen godhjärtat. Men om någon försökte skada eller attackera den skulle de, likt andra, vidta lämpliga åtgärder för att skydda sig själva. Så det hade också en negativ sida, vilken var den onda sidan: Om ni skadar mitt kloster kan jag kämpa mot er med risk för mitt eget liv; om ni skadar våra munkar eller lärjungar kommer jag att ta en våldsam hämnd. Det betyder att även vid goda gärningar finns alltid en negativ sida, eller en ond sida. Så strängt taget är deras idé om bra karma och dålig karma inte heltäckande. De har bara förmågan att prata om det i allmän bemärkelse.

För att uttrycka exakt hur de positiva och de negativa substanserna påverkar och hur de faktiskt manifesterar sig, kallar vi den bästa delen för dygd, och det är den delen som har störst betydelse för människor och är till mest till nytta för kultiverare, eftersom den kan omvandlas direkt till gongxi. Och i själva verket är det verkligen dygden som det vanligtvis talas om. När det gäller karma använder vi den termen för all dålig karma, den onda sidan av ”god karma”, den onda sidan av saker och ting, och allt som hör till den negativa sidan. Det är mer korrekt att tala om dem på det här sättet. Vad gäller en människas tänkesätt, om en dålig tanke uppstår i en vanlig människas sinne, om han har för avsikt att göra något dåligt men inte agerar, eller om det inte kommer något dåligt ut av det, så skapas ingen karma. Om han inte lyckas göra det skapar han ingen karma; om han lyckas göra det, då skapar han karma. Och den karman kommer att manifestera sig i hans kropp och i fältet runt hans kropp. Men när någon har en dålig tanke skapas tankekarma i hans sinne. Det är därför tankar på att tala illa om någon, om att motsätta sig eller att tvivla, eller om att vackla i ens egen kultivering och så vidare, uppstår i våra kultiverares sinnen och stör dem.

När du sitter i meditation och märker att ditt sinne skenar iväg otyglat och störs av alla möjliga saker, är det just för att dessa saker har en effekt. Jag förklarar den här principen för er på ett precist sätt. Jag har funnit att munkarna i forna tider i princip vistades i templen och inte hade kontakt med det komplexa samhället, så deras sinnen var relativt enkla. Dessutom satt de ofta i meditation utan att komma ut ur trance, vilket gjorde deras sinnen väldigt enkla och fria från tankar på att skydda sina egenintressen. Och det skulle i sin tur minska förekomsten av, och störningar från, tankekarma. Så de satt ofta i djup meditation och mediterade i avskildhet, och det verkliga syftet med det var att kultivera i stillhet. Eftersom kultiveringen beror på en själv och gong beror på mästaren, tog mästaren från deras kultiveringsväg eller från paradiset, hand om dem och tog bort deras tankekarma under deras stilla kultivering. Detta gör jag också för er. Ni kan inte göra det själva.

Lärjunge: Jag har motat bort min tankekarma men ibland tar det lång tid. Hur kan vi eliminera den effektivare?

Läraren: ”Hur kan vi eliminera den effektivare?” Dina ord tyder på att du vill hitta en genväg, ett enklare sätt. Inget tillstånd är isolerat. Du skapade karman själv, så i kultiveringen måste du lida för att eliminera den. Mitt uppe i lidandet förbättrar du dig och testas om du är orubblig. Om allt avlägsnades på en gång skulle du inte ha mycket kvar att kultivera. Det är absolut oacceptabelt om du inte konkret och genuint förändrar dig. Om du inte kunde nå den standarden när du kom till ett himmelrike och såg de stora och majestätiska Upplysta varelserna sitta där, så skulle ditt hjärta skälva: ”Oj, jag har inte kultiverat tillräckligt bra, jag kan inte stanna här.” Du skulle själv veta att du inte kunde stanna där. Så vi måste kultivera beslutsamt och stadigt varje steg på vägen. Om du inte når standarden är det absolut inte tillåtet och du kan inte klara det.

Vad händer om du inte kan bli av med tankekarman? Låt mig berätta för er att ens föreställningar inte bildas bara under en livstid, utan är ackumulerade liv efter liv. De finns till och med i extremt djupa delar av kroppen, de finns inte bara på ytan. Vad kan du göra åt dem? När du kultiverar kontinuerligt försvagar du dem och gör dig av med dem. Du gör detta redan. Så ända tills du fulländas kommer ditt tänkande fortfarande att skapa karma och den här saken kommer fortfarande att finnas. Så du ska hitta ett sätt att undertrycka och övervinna den – det är kultivering! Du kultiverar inte om du tillåter dig att slappna av. Tankekarmans störning av människor är extremt allvarlig. När någons tankekarma är stark kan den till och med störa honom så mycket att han inte kan kultivera längre. Läs boken mer – Fa finns i boken och allt jag kan använda för att hjälpa dig finns i Fa – så att din karma kan elimineras.

Lärjunge: Om någon inte kan upprätthålla sitt xinxing när det kommer prövningar, kommer nästa prövning att bli större än den föregående?

Läraren: Detta förklarades i Zhuan Falun. Det vill säga, [en del] kan inte betrakta sig själva som kultiverare under sin kultivering, de kan inte undanröja de hinder som arrangerades av Mästaren för att de skulle kunna höja sig, och de stannar länge på samma nivå. Men kultivering väntar inte på dig. Om du inte kan klara en prövning kommer nästa att komma, vi måste få dig att förbättra dig på något sätt. Så om du inte klarar en prövning och nästa kommer, hur kan du övervinna dem med de två sammanslagna? Om du blir mer vilseledd är det troligare att du inte kan övervinna det. Sedan kommer ännu en prövning och den blir ett dödligt hinder som är omöjligt att övervinna. Såvida du inte förändrar dig i grunden kommer det att bli verkligt svårt att övervinna. Dessutom kan prövningar ackumuleras. Om du samlar på dig fler av dem, hur kan du övervinna dem? Därför säger jag dig att du måste betrakta dig själv som utövare.

Några människor kom från början för att lära sig vår Dafa för att bota sina sjukdomar. Vi är inte emot det eftersom det behövs en övergångsperiod för att förstå Dafa. Senare insåg de: ”Dafa är inte till för att bli botad, men med sjukdomar i kroppen kan jag som kultiverare inte kultivera och utveckla gong.” Vad ska man då göra? De visste: ”Åh, då ska jag inte tänka på det. Jag ska inte be Läraren bota mig och jag ska inte tänka på att få mitt hälsoproblem botat. Men jag vet att så länge jag kultiverar kommer Läraren definitivt att bota mig.” En del av deras sinnen tänker fortfarande [på deras sjukdom]. Har de förändrats i grunden? Nej. Det som på ytan tycks vara bra är falskt. Om någon inte kan göra en grundläggande förändring hos sig själv kan han inte nå standarden. Liven på höga nivåer, de Upplysta, ser saker mycket klart, ingenting kan döljas för dem. Den här personen har inte nått standarden, har inte förändrat sig i grunden och håller fortfarande fast vid det här fasthållandet, det har bara blivit mer dolt. Men varelsen som tar hand om hans kultivering ser det tydligt. Vem lurar han i så fall? Han lurar sig själv. Så personen måste släppa fasthållandet och verkligen uppfylla standarden för en kultiverare. Om personen inte kan släppa det kommer problemet att dra ut på tiden och han kommer alltid att vara kvar i den prövningen. Det är en mycket allvarlig sak. Det har alltid funnits sådana elever.

Lärjunge: Kultiverare har inget fasthållande till rikedom. De bevarar bara sin dygd istället för att försöka ackumulera dygd. Tar Lärarens skrift ”Rik men med dygd” upp minimikravet för de lärjungar som inte är flitiga i sitt utövande?

Läraren: En kultiverare har inte fasthållande till det. Att inte ha fasthållande till någonting betyder inte att ni inte har någonting. Att eliminera er önskan om rikedom och om att tjäna en förmögenhet, och att eliminera ert fasthållande till pengar, betyder inte att ni inte kommer att ha rikedomar. Kultiverare bevarar sin dygd men ackumulerar inte dygd, för som kultiverare är tiden vi har i det här livet för det första ganska begränsad. Om ni skulle springa runt och försöka göra goda gärningar, hur skulle de avsiktliga handlingarna kunna hjälpa er att förbättra ert xinxing och verkligen kultivera? Det skulle de inte kunna. Så ni kan fullända er bara om ni skyndar er att kultivera och förändra er själva i grunden. Dessutom har många saker i det vanliga mänskliga samhället ödesförbindelser, och bitterhet och tacksamhet har ackumulerats genom tiderna. Det finns en risk att ni bara kan se ytan av saker och inte deras ödesförbindelser, så om ni ingriper i saker skulle det förmodligen bli fel. Om ingripandet är fel för en vanlig människa, låt gå för det, eftersom vanliga människor bara behöver anpassa sig till principerna på det vanliga mänskliga samhällets nivå. Men du är en kultiverare och du ska hålla dig till en högre standard. Om du ingriper på fel sätt är det ingalunda någon lite sak. Du måste bära ansvaret för det, så din gong och din nivå kommer att falla. Och om du fortsätter att göra det, hur ska du kunna fulländas? Därför säger vi att ni inte alltid ska tänka på att ackumulera dygd. Ni behöver bara kultivera för att alla de substanser som behövs för er kultivering omvandlas genom att ni utstår svårigheter, kultiverar och gör uppoffringar. Alla substanser som saknas kan kompletteras, så ni behöver inte göra de sakerna. Bara ert hjärta räknas.

I sann kultivering är det bara hjärtat och sinnet som räknas. Allt kan göras för er så länge ert hjärta är hos Buddha och ert sinne uppfyller standarden för kultivering. När det gäller någon som är insvept i karma så är, efter vad jag kan se, till och med hans ben svarta. Hur skulle en vanlig människa kunna förändra sig i grunden och nå en Buddhas rike? Oavsett hur mycket dygd ni har ackumulerat eller hur många goda gärningar ni har gjort, kan ni ändra alla de saker ni har gjort livstid efter livstid? Ni kan inte ändra dem alls. Ackumulering av dygd är inte kultivering, det gör inte jobbet. Så ni kan bara använda er tid på bästa möjliga sätt och skynda på er kultivering. Vi tittar bara på ert hjärta och sinne. Så länge ni kultiverar kan vi omvandla alla problem till en bra sak – dåliga saker kan vändas till bra saker. Ni måste ta ansvar för alla karmaskulder ni är skyldiga, men vi kan ta hand om de sakerna åt er. Låt oss anta att ni i era tidigare liv dödade och skadade många liv och att dessa måste återgäldas av er. Även om ni skulle betala med ert liv livstid efter livstid och ständigt reinkarnera för att betala med ert liv, skulle ni fortfarande inte kunna betala skulden. Hur skulle det då vara möjligt för er att kultivera? Om alla de liv som ni har skadat räddas till ert paradis för att bli vanliga varelser efter att ni har nått Fulländning och fullbordat ert paradis, vore det då inte en bra sak? Och era karmaskulder skulle vara lösta. Men vem ska göra det för er? Endast den som räddar er – det måste vara någon med den förmågan – kan göra det för er; ni måste betala tillbaka er skuld och det arrangemanget betraktas som återbetalning. Om ni inte kan kultivera till en Buddha kommer ni aldrig att klara av att betala alla era karmaskulder. Det är så saker och ting fungerar. Det vill säga, fokusera bara på er kultivering och var inte oroliga över dessa saker, er Mästare kommer att ta hand om allting för er.

Lärjunge: Vissa elever hörde och trodde på vissa saker som skadar Fa, men nu har de insett sitt fel och ångrar det. Kan de fortfarande nå Fulländning?

Läraren: På kultiveringsvägen kan ingen klara varje test riktigt bra, alla gör misstag. Om du kunde klara varje test bra skulle jag säga att du inte behövde kultivera, eftersom du redan kunde nå fulländning. Du klarar några tester bra och misslyckas med att klara några bra, men du ångrar det och försöker göra det bra nästa gång. Du klarar ett test bra och ett test klarar du inte bra, och du härdar dig själv i processen. Det är kultivering. (Applåder) Men jag säger till dig, var inte glad riktigt än. Du kanske tror: ”Åh, så det spelar ingen roll om jag klarar testen bra eller inte. Jag ska bara sätta igång och ta god tid på mig och det kommer att vara kultivering.” Det är oacceptabelt! Du måste vara flitig. Om du slappnar av och inte är flitig, så kan jag se ditt hjärta då också och du tar inte ansvar för dig själv. Så du måste betrakta dig som en sann kultiverare och ta det på allvar. Först då kan du höja din nivå fortast möjligt.

Lärjunge: Skulle det påverka professionellt kultiverande lärjungars kultivering om de deltog i morgon- och kvällssessionerxii?

Läraren: Jag kommer att hitta de mest effektiva sätten att förhindra att ni påverkas. Vi har många munkar och taoistiska präster i klostren och templen, samt människor från andra religioner, som studerar Dafa. Låt mig berätta för er om den här principen: vi är inte särskilt bekymrade över några religioner eller några andra former som människor i det vanliga samhället etablerar. Vi betraktar dem bara som vanliga människors arbeten. Eftersom Buddhorna inte längre tar hand om människor eller räddar dem, är då inte de formerna bara något som används i det vanliga mänskliga samhället? Så jag betraktar dem bara som arbeten. Därför uppmärksammar vi dem inte särskilt. Jag har aldrig sagt att vi måste gå till templen för att omvända munkar. Vi är bara intresserade av människors hjärtan och sinnen. Oavsett vilket rike, vilken nivå eller samhällsklass ni kommer ifrån så tittar vi bara på ert hjärta och sinne. En del tänker: ”Om vi övertygar höga tjänstemän om att lära sig [Dafa] kommer de att ta med sig många människor.” Det är inte vad jag vill. De människor som skulle komma för att lära sig under deras befäl skulle inte komma av en verklig önskan att få Fa. Jag vill inte ha det så. Så jag bryr mig inte om vilken samhällsklass ni kommer ifrån, jag tittar bara på ert hjärta och sinne. Jag bryr mig inte om ifall ni tillhör en religion, jag tittar bara på ert hjärta och era tankar. Ni är alla kännande varelser. Jag kommer att ta ansvar för vem som än kan kultivera. Om någon inte kultiverar så går det också bra.

Det var samma sak med religionerna i forna tider. Buddhorna erkände inte religioner. Religion är ett namn skapat av vanliga människor. På den tiden när Shakyamuni etablerade sin form av kultivering i munkorden, kallade han det inte heller religion. Så Buddhorna ser bara på människornas hjärtan, inte på de former som människorna upprätthåller. Att upprätthålla dem är ett fasthållande i sig, det är något som vanliga människor inte kan släppa, och det är inte äkta Buddha-kultivering. Vid kultivering till Buddha ansvarar jag för vem det än är, så länge personen kultiverar. Jag anser att hans hjärta är det renaste bland levande varelser, ett hjärta för kultivering och för godhet. Jag kommer att ta ansvar för honom efter att ha sett det hjärtat. När det gäller att delta i morgon- och kvällssessioner och att läsa eller skandera gamla skrifter eller Bibeln, om du är en lekmannabuddist eller en vanlig människa, skulle jag rekommendera att du slutar göra det och koncentrerar dig på att utöva Dafa, eftersom det här är en seriös sak. Men munkar eller präster kan göra det för tillfället. Jag betraktar de sakerna bara som ditt jobb. Ingen Gud eller Buddha tar hursomhelst hand om saker. När du når en viss nivå vet du själv vad du ska göra. Jag har öppnat den lämpligaste dörren för dig och jag tittar bara på människors hjärtan. (Applåder)

Lärjunge: När lärjungarna har blivit fulländade där uppe, kan de fortfarande lyssna till Lärarens Fa-undervisning?

Läraren: Ni använder fortfarande mänskliga tankar för att föreställa er hurdana gudar är. Låt mig berätta för er: vid den tiden kommer ni att ha era egna lärjungar som lyssnar till er Fa-undervisning. Er kultiveringshistoria etablerar mäktig dygd för er framtid och blir till en storartad och majestätisk Fa. På ytan verkar saker och ting vara ganska vanliga, eftersom ni kultiverar i det vanliga mänskliga samhället. Men saker som ni inte är medvetna om dokumenteras. Oavsett om ni kan uppfatta dem eller ej, finns de alla dokumenterade. Så de kommer alla att bli till den mäktiga dygd ni etablerar. I själva verket lär Buddhorna också ut Fa i sina paradis. Samtidigt som de lär ut de principer som levande varelser i de rikena ska följa, berättar de huvudsakligen kultiveringsberättelser om Buddhor i olika himmelska paradis. Berättelserna är så inspirerande att till och med de levande varelserna i de himmelska paradisen rörs till tårar när de hör dem. Därför har jag sagt att alla måste nå standarden i kultiveringen.

Lärjunge: Någon i min familj, en icke-utövare, köpte en bok som attackerar Dafa. Jag vill verkligen förstöra den, men den innehåller många fotografier av Mästaren.

Läraren: Det går bra att förstöra boken. Vår bok har också formen av en vanlig bok med svart text tryckt på vitt papper. Utan mina Fashen i en bok är den helt enkelt tryckt material, utan några inre betydelser bakom det. Det går bra att bränna den. Det är allt. Naturligtvis kan eld inte bränna de saker som är på andra sidan. Hur skulle den vanliga människans eld kunna nå den andra sidan? Så det är inget problem.

Lärjunge: Läraren har berättat om så många Fa-principer för oss, vilket får en att känna att man inte vet var man ska börja i kultiveringen.

Läraren: Kanske är du en ny elev och är lite förvirrad. Det är faktiskt ganska enkelt. Det finns inga regler eller tabun. Så länge du läser boken kommer du att veta vad du ska göra, och du blir gradvis mer och mer medveten. När dina insikter från vad du uppfattar gradvis höjs till en verkligt rationell förståelse av Dafa, kommer du att veta ännu bättre vad du ska göra. Det är inte så att du måste börja kultiveringen med något specifikt: ”Ska jag kultivera Ren först eller Shan först?” Det är inte så det fungerar. Kanske kan du inte göra allting väl. Men kultivering kan inte göras över en natt, precis som ingen genast kan bli tjock genom att äta för mycket. Det är omöjligt att förvandla dig till en Buddha på en dag. Du kommer att veta vad du ska göra så länge du läser boken.

Lärjunge: Jag har länge varit orolig och upprörd över att jag inte kan röra andra till tårar med min ton, min medkänsla och mitt resonemang. Hur ska jag förbättra mig?

Läraren: Tvinga dig inte till någonting. Du kan inte insistera på att nå ett visst tillstånd. Allt kommer faktiskt att ske naturligt. Jag har bett er att när ni pekar ut andra människors tillkortakommanden ska ni, så gott ni kan, göra det på det sättet. Vad jag sade er var bara den principen, och om ni följer den kommer det att ge gott resultat. Det är svårt för dig att verkligen släppa allt, bli fri från alla avsikter och uppnå Shan av sådan renhet. Det beror på att ditt sinne ständigt håller på att renas och de tankar du har som ännu inte har renats, uttrycks i ditt tal. Alla slags budskapxiii kommer ut, ingenting utelämnas. Så, olika människor kommer att reagera olika på vad du säger. Det måste bli så. Men när vi fortsätter att kultivera och kräver av oss att agera på det sättet, så säger jag att vi troligen kommer att hantera saker bättre och bättre. Med mer vänlighet och medkänsla har du överträffat vanliga människor. Och när du har överträffat vanliga människor, även om det du säger inte är så rent, kommer det ändå att ha en inverkan och beröra människor.

Lärjunge: En from kristen hörde att Jesus paradis bara har vita människor. På vilken nivå eller i vilket paradis kommer hennes själ att vila i frid när hon går bort?

Läraren: Hennes religiösa utövande kommer att vara förgäves. Hon är precis som en vanlig människa. Hennes godhet kommer endast att belönas med välsignelser och hon kommer fortfarande att reinkarnera i de vanliga människornas värld. Det är så.

Lärjunge: Är ”tomhetens” (Xu´s) rike, som i ”Den djupa Fa når tomheten” (Xuan Fa Zhi Xu),xiv inom Zhen-Shan-Ren?

Läraren: Allt faller inom kosmos Fas principer. Förr i tiden talade Dao-läran mer om tomhet. För det första är det faktiskt en manifestation av hur ett rike är. När himlen och jorden skapades kallades det den stora tomheten (Tai Xu). I olika gudars ögon manifesterar sig inte skapandet av himmel och jord på samma nivå. Processen att förnya olika paradis och olika universa i kosmos kallas också ”skapandet av himlen och jorden”. Dao-läran betraktar det som det högsta riket. För det andra betyder detta ”tomhet” i ert kultiveringstillstånd att ni måste överge er mänskliga sida. Människorna ser människor som de mest verkliga. När huvuduranden har släppt allting är den mänskliga sidan tom. För människor som kultiverar sina sekundära urandar sägs det att deras huvudurande (shishen) dör och uranden (yuanshen) föds. Förr i tiden kallade de den sekundära uranden för ”själen”.

Lärjunge: Den del av oss som är färdigkultiverad kommer att avskiljas. Under vilka omständigheter kommer vi då att förlora den delen?

Läraren: Så snart den delen av er har nått standarden i kultivering flyttas den omedelbart över mycket hastigt. Hastigheten i den del som utgör er existens på mikroskopisk nivå är snabbare än en raket, den rör sig med en enorm hastighet. Men vanligtvis när den kommer till den mänskliga delen – den kropp som består av substanser i den Trefaldiga världen – saktar processen omedelbart ner, som om man hade bromsat ner den. Det är verkligen svårt att ta ens ett steg framåt. Det beror på att det verkligen är så svårt för människor att släppa sina fasthållanden. Vi upplever normalt en känsla när en separation sker. Vilken känsla får vi? Här är några exempel. En del människor kan tidigare ha lärt sig Fa utantill men sedan glömmer de den plötsligt. Några kanske känner att de gjorde rätt bra ifrån sig i sin kultivering, att de var i ett rätt bra tillstånd och att de såg saker klart. Men helt plötsligt förändras saker och ting till det sämre. En del har frågat: ”Har jag fallit?” Nej, så är det inte. Det är bara så att den delen som har nått standarden avskiljs i det ögonblicket. Så det som återstår är den delen som inte har kultiverats klart och ni kommer sålunda att känna att ni inte gör bra ifrån er. Så fungerar det i Dafa-kultivering.

Lärjunge: Varför är det så svårt att få tag i video- och ljudbanden med Lärarens Fa-föreläsningar i utlandet?

Läraren: Varför har ni så mycket fasthållanden? Ni håller väldigt hårt fast. Boken Zhuan Falun innehåller allt. Faktum är att alla saker som jag har talat om finns i Zhuan Falun. Det är bara det att jag har talat specifikt till elever i olika regioner med hänsyn tagen till deras situationer. Fäst er inte vid dessa saker, lugna er och kultivera stadigt. Zhuan Falun är huvudboken, medan andra skrifter är kompletterande läsning. När det gäller Det essentiella för flitiga framsteg är det en bok som våra assistenter och koordinatorer ska ha i åtanke hela tiden och läsa regelbundet.

Lärjunge: Vår gong som utvecklas genom kultivering lagras i varje cell i våra kroppar, ända ner till partiklarnas beståndsdelar i den ursprungliga materian på den extremt mikrokosmiska nivån. Är alltså gongs substans ännu finare än partiklarna i den ursprungliga materian?

Läraren: Hur mikrokosmisk er gong är och hur hög er kultiveringsnivå är, går hand i hand. Nivån ni uppnår genom kultivering är er guowei. Det ni får vid er guowei är vad ni får. De som har kultiverat till en nivå som är högre än er kommer säkert att ha en högre nivå av gong och en högre guowei. Deras gong kommer att vara mer mikrokosmisk och kraftfullare än er, det är säkert. Allt kommer från er guowei, allt kommer från er mäktiga dygd och allt är bevis på er livslånga kultivering.

Lärjunge: Vad blev till först, kosmos eller Buddha-Fa?

Läraren: Buddha-Fa är de lagar som Buddhorna upplyser sig till från kosmos Dafa. Utan kosmos, varifrån skulle Buddha eller Buddha-Fa komma? Ni kommer aldrig att veta den yttersta sammansättningen av kosmos. Oavsett hur hög nivå ni når genom kultivering, kommer ni aldrig att veta det. Så sluta sträva efter kunskap.

Lärjunge: När någon håller på att nå Fulländning kommer 80 procent av hans gong och hans xinxing-måttstock att tas ner för att berika hans eget lilla universum. Hur mäts hans xinxing vid den tidpunkten? Är det bara tjugo procent av den ursprungliga nivån?

Läraren: Allt som har fulländats vittnar om ens xinxing. Innan man når Fulländning anses Gong-pelaren inte vara ens sanna guowei; den representerar huvudsakligen personens xinxing-nivå. Efter att någon har nått Fulländning kommer hans xinxing-nivå att vara på samma nivå som den guowei som han når. Om nivån är Bodhisattva, blir han en Bodhisattva; om nivån är Arhat, blir han en Arhat; om nivån är Buddha, blir han en Buddha. Det är hans nivå. Allt som har blivit fulländat av honom är måttet på hans mäktiga dygd, och hans guowei vittnar om allt han har. Nästan alla kultiveringssystem fungerar så här. Så länge du är en levande varelse i detta kosmos ska du inte oroa dig för det här, eftersom man absolut måste kultivera på det här sättet. Hur kan någon komma upp till himlen och sedan inte ha någonting där uppe?

Lärjunge: Någon sade att enligt Läraren är det för långsamt att läsa igenom Zhuan Falun på en och en halv dag?

Läraren: Jag har aldrig sagt det! Jag skulle säga att det är för snabbt. (Applåder) Jag sade till er att använda er tid på bästa sätt för att läsa boken, men den personen gick genast till den andra ytterligheten. Han läser, läser, läser, läser och läser av all sin kraft och vet inte ens vilka ord han läser. Vad läser ni i så fall? Ska ni inte studera Fa? Vad hände med ”studera-delen” av att ”studera Fa”? Om ni inte ens vet vad ni läser, hur kan ni kultivera? Ni måste veta vad ni har framför ögonen! Ni ska veta den ytliga betydelsen av orden ni läser. Om ni inte gör det, hur kan det räknas som att studera Fa? Vad skulle nyttan med att läsa boken vara då? Ni kan lika gärna ta boken, bläddra igenom den och säga er själva att ni är klara. Eller hur? Förstår ni vad jag säger?

Lärjunge: När vi gör de första fyra övningarna, ska vi behålla Jieyin-positionen i slutet av varje övning eller sära på händerna och sedan föra ihop dem igen?

Läraren: Mellan två övningar gör man Jieyin bara en gång. Sära inte på händerna, fortsätt vidare till nästa övning.

Lärjunge: Skriften ”Att tala om Fa” är svår att förstå.

Läraren: Det är så den ska vara, eftersom min avsikt var att ni alla skulle förstå den gradvis. Dessutom skrevs den inte direkt för den delen av er som inte har kultiverats färdigt. Men oavsett hur djup er förståelse är så har ni inte förstått fel. Det är bara det att era förståelsenivåer är olika. Man förstår så mycket som man kan förstå. Om jag kunde göra det helt klart för er skulle jag inte ha skrivit den på det sättet. Ta bara god tid på er att studera den, och ni kommer att förstå den gradvis. Ni är inte de enda som har svårt att förstå, alla andra världen över tycker att den är svår att förstå.

Lärjunge: Finns det någon skillnad i hur man förstår Fas sanningar före och efter att man har blivit upplyst?

Läraren: Det finns ingen skillnad när det gäller Zhen-Shan-Ren. Men generellt är det så att när någon blir upplyst blir han plötsligt medveten om många detaljer i Fas sanningar, i sanningarna på hans nivå och sanningarna på varje nivå nedanför honom. Fa som jag har visat er var skriven på ett allmänt sätt. Ni måste vänta tills ni nått Fulländning för att förstå Fas verkliga sanningar.

Lärjunge: Vet de gudar som skyddades så att de kunde stanna kvar, att det finns en Fa i kosmos? Varför kände de inte till det förr i tiden?

Läraren: Liven i kosmos får inte veta kosmos Fas sanna manifestation. Inte på någon nivå i kosmos visste liven att det fanns en Fa i kosmos. Den Fa som jag har avslöjat för er är uttryckt med mänskligt språk; den är dock inte likadan som hur den konkret ser ut på den sida som har Fas sanna manifestation. Inte heller efter att ni längre fram har nått Fulländning, kommer ni att kunna se Fas existensform; många av kosmos outgrundliga mysterier får inte kännas till av liven i kosmos. Dock kommer alla scenerna i detta enorma kosmos att räcka till för att göra ert liv intressant. Vid den tiden, när ni öppnar era ögon och ser scenerna i det vanliga mänskliga samhället, kommer ni inte att sluta att förundras, för att inte tala om den storslagna synen – på den där höga nivån – av de kännande varelserna, av allting som finns och av kosmos uppbyggnad. Denna syn trotsar helt enkelt all beskrivning. Men vissa saker, som kosmos grundvalar, kan fortfarande inte kännas till av kännande varelser, för de har inte tillräckligt mäktig dygd – något som är begränsat och bestämt av den nivå som ni når i kultiveringen.

Lärjunge: Man bör inte avsiktligt försöka förlora eller vinna, och man bör följa det naturliga. Endast på så sätt kan man uppfylla kraven enligt Fas högre principer. Är denna förståelse korrekt?

Läraren: Det är i princip rätt. Men när ni kan göra det beror det på att ert xinxing har nått det tillståndet. Dock är det som krävs av en kultiverare någonting bortom vanlig mänsklig självkontroll. Vid kultivering vill en del människor alltid anamma vissa tillvägagångssätt. Jag säger till er att kultivera på det här sättet men de insisterar på att komma med någonting annorlunda, som till exempel att inte äta och dricka, att utöva fasta. Eller att de är slarvigt klädda hela dagen, och män ser inte ut som män och kvinnor ser inte ut som kvinnor, de bryr sig inte om sitt utseende och agerar hafsigt. Närhelst de tänker på kultivering, tänker de på kultiveringsformerna från förr i tiden; så snart de tänker på kultivering, tänker de på Zhang Sanfengxv, som gick omkring i sjabbiga kläder. Det borde inte vara så. Det jag har lärt er är att kultivera medan ni anpassar er så mycket som möjligt till hur man gör i den vanliga människans samhälle. Om ni alla skulle klä er slarvigt i den vanliga människans samhälle, skulle det störa Fa-principerna på den vanliga människans samhällsnivå. Jag har aldrig betett mig så inför er. Ni vet att jag alltid klär mig snyggt när jag håller en Fa-föreläsning. Jag visar er genom exempel. Ni ska vara uppmärksamma på de här sakerna.

Lärjunge: Med mästarens oändliga visdom, kan kosmos lag om ”bildande, varande, degenerering” fulländas ytterligare i kosmos?

Läraren: Den här frågan är på en mycket hög nivå. Vår Faluns egenskap är den att den automatiskt reparerar allt som inte uppnår standarden. Med andra ord harmoniserar (yuanrong) den ständigt allting. Syftet med Fa-upprätandet är att göra saker och ting underbarare.

Lärjunge: Kan vi gå till sängs direkt efter meditationen?

Läraren: Visst, det är inget problem. Ni kan gå och lägga er om ni vill. Ni kan gå upp mitt i natten för att meditera och när ni går och lägger er direkt efteråt sover ni riktigt gott.

Lärjunge: Om någon som verkade öva Falun Dafa uppriktigt, plötsligt dog i en bilolycka, kan han ses som en demon?

Läraren: Jag kommer inte att prata om den specifika händelsen. Jag svarar inte direkt på din fråga. Födelse, åldrande, sjukdom och död är bara så som det är i det mänskliga samhället. Under den nuvarande tidsperioden kan ni inte se på ytan om personen är en kultiverare eller om han kan nå Fulländning. Jag sade just att människors sinnen testas ständigt när de möter kritiska saker. När någon dör under övning testas ni för att se vad ni ska göra. Kanske den personen blev fulländad, eller kanske var han en demon. Ingenting händer isolerat. Alla dessa saker används för att testa elevernas sinnen, för att se om de fortfarande kan komma igenom vid en kritisk tidpunkt. Det finns människor som har gjort uppoffringar för detta. De nådde riket för Fulländning och skapade en sådan möjlighet för andra elever. Det finns sådana fall, men i princip ogillar jag dem. Men sedan finns det de som har kommit för att göra skada. De stör er precis på det sättet och attackerar er i ett kritiskt ögonblick. Men vi använder dem för att testa människors sinnen. Vi använder dem för att testa människors sinnen i avgörande stunder och för att se om ni alla fortfarande kan kultivera. Kultivering är extremt allvarligt.

Lärjunge: Vad betyder begreppet ”Gudar”, som i ”Buddhor, Daos och Gudar”?

Läraren: Ni vet att det finns många gudar bland Buddhas åtta former av Fa-väktare. De är gudar som är kända inom buddhismen. Men gudarna i kosmos är inte begränsade till bara dessa. Det finns olika himmelska gudar i olika riken. De har direkt ansvar för de levande varelserna i kosmos och de finns på alla olika nivåer. Buddhorna är en särskild sorts gud. De blev gudar genom att kultivera medkänsla och Shan, de är Buddhor. När det gäller Daoxvi så kultiverar de Zhen och tar Zhen av Zhen-Shan-Ren som det grundläggande. Så de erbjuder inte frälsning till alla kännande varelser efter att ha lyckats i sin kultivering. Men de anser att Zhen är allt, det är deras Dao, den stora Dao av ​​Zhen. Och faktiskt är de också gudar. ”Gudar” inkluderar också de typer av gudar som jag just nämnde som övervakar alla de levande varelsernas angelägenheter i kosmos, och det finns de som är Buddhor och Dao. Och dessutom finns det många olika högre varelser av alla de sorter. Jag kallar dem sammantaget Buddhor, Dao och Gudar.

Lärjunge: När tiden för kultivering når slutet, om några människor ännu inte har blivit upplysta och öppnat Gong, kommer 80 procent av deras kultiverade gong också att tas ner?

Läraren: Det gäller inte dem som inte når Fulländning genom kultivering. Om någon misslyckas med att kultivera till Fulländning existerar inte frågan om att fullborda hans paradis – den gäller inte för honom. Det finns bara ett fåtal möjligheter för dem som inte fulländas. Den första är att om de verkligen har släppt sina huvudsakliga fasthållanden så kan de komma till en nivå strax under deras ursprungliga plats. Eller, om de vill fortsätta sin kultivering är det möjligt att de tar med sig allt de har som är förseglat och förvarat åt dem och de reinkarnerar i världen igen för att fortsätta sin kultivering. I ytterligare en annan situation, om personen inte vill kultivera längre, kommer det han har uppnått i sin kultivering att omvandlas till välsignelser och dygd; det kommer sannolikt att bli belöningar som rikedom, förmögenhet, berömmelse och en hög ställning, som han kan åtnjuta i sitt nästa liv.

Lärjunge: Molekylerna består av atomer. Atomerna är inom molekyler. Hur kommer det sig att hela strukturen hos atomer är större än hos molekylerna?

Läraren: Molekyler är inte självständiga partiklar, de existerar som massa. I moderna vetenskapliga termer existerar de som massa. Det vill säga, de finns överallt i tomheten i dimensionerna på deras nivå. Faktiskt har detta ”överallt” sin begränsning och sitt område. Med andra ord har det område i vilket atomer existerar, mycket, mycket större volym än den volym i vilken molekyler existerar och fördelar sig. ”Atomer är inom molekyler” är vad som uppfattas med nuvarande vetenskapliga och tekniska metoder. Men det är faktiskt inte rätt uppfattning.

Lärjunge: Zhen-Shan-Ren Buddha-Fa är detta stora universums Fa. Är det också andra stora universas Fa?

Läraren: Ja, det är det. Faktum är att ni aldrig kommer att veta hur enormt detta universum är, hur långt din föreställning om det kan nå, eller hur vidsträckt gränsen för det universum som du talade om, är. Inte heller är din fattningsförmåga tillräckligt stor. Så ni kan bara prata om det. Allting består av Zhen-Shan-Ren.

Lärjunge: Hur genererar Zhen-Shan-Ren lagarna i andra universa?

Läraren: Andra universa har samma lagar. Inom samma nivå, oavsett hur långt bort ett universum är, rättar det sig, likt vilket annat universum som helst, efter denna kosmiska kropps Zhen-Shan-Ren-lag. De rättar sig alla efter lagar på samma nivå. Oavsett hur enormt ni föreställer er att universum är, så är det ändå bara en partikel inom sin nivå. Så en partikel måste uppfylla standarden för den nivån för att kunna existera på den nivån. Och den standarden är en manifestation av den specifika Fa på den nivån.

Lärjunge: Kommer gränslös mäktig dygd från att utstå svårigheter eller är det någonting en människa ursprungligen har?

Läraren: En del av den härrör från den personens rike. Dessa varelser är bara i ett rike som är så högt och de är bara varelser på en nivå av den höjden. Detsamma gäller människor: om ni är födda bland människor kommer era barn att födas och växa upp som människor, och de kommer definitivt inte att vara några djur. Många kultiverade, stora Upplysta i kosmos är utomordentliga, och bland dem finns de som har kommit upp genom kultivering.

Lärjunge: Jag har gett bort böcker, ljudband och videoband till många människor. Men några av dem övar inte längre. Ska jag ta tillbaka dessa böcker och band?

Läraren: Det är okej att ta tillbaka dem om de personerna verkligen inte övar längre. Om det inte är lägligt att ta tillbaka dem kommer kanske någon med ödesförbindelse att råka komma över dem i den personens hem och ta dem. Ni kan ta tillbaka dem som det är lägligt att ta tillbaka. Hantera situationen som det passar er.

Lärjunge: Hur ska man förstå ”den mer mikrokosmiska materian som saboterar mänskligheten” i artikeln ”Ett samtal med tiden”?

Läraren: Hur ni än förstår det så är det bra och ni kommer inte att förstå det fel. Låt mig uttrycka det så här: på en viss nivå i denna väldiga kosmiska kropp finns det inte längre några levande varelser med form. Det finns bara formlösa levande varelser där. De genomsyrar hela den kosmiska kroppen, så jag kallar dem bara materia. Ändå är de gudar. De kan anta vilken form som helst, men de tycker inte om att anta en form. De existerar bara på det sättet. Så, om universum har degenererat, har all materia – vilken har både en positiv och en negativ sida – också degenererat. Den positiva sidan har degenererat, för att inte tala om den negativa sidan.

Lärjunge: ”Det är ert ansvar att kultivera ert sinne, klippa av era begär och vara klartänkta, kloka och inte vara vilseledda.” Hänförs ”ert ansvar” till personens eget ansvar?

Läraren: Det stämmer. Kultivering är upp till dig, eller hur? Det är vad det betyder. Du måste själv kultivera. ”Kultivera ditt sinne, klipp av dina begär” betyder att du ska kultivera ditt xinxing och klippa av dina världsliga strävanden, strävan efter att få än det ena, än det andra, och begäret efter att vilja ha allting. Om du inte själv kultiverar, vem gör det åt dig? Om jag kultiverade för dig skulle det inte räknas som din kultivering, eller hur? ”Var klartänkta, kloka och inte vilseledda” betyder att när du har gjort dig av med alla dessa saker genom kultivering, kommer du att se Fas högre principer och nå en högre nivå och slutligen nå ett tillstånd av Fulländning. Du kommer inte längre att påverkas av saker på låg nivå eller drivas av vanliga mänskliga fasthållanden. Måste inte alla dessa saker göras av dig? Det är vad det betyder.

Lärjunge: Består gudar som finns i den Trefaldiga världen av atomer?

Läraren: Varje nivås levande varelser måste uppfylla den nivåns standard. Dock överskrider en del gudar inom den Trefaldiga världen nivån för de riken där de befinner sig. När jag sade att deras kroppar bestod av atomer menade jag absolut inte de atomer som vi ser, vilka är atomernas exteriörer. Detta kosmos är verkligen förunderligt.

Lärjunge: När vi undersöker ett ärende och försöker skaffa bevis, om vi är stränga mot en misstänkt som vägrar att berätta sanningen, kommer detta att gå emot vår kultivering av Zhen-Shan-Ren?

Läraren: När personen inte säger sanningen är det ditt jobb att få honom att berätta sanningen. Ni kan prata strängt men ni ska inte bli arga. Ni ska inte vara ovettiga och ni ska aldrig använda våld. Det finns en viss skillnad mellan hur vi [kineser] hanterar fall och hur man gör i andra länder. I andra länder är bevis viktiga medan kineserna ibland får folk att prata även när de inte har några bevis. Hur som helst, hantera det korrekt. Det betyder, hantera det bra med en utövares standard.

Lärjunge: Vad beror det på att människor som sannolikt kommer att erhålla Fa är de som inte är så framgångsrika i livet?

Läraren: Vad får dig att tro att det är så? Många av våra lärjungar som har erhållit Fa är framgångsrika företagare och många har en hög status i samhället. Unga och högutbildade personer utgör majoriteten av våra Dafa-lärjungar. Det finns många högt uppsatta tjänstemän och höga chefer med hög status. Många här i publiken nu är framgångsrika företagare och de har kultiverat mycket bra. Det finns många läkare och det finns också advokater. Inget litet antal människor bland oss, som har erhållit Fa, är från finansvärlden, har höga statliga positioner eller kommer från industri- och handelsområdet. Jag kan dock berätta en sak för er: när det gäller kultivering behandlar vi alla likadant. Vår Dafa kommer inte att vänta på någon för att han åtnjuter berömmelse och prestige. Det kommer aldrig att ske på det sättet.

Lärjunge: Vad är meningen, avsikten, och historien bakom kasayan som mästaren hade på sig?

Läraren: Jag kan säga er att när Shakyamuni var i den här världen hade hans lärjungar den sortens klädsel. Det var klimatet som ledde munkar i Han-regionen [i Kina] att börja ha på sig kläder i lokal stil, det vill säga, folkets stil. Faktum är att den klädstil som munkarna nu bär var den som folk bar under Tang- och Songdynastierna. Den enda skillnaden är färgen. Människorna förr i tiden tyckte om att ha ljusa kläder. Senare fann munkar att det var ett fasthållande, så de började ha på sig gråa och lerfärgade kläder. Men Buddha-lärans sanna lärjungar och Buddhorna i de himmelska paradisen har samma typ av kläder som dem jag hade på mig, bara materialet skiljer sig. Dessutom går de barfota och lämnar ena axeln bar. Eftersom vi kultiverar Buddha tycker vi naturligtvis om Buddha-lärans kläder. Det är allt. Om ni bad en Dao-kultiverare att ha på sig sådana här kläder så skulle han definitivt inte bära dem, eller hur?

Lärjunge: Min mamma är åttiofyra år gammal. Hon bor ensam och går sällan ut. Varje dag, förutom när hon äter sina måltider, studerar hon Fa och gör övningarna närhelst hon har tid. Så hon har inte många möjligheter att förbättra sitt xinxing.

Läraren: Äldre människor kultiverar under sina egna förhållanden. Hon kanske inte har några svårigheter nu, men när hon sitter där fås hon till att komma ihåg saker som gjorde henne arg för åtta eller tio år sedan. Det är säkert att hon fås till att komma ihåg de sakerna, vilket är avsett att se om hennes sinne förblir oberört eller om hon fortfarande blir arg över dem. En del människor sitter där och blir utom sig av ilska. Det vill säga, hon kommer inte att sakna något, på något sätt gör jag det möjligt för henne att kultivera. Några av våra studenter, unga som gamla, har haft sådana erfarenheter där de fås till att komma ihåg irriterande incidenter, och det är för att se om de fortfarande blir arga över dem. De kommer att på ett eller annat sätt fås till att komma ihåg allt sitt förflutna för att se hur de hanterar det.

Lärjunge: För sex dagar sedan drömde jag om att Mästaren var hos oss när vi studerade Fa och svarade på våra frågor. Mästaren hade samma kläder som igår på morgonen när Mästaren träffade en liten grupp människor.

Läraren: Då såg du saker innan de hände. Faktiskt döljer jag alla dessa saker för er för att hindra er från att fokusera på dem eller ge dem för mycket uppmärksamhet, och få er att förnimma mindre, så att ni kultiverar snabbare. Annars skulle ni ställa sådana här frågor varje dag. Ni skulle ha så många frågor: ”Vad beror det på? Vad handlar det om?” Det finns ett otroligt antal underverk i detta universum – det finns så många.

Lärjunge: Är någons starka vilja och förmåga att uthärda något som kommer med honom vid hans födelse?

Läraren: De kommer inte med personen vid födelsen. Låt oss tala om människor och ta vår ytliga, mänskliga kropp som ett exempel. Om någon har härdat sig genom många svårigheter i vanliga människors samhälle, så bryr han sig kanske mindre om saker och ting. Eller om han har varit med om mycket blir hans vilja stark och han bryr sig mindre om saker och ting. En människa kan också bli starkare genom kultivering. När ens nivå höjs ökar ens förmåga att uthärda.

Lärjunge: Kan vi under kultiveringsprocessen helt och hållet kultivera bort alla slags dåliga saker som vi har?

Läraren: Ni måste. Några av våra elever tänker: ”Lärare, vi är så dåliga i det vanliga mänskliga samhället. När vi har kultiverat till en Buddhas rike glömmer vi verkligen allt från när vi levde som människor?” [Ni tänker på det sättet] eftersom ni tänker på hur Buddhorna är, medan ni lever bland vanliga människor. Alla era mänskliga tankar kommer att förändras, och det inkluderar dina tankestrukturer och hur ni tänker. När ni är fria från känslornas begränsningar på den här nivån och begränsningarna från andra sorters materia på denna vanliga mänskliga nivå, kommer ni att ta avstånd från den här miljön och upphöra att vara sådana som ni är. När ni har kultiverat upp dit kommer din lilla ytliga mänskliga form att vara kvar bara som ett minne, medan dina tankar kommer att ha höjts till en Buddhas, Guds eller Daos nivå, och de kommer att vara den bästa delen av dig. Du kommer inte att vilja röra vid den här ytligaste mänskliga delen [av dig] – du vill inte ens framkalla minnet av den.

Lärjunge: När det nya kosmos är uppbyggt, kommer det fortfarande att finnas demoner på olika nivåer?

Läraren: Det finns en sak jag kan säga er: Om det bara fanns positiva och inga negativa saker så skulle ingen levande varelse tycka att livet var intressant. Om ni skulle lyckas lätt med allt ni gjorde, få vadhelst ni ville ha och inte hade några svårigheter med att få någonting gjort, så skulle ni inte uppskatta eller värdesätta någonting. Ni skulle inte ha den där lyckokänslan som man får av att ha klarat av saker, och inte heller triumfens glädje. Ni skulle i så fall inte värdesätta eller uppskatta någonting, och ni skulle tycka att livet var meningslöst. Människorna kämpar och tävlar i det vanliga mänskliga samhället och tycker att det är intressant. De tycker att det ska bli intressant att se tillbaka på det i slutet av livet. Det är så människorna är. Men det kommer att finnas negativa element på olika nivåer, det är säkert. De härrör inte från kultivering utan är arrangerade av Fa.

Lärjunge: Vad ska jag göra när jag i ett lugnt tillstånd ser saker som jag inte tycker om att se?

Lärare: Om du ser dem, låt dem vara. Även om du inte vill se dem har du sett dem. Bry dig inte om dem. De kan inte skada dig eller röra vid dig. Låt dem bara vara och oroa dig inte över dem. Särskilt när du börjar från vanliga människors nivå är det så. När ditt himmelska öga kan se saker kommer det du ser säkert att vara låga saker som är riktigt dåliga, och du kommer att bli rädd. Men så länge du läser boken mycket, lär dig mer om Fa och påskyndar din kultivering, kommer du snabbt att bryta igenom den nivån. Vad du ser då är inte längre sådana saker, utan bra saker.

Lärjunge: När någon i min familj gör övningar från en annan qigong, mår jag mycket dåligt när jag gör [Falun Gong-] övningarna på gruppövningsplatsen. Är de saker som jag ibland ser på något sätt profetiska?

Läraren: När du ser saker, låt dem bara vara. Betrakta dem inte som någonting viktigt. Även om du kan se en del saker som håller på att hända, tycker jag att du ska ignorera dem. Upprätthåll ditt xinxing och kultivera. Beträffande att andra stör din kultivering eller att någon i din familj övar en annan qigong, så påverkar de sakerna oss vanligtvis inte. Om du känner att de sakerna stör dig kan det vara att de testar dig för att se hur ditt sinne reagerar. Eftersom vi övar en upprätt väg, en stor väg, kan ingenting störa dig. Om vårt eget sinne inte är stabilt är det ett problem med vårt xinxing, och ovanliga situationer kommer att uppkomma.

Lärjunge: Jag har utövat Falun Gong i några månader nu och tycker att det är verkligt bra. Men tidigare konverterade jag till en viss religion och har nu ett dilemma. Lärare, var snäll och ge mig råd.

Läraren: Kultivering är ens egen angelägenhet. Du väljer vilken kultivering du föredrar. Om du vill kultivera i en religion, då kan du göra det. Om du vill kultivera i Dafa, då kan du kultivera i Dafa. Du måste ta det här steget själv. Jag har också sett att du har ett dilemma och måste se hur du tar detta steg. Vad du lär dig är upp till dig själv. Dock har jag tydligt förklarat många principer. Inom den Trefaldiga världen ser inga upprätta gudar efter människor, och inga upprätta gudar räddar människor. Det är vad jag kan säga er alla.

Lärjunge: Jag tycker inte att jag har tillräckligt med tid, så jag förkortar ofta den tid jag sover. Räknas det som ett fasthållande?

Läraren: Nej, det gör det inte. Om du vill hitta lite tid på kvällen till att göra övningarna för att din tid är väldigt knapp och du är upptagen under dagen, skulle jag säga att det är utmärkt. Din kropps tillstånd kommer inte att försämras alls för att du gör övningarna, och inte heller kommer du att lida av sömnbrist. Det kommer inte att hända. Tvärtom kommer du att sova bättre efter övningarna, och du kommer att känna att du har mer energi. Det kommer säkert att bli så.

Lärjunge: Protestanter och katoliker tror att det bara finns en gud där uppe: Jesus. Hur kan vi hjälpa dem att tro på att det finns fler än en gud?

Läraren: Det är upp till dem. Jag har förklarat principerna. Det står faktiskt skrivet i både Gamla testamentet och Nya testamentet att Jesus inte är den ende guden. Det fanns åtminstone Jahve före Jesus. Många andra himmelska gudar nämndes i både Nya och Gamla testamentet. I det forna Grekland lärde många gudar ut Fa här hos mänskligheten. Det är upp till människorna själva hur de förstår dessa saker. Faktiskt har buddhismen också lärt att Shakyamuni inte är den enda Buddhan. Självklart nämnde Shakyamuni Buddha Amitabha och de sex Ur-Buddhorna. Han sade att Tathagatorna är lika många som sandkornen i floden Ganges och så vidare, och att det finns ett oräkneligt antal stora Bodhisattvor. Men en del munkar insisterar på att Shakyamuni är den enda Buddhan. Hur kan de vara så trångsynta att de tycker att Shakyamuni är den enda Buddhan? Vi kan be dem läsa Fa så att de vet vad den är. Det är upp till dem om de lär sig den eller ej. Om de insisterar på att hålla sig till sin egen förståelse, låt dem då vara. Vi bara råder människor att vara goda och kommer aldrig att släpa hit någon. Ni måste komma ihåg detta.

Lärjunge: Eftersom en människas gong antar den människans avbild, varför kan en falsk Buddha, som skapats av människors dyrkan, ta bort någons gong?

Läraren: Han kan inte ta bort någons gong. Han kan bara ta qi från en vanlig människa. Det är så det är. Han kan inte ta bort någon energi. Så varför vill han ta något från en människa? Det beror på att han har skapats av vanliga människors dyrkan, och hans tankevärld är således på samma nivå som vanliga människors. Varför stjäl människor? För att de har den mentaliteten.

Lärjunge: Vid Fulländning, kan de lärjungar som går till andra paradis ta med sig Falun som de har i sin buk?

Läraren: Du behöver bara koncentrera dig på att kultivera. Du vet inte vad du egentligen handlar om. Bara öva flitigt och gör ständiga framsteg. Ni ska tänka på hur man når Fulländning eftersom det är er högsta prioritet. Att kultivera och återvända så fort som möjligt är det viktigaste för er. Tänk inte på andra saker. Jag, er Mästare, kommer definitivt att ge er det bästa. (Applåder) För vilka skapas det nya universumet och allting i framtiden? Skapas de inte för alla liv? Stämmer det inte? Föräldrar vill alltid ge sina barn det bästa. De vill särskilt ge dem en bättre framtid. De har alla den avsikten. (Applåder)

Lärjunge: Hur kommer man att känna till Mästarens anvisningar när Fulländningen sker på ett ögonblick?

Läraren: Ni kommer att kontaktas när ni håller på att nå Fulländning. Många saker kommer att berättas för er direkt. Det är dock inte som vissa hävdar, att de har fulländats. Alla de som hävdar att de har nått Fulländning har inte gjort det.

Lärjunge: Hur ska vi hantera frågor relaterade till religion när vi sprider Fa till västerlänningar?

Läraren: Visa dem böckerna, låt dem bara läsa böckerna. Jag har förklarat saker som är relaterade till religion mycket tydligt i böckerna. När du blir tillfrågad, svara bara enligt det som står i böckerna, gör det på så sätt så blir det inga problem.

Lärjunge: Det smärtar mycket när jag sitter i meditation. Är det bra eller är det för att jag har så mycket karma att jag borde utstå vedergällning på det här sättet?

Läraren: Nej, så är det inte. Ingen är fri från smärta när de mediterar. Vissa av oss brukade gymnastisera, dansa eller kunde sitta i lotusställning från början. De människorna kunde lätt sitta i lotusställning. Men låt mig säga er att på den tiden kultiverade ni inte. Ni kommer att känna smärta strax efter att ni börjar kultivera. Ni kommer definitivt inte att missa den av träningen framkallade karmaelimineringen bara för att ni kan sitta i lotusställning. Om ni kultiverar hjälper det er med att förbättra er.

Lärjunge: När jag vilar mina händer över min mage när jag ligger i sängen, kan jag känna hur jag förlängs utåt som böljande vågor. Jag är orolig att detta tyder på att jag övar på fel sätt.

Läraren: Det beror på att du kan känna att din kropp omvandlas från den mikrokosmiska nivån mot ytan. Det är som det jag sade tidigare: vi omvandlar dig från den mikrokosmiska nivån mot ytan. Så vissa känsliga människor känner det. Vad du har känt är bara lite grand. Det finns mycket mer som du inte kan känna. Några av förnimmelserna kan vara ganska smärtsamma.

Lärjunge: Jag hade många svåra prövningar när jag var ung. Nu när jag har fått Fa, är de svåra prövningarna till hjälp för min kultivering?

Läraren: En del av dem kan vara till hjälp. Eftersom det inte är lätt för någon att erhålla Fa. Om någon är förutbestämd att erhålla Fa har han kanske uthärdat svårigheter för detta i många, många tidigare liv. Så tro inte att det var lätt för dig att erhålla Fa idag. En del har uthärdat svårigheter i många livstider bara för att erhålla denna Fa, och när det är dags att verkligen erhålla Fa vill de inte göra det. Det är så synd! De kom bara för detta... tycker ni inte att det är synd?

Lärjunge: När jag började lära mig Fa och råkade i fara i mina drömmar, kom jag alltid ihåg att ropa Mästarens namn. Men på senare tid har jag ofta glömt att göra det och istället slåss jag med dem. Varför är det så?

Läraren: Den här situationen är sällsynt, mycket sällsynt. Men det finns verkligen undantagsfall. Det kommer att upphöra efter ett tag. Om du ignorerar det spelar det ingen roll. Hur som helst blir det bra efter ett tag. Om du ropar på din Mästare varje gång du stöter på ett problem, är det inte ett annat fasthållande? Dessutom bör du se inåt på dig själv efter orsaken till saker som händer i dina drömmar. De är en återspegling av att du är i ett visst tillstånd. Den här situationen uppstår ofta i Dao-lärans kultiveringsmetoder. Det är särskilt vanligt i system där människor övar både inre och yttre kultivering, det vill säga, de gör inre kultivering såväl som kampsport.

Lärjunge: Om någon som led av depression och hade mentala problem, verkligen kultiverar, kan han nå Fulländning?

Läraren: Han kan nå Fulländning om han verkligen kultiverar. Men någon i den situationen ska inte göra övningarna offentligt, både för sin egen skull och för Fas skull. Om han inte kan ta hand om sig själv ordentligt och orsakar skada för Fa, har han gjort fel. Så det är bäst att han gör övningarna hemma. Så länge ni kultiverar ska jag ta hand om er var ni än gör övningarna. Men detta gäller bara människor som kan kultivera. Det vill säga, de måste ha ett medvetet sinne och kunna övervinna hinder.

Lärjunge: När jag ser tillbaka på första halvan av mitt liv känner jag ånger och klandrar mig själv. Hur ska jag hantera detta problem som Falun Gong-lärjunge?

Läraren: Oroa dig inte för någonting, låt det som skett vara passerat. Jag tittar bara på ditt hjärta för kultivering. Din Mästare kommer att ta hand om resten. Om du fortsätter att tänka på saker som hände tidigare blir det till ett annat hinder och ett fasthållande. Så var inte bekymrad över dem längre. Ändra dig själv i grunden, inifrån och ut, och du blir en ny människa. Det är vad du ska göra. (Applåder)

Lärjunge: Ibland när jag läser Zhuan Falun känner jag att mitt ansikte bara är ett skal och att det är mitt inre ansikte som läser. Varför är det så?

Läraren: Det beror på att din urande och den mikrokosmiska delen av din kropp dominerar mer. Det är en bra sak.

Lärjunge: Hur ska vi förstå ”xinxing” och ”rike”? Vad är förhållandet mellan de två?

Läraren: Så högt som du har nått i kultivering, så högt är ditt xinxing såväl som ditt rike. Alla tankar och idéer som genereras i det riket kommer att motsvara xinxing på den nivån. Men det är inte helt och hållet så när vi kultiverar bland vanliga människor. Vi omvandlas mer och mer från den mikrokosmiska nivån utåt mot ytan. Så medan vår mänskliga del fortfarande antar ett mänskligt utseende på ytan, har vi en vanlig människas tänkande tills vi till sist fulländas, och vid den tiden kommer allt att förändras. Ändå måste vi vara strikta mot oss ​​själva i vår kultivering, och vårt xinxing måste överträffa den vanliga människans xinxing.

Lärjunge: Om jag gör övningen Stå-som-en-pelare i två och en halv timme på morgonen och meditationen i två och en halv timme på kvällen, gör jag övningarna för mycket?

Läraren: Jag motsätter mig det inte om du har tid att göra övningarna mer. Att göra övningarna är en bra sak. Men om du tar tid från att läsa så skulle jag säga att det inte är rätt. Det beror på att läsning och studier av Fa är första prioritet, det säkerställer att du i grunden och verkligen kan omvandlas, och det är den grundläggande anledningen till att du kan gå högre. Att göra övningarna är en kompletterande metod för att nå Fulländning. Du ska inte göra övningarna till din första prioritet och ta läsning som sekundärt. Du kan inte göra det, absolut inte. Och om du inte kan nå den nivån, hur kan din övning ta dig någonstans? Även om [mekanismerna] är automatiska, kommer du inte att gå framåt hur mycket du än försöker. När ditt xinxing når den nivån och du börjar förstå Fas principer genom att läsa boken, kommer din gong att skjuta upp direkt. Därför har vi inte lagt alltför stor vikt vid att öka längden på övningarna. Men det är fortfarande nödvändigt att göra övningarna.

Lärjunge: Mästaren sade att den sekundära uranden hos en person som utövade inom en viss metod lämnade personens kropp för att utöva och sedan dödades den sekundära uranden och reinkarnerade på nytt. Var det huvuduranden eller den sekundära uranden som kultiverade i den kroppen?

Lärare: Låt mig säga er: jag säger ofta att ni enkelt kan se igenom denna mänsklighets nivåer, men det skulle vara svårt för er att ta reda på hur många dimensioner det finns. [Den sekundära uranden] avslutade alla de där sakerna inom en annan rumtid. Inom den andra runtiden finns det dock andra rumtider. Det var där han fullbordade allt. Och det var självklart den sekundära uranden som kultiverade!

Lärjunge: Vår översättningsgrupp har översatt Mästarens texter till engelska så att några västerländska elever kan läsa dem.

Läraren: Om ni önskar offentliggöra översatt material, eller publicera och låta det cirkulera bland andra elever, måste det först granskas och beslutas av Huvudföreningen. Det beror på att många saker kan påverka vår Dafa som helhet och det involverar saker av stor vikt. Så det där materialet måste granskas av dem. Detta gäller särskilt för inspelningarna av mina Fa-föreläsningar, eftersom många saker inte har någon allmän relevans efter att jag har talat om dem. Om de ska publiceras måste jag redigera och arrangera dem i en bokliknande form så att alla kan läsa dem. På så sätt kan de hjälpa elever att kultivera och förbättra sig. Så ingen har tillåtelse att [ge ut saker själva]. Jag har klargjort det. Även om vi önskar göra bra saker för Dafa när vi gör något, behöver vi ändå överväga den övergripande effekten på Dafa. Så vi ska ta det här ämnet på allvar.

Lärjunge: I artikeln ”Att smälta in i Fa” sade Mästaren att vi inte skulle lägga för mycket tid på diskussioner. Några har tolkat det som att man inte skulle delta i gruppläsning.

Läraren: Ni ska ha gruppläsning och Fa-studier i tillägg till era egna Fa-studier. Båda är nödvändiga. Gå inte från den ena extremen till den andra.

Lärjunge: Jag upplever att några skrifter är svårare att memorera än andra. Är detta bara ett falskt intryck?

Läraren: Några av de saker jag har skrivit är verkligen inte så enkla att förstå, det är säkert. De skrevs på det sättet av en orsak. Man förstår så mycket man kan förstå. Hur du än förstår dem, kommer du inte att gå vilse. Skillnaden ligger bara i hur djupt man förstår.

Lärjunge: För att kunna memorera skrifterna har jag tagit för vana att skriva ner dem ur minnet. Vad ska jag göra med de här skrivna texterna?

Läraren: När man gör den här sortens saker ska man upprätthålla en kultiverares sinnestillstånd och vara respektfull gentemot Läraren och Fa. I det här fallet kan du bränna dem. Den vanliga människans eld kan aldrig nå gudar. Så bränn dem bara om de inte längre är till någon nytta. Ni kan göra på så sätt eftersom det här är en speciell tid i historien. Men Dafa-böcker ska absolut inte brännas.

Lärjunge: Är det ett fasthållande för en erfaren lärjunge att alltid vilja träffa Mästaren? Är det ännu ett fasthållande om han inte kan hålla tillbaka tårarna och blir mållös när han ser Mästaren?

Läraren: Din önskan att se mig borde inte ha några fasthållanden i sig. Men jag tror att orsaken till att de flesta av er vill träffa mig är att ni har utövat Dafa-kultivering, och att den Fa som Mästaren har lärt ut har räddat er. Det är därför ni vill träffa mig. Anledningen till att du blir mållös när du väl ser mig, beror på förändringarna inom dig och omvandlingen av din kropp. Du kan inte se förändringarna på ytan, men den del av dig som har kultiverats väl, din själ, och den oförvillade delen av dig, kan se dem. De blir upplivade så snart de ser mig. Även när de bara livas upp lite grand blir den mänskliga delen av dig verkligt svag. Ditt ytliga jag vet inte varför den delen av dig gråter. Den andra delen av dig ser allt som jag har gjort för dig, vilket du inte kan återbetala varken med ord eller handling. (Applåder) Dina tårar speglar den tacksamhet du känner i ditt hjärta och som inte kan uttryckas.

Lärjunge: Jag kan uthärda den stora smärtan från att sitta i lotusställningen. Men andra delar av min kropp rycker våldsamt lite då och då, vilket hindrar mig från att uppnå koncentration under meditationen.

Läraren: Det kommer alltid att vara en period med smärta när man sitter i lotusställning. Särskilt är det så om du aldrig har suttit i den ställningen förut och din kropps materiestruktur på ytan inte är van vid det, och dessutom löses din karma upp, vilket allt gör det extremt smärtsamt. Även när du kan sitta i lotusställningen i en halvtimme, kommer du fortfarande att känna en hel del smärta bortom halvtimmesstrecket. Med smärtan följer obehag och oro. Så även om munkarna som kultiverade förr i tiden bara tycktes sitta i meditation, förbättrade de samtidigt sitt xinxing. Det var bara det att deras sätt att förbättra xinxing inte var lika direkt som vårt. Så de gick framåt långsamt, deras kultivering var långsam. När du känner obehag och oro försöker din karma få dig att ta ner benen. Om du är beslutsam, har en stark vilja, och inte tar ner benen, så förbättras ditt sinne i processen. Det är ytterligare ett sätt att förbättra sig genom svårigheter. Ibland kan någon kanske känna fruktansvärd smärta, bli illamående, eller vilja kräkas. Reaktionerna är ibland starka.

Lärjunge: Några elever anser att vi redan är i den slutliga fasen, slutspurten, och behöver lägga all vår tillgängliga tid på att studera Fa.

Läraren: Jag har aldrig sagt något om ”den slutliga fasen, slutspurten”. Om någon vill använda all sin tid till att studera Fa och säga upp sig från jobbet för att stanna hemma, skulle jag säga att han skadar Fa. Vem som än sprider de här idéerna, vem som än gör det, är oansvarig både gentemot Fa och sig själv. Vem lärde er att göra saker som att säga upp sig från jobbet eller inte ens arbeta mer? Skulle ni inte skada Fa? Jag har sagt att människor också harmoniserar (yuanrong) Fa. Självklart, några undrar: ”Hur kan människor harmonisera Fa?” Tänk på det, allihop. Fa kan rädda er, det är säkert. Så hur kan människor harmonisera Fa? På den här nivån, det vanliga mänskliga samhällets nivå, om ni alla skulle uppföra er illa, som vanliga människor, skulle folk säga: ”Se hur de där Falun Gong-utövarna beter sig.” Om vi alla gör bra ifrån oss, kan klara att upprätthålla standarden för utövare, och är upprätta och ädla lärjungar som kultiverar, tänk på det, folk kommer att tänka: ”Åh, de är Falun Gong-utövare. De är så bra.” Om du kan vara betrodd vart du än kommer och vara en bra människa var du än är, kommer folk att säga att Falun Gong verkligen är bra och att den här Dafa verkligen är bra. Harmoniserar du då inte Dafa i den här formen bland vanliga människor? Stämmer inte det? Så om vårt eget uppförande inte överensstämmer med Dafa, så missar vi inte bara att harmonisera Fa, utan vi fläckar även ner och skadar Fa. Fa kan rädda dig, ändå skadar du den – hur ska de här sakerna behandlas på rätt sätt? Hur bedöms du? Kultivering är seriöst. Hur kan någon som är omsluten av karma kultivera till fulländning om han inte tar det på allvar? Finns det något som är större och seriösare i den här världen än detta?

Lärjunge: En del högutbildade människor är inte bekväma med att läsa Zhuan Falun. De är ovana vid bokens stil, vilken skiljer sig från den i akademiska texter. Har detta något att göra med en individs ödesförhållande eller karma?

Läraren: Det är ett hinder i erhållandet av Fa för högutbildade människor som är sådana, så de måste övervinna det. De är blockerade av sina förutfattade meningar. Somliga kanske inte håller med om jag kallar de begrepp som formats inom modern litteratur för en ny form av baguxvii. Men de har verkligen fixerat betydelserna av ord och formuleringar genom att ge dem definitioner, så orden och fraserna förlorar sin djupare innebörd. Så är det med dagens moderna språk, ett enkelt och ytligt språk. Med dess fasta definitioner kan det bara uttrycka de ytligaste betydelserna och det är långt ifrån tillräckligt för att uttrycka Fa. Några människor säger att Lärarens böcker inte rättar sig efter modern grammatik. Jag håller fullständigt med om det. De följer verkligen inte modern grammatik. Men har ni tänkt på följande: Fa har skapat levnadsvillkor och miljöer för varelser på olika nivåer, inklusive det mänskliga språket och deras skrivtecken. Med andra ord, den kultur som mänskligheten har idag skapades av Fa. När det är så, hur skulle kosmos Dafa kunna begränsas av grammatikregler för ett mänskligt språk? Vi använder oss bara av mänskligt språk och grammatik för att uttrycka Fa. Beträffande hur vi använder det så är det upp till oss. Jag använder det på vilket som helst sätt som låter mig uttrycka Fas djupare innebörder. Så jag har fullständigt kapat banden till modern grammatik, och har inte följt dess regler eller normer. Detsamma gäller när jag undervisar om Fa – jag använder inte standardiserat språk. Endast på så sätt kan jag uttrycka Fa tydligt. Det är så det är. Fa – kosmos Fa som är så ofantlig – kan inte begränsas till det mänskliga språkets grammatik. Jag använder helt enkelt mänskligt språk. Angående hur jag använder det, så formar jag det som jag vill. Så länge Fa kan uttryckas ger jag det vilken form som helst som kan uttrycka den tydligt. Och Fa skapar nytt språk och kultur för den framtida mänskligheten. Allt kommer att återvända till sitt optimala tillstånd. Så det är bara naturligt att folk för tillfället inte är vana vid det.

Lärjunge: Mitt ben skadades tidigare, men jag har klarat att sitta i dubbellotus. Men sedan en tid kan jag inte sitta på det sättet hur mycket jag än försöker. Vad är orsaken?

Läraren: Faktiskt borde du fråga dig själv vad orsaken är. Är det för att du inte studerar Fa flitigt? Eller har du gjort någonting orätt men vägrar att rätta till ditt beteende, eller inte har erkänt problemet? Om du hanterar saker riktigt bra idag, och det du har gjort uppfyller Fas standard, kommer du säkert att kunna utöka tiden i lotusställning till tjugo minuter om du tidigare bara klarade tio minuter. Många av våra elever har erfarit det där. Saker och ting är inte absoluta. Det scenariot [du beskrev] skulle också kunna inträffa om du för tillfället behöver eliminera mycket karma.

Lärjunge: Jag har mottagit några budskap. Hur kan jag urskilja om det kom från en Upplyst eller från mina egna tankar?

Läraren: Bry dig inte om några budskap du får. Om du gör det kommer du att skapa ett fasthållande till dem. Då kommer de att försöka störa dig, sända dig budskap på det ena sättet efter det andra, och lägga sig i. Det är bra att du har den förmågan och att den inte har låsts. Men du måste hantera dig själv väl. Bry dig inte om dem, oavsett vilka budskap du får. Om du hör dem eller ser dem, låt dem bara vara och bry dig inte om dem. Håll dig bara strikt till Dafa-kultivering. Principerna har skrivits ned med ord – varför skulle du ändå bry dig om några budskap? Om du luras av ett falskt budskap kommer du att falla. Så enkelt är det. Så var på din vakt i fråga om det här.

Lärjunge: Om en varelse som skapades i en dimension på hög nivå faller ner, men kultiverar tillbaka upp igen, är han annorlunda än han ursprungligen var?

Läraren: Varelserna på höga nivåer faller inte så lätt som människor föreställer sig. Hur kunde det vara så enkelt? Men den situationen förekommer. Angående att kultivera tillbaka upp, det är till och med svårare, det är på intet vis så enkelt som med de få orden du har skrivit. Vet du hur du lyckades erhålla Fa? Du var tvungen att reinkarnera på Jorden, födas i rätt tidsperiod när den som skulle rädda dig föddes, du behövde få möjligheten att höra om eller träffa på den Store Upplyste som räddar människor, och du var tvungen att lyckas med att få höra denna Fa. Det är inte alls så enkelt. Och när du verkligen har erhållit Fa måste du fortfarande klara att framhärda i kultiveringen. På den gamla tiden tvivlade en del av Shakyamunis lärjungar på den Dharma han lärde ut. Några lyssnade på hans undervisning och beslöt den dagen att ikläda sig kasayan, men sedan, när de på natten blev uttråkade, kastade de av sig sina kasayor och gav sig iväg. Detta hände lite då och då. Många år efter att Buddha hade lämnat världen, insåg människor alltmer att det var sanningen, och började värdesätta den. Det finns ingen skillnad om man verkligen kan kultivera tillbaka upp igen.

Lärjunge: Var vänlig och förklara den specifika innebörden i ”En ädel människa kan nå Fulländning genom upplysning” och ”När sanningen uppenbaras”.

Läraren: En ädel människa kan nå fulländning genom upplysning. Låt mig säga er: I stort sett alla ni som sitter här kommer att fulländas genom upplysning. Jag visar er inte sanningen eftersom jag är orolig att ni då skulle skapa ett fasthållande. Så det är så det görs. Om ni kan framhärda, fortsätta med kultiveringen, och kultivera flitigt och förbättra er själva, skulle jag säga att ni verkligen är enastående. Alla kommer att beundra er när ni slutligen har kultiverat upp dit i framtiden. Det kallas ”att nå fulländning genom upplysning”. En persons kultivering kommer att gå långsamt framåt om allting, inklusive förmågor, visas för honom. Och om allting verkligen visades upp, skulle din kultivering inte räknas. Om jag skulle avslöja bara lite grand av illusionen, skulle de som kommer från höga nivåer inte kunna återvända. Så oavsett vilken nivå du kom ifrån, måste vi göra det så här. Det kommer att vara svårt att kultivera efter att sanningen har avslöjats, eftersom kraven på människor kommer att vara väldigt höga, formen för kultivering strikt, och man kommer inte att kunna göra lika snabba framsteg.

Lärjunge: Kan det betraktas som att döda att knäcka ett ägg?

Läraren: Man ska kultivera värdigt. Jag förklarade faktiskt den här principen för er rätt tydligt tidigare. Du lever ett mänskligt liv. Kanske du inte äter kött, men kanske din familj gör det. Du kultiverar, men kanske dina familjemedlemmar inte gör. Vi kan kultivera medan vi anpassar oss efter vanliga människor så mycket som möjligt. Fokusera på de väsentliga sakerna och kultivera värdigt, och du kommer att kunna hantera dessa saker enkelt. Det är som om någon kunde bli en Buddha bara genom att vara vegetarian, det är ett skämt. [Genom att inte äta kött] släpper man endast ett fasthållande. Det vill säga, han har inget fasthållande till kött eller köttföda, vilket bara är ett enda fasthållande. Men det finns så många fasthållanden som man måste släppa. Hur kunde någon bli en Buddha genom att bara ge upp ett enda fasthållande? Det är helt omöjligt. Så för att låta dig kultivera normalt bland vanliga människor, har vi i det här avseendet öppnat den behändigaste dörren. Om du vill äta ägg kan du göra det medan du kan äta dem. Men det gäller inte för kultiverande munkar, nunnor eller eremiter.

Lärjunge: Hur kan vi snabbare göra oss av med väl dolda fasthållanden djupt inom oss?

Lärare: Jag kommer att peka ut dem för dig. Mitt enda bekymmer är att du vid den tiden inte kommer att släppa dem. Jag kommer definitivt att peka ut dem för dig. Alla dina fasthållanden kommer att avslöjas för dig. Även om jag inte själv pekar ut dem för dig, kommer jag att låta andra göra det. Det skulle kunna ske när du har ett problem som slår mot ett fasthållande du har. Jag är bara orolig att du, istället för att tänka över de där fasthållandena, söker orsaken utanför dig själv. Jag kommer definitivt att peka ut dem för dig, det kan du vara säker på.

Lärjunge: Som Er lärjunge är jag beredd att följa med dig närsomhelst. Kommer jag att vara medveten om det när det storslagna fulländningsögonblicket inträffar?

Läraren: De som ska nå Fulländning kommer inte att utelämnas. Koncentrera dig bara på att kultivera och bekymra dig inte om någonting annat. Jag berättade historien om en som blev Arhat, eller hur? Man kan inte nå Fulländning om man är rädd eller upprymd. Så om du vill nå Fulländning till en ännu högre nivå genom kultivering, är kraven ännu högre. Släpp alla dina fasthållanden. Om du har orena tankar som kommer upp i det ögonblicket, kommer du att ryckas tillbaka och du kommer verkligen inte att lyckas nå Fulländning.

Lärjunge: Mästaren har förklarat Fa alltmer utförligt. Vi behöver inte längre upplysas till saker. Kan detta räknas som kultivering?

Läraren: Även om ni sitter här och lyssnar till vad jag har sagt, så har ni alla definitivt olika förståelse beroende på era olika nivåer. (Applåder) Det är precis som jag sade: även om det jag har berättat för er är sanningar på så höga nivåer, förklarar jag fortfarande bara deras ytliga innebörd. Ni tillåts inte veta de verkliga sakerna. Även om ni kände till dem skulle det ändå vara svårt för er att kultivera. Jag har bara talat om principerna, jag har inte avslöjat sanningen för er. Så ni är fortfarande i illusionen. Det finns både människor som tror och människor som tvivlar.

Lärjunge: Går det bra att ha gruppstudier av Zhuan Falun tre gånger i veckan utan att lägga tid på diskussioner?

Läraren: Det går bra. Varför ska man ta sig så mycket tid till utbyte? Läs boken från pärm till pärm och använd all er tid till att studera Fa. (Applåder) Det är förstås också nödvändigt att finna tid att diskutera era erfarenheter och förståelser. Ni kan utbyta erfarenheter efter att ni gjort era dagliga övningar.

Lärjunge: Vilken skillnad gör ens utbildningsnivå för ens förmåga att förstå?

Läraren: Det har viss betydelse. Om du inte är läskunnig kan du inte läsa boken. Om du inte känner till alla skrivtecknen kommer du att ha svårt att läsa boken. Moderna människor har formats av modern vetenskap, så jag har inget annat val än att inkorporera modern vetenskap och modern kultur när jag förklarar saker. Om du inte förstår termernas innebörd gör det skillnad, och det blir svårare för dig att studera [Fa]. Men du kommer inte att missa något så länge du gör det helhjärtat.

Lärjunge: Jag har haft problem med romantisk kärlek. Närhelst jag grälar med min pojkvän känner jag genast att jag vill bryta med honom. Sedan känner jag att jag försöker undvika problemet. Om vi blir tillsammans igen, kommer det att vara ett fasthållande till romantisk kärlek?

Läraren: Det där är två skilda saker. Låt mig säga såhär: Tills du avskiljer dig från det vanliga mänskliga samhället, tills du når Fulländning, kommer du alltid att ha känslor. Det är ett sätt att se till att du kan kultivera i det vanliga mänskliga samhället. Och eftersom du har känslor kommer ditt hjärta att påverkas av dem. Det du kan göra är att hålla dem tillbaka så gott du kan och göra ditt bästa för att uppföra dig som en utövare bör göra, och inte bete dig som en vanlig människa som gör vadhelst hon känner för. Du borde åtminstone vara en god människa, och det skiljer dig från en vanlig människa. Om man sedan vill hitta en pojkvän eller flickvän och gifta dig, kommer du naturligtvis inte att påverkas. Det är så de sakerna hänger ihop. Vi har sagt att vi ska kultivera och samtidigt anpassa oss så mycket som möjligt till sättet i det vanliga mänskliga samhället. Om man inte vill ha någon pojkvän eller flickvän, och inte vill gifta sig i det här livet, är det ett personligt val. Om du inte vill gifta dig, så gör det inte. Vi kommer inte att tvinga dig. Med andra ord är det så de här sakerna fungerar. Men som lärjunge måste du utöva självbehärskning och uppföra dig ordentligt.

Lärjunge: När mina vänner frågar om personliga saker, kan jag ljuga?

Läraren: Om du inte vill berätta för dem, så gör det inte. Försök att inte säga något om de sakerna. Allt människor pratar om är sådant där. Behandla det bara på ett sätt som låter dig kultivera medan du anpassar dig till vardagliga människors sätt så mycket det går, och på samma gång uppfyller en utövares standard.

Lärjunge: Kan man ljuga för att undvika onödiga problem under förutsättning att ingen tar skada?

Läraren: Saker är tämligen komplicerade i människovärlden. Och problemen skapade under olika, komplicerade omständigheter är ytterst komplexa. Men jag kan säga dig att en kultiverare inte ljuger. Om du måste ljuga för att förhindra en sak som mord eller mordbrand, då, nåväl, kan det inte sägas att du gjorde fel. Så beträffande att hitta rätt balans tror jag inte att det är svårt för utövare. Faktum är att det finns en massa saker som vi inte måste prata om ifall vi inte vill.

Lärjunge: Jag har nu kultiverat i ett år men kan fortfarande inte sitta i dubbellotus. Ju längre jag inte kan göra det, desto oroligare blir jag.

Läraren: Oroa dig inte. Om du verkligen inte kan sitta i lotusställningen kommer vi inte att förbjuda dig att nå Fulländning bara på grund av det. Men, som kultiverare borde du sitta i lotuspositionen. Låt mig säga dig – och det här är inget skämt – att om en kultiverare har kultiverat rätt så bra, men inte kan sitta i lotuspositionen, kommer Bodhisattvorna där uppe att hålla för munnen och skratta åt personen. Det är sant. Men var inte ängslig. Det går gradvis. Jag har aldrig sagt att tiden är på väg att rinna ut.

Lärjunge: Hur kommer det sig att nedre delen av min rygg blir het när jag gör övningarna eller studerar Fa?

Läraren: Under kultiveringsprocessen kommer man att uppleva alla sorters tillstånd, tiotusentals, och alla möjliga situationer kommer att uppstå. Kunde du fortfarande kultivera om du skulle fråga mig om vart och ett av dem? Skulle du fortfarande vara en kultiverare? Så bekymra dig inte över de sakerna, låt bara saker och ting visa sig naturligt. En kultiverare störs varken av värme eller köld. Och blåst kan inte göra dig sjuk.

Lärjunge: Är det förutbestämt huruvida en make och maka kommer att ha en bra relation?

Läraren: Det är inte något förutbestämt, men det kan vara resultatet av karmisk återgäldning eller ens karma. I de flesta fallen är äktenskap resultatet av en ödesförbindelse som formats under det förra livet. Det gäller i de flesta fallen, men det är inte hugget i sten.

Lärjunge: Kan en Dafa-utövare dyrka Bodhisattva Guanyin?

Läraren: Läs boken, jag kommer inte att besvara din fråga. Många elever har frågat: ”Lärare, varför kommer du inte till vårt land? Varför kommer du inte till vår trakt?” Det är inte det att jag inte kommer att åka dit. Jag väntar på att er förståelse av Fa ska nå en viss nivå och att ni ska bli mognare. Då kommer jag att åka. Ni kommer att gagnas mer då. (Applåder) Om jag åkte iväg någonstans och ni frågade mig vad Falun Gong är, skulle min resa ha varit förgäves, eller hur? Det är precis som med den här frågan. Vår tid är knapp. Om du istället för att läsa boken vill fråga mig här om huruvida du kan dyrka Guanyin, då är det fruktlöst för mig att undervisa dig om Fa. Stämmer det inte?

Lärjunge: Läraren sade en gång: ”Jag är inte inuti Fa.” Hur ska vi förstå det?

Läraren: Varför är det svårt att förstå? Kan jag inte vara utanför kosmos? (Ljudliga applåder)

Lärjunge: Jag tittade på stjärnorna en morgon runt tretiden. Jag såg dem komma mot mig långt bortifrån på himlen, tills de var några dussintals meter bort. Jag blev nervös och då försvann de.

Läraren: Sett från en annan dimension är inget objekt i detta universum oföränderligt, och alla objektens existensformer är inte sådana som de är här. Dessutom, strukturen på den dimensionens tidsfält skiljer sig fullständigt från den i vår dimension. Så du kan inte förklara det med något av den här dimensionens begrepp. Det är bra sak att du såg det.

Lärjunge: Några elever gjorde kopior av Zhuan Falun (Volym II), tryckte dem själva, och lät dem cirkulera på övningsplatser.

Läraren: Vi slutade trycka Zhuan Falun (Volym II) på grund av att delar av dess innehåll vidrörde en känslig punkt inom buddhismen. Så vi har gjort vårt bästa att inte gå in i det där. Hursomhelst, vi slutade trycka den. Det går bra om du har lyckats få tag på en kopia för att läsa själv. Men du kan inte trycka kopior och låta dem gå runt eller distribuera dem till andra.

Lärjunge: Jag brukade bränna rökelse medan jag spelade kinesisk cittra. Kan jag fortsätta med det?

Läraren: Det kan du, eftersom det inte har med kultivering att göra. Att bränna rökelse medan man spelar kinesisk cittra är, liksom musik, schack, kalligrafi, eller målning, en sorts kultiverad hobby från det gamla Kina. Jag har inget emot det. Men när du höjer din nivå i kultivering, kommer du efterhand att upptäcka att dina vanliga mänskliga intressen blir svagare och svagare. Men tvinga dig inte till något för tillfället.

Lärjunge: Några personer menar att mindre diskussion och mer Fa-studier betyder högläsning av Zhuan Falun och de andra böckerna om och om igen. Jag anser att det är en begränsad förståelse.

Läraren: Faktiskt ska ni helt enkelt läsa Fa mer. Det går bra att ta en rast när ni är trötta av läsandet och sedan tala om vad ni har lärt er. Men jag vill säga er att ni inte ska kommentera om Fa är bra eller inte. Och slösa inte så mycket tid med att tala om er själva. Ni ska läsa Fa mycket, läsa boken mer. Stämmer inte det? En människa är som en behållare, och han är vad han innehåller. Om han innehåller Fa så har han assimilerat sig till Fa; om han är fylld med smuts så är han smuts.

Lärjunge: Den femte övningen tar lång tid. Hur ska vi balansera tidsanvändandet?

Läraren: Det finns ingen bestämt krav. Gör det efter förmåga, det finns inget specifikt krav. Om du gör alla fem övningarna i sträck tar det lång tid. Så om du inte kan göra det ännu så kan du stoppa halvvägs, vila lite, och sedan fortsätta. Men du behöver hålla dig till en hög standard och göra ditt bästa för att hålla ut.

Lärjunge: Tiden för kultivering är knapp. Hur ska vi fördela tiden riktigt för att göra övningarna och studera Fa?

Läraren: Det finns ingen specifik kvot. [När jag säger att] tiden för att studera Fa är knapp, är det ämnat att sporra dig att vara flitig och göra framsteg. Jag har aldrig sagt något om vad som kommer att ske längre fram. Sätt bara igång att studera och kultivera. Angående att fördela tid för övningar och Fa-studier, så räcker det om du studerar Fa mycket och gör övningarna på morgonen eller kvällen. Några går upp mitt i natten för att göra den stilla övningen, och det går också bra.

Lärjunge: Eftersom det ger samma resultat om man gör övningarna hemma eller i grupp, är det ändå nödvändigt för oss att köra i en och en halv timma för att delta i veckovisa gruppövningar?

Läraren: Att göra övningarna hemma eller utomhus ger samma resultat. Men till skillnad från att göra övningarna utomhus, saknas den yttre faktor som sporrar dig till att göra övningarna när du gör dem hemma. Till exempel, när alla sitter i lotusställningen och du känner stor smärta, ser du kanske att ingen tar ner benen, och då skulle du känna dig generad om du tog ner dina. Det får dig då att förlänga övningstiden. [På övningsplatsen] talar envar och uppför sig i enlighet med Dafa, som en lärjunge. Den miljö vi har är mycket värdefull. Ingen annan miljö i världen är så ren som vår. Du kan inte få detta hemma. Och folk tenderar att vara slappare hemma. Ibland kanske de gör övningarna mer, andra gånger mindre; ibland kanske de är flitiga och gör stadiga framsteg, andra gånger är de inte flitiga. De kanske är lite slappa. Om du verkligen kan disciplinera dig själv i kultivering, då är resultaten desamma. Men eftersom du fortfarande har vanliga mänskliga tankar och det är omöjligt för dig att disciplinera dig särskilt väl, så säger jag till er att komma ut och göra övningarna tillsammans.

Dessutom har vi alltid talat om att introducera Fa till andra, så att fler kan erhålla Fa. Har du tänkt på att åsynen av oss när vi är många som gör övningarna tillsammans, är det bästa sättet att introducera Fa till andra? Varför inte gå och stödja det och harmonisera det? Självklart, de av er som bor långt bort och har svårt att komma, ni kan göra övningarna hemma. Så småningom, när det har blivit fler, kan du ordna en övningsplats nära ditt hem. Då skulle det bli mer praktiskt.

Jag har besvarat alla era frågor. Några bad mig göra de stora handgesterna. (Applåder) Er ljudliga applåd tycks säga att ni vill att jag ska göra dem, inte sant? Som ni vill. Jag ska göra några stora handgester för er.


Övers. anm.: Översatt huvudsakligen från engelska samt i några fall från tyska, 190419


Fotnoter tillhandahållna av översättarna

i Fa: ”Lag” eller ”Väg”

ii Dafa: ”Den Stora Lagen” eller ”Den Stora Vägen”; kort för lärans fulla namn, Falun Dafa, ”Laghjulets Stora Väg”

iii Den här använda kinesiska termen, ”yuanrong”, har översatts som ”harmonisera” i några andra föreläsningar.

iv Shan: ”god”, ”vänlig”, ”medkänsla”, ”välvilja” (som i Shan av Zhen,Shan,Ren)

v Dharma: Sanskrit term för ”Fa”, använd inom Buddhismen

vi Qigong: En allmän beteckning för vissa kinesiska utövningsmetoder som kultiverar den mänskliga kroppen. Qigong har varit oerhört populärt i Kina under de senaste årtiondena.

vii Zhen-Shan-Ren: Zhen – sann, verklig, sanning; Shan – god, vänlig, medkänsla, välvilja; Ren – uthärda, tolerera, tåla

viii Xinxing: Hjärtats eller sinnets natur, moralkaraktär

ix Asura: En gammal indisk term för ”ondskefulla andar”

x Den här angivna kinesiska termen, ”xin”, kan också översättas som ”tankar”, ”känslor”, ”hjärta”, ”sinne”, eller ”intentioner”.

xi Gong: Kultiveringsenergi

xii Detta är en referens till vissa religiösa sedvänjor som praktiseras i tempel eller kloster.

xiii Den här använda kinesiska termen, ”xinxi”, kan referera till vissa typer av immateriella energier, influenser, eller överförbar information.

xiv Xuan Fa Zhi Xu: Detta är en del av den fyrradiga versen som sägs i samband med den fjärde övningen.

xv Zhang Sanfeng: Odödlig Dao, känd som skaparen av taiji (eller ”Tai-Chi”)

xvi Dao. 1. Även känt som ”Tao”, en daoistisk term för ”naturens och universums Väg”; 2. En Upplyst varelse som har uppnått denna Dao

xvii Bagu: Specifikt sätt att skriva som är särskilt reglerat